10 i 16 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 1050 rocznica Chrztu Polski -wracając do Wadowic

 

10 i 16 kwietnia 2016 r  Rok Bożego Miłosierdzia -w 1050 rocznicę chrztu Polski  

Naród Polski  w 1050 rocznicę chrztu  zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Boże Miłosierdzie 10 kwiecien 1947  Łagiewniki -Wadowice 

Nawrócenie Rudolfa Hössa   moc sakramentu Miłosierdzia 

                                11 wrzesnia 1898  Łagiewniki -Wadowice 

Swiadectwo  żyda  Hermana Cohena moc Eucharystii

                                      Dlaczego w Wadowicach? 

"Źródłem, miłości, – była wiara święta.,,
Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi
Oby  życiem O. Hermana Cohena zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni ,
że tylko w Kościele św. katolickim – wiara żywot wieczny daje."
11 wrzesnia 1898 r   Sw Rafał Kalinowski do Siostry z Łagiewnik 

Sł. Boży Augusyn Maria od Najświętszego Sakrametu (Hermann Cohen)Herman CohenCohen

Eucharystia to Jezus Chrystus -Herman Cohen z Hamburga

Swięta Maria Krescencja Höss -beatyfikacja w urodziny  H Himmlera

kanonizowana 25 listopada 2001 w rocznicę urodzin Rudolfa Hössa

nawróconego 10 kwietnia 1947 r w Wadowicach  

 10 kwietnia 1947 r   Rzym 27 letni  Ks Karol Wojtyła przygotowuje się do roli Papieża Jana Pawła II 

10 kwietnia 1947 r   Monachium 20 letni  Józef Ratzinger  przygotowuje się do roli  Papieża   Benedykta  XVI

10 kwietnia 2016 Boże Miłosierdzie Legnica -Auschwitz – Łagiewniki -Wadowice

10 kwietnia 1947 r. przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

zajechał  samochód, przysłany z wadowickiego więzienia.

Boże Miłosierdzie dotkneło  zbrodniarza z Auschwitz

 Rudolfa   Höss  czytaj   torturowanego przez Anglików dla  religii holokaustu.

Jak Brytyjczycy zdobywali zeznania Rudolfa Hessa

15 kwietnia 1946 r. stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym
16 kwietnia 1947 r Rudolf Höss ,umieszczony w celi bloku nr 11

 14 sierpnia 1941 r  w celi nr 11 zlikwidowano św Maxymiliana Kolbe 

14 sierpnia 1941 r zamordowano 300 Polaków ze Stanisławowa 

patrz

16 kwietnia 1947  stóp szubienicy oczekiwał na Rudolfa  ks. Tadeusz Zaremba,

salezjanin z Oświęcimia.

16 kwietnia 1879 w Nevers zmarła Święta Bernadeta Soubirous  która 

 11 lutego 1858 w Lourdes widziała Matkę Bożą 

Bacciarelli - Jan Kazimierz.jpeg

16 grudnia 1672 w Nevers zmarł Król Polski Jan Kazimierz 

22 marca 1609  Niedziela   Wawel urodziny Jana Kazimierza

22 marca 1609  Niedziela  Rzym znalezienie obrazu Matki Bożej 

16 kwietnia 1880 urodził się  Biskup  Częstochowy Teodor Kubina
16 kwietnia 1895 urodził się  Biskup Czesława Kaczmarka,
16 kwietnia 1912 urodził się  Ks. Witold Kiedrowski
16 kwietnia 1927 urodził się  Joseph Ratzinger od 19 kwietnia 2005 –Papież Benedykt XVI

16 kwietnia 1972 w Warszawie urodził się Piotr Cywiński-dyrektor KZ Auschwitz www.cwi.pl 

gdzie 16 kwietnia 1947 r powiedzono Rudolfa Hössa-

do swojej roli  szkolony  przez 11 lat w Szwajcarii i Francji

 

