17 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia w oczekiwaniu na Chrystusa -trzech Polskich Królów patrzy na Wawel w Krakowie

17 czerwca 1696 w Wilanowie zmarł król Jan III Sobieski ,,Niewolnik Maryji ,,

była to 671 rocznica śmierci 1 Króla Polski Bolesława Chrobrego 17 czerwca 1025 r w Gnieznie 

była to 195 rocznica śmierci Króla Polski Jana Olbrachta -brata w Kazimierza 17 czerwca 1501 r w Toruniu 

Jan I Olbracht by Bacciarelli.jpg

 

Władcy Polski

12 marca 1000 w Gnieznie koronowany  na Króla Polski przez Cesarza Ottona III

Król Polski Bolesław Chrobry  był dziadkiem Księcia Kazimierza Odnowiciela 

pogrzeb

11 listopad  1703 r dusza  Króla Polski Jana III Sobieskiego znalazła się w Niebie ,
wizja  sługi bożej Karmelitanki Marii Anny Linmayr  w Monachium 

Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

2 Polskich Królów urodzonych w Olesku i Sw Stanisław Papczyński 
Olesko położone jest 23 km na północ od Złoczowa, 72 km od Lwowa,

5 km od Podhorców przy szosie kijowskiej, nad jednym z ramion Styru, zwanym Liberią.
Olesko było jedną z najstarszych osad i grodów książąt halicko-wołyńskich. 
W 1366 r. zostało przyłączone do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego.
17 sierpnia  1629 r. w Olesku urodził się Jan Sobieski, przyszły król-prawnuk hetmana Zółkiewskiego .
31 maja     1640 r w Olesku urodził się Michał  Korybut Wiśniowiecki przyszły król -prawnuk Zamojskiego 

11 listopada 1673 r., w odpust św. Marcina

bł  O Stanisław Papczyński  przygotowując się do kazania w Chojnacie, otrzymał proroczą wizję: 
ujrzał w zachwyceniu wielkie zwycięstwo rycerstwa polskiego nad Turkami pod Chocimiem. 


Widział, jak hetman Sobieski osobiście poprowadził do walki regimenty piechoty i dragonii.o. Stanisław zaniemówił z wrażenia.
Ludzie byli tak przybici klęskami Rzeczypospolitej, że wielu odnosiło wrażenie, jakby Bóg odwrócił się od kraju.
A tu nagle taki dar!
To było coś tak wspaniałego, że aż prosiło się, aby o tym zwycięstwie opowiedzieć z ambony.
Kiedy opowiedział widzenie, wrażenie było piorunujące.

Ludzie upadli na kolana przed obrazem Matki Bożej w chojnackim kościele  i głośno płacząc,

dziękowali za dar zwycięstwa oręża polskiego.

11 listopada 1673 r we Lwowie umierał Król Polski Michał Korybut Wisniowiecki 

Sanktuarium na Mariankach w Górze Kalwarii-wieś nabył poznański biskup

Stefan Wierzbowski, który marzył, by zbudować Nową Jerozolimę,

będącą odzwierciedleniem świętego miasta i sanktuarium Męki Pańskiej. 

Kazał wznieść kościoły i klasztory, odpowiadające poszczególnym miejscom na mapie Jerozolimy: 

od Wieczernika, poprzez Cedron, Kaplicę Piłata, aż po Kalwarię, 

samo miasto zaś zaplanował na planie krzyża.

Sprowadził z Jerozolimy ziemię i nakazał rozsypać ją wzdłuż głównych dróg osady. 

Prawa miejskie Nowej Jerozolimie  gdzie zabroniono osiedlać się żydom 

 nadał Michał Korybut Wiśniowiecki 26 lutego 1670 r.

kr

27 lutego 1670 roku na Jasnej Górze w Częstochowie  odbył się ślub króla

Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z  arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką

Boża Opatrznosc sprawiła że oboje  przyszli na świat 31 maja

w święto  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  .

31 maja 1640 w Olesku urodził się Król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki

31 maja 1653  we  Wiedniu urodziła się jego żona Eleonora Habsburżanka,

prababcia Królowej Francji –Marii  Antoniny zgilotynowanej 16 pańdziernika 1793 r w Paryżu .

