13 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Smoleńsk w Krakowie

13  czerwca  2016   Rok Bożego Miłosierdzia    

13 czerwca Święty Antoni z Padwy,przy śpiewie O gloriosa Virginum  13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając  36 lat.

Cuda Sw Antoniego   

13 czerwca 1611  odzyskano  Smoleńsk 

odzyskał go 44 Król Polski Zygmunt III Waza

 wnuk Króla Polski Zygmunta Starego który stracił Smoleńsk w 1514  

w dziękczynieniu Król Zygmunt III Waza ufundował Kosciół Sw Antoniego w Warszawie 

Nowy Świat, w Krakowie zwany Smoleńsko  -na pamiątkę utracenia Smoleńska w 1514 r

Na wieść o upadku Smoleńska w Rzymie  uznano sprawę Królestwa Polskiego za przegraną. 

 teren pomiędzy ulicami Straszewskiego, Podzamcze, rzeką Wisłą, Krasińskiego,Piłsudskiego,

 Garncarską, pl. Sikorskiego, Jabłonowskich, Loretańską, Kapucyńską.

Karte von Smoleńsk, Kraków, Polen

Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska w 1514 r 

Zza białej koszuli Stańczyka wychyla się złotawy medalion z zarysem Matki Boskiej.To signum jego patriotyzmu.

Utrata Smoleńska w 1514 r. za panowania króla Zygmunta I była ogromnym ciosem dla jagiellońskiej Rzeczypospolitej. 

Dyplomacja króla Zygmunta zmagała się od 1510 r. z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem von Hohenzollernem,

W  1510 r. na Litwę uderzyli Tatarzy i doszli aż pod Wilno.W 1512 r wielki najazd tatarski na Koronę dotarł do Lwowa,

wzbudzając straszliwą panikę w Krakowie.

W czerwcu 1514 r. dowodzenie oblężeniem Smoleńska objął  książę moskiewski Wasyl III,

30 lipca 1514 r. skapitulował. wojewoda smoleński Jurij Sołłohub 

Na wieść o upadku Smoleńska w Rzymie  uznano sprawę Królestwa Polskiego za przegraną. 

13 czerwca 1611 r., po ponad półtorarocznym oblężeniu przez wojska króla Zygmunta II,Smoleńsk się poddał

Maryja Królowa Polski objawiła się na Wawelu 8 maja 1610 r na Wawelu 

13 czerwca 1611  odzyskano  Smoleńsk odzyskał go 44 Król Polski

Zygmunt III Waza wnuk Króla Polski Zygmunta Starego

który stracił Smoleńsk w 1514  w dziękczynieniu 

ufundował Kosciół Sw Antoniego w Warszawie 

header

Kosciół Sw Antoniego  Warszawa ul Senatorska 

Fundacja kościoła i klasztoru zawdzięcza swoje powstanie królowi Zygmuntowi III WAZIE,

Smoleńsk 

Siege of Smolensk 1609-1611.PNG

Zygmunt III Waza,  w sierpniu 1608 roku zdecydował się na wojnę z Rosją  

starał się o poparcie Stanisława Żółkiewskiego, miał zamiar zdobyć koronę carską

Drugim celem wojny miało być szerzenie religii katolickiej w obu zdobytych krajach

(papież Paweł V ogłosił nawet odpust i jubileusz na intencję królewskiego zwycięstwa).

Król na wojnę ruszył z Krakowa 28 maja, a z Żółkiewskim spotkał się 6 czerwca w Bełżycach pod Lublinem.

25 sierpnia przybył do Mińska. Żółkiewski w tym czasie maszerował przez Brześć Litewski i Słonim

Oblężenie rozpoczęło się 29 września 1609 roku, gdy pod Smoleńsk dotarły wojska  pod wodzą Lwa Sapiehy.

Żółkiewski opuścił 16 lutego 1611 roku obóz pod Smoleńskiem i udał się do Kijowa

13 czerwca 1611 po 97 latach  (w 1514 roku) Smoleńsk wrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Stanisław Żółkiewski                                                  Królewicz Władysław, car w wieku 15 lat    

  4 lipca 1610 roku w słynnej bitwie pod Kłuszynem odniósł swe największe zwycięstwo,

po czym na dwa lata zajął Moskwę.Wziął do niewoli Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci.

Był zwolennikiem osadzenia na tronie moskiewskim syna króla Zygmunta III WazyWładysława

28 sierpnia 1610 podpisał w Moskwie z bojarami rosyjskimi układ,

mocą którego królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji.

