1 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia zapomniana Ofiara Siostr Nazaretanek z Nowogródka i Sióstr Sakramentek z Warszawy

1 sierpnia 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 
Wspomnienia i święta w Kościele katolickim obchodzą:
11 bł. męczennic z Nowogródka: bł. Maria Stella i towarzyszki
św. Alfons Maria Liguori (biskup i doktor Kościoła)
św. Euzebiusz z Vercelli (biskup i ojciec Kościoła)
święte: Wiara, Nadzieja i Miłość (męczennice)

1 sierpnia  wydarzenia

1 sierpnia 1499 –Altotting -poświęcenie kamienia węgielnego pod kolegiatę św. Filipa i Jakuba    Fundatorką była Jadwiga Jagielonka -wnuczka króla Władysława Jagiełły

 Altotting bazylika z kammieną metryką fundacjną  Jadwigi Jagielonki z Polskim Orłem 

Jadwiga Jagiellonka królewna polska i księżniczka litewska, księżna bawarska.14 listopada 1475 poślubiła księcia bawarskiego Jerzego Bogatego


1 sierpnia 1840 – Otwarto Szpital Wszystkich Świętych w Wieluniu,zburzony w wyniku niemieckiego bombardowania 1 września 1939 roku.
1920 – wydano rozkaz zakończenia obrony twierdzy Łomża, co otworzyło wojskom sowieckim drogę na Warszawę.
1926-Założono Narodowy Związek Powstańców i Byłych Żołnierzy.
organizacja związana z  Katolikami i  Wojciechem Korfantym, która wyodrębniła się z popierającego Józefa Piłsudskiego Związku Powstańców Śląskich.Organizacja ta miała swoją odznakę "Odznaka Narodowego Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy", którą ustanowiono w 1927 r. Oznakę Odznaki stanowił krzyż czteroramienny. Na krzyżu nałożony był srebrny orzeł śląski z tarczą herbową, na której znajdowało się srebrne popiersie króla Bolesława Chrobrego z mieczem w dłoni.

1 sierpnia 1941 – Na mocy dekretu  -Adolfa Hitlera tereny dawnych województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego, pod nazwą dystryktu galicyjskiego, weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa.
1 sierpnia 1943 -Niemcy rozstrzelali 11 męczennic z Nowogródka.
1 sierpnia 1943 r., w Nowogródku na terenie dzisiejszej Białorusi, 11 sióstr ze zgromadzenia nazaretanek  poniosło śmierć męczeńską z rąk niemieckich. Swoje życie złożyły w ofierze za 120 aresztowanych wcześniej Polaków, którzy wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec uniknęli śmierci.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka módlcie się za nami. Nazaretanki w Nowogródku od 1929 roku nauczały dzieci i młodzież religii. Działalność ta związana była z Białą Farą i wspólnotą domu Chrystusa Króla w Nowogródku.W lipcu 1943 siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca 1943 r. a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.

 Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego Biała Fara(na pierwszym planie ruiny zamku Mendoga)W Nowogródku na straży Fary pozostała  (jedyna, która ocalała ze Wspólnoty zamordowanej 1 sierpnia  1943

