12 kwietnia 1945 Kraków program okupanta do wyjasnienia

 

12 kwietnia 1945   wydarzenia związane z Krakowem -Auschwitz

 Sobieskim i św Fruktuozym 

Swięci i Kościół pod wezwaniem św. Franciszka Salezego

Klasztor Sióstr Wizytek                                                 

ul. Krowoderska 16

31-142 Kraków

Polska YMCA – Ognisko w Krakowie        31-142 Kraków  masońska organizacja 

ul. Krowoderska 8
Obozy YMCA

Wybudowany został w latach 1692-1695 jako wotum za ocalenie życia fundatora biskupa Jana Małachowskiego.

Konsekracji świątyni dokonał sam Fundator w dniu swoich imienin, 24 czerwca 1695 r.

Obok ołtarza głównego znajduje się sześć bocznych ołtarzy oraz późnobarokowa ambona. Ołtarze poświęcono: 

  • św. Joannie Franciszce de Chantal, współzałożycielce Zakonu Nawiedzenia NMP.
  • Został tu umieszczony koronowany wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy przywieziony z Rzymu przez kard. Albina Dunajewskiego,
  • Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z relikwiarzem św. Małgorzaty Marii Alacoque, Wizytki z Paray-le-Monial, której Pan Jezus objawił tajemnice Swego Serca,
  • Ukrzyżowanemu Chrystusowi,
  • św. Marii Magdalenie. W dolnej części mensy ołtarza złożone są
  • relikwie św. Fruktuozego – męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, ofiarowane przez królową Marię Sobieską,
  • św. Janowi Chrzcicielowi – patronowi Fundatora kościoła,
  •  

Clemenswerth   fundacji Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

znajdują sią tam relikwie św Fruktuozego -ofiarowane przez wnuka Królowej Marii Sobieskiej ,syna Teresy Kunegundy

urodzonej 4 marca 1676 r na Wawelu 

 

12 kwietnia 1945 roku,zmarł mason  Franklin Delano Roosvelt Franklin D. Roosevelt - NARA - 535943.jpg

32. prezydent Stanów Zjednoczonych, wybierany na ten urząd w latach 1933–1945

12 kwietnia 1945  żołnierze generała Maczka  wyzwolili  1728 warszawianek

na terenach misyjnych wnuka Krola Jana III Sobieskiego -Arcybiskupa Klemensa Augusta 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 12 kwietnia 1945 roku,

Wielu  żołnierzy Maczka poślubiło później uwolnione "akaczki", a pierwszym miejscem zamieszkania młodych par stało się

opróżnione z Niemców miasto Haren, przemianowane początkowo na Lwów, a następnie – na cześć dowódcy dywizji – na Maczków.

Zajęte przez 1. Dywizję Pancerną tereny liczyły około 6500 km kw. i obejmowały 6 graniczących z Holandią powiatów i hrabstw z kilkoma miastami.

Jak się szybko okazało, oprócz kobiet z Oberlangen znajdowało się tam już co najmniej kilka tysięcy Polaków

– zarówno byłych jeńców wojennych, jak i robotników przymusowych.

Jednak na wieść, że w Emslandzie przebywa polskie wojsko, "do królestwa Maczka"

ruszyły z brytyjskiej strefy okupacyjnej tysiące wywiezionych do Niemiec rodaków.

Ponieważ wielu Polaków przesiedleńców, a także żołnierzy dywizji Maczka,

w tym sam generał, pochodziło ze Lwowa – tak też przemianowano Haren.

Również ulice otrzymały lwowskie nazwy: Akademicka, Legionów, Łyczakowska.

Dowódca I Dywizji Pancernej Wojska Polskiego generał Stanisław Maczek (P) podczas ćwiczeń przed wyruszeniem na front.

Na Katolickich terenach Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 1945-1947 mieszkali Polacy 

uczestniczki Powstania Warszawskiego

12 kwietnia 1945 r Kanadyjczycy zbombardowali w  Sogel pałac Clemenswerth wybudowany przez

. Arcybiskupa Klemensa Augustawnuka Króla Jana III .

