12 października 2016 Rok Bożego Miłosierdzia w Hamburgu -30 rocznica Franciszka

12 października 2016  Rok Bożego Miłosierdzia   Hamburg30 rocznica przybycia 50 letniego Ks Bergoglio obecnia papieża Franciszka do Hamburga 12 października 1986 r 

12 października  2008- Kolumbia -Politycy  razem z kolumbijskim duchowieństwem oraz Kolumbijczykami, powierzyli losy swego kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
12  październiku 2008Polska w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce-Konsekrowana Hostia zmieniła się w tkankę mięśnia ludzkiego serca, które żyje, ale bardzo cierpi i jest w stanie agonal
nym. 

Matko Boże Królowo Polski i Swiata ratuj nas 

 

12 października 1658   Hamburg 


12 października  1658 r Hamburg Wandsbeck  Opalińscy -żołnierze Czarnieckiego przybyli  z obrazem Matki Bożej  Królowej Polski ..na pomoc Duńczykom -na zaproszenie  Króla  Danii Fryderyka  III ( dziadka  Króla Polski Augusta II Sasa) …………

12 października  1986  r Hamburg – Wandsbeck

Orginał obrazu Matki Bożej przybyłej z wojskiem Polskim do Hamburga  został znaleziony 22 marca 1609 r w Rzymie przez Karmelitę Dominika od Jezusa Maryji w dniu urodzin Króla Polski Jana Kazimierza na Wawelu znajduje się we Wiedniu w Kosciele Karmelitów ,,Swiętej Rodziny 

Kopia obrazu Matki Bożej przywieziona do Polski przez Królową Cecylię Renatę znajdowała  się w rękach rodziny Wacława Leszczyńskiego, kanclerza koronnego Królestwa Polskiego. Poprzez kolejne darowizny trafił w posiadanie opatów klasztoru cystersów z Bledzewa. Tam stał się słynny z powodu licznych cudów. W 1669 trafił do Rokitna. 4 marca 1670 biskup poznański Stefan Wierzbowski założyciel Nowej Jerozolimy w Warszawie na mocy badań specjalnej komisji uznał obraz za cudowny.W latach 1670-1671 przebywał w kaplicy na Zamku Królewskim w Warszawie. Następnie z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckimodbył peregrynację wojenną pod Lublin, gdzie strony walczące zawarły pokój. Z wdzięczności król obdarzył obraz koroną królewską oraz orłem białym z napisem "Daj, Panie, pokój dniom naszym". Dzięki temu obraz stał się symbolem polskości w czasie zaborów. DoRokitna wrócił z opatem Janem Opalińskim 24 listopada 1671.

Obraz  Matki Bożej   otrzymał Orła Polskiego  wzorowanego na od Króla  Polski Michała Korybuta  Wiśniowieckiegoprawnuka Hetmana Jana Zamojskiego 

26 czerwca 1295 roku , w niedzielę, w dniu świętych Jana i Pawła, miała miejsce w Katedrze Gnieźnieńskiej koronacja  prawnuka śwJadwigi Przemysła II, z linii Piastów Poznańskich oraz jego żony praprawnuczki św Jadwigi  Małgorzaty  Brandenburskiej .Koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Jakub  Świnka, herbu Świnka w asyście biskupów, współcelebrantów:Biskup Poznański  Jan Gerbicz z Rodu Nałęczów,Biskup Lubuski Konrad,Biskup Wrocławski Wisław,Biskup Płocki, Gedko II Gosław. Z ich koronacją związana jest sprawa godła naszego państwa.Król Polski Przemysław  po raz pierwszy użył obrazu orła z koroną na rewersie pieczęci majestatycznej. W otoku tej pieczęci figurował napis „sam Wszechmocny zwrócił zwycięskie znaki Polakom”.Od Przemysła II i Królowej Małgorzaty orzeł biały ze złotą koroną na czerwonym tle oficjalnie jest godłem Polski.