Św Maria Krescencja Höss  Franciszanka doradczyni Polskich i Niemieckich

Królów i duchownych 

Kim była 

Św Maria Krescencja Höss OSFB kanonizowana 25 listopada 2001r

( 101 rocznica urodzin Rudolfa Hössa ) przez  dziś świętego  Jana Pawła II z Wadowic 

Dwaj nawóceni zbrodniarze 

Rudolf Franz Ferdinand Höss ur. 25 listopada 1900..nawrócony 10 kwietnia 1947 r w Wadowicach
Rudolf Höss   ur. 26 kwietnia 1894 w Aleksandrii, zlikwidowany 17 sierpnia 1987 w Berlinie Spandau 

10 maja 1941 zastępca Hitlera – Rudolf Hössa  poleciał do Szkocji w misji pokojowej

 aresztowany  przez  Churchila-potomka Churchila 

17 sierpnia 1987 w więzieniu Spandau w Berlinie po 17 tysięcach dniach więzienia

zlikwidowano 93 letniego Rudolfa  Hessa- więzienie w Spandau zostało zburzone.
Berlin -Spandau   -Wadowice -Łagiewniki 
20 stycznia 1871 r  umiera w Spandau duszpasterz francuskich więzniów  Karmelita  Hermann Cohen z Hamburga 
11  wrzesnia 1898  do Lagiewnik  z Wadowic pisze o Hermanie Cohenia  św Rafał Kalinowski 

 

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. o godz. 4.15, w Wielką Sobotę

byjest 7 lat młodszy od Karola Wojtyłły z Wadowic -św Jana Pawła II 

BENEDYKT XVI (ŻYD RATZINGER – TAUBER – PEINTNER) I JUDAIZM CZYLI APOKALIPSA

ŻYDOWSKI RODOWÓD RATZINGERA

Józef Razinger -w 1939 r. wstąpił do niższego seminarium w Traunstein

W wieku 14 lat (w 1941), został wcielony do Hitlerjugend,

w której członkostwo było obowiązkowe od 25 marca 1939.

10 września 1944 jego klasa została zwolniona z korpusu.

W 1945 Ratzinger wraz z bratem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Freising

29 czerwca 1951 on i jego brat zostali wyświęceni na kapłanówwe Fresing 

25 marca 1977 ustanowiony przez Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi.

27 czerwca 1977 został kreowany kardynałem.

25 listopada 1981 otrzymał nominację z rąk Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

8 kwietnia 2005  rozpoczął mszę żałobną w intencji zmarłego Jana Pawła II

19 kwietnia 2005 został wybrany następcą Jana Pawła II, którego 6 lat później osobiście beatyfikował.

24 kwietnia 2005 papież Benedykt XVI odprawił mszę świętą inaugurującą swój pontyfikat

12 września 2006 r. na Uniwersytecie ratyzbońskim wygłosił wykład,

ratyzboński, na temat: Wiara, rozum i uniwersytet  spotkał się z żydami 

 „papież” B16  16.01.2006 w Watykanie.członkami rzymskiej społeczności żydowskiej

Kolonia,  „papież” B16 ściska rękę Abrahama Lehrera, podczas opuszczania synagogi

19.08.2005 roku.

Sao Paulo. Brazylia.  powitanie -„papieża” Benedykta XVI 10 maja 2007 roku

Castel Gandolfo 15 sierpnia 2005 

1 luty 1994 

Castel  Gandolfo,z głównym rabinem (Berberem) Israelem Shlomo Amarem

 i głównym rabinem Chazarem) Yona Metzgerem (po prawej) 15 sierpnia 2005

Gary Krupp i Jerzy Kluger, B-XVI – w Wadowicach  27 maja 2006 roku

11 lutego 2013 Benedykt XVI zadeklarował rezygnację z posługi biskupa Rzymu 28 lutego 2013 roku

1 września 2013,  odprawił na terenie Watykanu publiczną mszę św. dla "Kręgu uczniów Ratzingera", 

22 lutego 2014 Benedykt XVI wziął udział w konsystorzu, podczas którego Franciszek kreował 19 nowych kardynałów

