14 kwietnia 2016 – 1050 lat Chrztu Polski Regensburg

 

14 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia

1050 rocznica chrztu Polski w Regensburgu

1050 lat pierwszej wiadomosci o Brukseli

  14 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu

bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. siostry Faustyny

         14 kwietnia 966  Mieszko I mąż Dąbrówki( księżniczki czeskiej) 

zostaje ochrzczony w Regensburgu

13 stycznia 845 roku w Ratyzbonie  Chrzest Czech 

przyjęło chrzest czternastu czeskich książąt 

przodków Księżniczki Dąbrówki

Regensburg   miejsce chrztu Polski  14  kwietnia 966 r 

Jezusie Nazarejski, Królu żydowski, ulituj się nad dziećmi Izraela

Bruksela  pod patronatem św Michała Archanioła  pierwsze dokumenty pochodzą z  8  maja 966 r  

Ratyzbona
(niem. Regensburg, – miasto w Niemczech na Bawarii,
Leży nad Dunajem.
Polska nazwa miasta Radasbona poprzez łacińską nazwę Ratisbona.
W roku 179 istniała tu rzymska warownia Castra Regina założona
przez III Legion podczas panowania cesarza Marka Aureliusza.
W roku 739 św. Bonifacy powołuje tu biskupstwo – już Regensburga
(czyli „zamku nad Regenem”).
Dziś Ratyzbona to piąte co do wielkości miasto Bawarii, po Monachium, Norymberdze, Augsburgu i Würzburgu
Ilustracja
Ratyzbona jest jednym z najstarszych miast w Niemczech.
Najstarsza znana nazwa Ratyzbony to celtycka Radasbona ( bądź Ratisbona).
Zakole Dunaju koło Ratyzbony było zamieszkane już w czasach neolitu.
odkryto tam groby celtyckie, datowane na ok. 400 p.n.e.
Rzymska historia Ratyzbony zaczyna się wraz z budową pierwszego
kasztelu w roku 79,
Kasztel i osada zostały zniszczone w drugiej połowie 160 r. w czasie wojen markomańskich.
Po wycofaniu się wojsk Markomanów ok. roku 170, cesarz Marek Aureliusz zlecił budowę obozu legionistów Castra Regina
Obóz otaczał mur wysoki na ok. 10 m, z czterema bramami i licznymi wieżami.
W obozie stacjonował III Legion Rzymski liczący ok. 6000 żołnierzy.
Castra Regina była główną bazą wojskową prowincji Recji.
Około 400 r. w okresie wielkiej wędrówki ludów
Rzymianie zostali zmuszeni opuścić kasztel, który po ich odejściu został przekształcony w warowną osadę.
W latach 500–788 Ratyzbona była siedzibą książąt bawarskich Agilofingów.
W 739 roku św. Bonifacy założył  tutaj biskupstwo.
Agilofingowie panowali w Ratyzbonie do 788r., kiedy to Tassilo III,
ówczesny władca Bawarii i lennik Karola Wielkiego został wygnany z miasta.
 
Ratyzbona to jedna z najstarszych diecezji w Niemczech, powołana do życia w 739r. przez biskupa Moguncji Bonifacego.
Chociaż miasto przeszło w 1542 na protestantyzm,
to pozostało siedzibą biskupów katolickich do dziś.
 13 stycznia 845 roku  Regensburg chrzest czternastu czeskich książąt.
 
W opactwie benedyktyńskim św. Emmerama
spoczywają królowie wschodniofrankijscy z dynastii Karolingów z rodzinami:
Hemma (zm. 876), żona króla Ludwika II Niemieckiego; Arnulf z Karyntii (zm. 899); syn Arnulfa Ludwik IV Dziecię (zm. 911). 
W 1041 w Ratyzbonie został zawarty układ, na mocy którego książę czeski Brzetysław I zrzekał się roszczeń do ziem polskich z wyjątkiem zagarniętej części Śląska.
O średniowiecznej potędze miasta świadczy bogata architektura romańska i gotycka,
która do tej pory dominuje na ratyzbońskim Starym Mieście.
Most Kamienny i katedra to najlepiej rozpoznawalne symbole Ratyzbony.
Ze względu na dogodne położenie nad Dunajem, miasto było idealnym miejscem na rozpoczęcie wypraw do Ziemi Świętej.
W maju 1147 król Konrad III Hohenstauf wyruszył stąd na II wyprawę krzyżową.
W maju 1189 cesarz Fryderyk I Barbarossa rozpoczął tu III wyprawę krzyżową.
Kiedy w 1180 Fryderyk Barbarossa usunął Henryka Lwa z Bawarii,
władzę w kraju przejęli Wittelsbachowie.
W 1207 Filip Szwabski nadał Ratyzbonie status wolnego miasta Rzeszy,
który miasto utrzymało aż do 1803.
W 1245 cesarz Fryderyk II nadał miastu przywilej powołania jednego burmistrza i rady miasta,
co w połączeniu z dalszym rozkwitem handlu zagranicznego oraz przeprowadzką książąt bawarskich do Landshutu w 1255
przyczyniło się do wzmocnienia pozycji mieszczan, a następnie spowodowało trwający ponad sto lat konflikt
pomiędzy miastem a biskupstwem Ratyzbony i księstwem Bawarii.
 
W drugiej połowie XIII w. rozpoczęto budowę katedry św. Piotra (1260–1270), która trwała aż do 1872.
 
W XV w. miasto znacznie podupadło gospodarczo. Pustka w kasie miejskiej przyczyniła się do poddania miasta księciu Bawarii Albrechtowi II,
z którym łączono nadzieje na inwestycje, m.in. założenie uniwersytetu.
W 1492 cesarz Fryderyk III ponownie ustanowił Ratyzbonę miastem cesarskim.

