15 sierpnia Rzym -Kraków-Dachau Królowa Polski Święty Jacek i Święty Stanisław Kostka

Maryjo Królowo Polski  

Królowo Polski Wniebowzięta módl się za Polskę!

Wszyscy rodacy, którzy w stanie łaski przelaliście krew za Ojczyznę i wiarę w walce z poganami i wrogami Krzyża, módlcie się za nami.Wszyscy w chwale niebieskiej rodacy i rodaczki, którzy modłami, łzami, cierpieniem, pracą i ofiarą chcieliście Królestwo Boże wybłagać dla Ojczyzny i świata całego, módlcie się za nami

15 sierpnia 1873 r. 

"Polskę kocham, bo to Moje królestwo.Nie zapomnę o was, a Syn Mój nie da wam zginąć. Jeszcze chwila cierpienia, a wolność odzyskacie".

15 sierpnia 1887   

"Uroczystość dzisiejsza stanie się za niedługo świętem narodowym Polaków, w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem, dążącym do zagłady waszej".
Słowa Pana Jezusa do Wandy Malczewskiej, Żytno

Wanda Malczewska   kim była

Święty Jacek z monstrancją i figurą Matki Bożej15 sierpnia 1257 r  w Krakowie 

 w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny umiera św Jacek

  Sw Jacek jest jedynym polskim swietym,

ktorego figura znajduje sie na kolumnadzie Berniniego  na placu sw. Piotra w Rzymie. 

Front kościoła

15 sierpnia 1568 r w Rzymie w 311 rocznicę śmierci św Jacka w Krakowie umiera św Stanisław Kostka  

pochowany  w kosciele  św. Andrzeja na Kwirynale

Świadkiem  życia i śmierci św. Stanisława Kostki są  rzymscy jezuici pozostający pod wielkim wrażeniem jego śmierci.

Zatrzymajmy się na moment przy tym zdarzeniu…

1 sierpnia 1568 roku św. Piotr Kanizjusz głosił w Rzymie konferencję dla jezuickich nowicjuszy.

Bildergebnis für sw piotr kanizjusz w polsceNiemiecki prowincjał św Piotr Kanizjusz  w 1558, towarzyszył  nuncjuszowi papieskiemu Kamilowi Mentuati w  Krakowie Łowiczu, Piotrkowie przyjaznił się i współpracował  z kardynałem Stanisławem Hozjuszem.mówił 1 sierpnia 1568 r

o nagłej śmierci.Nauczał, że każdy miesiąc należy spędzić tak, jakby był ostatnim w życiu. Stanisław Kostka odezwał się:– Dla wszystkich ta nauka męża świętego jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu. Zupełnie jeszcze zdrowy Stanisław przepowiedział swą rychłą śmierć – nie upłynęło bowiem trzydzieści dni, gdy oddał ducha o północy w wigilię święta Wniebowzięcia Matki Bożej. Umierał pogodnie, Przed śmiercią mówił o ufności w miłosierdzie Boże. W pewnym momencie jego twarz rozjaśniła się tajemniczym blaskiem.-przyszła po niego Matka Boża.

Współbracia dopiero wtedy zorientowali się, że już umarł, gdy nie zareagował na podsunięty mu obrazek Maryi.

O śmierci św Stanisława 15 sierpnia 1568 r dowiedział się rychło  przebywający w Rzymie wielki Polak  64 letni Kardynał Stanisław Hozjusz .Przybył do Rzymu Piotr Skarga  gdzie  wstąpił do zakonu jezuitów. Powróciwszy po dwóch latach do kraju zajął się zakładaniem w Polsce kolegiów jezuickich (założył w Krakowie Bank Pobożny dla ochrony ludzi przed lichwą i Arcybractwo Miłosierdzia).

Bildergebnis für kardynał hozjuszPODPORA KOŚCIOŁA, MŁOT NA KACERZY

11 lat po śmierci św Stanisława Koski Kardynał Stanisław Hozjusz  spokojnie zasnął o godzinie 9 dnia 5 sierpnia 1579 ( swięto Matki Bożej Snieżnej ), pełen dni i łask Bożych,- skonał pobożnie mąż, którego, jak pisze Reszka do Jana, kanonika warmińskiego, "alii columnam Ecclesiae vocant, alii ornamentum Collegii Card., alii splendorem Curiae Romanae, alii Phoenicem Cardinalium, alii Polonicum Patriarcham, alii malleum haereticorum, alii nostri temporis Augustinum, alii alterum Poloniae Stanislaum" itd. itd.jeden z najpotężniejszych geniuszów polskich, jeden z najznakomitszych książąt Kościoła, któremu Polska zawdzięcza w wielkiej części utrzymanie wiary katolickiej, którego sława w Kościele i narodzie nigdy nie zaginie

Salus Populi RomaniBazylika Sancta Maria Maior

, Miała Polska wielkich i uczonych mężów, dyplomatów, wojowników, biskupów, zasłużonych na rozmaitych polach około ojczyzny, najświetniejszym jednak blaskiem świeci postać Kardynała Hozjusza, owego młota na kacerzy, którego gorliwym staraniom i niezmordowanym zabiegom udało się powściągać zgubne nauki heretyków 16-go wieku i paraliżować ich wpływ na naród. Toteż naród  Polski cały pamięć męża, któremu tyle zawdzięcza, powinien uczcić jak najwspanialej i jak najuroczyściej, tym więcej, że rozpamiętywanie owych wielkości narodowych jest dziś dla nas jedynym środkiem podniesienia na duchu wśród tylu ciosów i nieszczęść, wśród tylu nieprzyjaznych żywiołów, czyhających na naszą zgubę.

Ponieważ ojciec Kardynała był Niemcem z rodu, dlatego pragnęli go Niemcy, którzy wszystkie wielkości, zażywające sławy europejskiej, zaanektować do swej narodowości usiłują, wydrzeć Polakom.

Kardynał Hozjusz nie tylko sam się nazywał Polakiem, ale tak nazywany bywa przez wszystkich, którzy o nim kiedykolwiek pisali. Ojciec jego Ulryk, podobnie jak i żona Anna byli bardzo pobożnymi i miłosiernymi ludźmi, tak, że w Wilnie nawet własnym kosztem wystawili szpital dla ubogich i chorych i klasztor, do którego wprowadzili ulubionych przez siebie zakonników Dominikanów. Żyjąc w domu tak pobożnym,-młody Stanisław powziął wcześnie gorące pragnienie poświęcenia się Bogu w stanie duchownym. Z domu wyniósł dokładną znajomość języka polskiego, niemieckiego i łacińskiego. 

Urodził się w Krakowie 5 maja 1504 r w rodzinie niemieckiej  która przybyła do Polski z Pforzheim w Badenii. Jego ojciec Ulryk Hose był zarządcą mennicy w Wilnie, później zaś został także horodniczym i wojskim wileńskim. Matka Anna z domu Schlacke była wdową po krakowskim kupcu Erhardzie Slakerze. Początkowo pobierał nauki u prywatnych nauczycieli w Wilnie, gdzie spędził dzieciństwo.Od lipca 1519 studiował na Akademii Krakowskiej. W latach 1530–1534  studiował teologię i prawo na uniwersytetach w Bolonii i Padwie , W 1543 przyjął święcenia kapłańskie, mając już 39 lat. W 1549 dzięki zasługom w kancelarii królewskiej został 3 lutego nominowany przez Zygmunta Augusta biskupem chełmińskim, prowizję papieską otrzymał 12 lipca 1549.Sakrę biskupią przyjął w Krakowie 16 marca 1550 w Krakowie.  w 1550  gdy urodził się św Stanisława Kostka był posłem królewskim do cesarza Karola V i króla Czech Ferdynanda I,  w 1551 został  biskupem warmińskim. Wszystkie swoje działania w Polsce kierował przede wszystkim przeciwko reformacji, którą uważał za wielkie zło.W 1558 wyjechał do Rzymu, gdzie w kurii papieskiej, a następnie jako nuncjusz w Wiedniu (1560–1561) zabiegał o wznowienie soboru powszechnego. Był jednym z pięciu legatów papieskich na ostatnią sesję soboru trydenckiego i przewodniczył obradom soborowym.W 1561 kreowany przez Piusa IV kardynałem, a w 1565 był  jednym z liczących się kandydatów do tiary papieskiej. W 1565 sprowadził do Braniewa jezuitów, którzy zorganizowali kolegium i seminarium duchowne.W latach 1569–1579 przebywał w Rzymie. Prowadził starania o spadek po królowej Bonie. Był członkiem kilku dykasterii rzymskich (Kongregacji dla Spraw Niemieckich, Kongregacji Soboru), a w 1574 został Wielkim Penitencjarzem. Uzyskał w Rzymie kościół, który pod wezwaniem św. Stanisława służy jako świątynia polska w Rzymie oraz ufundował przy nim hospicjum przyjmujące pielgrzymów z Rzeczypospolitej. Zmarł 5 sierpnia 1579 w Capranice pod Rzymem; pochowany w bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie.Niedługo po śmierci rozpoczęto starania o jego beatyfikację. , w 2006 w Olsztynie wznowiono jego proces beatyfikacyjny

 

 

 

 

 

Książka czytaj 

 

Kościół  św Andrzeja na Kwirynale  w Rzymie  zwany „perłą baroku” ze względu na wspaniałe wnętrze zaprojektowane przez Berniniego.

W przylegających do kościoła klasztorze – dawnym domu nowicjatu – znajduje się cela św. Stanisława Kostki.

15  sierpnia 1945 r w tym Kosciele śluby zakonne złożył 34 letni Ks Adam Kozłowiecki więzień Dachau 

15 sierpnia 1945   Biskup Edmund Nowicki więzień Dachau został mianowany administratorem administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej oraz podniesiony do godności infułata.

15 sierpnia 1945  w Warszawie zostaje cudowne uzdrowiona  Barbara Kloss za przyczyną Siostry Faustynyczytaj 

Adam Kozłowiecki urodził się 01.04.1911 r. w Hucie Komorowskiej. w 355 rocznicę ślubów Króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r 

Śluby lwowskie Jana Kazimierza

Aresztowany  10 listopada 1939 r. przez gestapo kilka miesięcy spędził w więzieniu na Montelupich.

Bramę niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przekroczył 20 czerwca 1940 r.

Na bramie powitalny napis „Arbeit macht frei” [Praca czyni wolnym].

13 grudnia 1940 r. został wywieziony do  Dachau.

13 grudnia 1940 r. z Sachsenhausen do Dachau.przewieziono 527 duchownych. 

Większość księży była narodowości polskiej, poza tym niemieckiej, austriackiej i czeskiej.

Ponad 200 osób z tego transportu poniosło śmierć.Zakonczenia akcji przez Amerykanów  w KL Dachau 29 kwietnia 1945 r. doczekało 266 z nich.Dachau był głównym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa, ze szczególnym okrucieństwem duchowieństwa polskiego. Tutaj, jak w Auschwitz brama z napisem „Arbeit macht frei”.  Otrzymał numer obozowy 22187. 

Kościół ten był inspiracją  przy projekcie fasady Kościoła Misjonarzy pod wezwaniem Nawrócenia św.Pawła w Krakowie (1719-1728).

Święty Stanisław Kostka Słynny uciekinier

zdjęcia 6 luty 2014 

Swiadkim śmierci Sw Stanisława 15 sierpnia 1568  r  był sługa boży Jakub Rem SJ 

Jakub  Rem SJ

6 kwietnia 1604 –Ingolstadt   Jakub Rem SJ miał widzenie Maryi.

Matka Trzykroć Przedziwna Matka Trzykroć Przedziwna – maryjny tytuł, łączy się z wydarzeniem związanym z założycielem Kongregacji Maryjnej w Niemczech z o. Jakubem Remem SJ (1546-1618). Widział on w wezwaniach Litanii Loretańskiej streszczenie tego, co może być powiedziane o Matce Bożej. Gdy członkowie Collegium Marianum, powołanej przez niego elitarnej wspólnoty, śpiewali Litanią Loretańską w konwikcie ignacjańskim w Ingolstadt w dniu 6 kwietnia 1604 r., Jakub Rem miał widzenie Maryi. Pod jego wpływem polecił kantorowi, by tytuł „ Mater admirabilis ” zaśpiewać trzy razy. Od tego czasu Maryja w Collegium Marianum w Ingolstadt i w diecezjach, w których działali członkowie tego stowarzyszenia, była czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna. ( Np. diecezja Konstanz została poświęcona „ Mater ter admirabilis ” w 1683 r.). Ten tytuł otrzymał łaskami słynący obraz z Ingolstadt będący kopią obrazu „Salus Populi Romani” („Zbawienie ludu rzymskiego”) z Santa Maria Maggiore w Rzymie.  Od 1915 r.w Ruchu Szensztackim Maryja jest czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna. Pallotyńska Kongregacja Mariańska w domu studiów w Vallendarze otrzymała słynący łaskami obraz Maryi – „Refugium Peccatorum” (Ucieczki grzeszników),

Bodźcem dla Ojca Kentenicha była lektura biografii o. Rema .Podobnie jak studenci Collegium Marianum w XVII wieku mieli istotny udział w rekatolizacji i w reformie katolicyzmu w Niemczech Południowych, tak Ojciec Kentenich chciał, by w myśl paraleli Ingolstadt – Szensztat osiągnąć cel wewnętrznej odnowy Kościoła i społeczeństwa naszych czasów. W Ruchu Szensztackim tytuł „Trzykroć Przedziwna Matka” został w 1939 r. uzupełniony określeniem „Królowa”, a od lat sześćdziesiątych dodano „Zwycięska”.

«WIERZĘ GŁĘBOKO, ŻE NIGDY NIE ZGINIE TEN, KTO WIERNIE ŻYJE W PRZYMIERZU MIŁOŚCI Z MARYJĄ»

Ojciec Józef Kentenich (1885-1968)

20 stycznia 1942 roku odmawia  współpracy z nazistami w zamian za uwolnienie. Oddaje się całkowicie i wyłącznie woli Bożej jak chce tego blankiet z jego podpisem in blanco oraz inscriptio.

13 marca 1942 zostaje zamknięty w piekle Dachau.To w Dachau założy także Szensztackie Dzieło Rodzin oraz Instytut Braci Maryi.

18 października 1944 tworzy tu Międzynarodowy Ruch Szensztacki,Daje w Dachau niezwykły przykład życia. Uważał się za własność Maryi i wszystkiego także od Niej oczekiwał. 6 kwietnia 1945 roku o. Kentenich zostaje uwolniony wraz z innymi kapłanami. Himmler, szef SS, usiłuje tak znaleźć dla siebie sprzymierzeńców pośród aliantów

6 kwietnia 1945 r   Polska  w opuszczonych obozach hitlerowskich utworzono Centralne Obozy Pracy , w Warszawie, Poniatowie, Krzesimowie, Potulicach i Jaworznie. W powstałych obozach byli osadzani jeńcy wojenni, volksdeutsche, internowani Niemcy a także Polacy – żołnierze AK i Ukraińcy zatrzymani w czasie akcji „Wisła”.Największy, obóz w Jaworznie (mógł pomieścić 4500 więźniów), utworzono na terenie  – filii KL Auschwitz – "Neu-Dachs".W COP Jaworzno w latach 1945-1947 zmarło 1535 osób.

 

Ważnym świadkiem śmierci św Stanisława Kostki był   o. Juliusz Mancinelli SJ 

Juliusz (Gulio) Mancinelli urodził się 13 października 1537 

Zobaczyć polską ziemię!

Ojciec Juliusz Mancinelli słynął z pobożnego, świątobliwego życia – miał opinię proroka i cudotwórcy. Zakładał wiele dzieł miłosierdzia, a wszędzie, gdzie się pojawiał jako misjonarz – w Dalmacji, Bośni, Konstantynopolu czy w Afryce – notowano ogromną ilość nawróceń.W latach 1585-1586 przebywał w Polsce – w Kamieńcu Podolskim i Jarosławiu. Słynący bowiem z żarliwej czci dla Najświętszego Sakramentu oraz Najświętszej Maryi Panny włoski jezuita odznaczał się ogromnym nabożeństwem do naszych świętych, zwłaszcza do dwóch świętych Stanisławów: Biskupa i Męczennika,i św. Stanisława Kostki. Gorąco modlił się za Polskę.

