10 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -list do Matki Bożej Królowej Polski św Stanisława -Sw Filomeny

10 sierpnia  2016 Rok Bożego Miłosierdzia 
Kraków Dr Zbigniew Kękuś-Hamburg -Rzym 
Sw Wawrzyńca
10 sierpnia 1568 r w Rzymie nasz Sw Stanisław Kostka
W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia 1568 ) napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi.
Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia.

10 sierpnia 70 – Rzymianie zburzyli Świątynię Jerozolimską.Pierwsza Świątynia powstała w latach 966-959 p.n.e. za czasów króla Salomona,-została zniszczona przez wojska babilońskiego króla Nabuchodonozora II w 587 roku p.n.e,Za panowania Heroda Wielkiego Druga Świątynia została rozebrana i wybudowana na nowo  ok. 20 r. p.n.e. – zburzona  przez Rzymian w 70 r.pozostała  Ściana Płacz


10 sierpnia   654 – św Eugeniusz I został wybrany na papieża.

Eugeniusz I10 sierpnia  258  Rzym -zamęczono św Wawrzyńca

Wielkim  czcicielem św. Wawrzyńca byli św Stanisław Kostka który 10 sierpnia 1568 r -1310 rocznica śmierci św Wawrzyńca listownie prosił Matkę Bożą o śmierć 15 sierpnia 1568 r .Wielkim czcicielem św Wawrzynca był Bł Pius IX-Król Polaków w Rzymie pochowany w Bazylice św Wawrzyńca -barbarzyńsko zbombardowanej przez Aliantów 19 lipca 1943 patrz

19 lipca 1943 roku wojska amerykańskie zbombardowały Rzym. .ucierpiały dzielnice: Tiburtino, Prenestino i San Lorenzo, Zniszczono Bazylikę św. Wawrzyńca częściowo Cmentarz Verano przylegający do bazyliki, ucierpiał  grób rodziny Pacelli, z której wywodził się  papież Pius XII.  Zginęły 4 tysiące ludności cywilnej, co najmniej 10 tysięcy odniosło rany. 19 lipca 1943 Mussolini spotkał się  z Adolfem Hitlerem w Feltre przy Rzymie ,Bombardowanie z 19 lipca 1943 roku było pierwszym, ale nie ostatnim. Do wyzwolenia Rzymu 4 czerwca 1944 roku miało miejsce jeszcze 50 takich zajść. Tymczasem kilka dni po bombardowaniu Rzymu, 24 lipca 1943 gdy zaczęto bombardowanie Hamburga ( miasta wygnania i śmierci św Papieża Benedykta V ) wydano nakaz aresztowania Mussoliniego.

10 sierpnia   843 – Zawarto traktat z Verdun, który podzielił państwo Karola Wielkiego między jego trzech wnuków.

10 sierpnia  997 – Santiago de Compostela zostało zburzone przez wojska władcy Kordowy Almanzora.
10 sierpnia 1519 r w  Cotignac objawił się św. Józef razem z Najśw. Maryją Panną oraz Dzieciątkiem Jezus  

objawienie mające wpływ na cudowne urodziny Króla Ludwika XIV -dziadka Króla Ludwika XV ,męża Marii Leszczyńskiej -dziadków   aresztowanego

10 sierpnia 1792 Króla Ludwika XVI -potomka Lubomirskich ,potomka Królów Polskich  zgilotynowanego  21 stycznia 1793 r w Paryżu -2 dni przed II rozbiorem Polski 

10 sierpnia 1869 Gabriel García Moreno  przepowiedziany w 1599 r  został po raz trzeci prezydentem Ekwadou.Jako pierwszy na świecie prezydent poświęcił swój kraj Najświętszemu Sercu Jezusa.6 sierpnia 1875 roku, w święto Przemienienia Pańskiego –  Gabriel Garcia, po mszy św  zamachowiec zadał sztyletem cios w plecy wołając: "Umieraj, kacie wolności."prezydent odpowiedział słabym głosem: "Bóg nigdy nie umrze". To były jego ostatnie słowa.w jego kieszeni znaleziono odręcznie napisaną notatkę: "Panie Jezu, obdarz mnie pokorą i prawdziwą miłością Ciebie i naucz mnie, co mam czynić dzisiaj w Twojej służbie, Amen"

10 sierpnia 1519 r objawienia w  Cotignac miały wpływ na cud narodzin Króla Francji  Ludwika XIV  5  wrzesnia 1638  

10  sierpnia 1519 Objawienia we Francji   Cotignac objawienie Dziewicy Maryi i świętego Józefa  jedyne w całym świecie, w którym pojawiła się Święta Rodzina.
Pielgrzymował tu król Ludwik XIV, przyszedł podziękować za dar narodzin. 