12 kwietnia 1945 r Siostra  Crescentia Hess    doradczyni duchowa  Arcybiskupa  Klemensa Augusta

podczas bombardowania Aliantów ratuje rodzinne miasto 

Bundesarchiv Bild 146II-849, Rudolf Heß.jpg

Rudolf Höss   zamordowany  17-08-1987 w Spandau                      Rudolf Höss  w Wadowicach,nawrócił się

                                                                                            Jego spowiednikiem był jezuita ojciec Władysław Lohn

Sw Maria Krescencja Höss

urodziła się  20 października 1682 w Kaufbeuren-w Lwowie Król Polski Stanisław Leszczyński 

obchodził 6 rocznicę urodzin

Po złożeniu ślubów zakonnych (w 1704 roku) pełniła funkcję furtianki (od 1710 roku), była przełożoną klasztoru (od 1741 roku). 

Zasłynęła swoją wyjątkową inteligencją i umiejętnością rozwiązywania problemów z którymi się do niej zgłaszano.

Beatyfikowana przez papieża Leona XIII 7 -10- 1900 roku w diu urodzin Henryka Himmlera 

Kanonizowana  25 listopada  2001 roku-w 101 rocznicę urodzin Rudolfa 

12 kwietnia 1945. Operacja königsbergska, bitwa o Królewiec – jedna z ostatnich operacji Armii Czerwonej 

 

12 kwietnia 1947 w Wadowicach Rudolf Höss komendant obozu KZ Auschwitz.prosił

Naród Polski o przebaczenie

 

Komunistyczne władze PRL na rozkaz zbrodniarza  Bolesława Bieruta

 starały się o wymazanie Polski z mapy Europy  czyli  likwidacji Polskiego Kościoła.

W Polsce  wykonawczynią rozkazów generała Iwana Sierowa i Bolesława Bieruta  była  Żydówka  sadystka pułkownik MBP, Julia ‘Luna’ Brystygier.

PAX, który powstał w Polsce z inicjatywy zastępcy Szefa NKWD Ławrientija Berii, Iwana Sierowa, spełniał rolę konia trojańskiego.

W zakładaniu PAX-u uczestniczył Józef Cyrankiewicz  z Tarnowa . W Oświęcimiu kalaborował z Niemcami tak jak Bartoszewski 

Przed wojskowym sądem rejonowym w Krakowie, bolszewicy wytoczyli pokazowy proces 4 księżom i trzem osóbom cywilnym. 
Proces toczył się od 21 stycznia do 26 stycznia 1953 roku. Odbywał się jako proces pokazowy wrogów ludu w hali fabrycznej Zakładów im. Szadkowskiego. 

Śledztwo nadzorował dyrektor departamentu śledczego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, pułkownik Józef Różański – Żyd,  Józef Goldberg.

Sadysta, oficer NKWD, brat Jerzego Borejszy który  1 sierpnia 1944 przybył z Moskwy tworzyć Polską kulturę 

Synowa Borejszy pracowała za Geremka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Rozprawą kierował sędzia pułkownik, Mieczysław Widaj – wychrzta, człowiek, który wydał ponad sto wyroków śmierci na polskich bohaterów.

Na karę śmierci skazano w dniu 27 stycznia 1953 r księży: księdza Józefa Lelito, pseudonim “Szymon” wikarego w Rabce Zdroju,

apelana Narodowej Organizacji Wojskowej; ks. Michała Kowalika; ks. Edwarda Hahlice.

Na długoletnie wiezienia skazano: ks. Franciszka Szymonka z Rabki – na dożywocie. Ks. Modesta Wita Brzyckiego

, notariusza Kurii metropolitalnej – na 15 lat więzienia. Ks. Jana Pochopienia, notariusza Kurii metropolitalnej –

na 8 lat więzienia. Stefanię Rospond, z Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt – na 6 lat więzienia.

W lutym 1953 roku gdy księża oczekiwali w celach śmierci na wykonanie wyroku, grupa literatów krakowskich,

wśród których była Szymborska, podpisała i przekazała władzom PRL oraz ogłosiła “Rezolucję Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego”.

8 lutego 1953 roku 53 członków Związku Literatów polskich napisało rezolucję do komunistycznych władz PRL, że w pełni popierają wyroki sądowe, wyroki kary śmierci.