s_malgorzata_banasCar Mikołaj II i Polska Nazaretanka ocalona 1 sierpnia 1943 r 

Sł. Boża s. Maria Małgorzata od Serca Pana Jezusa Konającego w Ogrójcu (Ludwika Banaś 1896-1966)Służebnica Boża s. Maria Małgorzata (Ludwika Banaś) urodziła się 10 kwietnia  1896 r. w Kleczy Dolnej k. Wadowic, W  1916 podjęła pracę w szpitalu w Wadowicach, prowadzonym przez Siostry Nazaretanki.Dnia 15 lutego  1917 r ( abdykacja Cara Mikołaja i znalezienie Ikony  Matki Bożej Carycy w Kołomienskoje ). wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.W czasie obłóczyn otrzymała imię Maria Małgorzata; podczas ślubów wieczystych przyjęła tajemnicę od Serca Pana Jezusa Konającego w Ogrójcu. Pełniła  w różnych domach zakonnych: w Wadowicach, Stryju, Krakowie, Grodnie, Warszawie.Fakt swojego ocalenia 1 sierpnia 1943 r  odczytała jako znak woli Bożej, że ma pozostać w Nowogródku (obecnie Białoruś), by przejąć opiekę nad nowogródzką farą (wokół której koncentrowała się praca Sióstr Nazaretanek), by służyć pomocą miejscowej ludności i podtrzymywać w niej ducha religijnego.S. M. Małgorzata troszczyła się o farę nowogródzką, a przede wszystkim o obecność w niej Najświętszego Sakramentu. Miejscowa ludność nazywała ją „stróżem Tabernakulum”.Mieszkała w ciężkich warunkach, w zakrystii fary, żyjąc z ofiar ludzi i z pracy rąk własnych. Z żywą wiarą poddana woli Bożej, zjednoczona z Jezusem Euchary­stycznym, powtarzała: „Męczeństwo ducha, to powolne konanie tego pragnęłam”. Do Polski przyjechała dopiero w 1965 r.Służebnica Boża s. M. Małgorzata zmarła po ciężkiej chorobie 26 IV 1966 r. w Nowogródku

1 sierpnia 1944 O godz. 17 w Warszawie wybucha powstanie.  przed godziną „W” – najwcześniej, ok. godz. 14, na Żoliborzu. osiedla wybudowanego przez Bieruta dla komunistów w latach 20 

aplikacja-sladami-powstanczego-zoliborza71-rocznica-powstania-warszawskiego-DSC_0003Na ul. Krasińskiego dochodzi do wymiany ognia – komendant Obwodu ppłk Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” podejmuje decyzję o wycofaniu oddziałów poza miasto.

1 sierpnia 1944-PKWN i ZSRR nawiązały stosunki dyplomatyczne.
1 sierpnia 1944-Siedzibę PKWN z Moskwy przeniesiono do Lublina.

1 sierpnia 1944-Z Moskwy do Polski przybył Borejsza tworzyć Polską kulturę …..

1 sierpnia 1944-1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka wylądowała w Normandii.

1 sierpnia urodzili się 
1520 – Zygmunt II August, król Polski (zm. 1572)
1626 – Szabetaj Cewi, Żyd sefardyjski, kabalista, rabin (zm. 1676)

1865 – Adolf Szelążek, polski duchowny katolicki, biskup płocki (zm. 1950)

1 sierpnia zmarli
    30 p.n.e. – Marek Antoniusz, wódz i polityk rzymski (ur. 83 p.n.e.)
  371 – Euzebiusz z Vercelli, włoski biskup, święty (ur. ok. 283)
  527 – Justyn I, cesarz bizantyński (ur. ok. 450)
1546 – Piotr Faber, francuski zakonnik, teolog, współzałożyciel Towarzystwa Jezusowego, święty (ur. 1506)
1689 – Tomasz Ujejski, polski duchowny katolicki, sekretarz królewski, biskup pomocniczy warmiński, biskup kijowski (ur. 1613)
1701 – Jan Chryzostom Pasek, polski pamiętnikarz (ur. ok. 1636)
1714 – Anna Stuart, królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii (ur. 1665)
1787 – Alfons Maria Liguori, włoski duchowny katolicki, biskup, założyciel zakonu redemptorystów, Doktor Kościoła, poeta, święty (ur. 1696)

1 sierpnia 1838  zamęczeni za wiarę 
Bernard Võ Văn Duệ, wietnamski ksiądz, męczennik, święty katolicki (ur. 1755)
Dominik Nguyễn Văn Hạnh, wietnamski dominikanin, męczennik, święty katolicki (ur. 1772)
1868 – Piotr Julian Eymard, francuski marysta, założyciel Kongregacji Eucharystianów, święty (ur. 1811)

