15 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Matka Boża Królowa Polski 1211 rocznica Dachau-Polscy Królowie -Polscy Kapłani i wydarzenia 15 sierpnia w 1050 rocznicę chrztu Polski

15 sierpnia 2016   Rok Bożego Miłosierdzia   Hamburg  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 •  Najświętsza Maryja Panna z Rokitna   •  Matka Boża Zwycięska   •  Najświętsza Maryja Panna z Kalwarii Pacławskiej   •  Święty Tarsycjusz, męczennik

Maryja - Królowa nieba i ziemi_nk.pl

Matka Jezusa odeszła” do Ojca i Syna około 52 roku w czasie pobytu wszystkich apostołów w Jerozolimie dogmat ogłoszony 1 listopada 1950 r przez Papieża Piusa XII

Ogłoszenie Dogmatu  Wniebowzięcia NMP porzedził  cud Słońca i  wizyta  5 letniego Gillesa Bouhours  wysłannika Matki Bożej czytaj 
Num_riser0041ks. Józef JarzębowskiHyacinth of Poland wwwtraditionalcatholicpriestcomwpcontentuploa

27 listopada 1944 urodził się Gillesa Bouhours wysłannik Matki Bożej do Papieża Piusa XII  czytaj

15 sierpnia 1257 Kraków umiera św Jacek Dominikanin 

Maryjo! Chciałbym wziąć kwiaty plantaży, łąk i pól i rzucić je do Twoich stóp, boś Najpiękniejsza ze wszyst­kich stworzeń Niepokalana i Wniebowzięta.Ty Panią na­szą, Orędowniczką, Królową Apostołów i Królową kapła­nów !  15 sierpnia 1943 r Polscy Kapłani  w Dachau 

Reni, Guido - Himmelfahrt Mariae - 1642.jpgNawrócenie Alfonsa  Ratisbonne’a.

15 sierpnia 805 -pierwsza  wiadomosc o Dachau -6 lutego 806 pierwsza wiadomość o Ingolstadt 

Wappen der Stadt DachauHerb

Królowo Niepokalanie Poczęta, Orędowniczko nasza, uproś nam łaskę, aby każdy z nas przetrzymał Dachau i odbył pielgrzymkę do Lourdes na Twoją cześć.prosili 15 sierpnia 1943 r Polscy Kapłani w Dachau 

Wawel 25 lipca 2016 -1000 lecie urodzin Kazimierza I Odnowiciela potomka Cesarza Karola Wielkiego -potomka Cesarza Ottona I – prawnuka Mieszka I i Dąbrówki

Kazimierz Karol wnuk Króla  Polski Bolesława Chrobrego  wychowywanego na władcę Polski  w Kwedlinburgu .12 marca 1000 w Gnieznie w kosciele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny fundacji ojca Mieszka I  koronowanego na Króla Polski przez Cesarza Ottona III

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu)

8 maja 1610 Kraków Wawel Matka Boża ogłasza się Królową Polski 

Troy Teresa Kunegunda Sobieska.jpg

4 marca 1676 na Wawelu urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska od 17 sierpnia 1704 regentka Bawarii i Dachau

Dachau -Cesarz Rzymsko -Niemiecki  Karol VII  -wnuk Króla Jana III Sobieskiego i Mesjasz Adolf Hitler

3 maja 1915 rozkazem z Igolstadt powstaje projekt KZ Dachau dla likwidacji Kapłanów 

3 maja 2015  żydówka Angela Merkel mówi w Dachau o antysemityzmie  

6 kwietnia 1945 r z Dachau zwolniony został O Josef Kentenich założyciel  Ruchu Szensztackiego wzorowanym na  ruchu Maryjnym O Jakuba Rema z Ingolstadt -objawienie 6 kwietnia 1604 w Ingolstadt

15 sierpnia 1568  Rzym dla nieba rodzi się św Stanisław Kostka

15 sierpnia 1945  Rzym przy św Stanisławie  śluby zakonne więznia Dachau(nr 22187) więznia Auschwitz (nr obozowy 1006) Kardynała Kozłowieckiego    

15 sierpnia 1663 -Kraków  śluby Marysieńki  i Jana Sobieskich  w Karmelu u Matki Bożej na Piasku  fundacji Kosciołów w Warszawie . w dzień Matki Boskiej  Król Jan III Sobieski wyruszył z Krakowa, przez Śląsk i Morawę  do Wiednia ,

Koscioła Męczenników z Dachau  czytaj

Przełożony O. Hilary Paweł Januszewski, O.Carm zamęczony 25 marca 1945  w Dachau 

O. Leon Michał Koza, O. Carm zamęczony w Dachau  14 maja 1942 roku w wieku trzydziestu trzech lat- nr 22213.

O. Bruno Makowski, O. Carm.zamęczony  w Dachau w 1942 

O. Antoni Szymon Buszta, O.Carm Nr  22390 zamęczony 3 czerwca 1942 r w Dachau 

Córka Sobieskiego w Dachau 

Zamek Sobieskiej w Dachau                  Obóz KZ Dachau 

 16 lipca 1176  w Dachau umiera babcia św Jadwigi Sląskiej -Jadwiga Wittelsbach 

15 sierpnia 1694 r w Warszawie odbył się ślub Teresy Kunegundy Sobieskiej ( córki  Króla Jana III Sobieskiego ) z regentem Bawarii  Maksymilianem Emmanuelem Wittelsbach włascicielem Dachau 
17 sierpnia 1704   córka Króla Jana III Sobieskiego Teresa Kunegunda Sobieska-Wittelsbach  została regentką Bawarii..czytaj

15 sierpnia 1725 Strasburg  ślub 22 letnie Polski Marii Leszczyńskiej( córki Polskiej Królowej Katarzyny ) z Królem Ludwikiem XV którego pradziadkowie mieli pałac w Dachau ,Marię poprowadzili do ołtarza rodzice. Główne uroczystości ślubne miały miejsce 5 września 1725 w Fontainebleau, ale niestety Leszczyńscy nie mogli w nich uczestniczyć-obecni byli krewni Króla Ludwika XV -synowie Teresy Kunegundy Sobieskiej 

15 sierpnia 1920 r  Warszawa -Cud nad Wisłą 

15 sierpnia 1920   Monachium urodziny Konstanego Wittelsbacha -więznia Dachau czytaj

15 sierpnia 1925 Monachium msze święte na dworcu organizuje Ks Rupert Mayer -Apostoł Prawdy   

15 sierpnia 1929 w Równem na Wołyniu urodziła się  Anna Walentynowicz Matka Polskiej Solidarnosci  pomnik jej odsłoniąto  15 sierpnia 2015 w Gdańsku 

15 sierpnia 1937  urodziny Biskupa Frankowskiego -na kresach rozpoczyna się akcja ,,Polaków setkami brać ,, zamordowano 111 tys Polaków    trwająca do 1938 r czytaj

15 sierpnia 1935 Cud uzdrowienia Luiginy Sinapi    czytaj

 

Maryja ukazywała się często Luiginie Sinapi (1916-1978), której udziałem już w najwcześniejszej młodości były objawienia Jezusa, potwierdzone przez ojca Pio jako prawdziwe.Związana w szczególny sposób ze św. Teresą z Lisieux, Gemmą Galgani i ojcem Pio,-Piusem XII

cudmedFatima1

2 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Cud w 140 rocznicę urodzin Fatimskiego Papieża Piusa XII

 140   rocznica urodzin  Eugenio Pacelli 
77   rocznica wyboru  Papieża Piusa XII ( Eugenio Pacelli )
60   rocznica śmierci  Rabina Eugenio Zolli 
 
2 marca 1876 r w Rzymie urodził się Eugenio  
2 marca 1939 r w Rzymie Kardynał Eugenio zostaje Papieżem 
2 marca 1943 r Berlin Aliańci bombardują bazylikę św Jadwigi 
2 marca 1956 w Rzymie umiera Eugenio Zolli, wielki rabin Rzymu
Wielki dług wdzięczności żydów wobec jego Świątobliwości Piusa XII dotyczy zwłaszcza żydów z Rzymu,gdyż będąc najbliżej Watykanu byli przedmiotem szczególnej jego troski”– napisał Eugenio Zolli 

 

15 sierpnia 1945 Cud uzdrowienia Barbary Kloss

15 sierpnia 1960 -znaleziono zamordowanego ks  Leonarda Roth     obrońcy godnosci ludzkiej w Dachau  czytaj

57_teresa_kunegunda_sobieska.jpg

Dachau  Teresa Sobieska  i Ks Leonard Roth 

Walka więznia Dachau  Dominikanina  Ks Leonarda  Rotha o godne warunki życia dla 2,5 tys Niemców umieszczonych w 1948 r na terenie Obozu KZ -Dachau
zakończyła  się jego zabójstwem 15 sierpnia 1960 r  czytaj

15 sierpnia 1943 Dachau -Kraków 

15 sierpnia 1943 w Krakowie pierwsze śluby złożył 21 letni Ks Jerzy Smoliński -Ambasador Polski spod Wiednia 

15 sierpnia 1943 w obozie KZ Dachau -modlą się Polscy Księża 

Maryjo Królowo Polski- Ty Panią na­szą, Orędowniczką, Królową Apostołów i Królową kapła­nów !Płacz nasz obróciłaś w radość, przyoblekłaś nas w wesele, aby śpiewała Tobie dusza nasza!  

