11 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia WDZIĘCZNI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

11 czerwca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia –

WDZIĘCZNI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Kult Serca Pana Jezusa jest szczytową formą pobożności i duchowości chrześcijańskiej.

11 czerwca 1613 r Koronacja Michała Romanowa na cara Rosji – początek dynastii Romanowów, panującej w Rosji do lutego 1917 roku.

11 czerwca 1694 r Bitwa pod Hodowem zakończyła się zwycięstwem Polaków. Tatarzy wycofali się i przerwali najazd na Rzeczpospolitą.

11 czerwca 1775. Ludwik XVI został koronowany na króla Francji.-zgilotynowany 21 stycznia 1793 r 

Louis Charles of France6.jpg

8  czerwca 1795 r zamęczono jego 10 synka Króla Ludwika XVII 

W czci dla Serca Jezusowego tkwi istota zadośćuczynienia

Potomek Jagielonów  król Ludwik XIV otrzymał osobistą misję od Chrystusa z całą swoją rodziną miał poświęcić się Najświętszemu Sercu,Miał Je czcić publicznie, zbudować świątynię pod wezwaniem Najświętszego Serca, szerzyć wśród wojska kult obrazu Serca Jezusowego i ozdobić nim królewskie sztandary.król Ludwik XIV nie spełnił tego wymagania. Francja  z katolickiego kraju, stanowiącego o potędze chrześcijańskiej Europy (jakim była Francja, gdy Małgorzata Alacoque otrzymywała dar widzenia Chrystusa) za panowania prawnuka Ludwika XIV, nie pozostało już wiele. Rewolucja Francuska zmiotła stary, tradycyjny świat.Antykatolicka rewolta przyniosła setki tysięcy krwawych ofiar – łącznie z jego prawnukiem  poźniejszym królem, Ludwikiem XVI i jego żoną.Podczas trwania Rewolucji Francuskiej symbol Najświętszego Serca Pana Jezusa stał się emblematem chroniącym przeciwników tego krwawego antychrześcijańskiego przewrotu. Powstańcy z Wandei ozdabiali swe sztandary symbolem Serca Jezusowego.-wśród rzeczy należących do królowej Marii Antoniny, zgilotynowanej  16 października 1793 r znaleziono rysunek Świętego Serca z płomieniem, krzyżem i koroną cierniową, z napisem: „Przenajświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami !”Pierwszą osobą, która na stałe nosiła przy sobie wizerunek Najświętszego Serca była j święta Małgorzata Maria Alacoque.

Kilkaset lat później Zbawiciel objawił się w Polsce Rozalii Celakównej .Tu i jedynie tu jest ratunek(…)". Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla – usłyszała polska pielęgniarka w… kwietniu 1939 r.

8  czerwca 1899 umiera  
Bł Maria od Boskiego Serca Jezusa posredniczki  zawierzenia rodzaju ludzkiego 
11 czerwca 1899 r 
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa film
11  czerwca 1899  r Papież Leon XIII  wydał encyklikę Annum sacrum.
Głównym celem powstania tego dokumentu było wyjaśnienie natury, skutków i znaczenia aktu poświęcenia całej rodziny ludzkiej Bożemu Sercu
. Papież ten ogłosił rok 1900 Rokiem Świętym i chciał dokonać czegoś szczególnie znaczącego na rozpoczęcie XX wieku.
Wymieniona encyklika została ogłoszona dwa tygodnie przed uroczystym aktem poświęcenia Sercu Bożemu całego rodzaju ludzkiego, który został dokonany 11 czerwca 1899 roku przez Leona XIII.
Z tej okazji tak pisał: „Kiedy Kościół w początkach swego istnienia uginał się pod jarzmem cezarów, Krzyż na niebie ukazujący się oczom młodego władcy był zapowiedzią wielkiego zwycięstwa, które wkrótce nastąpiło. I oto dzisiaj oczom naszym ukazuje się inny, ze wszech miar pomyślny znak Boży: Najświętsze Serce Jezusa. W Nim należy złożyć wszelką nadzieję zbawienia wszystkich ludzi”.
Leon XIII uczy również, że poświęcenie się i oddanie Bożemu Sercu jest jednym z istotnych składników kultu Serca Jezusa.
„Jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu.
Poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi,
ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa”

