13 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Król Polski -Rozalia Celakówna

13 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 

13 wrzesnia 1683  Wiedeń Po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, polski król Jan III Sobieski napisał list do papieża Innocentego XI, aby poinformować go o zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad armia turecką. W liście tym znajduje się słynne wyrażenie łacińskie: "Venimus, vidimus, et Deus vicit" – Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Król parafrazuje tutaj historyczne słowa Juliusza Cezara, którymi miał poinformować swojego przyjaciela w Rzymie o odniesionym przez niego zwycięstwie pod Zelą: "Veni, vidi, vici" – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.

13 września 1917 – piąte objawienie się Matki Bożej w Fatimie   Noncjusz  Papieski  Eugenio Pacceli i Ks Rupert Mayer modlą  się w Teatinerkirche w Monachium przy grobach rodziny Króla Jana III Sobieskiego 

 

Fatimski Papież i Kulawy Apostoł w Monachium 

Ks Rupert Mayer  urodził się 23 stycznia 1876 roku w Stuttgarcie (Niemcy)
Ks Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli urodził się  2 marca 1876 w Rzymie
2 kwietnia 1899 r  Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli  został kapłanem 
2 maja 1899 r Rupert Mayer  został kapłanem.-
W 1912 roku osiedlił się w Monachium i mieszkańcom tego miasta poświęcił resztę swojego życia.Założył wraz z dwoma kapłanami Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny wspierające najuboższych, a w szczególności kobiety pracujące.Jego posługę w tym mieście przerwała I wojna światowa. -Rupert Mayer został kapelanem wojskowym i starał się być aniołem stróżem żołnierzy walczących na froncie Polski, Francji i Rumunii. W 1916 r., chroniąc własnym ciałem towarzysza walki, w wyniku wybuchu granatu stracił lewą nogę,amputowaną 7 lutego 1917 r .Po wojnie powrócił do Monachium i pracował tam w parafii św. Michała.
 3 kwietnia1917 papież Benedykt XV mianował  Eugenio Pacelli  nuncjuszem w Monachium w Bawarii, a następnie konsekrował go na biskupa tytularnego Sardes 13 maja 1917 r .czyli w dniu pierwszego objawienia w Fatimie
8 maja 1917 roku Pacelli wyruszył do Monachium Nuncjaturę w Monachium, w pałacu przy Brennerstaße, znajdującym się naprzeciwko (późniejszego) Brunatnego Domu, objął 25 maja 1917. -jego spowiednikiem i przyjacielem został Ks Rupert Mayer . W 1920 r. Eugenio Pacelli otrzymał nominację na nuncjusza w Berlinie pozostając w kontakcie z Ks Rupertem Mayerem
 Nazywano go "kulawym apostołem"Po 1933 roku i przejęciu przez nią władzy wydano Rupertowi Mayerowi zakaz głoszenia kazań.Jego jednak obowiązywało głównie posłuszeństwo wobec przełożonych zakonnych, a ci popierali jego działalność i zostawili mu wolną rękę.
Zakazu więc nie posłuchał.W 1933  Ks  Rupert Mayer miał 2 odczyty w Dachau  w Kosciele św Jakuba ,,My Katolicy i nasze  czasy,,

 Zdjęcie:

zdjęcia  Ks Rupert Mayer Monachium            Kosciół Trójcy Sw w Monachium 
14 do 19 lutego 1876 objawienia  Maryi w Pellevoisin  zakończone uzdrowieniem Estelli Faguette urodzonej 12 września 1843 roku 

3 lipca 1876  3 wrzesnia .1877,  Matka Boża objawia się w Marpingen

27 czerwca 1877 -16 wrzesnia 1877 -Matka Boża objawia się w Gietrzwałdzie 

13 wrzesnia 1944 Kraków -umiera 43 letnia  Rozalia Celakówna  urodzona 19 wrzesnia 1901 r ( 55 rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette 

13 wrzesnia 1944 Oswięcim -Amerykanie bombardują Teatr przy Kosciele gdzie 31 maja 1894 ukazała się Matka Boża 

13 wrzesnia 1944 Warszawa -Niemcy burzą pomnik Króla Zygmunta III Wazy 

Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę…" Sługa Boża Rozalia Celakówna 

Czas, który zadecydował o losie Polski:– wrzesień 1937 r. u stóp Chrystusowych trzeba było złożyć taką ofiarę: modlitwy i różne ofiary z serc czystych płynące i męczeństwa, by zmyć zbrodnie całego świata, nie tylko samej Polski, ale na pierwszym miejscu Polski.