1 sierpnia 1942-  zamordowani w Dachau
Gerhard Hirschfelder, niemiecki duchowny katolicki, przeciwnik i ofiara nazizmu, błogosławiony (ur. 1907)
Aleksy Sobaszek, polski duchowny katolicki, błogosławiony (ur. 1895)
1943 – Rozstrzelane przez Niemców męczennice z Nowogródka:
Paulina Borowik, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1905)
Józefa Chrobot, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1865)
Helena Cierpka, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1900)
Eleonora Aniela Jóźwik, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1895)
Anna Kokołowicz, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1892)
Eugenia Mackiewicz, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1903)
Adela Mardosewicz, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1888)
Leokadia Matuszewska, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1906)
Weronika Narmontowicz, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1916)
Julia Rapiej, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1900)
Jadwiga Karolina Żak, polska nazaretanka, błogosławiona (ur. 1892)

1944 – Polegli w powstaniu warszawskim:
Zofia Bagińska, polska urszulanka, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1915)
Wanda Chodkowska, polska urszulanka, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1905)
Maria Deymer, polska urszulanka, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1916)
Józef Florkowski, polski podharcmistrz, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1922)
Jadwiga Frankowska, polska urszulanka, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1921)
Romuald Jakubowski, polski żołnierz Armii Krajowej (ur. ok. 1918)
Włodzimierz Kaczanowski, polski żołnierz Socjalistycznej Organizacji Bojowej (ur. 1912)
Stanisław Riess de Riesenhorst, polski pułkownik, żołnierz Armii Krajowej (ur. 1887)
Czesław Rozenthal, polski żołnierz Armii Krajowej (ur. 1927)
Jan Soszyński, polski żołnierz Armii Krajowej (ur. 1924)
Bohdan Świderski, polski żołnierz Armii Krajowej (ur. ok. 1917)
Jacek Świtalski, polski żołnierz Armii Krajowej (ur. 1928)
Anna Wajcowicz, polska żołnierz Armii Krajowej (ur. 1924)

1946 – Straceni członkowie  Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej:
Iwan Błagowieszczenski, radziecki generał major (ur. 1893)
Siergiej Buniaczenko, radziecki pułkownik (ur. 1902)
Władimir Korbukow, radziecki podpułkownik (ur. 1900)
Wiktor Malcew, radziecki pułkownik (ur. 1895)
Michaił Mieandrow, radziecki pułkownik (ur. 1894)
Markis Salichow, radziecki generał major (ur. 1896)
Nikołaj Szatow, radziecki podpułkownik (ur. 1901)
Fiodor Truchin, radziecki generał major (ur. 1896)
Dmitrij Zakutny, radziecki generał major (ur. 1897)
Grigorij Zwieriew, radziecki pułkownik (ur. 1900)
 
Niesłychana historia ...układana dla ich nowej historii do Akt Nowych założonych przez Piłsudzkiego i Wasilewskiego ( ojca Wandy ) 7 lutego 1918 r -7 lutego 1949  trafiły tam akta II Wojny światowej ……………..
Helena Wołłowicz – ciotka Bronisława Komorowskiego (PO) -pod pseudonimem "Rena" była łączniczką i sanitariuszką w pułku Baszta. Dwa razy ratowała życie Rajmunda Kaczyńskiego "Irki", późniejszego ojca Jarosława i Lecha Kaczyńskich (PiS).Ocaliłam ojca braci Kaczyńskich"
Halina Hołownia z domu Wołłowicz, ciotka Bronisława KomorowskiegoPowstańcy pomagający rannemu