 

 

Ale miałem ciekawe życie + DVDAle miałem ciekawe życie 

Poszliśmy, żeby zobaczyć, żeby usłyszeć księdza z Rabki, który jest jednocześnie świetnym facetem

Ksiądz Maliński rzeczywiście okazał się świetnym facetem

Zwyczaj lakonicznych kazań narodził się w Rabce.-przytupywał, a rekolekcje u jezuitów stały się zwrotnym punktem w jego życiu.

Wrócił po nich z Rabki do Krakowa, wprawdzie urodził się w Brzostku, tuż za Pilznem, ale od pierwszego roku życia mieszkał tutaj, nieopodal Wawelu

Wojtyła – – papież Jan Paweł II… Najserdeczniejszy przyjaciel Mieczysława Malińskiego z okupacyjnych czasów młodości

Ksiądz Maliński doskonale – z datami, ze szczegółami – pamięta okupacyjne lata. Krakowskie Dębniki. Kościół św. Stanisława, poranne msze.
Doskonale pamięta Jana Tyranowskiego, człowieka, który zmienił jego życie. Był rok 1940 

Jan Tyranowski mieszkał przy Różanej, Skupiał wokół siebie młodych ludzi Kiedyś powiedział: Ma przyjść pewien młodzieniec.

Pan Karol, który chce być aktorem, w zasadzie jest… – dokonał prezentacji Tyranowski, a przybysz przedstawił się: Wojtyła jestem
   Karol chciał być aktorem, Mieczysław konstruktorem silników Diesla, skończył niemiecką szkołę,

ale musiał dorobić polską, konspiracyjną maturę, uzupełnić historię, łacinę

. Przyjaźń zaczęła się właśnie od łaciny, z którą Maliński miał trochę kłopotów.

Mogę ci dawać lekcje – powiedział Wojtyła.
   Nie mogli spotykać się w mieszkaniu Wojtyłów przy Tynieckiej 10

Ksiądz Mieczysław odtwarza nieomal dzień po dniu. Dzień, w którym Karol powiedział: Nie przyjdę na lekcję, tato mi umarł

Dzień, w którym Wojtyła przeprowadził się na Felicjanek, do państwa Kydryńskich. …

przy Kosciele Bożego Miłosierdzia ul Smoleńsk  gdzie u Felicjanek

mieszkała mama zamordowanego rytualnie 14 sierpnia 1941 r św Maxymiliana Kolbe 

Jego codzienne wędrówki z Solwayu aż na Rakowice – na grób ojca. Powrót do starego mieszkania, na Tyniecką.

Spotkania na Zwierzynieckiej z Kotlarczykiem.

A kiedy z czasem Mieczysław Maliński dojrzał do decyzji o przywdzianiu sutanny, obaj postanowili, że będą najzwyczajniejszymi księżmi – ..
   Po kilku latach, już po wojnie, Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, na studia, które miały się skończyć doktoratem

. Wyjechał z dnia na dzień,

Wyjazd zbiegł się z nadchodzącymi święceniami Mieczysława Malińskiego i Mieczysław Maliński nagle zdecydował,

że nie będzie kapłanem, że nie przyjmie święceń, nie odprawi prymicyjnej mszy.

Adam Sapieha – książę z urodzenia i z urzędu, nieformalny król okupowanej Polski –

we wspomnieniach księdza Malińskiego zajmuje szczególne miejsce.

Po ojcowsku opiekował się nimi, alumnami nielegalnego seminarium duchownego.

Mieszkali w pałacu biskupów krakowskich, w sutannach, z fałszywymi kennkartami – trochę jakby po wojskowemu, trochę klasztornie.

Nie wolno było im opuszczać budynku, na wszelkich wypadek, bo za wpadkę groził przynajmniej Auschwitz – i im, i biskupowi. 
   18 stycznia 1945 zastał Mieczysława Malińskiego w biskupim pałacu.

Jakiś zapomniany, osierocony niemiecki czołg szalał po ulicach śródmieścia – wypalił z działka w tunel pałacowej bramy.

Wreszcie przyszli Rosjanie, z sakramentalnym pytanie Giermancow niet? Ktoś nierozważny poczęstował ich winem. Przyszli wieczorem, już większą gromadą, węsząc zapasy szlachetnego alkoholu w pałacowych piwnicach, a kiedy zastali zamknięta na głucho bramę – ostrzelali z pepesz zamek. Na szczęście potężne drzwi przytrzymywały żelazne sztaby. Zaczęło się oblężenie, ale napastnicy nie wiedzieli, że z pałacu można wyjść także inną bramą, na ulicę Wiślną. (Także później, w 1968 i 1970 roku, kiedy milicja blokowała prowadzące do Rynku ulice, przydawały się krakowskie, tajemne dla obcych przejścia – przez pasaż Bielaka, przez podwórko przy Stolarskiej, przed dziedzińczyk przy Brackiej.)

Wkrótce pojawił się w pałacu sam marszałek Koniew – w długim do ziemi szynelu z czerwonymi wyłogami. Po nim marszałek Żymierski, który, w pełnej gali mundurowej, przyjechał na Franciszkańską wojskowym gazikiem. Jeszcze obowiązywał taki, przedwojenny, protokół, ale chyba nie bez znaczenia była pozycja krakowskiego metropolity, niekoronowanego władcy Polski. W czasie okupacji krakowianie z satysfakcją opowiadali sobie o wizycie, jaką biskupowi złożył gubernator Hans Frank.

Po wahaniach, po rozterkach, Mieczysław Maliński przyjął święcenia, został księdzem i objął swoją pierwszą placówkę – kaplicę zdrojową w Rabce.

Duszpasterską służbę zaczął od ostatniego namaszczenia, udzielanego dwóm milicjantom postrzelonym przez ludzi "Ognia".

W Rabce, gdzie przebywał przez jedenaście lat, zaczęło się coś bardzo ważnego w życiu księdza Mieczysława Malińskiego – praca z młodzieżą. Poza katechizacją były to też wycieczki. Początkowo ks. Mieczysław towarzyszył grupie młodzieży prowadzonej przez innego księdza – Karola Wojtyłę z Krakowa.

Doktorat księdza Malińskiego – to osobna sprawa.

Było z nim sporo kłopotu, nie tylko z powodu paszportu, ale także zainteresowań doktoranta.

Nie wszystkim przełożonym podobało się jego zainteresowanie Heideggerem że chce robić doktorat u Karla Rahnera,

Krzywił się ten i ów z biskupów: Egzystencjalizm? U nas obowiązuje tomizm! 
Jednak ksiądz Maliński ruszył w świat, do Włoch. ..

pierwsze słowa Mieczysława Malińskiego na włoskiej ziemi brzmiały: Po cholerę ja tu przyjechałem! 
Zagraniczne wojaże trochę potrwały – Włochy, Niemcy, Collegio Polacco, dominikański uniwersytet Angelicum, praca doktorska, napisana po niemiecku,

obroniona po łacinie i odrobinę – po włosku.

Później powrót do Krakowa, do kościoła Św. Anny przy ulicy o tej samej nazwie,

 Wreszcie kościół przy klasztorze sióstr wizytek u zbiegu ulicy Krowoderskiej i placu Biskupiego. 
Kiedy rozmawia się z księdzem Mieczysławem Malińskim, co rusz wraca wielka postać, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Ich losy splotły się na długie lata, a kiedy przyjaciel księdza Mieczysława zasiadł na Piotrowej stolicy, wzajemne relacje nie ustały, zmniejszyła się tylko ilość kontaktów – niegdyś tak częstych

Kulisy procesu Kurii krakowskiej

W 1948 roku podziemie zbrojne i polityczne właściwie  już rozbite, a opór przeciwko komunistycznym rządom zdławiony.

Jedyną siłą, wytrwale przeciwstawiającą się sowietyzacji państwa i narodu, pozostał Kościół katolicki, z którym władze podjęły bezwzględną walkę.

Szczególnie eksponowanym zarzutem było oskarżanie duchownych o szpiegostwo na rzecz Watykanu i państw imperialistycznych.