11 września 1944 r przewieziono ją do szpitala. 12 wrzesnia 1944 r zaopatrzono Rozalię Sakramentami św. Tego dnia Rozalia zaczęła konać. Zmarła w czasie snu 13 września 1944 r.

13 września 1944 -Warszawa Niemcy niszczą Kolumnę 44 Króla Polski  Zygmunta III Wazy 
13 września 1944 r podczas szturmu na Pragę blisko 40 samolotów Sowieckich  bombardowało okolicę al. Waszyngtona .

12 stycznia 1782 r skasowano zakonów-Żydzi urządzili w kosciele św Krzyża

31 maja 1894 nad kosciołem ukazała się Matka Boża Królowa Polski-Oswięcim stał się kolebką Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce.

Objawienie się Matki Bożej w Oświęcimiu

13 wrzesnia 1944  Aliańci zmombardowali teatr wybudowany obok kościoła Św Krzyża  ( gdzie 31 maja 1894 ukazała się Matka Boża ) na miejscu dawnego klasztoru oo. Dominikanów

11 wrzesnia 1944 -12 wrzesnia 1944  Aliańci barbarzyńsko  bombardowali wiele miast Niemieckich ..z planowanego wytrucia Narodu Niemieckiego do którego nie doszło przez zbombardowanie 2 grudnia 1943 w Barii amerykańskich statków z gazem musztardowym -zgineło w strasznych męczarniach tylko 100 tys ludzi 

Zakon Serwitek fundacji Sobieskiej zbombardowany przez Brytyjczyków 

Rozalia Celakówna urodziła się w Jachówce, kilka kilometrów od Makowa Podhalańskiego, 19 września 1901, jako najstarsza w gromadce ośmiorga dzieci.Od pierwszej Komunii św. 11 maja 1911 r Pan Jezus wlał w me serce szczególniejszą miłość ku Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Maryi Pannie.»Przez 8 lat (1916-24) cierpliwie prosiła Jezusa o poznanie Jego woli. W tej intencji udała się w lipcu 1922 z pielgrzymką pieszą do Częstochowy. Głębokie cierpienia duchowe Rozalii – noc ciemności – rozpoczęły się w Jachówce w 1919, a zakończyły w Krakowie w marcu 1925, najpierw najstraszniejszą wizją piekła, a potem – nieba.W marcu 1925 udała się do kościoła OO. Dominikanów w Krakowie. Przed obrazem Matki Bożej Różańcowej otwarła serce.11 czerwca 1926, nad ranem, w uroczystość Najświętszego Serca, Rozalia miała wizję.

Monachium Teatr Adolf Hitler 12 kwietnia 1922 

O Marian Brudzisz Polska Misja Katolicka w Monachium  …Na Ratunek Archiwum Polskiej Misji Katolickiej  ???

2007 06 26 lech kaczynski a01.jpg

Adolf i  jego obraz Maryji z 1913 r     26 czerwca 2007  w rocznicę odnowy Królewstwa Polskiego 26 czerwca 1295 -Warszawa 

Oblicze  Adolfa  uformowane walką           

                          Tajemnicze oblicze Chrystusa 

Dachau 

Wewelsburg -Nowy Watykan z planami od 1934-2033 r 

ZAKŁAMANA HISTORIA

Historyka ..Dr Mariana  Brudzisza  .bez Miłosierdzia ….poznałam telefonicznie 7 wrzesnia 2007 r gdy kolejny raz połączyłm się telefonicznie z PMK w Monachium przypominając o 350 rocznicy urodzin Karmelitanki Marii Anny Linmayr Anioła ratującej Monachium która  11 listopada 1703  widziała duszę Króla Jana III Sobieskiego 

 dr Marian Brudzisz CSsR  Lublin -dla Kogo pracuje ? 