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa popierali biskupi i władcy Polski, kierując prośby do Stolicy ApostolskiejInicjatorem tej idei był biskup Krakowa Konstanty Szaniawski.W 1726 roku prośbę Szaniawskiego  poparł król August II W 1740 r starania o ustanowienie święta podjęła u papieży Klemensa XII i Benedykta XIV królowa Maria Leszczyńska-babcia  Króla Ludwika XVI Za pontyfikatu papieża Klemensa XIII zabiegał o nie dziadek Króla Ludwika XVI -król August III  w liście z 1762 roku. 26 stycznia 1765 roku zatwierdziła prośbę biskupów polskich i ustanowiła święto z mszą i oficjum.Dramat prawnuka Króla Augusta II ,wnuka Augusta III Sasa -Króla Francji Ludwika XVI jako króla polegał na tym,że swoje posłannictwo królewskie pojmował przede wszystkim jako wypełnianie roli dobrotliwego ojca dla swoich poddanych

11  czerwca  1907  urodził się Hilary Paweł Januszewski OCarm przeor klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie 

 

zamordowany  25 marca 1945 w Dachau 

KL Dachau, Konzentrationslager Dachau założony 22 marca 1933 r

 w opuszczonej fabryce amunicji ( powstałej 3 maja 1915 r )na obrzeżach miasta Dachau…w 1110 rocznicę powstania Dachau 15 sierpnia 805 r
Obóz funkcjonował ddla więzniów do 29 kwietnia 1945 planowe zakonczenie projektu przez wojska amerykańskie.

15  sierpnia 805 –pierwsza wiadomość o Dachau

18 maja 1598 r w Dachau  zmarł Kardynał Filip-

praprawnuk Królewicza Władysława Jagielończyka

11 czerwca 1908  urodził się Franciszek Marto  z Fatimy 

Błogosławiony Franciszku, módl się za nami, abyśmy potrafili naśladować Ciebie w oddaniu się całym sercem Niepokalanemu Sercu Maryi 
i w pocieszaniu całym życiem Boga za grzechy nasze i całego świata! Do zobaczenia w Niebie!

11 czerwca 1915 podczas rzezi Ormian (1,5 miln) zamordowano  arcybiskupa Ignacego Mardin-Ormianina 

Do krakowskiego Zakonu Karmelitów Hilary Paweł Januszewski wstąpił w 1927, pierwsze śluby złożył 30 grudnia 1928. Po zakończeniu studiów w  Krakowie, podjął  studia w Rzymskim AngelicumŚwięcenia kapłańskie otrzymał 15 lipca 1934. Po powrocie do Krakowa (1935) wykładał historię Kościoła i dogmatykę, pełnił też obowiązki prefekta kleryków. W grudniu 1939, został mianowany przeorem klasztoru krakowskiego.Aresztowany 18 września 1940, trafił do więzienia na Montelupich, a stamtąd do Sachsenhausen. W kwietniu 1941 osadzony w Kz Dachau.Zamordowany  25 marca 1945 Dachau 

Dachau -Vierbo -Trzebnica  16 lipca 1176  w Dachau umiera Jadwiga Wittelsbach  babcia św Jadwigi 

Sw Jadwiga zmarła  15 października 1243 roku w Trzebnicy  została pochowana w kościele w Trzebnicy.

26 marca 1267 roku papież Klemens IV w kościele dominikanów w Viterbo dokonał kanonizacji Jadwigi patronki Polski i całego Śląska.

Uroczystościom w Trzebnicy 17 i 25 sierpnia 1267 r. przewodniczył wnuk świętej, Władysław, arcybiskup Salzburga

zdjecie

25  marca 1945   Niedziela Palmowa –Matka Boża wszystkich Narodów objawia się w Amsterdamie  stoi pośrodku świata, przed Krzyżem.

jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka.