10 sierpnia 1629   Wzgórze Kalenberg  7 dni przed urodzeniem Króla Jana III Sobieskiego poświęcenie kamienia węgielnego  pod budowę kościoła św. Józefa i klasztoru.

110 rocznica  rocznica objawienia  gdy 10 sierpnia 1519 w święto Świętego Wawrzyńca, Dziewica Maryja, w towarzystwie Michała Archanioła , św Bernarda 

objawiła się Jean de la Baume, i powiedziała, żeby na Górze Verdaille, wybudować kościół pod nazwą Matki Bożej Łaskawej. patrz

Wzgórze Kalenberg 

Kahlenberg o wysokości 484 m n.p.m. jest częścią Lasu Wiedeńskiego.Pierwsza wzmianka o Kahlenbergu pochodzi z 1101 roku ,  W roku 1246 wzgórze przejęli Kanonicy Regularni z Klosterneuburg i przez cztery wieki byli jego właścicielamiW roku 1627 cesarz Ferdynand II Habsburg (1619-1637) sprowadził z Italii do Wiednia kamedułów  uzyskał Kahlenberg i przekazał go kamedułom. 

10 sierpnia 1629 rokununcjusz apostolski Jan Palotta w obecności Karmelity Dominika od Jezusa Maryji -w obecności 51 letniego Cesarza Ferdynanda II w obecności 18 letniej córki Cecylii Renaty -przyszłej Królowej Polski ,w obecności 21 letniego syna Ferdynanda II -ojca przyszłej Królowej Polski Eleonory -poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła św. Józefa i klasztoru.

Cesarz   Ferdynand II Habsburg-praprawnuk Króla Polski -Kazimierza Jagielończyka z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc. etc. arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, etc. -jego dzieci Ferdynand III (1608-1657) – cesarz rzymski,Maria Anna (1610-1665) – żona elektora Bawarii Maksymiliana I Wittelsbacha,Cecylia Renata (1611-1644) – żona króla Polski Władysława IV Wazy.tydzień pózniej 17 sierpnia 1629 r w Olesku urodził się Jan Sobieski ….po 54 latach  na Kahlbergu z Bożą pomocą  zwyciężył Turków

Święty Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Smierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem papieża św. Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 r. wraz ze swoimi czterema diakonami. Wawrzyniec był  administratorem majątku Kościoła w Rzymie. Miał zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski  chciał wymusiś  na nim oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec  poprosił o kilka dni, aby mógł zebrać "skarby Kościoła" i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. "Oto są skarby Kościoła!"  Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno podgrzewać i piec żywcem w ogniu.Święty Wawrzyniec Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. – bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu,  aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.Ciało Męczennika pogrzebał św. Justyn, kapłan, w posesji św. Cyriaki.  Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę.Niemcy przypisywali mu swoje zwycięstwo nad Madziarami w X w. Król hiszpański Filip II (+ 1598) ku czci św. Wawrzyńca wystawił w Escorial w pobliżu Madrytu -pałac królewski, klasztor augustianów i kościół – jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin 10 sierpnia 1557 r. Jemu  przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę.Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji pelplińskiej i Wodzisławia Śląskiego.

Sw Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r-W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r.W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.10 sierpnia 1567 r.zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował.Stanisław udał się  do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji niemieckiej.– w drodze otrzymał łaskę Komunii świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał Piotra Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W Dylindze Stanisław został przyjęty na próbę.Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała. Dotarli tam 28 października 1567 r.Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wtedy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków.W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł się do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia 1568 ) napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia.