To pierwsza uroczystość w bazylice św. Piotra wWatykanie 

z udziałem dwóch papieży – urzędującego i emerytowanego

27 kwietnia 2014 wziął udział w kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II,

 Była to pierwsza uroczystość na Placu Świętego Piotra w Watykanie z udziałem urzędującego i emerytowanego papieża,

na której kanonizowano dwóch ich poprzedników

19 października 2014  jako z  kardynałów kreowanych przez Pawła VI

,wziął udział w jego beatyfikacji na placu świętego Piotra

 

Papież św Jan Paweł II,,Lolek,, z Wadowic 

Nie będzisz miał Bogów Cudzych 

Stanisław Urbańczyk profesor  Karola Wojtyły z teatru Rapsodycznego 

był  świadkiem  w Dachau śmierci 55 Polskich Polityków ,przy śmierci 

Bp Kozala aresztowanego przez Burmistrza Dachau

był jego kuzyn Ks Czesław Kozal  po wojnie kapłan w Ameryce

Zyd, ktorego nie chcial ochrzcic Karol Wojtyla

Sensacyjny tekst ukazał się 18 stycznia 2005 w dniu spotkania

Jana Pawła II z160  rabinami z całego świata.

W 1995  pisze Czesław Ryszka 

Owym kapłanem był… ks. Karol Wojtyła, a chłopcem….

Meir Lau aktualnie najwyższy rabin Jerozolimy.-

organizator marszów żywych w Auschwitz

Ich spotkanie nastąpiło podczas pielgrzymki papieskiej do Jerozolimy.

 

Papież,,Lolek,, i  Rabin ,,Lolek ,,znają się od 12 kwietnia 1948 r 

gdy Ks Karol ,,Lolek,,nie zgodził się ochrzcić żyda ,,Lolka,, w Krakowie 

Rabin Lau..Lolek,,

Papieża Polaka JP II wspominają wielcy tego świata –
od Dalajlamy przez Lecha Wałęsę po Plácido Domingo.
Zwłaszcza jedna opowieść jest niezwykle poruszająca.
Jak potrafią kłamać ….
Były naczelny rabina Izraela Yisrael Meir Lau mówi o tym,
jak do Karola Wojtyły przyprowadzono żydowskiego chłopca,
którego sąsiedzi rodziców przechowali przez wojnę,
a kiedy nikt po niego nie wrócił postanowili go ochrzcić.
Wojtyła odmówił: – Stracił rodziców, nie może stracić swojej wiary – powiedział.
Zapytany przez rabina Laua czy wie coś o losach tego chłopca odpowiedział,
że jest on teraz pobożnym Żydem z Brooklynu. 
Po 38 latach doskonale wiedział, kim jest i gdzie mieszka chłopiec – kończy Lau.

Boże Miłosierdzie  jest tylko w Prawdzie nasi orędownicy w Ojczyznie Niebieskiej 

Kraków opanowany 

Wawel opanowany 

 Zagłada Żydów ? czy zagłada Katolików ??
Zagłada Żydów europejskich została zaplanowana jak twierdzą żydzi
20 stycznia 1942 r w Berlinie  gdzie 20 stycznia 1871 r zmarł
 w 100 rocznicę objawienia  Matki  Bożej Cudownego Medalika 20 stycznia 1842
( dzień chrztu  św Biskupa Pelczara)żydowi  Alfonsowi Radisbone w Rzymie
 
 
 
Jej ramy czasowe wyznacza z jednej strony konferencja, która odbyła się 20 stycznia 1942 r. w Wannsee, na przedmieściach Berlina
. Adolf Hitler i jego najbliższe otoczenie podjęli wtedy decyzję o Endloesung, czyli "ostatecznym rozwiązaniu" kwestii żydowskiej.
Do KL Auschwitz trafił wówczas pierwszy transport Żydówek z Popradu na Słowacji
.Powszechnie przyjmuje się, że sześć milionów i liczba ta stanowi swoiste tabu.
U jej genezy jest  artykuł opublikowany 9 maja 1945 r. na łamach sowieckiego dziennika Prawda,
w którym podano, iż w obozie śmierci Auschwitz zamordowano cztery miliony osób, w tym większość Żydów
  