25 marca 1945  Dachau zamordowano  Karmelitę  Hilarego  Januszewskiego  

25 marca 1945 Stuthof ewakucja obozu KZ drogą morską do  Hamburga -3 maja 1945 r zatopieni  przez brytyjskie samoloty mordują  8 000 więźniów  

25 marca 1945 Hamburg -rozkaz marszu śmierci  dla Obozów KZ w Emsland 

11  czerwca 1997..90 rocznica urodzin Ks  Hilarego Januszewskiego 

 wracałam z Kanonizacji św  Jadwigi Królowej .Pożar Autobusu

godz 1,30  przy  Berlinie firmy Becker-Resien na trasie Kraków -Hamburg

odpowiedz na moje protesty dotyczące skandalicznych filmów

pokazywanych w autobusie -uratował się jedynie mój bagaż 

Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 błogosławionych męczenników. w Warszawie 

13 czerwca 1999 w Padeborn  spotkałam się z Ks Gobbim 

Hilary Paweł JanuszewskiBlessed Choukrallah Maloyan.jpg
 
30 października 1932 roku, odsłonięto w Poznaniu pomnik Wdzięczności
poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jako wotum za odzyskaną niepodległość
 „Uroczystościom poświęcenia pomnika przewodniczył prymas kard. August Hlond w asyście licznych biskupów,
setek księży, posłów, senatorów, władz miasta i województwa poznańskiego, przedstawicieli dziesiątek organizacji katolickich, samorządowych, gospodarczych i młodzieżowych, wojska.
Odsłonięciu pomnika przez prymasa Hlonda towarzyszyły fanfary i salut z 21 salw armatnich.
W przemówieniu, znalazły się m.in. słowa: „Oddajemy ten pomnik w straż i opiekę przyszłym pokoleniom, aby z niego snuły naukę i pobudkę do czynów patriotycznych”.
 
11  czerwca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia  patronują nam 
Blessed Choukrallah Maloyan.jpgIgnacy Maloyan (pol. Malojan) (ur.19 kwietnia  1869 w Mardin, zm. 11 czerwca 1915) – ormiańskokatolicki arcybiskup MardinJuż w dzieciństwie postanowił zostać kapłanem. W tym celu udał się na naukę do Libanu, gdzie studiował aż do święceń kapłańskich, które otrzymał w 1896 r. w uroczystość Bożego Ciała. Przyjął wtedy imię Ignacy, na cześć świętego z Antiochii, którego pragnął naśladować-posłany do Aleksandrii w Egipcie, We wrześniu 1901 r. został mianowany wikariuszem patriarchy w Egipcie i przeniósł się do Kairu. Następnie pełnił funkcję sekretarza ormiańsko-katolickiego patriarchy Konstantynopola. 22 października 1911 r. w Rzymie, otrzymał sakrę biskupią . 1 maja 1915 r. arcybiskup Maloyan, w obliczu narastających prześladowań, w publicznym liście jeszcze raz wyraził swoją lojalność wobec władz, a diecezjan wezwał do wierności Stolicy Apostolskiej oraz trwania w wierze. W maju 1915 r.  specjalne oddziały wojskowe Khamsines rozpoczęły masakrę ludności ormiańskiej.  czerwca 1915 r.  oskarżono abp. Maloyana o przemyt broni i kontakty z Rosjanami. Kiedy jednak nie udało się ani udowodnić mu winy, ani zmusić do przejścia na islam, poddano go straszliwym torturom. 9 czerwca pożegnał się w więzieniu ze swoją matką. W nocy 10 czerwca razem z grupą 417 więźniów został wywieziony do Diarbérkir,  11 czerwca, kiedy dotarli do Ain Omar Agha, wybrano dziesięciu z nich,  Otrzymawszy pozwolenie od dowódcy oddziału Mamdouha aby przemówić do swoich wiernych, wezwał ich, by nie lękali się śmierci, a potem konsekrował chleb, udzielił współtowarzyszom generalnej absolucji i odpustu zupełnego oraz rozdał im komunię. Żołnierze Khamsines zamordowali ich wszystkich, a arcybiskupowi dowódca jeszcze raz zaproponował przyjęcie islamu. Według relacji naocznego świadka śmierci Malojan miał odpowiedzieć Nie zaprę się mej wiary chrześcijańskiej.Kiedy abp Maloyan odmówił, Mamdouh zastrzelił go ze swojego pistoletu. Umierający arcybiskup zdążył powiedzieć: «Boże mój, zmiłuj się nade mną. W Twoje ręce oddaję ducha mego»