Prośba została wysłuchana już 10 sierpnia 1568   poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. 14 sierpnia zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi.  Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność Najświętszej Matki".miał ufność w miłosierdziu Bożym i zgadzał się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle kiedy Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem.  widział  Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności.18 lutego 1605 r. Paweł V zezwolił na wniesienie obrazu Stanisława do kościoła św. Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów; w 1606 r.zatwierdził tytuł błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie w domu św. Andrzeja, a potem w Polsce.Klemens X zezwolił w roku 1670 na odprawianie Mszy świętej i brewiarza o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy.-kanonizacji dokonał  Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r. Wraz z naszym Rodakiem chwały świętych dostąpił tego dnia również św. Alojzy Gonzaga (+ 1591). .

Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy.Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

W Katakumbach Pryscyli w Rzymie 25 maja 1802 r. odnaleziono grób z tabliczką, na której znajdowały się symbole strzały, palmy, lilii, bicza oraz napis Pax tecum, Filemena.Proboszcz parafii w Mugnano w diecezji Nola w Kampanii przeniósł 10 sierpnia 1805 r. odnalezione szczątki do Mugnano,niedaleko Neapolu. Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne cuda. Ojciec Filomeny był greckim królem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Gdy w III wieku wybuchły prześladowania za Dioklecjana, król ze swoją córką udali się do Rzymu, by pertraktować z cesarzem. Władca, oczarowany pięknością dziewczyny, chciał pojąć ją za żonę. Filomena wyjaśniła mu jednak, że jest już poślubiona Chrystusowi. Rozzłoszczony odmową Dioklecjan rozkazał zamęczyć Filomenę  około 303 rokuZostała formalnie kanonizowana po uzdrowieniu Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot (założycielki Krzewienia Wiary i Żywego Różańca) przez papieża Grzegorza XVI.Do najbardziej oddanych czcicieli św. Filomeny należał św. Jan Maria Vianney, który wraz z Pauliną Jaricot przyczynił się do powstania nabożeństwa do Filomeny, z którego słynęła Francja.Do czcicieli św. Filomeny należeli też św. Magdalena Zofia Barat, założycielka zakonu Najświętszego Serca, św. Piotr Chanel, pierwszy męczennik Oceaniii i św. Piotr Eymard, założyciel Ojców Najświętszego Sakramentu.

10  sierpnia 1942 r zamordowano więzniów Dachau Błogosławionych   Kapłanów  57 letniego Ks Edwarda Detkensa z Warszawy i 36 letniego ks Edwarda Grzymałę z Wocławka 

3 maja 1915   rozkaz z Ingolstadt  zapoczątkował  wzorcowy projekt  likwidacji Katolików w Dachau

3 maja 2015  żydówka Angela Merkel  świętuje 100 lecie projektu KZ Dachau   czytaj

Dachau 3 maja 2015  – 70 rocznica  3 maja 1945 Hamburg likwidacji 24 Polaków z pierwszego transportu do Auschwitz przez Anglików ,,koniec akcji na teatrze wojennym 
W niedzielę, 3 maja 2015 r., na terenie  KZ  Dachau – obecnie Gedenkstätte Dachau – odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wyzwolenia  ? tego obozu

Bundeskanzlerin Angela Merkel legt am 3. Mai 2015 im Konzentrationslager Dachau einen Kranz nieder.

Po uroczystościach i złożeniu wieńca przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel na terenie krematorium pod pomnikiem więźnia „Den Toten zur Ehr. Den Leben zur Mahnung” uczestnicy uroczystości  w marszu „białych róż”  przeszli  na były plac apelowy, główne miejsce uroczystości.Po przemówieniach kanclerz Merkel, byłych więźniów oraz przedstawicieli amerykańskich żołnierzy, którzy wyzwolili obóz, Międzynarodowego Komitetu Dachau i władz państwowych, odbyła się uroczystość składania wieńców pod Ścianą Pamięci Narodów.

29 kwietnia 2015 r w środę pamięć ofiar zamordowanych w Dachau uczcili biskupi z Niemiec i Polski.

