13 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia

 

13 kwietnia 2016 r Rok Bożego Miłosierdzia 

13 kwietnia 1904 – Polski Papież Pius X zatwierdził święto Matki Boskiej Częstochowskiej.

13 kwietnia 1919-W Monachium -Niemieckim Rzymie  proklamowano Bawarską Republikę Rad.

13 kwietnia 1942 – Gen. Władysław Sikorski przesłał premierowi Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi memorandum w sprawie  skoordynowania powstań narodowych w państwach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką.

13 kwietnia 1943 – W niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych odbyła się konferencja prasowa w sprawie ofiar zbrodni katyńskiej. Radio berlińskie ogłosiło informacje, że dokonano już identyfikacji 150 zwłok i  że są to szczątki polskich oficerów zastrzelonych przed trzema laty.

13 kwietnia 1945 – Armia Czerwona zajęła Wiedeń.

 

 

13 kwietnia 1929   Wadowice – umiera Emilia Wojtyła, polska żydówka  matka Karola (ur. 1884)

13 kwietnia 1986  Rzym  – Jan Paweł II jako pierwszy papież od czasów świętego Piotra odwiedził synagogę.

Karol Wojtyła i Adam Mickiewicz Księże Izraela 

wygłaszał kazania w synagodze, nazywał żydów "starszymi braćmi" i przygotowywał utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie

16 października 1978 kardynał Karol Wojtyła,  jako Jan Paweł II, pozdrowił Mickiewicza, świadka katolickiej wiary  ?  i wolności.

W 1848 Mickiewicz utworzywszy w Rzymie "polskie legiony"przy pomocy Mazziniego głosi dosłownie: "Izraelowi, naszemu starszemu bratu,

W swoich wykładachw Collège de France w Paryżu (1840-1844), Mickiewicz usilnie wychwalał żydów .W kazaniu wygłoszonym w paryskiej synagodze z okazji Postu dziewiątego Av (Tisha B'Av) w 1845, wyraził swoje zrozumienie ich dążeń dotyczących utworzenia państwa Izrael. -w 1853 Mickiewicz udał się do Konstantynopola gdzie  zmarł nagle zanim zdążył zakończyć swą misję w Konstantynopolu"

13 kwietnia 1990 – Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał  dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej-przyznając, że zbrodni dokonało NKWD.

13 kwietnia 2005-Do Grot Watykańskich pod bazyliką św. Piotra wpuszczono pierwszych pielgrzymów mogących przejść obok grobu JP II.

 

Urodziny 

13 kwietnia 1229 – Ludwik II, książę Górnej Bawarii, hrabia Palatynatu (zm. 1294)

13 kwietnia 1506 – Piotr Faber, francuski jezuita, teolog, święty (zm. 1546)

13 kwietnia 1519 – Katarzyna Medycejska, królowa Francji (zm. 1589) Jej stryjami byli papieże Leon X Klemens VII.

13 kwietnia 1871 – Biskup Wileński Bł Jerzy Matulewicz,odnowiciel i generał zakonu marianów, (zm. 1927)

 

Zmarli  13 kwietnia 

13 kwietnia 586 – Hermenegild, książę wizygocki, męczennik, święty (ur. ok. 564)

1279 – Bolesław Pobożny, książę wielkopolski (ur. 1224-1227)

1320 – Małgorzata z Città di Castello, włoska zakonnica, błogosławiona (ur. 1287)

1445 – Ludwik VIII, książę Bawarii-Ingolstadt (ur. 1403)

1807 – Maria Teresa Burbon-Sycylijska, cesarzowa rzymsko-niemiecka (ur. 1772) prawnuczka Polskiej Królowej Eleonory 

1927 – Saba Reyes Salazar, meksykański duchowny katolicki, męczennik, święty (ur. 1883)

1937 – Izabela Calduch Rovira, hiszpańska zakonnica, męczennica, błogosławiona (ur. 1882)

1941-  Wielka Sobota Stanisław Kostka Starowieyski, (ur. 1895)

1945-Rolando Rivi, włoski kleryk, męczennik, błogosławiony (ur. 1931)

 

 

Bl Stanisław Kostka Starowieyski, herbu Biberstein (ur. 11 maja 1895 w Ustrobnej koło Krosna, zamęczony  13 kwietnia 1941 w Dachau (KL)

Miał 46 lat krewny Ks Stanisława Starowiejskiego …w 1946 r towarzysza Ks Karola Wojtyły do Rzymu 

Działacz kościelny, społeczny i charytatywny, szambelan papieski.

 Urodził się jako trzecie dziecko Stanisława i Amelii, z domu Łubieńska Prawnuk siostry Aleksanda Fredry1 listopada 1918 wstąpił do Wojska Polskiego. 24 sierpnia 1921 poślubił w Łabuniach z Marię Szeptycką (1894-1976, prawnuczkę Aleksanda Fredry -zamieszkali w majątku we wsi Łaszczów, który stanowił jej ślubny posag.

fotografia ślubna Starowieyskich

Mieli sześcioro dzieci: Ignacy (1922), Aleksander (1923-1944, poległ w powstaniu warszawskim),

Maria (1925), Stanisław (1927), Elżbieta (1929), Andrzej (1931)

fotografia rodzinna

,we wrześniu 1934 współorganizował diecezjalny Kongres Eucharstyczny w Chełmie. W 1934 papież Pius XI nadał mu tytuł szambelana papieskiego. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 i wkroczeniu wojsk radzieckich na tereny Lubelszczyzny, jego dwór był rabowany przez Sowietów, a Stanisław Starowieyski i jego brat Marian zostali aresztowani. 19 czerwca 1940 został aresztowany przez gestapo i uwięziony w rotundzie zamojskiej, potem na Zamku w Lublinie, przewieziony do Sachsenhausen, gdzie otrzymał numer 25711 i został umieszczony w bloku 49. We wrześniu 1940 został przewieziony do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer 16532i trafił do bloku 23. 9 kwietnia w Wielką Środę został sadystyczne pobity przez Reiverkapo Haidena. Współwięźniowie dowlekli Sarowieyskiego do drutów gdzie wyspowiadał się u ks. Dominika Maja. Następnie na bloku otrzymał Komunię św.Zmarł w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną 13 kwietnia 1941 Beatyfikowany 13 czerwca 1999 w Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników.Dziadek Małgorzaty Starowieyskiej, stryj Marka, Kazimierza i Franciszka Starowieyskich

 

Rolando Rivi urodził się 7 stycznia 1931 roku. W jesienią 1942 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego w Marola, a w 1944 roku po okupacji niemieckiej został zmuszony do powrotu do domu. W dniu 10 kwietnia 1945 roku został porwany przez komunistycznych partyzantów, którzy przez 3 dni torturowali go, po czym 13 kwietnia został zastrzelony. 29 maja 1945 roku jego ciało zostało przeniesione i pochowane na cmentarzu św. Walentego

 

 

Ks Stanisław Starowiejski przyszedł na świat 30 grudnia 1922 r Ukończył gimnazjum i szkołę średnią w Chyrowie i Lwowie. W roku szkolnym 1942/43 rozpoczął studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.  Po śmierci starszego brata Jana, który zginął w Powstaniu Warszawskim, Stanisław w 1944 r. ponownie wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie, prowadzonego przez kard. Adam Sapiehę. Jak wiemy, wychowankiem tego seminarium od 1942 r. był Karol Wojtyła
15 listopada 1946 r.,po święceniach ks. Karola Wojtyły, wraz z nim został wysłany przez kard. Adama Sapiehę na studia do Rzymu. Dotarli tam przez Pragę, Norymbergę, Strasburg i Paryż. Mieszali razem w Kolegium Belgijskim, studiując na Instituto Internazionale Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu).Obaj w czasie studiów odwiedzili w 1947 r. Belgię, Holandię i Francję oraz spotkali się z Ojcem Pio w San Giovanni Rotondo. 
Po ukończeniu studiów ks. S. Starowieyski powrócił do Polski. Święcenia kapłańskie przyjął 24 lipca 1949 r. z rąk kard. A. Sapiehy. Mszę prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Sędziszowie Małopolskim. Następnie ponownie udał się na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii w 1952 r- władze komunistyczne-e, odmówiły mu powrotu do Polski. Ks. S. Starowieyski zdecydował się wyjechać w 1953 r. na misje do Brazylii. Tam był kapelanem kolegium Małych Braci Maryi (Braci Marystów od Szkół) w Porto Alegre (1954-58), przez rok wykładał teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Viamăo (1959-60). Dwa lata pracował jako ojciec duchowny i profesor Niższego Seminarium Duchownego w Gravataí (1961-62). Ostatni raz w Polsce był w 1985 r. 
Brazylię nazywał drugą ojczyzną. Tam został proboszczem w Vila Primo i San José (1968-72), a następnie archiwistą prowincji Kongregacji Najświętszego Sakramentu w Rio de Janeiro. 10 lutego 1973 r.,  wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Sakramentu. Śluby wieczyste złożył 13 lutego 1977 r. Opiekował się  imigrantami z Polski. Odznaczał się wielką pobożnością eucharystyczną oraz budzeniem powołań kapłańskich i zakonnych. Ks. Stanisław Starowieyski zmarł 22 maja 1986 r. w Rio de Janeiro,