29 października 1611 roku uroczyście sprowadził jeńców z rodu Szujskich których zmusił do 

złożenia hołdu Zygmuntowi III Wazie. 

Hetman Stanisław Żółkiewski -pradziadek Króla Jana III Sobieskiego nosił pierścień z napisem „Jestem niewolnikiem Maryi”. 

FUNDACJA HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO

 Hetman Stanisław Żółkiewski wkrótce po objęciu zarządu nad posiadłością,

zbudował nowy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.

Sam zaś hetman był nie tylko gorącym czcicielem Maryi,

ale przez osobiste, duchowe oddanie się Matce Bożej, był Jej niewolnikiem.

Nosił szkaplerz z włosieni, na którym była obrączka ze złotym łańcuszkiem i z napisem:

"Ego Mancipium Mariae" ("jestem niewolnikiem Maryi" 

12  lipca 1620 r. podpisał hetman akt fundacyjny dotyczący uroczystego

sprawowania kultu w farnym kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

Władysław IV Waza odbierający hołd Michaiła Szeina po zwycięstwie pod Smoleńskiem

 27 maja 1634 r. Władysław IV zawarł z „pokój wieczysty” w Polanowie

na mocy którego car zrzekł się na rzecz Polski

ziemi smoleńskiej, siewierskiej i czernihowskiej,

a Władysław IV  który po 24 latach zrezygnował z

praw do tronu moskiewskiego oraz z Sierpiejska     

             

 Parafia św. Zygmunta w Warszawie

Bielany zawdzięczają swoją nazwę klasztorowi kamedułów

Klasztor pod Warszawą założył król Władysław IV Waza (panował od roku 1632 do 1648).

Podczas wojny z Rosją (1632 – 1634), ślubował on, że jeżeli wojna skończy się pomyślnie dla Rzeczpospolitej, ufunduje klasztor.Wywiązując się z tych zobowiązań, sprowadził z krakowskich Bielan mnichów i osiedlił ich nad Wisłą,

na pamiątkę tego wydarzenia rajcy postanowili umieścić wizerunek króla Władysława IV w herbie gminy Warszawa – Bielany.

Założona w roku 1926 na Żoliborzu przez żydów Bolesława Bieruta   spółdzielnia mieszkaniowa „Zdobycz Robotnicza"

zbudowała na Bielanach ponad trzysta mieszkań.

Fundacja króla Władysława IV jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Smoleńskiem

dla kamedułów sprowadzonych na Bielany w 1639 r.

Kościół zbudowany na terenie dawnej wsi Pólko (Polkowo) w latach 1669-1710 i 1733-1755

wraz z założeniem klasztornym i 13 eremami przez

króla Jana Kazimierza i króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

19 czerwca 1669 r. – w dniu elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego –

odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów świątyni.

Czwartym fundatorem pustelni był Jan III Sobieski.

Konsekrowany 8 grudnia 1913 r. przez abp. Aleksandra Kakowskiego.

W kościele złożono serce zmarłego 11 listopada 1673 r

Króla  Michała Korybuta Wiśniowieckiego,

W Kosciele Sw Antoniego umieszczono pomnik Króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki

1734  król August III Sas polecił wybudować w Kosciele Sw Antoniego  lożę  królewską.

Proboszem Koscioła Sw Antoniego  był Ks Trzeciak “antysemita”, który pomagał Żydom –zamordowany  9 sierpnia 1944 r. 

Jedna z fundacja  Marii Kazimiery Sobieskiej Miasto Maryji w Warszawie-ołtarz ofiarny judeoszatanistów

55_marywil w warszawie.jpg

Smoleńsk  w Krakowie przy Wawelu gdzie 8 maja 1610 r ukazała się

Matka Boża Królowa Polski 

Widok ze skrzyżowania z ul. Retoryka w stronę Plant

Widok ze skrzyżowania z ul. Retoryka w stronę Plant-widać kosciół Bożego Miłosierdzia 

Kosciół Bożego Miłosierdzia z 1550 r na Smoleńsku w Krakowie 

3 maja 1863 r Anioł Stróż Polski przepowiedział  Polskiego Papieża Piusa X 

Episkopat kolaboruje z najazdem migrantów

9 czerwca 2016   Episkopat kolaboruje z najazdem migrantów

Biskupi wrazili zgodę. Polska sprowadzi uchodźców we współpracy z Caritas Polska

Kościół Rzymsko-Katolicki organizuje ekumeniczny korytarz humanitarny

Królewskie Miasto Kraków 13 maja 2016 -promocja Auschwitz -kult JPII

Siostra Izabela Łuszczkiewicz  arsztowana -Wadowice 28 sierpnia 1948

 

13  czerwca  wydarzenia 

13 czerwca 1249 – Aleksander III został koronowany na króla Szkocji.