Duchowni  ( jakiego Boga ? ) z obu krajów modlili się w kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa na terenie obozu

7 listopada 1939 Wocławek  -44 duchownych w tym Biskupa Michała Kozala aresztował Burmistrz Dachau ( Cramer)
6 grudnia 2006 r godz 12.00 w chwili ogłoszenia wyboru Arcybiskupa Stanisława Wielgusa na Arcybiskupa Warszawy byłam w Dachau .
Dla pewnosci  po ukamienieniowaniu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 7 stycznia 2007 r wbito oswietlenie w głowę Biskupa Michała Kozala z którego diecezji zamordowano 245 Kapłanów 

Przez Dachau przeszło około 250 tys. więźniów z wszystkich krajów podbitej przez Niemcy Europy, 40 tys. z nich stanowili Polacy.W dniu wyzwolenia było około 33 tys. więźniów, w tym około 10 tys. Polaków.
Liczba więźniów i ofiar nie jest dokładnie znana, gdyż w spisach obozowych nie uwzględniono osób skierowanych do obozu przez gestapo celem wykonania egzekucji.
W latach 1939–1945 Dachau stało się miejscem martyrologii duchowieństwa, ze szczególnym okrucieństwem – duchowieństwa polskiego.
W obozie tym uwięziono w sumie 2720 księży katolickich, najwięcej Polaków – 1777 z których zmarło 868.

Izraelski paszport  Angeli Merkel 8 października 2007 …po eliminacji Arcybiskupa Wielgusa  

Angela Merkel w Dachau: nie zapomnimy o zbrodniach        ???   

Od 12 października 1986 spotkania  w Hamburgu Angela i planowany Papież Franciszek 

spotykali się wielokrotnie czytaj

W 2013 gdy w Izraelu wybrano Papieża Franciszka-Angela była już w Rzymie 

W swoim wystąpieniu 3 maja 2015 r Merkel najwięcej miejsca poświęciła problemowi antysemityzmu

German Chancellor Angela Merkel lays a wreath at the International Memorial of former Nazi concentration camp of Dachau, southwestern Germany, during a ceremony to mark 70 years since it was liberated by US forces on May 3, 2015. American army trucks rolled into Dachau, northwest of Munich, on April 29, 1945 to discover the unspeakable horror that had led to more than 41,000 people being killed, having starved or died of disease. (photo credit: AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE)

Zwróciła uwagę na antysemickie nastroje i wybryki w Niemczech i w innych krajach europejskich.

21 maja 1949 podpisano układy Niemcy są po okupacją Aliantów do 2099 r

Angela przypomniała o zamachach 13 listopada 2015 w Paryżu i 22 marca 1016 Brukseli gdzie przebywa jej towarzysz historyk Donald Tusk 

Jüdin Angela Merkel hat als<br /><br /><br /><br /><br /><br />
         Bundeskanzlerin mit jüdischem Pass von 2008 bis 2014<br /><br /><br /><br /><br /><br />
         Deutschland verschenkt

