1 kwietnia 1656 Lwów-Loretto Król Polski Jan Kazimierz i NMP Królowa Polski nieznane fakty

 

1 kwietnia 1656 Lwów   Śluby lwowskie  złożył król polski Jan II Kazimierz w katedrze lwowskiej

 przed obrazem Matki Bożej Łaskawej jak przyczyniła się do tego Matka Boża z Loretto 

i ofoto: Wikimedia Commons

Znaczenie ślubów miało bardzo duże znaczenie dla Rzeczypospolitej, Po ślubowaniu króla, w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę odczytał  podkanclerzy koronny biskup krakowski Andrzej Trzebicki,a wszyscy obecni powtarzali słowa jego ślubowania. Ślubów dokonano w podziękowaniu Matce Bożej za opiekę nad Polską -dla potwierdzenia jej objawień 14 sierpnia 1608 w Neapolu -8 maja 1610 na Wawelu z   inicjatywy królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi. z Nevers -były wzorowane na ślubach Króla Ludwika XIII ( krewnego Króla Jana Kazimierza ) który  10 lutego 1638 r  dwadzieścia lat wcześniej oddał Francję pod opiekę Matki Bożej.czytaj

Śluby lwowskie Jana Kazimierza

1  kwietnia 2016   Rok Bożego Miłosierdzia  Hamburg 

Św. Józef z Kupertynu                   Król Jan Kazimierz 

Loretto i niezwykła przyjaźń króla Jana Kazimierza i 6 lat starszego św Józefa z Kupertynu.

 Józef Deza urodził się w Copertino (Italia) 17 czerwca 1603 r w 1628 r

 dopuszczony do święceń wtedy ujawniły się publicznie jego lewitacje,

Król Jan Kazimierz urodził się 22 marca 1609 r na Zamku Wawelskim –

tego dnia 22 marca 1609 r  Karmelita Dominik od Jezusa i Maryji znalazł w Rzymie

obraz Matki Bożej która stała  się jego nieodłączną towarzyszką 

W 1638 roku  Jan Kazimierz  na polecenie królewskiego brata wyruszył do Hiszpanii

by objąć nadane mu stanowisko wicekróla Portugalii i admirała hiszpańskiego.

Chcąc  spotkać kuzynkę Annę  Królową Francji oczekującą zapowiedzianych

w 1937 r  przez Matkę Bożą narodzin syna   Ludwika XIV  

Francja, najstarsza Cόrka Kościoła, pierworodna cόrka Maryi

czytaj        Matka Boża i cud narodzin króla Francji Ludwika XIV (dar od Boga)

Louis_XIV_1648_Henri_TestelinWizerunek Matki Bożej Zwycięskiej z konkatedry na Kamionku

Ludwik urodził się 5 września 1638 roku, na chrzcie otrzymał imiona Ludwik Dieudonne (dar od Boga)
27 października 1637 r  w kosciele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu brat Firace otrzymał pewnosc  narodzin oczekiwanego od 22 lat  królewskiego potomka ,
3 listopada 1637 o 2 w nocy przebudzony płaczem dziecka widzi Matkę Bożą z dzieckiem które ma się urodzić jako Król Francji Ludwik XIV .
Brat Firace powiadamia Królowę Annę i 8 listopada 1638 w trzech kosciołach rozpoczynają się modlitwy trwające do 5 grudnia 1637 r-
 9 miesięcy przed urodzeniem Króla Ludwika XIV

W oczekiwaniu narodzin syna Król  Ludwika XIII 10 lutego 1638 r poświęcił Francję Najświętszej Maryi Pannie

Król Ludwik XII tak jak Królewicz Jan Kazimierz  był prawnukiem cesarza  rzymskiego Ferdynanda  I Habsburga i (1503-1564) i Anny Jagiellonki (1503-1547)

Wczesniej w 1623 r. książę bawarski Maksymilian I  ogłosił Maryję  patronką Bawarii-żoną  Maxymiliana I od 15 lipca 1635  była młodsza siostra Królowej Polski Cecylii Renaty 

ilustracja

Anna Maria    Królowa Polski Cecylia Renata  urodziła się 16 lipca 1611 r  9 sierpnia 1637 w kościele Świętego Augustyna w Wiedniu odbył się jej  ślub per procura z Królem Władysławem IV 

 Króla Władysława zastępował jego brat Jan Kazimierz. Właściwe zaślubiny odbyły się kościele Świętego Jana w Warszawie 12 września 1637

Królewicz Kazimierz  został uwięziony  w 1638  i wypuszczony w 1640 roku po interwencji Rzeczypospolitej i naciskach Stolicy Apostolskiej.Po powrocie do Polski zapragnął zostać jezuitą .