Jemu tę łaskę zawdzięczasz…

14 sierpnia 1608 r.  niemal siedemdziesięciojednoletni zakonnik modlił się w swoim klasztorze przy jezuickim kościele Gesu Nuovo w Neapolu. Wspomniał, iż w uroczystość Wniebowzięcia minie czterdziesta rocznica śmierci polskiego współbrata, którego kochał i starał się naśladować. Wśród wielu cnót świętego małego Polaka – jak go nazywano – jaśniała niezwykłym blaskiem jego miłość i cześć dla Królowej Nieba, a tę właśnie cnotę ojciec Juliusz szczególnie sobie upodobał i starał się ją praktykować. Usilnie szerzył kult Królowej Wniebowziętej, zwłaszcza po choro­bie, z której cudem go podźwignęła. Zatopiony w modlitwie starzec ujrzał nagle okrytą purpurowym płaszczem Dziewicę z Dzieciątkiem na ręku wyłaniającą się z obłoku. U Jej stóp klęczał piękny młodzieniec w aureoli. Poznał go natychmiast – to przecież ukochany współbrat, narodzony dla Nieba czterdzieści lat wcześniej.– Wniebowzięta! O Królowo Wniebowzięta módl się za nami! – wyszeptał wzruszony zakonnik i upadł na kolana. 

 Tymczasem Matka Boża zapytała:– Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski?

Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

 Usłyszawszy te słowa Najświętszej Dziewicy, Juliusz wykrzyknął:

 Królowo Polski Wniebowzięta módl się za Polskę!

Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski: A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz?

Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.

Po dwudziestu pięciu latach ojciec Juliusz powrócił na nasze ziemie. Pieszo! Przebywającemu w Krakowie w katedrze na Wawelu, 8 maja 1610 Matka Boża objawiła mu się powtórnie, mówiąc: Jestem Królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Trzecie takie objawienie miało miejsce 15 sierpnia 1617 w Neapolu. Treść tych objawień rozprowadzał m.in. kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł z Nieświeża, gdzie wspomagał go św. Andrzej Bobola późniejszy autor tekstu ślubów lwowskich, który niedopuszczony do ślubowań kapłańskich potrafił docenić konieczność ślubowań całego narod

Maryja Królowa Polski  – Królowo Polski, módl się za nami.
– Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, miłościwą.

15 sierpnia  805   Dachau  czytaj 

15 sierpnia 1694 r  w Warszawie (889 rocznica  Dachau )-królewna Teresa Kunegunda Sobieska zaślubiła elektora  Maxymiliana Emmanuela per procura (pana młodego zastępował królewicz Jakub)Księżniczka ubrana była „w biało-srebrną suknię bogato wysadzaną diamentami; na głowie miała koronę królewską, z prawej strony prowadził ją książę Jakub, a z lewej książę Aleksander, płaszcz królewski z białosrebrnego materiału obszyty futrem gronostajowym  niosły trzy żony senatorskie, a welon trzymała panna Wielopolska, córka byłego kanclerza wielkiego koronnego”.

Troy Teresa Kunegunda Sobieska.jpg

15 sierpnia  1725 w Strasburgu królową Francji zostaje Maria Leszczyńska córka Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego  i Królowej Polski z Poznania Katarzyny Opalinskiej-Leszczyńskiej 

Katarzyna Opalińska-Leszczyńska – zapomniana królowa Polski..

15  sierpnia 1920 Warszawa    Cud nad Wisłą 

15 sierpnia  1920  Monachium urodziny Księcia Konstantego Bawarskiego  po 20 lipca 1944 więzień KZ Dachau 

15 sierpnia nazwa

15 sierpnia 1937   w dniu urodzin Biskupa   Edwarda Frankowskiego  zaczyna się   Operacja Polska”rozkaz wymordowania 200 tys. Polaków w ZSRR

Kapelan "Solidarności" przechodzi na emeryturę

15 sierpnia 1929 w Równem na Wołyniu urodziła się  Anna Walentynowicz Matka Polskiej Solidarnosci 