11 czerwca  wydarzenia 

11  czerwca 1675 – Król Jan III Sobieski i ambasador Francji podpisali tajny traktat z Jaworowa.
11 czerwca  1742 – Maria Teresa Habsburg i Fryderyk II Wielki podpisali pokój wrocławski kończący austriacko-pruską I wojnę śląską.
11 czerwca 1942 – W obozie  Auschwitz-Birkenau w Bunkrze I zostało zamordowanych 300 Polaków
 

Papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor  z 8 maja 1928  , wskazał na drugi istotny element tego kultu czyli na wynagrodzenie: „Duch ekspiacji i wynagrodzenia odgrywał zawsze pierwszą i główną rolę w kulcie Najświętszego Serca Jezusa”. Przypomniał on również główne praktyki tego kultu. „Spośród praktyk, związanych ściślej z czcią Najświętszego Serca Jezusa, wybija się pobożna praktyka poświęcenia Sercu Jezusa samych siebie i wszystkiego, co posiadamy, a co zawdzięczamy odwiecznej miłości Boga (…) należy także dołączyć obowiązek godnego zadośćuczynienia, czyli wynagrodzenia”.

Akt osobistego zawierzenia się Sercu Pana 

„Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji.

Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte, jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym, co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie

Rzym świątynia Bożego Serca Chrystusa Króla   ze zmienioną od 2005 r historią 

18 maja 1920    Bazylika Chrystusa Króla w Rzymie  

w dniu urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach  położono kamień węgielny 
jaką prowadził przez całe życie na rzecz królowania Bożego Serca.
Spędzę resztę mojego życia, przygotowując intronizację w Jego bazylice królewskiej w Rzymie. 
Stanie ona w pobliżu mostu Milvio: zatrzepocze nowy sztandar tam, gdzie stary się objawił".
Ten stary sztandar był krzyżem. Objawił się cesarzowi Konstyntynowi prze moście milwijskim. C
esarz usłyszał wówczas słowa: "In hoc signo vinces – W tym znaku zwyciężysz". 
Tym nowym sztandare będzie Najświętsze Serce Zbawiciela, Króla miłości i pokoju.
18 maja 1980 świątynia Bożego Serca Chrystusa Króla w Rzymie przeżyła niezwykłą uroczystość.
18 maja 1980 , Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził w niej jubileusz 60. Rocznicy urodzin.
 
Dziś żydzi  zmieniają prawdę …
Kardynała  Stanisława  Ryłko (ur. 4 lipca 1945 w Andrychowie, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

 6 stycznia 1996 przyjął święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. 4 października 2003 został mianowany arcybiskupem i przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Był organizatorem Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005.- w 2008 w Sydney.Brał udział w konklawe 2013, które wybrało papieża Franciszka.

W 2015 prezydent RP Andrzej Duda udekorował go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polsk

Sw Maxymilian Kolbe jak oszukano Katolików świata

Maksymilian Kolbe zamordowany rytualnie 14 sierpnia 1941 r w swojej publicystyce zamieszczanej w "Małym Dzienniku" i "Rycerzu Niepokalanej"

 Maxymilian Kolbe domagał się  zmniejszenia oddziaływania polskich twórców pochodzenia żydowskiego w dziedzinie kultury- żydów

Zamierzał nawracać żydów  rozważając  wydawanie "Rycerza Niepokalanej" w języku jidysz. 

 
15 sierpnia 1943 Dachau  Polscy Kapłani modlą się
czytaj