31 sierpnia  1944 r 31. dzień powstania warszawskiego: całkowitemu zniszczeniu uległ Pasaż Simonsa.
31 sierpnia 1944 r czołgi 1. Dywizji Pancernej Generała  Maczka przekroczyły Sekwane przejechały po moście „Warszawa" zbudowanym przez polskich saperów
31 sierpnia 1944 r Moskwa PKWN wydał dekret O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy.-
 w praktyce stał się kolejnym narzędziem terroru wymierzonego w Armię Krajową i podziemie niepodległościowe, którego członkowie skazywani byli z identycznych artykułów co zbrodniarze niemieccy (często w tych samych celach więziennych osadzano byłych esesmanów, gestapowców razem z żołnierzami AK i M. in. na podstawie tego dekretu popełniony został w październiku 1952 mord sądowy na generale Emilu Fieldorfie ps. "Nil".jak i Polak Adam Doboszyński sądzony 18 czerwca 1949 w dniu urodzin braci Kaczyńskich 
31 sierpnia 1944 r  Warszawa na skutek bombardowania zniszczony został klasztor  Sakramentek
Siostry oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową.Pod gruzami zginęło ponad 1000 osób, w tym  4 kapłanów i  35 sióstr zakonnych  http://www.sakramentki.opoka.org.pl/
Wśród ofiar było 35 sióstr zakonnych i 4 księży, sieroty…. Od godzin popołudniowych 31 sierpnia 1944 świętej pamięci m.in.: ks.prof. Józef Archutowski – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego(jego brat bł. R. Archutowski zginął w niemieckim obozie – Majdanek w 1943 r.), siostra Maria Tomea Koperska podprzeorysza i mistrzyni nowicjatu, sieroty – Hania Głuch, Marysia Golędzinowska, Tekla Karczewska, Ala Karwatowicz, Ela Koryńska, Danusia Książek, Hania Książek, Zosia Matuszkiewicz, Krysia Oborbek, Basia Ornoch, Renia Rydzewska, Krysia Zimińska…
Kościół i klasztor Sakramentek-Benedektynek Najświętszego Sakramentu powstał jako wotum królowej Marii Kazimiery Sobieskiej za zwycięstwo króla Jana Sobieskiego nad Turkami, które przyniosło mu tytuł obrońcy Europy. Staraniem królowej w październiku 1687 r. siostry zostały sprowadzone z Francji.  1 stycznia 1688 r. rozpoczęto nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy zamkowej. W 1746 roku w świątyni pochowano księżną Marię Karolinę de Bouillon, wnuczkę króla Jana III Sobieskiego.Rezydentką Klasztoru była synowa Króla Jana III Sobieskiego  Maria Józefa Wessel fundatorka  Sanktuarium  Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy   . http://www.klasztor-pilica.pl/?page=sanktuarium.
W czasie Powstania Warszawskiego w piwnicach i podziemiach klasztoru znalazło schronienie wielu z cywilnej ludności Warszawy, po raz pierwszy od 250 lat otworzono bramy klauzury
31 sierpnia w czwartek 1944 r. – w dzień najpiękniejszy dla każdej Sakramentki – w dzień ustanowienia Eucharystii, jak zwykle o godz. 15.00 siostry odmawiały nieszpory. Prawie w jednej chwili śmierć męczeńską poniosło ponad 1000 cywilów, 4-ch księży, 35 sióstr (prawie całe Zgromadzenie Sakramentek).jednym  z księży był Ks Józef Archutowski  profesor UJ Wcześniej Niedzielę Palmową 18 kwietnia 1943 r  na Majdanku ,zginoł  Ks Roman Archutowski brat Ks Józefa – rektor warszawskiego Seminarium Duchownego.

14 kwietnia 1944 r  Anglicy  zbombardowali kościół i klasztor Serwitek
( fundacji córki Marysieńki Sobieskiej -Teresy Kunegundy Sobieskiej -regentki Bawarii ) zabroniono Niemcom ratować Klasztor ……
6 tysiecy Polaków z Powstania Warszawskiego przywieziono do Hamburga 
 

12 kwietnia 1945 wyzwolenie 1728 warszawianek na terenach misyjnych wnuka Krola Jana III Sobieskiego -Arcybiskupa Klemensa Augusta

12 kwietnia 1945 r  gdy Kanadyjczycy bombardowali  Sogel i pałac  Clemenswerth wybudowany przez  Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego ,

12 kwietnia 1945 r.1 Dywizja Pancerna generała Maczka wyzwolił obóz Oberlangen ,położony w pobliżu ,w obozie było 1728 kobiet z Warszawy 

Polska strefa okupacyjna w Niemczech na katolickich terenach Arcybiskupa Klemensa Augusta wnuka Króla Jana III Sobieskiego w latach 1945–1948-obejmował powierzchnię 6500 kilometrów kwadratowych, na terenie graniczących z Holandią powiatów: AschendorfMeppen i Lingen, a także hrabstwa: BentheimBersenbrück i Cloppenburg włącznie z miastami: PapenburgMeppenLingen i Cloppenburg w Dolnej Saksonii i czasowo Leer we Wschodniej Fryzji.19 maja 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka zajęli teren i do 28 maja przenieśli wszystkich mieszkańców miasta Haren do okolicznych miast (pozostawiono burmistrza z rodziną i zakonnice). Na ich miejscu umieszczono 5 000 Polaków uwolnionych z obozów pracy i obozów jenieckich. Wśród nich byli powstańcy warszawscy, w tym 1728 kobiet, uczestniczek powstania uwolnionych z obozu w Oberlangen.czytajw Polskim Lwowie w Niemczech Zarejestrowano 289 ślubów i 101 pogrzebów. 497 Polaków miało świadectwa urodzenia wskazujące jako miejsce urodzenia Lwów -Maczków – miasto, którego nie można  znaleźć na żadnej mapie.

12 luty 2016 NOWY Prezydent Andrzej Duda obchodził w Monachium 274 rocznicę koronacji Cesarza Rzymskiego Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

Wieczna lampka z Powstania Warszawskiego zapłoneła ponownie 8 września 2004 r.
przed Najświętszym Sakramentem w lidzkiej świątyni Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
31 sierpnia 1948 r Warszawa -plenum KC PPR odwołano Władysława Gomułkę-zastąpił go agent gestapo  Bolesław Bierut.
31 sierpnia 1955 r w Strasburgu urodziny Filipa  Stanisława  Adwenta zginoł  26 czerwca 2005 w Warszawie
31 sierpnia 1997 r Diana, księżna Walii i jej kochanek Dodi Al-Fayed zginęli w wypadku samochodowym w Paryżu.
31  sierpien  2011-Dzień Solidarności i Wolności-obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych,

Adolf Szelążek

 1 sierpnia 1865 w Stoczku Łukowskim  urodził się Biskup Adolf Piotr Szelążek , zm. 9 lutego 1950 w Zamku Bierzgłowskim) – polski biskuprzymskokatolickibiskup pomocniczy płocki w latach 1918–1925, biskup diecezjalny łucki w latach 1926–1950. Święcenia kapłańskie przyjął w 1888 w Płocku. Był profesorem seminarium duchownego w Płocku (w latach 1893–1918) i Petersburgu. 29 lipca 1918 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym BarkiSakrę biskupią otrzymał 24 listopada 1918. 14 grudnia 1925 został przeniesiony na stolicę biskupią w ŁuckuIngres do katedry odbył 24 lutego 1926.W latach 1918–1924 był radcą w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, następnie naczelnikiem wydziału katolickiego i dyrektorem ad personam. W 1920 brał udział w konferencji pokojowej w Rydze jako ekspert ds. majątkowych Kościoła katolickiego. W 1925 współpracował przy zawieraniu konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską jako przedstawiciel Episkopatu Polsk.Latem 1944 (już po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną) mianował administratorów apostolskich dla dawnych diecezji kamienieckiejżytomierskiej, którzy wraz z kilkoma jeszcze kapłanami rozpoczęli prace duszpasterską, korzystając z kościołów otwartych podczas niemieckiej okupacji Ukrainy sowieckiej.W styczniu 1945 został aresztowany przez NKWD. Oprócz niego aresztowani zostali księża kapituły łuckiej (w tym Władysław Bukowiński) i księża pracujący w Żytomierzu – Bronisław Drzepecki i Stanisław Szczypta. Wszyscy zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Szelążek był więziony w Kijowie. Po wojnie w 1946 został deportowany z diecezji w granice Polski, ostatnie lata życia spędził w Bierzgłowie koło Torunia. Pochowany został w kościele św. Jakuba w Toruniu