,,Naród Polski proszę o przebaczenie,,Jest to najzdolniejszy naród w Europie 12 kwietnia 1947 Auschwitz -Wadowice –

Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich-Polacy  są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem.

Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany.  

pisał 4 marca 1944 r  Mesjasz Adolf Hitler w  rocznicę urodzin 4 marca 1676 r córki Króla Jana III Sobieskiego na Wawelu

Teresa Kunegunda Sobieska była regentką Katolickiej Bawarii od 17 sierpnia 1704

Teresa Kunegunda Sobieska i jej dziękczynna fundacja Sakramentek w Monachium ( spotkanie rodziny po 10 latach  10 kwietnia 1715 r  )

Odeonsplatz w Monachium  dwie wieże kościoła teatynów (niem. Theatinerkirche).W szczycie kościoła obok bawarskich Lwów jest  godło Rzeczpospolitej z białymi orłami.

Łaciński napis na tablicy fundacyjnej:
"Św. Kajetanowi z Thiene, założycielowi regularnych kleryków i umiłowanemu orędownikowi,na podstawie ślubu księcia elektora Ferdynanda Marii i księżnej Henrietty Marii Adelajdy w 1675 roku ofiarujemy tę świątynię, powstałą z wiecznie trwającą wdzięcznością,za dar narodzin Maxa Emanuela, księcia dziedzica" 

Kosciół Teatinów w Monachium fundacja dzękczynna za życie Maxymiliana Emmanuela   męża Teresy Kunegundy
Świątynia pod wezwaniem św. Kajetana  .Klasztor i świątynia stanowiła wotum dziękczynne Ferdynanda i Henrietty Adelajdy z faktu urodzenia ich długo oczekiwanego syna, przyszłego księcia-elektora
Maksymiliana II Emanuela (11 lipca 1662).Na życzenie Henrietty wybrano zakon teatynów,którzy mieli przyczynić się do odrodzenia miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i rozwijać działalność misyjną.
Maksymilian II Emanuel poślubił córkę Jana III Sobieskiego Teresę Kunegundę.pochowani  w krypcie tego kościoła.

Wnuk Ferdynanda i Henriety -wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego i Marysieńki -syn Maxymiliana i Teresy Sobieskiej -Cesarz Rzymski  Kól Niemiecki -Karol VII czytaj

przed Kosciołem od 2 sierpnia 1914  teatr Adolfa Hitlera – od 14 sierpnia 1943 Mesjasza Hitler

24.03.1933 roku  „Judea wypowiada wojnę Niemcom – Żydzi ze wszystkich krajów, łączcie się – bojkotujcie niemieckie produkty – masowe demonstracje.”opisano nadchodzącą „świętą wojnę” i proszono Żydów o bojkot niemieckich towarów i angażowanie się w masowe demonstracje przeciwko niemieckim interesom gospodarczym.Izrael na całym świecie jednoczy się w deklaracji wojny gospodarczej i finansowej z Niemcami.Czternaście milionów Żydów rozsianych po całym świecie jest tak zjednoczonych, jakby byli jednym, w wypowiedzeniu wojny niemieckim prześladowcom swoich współwyznawców

„na całym świecie trwają przygotowania do zorganizowania demonstracji”  stary i zjednoczony naród Izraela staje w szyku z nową i nowoczesną bronią do odwiecznej walki ze swoimi prześladowcami.”

Wojna z Niemcami będzie prowadzona przez wszystkie gminy żydowskie, konferencje, kongresy … przez każdego Żyda. będzie ideologicznie ożywiała i propagowała nasze interesy, które wymagają, by Niemcy zostały zniszczone całkowicie.Zagrożenie dla nas, Żydów stwarza cały naród niemiecki, Niemcy jako całość, jak i jednostki indywidualne.One muszą być unieszkodliwiane cały czas .27 marca 1933 r odbyły się jednoczesne protesty w Madison Square Garden, w Chicago, Bostonie, Filadelfii, Baltimore, Cleveland i 70 innych miejscach.Nowojorski protest był transmitowany na cały świat.„Nowe Niemcy” zostały uznane za wroga interesów żydowskich i dlatego musiały zostać uduszone ekonomicznie.Rozpoczęły się kłamstwa i oszczerstwa o Niemczech ze straszną przewrotnością.rozkaz bojkotu wydany przez  Aktora  Hitlera 28.03.1933 r. był odpowiedzią na wypowiedzenie wojny Niemcom przez światowego lidera żydowskiego cztery dni wcześniej-rozkaz wydany przez Hitlera opisywany jest jako akt agresji-formowano religię  „holokaustu.