Pod koniec lat 50. i z początkiem 60., gdy państwo Izrael okrzepło, potrzeba tam było jako spoiwa nowej tożsamości narodowej wzorców prawdziwie bohaterskich.
Rychło zniknęła jakakolwiek oficjalna niechęć wobec domniemanej "bierności" Żydów, którzy przeżyli.
W świadomości Izraelczyków utrwalała się nowa haggada, która znalazła wyraz na pomniku w Miejscu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie
  
Ideologia Szoah i Holocaustu była tworzona i rozwijana głównie w Stanach Zjednoczonych, 
Holocaust i Szoah stały się swoistą pseudoreligią Żydów.
W latach 70. uformowała się i ustaliła nowa jakość, a mianowicie "Shoah industry", czyli "przemysł Szoah".
Znalazło to wyraz w literaturze, wspomnieniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych, a także w filmach silnie oddziałujących na wyobraźnię ludzi
 . Rychło "trójkąt" Niemcy – Żydzi – Polacy zaczął być objaśniany w nowy sposób:
Niemcy to prześladowcy, Żydzi – ofiary, a Polacy – świadkowie.
Cała II wojna światowa zaczęła być interpretowana jako wojna przeciwko Żydom .
Z końcem lat 80. i w latach 90. pamięć o Szoah została przekształcona w żądania ekonomiczne   Od 70 r. po Chrystusie, czyli od czasu stłumienia przez Rzymian pierwszego powstania żydowskiego, zajęcia Jerozolimy i zburzenia świątyni, Żydzi byli pozbawieni własnej państwowości. Było tak do 15 maja 1948 r., gdy Ben Gurion proklamował utworzenie w Palestynie państwa Izrael
 
W Birkenau spotkali się kard. Stanisław Dziwisz i izraelski rabin Meir Lau, dyrektor instytutu Yad Vashem (był więziony w Auschwitz).
Wokół…wyścigowi zbrojeń czy aborcji i eutanazji – wyliczał. Rabin Meir Lau przemawiał bardzo osobiście, opisując własne doświadczenia… 
… 
Marsz Żywych: Peres – "potrafimy się bronić" 
http://www.rp.pl/artykul/238803,410403.html
 
Kalina Kowalczewska  (S. Augustyna od Najświętszego Sakramentu OSCD
Urodziła się 18 listopada 1905 roku, jako piąte dziecko  Reginy z Dąbskich i Ludwika Kowalczewskich w Zgierzu.
W roku 1925 w Lublinie  ukończyła szkołę średnią,. Gospodarowała ze swym bratem – w majątku po 
dziadach Wola Flaszczyna.  W okresie międzywojennym Kalina Kowalczewska prowadziła w parafii zadzimskiej Akcję Katolicką 
W roku 1938 odbyła pielgrzymkę do Rzymu, uczestnicząc w kanonizacji św. Andrzeja Boboli.
Wojnę i powstanie spędziła z rodzicami na Saskiej Kępie w Warszawie. W Sadzisku, postawiła w 1945 roku dom 
Tu osiadła z rodzicami i rozpoczęła na nowo życie w gospodarstwie wiejskim. od r. 1948 była katechetką.   
Po śmierci rodziców, w  1955, w W Karmelu w Kaliszu, spotkała w osobie przeoryszy 
m. Marii Ancilli OCD, swoją byłą koleżankę gimnazjalną z Lublina.
 Za jej radą wstąpiła do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. 16 lipca 1963 roku złożyła Profesję św. na ręce o. Makarego OCD, 
w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Warszawie, jako siostra Augustyna od Najświętszego Sakramentu. Od roku 1964 włączyła
 się do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Łodzi, Zmarła w Boże Narodzenie w 1996 roku. 
31 maja 1894 w Oświęcimiu objawiła się Matka Boża

W pierwszej połowie XIV wieku powstał w Oświęcimiu pierwszy zespół klasztorny dominikanów.