Przemysł II był ostatnim księciem z Wielkopolskiej Linii Piastów, czyli linii głównej. Był Synem Przemysła I księcia Wielkopolskiego i księżniczki Wrocławskiej Elżbiety z Linii Piastów, córki Henryka Pobożnego.Urodził się jako pogrobowiec  14 października 1257 w Poznaniu,W 1290 roku na mocy testamentu Henryka IV Prawego obejmuje księstwo Krakowskie.Po śmierci Mściwoja II księcia Gdańskiego i świeckiego, Przemysł II obejmuje Pomorze przyznane mu 10 grudnia 1294 r w Oliwie . Pozwoli mu to na koronacje.

12  pazdziernika Madonna del Pilar  w Saragossie 

figura-mb-pilar_nasz-dziennik.e-monsite.comśw Jakub z uczniami adoruje Matkę Bożą na Kolumnie_Goia_en.wikipedia.orgBazylika w Saragossie Matki Bożej z Pilar_en.wikipedia.org

święto (12 października) jest świętem narodowym Hiszpanii.

Matka Boża na Kolumnie (Madonna del Pilar)  objawiła się 20  stycznia 40 r w Saragossie  za ziemskiego życia Maryi.W  pierwszych  latach  Kościoła  ( po   Zmartwychwstaniu  Jezusa  Chrystusa )   św.  Jakub   Apostoł rozpoczął  misję  ewangelizacyjną  na   Półwyspie Iberyj- skim  (Caesaraugusta   –   dziś   Saragossa).  – miejscowa ludność odrzucała jego naukę.Zniechęcony  chciał  wracać  do  Jerozolimy…W  nocy  20  stycznia 40 r.  udało  się św.  Jakubowi zebrać tylko ośmiu uczniów. -św. Jakub  planował powrót do Palestyny.Właśnie  wtedy  –   na niebie pojawiła  się dziwna jasność  i ukazali się aniołowie, niosący kolumnę (pilar), na której ukazana była Matka Boża.Maryja  przemówiła  do  św. Jakuba:„Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi czci – na moją pamiątkę ma tu być wzniesiony kościół.Troszcz  się  o tą kolumnę,  na której  ja jestem, ponieważ mój Syn, a twój Mistrz,  nakazał  aniołom,  aby  przynieśli  ją  z  nieba. Przy tej kolumnie postawisz ołtarz.  W  tym miejscu,  przez moją modlitwę  i  wstawiennictwo,  moc Najwyższego dokonywać będzie niezwykłych znaków  i  cudów, szczególnie  dla  tych,  którzy  będą  Mnie wzywać w swoich potrzebach. Kolumna ta będzie stać tutaj aż do skończenia świata”Św. Jakub Apostoł  –  kilka lat po ukazaniu  się  Matki Bożej  –  poniósł  śmierć  męczeńską  w Jerozolimie,  – jego doczesne szczątki spoczęły w Santiago de Compostela.Chrześcijańscy  rycerze,  którzy  walczyli  o niepo- dległość  Hiszpanii  z  wojskami muzułmańskimi, mówili,  że św. Jakub wielokrotnie pokazywał się na białym koniu, aby prowadzić ich armię do ataku na islamistów.- w roku 1170 (po 450 latach nieustannej walki) Hiszpanie zdołali się wyzwolić spod panowania muzułmanów.

Virgin Mary Pilar_Diego Velazquez_en.wikipedia.orgMalarstwo Goi przedstawiający objawienia maryjne w St Jakuba Większego_en.wikipedia.org Za wstawiennictwem Matki Bożej (Madonny del Pilar)  wydarzył się 29 marca  1640 r. cud w Calandzie :młodemu rolnikowi  Miguelowi Pellicerowi, odrosła noga,  która dwa  i pół roku wcześniej została mu amputowana. 2 kwietnia (3 dni po cudzie),  dokładnie w  Wielki Poniedziałek,  Miguel  Andreu (notariusz z Mazaleón) spisał akt notarialny tego zdarzenia.

