Boże Miłosierdzie i Stan Wojenny 13 grudnia 1981 -plan od 13 grudnia 1830

13 grudnia 2015 Franciszek   Rzym  Lateran 

Wezwanie skierowane przez proroka do mieszkańców miasta Jerozolimy,

dzisiaj odnosi się także do całego Kościoła i do każdego z nas: “Ciesz się i wesel!”

Módlmy się za nas i za tych wszystkich, którzy przejdą przez Drzwi Miłosierdzia

Kraków Kosciół Bożego Miłosierdzia z 1555 r na Smoleńsku ul Bożego Miłosierdzia 

Bractwo Miłosierdzia, założone przez ks. Skargę w dniu 7 X 1584 r.

przy kościele św. Barbary w Kościół św. Barbary w Krakowie.

realizowało ideę potrydenckiej „devotionis modernae"

W 1587 r. przy Bractwie Miłosierdzia ks. Skarga założył

„Mons Pietatis". Bank Pobożny,, 

13  grudnia 1707 w w Krakowie objawienie Jezusa Miłosiernego 

za panowania

Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego i Królowej Polski 

Katarzyny Opalińskiej Leszczyńskiej

( praprawnuczki wojewody Krakowskiego Stanisława Lubomirskiego )

 

13 grudnia 1707 wtorek  Kraków   Klasztor  św Kazimierza
ukazał się Jezus Miłosierny
 
z kopii obrazu  Jezusa Miłosiernego  z Koscioła Bożego Miłosierdzia
powstałego na Smoleńsku w 1555 r w Krakowie -ul Bożego Miłosierdzia
-ul Smoleńsk -ul Felicjanek
8 maja 1610   Wawel ukazuje się Matka Boża Królowa Polski 
8 maja 1853 Pius IX -Król Polaków w Rzymie ustanwia Niedzielę Bożego Miłosierdzia 
8 maja 1868 roku, w  plebani przy kościele  Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku 
 Siostry Bożego Miłosierdzia otworzyły -Dom Schronienia dla kobiet upadłych
od 

Klasztor w Łagiewnikach powstał z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego, zamieszkałego w Paryżu.
20 sierpnia 1891 kard. Albin Dunajewski poświęcił kaplicę pw. św. Józefa i skrzydło zabudowań klasztornych
przeznaczone dla dzieła apostolskiego – pracy nad wychowaniem dziewcząt i kobiet „upadłych moralnie”,
które z własnej woli pragnęły zmiany życia.

Aleksander Ignacy Lubomirski(ur. 11 sierpnia 1802 w Krakowie, zm. 12 czerwca 1893 w Paryżu)
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego – Schronisko dla Chłopców w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27

Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego – Schronisko dla Dziewcząt "Józefów" w Krakowie

13 grudnia 1830 r. Stan wojenny na Ziemiach Zabranych ustanawia Konstanty, brat carów Aleksandra I i Mikołaja I,

 naczelny dowódca armii Królestwa Polskiego, utworzonego w 1815 r. Królestwem Polskim

13 grudnia 1830 r. wprowadzeno  stan wojennego na Ziemiach Zabranych, czyli w przedrozbiorowych wschodnich województwach Rzeczpospolitej

13 grudnia 1830 r. car Mikołaj I wydał ukaz o mobilizacji korpusu interwencyjnego, który  miał wyruszyć na zdławienie powstania.

Po klęsce zrywu, na podstawie carskiego ukazu z 11 kwietnia 1833 r. władze zaborcze ogłosiły stan wojenny w Królestwie Polskim na 25 lat,

wprowadzając go z dniem 26 czerwca 1833 r.( rocznica odrodzenia Królestwa Polskiego )

Oficjalne ogłoszenie stanu wojennego sankcjonowało istniejący stan w Królestwie Polskim trwający od września 1831 r do 1856 r. i został zniesiony po klęsce Rosji w wojnie krymskiej.
Kolejny raz stan wojenny w Królestwie Polskim wprowadził 14 października 1861 r. rosyjski namiestnik gen. Karol hrabia Lambert. 
Kolejny raz rosyjski zaborca zarządził stan wojenny 10 listopada 1905 r.

13  grudnia 1938   powstanie obozu KZ Neuegamme w Hamburgu 

13 grudnia 1940transport 527 duchownych do Dachau 


13 grudnia 1981 r. stan wojenny na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadziła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.

 

Wojciech Jaruzelski   Centrum mysli JP II odbył on 8 rozmów w cztery oczy z papieżem-Polakiem

Wieczorem 13 grudnia 1981 roku, w oknie papieskiego apartamentu w Watykanie zapłonęła świeca na znak solidarności z Polską. 

Do śmierci Jan Paweł II nie wypowiedział się publicznie na temat osoby i działalności politycznej Wojciecha Jaruzelskiego.

Po objęciu stanowiska premiera PRL i I sekretarza PZPR w 1981 roku starał się o zapewnienie stabilnych relacji z Kościołem, utrzymując stały kontakt z kardynałem Józefem Glempem także podczas stanu wojennego. Tuż przed jego wprowadzeniem, w listopadzie 1981 roku odbyło się w Warszawie spotkanie "na szczycie" poświęcone napiętej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Obok Generała i prymasa Polski uczestniczył również przewodniczący "NSZZ Solidarność" Lech Wałęsa.

W okresie prezydentury oraz po jej zakończeniu, Jaruzelski podkreślał publicznie swoje dobre relacje z Kościołem. Latem 1990 roku oficjalnie odwiedził klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze oraz Bazylikę w Licheniu,

  czytaj 

13 grudnia 1981