Wyruszył do Włoch i w sierpniu 1643 roku dotarł do w Loreto. Zatrzymał się w jezuickim kolegium skąd 12 września 1643 r skierował list do przełożonego generalnego zakonu, w celu  „wykonania świętego postanowienia służenia Panu w Towarzystwie Jezusowym” i aby prosić o pozwolenie na przybycie do Wiecznego Miasta „z powodu pragnienia jak najszybszego bycia między jego dziećmi”.Odpowiedzią na list było wysłanie naprzeciw polskiemu księciu przez samego papieża Urbana VIII, specjalnego posłańca Valeria Santacroce, bratanka kardynała Antonia Santacroce, który był nuncjuszem w Polsce.W tym samym czasie w Loreto przebywał franciszkanin, ojciec Lorenzo Brancati da Lauria,  który  namówił księcia do wyruszenia do Asyżu i do spotkania się z ojcem Józefem z Kupertynu. Sława O. Józefa dotarła już na dwór warszawski  z powodu licznych możnych, którzy w czasie swoich pielgrzymek do Rzymu nawiedzali po drodze również grób świętego Franciszka. Szczególne znaczenie miało tutaj świadectwo Karola Zygmunta Radziwiłła. Pan na Nieświeżu, podczas pobytu w Asyżu poznał Józefa z Kupertynu,i  często powracał do Asyżu aby skorzystać z jego  porad duchowych.Dotknięty ciężką chorobą Karol Zygmunt rozkazał się przewieźć do Asyżu. Wsparty słowami swego ojca duchownego umarł w styczniu 1643 roku i został pochowany w asyskiej bazylice dolnej, w kaplicy świętego Marcina.W towarzystwie Valerio Santacroce, franciszkanina Lorenzo Brancati oraz jezuity Aleksandra Pellegrini,  książę  wyruszył do Asyża aby otrzymać od brata Józefa z Kupertynu  radę na temat nowej drogi, którą postanowił obrać.Spotkanie Królewicza z Józefem rozpoczęło się w kaplicy, gdzie, spólnie z gościem odmówili "Litanię loretańską". Potem zaczęła się rozmowa.Józef powiedział księciu : „Nie będziesz ani księdzem, ani jezuitą”,Józef nie odwodził jednak Jana Kazimierza od wstąpienia do nowicjatu jezuitów, zdając sobie sprawę, że próba trwa dwa lata.Wstąpienie księcia do nowicjatu miało miejsce 24 września 1643 roku. Papież Urban podzielił się tą radosną wiadomością z królem Władysławem.Czas nowicjatu dla Jana Kazimierza nie przebiegał spokojnie.  Jan Kazimierz poprzez posłańców wielokrotnie prosił Józefa o poradę i wsparcie. i Józef nie był w stanie pocieszyć rozdartego serca nowicjusza. Jan Kazimierz zapragnął ponownego spotkania, jednak jako nowicjusz według prawa kanonicznego nie mógł opuszczać wyznaczonego klasztoru -postanowił sprowadzić Józefa do Rzymu.Kuria generalna franciszkanów, ze względu na tak wysoką pozycję społeczną proszącego, nie mogła oczywiście odmówić. List obediencyjny wezwał Józefa na czas Wielkiego Postu 1644 roku do Rzymu.  Chwilowe opuszczenie zamknięcia w Asyżu  dla Józefa stało się radosnym wydarzeniem. Kiedy wędrował do Rzymu, planował po przybyciu na miejsce prosić generała o możliwość powrotu do ukochanej Grotelli. Kiedy jednak stanął u bram miasta, doznał wewnętrznego oświecenia i zawołał do swego towarzysza podróży: „Będziemy musieli wrócić do Asyża”. Doszło więc do kolejnego spotkania Jana Kazimierza z Józefem z Kupertynu. Książę jednak nie otrzymał rady innej od poprzedniej. „Proszę się wstrzymać z przyjmowaniem święceń i oczekiwać woli Bożej, która rychło się objawi” – to słowa Józefa.Nie skończyły się więc duchowe przeciwności nowicjusza z rodu królewskiego.