W Kosciele sw Andrzeja przy relikwiach sw Stanisława Kostki pochowano przebywającego tam od 1815 r Króla  Sardynii w latach 1796-1802 ,męża wnuczki Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego ,kuzyna Kardynała Henryka Stuarta( prawnuka Króla Jana III Sobieskiego    

CharlesEmmanuel IV by Panealbo 2.jpg

Król Sardynii w latach 1796-1802 .Karol Emanuel IV (ur. 24 maja 1751 w Turynie, zm. 6 października 1819 w Rzymie)

Urodził się w Turynie jako najstarszy syn Wiktora Amadeusza III, późniejszego króla Sardynii (wtedy jeszcze księcia Sabaudii), i jego żony Marii Antonietty Burbon (córki Filipa V, króla Hiszpanii i Elżbiety Farnese).W 1775 poślubił Marię Klotyldę Burbon, córkę Ludwika Ferdynanda, delfina Francji, oraz Marii Józefy Wettyn. Maria Klotylda była siostrą późniejszego króla Ludwika XVI.

 W 1796 roku Sardynia toczyła wojnę z Republiką Francuską. Przed 1798 rokiem Karol Emanuel został zmuszony do opuszczenia wszystkich swoich terytoriów we Włoszech oraz wycofania się z Sardynii. Przez cały kolejny rok starał się on bezskutecznie odzyskać Piemont. Razem ze swoją żoną musiał mieszkać w Rzymie i Neapolu jako gość bogatej rodziny Colonnów.7 marca 1802 żona Karola Emanuela –Królewna  Maria Klotylda zmarła. Ta śmierć tak go poruszyła, że zdecydował się abdykować. Uczynił to 4 czerwca 1802, na korzyść swojego brata – Wiktora Emanuela. Karol Emanuel zachował sobie jednak tytuł króla. Mieszkał w Rzymie i miasteczku Frascati, pod Rzymem.We Frascati jego częstym gościem był jego kuzyn Henryk Benedykt Stuart, kardynał i książę Yorku, ostatni członek królewskiej rodziny Stuartów. Po śmierci Henryka, w 1807, Karol Emanuel został najstarszym żyjącym potomkiem Karola I, króla Anglii i Szkocji. Jakobici obwołali go Karolem IV, królem Anglii, Szkocji, Francji i Irlandii,W 1815, w wieku 64 lat, Karol Emanuel złożył proste śluby w zakonie jezuitów. Nigdy nie złożył ślubów kapłańskich, jednak do końca życia mieszkał w jezuickim nowicjacie w Rzymie. Zmarł 6 października 1819 i został pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

15 Sierpnia 1847 r  Paryż  czytaj 

ks. Teodor Ratisbone, mając udzielać Chrztu św. czterem nawróconym Izraelitom w kaplicy Najśw. Panny z góry Syjon, zaprosił żyda  Hermana Cohena na tę uroczystość.

Łatwo sobie wystawić jakie go tam wzruszenia czekały! Kapłan, który miał odrodzić Kościołowi braci swych, był sam niedawno temu dzieckiem Izraela! w koło niego grono dziewic pod opieką zakonnic zarówno „ze szczepu Jessego”, a z ust ich płynęła wzniosła pieśń, która do głębi wstrząsała sercem neofity.

Oto wezwania tej Litanii ułożonej przez ks. Ratisbone, a śpiewanej codziennie w tej kaplicy za nawrócenie żydów:

„Jezusie Nazarejski, Królu żydowski, ulituj się nad dziećmi Izraela!

„Jezusie, Boski Mesjaszu, oczekiwany przez żydów, ulituj się nad dziećmi Izraela! .

„Jezusie, upragnienie narodów, któryś uzdrawiał głuchych, niemych i ślepych, ulituj się nad dziećmi Izraela!

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!…”

Ta rzewna uroczystość pobudziła w Hermanie pragnienie, aby i jego chrzest odbył się w tej kaplicy; wiadomo, iż została ona wzniesioną na pamiątkę cudownego nawrócenia Ojca Maryi Ratysbone, i że Izraelitki pragnące przyjąć wiarę św., znajdują tu przytułek

STOWARZYSZENIE

NIEPOKALANEJ I WNIEBOWZIĘTEJ 

MARII KRÓLOWEJ POLSKI