Żydzi są arystokratami świata.Ogłosił już w 1933 r że Niemcy zdecydowanie mają plan „eksterminacji Żydów„:

Zapamiętacie posiedzenie Reichstagu, na którym oświadczyłem:Jeśli Żydostwo wyobraża sobie, że wywoła międzynarodową wojnę światową,by eksterminować europejskie rasy, wówczas rezultatem będzie nie eksterminacja ras europejskich, lecz zamiast tego eksterminacja Żydostwa w Europie

4 marca 1944 gdy wnuk Samuela Rothschilda -aktor Adolf Hitler  pisał o Polskim Narodze do Henryka Himmlera

4 marca 1944 w KZ wSłonsku  został zamordowany Rene  Lefebvre – ojciec  39 letniego Kardynała Marcela  Lefebvre założyciel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.- Papieża przepowiedzianego 3 maja 1863 przez Anioła Stróża Polski

Słonsk gdzie w 1933 r powstał obóz KZ od 1695 r było  był własnoscią Królowej Polski Katarzyny Opalińskiej Leszczyńskiej 

 4 marca 1944 "Akcja Panienka"  w Warszawie 

4 marca 1944 -zamodowano Polaka i Katolika Józefa Dambka 

zdjęcie

4 marca 1944 r  zamordowano Józefa Dambka  czytaj

Dambek zwraca uwagę na narodowo-katolicki charakter Gryfa Pomorskiego.W jego statucie była mowa o wyzwoleniu Ojczyzny i Kościoła katolickiego z niemieckiego brunatnego faszyzmu
i sowieckiej czerwonej zarazy.Do tego zadania użyto gestapowca Jana Kaszubowskiego vel Hansa Kassnera kolaborant i agent gestapo (szef polskojęzycznej grupy gestapo zGdańska) oraz NKWD i UB, odpowiedzialny za liczne akcje przeciwko polskiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim, ps. "M-14", przybrane nazwisko Hans Kassner

4 marca 1944  w KZ Słońsk został  zamordowany Rene  Lefebvre- ojciec  39 letniego Kardynała Marcela  Lefebvre 

Polska królów miała, Ziemia Polska królowe rodziłaPolska była pięknym krajem i bogatymCzy wie  dziś  Europa i reszta Świata że regentką  Bawarii była Teresa Kunegunda Sobieska urodzona  4 marca 1676 r na Wawelu ukoronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r w łonie matki na Wawelu w Krakowie -że Cesarzem Rzymskim Królem Niemieckim był Karol VII -wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego

Teatr Hitlera w Monachium

Kosciół Teatinów w Monachium powstały w dziękczynieniu za życie Maxymiliana Emmanuela syna Henrietty Adelajda Sabaudzkiej  księżnej  bawarskie –wnuczki Króla Francji Henryka IV  urodzone

 6 listopada 1636 r w Turynie  

6 listopada 1770 r  Kraków -Wawel   Moskale  mordują 81 Konfederatów Barskich  czytaj -Franista  Jakub Frank od 10 lat rezyduje na Jasnej Górze w Częstochowie 

6 listopada 1836  zmarł  Karol X -król Francji od 1824 do 1830.prawnuk  Henrietty  Królów  polskich -prawnuk Królów Polskich -Brat Ludwika XVI i Ludwika XVIII,z Madame Klotyldy i Madame Elżbiety,

6 listopada 1923 – Zamieszki krakowskie: w Krakowie, Tarnowie i Borysławiu– zorganizowane przez przyjaciół Józefa Piłsudzkiego -zgineły 32 osoby

6 listopada 1923 roku wybuchło w Krakowie powstanie, stanowiące integralną część serii rewolucji, które wstrząsnęły Europą. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski zorganizowała „jednolity front proletariatu, opierając się na rewolucyjnym dziele komunistów bułgarskich”.