24 marca 1644 r w Wilnie umiera Królowa jego kuzynka i bratowa Królewicza Jana Kazimierza –

Królowa Cecylia Renata która przybyła do Polski z kopią obrazu Matki Bożej 

znalezionego przez Karmelitę Dominika od Jezusa Maryji 22 marca 1609 r w Rzymie 

Sanktuarium Vierzehnheiligen 14 męczenników  zostało wzniesione w miejscu czterech objawień Dzieciątka Jezus, jakich w latach 1445-46 doświadczył bawarski pasterz Hermann Leicht. Za trzecim razem Dzieciątko Jezus objawiło mu się w otoczeniu czternastu świętych, również w wieku dziecięcym, ubranych w czerwone szaty, którzy nazwali się „wspomożycielami w potrzebie”na miejscu objawień znajduje się barokowa bazylika, której jednak główną patronką jest Najświętsza Maryja w tajemnicy swojego Wniebowzięcia.

29 lipca 1644 roku zmarł Urban VIII. 15 września 1644 r został wybrany nowy papież, który przyjął imię Innocentego X. Papież po audiencji, której udzielił Janowi Kazimierzowi, a podczas której ten podtrzymał wolę pozostania u jezuitów, wysłał list do króla Władysława,Po upływie pierwszego roku nowicjatu Jan Kazimierz poprosił o to, aby drugi rok mógł odbyć w Loreto, na co uzyskał zgodę przełożonych i błogosławieństwo samego papieża. Po drodze oczywiście odwiedził Asyż. Gdy Józef zobaczył go ubranego w strój jezuity zawołał: „Szpada, szpada. Nie pasuje ci ten habit”.Jan Kazimierz rozpoczął drugi rok nowicjatu.Jan Kazimierz po ukończeniu drugiego roku nowicjatu wystąpił od jezuitów. , potem udał się na spotkanie z Józefem do Asyżu. Tym razem przybył ubrany w szlachecki, wojskowy strój. Józef zobaczywszy go nie krył satysfakcji: „Tak zrobisz dla chrześcijaństwa o wiele więcej niż jako zakonnik”. Z Asyżu Jan Kazimierz udał się w okolice Rzymu aby oczekiwać na nadanie mu tytułu kardynalskiego. Nastąpiło to  28 maja 1646 roku, na sekretnym konsystorzu specjalnie zwołanym w tym celu przez papieża. W październiku 1646 roku na uroczystość świętego Franciszka nowo mianowany kardynał przybył do Asyżu. Doszło do kolejnego spotkania.-widząc Jana Kazimierza ubranego w kardynalskie suknie Józef nie wyraził entuzjazmu. Także teraz Józef musiał rozpocząć dyskurs o szpadzie w ręku księcia, gdyż ten w końcu wprost zapytał: „Mogę lepiej służyć Bogu w birecie kardynalskim czy ze szpadą w ręku?”. Józef odparł: „Moim zdaniem ze szpadą”, a potem dodał: „Idź w pokoju, nie będziesz ani jezuitą ani kardynałem”. Kiedy nadszedł czas  rozstania z księciem, który miał wyruszyć w drogę powrotną do Polski, na pożegnanie Józef, bezpośredni, przepowiedział Janowi Kazimierzowi, że zostanie królem a jego panowanie będzie naznaczone smutkiem i cierpieniem.Po powrocie  Jana Kazimierza  do Polski  9 sierpnia 1646  umarł spadkobierca Władysława, jego jedyny syn Zygmunt Kazimierz  urodzony 1 kwietnia 1640 r , a król ciężko zapadł na zdrowiu. Władysław IV coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że jego przyrodni brat jest jego najlepszym potencjalnym następcą.

 Bazylika Króla Jana Kazimierza w Rzymie 

W kwietniu 1648 roku , Jan Kazimierz wyruszył do Włoch. -pragnął odwiedzić również pobliski Asyż i kolejny raz spotkać się z Józefem z Kupertynu.