W jego skład wchodził gotycki kościół pod wezwaniem Św. Krzyża oraz budynki klasztorne.

12 stycznia 1782 roku dokonano kasacji zakonów, a budynki przeznaczono na sprzedaż.

Z pierwotnej zabudowy pozostał jedynie kaplica Św. Jacka, a także fragmenty murów kościoła

Żydzi urządzili w kosciele św Krzyża magazyn.

31 maja 1894 r objawiła się Matka Boża  

była to 
 150 rocznica  ofiarowania się  rodziny Króla Augusta III Sasa
Matce Bożej na Jasnej Górze  31 maja 1744 r 

W 1898 r. w Oświęcimiu salezjanie objęli ruiny podominikańskiego klasztoru i kościoła

oraz otworzyli pierwszy zakład wychowawczy dla chłopców, a zaraz potem gimnazjum.

fot. sdb.org

Placówka w Oswięciumiu stała się dla polskich salezjanów domem macierzystym.

Podczas drugiej wojny światowej  46 placóki obsługiwanych przez 645 salezjanów zostały zamknięte.

Przeszło 140 salezjanów znalazło się w więzieniach, obozach koncentracyjnych lub na wygnaniu

W latach 1939-45 życie straciło w sumie 114 salezjanów, kolejnych dwustu rozproszyło się po świecie. 

 

23 maja 1941 r. o godz. 20.00

Parafia św Stanisława   Salezjanów ul Tyniecka 39 w Krakowie – 

Hitlerowcy  aresztowali  12  salezjanów  których znał Karol Wojtyła mieszkający na  ul Tynieckiej  10)

ks. bp Karol Wojtyła 23 maja 1962

W świątyni Wspomożycielki Wiernych w Oswięcimiu  udzielił sakramentu bierzmowania

W październiku 1973 roku kardynał przewodniczył  procesji z relikwiami błogosławionego ks. Michała Rua do kościoła Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

W 1974 roku pod protektoratem księdza kardynała Wojtyły odbyły się główne uroczystości jubileuszu 75-lecia dzieła salezjańskiego w Oświęcimiu.

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z grodu wawelskiego w Polsce został wybrany na papieża

W 1979 roku w pierwszej pielgrzymce do Ojczyzny papież odwiedza Oświęcim.

7 czerwca 1978 celebruje mszę świętą  w Auschwitz 

Poświęca kamień węgielny pod budowę świątyni –

pomnika w hołdzie św. Maksymilianowi Kolbe, która ma zostać wybudowana w Oświęcimiu.

Papież nie wspomina o znanych mu Kapłanach zamordowanych w teatrze przy Kosciele -dlaczego ?

26 czerwca 1967 Rzym 672 rocznica odnowy Królestwa Polskiego

26 czerwca 1967 roku metropolita krakowski 47 letni abp. Karol Wojtyła

został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem.  

26 czerwca  „Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”672 lat wczesniej 26 czerwca 1295 r

 Sam wszechpotężnyzwrócił Polakom ich zwycięskie znaki” 

26 lat wczesniej

 26 czerwca 1941 Krakówa Montelupich wywieziono  12 Salezjanów z parafii Karola Wojtyły  

.Aresztowanych zawieziono do więzienia na Montelupich w Krakowie, skąd po przeszło miesięcznych torturach –  –

skuto ich kajdankami z Żydami i razem z innymi zakładnikami i więźniami wywieziono 26 czerwca 1941 r. do obozu w Oświęcimiu.