31 maja 1744 -Częstochowa Jasna Góra  rodzina Króla Polski Augusta III Sasa

dziadkowie zgilotynowanego 21 stycznia 1793 r męża Marii Antoniny

ofiarowali rodzinę Matce Bożej patrz

 

Do Wieczernika do o. Stanisława przyjeżdżał słuchać kazań Jan III Sobieski

 

 

Hetman Stanisław Żółkiewski -pradziadek Króla Jana III Sobieskiego nosił pierścień z napisem „Jestem niewolnikiem Maryi”. 

o. Stanisław Papczyński (1631 – 1701)"Niewolnik Maryi"był spowiednikiem królaJana III Sobieskiego
  "Oto jego wskazanie, jakie dla nas pozostawił: we wszystkich trudnościach uciekać się do Niepokalanej.

Wskazanie to przejął od samego Jezusa, który z krzyża wskazał apostołowi Janowi Maryję jako Matkę

Zmarli 17 czerwca w tym Trzej Polscy Królowie 

 

 

W oczekiwaniu na Chrystusa Króla Polski 

Okupańci Królewskiego Wawelu 

czytaj

Piotr Cywiński

Nowy Biskup Pindel urodzony 18 listopada 1958 r w Oswięcimiu zaprasza do Auschwitz 

Biskup Roman Pindel objął rządy w diecezji bielsko-żywieckiej

7 stycznia 2014    patrz

ks. prałat Roman Pindel objął stanowisko biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.

Dotychczasowy gospodarz ks. bp Tadeusz Rakoczy z racji wieku przeszedł na emeryturę.


16 listopada 2013 roku papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym diecezji bielsko-żywieckiej. 

a10

Metropolita krakowski kard. Dziwisz zwracając się do nowego ordynariusza apelował, aby był „dobrym świadkiem Jezusa Chrystusa"


Sakry biskupiej udzielał metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, współkonsekratorami byli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. W uroczystościach wzięło udział ok. 30 arcybiskupów i biskupów z Polski, Słowacji, Rumunii, Czech, Ukrainy, a także Paweł Anweiler, biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego.


Nowy gospodarz diecezji bielsko-żywieckiej ma 55 lat i pochodzi z Wadowic. ( pisali z Oswięcimia ??)

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 w katedrze na Wawelu. 

Herb biskupa Pindla zawiera szarfę ze słowami dewizy biskupiej: „Verbum Vitae Continentes — Trzymajcie się Słowa Życia".

Nad nią umieszczony jest na niebieskim tle krzyż jerozolimski, który symbolizuje pięć ran ukrzyżowanego Jezusa.

Na tle krzyża znajduje się otwarta księga Pisma Św. z pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego — alfa i omega.

To przypomnienie, że Jezus początkiem i celem.

7 stycznia 2014 roku Ks. bp Roman Pindel objął kanonicznie diecezję,

którą przejął od bp Tadeusza Rakoczego, pierwszego gospodarza diecezji bielsko-żywieckiej.

czytaj 

 6 grudnia 2006 papież Benedykt XVI podniósł Stanisława Wielgusa 

do godności arcybiskupiej i mianował metropolitą warszawskim

7 stycznia 2007, abp Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego.

Zamiast ingresu, odbyła się msza dziękczynna za 25-letnią posługę kard. Józefa Glempa.

1 lipca 2007 ustanowili święto PSA -w Płocku BISKUP LIBERA wymienił Kapłanów 

POLAND-RELIGION-VATICAN-COMMUNIST-WIELGUS

Ks. abp Wielgus zarażał nas Polaków miłością do prawdy, ucząc mężnej służby Deo et Patriae.

Obchodzi dziś złoty jubileusz kapłaństwa

fot. PAP

 Abp Stanisław Wielgus obchodził  10 czerwca 1962 r  złoty jubileusz kapłaństwa.

Wieloletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,przeżywa dziś 50 rocznicę święceń kapłańskich

czytaj 

Wielu z nas Polaków  wiązało wielkie nadzieje z objęciem przez niego posługi biskupiej w archidiecezji warszawskiej.

Byliśmy przekonani, że ten człowiek wielkiego serca, ogromnego ducha i potężnego umysłu,

będzie w stanie tak pokierować centralną diecezją Polski, by osłonić Kościół przed zakusami

liberałów i antyklerykałów kórzy przyczynili się do zamordowania Polskich Biskupów 

Stanisław Wielgus urodził się 23 kwietnia 1939 roku w Wierzchowiskach.

Święcenia kapłańskie, wraz z 20 innymi diakonami, przyjął 10 czerwca 1962 r. z rąk ks. bp. Piotra Kałwy, ówczesnego ordynariusza lubelskiego.

11  czerwca 2016 -Wicekanclerz Niemiec odwiedził Auschwitz-Birkenau

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum.

W ubiegłym roku zwiedziło je ponad 1,7 mln ludzi. 
 W 2016 r Polska i Niemcy obchodzą 25. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku

oraz 30. rocznicę powstania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

 

Mordy rytualne dla państwa IZRAEL Warszawa -Rzym -Monte Cassino -Castel Gandolfo 1943-1945

Czytaj 

Kim Jest Kardynał Nycz- Przerażony złem,spragniony miłosci

Kim Jest Kardynał Nycz- Przerażony złem,spragniony miłosci 

Kim jest Piotr Cywiński www.cwi.pl

 

 

W dniach od 7 do 18 lutego 2007. w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się seminarium dla polskich księży katolickich

,, Przerażeni złem,spragnieni miłosci,,Wzięło w nim udział 30 osób.

Przed wyjazdem 2 stycznia 2007 r  uczestnicy spotkali się w Oświęcimiu Uczestnicy mieli okazję spotkać się z Bp Kazimierzem Nyczem i www.cwi.pl Piotrem Cywińskim
Po Akcji Ingres 7 styczeń 2007 ukamieniowaniu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa w
yjazd uczestników nastąpił w dniu 7 lutego 2007 r   po powrocie 19 lutego 2007 r w Warszawie ul. Rakowieckiej 61

gdzie      2 sierpnia 1944 r zamordowano w tym miejscu 30 Polaków w tym 17 Jezuitów , i 600 Polaków w pobliskim Więzieniu – w miejscu zbrodni  na Polakach  Piotr Cywiński przystąpił do  operacji ,,Jezuici”2007
Dla zamknięcia operacji „Wielgus” Redakcja „Przeglądu Powszechnego” i Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprosili wiernych i niewiernych na dyskusję panelową pt „ Prawda siłą Kościoła – Kościół po niedoszłym ingresie”.Dyskusja odbyła się 19 lutego 2007r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego – Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61.
  Prowadzący dyskusję Piotr Cywiński zachowywał się jakby był Generałem Zakonu Jezuitów, a Prowincjał o. Dariusz Kowalczyk jak student wobec profesora.
W Oświęcimiu  naprzeciw Koscioła św Krzyża gdzie 31 maja 1894 ukazała się Matka Boża nad kosciołem zamienionym przez żydów na magazyn  istnieje wielki napis Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości…wychodzący z ust św Jana Pawła II

Operacja WIELGUS  jest nie tylko grzechem przeciwko Bogu ,jest kolejną zbrodnią przeciwko Narodowi Polskiemu
Organizatorom akcji 7 luty 2007 do Izraela Przerażeni złem,spragnieni miłosci do Izraela  wiedzą  o medalu   ,,Rozdzieleni siłą,połączeni miłoscią ,,wybitym przez Cara na pamiątkę przymuszonego odejścia 6 milionów Katolików

Kim jest Piotr Mateusz Andrzej Cywiński ur. 16 kwietnia 1972 w Warszawie …..

16 kwietnia 1947 r powieszono w  Auschwitz  Rudolfa Hesa który po nawróceniu w Wadowicach-gdzie 
12 kwietnia 1947 r w Wadowiceach prosił Polski Naród o przebaczenie
12 kwietnia 1947 r w Rzymie ukazała się Matka Boża-było to przepowiedziane słudze bożej Luiginie Sinapi

12 kwietnia 1937 r   przez Matkę Bożą patrz strona  
Luigina Sinapi urodziła się 8 września 1916 roku.

15 sierpnia 1935 roku objawili się jej Matka Boża i Jezus Chrystus , została cudownie uzdrowiona z raka ,

12 kwietnia 1937 roku  w pobliżu bazyliki trzech fontann Matka Boża pokazała jej wizję Eugenia  Pacelli wyboru na papieża.

Zmarła 17 kwietnia 1978 r

Cmentarz Masonów w Rzymie na który zaprowadziła mnie 16 czerwca 2013 r Luigina Sinapi

 

Zostawiłam obrazek Chrystusa Króla …