9 listopad   1923 r Monachium  pucz Monachijski   Adolfa Hitlera -przed kosciołem Teatinów

9 listopad   1923 r Kraków w ilustrowanym kurierze codziennym ukazuje się artykuł o przelanej krwi bratniej ,,

Zamieszki czy powstanie? 6 listopada 1923 roku w Krakowie

Sztandar krwi – nazwa nazistowskiego sztandaru (czerwone tło, białe koło, a w nim złamany krzyż obrócony o 45 stopni), który niesiono podczas nieudanego puczu monachijskiego 9 listopada 1923. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy stał się jednym z najbardziej szanowanych przedmiotów w Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Sztandar należał do jednej z grup SA, a podczas puczu został splamiony krwią jego uczestników, kiedy policja monachijska zaczęła strzelać do demonstrantów. Eggers przekazał go później Hitlerowi, gdy ten po dziewięciu miesiącach wyszedł zwięzienia Landsberg, do którego trafił za udział w puczu. Wówczas sztandar umieszczono na nowej lasce i dodano zwieńczenie, pod którym srebrnymi literami napisano imiona trzech poległych uczestników przewrotu.Od tego czasu sztandar stał się obiektem ceremonialnym w partii nazistowskiej  Zaszczyt jego noszenia otrzymał Jakob Grimminger, członek SS i wierny zausznik Hitlera, który niósł go także w czasie puczu monachijskiego. Podczas corocznych zjazdów NSDAP w Norymberdze, Hitler używał sztandaru do „poświęcania” nowych sztandarów dotykając nim ich.Kiedy nie był używany przechowywano go w „Brunatnym Domu”  w Monachium. Zawsze z honorową wartą SS. Sztandar po raz ostatni pokazano publicznie 18 października 1944 na uroczystości powołania Volkssturmu. Ceremonię prowadził Heinrich Himmler a obecni byli na niej: Wilhelm KeitelHeinz GuderianHans LammersMartin BormannKarl FiehlerWilhelm Schepmann i Erwin Kraus. Po tym wydarzeniu sztandar zniknął z historii Amerykanie zbombardowali Monachium

Pucz Monachijski 

Bawaria,była tradycyjnie konserwatywną częścią Niemiec. Lokalny bawarski rząd, był silnie skonfliktowany z rządem centralnym w Berlinie, w którym wiodącą rolę odgrywali socjaldemokraci.Atmosfera w Bawarii – podobnie jak w reszcie kraju – była burzliwa Większość społeczeństwa Bawarii stanowili katolicy, którzy nie identyfikowali się z protestantami z północy i wielu z nich było przeciwnych zwierzchnictwu Berlina.W styczniu 1923 Hitler – ówcześnie mało znany polityk – przekonał władze Bawarii, aby pozwoliły zorganizować w Monachium zjazd pięciu tysięcy członków SA.  Na 1 maja 1923, dzień zjazdu monachijskich socjalistów na Theresenwiese, Hitler zaplanował dużą demonstrację uzbrojonych oddziałów szturmowych, jednakże te, zgromadzone na Oberwiesenfeld, zostały rozbrojone i zmuszone do rozejścia się, a upokorzony Hitler, poddał się von Lossowowi,. W związku z wydarzeniami z 1 maja prokuratura krajowa Monachium I wszczęła postępowanie, które  zaniepokoiło Hitlera- 1 sierpnia 1923 zakończono postępowanie dowodowe, a 22 maja 1924 śledztwo umorzono. 26 września 1923 rząd Bawarii ogłosił stan wyjątkowy.Hitler uznał, że nadarzyła się idealna sytuacja, aby zmusić rząd bawarski do obalenia rządu Republiki Weimarskiej. 30 października 1923 przemawiał do swych zwolenników w monachijskim cyrku „Krone”, przedstawiając perspektywę wywołania powstania.Jeden bochenek chleba kosztował ponad bilion marek, a dramatyczny spadek siły nabywczej pieniądza zrujnował setki tysięcy Niemców.Gdy Hitler uznał, że sytuacja w Monachium osiągnęła odpowiednio wysokie napięcie, zaplanował na 10 listopada wielką manifestację w pobliżu miasta, która miała zapoczątkować przewrót.8 listopada. Monachijskie gazety poinformowały, że tego dnia wieczorem w znanej założonej przez Wilhelma V pobożnego ( praprawnuka Króla Polski Kazimierza Jagielończyka ) ,  monachijskiej piwiarni Bürgerbräukeller (obiekt mieścił około 1800 osób) na wielkim wiecu narodowych Data nie była przypadkowa, 8 listopada 1918 ostatni niemiecki cesarz Wilhelm II Hohenzollern został zmuszony do abdykacj.Hitler obawiał się, że podczas tego zebrania komisarz von Kahr proklamuje niepodległość Bawarii i zwróci tron Wittelsbachom, do czego Hitler nie mógł dopuścić.O dwudziestej trzydzieści na salę wkroczyli Hitler, Göring i dalsi naziśc.oseph Berchtold – dowódca Stosstrupp Adolf Hitler ustawił przy drzwiach piwiarni karabin maszynowy. Hitler wystrzelił z rewolweru w sufit, aby przerwać dyskusję i zwrócić uwagę na to, co miał do powiedzenia zebranym. Ogłosił, że sala została otoczona przez członków SA i że rozpoczęła się właśnie rewolucja narodowa, skłamał, że jego ludzie zajęli koszary Reichswehry i policji, a żołnierze i policjanci przyłączyli się do puczu.Hitler oświadczył zebranym, że rząd Rzeszy został rozwiązany, a na czele nowego staje on sam – kanclerz Hitler Zadaniem nowego rządu będzie skupienie w jednej ręce wszystkich sił Rzeszy oraz marsz na Berlin i ratowanie narodu niemieckiego Rudolf Hess – wymachując pistoletem – odczytał z listy obecnych nazwiska osób, które miały zostać zatrzymane w celu przesłuchania i osądzenia Puczyści byli już przekonani, że przewrót powiódł się,opanowali trzy główne piwiarnieZadaniem Hessa było uwięzienie premiera rządu bawarskiego oraz kilku jego ministrów i wywiezienie ich samochodem do upatrzonego domu (willi wydawcy J.F. Lehmanna w Großhesselohe). Dodatkowo miało zostać uwięzionych pięćdziesięciu żydowskich zakładników, których nazwiska wyszukano w książce telefoniczne. Naziści ograbili kasę zakładów graficznych i wypłacili żołd SA.. Hitler  pójść na Berlin. Zamierzał na wzór włoskich faszystów pod wodzą Mussoliniego (marsz na Rzym z 1922 roku) przejąć kontrolę nad zgromadzonymi w Bawarii wojskami .Rankiem 9 listopada 1923 częściowo uzbrojony tłum  3000 osób) opuścił Bürgerbräukeller i pod wodzą Hitlera oraz Ludendorffa przemaszerował przez zaśnieżone centrum miasta, aby zyskać wsparcie obywateli. Na początku kolumny jechała ciężarówka wioząca szturmowców z karabinami maszynowymi. Göring dopilnował, by po drodze wzięto kilku zakładników. Kolumna nazistów sforsowała policyjną blokadę ustawioną na moście Ludwiga. Göring poszedł do dowódcy policjantów i poinformował, że mają zakładników – w tym ministrów, którzy zostaną rozstrzelani w razie zatrzymania marszu. Szturmowcy rozbroili policjantów. Hitler i Ludendorff szli ze śpiewem na ustach,w trzech rzędach. – Byli już blisko budynków rządowych i monachijskiej Feldherrnhalle przy Odeonsplatz, lecz w uliczce Residenzstrasse prowadzącej do placu natknęli się na policyjny kordon, blokujący drogę na plac

Hitler rozkazał policjantom złożyć broń, co zignorowali. Padł pierwszy strzał. Zginął Max Erwin von Scheubner-Richter (ur. 1884), który upadając przewrócił Hitlera i wywichnął mu bark. Hitler myślał, że został ranny i uciekł. Inni maszerujący również rzucili się do ucieczki. Przemarsz został krwawo wstrzymany przez policję. Zostali postrzeleni bojówkarze, którzy osłaniali Hitlera;Göring został poważnie postrzelony i upadł na ulicy. Szturmowcy przenieśli go do pobliskiego domu.Gdy główni przywódcy zostali ranni, aresztowani lub uciekli, pochód nazistów rozpierzchł się.W czasie walki zginęło czterech policjantów oraz zastrzelono szesnastu bojówkarzy. Bojówkarze SA aresztowali przedstawicieli mniejszości żydowskiej, radnych lewicy oraz zdemolowali redakcję pisma o profilu socjaldemokratycznym (Münchener Post). Pod Ministerstwem Wojny również doszło do strzelaniny, w której zostało zabitych dwóch SA-manów. Z wielkim zaangażowaniem udział w puczu wziął Hess, który w górach – w pobliżu Tegernsee – przetrzymywał jako zakładników dwóch ministrów bawarskiego rządu (m. in. ministra rolnictwa Johanna Wurzelhofera (1871-1939)), nieprzychylnych nazistom. Kiedy dotarła wiadomość o rozgromieniu przewrotu zwolnił ministrów, a sam przedostał się przez granicę austriacką i uniknął aresztowania. W puczu wzięli udział m.in. Julius SchreckWilhelm FrickHans FrankEmil MauriceAlfred RosenbergGregor Strasser. Ostatecznie operetkowo zrealizowany pucz nie wyszedł poza śródmieście Monachium.Ttego samego dnia Ludendorff został pojmany, zaś ukrywający się w Uffing Hitler 11 listopada 1923. Został zabrany z domu bliskiego przyjaciela Ernsta Hanfstaengla. Tuż przed aresztowaniem Hitler próbował popełnić samobójstwo, ale żona Hanfstaengla wytrąciła mu broń z ręk.Aresztowany został również Heinrich Himmler.Ranny Göring  dotarł do kliniki znajomego. 15 listopada 1923 na terenie Niemiec został wprowadzony nowy pieniądz, marka rentowa, co ustabilizowało sytuację gospodarczą kraju.]. Jedna nowa marka stanowiła równowartość jednego biliona dawnych marek. Samego Hitlera ludzie oskarżali o tchórzostwo. Razem z wieloma nazistowskimi towarzyszami został umieszczony w więzieniu w Landsbergu. 1 kwietnia 1924 Hitler został skazany przez bawarski trybunał za zdradę na pięć lat uwięzienia w twierdzy (o łagodnym rygorze), z możliwością zwolnienia warunkowego po sześciu miesiącacach.W więzieniu Hitler miał zapewnione wyjątkowe warunki, m.in. bardzo liczne odwiedziny dzięki zamachowi Hitler zdobył sławę. Twierdził, że próbował ocalić naród z tragicznej sytuacji.Hitlerowi  podczas odbywania kary w Landsbergu napisano  pierwszą część swojej książki Mein Kampf (Moja walka), z pomocą towarzyszącego mu w więzieniu Rudolfa Hessa. 20 grudnia 1924 Hitler opuścił więzienie. Hess,  opuścił więzienie 1 stycznia 1925, W lutym 1925 Hitler zaczął odbudowywać NSDAP.Hitler, jako obcokrajowiec (obywatel Austrii), po zwolnieniu z więzienia obawiał się deportacji z Niemiec,  7 kwietnia 1925 zrzekł się obywatelstwa austriackiego i stał się bezpaństwowcem.W 1926 roku podczas kongresu NSDAP w Weimarze miało miejsce uroczyste przekazanie SS sztandaru krwi, który był niesiony podczas puczu i został wówczas zakrwawiony. Liczba członków partii nazistowskiej wzrosła w 1928 roku do około 100 tys

8 i 9 listopada 1933 narodowi socjaliści,  uczcili po raz pierwszy w historycznym miejscu pamięć poległych kolegów. Od tej pory spotykali się co roku w Bürgerbräukeller. Poległych wystylizowano na „krawawe ofiary Ruchu” i uczyniono z nich męczenników..W 1935 roku został oddany w Monachium zespół Ehrentempel („Świątynia honoru”), upamiętniający pucz; w 1947 roku został zniszczony przez armię USA .7 listopada 1938 Herschel Grynszpan, polski Żyd postrzelił Ernsta vom Ratha, urzędnika niemieckiej ambasady w Paryżu. Vom Rath zmarł 9 listopada 1938, w „święty” dzień nazizmu, co uruchomiło pogromy nocy kryształowej.