12 października 1492 Krzysztof Kolumb dopłynął do wyspy Świętego Zbawiciela-było to święto Matki Bożej w Saragossie 

Krzysztof Kolumb wnuk Króla Władysława Jagiełły  odkrywa  Amerykę

12 października 1492 Krzysztof Kolumb syn Króla Polski Władysława wnuk Króla Polski Władysława Jagiełły odkrył Amerykę

1576 – Rudolf II Habsburg został cesarzem rzymsko-niemieckim.
Maryja  przedziwna jako Matka Boga, Matka Zbawiciela i Matka Odkupionych.

6 lutego 806 pierwsza wzmianka o  Ingolstadt  w Bawarii tego dnia  Święty Cesarz Rzymski Karol Wielki wnuk Karola Młota,-przodek Królowych Polskich podzielił swoje Królestwo  między synów
W okresie rządów Karola Wielkiego podział świata na rzymski oraz barbarzyński został zastąpiony podziałem na świat chrześcijański (cywilizowany) i pogański (barbarzyński). 

6 kwietnia 1604 r w Ingolstadt  o Jakubowi Rem SJ objawia się Matka Boża Trzykroć Przedziwnapodczas gdy członkowie Collegium Marianum śpiewali Litanią Loretańską 

1 kwietnia 1612 r w Ingolstadt-33 obywateli miasta zakłada Kongregację Maryjną ,,Matki Bożej Zwycięskiej 

12 pażdziernika 1618  Ingolstadt umiera sługa boży 72 letni O Jakub Rem-świadek śmierci św Stanisława Kostki w Rzymie 

Urodziny 

1 maja 1987 Teresa Benedykta od Krzyża została beatyfikowana,

edyta

11 października 1998 kanonizowana -cud uzdrowienia 17 letniej  Zofii  Hornbostel -Hamburg-Ratzenburg 

Cud do jej kanonizacji dokonał się on w życiu dziewczynki Teresy Benedykty McCarthy z Brockton w stanie Massachussets (USA

 21 marca 1987 ,-modlitwa  o zdrowie chorej ziewczyki za przyczyną Siostry Teresy Benedykty – Edyty Stein, której imieniem została ochrzczona- matka dziewczynki odmówiła nad nią 22 marca 1987 około godz. 17.00: "Ojcze niebieski, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo Edyty Stein, jeżeli taka jest Twoja wola i na większą Twoją chwałę, niechaj wątroba [Teresy] Benedykty powróci do normalnych rozmiarów i ponownie funkcjonuje. Amen"

1 października 1999 została ogłoszona patronką Europy 

Kanonizacja Edyty Stein   Patronki Europy 

Fałszerstwo przy beatyfikacji S. Benedykty (Edyty Stein)

Siostra Teresa Benedykta od Krzy­ża – takie imię nosiła ona w zakonie – napisała bowiem w swo­im duchowym testamencie:„Już teraz przyjmuję z radością śmierć, którą Bóg dla mnie przeznaczył, z całkowitym poddaniem się Jego najświętszej woli. Proszę Pana, żeby zechciał przyjąć moje cierpienie i umieranie ku swej chwale i uwielbieniu, w intencjach Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencjach Kościoła świętego, jako zadośćuczynienie za niedowiarstwo narodu żydowskiego, aby Pan został przyjęty przez swoich, aby Jego królestwo przyszło w pełnej chwale, za zbawienie Niemiec i pokój na świecie, wreszcie za moich bliskich, żywych i umarłych, i za wszystkich, którzy ofiarowali mi Boga, aby nikt spośród nich nie doznał zguby”.