Paszporty gratis! Żydzi masowo dostają polskie obywatelst​wo

Żydzi masowo dostają polskie obywatelst​wo

Dachau -Teresa Kunegunda Sobieska -Regentka Bawarii

 Błogosławiony  Ks  Edward Detkens  nr  27831 

 Błogosławiony Ks Edward Grzymała

Błogosławiony Edward DetkensBłogosławiony Edward Grzymała

Edward urodził się 14 października 1885 r. na  Mokotowie Święcenia kapłańskie przyjął na początku listopada 1908 r. z rąk abpa metropolity warszawskiego, Wincentego Teofila Popiel-Chościaka.Pracował  w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na terenie Pruszkowa.Jednocześnie ks. Edward wspomagał proboszcza, ks. Józefa Szczuckiego, w budowie nowej świątyni w Żbikowie. Powstała ona w 1913 r. W tym samym roku ks. Edward został przeniesiony do kolegium wikariuszy archikatedry w Warszawie. Odtąd na stałe związał się z Warszawą – wikariuszem przy katedrze był 16 lat.Przez lata był prefektem w warszawskich szkołach, m.in. w gimnazjum (później także liceum) im. Jana Zamoyskiego( pradziadka Króla Michała Korybuta Wiśniowieckieo )  Prowadził stowarzyszenie Iuventus Christiana, założone w 1921 r.W 1932 r. działało 14 kół stowarzyszenia w Warszawie oraz po jednym w Poznaniu i Wilnie.W 1928 r. ks. Szwejnic został pierwszym duszpasterzem akademickim w Warszawie i rektorem kościoła pw. św. Anny rok później jego wikariuszem został ks. Edward. W 1934 r., po śmierci ks. Szwejnica, objął po nim obowiązki rektora kościoła,Stał się twórcą majowych pielgrzymek studentów i profesorów na Jasną Górę. Pierwsze ślubowanie odbyło się 24 maja 1936 r., gdy przed szczytem Jasnej Góry zebrało się 20 tysięcy młodzieży, a modlitwie przewodniczył kard. August Hlond, Prymas Polski. Studenci przyrzekali "wiary naszej bronić i według niej rządzić się […] w życiu […] osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym", zawierzając swój los Matce Bożej. W czerwcu 1938 r. ks. Detkens towarzyszył pielgrzymce akademickiej na kanonizację Andrzeja Boboli w Rzymie. Pierwszy raz gestapo aresztowało go już 4 października 1939 r. Osadzono go na Pawiaku.  w Środę Popielcową 7 lutego 1940 r., wypuszczono go. Przygotował  na Wielki Piątek symboliczny Grób Pański. Opleciony drutem kolczastym, był symbolem Polski zniewolonej. Nadpalone belki opisywały zbombardowany kraj. Kilkaset kilogramów ziemi ułożonej w formie grobów z krzyżami – jak na warszawskich ulicach – znaczyły setki tysięcy pomordowanych, a metry tiulu jako całunu rozwieszonego od bocznego ołtarza po ambonę – nadzieję.30 marca 1940 r., zaraz po Wielkanocy, gestapo pojawiło się przed drzwiami kościoła św. Anny. Ks. Edward został aresztowany.Zawieziono go  do więzienia śledczego przy ul. Rakowieckiej, a 15 kwietnia 1940 r. na Pawiak.2 maja 1940 r. wywieziono go do  Sachsenhausen. Otrzymał tam numer 24014.-w tym obozie był bity i maltretowany, zmuszany do nieludzkiej pracy przy noszeniu cegieł i budowie dróg. W nieustającym zimnie, głodzie, szykanach obozu szybko tracił zdrowie. Około 10 października 1941 r. Niemcy wywieźli go do Dachau-wytatuowano mu  nr  27831.Zachowało się 19 listów pisanych przez ks. Detkensa z Dachau.Są świadectwem cierpień – ale i wielkiego ducha.5 lipca 1942 r. napisał ostatni list z przesłaniem do młodzieży akademickiej. Pisał w nim m.in.: "Ewangelia uczy nas żyć w Bogu; zwłaszcza teraz wymaga od nas, by coś, a nawet wszystko złożyć w ofierze: jeden musi życie, inny – pracę albo cierpienie, co w świetle Krzyża Chrystusa ma swój sens, dla nas – może bardzo trudny do zrozumienia, ale przez to można łatwiej wypełnić wielki obowiązek życia".10 sierpnia 1942 r., zamordowany  w ośrodku  eutanazyjnym  w Hartheim.Beatyfikowany  13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej.

Błogosławiony Ks Edward Grzymała

Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 r. w Kołodziążu. . 14 czerwca 1931 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjechał do Rzymu, aby studiować na wydziale prawa kanonicznego. W 1935 r., po ukończeniu studiów, wrócił do Polski. Pełnił funkcje wikariusza w parafiach w Lipnie, Koninie i Kaliszu.  1938 roku wrócił do Włocławka.Biskup Karol Radoński mianował ks. Edwarda wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej. 26 sierpnia 1940 r. ks. Edward został aresztowany przez gestapo-przewieziono do Sachsenhausen, a następnie do obozu Dachau.10 sierpnia 1942 r. zamordowany razem z  ks. Edwardem Detkensem (również błogosławionym).Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej.

Więzniem Dachau był Biskup Johannes Neuhäusler (* 27 stycznia 1888 w Eisenhofen przy  Dachau; † 14. grudnia  1973 w München).
Od  1941 do  1945 był więzniem  KZ  Sachsenhausen  i  Dachau .Od 1947 z nominacji Papieża Piusa XII był biskupem Monachium i Freisingi.