Na początku XVI w. w mieście miały miejsce rozruchy poskromione przez
cesarza Maksymiliana I.W 1519, już po po śmierci Maksymiliana I, doszło do pogromu ludności żydowskiej i zburzenia dzielnicy żydowskiej.
Gmina żydowska w Ratyzbonie była wówczas największą w Niemczech.
Na terenie gminy żydowskiej do dziś mieszka brat Papieża Benedykta XVI
Z Regensburga pochodzi rodzina żydów Radisbone  słynna przez 
 Kapłanów Teodora i Alfonsa Radisbone  przyjaciół żyda Hermana Cohena
Odnowiciela Karmelu we Francji i Anglii jako
,,Augustyn Maria od Najswiętszego Sakramentu,, 
Chrzest żyda Hermana Cohena  z Hamburga 28 sierpnia 1847 r w Paryżu   

28 sierpnia 1847 r godz 15.00 znalazł się w kaplicy Naszej Pani Syjońskiej.

Wszystko wyglądało jak zaplanowane przez samo niebo.

"Ojciec Legrand i ojciec Ratisbonne weszli do kościoła i podążyli w kierunku ołtarza. Zdążałem tuż za nimi, drżący a równocześnie wstrząśnięty, wraz z moim ojcem chrzestnym, dr Gouraud po prawej stronie i matką chrzestną, hrabiną Rauzan po lewej… Nigdy żadne dziecko nie przyszło na świat otoczone takim ciepłem ze strony braci i sióstr jak ja, kiedy to jako prosty katechumen zbliżałem się do ołtarza. Niech Bóg będzie błogosławiony na wieki".

Oto właśnie ojciec Teodor Ratisbonne, brat ojca Alfonsa, celebrował liturgię. Był pochodzenia żydowskiego, znanym inicjatorem rozrastającego się ruchu ochrzczonych żydowskich dziewcząt, które gromadziły się wokół Instytutu Naszej Pani Syjońskiej.

Czy chcesz przyjąć chrzest? – Tak, chcę. (Tak, Ty wiesz Panie, jak bardzo tego chcę i jak bardzo tęsknię za tym, aby należeć do Ciebie.)"

Tak Cohen rozpoczyna swój długi opis chrztu, jaki przesłał swojemu zaufanemu, o. Alfonsowi, drugiemu z Ratisbonne.

Opowiada, że kiedy woda chrzcielna spływała po jego głowie, zamknął oczy, a równocześnie w duszy ujrzał jakby przebłysk radości nieba. Nowe imię jakie przyjął na chrzcie brzmiało: Augustyn-Maria Henryk, jednak dla świata jeszcze na długie lata pozostawał Hermanem.

1 maja 1814 w Strasburgu urodził się Afons Radisbone( rodzina żydów z Regensburga ) ..któremu 20 stycznia 1842 r w Rzymie ukazała  się Matka Boża Cudownego Medalika
(20 stycznia 1842 r dzień chrztu św Biskupa Pelczara …1802 rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Saragossie 20 stycznia 40 r )
Biskupi Regensburga -potomkowie Króla Polski Władysława Jagiełły
Albert Zygmunt Wittelsbach 1668 1685
Józef Klemens Wittelsbach 1685 1694
Klemens August Wittelsbach 1716 1719
Jan Teodor Wittelsbach 1719 1763-wnuk Króla Jana III Sobieskiego 
Klemens Wacław Wettyn 1763 1768-wnuk Króla Augusta II Sasa 


14 kwietnia 2014  godz 15.00   w  1048 rocznicę chrztu Polski umiera ks Sylwester Zawadzki
twórca pomnika Chrystusa Króla w Swiebodzinie 

14 kwietnia 2014 godz 15.00 Oliwa Katedra spotkanie Polaków  w miejscu gdzie

10 grudnia 1294 ( Loretto )przekazano Pomorze Gdańskie przyszłej parze Królewskiej  

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”
„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

26 czerwca 1295 r -Gniezno  koronacji Króla Polski Przemysława II prawnuka św Jadwigi z Andeks
26 czerwca 1295 -Gniezno Koronacja  Królowej Polski  Małgorzaty Welf Askańskiej
 praprawnuczki św Jadwigi z Andeks,prawnuczki Sambora II
Była to pierwsza koronacja króla Polski po upływie ponad dwustu lat
Przywracając Królestwo Polskie, Przemysł II,przyjął za swój herb orła białego w złotej, otwartej koronie w czerwonym polu. Od owego herbu wywodzi się dzisiejsze godło Polski i polskie barwy narodowe. akt ich  koronacji wzmocnił tożsamość Polaków jako zjednoczonego narodu.
 

14  kwietnia 1944  Anglicy bombardują  Monachium  burzą  Klasztor Serwitek

Die Anfänge des Klosters der Servitinnen in München

fundacji Regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej-Wittelsbach 

koronowanej w łonie matki 2 lutego 1676r na Wawelu 

14 kwietnia 1932 r w Warszawie  w 966 rocznicę chrztu Polski  

Biskup  Leon Wetnamski  składa ofiarę życia 

"Jeślibyś, Boże Miłosierny i Dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych,

którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie, Boże Dobry i Miłosierny, całym sercem kochali".

Boże Miłosierny, Stwórco Wszechświata, Boże Ojców naszych, Ojcze Przedwieczny!

Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego.

W poczuciu naszej nędzy, ale z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia

i prosimy o łaskę przebaczenia grzechów naszego Narodu.