17 sierpnia 1942 transport 24 Polek z Osrodka Bożego Miłosierdzia Helclów do Auschwitz -Kult św Jana Pawła II w Krakowie

17 sierpnia 2002 Zawierzam cały świat Bożemu miłosierdziu 

Królewskie Miasto Kraków 26–31 lipca 2016 oczekuje przybycia 

Papieża Franciszka 

Żydzi nigdy nie pokażą  Katolickiej Polski korzystnie

17 sierpnia 1942 transport 24 Polek z Ośrodka Bożego Miłosierdzia Helclów do Auschwitz

17 sierpnia 1942 z Krakowskiego  Ośrodka Miłosierdzia Helclów

Dom wielkiego miłosierdzia

do Auschwitz wywieziono 24 Polki -dlaczego 17 sierpnia 1942  ?

Dom Helclów

17 sierpnia 1704  Regentką Bawarii zostaje Polka  z Krakowa

Teresa Kunegunda  Sobieska córka Króla Polski Jana III Sobieskiego

urodzona 4 marca 1676 r na Wawelu

( koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r na Wawelu  )
Włascicielką pałaców w Dachau ,Schleisheim,Nymphenburg,Burghausen

jedną z  uwięzionych i torturowanych była Polka Stefania Tomaszewska  nr P 17542

Stefania Tomaszewska urodziła się 21 czerwca 1908 r w Krakowie ul Sw Krzyża 7

17 sierpnia 1908 r w Krakowie ul św Krzyża 7  Stanisław Tomaszewski

wydał Polski za czasów Panowania Króla Jana III Sobieskiego 

21 marca 1914  w Krakowie ul św Krzyża 7   przestępca Włodzimierz Lenin 

 wygłosił referat pt. „Rosyjska socjaldemokracja a kwestia narodowa”.

Fakt ten upamiętniała  tablica na froncie domu

17 sierpnia 1629  Olesko urodziny Jana Sobieskiego 

17 sierpnia 1700-Bruksela urodziny Klemensa Augusta -wnuka Króla Sobieskiego 

17 sierpnia 1704 -Teresa Kunegunda Sobieska zostaje regentkę Bawarii

17 sierpnia 1744 -Hamburg  Arcybiskup Klemen August obchodzi 44 rocznicę urodzin 

17 sierpnia 1934 -Hamburg uroczyste przyjęcie Adolfa Hitlera ( 22 odwiedziny Hamburga)
17 sierpnia 1940 – Kraków obalenie  pomnika frankisty Adama Mickiewicza…

część figur odnaleziono na złomowisku w Hamburgu
17 sierpnia 1914 –  ofensywa armii rosyjskiej na Prusy Wschodnie.
17 sierpnia 1740 – Rzym Benedykt XIV wybrany papieżem.

14 czerwca 1751  w Castel Gandolfo   wydaje Encyklikę

,,A quo primum,,ostrzegającą przed panoszeniem się żydów w Polsce 

10 kwietnia 1848   Rzym   Adam Mickiewicz prorokuje ,,Polski nie będzie ;;

Frankista Adam Mickiewicz zaprzyjazniony z Józefem Mazzinim

ojcem Ernesto  Nathana o którym pisze św Maxymilian Kolbe 

czytaj

 W roku 1917 masoneria na całym świecie obchodziła  jubileusz dwustulecia istnienia organizacji.

Wydarzenie to świętowaliwolnomularze w Rzymie, gdzie godność wielkiego mistrza sprawował w tym

czasie dawny burmistrz miasta Ernesto Nathan

„Wielki Wschód występował jako spadkobierca i kontynuator i idei Garibaldiego i Mazziniego;

jego przywódcy jak Adrian Lemni, Ernesto Nathan, Lodovico Frapolli, Giorgio Tamaio, Timateo Riboli

chlubili się tym że są 'naśladowcami, uczniami i następcami'

Ich celem było  całkowite zniszczenie katolicyzmu.