6 listopada 1939 r.aresztowano 184  uczonych w  Collegium Novum sali  nr 66. przy Smoleńsku .

12 kwietnia 1922  Monachium

Monachium Teatr Adolf Hitler 12 kwietnia 1922 r
12 kwietnia 1922 r Monachium Adolf Hitler 33 letni Adolf Hitler wnuk Samuela Rotschylda bywatel austryjacki w towarzystwie swojego pianisty  35 letniego Ernsta Hansfstaengla ( Putzzi) przemawia w swoim ulubionym miejscu na Odeonplaz w Feldhalle ,przed kosciołem Teatynów gdzie pochowano rodzinę Króla Jana III Sobieskiego 

Moje uczucia jako chrześcijanina wskazują mi mojego Pana i Zbawcę jako wojownika. Wskazują mi człowieka który kiedyś w swej samotności, otoczony przez garstkę uczniów,rozpoznawał w Żydach czym naprawdę są i zebrał ludzi by walczyć przeciwko nim i który był największym nie jako męczennik, ale jako wojownik.W nieograniczonej miłości jako chrześcijanin i jako człowiek czytam ustępy które mówią jak Pan wystąpił w swej mocy i pochwycił bicz by wypędzić ze świątyni ten ród węży i żmij.Jak wspaniała była jego walka w obronie świata przeciwko truciźnie żydowskiej.Dziś, po dwu tysiącach lat, z głębokim uczuciem rozpoznaję wyraźniej niż kiedykolwiek że w tym właśnie celu rozlał On swoją krew na krzyżu.Jako chrześcijanin nie mam obowiązku by przyzwalać na oszukiwanie mnie, lecz obowiązkiem moim jest być wojownikiem o prawdę i sprawiedliwość…

12 kwietnia 1947 ,,Naród Polski proszę o przebaczenie,,Auschwitz -Wadowice – Rzym

12 kwietnia 1947 r  prosi w Wadowicach Rudolf Höss  torturowany przez brytyjczyków 

12 kwietnia 1947 w Wadowicach Rudolf Höss komendant obozu KZ Auschwitz.prosił Naród Polski o przebaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 1947 r Rzym Objawienia Matki Bożej przepowiedziane 

12 kwietnia 1937 r Słudze Bożej Luiginie Sinapi  w Rzymie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto odrzuca Kościół, odrzuca Chrystusa 

12 kwietnia 1947 r Matka Boża objawia się Brunonowi Cornacchioli27 ks Karol Wojtyła  z Wadowic przebywa w Rzymie 

12 kwietnia 1997 r  ks Karol Wojtyła jako Ojciec Święty Jan Paweł II z Wadowic zatwierdził nazwę  miejsca objawień :„Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwiecień 1947 r Rzym -Wadowice Matka Boża i Rudolf Höss

9 października 1949 r. Bruno Cornacchiola miał szczęście spotkać się na audiencji z papieżem Piusem XII.9 października 1958 zmarł ostatni papież Pius XII


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 1987 r., z okazji 40. rocznicy objawień Matki Bożej, kard. Ugo Poletti przewodniczył w  uroczystej Mszy św.
12 kwietnia 1997 r Ojciec Święty Jan Paweł II z Wadowic zatwierdził nazwę tego miejsca :„Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kwietnia 1972 r w Warszawie urodził się Piotr Cywiński  dyrektor Muzeum w Auschwitz- Wniosek o odwołanie Cywińskiego w 2010 r        Polacy wielokrotnie prosili o jego odwołanie )  …  www.cwi.pl 

16 maja 1972 w Krakowie urodził się Andrzej Duda –  5 sierpnia 1972 w Gdyni urodził sie,,,,,,nowoczesny  Ks Krzysztof Charamsa

Ks. Krzysztof Charamsa, watykański teolog, ujawnia: Jestem dumnym i szczęśliwym księdzem gejem.

Ksiądz Krzystof Charamsa z partnerem

uczestnik Akcji Wielgus uczestniczył w akcji ,,Jezuici,, Kraków przy ul. Rakowieckiej 61….gdzie  2 sierpnia 1944 r doszło tam do masakry Kapłanów  i  Masakry 600 Polaków na ulicy Rakowieckiej 37 .ul. Rakowiecka okryła się ponurą sławą też po 1945 r  przede wszystkim z powodu okrucieństw popełnianych przez komunistów w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 37.W 1950 roku u wschodniego zwieńczenia ulicy Rakowieckiej wybudowano kino, „Moskwa”(przy ul. Puławskiej 19/21). Światową prasę obiegło zdjęcie transportera opancerzonego SKOT stojącego przed kinem Moskwa .13 grudnia 1981 roku na tle reklamy filmu Czas apokalipsy.

POWIEKSZ W latach 1982–1993  Cywiński mieszkał w Szwajcarii i we Francji Od 1 września 2006 Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i wiceprezes Rady tego Centrum. W 2009 współtwórca i od tamtego czasu prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Cyawinski –członek Rady Fundacji na rzecz Maximilian-Kolbe-Werk,ec. zamordownego rytualnie 14 sierpnia 1941 w Auschwitz

Monachium 17-10-2004  Matka Boża w Dzinsach    Kim jest O Karmelita Urlich Dobhan  ?

Zdjęcie: 17 pazdziernik 2004  Monachium kosciół Sw Maxymiliana Kolbeco by powiedział  Sw Maxymilian??Zdjęcie: Matka Boża w dzinsach  6 grudzień 2009   Kosciół Sw Maxymiliana Kolbe w Monachium  znajduje sie przy Schindlerplatz ......od 2009 r Fabryka  Szyndlera w Krakowie jest centrum martyrologi Polaków 1939-1945 w Krakowie

 

Plac Szyndlera i Aleja Maxymiliana Kolbe w Monachium prowadzą do Koscioła jakiej religii ?

Zdjęcie: Komu służy O Urlich Dobhan OCD  ??

Oswięcim 27 stycznia 2016  żydzi uczcili rocznicę śmierci Kardynała Jana Teodora -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

tego dnia obserwowali ich 

RABIN LAU …którego nie ochrzcił Jan Paweł II -Papież Ekumeniczny ma ciekawą historie ..

Rabin LAU ,,Lolek,, nieodączny towarzysz JPII Swiętego 

Kult Jana Pawła II w Krakowie ,,,

  

Pzedsiębiorstwo Holokaust  holokaust w ostatnich latach stał się dochodowym biznesem, z którego zyski czerpią przede wszystkim Żydzi

Pierwszą nagłośnioną przez media wypowiedzią w Stanach Zjednoczonych było wygłoszone 31 października 1980 roku przez Arnolda Wolfa przemówienie zatytułowane “The Only True Judaism is Orthodoxy and There are no Orthodox Jews” ("Prawdziwy judaizm jest ortodoksyjny, a nie ma ortodoksyjnych Żydów")

Żydzi byli przed wojną właścicielami mienia ogromnej wartości, które z powodu zagłady zostało w większości przejęte przez nieżydowskich mieszkańców krajów, w których żyli. Wielu zamordowanych, aby nie stracić swoich oszczędności, przeniosło je do banków w neutralnej Szwajcarii. -banki szwajcarskie utworzyły fundusz odszkodowawczy. Do roku 2001 kwota 240 mln USD została rozdzielona pomiędzy 255 tys. Żydów ocalałych z zagłady, w tym 124 tys. mieszkańców Izraela oraz 62 tys. obywateli USA

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,ale tylko za cenę powrotu do prawdy.oswiadcza w imieniu Narodu Polskiego zamordowany Bł Ks Jerzy Popiełuszko.urodzony 14 -09-1947 r tak jak 

Francuski Kapłan i jak zmarły w Hamburgu 4 -09-1947 Polak Franciszek Stachowiak

Prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.  14 września 2012 r. ksiądz z parafii Joinville-le-Pont w dzień swoich urodzin został wezwany, aby udzielić konającemu sakramentu chorych.W Warszawie nawiedził grób ks. Popiełuszki i odkrył tam, że jego data urodzin (14 września 1947) była dokładnie datą urodzin Księdza Jerzego męczennika Polskiej „Solidarności”.Znalazłszy się teraz przy łóżku konającego – w sam dzień jego i swoich urodzin – modlił się głośno: „Posłuchaj, Jurku, dziś twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to właśnie dzisiaj”.