Książę dotarł jednak tylko do rodziny do Wiednia, dokąd nadeszła wiadomość o śmierci jego królewskiego brata. Problem sukcesji pozostawał otwarty. Jan Kazimierz natychmiast napisał do papieża list, w którym podkreślił, że jest gotowy stanąć na czele królestwa. Odpowiedź papieża była niezwykle szybka. Na konsystorzu, który odbył się 6 lipca przyjął zrzeczenie się przez Jana Kazimierza kapelusza kardynalskiego i wszystkich z tym związanych przywilejów.20 listopada Jan Kazimierz został wybrany na króla Polski. , 29 maja 1649 roku doszło do zawarcia małżeństwa  Królowej Marii Ludwiki z nowym królem  Janem Kazimierzem Panowanie Jana Kazimierza naznaczone było nieustannymi wojnami i wewnętrznymi problemami kraju. Sprawdziło się proroctwo Józefa o panowaniu pełnym cierpienia i przeciwności. Król  nie zapomniał o swoim asyskim przyjacielu – utrzymywał z nim  korespondencję, zlecając pisanie listów sekretarzowi. Prosił w nich Józefa o modlitwę w intencji swojej, królowej i królestwa. Dzielił się bólem po stracie córki i syna. Józef zapewniał króla o swoich modlitwach, dodawał mu otuchy i prosił o zdanie się na Bożą Opatrzność.

W 1653 roku z rozkazu inkwizycji po czternastu latach pobytu  Józef  został wydalony z Asyżu i osadzony w zagubionej w górach kapucyńskiej pustelni., otrzymał też  zakaz spotkań, otrzymywania listów i opuszczania miejsca zamknięcia. Nie pomogło bezpośrednie wstawiennictwo u papieża ogromnej rzeszy dostojników duchownych i świeckich. Decyzja ta dotknęła boleśnie i samego Jana Kazimierza, nie pozostało mu  nic innego jak pozostać posłusznym ostatniej radzie Józefa z Kupertynu przekazanej za pośrednictwem biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego – oddania się pod opiekę Maryi, której wizerunek znajdował się w jego królewskim namiocie

24 grudnia 1654 Bruksela Królowa Krystyna Szwecka ( krewna Króla Jana Kazimierza)praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna zostaje Katoliczką
Królowa Szwecji, Gotów i Wandalów od 16 listopada 1632 roku do abdykacji 6 czerwca 1654 roku.Księżna de Breme i Verden od 1648 roku.Tytulara:Z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, Wielka Księżna Finlandii, Księżna Estonii, Karelii, Bremy,Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów,Wenedów i Rugii, Pani Ingrii i Wismaru.

Krystyna   praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna  ( prawnuka Króla Polski Władysława Jagiełły )24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej
”Krystyna Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów.Miała wówczas 28 lat, a na tronie szwedzkim zasiadała aż 22 lata.Nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku.przed wyslannikiem Papieza O.Luksem Holste konwertyty z Hamburga 

Rankiem 8 stycznia 1655 roku umarł papież Innocenty. Józef, który w wizji widział śmierć papieża poinformował o tym zakonników.

Niektórzy jednak wobec wcześniejszych wieści o poprawie zdrowia papieża wyśmiewali go. Nazajutrz nowym papieżem został Aleksander VII.

Jan Kazimierz w tym samym czasie przeżywał ciężkie chwile potopu szwedzkiego.

Najazd Szwedów na Rzeczypospolitą w 1655 roku  zalał w krótkim czasie prawie całe terytorium Korony i część Litwy.

Prawie wszystkie województwa koronne przeszły na stronę króla Szwecji Karola X Gustawa, porzucając tym samym Jana Kazimierza.

Król udał się 17 października na austriacki Śląsk do Głogówka gdzie znajduje się domek Loretański 

18 listopada 1655 r w dniu obleżenia Jasnej Góry  Królowa Krystyna  oddala berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..

18 listopada 1655 r Głogówek Domek Loretański   Jam  Król Jan Kazimierz modli się prosi matkę Bożą MMo zwycięstwo 
18 listopada 1655 r Bł Marko Aviano ( Duszpastrz Wiktorii Wiedeńskiej ) otrzymał święcenia Kapłańskie 
18 listopada 1655 r  15 letni Michał Hacki ( póżniejszy Król Polski )na polecenie króla Jana Kazimierza wyjechał do Nysy

Matka Boża ukazuje się Szwedom na Jasnej Górze 

20 listopada1655 r  Jan Kazimierz wydał w Opolu uniwersał do narodu, wzywając w nim wszystkie stany do zbrojnego powstania przeciwko Szwedom.

Szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na korzyść Polaków jednak dopiero po objawieniu się Matki Bożej na Jasnej Górze  w odpowiedzi na przekazanie 

i zawiązaniu przy królu konfederacji tyszowieckiej.Król, pragnąc podziękować za szczęśliwy obrót spraw, złożył we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku śluby, w których obiecał poprawę doli narodu i

oddał swe Królestwo w macierzyńską opiekę Maryi.Szwedzi wycofali się  z terenów Rzeczypospolitej po pokoju w Oliwie 3 maja 1660 

W 1656 roku pozwolono  Józefowi i  potajemnie wrócić do klasztoru franciszkańskiego, ale podtrzymano zakaz spotkań i publicznego sprawowania sakramentów.

Józef został skierowany do leżącego opodal Loreto Osimo, gdzie przebywał, do śmierci 17 września 1663 roku.Jan II Kazimierz Waza,  zrzekł się korony 16 września 1668 i 30 kwietnia 1669 roku wyjechał do Francji,gdzie ponownie został jezuitą i zmarł po czterech latach 16 grudnia 1672 roku w Nevers Cztery lata później jego ciało zostało przeniesione do katedry wawelskieja jego serce pozostało w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu.

8 grudnia Kościół katolicki wspomina jedną z największych tajemnic:Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

1 kwietnia 1640,  w Warszawie urodził się Zygmunt Kazimierz Waza,

Ilustracja

królewicz polski,  syn króla Władysława IV Wazy i jego pierwszej żony Cecylii Renaty  nazwany imionami dziadka Zygmunta III i stryja Jana Kazimierza.

 2 dni wczesniej zdarzył się najbardziej spektakularny cud od Zmartwychwstania

29 marca 1640 r. wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu rodzinnym w Calandzie,Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej

Najbardziej spektakularny cud od Zmartwychwstania

Jako że był jedynakiem, był niemal pewnym kandydatem na następcę Władysława IV.

Francuski podróżnik Le Laboureur opisywał go jako dziecko niezwykle żywe, szczupłe i zwinne.

Dostrzegano też w nim niezwykle sprawny umysł. Szybko się uczył i mając siedem lat biegle władał językiem polskim, niemieckim oraz robił duże postępy w języku łacińskim.

Królewicz chętnie też nosił strój polski, co jeszcze bardziej wzmacniało jego pozycję jako kandydata do korony.

rólewicz oburzał się gdy mówiono do niego po niemiecku, wołając, "…Jestem Polakiem więc mów do mnie po polsku".

Latem 1647 roku chłopiec nagle zachorował.-zaraził się czerwonką od wojewodziców pomorskich Denhoffów.

Po pięciu dniach cierpień i krwawej biegunki zmarł. Śmierć syna bardzo przeżył Władysław IV, który z powodu wielkiego smutku nie pojechał nawet na pogrzeb do Krakowa.