Lubelski Nobel” – Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów – przyznana została w tym roku o. dr Marianowi Brudziszowi CSsR przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość wręczenia odbyła się w Bibliotece KUL w Lublinie w piątek, 17 czerwca 2016 r.czytaj 

O. Marian Brudzisz, ur. w 1930 r Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył w 1948 r. a święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Po zakończeniu studiów filozoficzno-teologicznych podjął studia magisterskie z zakresu historii Kościoła na KUL (ukończone w 1960 r.),Pracował dla Instytutu Geografii Historycznej KUL, pisał hasła do Encyklopedii katolickiej. W połowie lat 70. pracował w Archiwum Generalnym . Mieszka w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Historii Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie i z Encyklopedią katolicką, a także z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, z Polskim Słownikiem Biograficznym oraz ze Słownikiem Polskich Teologów Katolickich. W ostatnich latach uporządkował również Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji (kilkunastomiesięczną pracę zakończył w 2014 r.). Jest autorem licznych artykułów i haseł encyklopedycznych poświęconych redemptorystom i polskiej emigracji, zwłaszcza we Francji oraz dwóch książek: „Redemptoryści w Krakowie 1903-2003” i „Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji – Archives de la Mission Catholique Polonaise de France”.

Wnukowie Króla Jana III Sobieskiego 

Monachium 1703 portrety dla Królowej  Marysieńki do Rzymu 

Wnuk Króla Polski  Jana III Sobieskiego i regenta Bawarii Ferdynanda  Marii  Wittelsbacha.zmarły 20 stycznia 1745 r w Monachium 

Cesarz  Karol VII Wittelsbach-z Bożej łaski cesarz rzymski, król Niemiec, Czech, arcyksiążę Austrii, książę Bawarii i elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego etc.

ilustracja
Karol VII Bawarski (niem.) Karl Albrecht von Bayern urodził się  6 sierpnia 1697 w Brukseli – elektor Bawarii 1726–1745 (jako Karol Albert), król Czech 1741-1743, Święty Cesarz Rzymski 1742–1745

Filip Moritz ur 5-08-1698 w Brukseli  zmarł 12 marca 1719 w Rzymie jako Biskup Padeborn i Munster 

Wnukowie Króla Sobieskiego 

 Arcybiskup 5 Kosciołów Klemens August   Kardynał Jan Teodor 

27 stycznia 2016 -Rok Bożego Miłosierdzia ,,Powroty ,, w Auschwitz nie bójmy się historii i prawdy  w Oswięcimiu 
Piotr Cywiński -sędzia Arcybiskupa Stanisława Wielgusa www.cwi.pl urodzony  16 kwietnia 1972 r w Warszawie 
Andrzej Duda obecnie prezydent Polski  urodzony 16 maja 1972 w Krakowie -absolwent Gimnazjum Króla Jana III Sobieskiego 
w  Warszawie Beata Szydło z domu Kusińska urodzona 15 kwietnia 1963 w Oswięcimiu -uczcicli  469 rocznicę śmierci Anny Jagielonki wnuczki własciciela Oswięcimia Króla Kazimierza Jagielończyka
-matki 2 Polskich Królowych,babci 2 Polskich Królowych ,prababci Polskiej Królowej –253 rocznicę śmierci potomka Anny Jagielinki -wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego Kardynała Jana Teodora uczcili  pamięć milionów Polaków oddanych w ofierze dla powstania państwa Izrael 

27 stycznia  1763 r  zmarł Kardynał Jan Teodor Bawarski -potomek Anny Jagielonki ,
wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego biskup Ratyzbony od 1719,Freising od 1727,Liège od 1744, kardynał od 1743 roku.

Kardynał Marks następcą Kardynała Jana Teodora -wnuka Króla Jana III Sobieskiego mieszka w pałacu jego brata Cesarza Karola VII 

 20 Pazdziernika 2014 r ( 75 rocznica wymordowania Kapłanów w Pełplinie ) Kardynał Marx doradca Franciszka  w Rzymie  oświadczył ,,

Teatr bądzie trwał dalej,, jaki teatr ?