W latach 1952/1953 przystąpiono do decydującego uderzenia. Za kratami znalazło się około tysiąca kapłanów, nie wyłączając prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego uwięziono we wrześniu 1953 roku

W 1952 roku wygnano z Katowic biskupów: Stanisława Adamskiego, Herberta Bednorza i Juliusza Bieńka. We wrześniu 1953 roku, po głośnym procesie pokazowym, skazano na 12 lat więzienia, torturowanego w śledztwie, biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Jesienią 1952 roku celem ataku stała się kuria krakowska.

 Krakowski Kościół słynął ze swego oporu wobec czerwonej władzy. Pamiętano zmarłego latem 1951 roku ks. kardynała Adama Sapiehę. „Książę Niezłomny” nie ugiął się ani przed hitlerowcami, ani przed komunistami.

Śmierć metropolity ośmieliła komunistów, chcących uderzyć w następcę kardynała, ks. abpa Eugeniusza Baziaka i usunąć go z diecezji.

Pod koniec maja 1952 roku przyspieszono  działania inwigilacyjne wobec ks. Józefa Lelity. 

19 września 1952 roku aresztowano Edwarda Chachlicę i przyrodnią siostrę Szpondera, Stefanię Rospond. 28 października ujęto Michała Kowalika, 12 listopada ks. Józefa Lelitę, a kilka dni później innego wikarego z Rabki – ks. Franciszka Szymonka.

Proces księdza Józefa Lelity i innych, który zakończył ten etap działań, odbywał się od 21 do 27 stycznia 1953 roku. 

Celem procesu miało być skompromitowanie Kościoła katolickiego w Polsce i przedstawienie go opinii społecznej jako niebezpiecznej „reakcyjnej agentury Watykanu”.

 

Prymas  Henryk Muszyński pochodzi z Koscierzyny 

 

 

 14 listopad 2015 Gdańsk zabrali się specjaliści Koscioła ...  Arcybiskup Senior Henryk Józef Muszyńsk

Czy Kosciół przetrwa ?

 

14 listopada 2015  Hamburg ...   Ap Muszyński 6 stycznia 2002 oświadczył że nie będe go nawracać 

Miłosierdzie w centrum ISLAMU ?

 

 

 

 

Miałam szczęśliwe życie".   w Zielone Świątki, 26 maja 1947 roku, w Kościerzynie, organizuje uroczystość

na którą przyjeżdża płk NKWD i agent Gestapo Bolesław Bierut 

Zawacka utrzymywała ścisłe kontakty z gestapo przy ul. Szucha.

Już po wojnie Zawacka  działała  aktywnie w  zacieraniu śladów   zbrodni niemieckich.

Przykładowo  26 maja w Zielone Świątki w 1947 roku, w Kościerzynie,  organizuje uroczystości na którą przyjeżdza  

płk NKWD i agent gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut. [od 1935 roku współpracujący z gestapo] 

oraz inny agent gestapo Michał Rola Żymierski wraz z pierwszym premierem komunistycznego Rządu w Polsce –  Edwardem Osóbką Morawskim.  Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny– B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu [Kalendarz gdański z 1985r. str 115] W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta,  Medalem Zwycięstwa i Wolności [gazeta  27 maja 1947 Gryf Kościerski]
Uroczystość została uświęcona mszą polową. W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali, 

że są Polakami i Katolikami.-patrz Prymas Henryk Muszyński 

co kontynu

Miałam szczęśliwe życie". Tymi słowami rozpoczyna swoją historię    agentka Polskojęzycznego gestapo

 prof. dr hab. Elżbieta Zawacka – jedyna kobieta w gronie „Cichociemnych", druga kobieta generał w historii Wojska Polskiego.

Udało mi się mieć ciekawe życie

 

Udało mi się mieć ciekawe życie
Teksty o Ungerze i do Ungera, które się w niej znalazły napisało ponad 30 autorów,

od Władysława Bartoszewskiego, Bronisława Geremka, Henryka Giedroycia, Ryszarda Kapuścińskiego,

Leszka Kołakowskiego po Bohdana Osadczuka, Jerzego Pomianowskiego,

Adama Daniela Rotfelda, Andrzeja Wajdę, Lecha Wałęsę, Józefa Życińskiego.