 Maryjo!  dziękowali Polscy Kapłani w KZ Dachau czytaj 

Bildergebnis für niepokalanaBildergebnis für niepokalana

Obym miał chociaż iskrę tej miłości,jaką miał św Jacek zmarły 15 sierpnia 1257 r w Krakowie 

jaką miał św. Stanisław Kostka zmarły 15 sierpnia 1568 r w Rzymie , który zapytany, czy miłuje Bogaro­dzicę, odrzekł ze łzami:„Wszak to moja Matka!"
Jaką miał św. Bonawentura, który Ją nazywał swoją Królową, swoją Matką, swym życiem, swą duszą.
Jaką miał św. Aloj­zy, któremu na samo wspomnienie Maryi twarz ogniem mi­łości płonęła.
Jaką miał św. Franciszek Solanus, który czę­sto siadał z harfą przed obrazem Najśw. Panny i śpiewał pieśni ku Jej chwale.
Jaką miał św. Franciszek Ksawery, który nieraz całe noce przepędzał na modlitwie przed obra­zem Bogarodzicy i często Ją wysławiał w kazaniach.
Jaką miał św. Franciszek Salezy, który z miłości ku Maryi po­ślubił dozgonne dziewictwo, a ku Jej czci odmawiał co­dziennie Różaniec i pościł w każdą sobotę.
Jaką miał św. Rajmund, którego jeszcze jako pacholę zwano dziecięciem Maryi dla gorącego ku Niej nabożeństwa.
Jaką miała św. Róża z Limy, która z wielką ufnością udawała się w ka­żdej sprawie do Najświętszej Matki.
Jaką miała św. Bry­gida, której w siódmym roku życia ukazała się Najśw. Panna i w widzeniu włożyła na jej skronie kosztowną ko­ronę.
Jaką miał pobożny O. Trexo, jezuita, który się zwał niewolnikiem Maryi i często przychodził do Jej kościoła, niby czekając na rozkazy, a zlewał łzami posadzkę i ca­łował, ciesząc się niewymownie, że jest w domu swojej Pa­ni.
Jaką miał O. Diego, który mawiał: Pragnąłbym mieć serca wszystkich aniołów i świętych, aby nimi miłować Maryję; pragnąłbym mieć życie wszystkich ludzi, aby je poświęcić Maryi.
Jaką miał św. Alfons Rodriguez, który śmiał powiedzieć: Wiem Maryjo, że mnie miłujesz, ale ja Cię (prawie więcej miłuję)

 Królowo kapłanów, módl się za nami!
Zna­leźliśmy się w Dachau.Tu zaczęto przywozić księży kato­lickich i duchownych różnych wyznań.W roku 1940 przywieziono 953,w roku 1941 — 880,w 1942 — 398, razem przywieziono 2542,a w tej liczbie do 15 lipca 1943 1550 polskich księży i braci zakonnych.29. kwietnia 1945 r. polskich duchownych było 780.

15 sierpnia 1943  Ambasador Polskiej Kultury spod Wiednia Ks. Jerzy Smoliński

Ks Jerzy Smoliński i Teresa Kunegunda Sobieska ur 4 marca 1676 r na Wawelu( koronowana w łonie matki 2 lutego 1676)czytaj
Urodził się 16 października 1922 r. Pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1943 r., zaś 2 kwietnia 1949 r. w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Pracował jako wikariusz w Złocieńcu, Drawsku Pomorskim i Kościerzynie. W 1976-82 był  przełożony Zmartwychwstańców. Od 27 kwietnia 1984 r. do śmierci, tj. do 29 lipca 2013 r., rektor kościoła św. Józefa i kustosz sali pamięci Wiktorii Wiedeńskiej na Kahlenbergu w Wiedniu

15 sierpnia 1399 -Cud Euarystyczny w Poznaniuczytaj dzień pogrzebu Polskiej Królowej św Jadwigi -prawnuczki Królowej Jadwigi ( prawnuczka Sw Jadwigi Sląskiej ) koronowanej 20 stycznia 1320 r na Wawelu 

  Trzyhostie PoznańTrzy Najświętsze Hostie 

15 sierpnia 1383 -Cud Eucharystyczny w Bad Wildsnak     przy Berlinie gdzie 25 sierpnia 1270 urodziła się 3 Polska Królowa Małgorzata -praprawnuczka Sw Jadwigi Sląskiej 

Trzy Hostie. -W 1447 r. oddawanie czci Cudownych Hostiom z Wilsnack zostało zatwierdzone dwoma bullami wydanymi przez papieża Eugeniusza IV (1383, Wenecja – 1447, Rzym).
W XV w. Wilsnack było jednym z najważniejszym miejsc pielgrzymkowych w całej Europie (słynna była m.in. około 140 km pielgrzymka z Berlina). czytaj

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis” „Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

26 czerwca 1295 r -Gniezno  koronacji Króla Polski Przemysława II prawnuka św Jadwigi z Andeks

26 czerwca 1295 -Gniezno Koronacja  Królowej Polski  Małgorzaty Welf Askańskiej  praprawnuczki św Jadwigi z Andeks,prawnuczki Sambora II