18 maja 2013 r -Blisko godzinę trwała prywatna audiencja Angeli Merkel u papieża Franciszka.

Było to kolejne  spotkanie niemieckiej protestanckiej kanclerz z głową Kościoła Katolickiego.
Angela Merkel urodzona 17 lipca 1954 r w Hamburgu zna Księdza Franciszka od 1986 r  .Spotkali się w Hamburgu pierwszy raz 12 pazdziernika 1986 r.

20 stycznia 2015  Rzym Papież Franciszek wybrał nowego Arcybiskupa Hamburga 48 letniego liberalnego  Ks  Stefana  Heße z Kolonii

20 stycznia 2015   Monachium 270 rocznica śmierci  48 letniego Cesarza .Rzymsko -Niemieckiego  
Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskieo ,potomka Piastów -Jagielonów -Królów Francuskich władcy Hamburga 

Stefan Heße (ur. 7 sierpnia 1966 w Kolonii) – arcybiskup metropolita Hamburga od 14 marca 2015.

Wieże pięciu Głównych Kościołów oraz wieża ratuszowaod lewej do prawej: św. Jakuba, św. Katarzyny, św. Piotra, św. Mikołaja, ratusz i św. Michała (widok od strony Außenalster)

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1993 z rąk kardynała Joachima Meisnera.20 stycznia 2015 papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym archidiecezji HamburgaSakry udzielił mu 14 marca 2015 ordynariusz Osnabrück – biskup Franz-Josef Bode.

Ks  Stefana  Heße z Kolonii  bombardowanej przez Aliantów w operacji 1000-Milenium  -31 maja 1942 r..odpowiedzialny za uciekinierów został zainstalowany w Hamburgu 14 marca 2015 r

14 marca 1745 Hamburg opłakuje  swojego władcę  Cesarza  Karola VII wnuka Króla  Polski Jana III Sobieskiego

 Cesarz Karol VII Bawarski (ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium) –elektor Bawarii 1726–1745 (jako Karol Albert),król Czech 1741-1743, Święty Cesarz Rzymski 1742–1745.

Georg Philipp Telemann (1681-1767): Trauermusik für Karl VII TVWV4:13 "Ich hoffete aufs Licht", CD

Władzę  nad Katolikami w Hamburgu miał  wnuk Króla Jana III Sobieskiego brat Cesarza Karola VII  Arcybiskup  Klemens August od 17 lipca 1732 r Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Klemens August Wittelsbach

 Arcybiskup Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT urodził się 17 sierpnia 1700 w Brukseli( 71 rocznica urodzin dziadka Jana w Olesku ) arcykanclerz Włoch, arcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup Ratyzbony, Münsteru, Paderborn, Hildesheim, Osnabrück.

10   sierpnia umiera Amadeusz z Portugalii   

10 sierpnia 1944    Kalendarium powstania warszawskiego – 10 sierpnia 1944

BBC nadaje ostrzeżenie we wszystkich językach europejskich pod adresem hitlerowców

10 sierpnia 1944  masakra w Hotelu de Saxe na ul Koziej. – 300 mężczyzn i chłopców,

10 sierpnia Niemcy wkroczyli do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego

Proboszcz ks. Stanisław Trzeciak, przekonał  Niemców  aby pozostawili ludność w spokoju. -esesmani powrócili jednak, aby dokończyć wysiedlanie mieszkańców ul. Senatorskiej. Zgromadzonych w kościele uchodźców pognano na Wolę, a stamtąd do obozu w Pruszkowie. W trakcie marszu,zamordowała co najmniej 10 osób.w tym ksiądza Trzeciaka -na terenie kościoła miały miejsce co najmniej trzy zbiorowe egzekucje, w których Niemcy zamordowali około 110 osób (.Kościół został znacznie zniszczony. Szczególnie ucierpiał ołtarz główny i boczne, ambona i organy, ocalały kaplica św. Rodziny i krata oraz część sztukaterii przy sklepieniach kaplic.

Na miasto spadają niemieckie ulotki zatytułowane Ultimatum dla ludności Warszawy wzywających mieszkańców do opuszczenia stolicy. 

czytaj