W październiku 1917 roku na ulicach Wiecznego Miasta zorganizowano

regularną demonstrację pod znakiem Szatana.

Jej uczestnicy głosili otwarcie, że ukoronowaniem ich działań ma być panowanie diabła na Watykanie.

W trakcie jej trwania rozwinięto czarny sztandar giordano-brunistów przedstawiający postać Archanioła Michała,

uchwyconą szponami Lucypera i powaloną na ziemię. Na jednym z transparentów widniał napis

Szatan musi zapanować w Watykanie a papież będzie jego sługą”.

17 grudnia 1936 w dniu narodzin J. M. Bergoglio ( obecnie Papież Franciszek)  
31 letnia  Siostra   Faustyna cierpiała bardzo za kapłanów  
 Dzisiejszy dzień ofiarowałam za kapłanów; w dniu tym więcej cierpiałam niż kiedykolwiek: i wewnętrznie, i zewnętrznie.
Nie wiedziałam, że w jednym dniu tyle wycierpieć można. 
Starałam się odprawić godzinę świętą, w której duch mój kosztował goryczy ogrójcowej; walczę sama jedna,
wsparta ramieniem Jego, przeciw wszelkim trudnościom, które stają jak mury nieprzebite przede mną,
jednak ufam w mocy imienia Jego i nie lękam się niczego”
(cytat z „Dzienniczka”, nr 823)

17 grudnia 2013  w 77 rocznicę  urodzin nowego Papieża Franciszka

jego dobra znajoma wychowanka frakisty Helmuta  Kohla (Cohena) 

Angela Merkel z Hamburga rozpoczęła swoją trzecią kadencję

na stanowisku kanclerza Niemiec.patrz

Dom Miłosierdzia Helclów Kraków 

17 sierpnia 1908 r   Stanisław Bończa Tomaszewski  wydał mapę Polski 

za czasów panowania Króla Jana III Sobieskiego urodzonego

 17 sierpnia 1629 w Olesku 

16 października 1917 roku siedmiu kleryków
Międzynarodowego Kolegium Franciszkańskiego „Seraphicum” przy Via S. Teodoro 41F
w Rzymie zawiązało pod przewodnictwem brata Maksymiliana  Rycerstwo Niepokalanej 
Członkowie tego stowarzyszenia poświęcili się w całości i bezwarunkowo Niepokalanej Dziewicy. 

Rodzina Tomaszewskich chrzest Felicji 9 czerwca 1918  Kosciół Karmelitów Matki bożej  na Piasku 

Kosciół Bożego Miłosierdzia z 1555 r Kraków na Smoleńsku 

 Rzym   Maksymilian Kolbe 

Oswięcim 

 

Adam Mickiewicz rozpoczoł 10 kwietnia 1848 r  teatr Frankistów w Rzymie -przed Kosciołem św Andrzeja gdzie 20 stycznia 1842 r ukazała się Matka Boża 
Adolf Hitler rozpoczoł teatr w Monachium 2 sierpnia 1914 r przed Kosciołem gdzie pochowano Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

przodka Cesarza Karola I Habsburga 

 

 

 

Zbrodniarz Rudolf Hess nawrócony  10 kwietnia 1947 w Wadowicach 

12 kwietnia 1947 prosił Naród Polski o przebaczenie 

28 sierpnia 1948 w Wadowicach aresztowano s. Izabelę Łuszczkiewicz

dlaczego tak okrutnie była męczona

Kult św Jana Pawła II w Krakowie

Kosciół Sw Stanisława Kostki skąd 23 maja 1941 do więzienia Montelupich

 wywieziono 12 Salezjanów 

Mały domek Karola Wojtyły …6 sierpnia 1944 gdy aresztowano 8 tysięcy

Polaków  w Krakowie -gdy w Warszawie wymordowano tysięce Polaków w tym

30 redęptorystów na Karolkowej -cudownie  uratowany !!!