Prawnuk Sobieskiego Altotting                       Prawnuczki Sobieskiego we Wiedniu     

13 września 1917 – piąte objawienie się Matki Bożej-13 września 1917. Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacynta i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby.Kiedy teraz czytam w Nowym Testamencie o tych cudownych scenach, które się zdarzały w Palestynie, kiedy Pan Jezus przechodził, przypominam sobie te, które jako dziecko mogłam przeżyć na ścieżkach i ulicach z Aljustrel do Fatimy do Cova da Iria. Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym.„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia”.W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli”.I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.

Katolicka Bawaria -od 17 sierpnia 1704 Królestwo Regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej 

Emslad tereny misyjne Clemensa Augusta -wnuka Króla Sobieskiego 

   20 kwietnia 1939 r.( 50 rocznica urodzin Adolfa Hitlera ) przed wybuchem wojny,Generał OO. Paulinów wystosował pismo do Kardynała Prymasa Hlonda, w którym dał wyraz swego ogromnego przekonania o wielkiej wadze przeprowadzenia Intronizacji w Polsce. Stanął również w obronie źródeł tej idei, jakimi były 'objawienia prywatne' Rozalii Celakówny. Napisał:
     «Wiadomo, że już w Starym Testamencie takich prywatnych objawień, które dotyczyły całego narodu izraelskiego, było wiele. Nie brak ich i w Nowym Testamencie, (…) w dziejach Kościoła św. Wiemy, że Pan Jezus, objawiając Swoje Serce m.in. św. Małgorzacie Marii Alacoque, zwrócił się pod adresem wszystkich ludzi, by wszystkich pobudzić do czci i miłości Jego Boskiego Serca! I gdyby nie uwierzono w jej widzenia i słowa Jezusowe, jakie nam przekazała na piśmie przez tych, którzy kierowali jej duszą, nie mielibyśmy ani uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego wraz z oficjum brewiarzowym, ani cudownej w skutki Intronizacji w rodzinach, ani też wszystkich zbawiennych owoców takiego nabożeństwa w Kościele. Podobnie zeznania św. Bernadety (…) jeśliby nie znalazły wiary u tych, których Opatrzność wyznaczyła do zbadania ich i którym dała łaskę do uznania w nich prawdy, nie mielibyśmy dzisiejszego Lourdes z jego tylu słynnymi na cały świat cudownymi uzdrowieniami. To samo trzeba powiedzieć o skutkach objawień w La Salette. (…) Jakże wiele straciłby Kościół, jeśliby nie dawał wiary tylu duszom wybranym, przez które Chrystus Pan w Swej nieskończonej dobroci zsyłał i niezawodnie jeszcze będzie zsyłał obfite światła, by pomóc Swej Oblubienicy – całemu Kościołowi! (…)
     Otóż mam przekonanie że i w danym wypadku (…) Najświętsze Serce Jezusa przychodzi nam z wyjątkową pomocą i wyświadcza nam łaskę wcale niezwykłą, wskazując nam miłościwie na Intronizację jako pewny środek i rękojmię do uratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia triumfu Kościoła i do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Za tę łaskę będziemy kiedyś gorąco dziękować Panu Jezusowi i Matce Najświętszej……..
     (…) Przedkładając niniejszy jakby testament mój i prośbę przedśmiertną do Waszej Eminencji jako do Najdostojniejszego Protektora naszego Zakonu, oświadczam, że resztę życia mojego poświęcam i ofiaruję za Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce, nie wyłączając również wszystkich innych narodów na świecie. Jestem starym, nad grobem stojącym i świadomie oraz dobrowolnie i bez najmniejszego wahania, owszem, z radością biorę całą odpowiedzialność nie tylko przed Waszą Eminencją, lecz przed Bogiem naszym i Sędzią, przed którego Najświętszym Obliczem mogę stanąć lada dzień, że Boskie Serce Jezusa i Najświętsza Maryja Panna istotnie w sposób nadprzyrodzony łaskawie nam wskazują na Intronizację, jako na niezawodny ratunek dla Polski i świata.» 
     Dwa lata później, 20 czerwca 1941 r., nie doczekawszy się Intronizacji w Polsce, o. Pius Przeździecki wydał 'List okólny do Ojców i Braci Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika o Intronizacji Serca Jezusowego'. Z całym przekonaniem zachęcił ich do najżarliwszej czci i miłości Najświętszego Serca. O Rozalii napisał:
     «Jest jeszcze jeden szczegół, którego – jako bezpośrednio naszego kraju dotyczącego – w tym liście okólnym pominąć nie wolno: Chrystus Pan, nie poprzestając na objawieniach – dotyczących czci Jego Najświętszego Serca – św. Małgorzacie Marii w Paray podanych, raczył jeszcze w różnych narodach duszom przez Siebie wybranym cześć Swego Boskiego Serca zalecać. Najłaskawszy Zbawiciel i naszego narodu nie pominął. Upatrzył Sobie mianowicie pewną ofiarną duszę, światu nie znaną i pragnącą pozostać w ukryciu. Oddana dobrowolnie bardzo ciężkiej i wyczerpującej pracy, całe swe życie wypełniała heroicznymi cnotami, mającymi za cel przede wszystkim miłość Boga i bliźniego. Tej to duszy Pan Jezus dał poznać na modlitwie, żeby w całym naszym narodzie – od najwyższych urzędem i stanowiskiem aż do najmniejszych – wszyscy przez Intronizację oddawali cześć Jego Boskiemu Sercu, a wtedy Pan Jezus nasz kraj i naród otoczy opieką Swą i błogosławieństwem.
     Życzenie to zgadza się całkowicie z wolą Chrystusa Pana, objawioną wszystkim narodom przez św. Małgorzatę Marię i tylekroć zalecaną całemu światu przez kilku ostatnich Papieży; dla nas wola ta Boskiego Zbawcy ma szczególne znaczenie, jako bezpośrednio w naszej Ojczyźnie całemu narodowi przez pokorną i ofiarną duszę podana.     Wobec tak łaskawej i miłosiernej dobroci Chrystusa Pana od nas zależy albo z obietnicy korzystać i błogosławieństwo Boże na cały naród sprowadzić, albo – co nie daj Boże – wolę Jego świętą lekceważąc, ciężką odpowiedzialność na siebie ściągnąć…»

O. Pius Przeździecki, Generał Zakonu OO. Paulinów

Beata Andrejas: żydzi na sali, proszę wstać i wyjść ! Sejm Walny zwalcza ANTYPOLONIZM

Śp. Beata zmarła 27.07.2016 r po długiej i ciężkiej chorobie. Dopóki jej konto nie zostało usunięte, była blogerką neonu 24.

Była też założycielką na You Tube kanału KRÓLEWSKA TV. Założyła go z myślą o wzbudzeniu wśród młodych ludzi patriotyzmu, świadomości narodowej i świadomości historycznej, kim są Polacy i szeroko propagowała swój temat kluczowy jakim była ciągłość drugiej Rzeczypospolitej ze wszystkimi jej skutkami. Nie bała się poruszać trudnych, niepoprawnych tematów. Była w 2015 roku kandydatką na senatora we Wrocławiu, była Marszałkiem sejmiku Ziemskiego Pr.Z. Wr.  W niektórych kręgach była nazywana „partyzantem”, ponieważ pochodziła z rodziny związanej z partyzantami z Augustowa, czyli całej Suwalszczyzny. Te wartości patriotyczne wyniosła stamtąd i realizowała je na kanale KRÓLEWSKA TV.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.Niech spoczywa w pokoju.

Holocaustum the Poles

Herby szlachty wg Konstytucji; Polin = judeopolonia 1914-2020, Zdrojewski, Jakub Szela pod zaborami

 STAN WOJENNY PRL  Wrocław 

9 stycznia 2006 przez Katolicyzm Łagiewnicki Jana Marii Rokity do Dachau pałacu regentki Bawarii córki Króla Jana III Sobieskiego

4 marca 1676 r. królowa Polski Maria Kazimiera, słynna Marysieńka Jana III,powita w zamku wawelskim córkę.-Teresa Kunegunda Karolina Kazimiera Sobieska – Regentka Bawarii .Matka cesarza rzymskiego i niemieckiego Karola VII.Przyszla na swiat 4 marca  1676 r. na Wawelu w 192 rocznice narodzin dla nieba Swietego Kazimierza  patrona Litwy w rocznicę koronacji 4 marca 1386 Króla Polski Władysława Jagiełły  

Wyborcy Andrzeja Dudy w Kościele nie mają podobnych problemów.