Narodziny dla Ojczyzny Niebieskiej 12 pazdziernika 

Cudowny Obraz Matki Bożej Rokitniańskiej Królowej Polski  – znajdujący się w Bazylice Matki Bożej Rokitniańskiej w miejscowości Rokitno 

Orginał obrazu  znaleziony został 22 marca 1609 r w Rzymie  .Przedstawia popiersie Matki Bożej na złoconym tle. Głowę otacza aureola wydrążona w drzewie. Obraz ma wymiary: 40 cm wysokości i 27 cm szerokości.- znajdował się u  Wacława Leszczyńskiego, kanclerza koronnego Królestwa Polskiego- trafił w posiadanie opatów klasztoru cystersów z Bledzewa. Tam stał się słynny z powodu licznych cudów. W 1669 trafił do Rokitna. 4 marca 1670 biskup poznański Stefan Wierzbowski uznał obraz za cudowny.W latach 1670-1671 przebywał w kaplicy na Zamku Królewskim w Warszawie.  z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim odbył peregrynację wojenną pod Lublin, gdzie strony walczące zawarły pokój. Z wdzięczności król obdarzył obraz koroną królewską oraz orłem białym z napisem "Daj, Panie, pokój dniom naszym". Dzięki temu obraz stał się symbolem polskości w czasie zaborów. Do Rokitna wrócił z opatem Janem Opalińskim 24 listopada 1671.

15 sierpnia 1946 w uroczystej procesji przeniesiono Obraz do Gorzowa Wlkp, gdzie nastąpiło oddanie Administracji Gorzowskiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystościom przewodniczył administrator apostolski ks. Edmund Nowicki były więzień Dachau Na prośbę biskupa Wilhelma Pluty Paweł VI ogłosił Matkę Boską Rokitniańską Główną Patronką ówczesnej diecezji gorzowskiej, wyznaczając dzień 15 sierpnia jako Jej uroczystość liturgiczną.18 czerwca 1989 w obecności 120 tysięcy pielgrzymów  wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej został ukoronowany koronami papieskimi.

Bazylika i sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Pierwszy drewniany kościółek pw. Michała Archanioła powstał w1333 r., założony przez biskupa poznańskiego Jana Doliwę18 grudnia 1378 r. kasztelan starogardzki Mikołaj z Bytynia darował Rokytno opatowi Mikołajowi i cystersom.W roku 1661 stał się własnością cystersów z Bledzewa. Słynący z cudów obraz Matki Boskiej przeniesiono z opactwa bledzewskiego w 1669 r. W 1671 r. po przygodzie Cudownego obrazu w Warszawie, Jan Opaliński rozbudował ciągle drewniany kościół. –obecną świątynię ukończono w 1762 r.  W ołtarzu głównym umieszczono cudowny obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej ukoronowany koronami papieskimi w 1989 r. Kościół Matki Bożej Rokitniańskiej od 15 sierpnia 2002 roku nosi tytuł bazyliki mniejszej.Rokitno dwukrotnie znalazło się w obrębie niemieckiej Brandenburgii (w XIV w. i w latach 17921945).

 

Rokitno, ołtarz główny w bazylice mniejszej Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.JPGRokitno, ołtarz boczny w bazylice mniejszej.JPG

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu jako jedenaste dziecko pobożnej żydowskiej rodziny.W wieku 31 lat przeszła na katolicyzm. Jej chrzest miał miejsce 1 stycznia 1922 roku. Dziesięć lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek i przyjęła imię – Teresa Benedykta od Krzyża.2 sierpnia 1942 Edyta Stein została aresztowana przez niemieckie Gestapo w klasztorze karmelitanek w holenderskim Echt. 7 sierpnia zakonnica została deportowana do obozu w Auschwitz. W transporcie znalazła się jej siostra Róża, także karmelitanka. Wśród 986 osób znajdowało się kilkudziesięciu ochrzczonych Żydów.
Po selekcji na rampie do obozu skierowano 315 mężczyzn i 149 kobiet. Pozostałe 523 osoby, w tym Edytę Stein i jej siostrę Różę, Niemcy zgładzili 9 sierpnia 1942 w jednej z pierwszych komór gazowych w Birkenau.
Edyta Stein jest pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana.