16 listopada 2016 Rok Bożego Miłosierdzia – Matka Bożego Miłosierdzia

16 listopada  2016  Rok Bożego Miłosierdzia -Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie 

św. Maksymilian Kolbe zamordowany rytualnie 14 sierpnia 1941 r w Auschwitz  ułożył taką modlitwę  

Matko Boska Ostrobramska,nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus,to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez całe życie”.

16 listopada 1989 r  w Gdańsku  do domu ojca odeszła moja mama Felicja  –  16 listopada 2016 r zauważyłam  że Siostra Faustyna wysłała mnie  17 lipca 1981 r  do Hamburga  z Obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej   czytaj   Obraz Matki Bożej był w tle zdjęć chrztów dzieci które wykonywałam jako fotograf ,,Foto Maria ,, w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej we Wrzeszczu przy kosciele Serca Jezusa 

http://www.nsjwrzeszcz.pl/parafia.html
Uroczystym aktem koronacyjnym pragniemy wypowiedzieć naszą miłość do Maryi – Matki Miłosierdzia, Królowej Polski i Litwy (…)"

Obraz Matki Bożej był przeznaczone pierwotnie dla Smoleńska.30 kwietnia 1947 r podczas wieczornego nabożeństwa, kopię obrazu poświęcił przybyły specjalnie do Wrzeszcza ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski – metropolita wileński, ten sam, który dwadzieścia lat wcześniej (2 lipca 1927 roku) udekorował uroczyście koronami papieskimi Matkę Boską Ostrobramską w Wilnie.

matka boska

W ceremonii wzięli także udział m.in. ks. biskup Michał Klepacz – ówczesny ordynariusz diecezji łódzkiej oraz administrator apostolski Diecezji Gdańskiej – ks. infułat Andrzej Wronka. W tamtym podniosłym i wzruszającym nabożeństwie tłumnie uczestniczyli czciciele Matki Boskiej "Wileńskiej", głównie zaś ci, którym pozostał na zawsze w pamięci wizerunek ich Pani Ostrobramskiej. Przybyli leż na poświecenie obrazu przedstawiciele cechów rzemieślniczych z pocztami sztandarowymi oraz liczne grono harcerzy z gdańskiego hufca.czytaj

marymont

Marymont, czyli „wzgórze Marii”. W swym pierwszym zamyśle dzisiejszy kościół przy ulicy Gdańskiej był przeznaczony na letnią rezydencję królowej Marii Kazimiery. Jan III Sobieski, przyjeżdżający niekiedy na Bielany, zwrócił uwagę na pięknie położony po drodze do klasztoru Kamedułów folwark Polków. Z myślą o żonie Marii król zakupił ów folwark, gdzie na miejscu dawnego dworku królewski architekt, Tylman z Gameren, zbudował w latach 1692-1695 pałacyk, nazwany od imienia królowej „Marymontem” – „wzgórzem Marii”.   2 lutego 1916 roku, w pałacyku Księża Marianie przywrócili kult Boży, urządzając publiczną kaplicę dla mieszkańców Marymontu. Lata 1918-1924 to czas, w którym kapelanem kościółka był (przebywający na studiach w Warszawie) ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny Kowalskiej W 1924 r. kaplicę gruntownie przebudowano według projektu ppłk. Henrycha. Prace ukoronowało w dniu 16 listopada 1924 roku uroczyste poświęcenie kaplicy i nadanie jej wezwania Matki Bożej Królowej Polski. To pierwsza w Polsce świątynia pod takim wezwaniem. Księża Marianie zorganizowali tu filię swojej bielańskiej parafii. 

 

17 kwietnia  –   w Wielki Piątek 1981 r.   –   Ksiądz Prymas Wyszyński notuje:–   “…  A w Ojczyźnie naszej groźba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski.To wszystko jest przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani Ostrobramskiej,  –   przecież Matki Miłosierdzia.–   Byłaś świadkiem, jak szybko na Kalwarii przebaczył Twój Syn łotrowi, setnikowi. Magdalenie, bluźniącym rzeszom.Matko Miłosierdzia, co się Tobie stało, co się dzieje z Twym Sercem, przecież czystym i wolnym od gniewu? …

Historia Kaplicy Ostrobramskiej- Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka -syna Władysława Jagiełły , za panowania jego syna Aleksandra, –   ze względu na zagrożenie najazdów tatarskich,  – zbudowano mury obronne, z bramami fortyfikacyjnymi i basztami warownymi.Wilno pierwotnie miało pięć bram miejskich  – (później zbudowano jeszcze cztery), w tym Bramę Miednicką (od drogi prowadzącej do Miednik).Brama ta nazywała się też Ostrą, –   od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się w wykazie pięciu bram miast z dnia 6 września 1503 roku. Z dziewięciu bram do dzisiaj pozostała tylko Ostra Brama, –   reszta została zniszczona w XIX wieku.

Mieszkańcy wierzyli, że wizerunek Matki Bożej, umieszczony nad jedną z miejskich bram,  –    stanowi najlepszą ochronę od nieszczęść.W pierwszej połowie XVII w.   –   zawieszono na bramie Miednickiej od strony miasta obraz Madonny,–   natomiast od strony zewnętrznej obraz Salwatora Zbawiciela.

NMP Rokitniańska Cierpliwie Słuchająca

Gdy w życiu czarny dzień nastanie  I cierń boleści w duszę ciska,Do Ostrobramskiej idę Pani,Bo tylko Ta zrozumie wszystko (… )Jej twarz cierpiąca tchnie spokojem,Odchodzi ból, jak cień przed świtem,W promieniach bledną troski moje  I świat odsłania barwy skryte.(„Do Ostrobramskiej idę Pani” Aleksander Śnieżko)

W   1626   Karmelici   Bosi   rozpoczęli   budowę klasztoru i kościoła pw. św. Teresy.Krótko   potem   został   im   powierzony w opiekę obraz Najświętszej Maryi Panny, który wisiał wówczas w niewielkim wgłębieniu wewnętrznej strony murów, przez co był narażony na szybkie niszczenie.Karmelici wystąpili do magistratu z prośbą o wybudowanie kaplicy na bramie, do której został przeniesiony obraz Najświętszej Maryi Panny 

Maryjo, Matko Miłosierdzia,co w Ostrej Bramie  tron swój masz,do Ciebie spieszym  w każdej biedzie,a Ty nam zawsze  pomoc dasz…

 

12 kwietnia 1671 roku miało miejsce uroczyste wniesienie obrazu do kaplicy.   –  Przewodniczył   temu   wydarzeniu  biskup wileński Aleksander Sapieha,–   brali w tym udział profesorowie i studenci Akademii Wileńskiej, władze rządowe, magistratu, głównego Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego, hetman, kanclerz, marszałek i inni wierni.Obraz został ozdobiony przez złotników wileńskich w kosztowną szatę.W 1715 roku pożar Wilna zniszczył drewnianą kaplicę. – Obraz Ostrobramskiej   Pani   wyniósł  z pożaru młody zakonnik.–  Było to cudowne zdarzenie, –  gdyż zwykle obraz niosło czterech mężczyzn.  Papież Klemens X w 1773 roku przyczynił się do powstania kościoła pod otwartym niebem przed kaplicą ostrobramską,   –   zaczęły odbywać się tu dziękczynne Nabożeństwa do Matki Miłosierdzia,  –   tzw. Opieki Maryi,–   które przetrwały do dzisiejszych czasów.W   latach   1799-1805  burzono mury obronne wraz z bramami wileńskimi,   –   jednak dzięki obrazowi Najświętszej Maryi Panny  – Ostrą Bramę pozostawiono.

W czerwcu 1941 roku Niemcy zajęli Wilno, –   aresztowali zakonników karmelitańskich   i  wywieźli ich do obozów pracy.–   Ostrą Bramą opiekowali się księża diecezjalni.Po zakończeniu wojny władza sowiecka przystąpiła do powszechnej ateizacji miasta. –   Kościoły wykorzystywano jako magazyny, muzea, pracownie lub zupełnie zamykano.   –   Wielu kapłanów zesłano do łagrów.–   Jednak kościół św. Teresy i Ostra Brama pozostały otwarte, były schronieniem dla księży z całego Związku Sowieckiego.Dziś do Ostrej Bramy przybywają ludzie z różnych stron świata. Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, w której znajduje się obraz, –   to miejsce nieomal magiczne,  –   od niego rozpoczyna się, i w tym miejscu kończy się każda pielgrzymka do Wilna.

Obraz Matki Bożej  trafił w posiadanie opatów klasztoru cystersów z Bledzewa. Tam stał się słynny z powodu licznych cudów. W 1669 trafił do Rokitna. 4 marca 1670 biskup poznański Stefan Wierzbowski na mocy badań specjalnej komisji uznał obraz za cudowny.W latach 1670-1671 przebywał w kaplicy na Zamku Królewskim w Warszawie. Następnie z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckimodbył peregrynację wojenną pod Lublin, gdzie strony walczące zawarły pokój. Z wdzięczności król obdarzył obraz koroną królewską oraz orłem białym z napisem "Daj, Panie, pokój dniom naszym". Dzięki temu obraz stał się symbolem polskości w czasie zaborów. Do Rokitna wrócił z opatem Janem Opalińskim 24 listopada 1671.

15 sierpnia 1946 w uroczystej procesji przeniesiono Obraz do Gorzowa Wlkp, gdzie nastąpiło oddanie Administracji Gorzowskiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystościom przewodniczył administrator apostolski ks. Edmund Nowicki.Na prośbę biskupa Wilhelma Pluty Paweł VI ogłosił Matkę Boską Rokitniańską Główną Patronką ówczesnej diecezji gorzowskiej, wyznaczając dzień 15 sierpnia jako Jej uroczystość liturgiczną.18 czerwca 1989 prymas Polski kard. Józef Glemp w obecności 120 tysięcy pielgrzymów ukoronował wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej koronami papieskimi.

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej został namalowany w Wilnie ok. 1620-1630 przez nieznanego malarza.    Jego wymiary wynoszą 2 m x 1,63 m.Na przełomie XVII i XVIII wieku obraz ozdobiono srebrną, pozłacaną sukienką  —  (prawdopodobnie w darze od cechu wileńskich złotników).—    Składa się ona z siedemnastu części o łącznej wadze prawie 14 kg.W 1927 roku sukienkę zamontowano na specjalnej ramie.Głowę Matki Bożej zdobią dwie korony. —  Pierwsza pochodzi z końca XVII wieku,  —   druga zaś z połowy XVIII wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki.Piękno, delikatność i urok Madonny Ostrobramskiej wzbudziły wielką miłość do tego słynącego cudami Wizerunku.

w 1927 roku Matce Boskiej Ostrobramskiej  nadano oficjalnie tytuł   „Matki   Miłosierdzia”. —    Ostra Brama wiąże się w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego nie tylko dzięki wizerunkowi Matki Miłosierdzia. 

Boża Opatrzność  sprawiła, że znany obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany właśnie w Wilnie przez znanego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego.- ten wizerunek Najmiłosierniejszego Zbawiciela po raz pierwszy na widok publiczny  został wystawiony w Ostrej Bramie  —    w dniach   26-28 kwietnia  1935 r.  Uroczystości odbyły się w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,   —   tak, jak tego żądał Pan Jezus  —    uczestniczyła w nich siostra Faustyna, a kazanie o Bożym miłosierdziu wygłosił ks. Michał Sopoćko. Swoją sławą obraz Matki Bożej Ostrobramskiej przekroczył granice Litwy i Polski.

Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej  Kościele Mariackim w Gdańsku

[„Na prośbę byłych mieszkańców Wilna w 1961 r. na północnej ścianie Kaplicy św. Doroty ustawiono ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej, w oprawie metaloplastycznej z wezwaniami Litanii Loretańskiej. 

Kaplica ta związana jest ze współczesną historią.   —   3 maja 1980 r. w Święto   Matki   Boskiej Królowej Polski  —  odprawiona została w Bazylice Msza św. w intencji Ojczyzny.—   Po Mszy św. młodzież gdańska zorganizowała pochód pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. wznosząc hasła domagające się wolności i poszanowania praw człowieka. —   Uczestnicy pochodu zostali brutalnie zaatakowani przez Służbę Bezpieczeństwa.Kaplica   Matki   Boskiej   Ostrobramskiej  jest jedną z kolebek »Solidarności«: Ks. infułat Stanisław Bogdanowicz”. Dziś znany jest w różnych częściach świata. — Powstały nowe jego sanktuaria w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Afryce, Ameryce Południowej oraz w Polsce.—  W Polsce jest około 30 parafii w tym 6 sanktuariów, które mają za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską.  —  W Augustowie przy przystani jest ciekawy pomnik ze śrubą okrętu. Tkwi w nim kamień, który został tak wydrążony przez wodę, że przypomina wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej.

Już od  1735 r. zaczęto obchodzić w listopadzie święto Opieki Matki Najświętszej.—  Przenoszono  wtedy wizerunek do pobliskiego kościoła św. Teresy, a dla uświetnienia uroczystości zapraszano biskupów, sławnych kaznodziejów, alumnów z seminariów duchownych; oświetlano, dekorowano kościół, bramę oraz całą uliczkę.Natomiast oficjalnie zaczęto obchodzić święto od 1915 r.,— kiedy Polski Papież Pius X   zezwolił  archidiecezji wileńskiej na własną modlitwę brewiarzową i Mszę św. o Najświętszej Pannie Matce Miłosierdzia, — które wprowadzono 16 listopada 1915 r. (…)

Za sprawą Matki Boskiej Ostrobramskiej podczas pożaru miasta w 1706 roku ocalał klasztor.

 „Roku   1706,   którego dnia 18 Maja […] —  ogień całe miasto w popiół obracający coraz daley szerząc się, ze dwóch stron nasz Kościół   razem  z klasztorem otoczył tak dalece,  —  że już na ścisłym przy klasztorze podwórzu budynki niektóre ogniem zaymowały się […].Widząc Oycowie nasi jawne niebezpieczeństwo,  —  Obraz wsławiony łaskami doznany Opiekunki y Protektorki swoiey z Ostrey Bramy —  czym prędzey do kościoła przynieść y przed nim przytomną przeciw tak straszney pladze obronę mieć umyślyli.Jakoż tego prawie momentu  —  W.  Ociec Zacharyasz od S. Ludwika z W. Bratem Urbanem od S. Matki naszey Teresy z podziwieniem wielkim bez żadney trudności, żadnego nie czuiąc ciężaru,—  z Ostro-Bramskiey Kaplicy go wynieśli y iak tylko do Kościoła wnieśli,  — zaraz się płomię oczywiście tłumić y od Kościoła ustępować poczęło. […] w ten czas się oczywisty cud Matki Boskiey pokazał” [5].

 13   marca  1744 r.  —  Józef Porzecki, czerpiąc wodę ze studni, nagle przechylił się i wpadł do niej, ale wpadając, zawołał:—  „Najświętsza Panno Ostrobramska, ratuj!”.Został cudem „zatrzymany” w połowie studni i wyszedł z niej bez niczyjej pomocy.

czytaj

Cesarz Karol VII -wnuk Króla Jana III Sobieskiego i Mesjasz żydowski Adolf Hitler

Wnuk Polskiego Króla -Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec i Czech,książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu,
arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc.

24 stycznia 1742 roku na sejmie we Frankfurcie nad Menem wybrany został cesarzem – 12 lutego 1742 roku koronowany został na cesarza i przyjął tronowe imię Karola VII.