Cecylia Renata Austriaczka.jpg

Królowa Polski Cecylia Renata Habsburżanka (ur. 16 lipca 1611 w Grazu, zm. 24 marca 1644 w Wilnie) – królowa Polski, żona króla polskiegoWładysława IV, córka cesarza Ferdynanda II i Marii Anny Wittelsbach.Dzieciństwo spędziła w Grazu, Wiedniu i Pradze.Oprócz języka niemieckiego znała również łacinę iwłoski. Była osobą niezwykle pobożną i kulturalną, czym zyskiwała sobie sympatię innych ludzi. Uwielbiała muzykę i często występowała w przedstawieniach teatralnych[. 9 sierpnia 1637 w kościele Świętego Augustyna w Wiedniu odbył się ślub per procura. Króla Władysława zastępował jego brat Jan Kazimierz. Właściwe zaślubiny odbyły się kościele Świętego Jana w Warszawie 12 września 1637[4]. Następnego dnia w tym samym kościele odbyła się koronacja. Była to pierwsza koronacja poza Krakowem, od czasów panowania Władysława Łokietka, co wywołało oburzenie szlachty, która doprowadziła w 1638 do powstania uchwały zakazującej koronacji królewskich poza Krakowem.1 kwietnia 1640 urodziła Zygmunta Kazimierza, który zmarł w wieku siedmiu lat. 8 stycznia 1642 przyszła na świat córka Maria Anna Izabela, żyjąca zaledwie miesiąc. 23 marca 1644 Cecylia Renata wydała na świat martwą córkę[6], zaś następnego dnia zmarła wskutek zakażenia organizmu. Została pochowana w katedrze na Wawelu w Krakowie. Król boleśnie przeżył śmierć małżonki i nie krył żalu po jej odejściu. Cecylia pozostawiła po sobie dobrą pamięć wśród poddanych, którzy zapamiętali ją głównie z powodu jej świątobliwości

Dziadkowie  Królowej   Cecylii Renaty 

Karol II Styryjski (ur. 3 czerwca 1540 w Wiedniu, zm. 10 lipca 1590 w Grazu) – arcyksiążę austriacki z dynastii Habsburgów. Czwarty syn cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiegokróla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga i Anny Jagiellonki, córki króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka.

Zawarł związek małżeński z Marią Anną, córką Albrechta V, księcia Bawarii i Anny, arcyksiężniczki austriackiej, córki cesarza Ferdynanda I Habsburga. Tak więc Maria Anna była dla Karola jednocześnie jego małżonką jak i siostrzenicą. Został ojcem cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda II Habsburga i królowych polskich, żon króla Polski Zygmunta III WazyAnny Habsburżanki i Konstancji Habsburżanki.

Wilhelm V Wittelsbach zwany Pobożnym (ur. 29 września 1548 Landshut – zm. 7 lutego 1626 Oberschleißheim) – książę Bawarii.

Syn księcia Albrechta V Bawarskiego i Anny Habsburżanki. Jego dziadkami po mieczu byli: książę Bawarii Wilhelm IV i margrabiankabadeńska Maria, a po kądzieli cesarz, król Czech i Węgier Ferdynand I Habsburg oraz księżniczka czeska i węgierska Anna Jagiellonka.
Na podstawie objawień  Matki  Bożej danych włoskiemu jezuicie 14 sierpnia 1608 r w Neapolu i 8 maja 1610 na Wawelu 

1 kwietnia 1656 roku, król Jan Kazimierz ogłosił w katedrze lwowskiej Najświętszą Maryję Pannę Królową Narodu i Państwa Polskiego.

Monarcha, za panowania którego Rzeczpospolita zmagała się z Moskwą i Szwecją, nie wspominając nawet o wewnętrznej rebelii Chmielnickiego,

napisał list do Ojca Świętego Aleksandra VII z błaganiem o pomoc.

Papież odpowiedział, odwołując się do objawień ojca Mancinellego:Dlaczego nie zwracasz się do tej, która sama chciała być Waszą królową?

Maryja Was wyratuje, toć to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej oficjalnie ofiarujcie, Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała.

List ten uzmysłowił polskiemu królowi, że jedyna nadzieja w Maryi – Królowej Polski.

Kiedy w marcu 1656 roku Szwedzi wycofali się ze Lwowa, król w tamtejszej katedrze przed obrazem Matki Bożej Łaskawej złożył obiecane śluby i koronował wizerunek Matki Bożej, ogłaszając Ją oficjalnie Królową Polski.Objawienia ojca Juliusza Mancinellego wywołały w naszym narodzie potężny odzew. Pod ich wpływem w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku 1628 Kraków uczcił swą Królową  poprzez umieszczenie na wieży Kościoła Mariackiego pozłacanej korony Krakowianie uczcili też chwalebną śmierć ojca Juliusza.W polskich kościołach zawisły wizerunki Matki Bożej z z Orłem Białym na piersiach –Na podstawie objawień ojca Mancinellego powstał też obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, na którym Maryja ma dwie korony – jako Królowa Świata i Królowa Polski.