13 czerwca 1283 – Lubeka, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Szczecin, Demmin,

Anklam, książę Saksonii-Lauenburg Jan I, książęta meklemburscy,

książę pomorski Bogusław IV i książę rugijski Wisław II

zawarli w Rostocku pokój ziemski wymierzony przeciwko Brandenburgii.

13  czerwca 1525 – Marcin Luter poślubił Katarzynę von Bora.

14  czerwca 1611 – wojska polskie zdobyły Smoleńsk-stracony w 1514 r 

13 czerwca 1612 – Maciej Habsburg -kuzyn królewicza Władysława i Jana Kazimierza

praprawnuk Króla Polski Kazimierza Jagielończyka został wybrany na cesarza rzymsko-niemieckiego.

ilustracja

Cesarzem został po śmierci brata w 1612 roku. – następcą Macieja został jego kuzyn, Ferdynand

Maciej razem ze swoją żoną ufundowali w Wiedniu Kościół Kapucynów 

która stała się rodową nekropolią Habsburgów.

13 czerwca 1625 – Król Anglii Karol I Stuart poślubił Henriettę Marię Burbon.-wnuk Królowej Marii Stuart 

  dziadkowie  Jakuba Stuarta  męża Marii  Klementyny Sobieskiej  (wnuczki Jana III),
13 czerwca 1777 – Do Jarosławia przybyli dominikanie.

13 czerwca 1917 – 2 objawieni Matki Bożej w Fatimie Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości,  pragnęło zadośćuczynienia.

13 czerwca 1919-Do Polski przybyła amerykańska misja rządowa mająca na celu zbadanie traktowania Żydów w Polsce.

13 czerwca 1920 -Rzym  beatyfikacja Urszulanek ofiar Rewolucji Francuskiej 
13 czerwca 1934 – Z trzydniową oficjalną wizytą przybył do Polski minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels.
13 czerwca 1943 – Rzeź wołyńska: 68 Polaków, 6 Rosjan i 1 Ukrainiec zostało zamordowanych w miejscowości Kołki.
13 czerwca 1945 – Rozpoczęło emisję NIEPolskie Radio Gdańsk.

13 czerwca 1987 – Papież Jan Paweł II odprawił mszę św. na płycie lotniska Łódź Lublinek.
13 czerwca 1999 – Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 błogosławionych męczenników.-wsród nich Bł Stanisław Starowiejski 

13 czerwca 1999 -Padeborn –biskupstwo Arcybiskupa  Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

Arcybiskupi Paderborn 

13 czerwca 1920 beatyfikacja 15   Urszulanek  z Valenciennes

Biskup Padeborn Klemens August Wittelsbach (17191761)

Zamek Wewelsburg - panoramaKlemens August Wittelsbach

13 czerwca 1999- Padeborn    -przybycie Ks Gobbi  Matka Boża przez ks Gobbiego potwierdza autentyczność 7 swoich objawień:
Guadalupe, La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Akita, Medziugorje

Biskup  Padeborn Karl Joseph Schulte (ur. 14 września 1871 w Haus Valbert, zm. 11 marca 1941 w Kolonii)  kardynał,Arcybiskup Kolonii.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 marca 189530 listopada 1909 został wybrany biskupem Paderbornu

7 lutego 1910 wybór został zatwierdzony przez Piusa X

7 lutego 1910 urodziła się św sląska Sw Tereska -Dulcissima Hoffmann

 8 marca 1920 przeszedł na arcybiskupstwo Kolonii iingres do katedry w Kolonii odbył 25 marca 1920 roku.

Został pochowany w krypcie arcybiskupiej Katedry św. Piotra i NMP w Kolonii.

13 czerwca 1999-Padeborn +Poznaję historię Karmelity żyda  Hermana Cohena z Hamburga

13 czerwca 1999 Papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie beatyfikacji 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej

BEATYFIKACJA 108 POLSKICH MĘCZENNIKÓW – BIOGRAFIE

Pośród nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski proces beatyfikacyjny od 1992 r prowadził biskup diecezji włocławskiej, która w czasie prześladowania poniosła największe procentowo straty spośród duchowieństwa diecezjalnego w Polsce: daninę krwi złożyła tu ponad połowa kapłanów. Proces informacyjny, "diecezjalny", męczenników za wiarę został otworzony we Włocławku 26 stycznia 1992 r., w rocznicę śmierci męczeńskiej bł. Michała Kozala, obejmując na początku 92 osoby z różnych diecezji i rodzin zakonnych

Nie było wsród nich zamordowanych rytualnie 50  Polaków 2 lutego 1944 w Staniątkach 

2 lutego 1944 r. j w pamięci mieszkańców Niepołomic, Podłęża, Staniątek. Tego dnia Niemcy przywieźli dwoma samochodami ciężarowymi 50 skutych Polaków, więźniów z Krakowa i rozstrzelali ich w Staniątkach przy szosie biegnącej z Wieliczki do Niepołomic, za wiaduktem kolejowym, w rozgałęzieniu linii kolejowych do Tarnowa i Niepołomic(…). Rozstrzelanych załadowano na ciężarówki i zabrano do Krakowa."

 

Męczennicy rewolucji francuskiej 1789-1800:

 

 

Pierwszy polski hymn – Bogurodzica – poświęcony był Matce Bożej.

Od Chrztu Polski maryjny rys uwidoczniał się w życiu kolejnych pokoleń oraz polskich świętych.

Maryja jest dana przez Boga ku szczególnej obronie naszego narodu.

Tę Jej rolę dostrzegali i głosili papieże.

Na długo przed urodzeniem św. Ludwika de Montfort (ur. 1673 r.) Polacy propagowali ideę duchowego niewolnictwa (oddania) Maryi.

Np. hetman Stanisław Żółkiewski (zm. 1620 r.) nosił pierścień z napisem „Jestem niewolnikiem Maryi”.

We Lwowie w 1632 r. dobrze znane było nabożeństwo oddania się w służbę maryjną.

Jej propagatorami byli jezuici. O. Stanisław Fenicki wydał książkę „Mariae mancipium”, przetłumaczoną przez o. Jana Chomętowskiego jako: „Pętko Panny Maryi – albo sposób oddania się Bł. Pannie Maryi za sługę i niewolnika”.

 

13 czerwca 1676 – zmarła Henrietta Adelajda,księżna bawarska -tesciowa i matka chrzestna Teresy Kunegundy Sobieskiej (ur. 1636)

HenrietteAdelheidSavoyenBayern.jpegHenrietta Adelajda Sabaudzka (ur. 6 listopada 1636 w Turynie; zm. 13 czerwca 1676 w Monachium), księżna Bawarii.
Henrietta Adelajda urodziła się w Turynie Jej matką była Krystyna Maria Burbon, córka Henryka IV, króla Francji, i królowej Marii Medycejskiej. Jej wujami  byli: Ludwik XIII, król Francji, Mikołaj Henryk, książę Orleanu i Gaston, książę Andegawenii, Alençon i Orleanu. Jej wujkami byli: Filip IV Habsburg, król Hiszpanii i Karol I Stuart, król Anglii.8 grudnia 1650 roku wyszła za mąż za Ferdynanda Marię, przyszłego elektora Bawarii. Henrietta miała duży wpływ na bawarską politykę. Miała  duży wpływ na budowę Theatinerkirche,pałacu Nymphenburg  budowę Karmelu –zawierzenie się Bawarii św Józefowi  4 maja 1664 r 

Dzieci
Maria Anna Krystyna Wiktoria (1660-1690), żona Ludwika Burbona, delfin Francji
Maksymilian II Emanuel (1662–1726), elektor Bawarii

Kosciół Teatinów w Monachium fundacja dziękczynna za życie Maxymiliana Emmanuela 

Monachium 13 czerwca 1944 -Aliańci zbombardowali Kosciół Sw Józefa patrona Bawarii od 4 maja 1664 r 

W Kosciele Teatinów pochowano Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

przed Kosciołem Teatinów  od 2 sierpnia 1914  teatr Adolfa Hitlera – od 14 sierpnia 1943 Mesjasza Hitlera 

 

3 czerwca 2001 – Zarejestrowano Prawo i Sprawiedliwość.

13 czerwca 2004 – W Polsce po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego, w których zwyciężyła Platforma Obywatelska.