We Frankfurcie nad Menem pod koniec wojny istniał obóz koncentracyjny o najwyższej umieralności w Hesji. Więziono tu głównie powstańców warszawskich. Przeżyła ich tylko garstka. 
1600 drzew we Frankfurcie nad Menem opinają szaro-niebieskie opaski. Jest na nich numer, czasem imię i nazwisko. I strona internetowa projektu artystycznego www.mittenunteruns.de. Stefanie Grohs przypomina, że tu, w Zakładach Adlera, pod koniec wojny istniał obóz koncentracyjny o najwyższej umieralności w Hesji. W samym sercu miasta, nieopodal dworca głównego.
Do KL Katzbach we Frankfurcie powstańcy przybyli przez Pruszków, a stamtąd przez KL Dachau lub KL Buchenwald. Wybrani przez Zakłady Adlera podczas selekcji produkowali tu pojazdy opancerzone. Z 1600 więźniów 528 pozostało na zawsze na frankfurckim cmentarzu. – Na pewno jest to jeden z największych grobów zbiorowych warszawiaków poza Warszawą.Nikt nie poniósł j kary za zbrodnie w KL w Zakładach Adlera we Frankfurcie. nad Menem 

czytaj 

 

Deutschland Polen polnische Pilger in Dachau und Freising

Wspólne nabożeństwo w katedrze we Fryzyndze z udziałem abp Gądeckiego oraz kard. Marxa…niestety nie wspomina się o wnuku Króla Jana III Sobieskiego Kardynale Janie Teodorze …??

Dzisiejsza msza odbywa się dokładnie w rocznicę wyzwolenia KZ Dachau. ?  Przyznam, mówi MARX że często też myślę o amerykańskich żołnierzach, którzy wtedy wyzwolili obóz i którzy nigdy wcześniej czegoś tak strasznego nie widzieli i z pewnością nie mogli sobie nawet wyobrazić, że w samym środku Starego Kontynentu, w centrum światłej Europy ujrzą tak przerażający obraz. To, że Polacy i Niemcy mogli się po tym zbliżyć, jest wspaniałym świadectwem dla świata i sygnałem, iż pojednanie możliwe jest tylko tam, gdzie jest też miejsce na prawdę…Zaproszenie mnie na mszę, na której Polacy uczcili pamięć swoich męczenników w Dachau, jest dla mnie również gestem pojednania. Tutaj zginęło co najmniej 868 polskich duchownych. Dziś z każdej diecezji, skąd pochodzili ci męczennicy, przyjechało do Dachau ok. dziesięciu osób. To imponujące, dlatego musiałem tu być.

70 Jahre der Befreiung Dachau deutsch-polnische Messe

Kardynał Marx: "Nas zmuszono do prawdy" 29 kwietnia 2015 W 70. rocznicę wyzwolenia ????? obozu koncentracyjnego Dachau pod Monachium przybyła tam kilkusetosobowa pielgrzymka z Polski, m.in. 40 biskupów i setki księży

http://mariateresa.pl/index.php/8-artykuly/artykuly/499-15-pazdziernika-2015-hamburg

14 sierpnia 1943 -2 rocznica rytualnego morderstwa św Maxymiliana Kolbe 

Opatrzność wybrała mnie jako wybawiciela ludzkosci …Adolf Hitler 

czytaj

 

Trzej Muszkieterowie 

Kard. Dziwisz, od 27 sierpnia 2005 r. metropolita krakowski, 
bp Rakoczy – od 1992 biskup diecezji bielsko-żywieckiej i 
bp Jan Zając, od 2002 r. kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
50-lecie święceń kapłańskich będą świętować dwukrotnie – 
8 czerwca w parafii bielsko-żywieckiej u bpa Rakoczego i 23-24 czerwca 2013 r w Krakowie
(wtedy też przypadają imieniny biskupa Zająca).
Pojawią się i inni goście – m.in. metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz uczeń bp. Pieronka.
A trzej przyjaciele spotkają się znowu. – Trzej muszkieterowie? Dobre określenie.
Daj im Panie Boże, żeby we trójkę byli razem w niebie – kończy ks. Bielański.

Byli jak trzej muszkieterowie. Stanisław Dziwisz, Tadeusz Rakoczy i Jan Zając.