26 czerwca 1941 r z  Klasztorzu ,,Przemienienia Pańskiego  w Warszawie  ,,fundacji Króla Jana III Sobieskiego

wywieziono  na Pawiak -22 Kapłanów Kapucynów w tym 66 letniego Niemca  O Aniceta Koplińskiego

 

czytaj 

27. czerwca 1941 r. jako pierwszy poniósł męczeńską śmierć w żwirowni ks. Jan Świerc (nr 17352), proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie i dyrektor Zakładu Salezjańskiego , po nim zakatowany został wikary z tej parafii, ks. Ignacy Dobiasz (nr 17364).- tego samego dnia śmierć w podobnych okolicznościach poniósł ks. dr Franciszek Harazim (nr 17375), profesor Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie oraz jeszcze jeden wikary Parafii św. Stanisława Kostki, ks. Kazimierz Wojciechowski (nr 17342). Ponadto w wyniku ciężkiego pobicia i znęcania się wtedy, zmarł później w obozie ks. dr Ignacy Antonowicz (nr 17371), rektor wspomnianego Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie.

Pięciu polskich Żydów przybyłych do KL Auschwitz26 czerwca  1941 r wraz z księżmi Salezjanami. Byli to: Gerszon Brand (nr 17339) – ur. w Sanoku (robotnik), Mendel Zucker (nr 17343) – ur. w Krakowie (grawer), Mendel Rosenwasser (nr 17346) – ur. w Chrzanowie (krawiec), Julian Traub (nr 17347) – ur. w podkrakowskiej wsi Wróżenice (fryzjer) i Szulim Rojzman (nr 17348 – ur. w Mińsku Mazowieckim (krawiec), którzy – podobnie jak Salezjanie – pracowali, wykonując ciągle biegiem pracę ponad siły, w żwirowni koło „Theatergebäude” (budynek teatralny). Już do południa czterech z nich zamordowano, a piątego, którego przed śmiercią zdążył ochrzcić Salezjanin – ks. Józef Wybraniec – pozbawiono życia podczas pracy w tej żwirowni po przerwie obiadowej. Należy wspomnieć, że wymieniony powyżej Julian Traub pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Po przejściu na katolicyzm ożenił się z Polką i pracował jako fryzjer na Dębnikach w Krakowie.  Żona Juliana Trauba po jego śmierci otrzymała od władz obozowych zawiadomienie, że jej mąż zmarł w KL Auschwitz w dniu 27 czerwca 1941 r. Julian Traub osierocił wówczas sześcioletniego syna Alfreda, który obecnie jako emerytowany inżynier chemik mieszka w Krakowie.


26 czerwca 2007   Warszawa

Rabin Lau zwany,, Lolkiem,,( którego nie ochrzcił w 1948 r ks Karol Wojtyła )

jest przy poświęceniu Kamienia węgielnego ,, Muzeum żydów,,

w Warszawie powstałym na terenie KZ Warschau 

26 czerwca 2013 r  Lublin 
Heretyk Kiko za 2 miliony otrzymuje Doktora Honoris Causa KUL ,,Jana Pawła II  w Lublinie 
Aresztowani 23  maja 1941 r  księża Salezjanie zostali przywiezieni do obozu
 26  czerwca 1941 r z więzienia Montelupich w Krakowie.
W sumie przywieziono ich tego dnia dwunastu (jeden z nich był tylko bratem) w transporcie liczącym  pięćdziesięciu więźniów.
Znajdowało się wśród nich  pięciu polskich Żydów
27 czerwca 1941 r. na terenie żwirowni w Auschwitz koło „Theatergebäude”zamordowano w okrutny sposób czterech księży Salezjanów
jako pierwszy poniósł męczeńską śmierć w żwirowni ks. Jan Świerc (nr 17352),dyrektor Zakładu Salezjańskiego 
po nim zakatowany został wikary z tej parafii,ks. Ignacy Dobiasz (nr 17364).
ks. Ignacy Dobiasz cztery miesiące wcześniej, 21 lutego 1941 r. prowadził pogrzeb Karola Wojtyłę,za  trumną szedł jego syn Karol, przyszły papież Jan Paweł II.

 

Obecnie na tereni Parafii św Stanisława Kostki w Krakowie mieszka jako rezydent brat Biskupa Wojciecha

Ks Życiński SDB,ur. 1953 Nowa Wieś, wyśw. 1981, prorektor PAT, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków