17 sierpnia 2016 Kraków -Hamburg odpowiedz na list Kardynała Stanisława Dziwisza z 17 sierpnia 2005 r

17 sierpnia 2016    Rok Bożego Miłosierdzia w Hamburgu 

25 sierpnia 2005 ( 100 lecie urodzin św Siostry Faustyny ) w Hamburgu otrzymałam list pisany 17 sierpnia 2005 r z Krakowa przez Biskupa Stanisława Dziwisza z pozdrowieniami i prośbą o modlitwę .Uznałam ten list jako zaproszenie św Siostry Faustyny dla pielgrzymki do Krakowa gdzie uczestniczyłam 17 sierpnia 2002 r w konseracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach .26 sierpnia 2005 r byłam w Częstochowie spotykając na Jasnej Górze Biskupa Stanisława Dziwisza ,uczestniczyłam 27 sierpnia 2005 w Ingresie Biskupa Stanisława Dziwisza na rynku Krakowskim ..  w pobliżu Koscioła Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku 

czytaj

7 stycznia 2007 r uczestniczyłam w Warszawie w Ingresie ( linczu bez Miłosierdzia ) Polaka Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 

Kociół Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

10 czerwca 1962 Gdynia -Oksywie Kosciół Sw Michała moja I Komunia św 

10 czerwca 1962 święcenia Kapłanskie ks Stanisława Wielgusa 

10 czerwca 2010 -Alojzy i Krystyna Tomaszewscy uczestnicy uroczystosci I kumunii świętej  10 czerwca 1962 r  spotkaniu u Kardynała Stanisława Dziwisza

10 czerwca 2010  w dawnej Fabryce Emalia Oskara Schindlera – obecnie oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. żydzi otworzyli wystawę "Kraków czas okupacji 1939-1945" 

Turyści zaczęli przyjeżdżać na ul. Lipową po kinowej premierze "Listy Schindlera" Stevena Spielberga. Za sprawą filmu historię Oskara Schindlera  poznali ludzie na całym świecie.

chrzest kasi Zimmerer córki żyda z Hamburga w Krakowie 

 scenariusz ekspozycji  przygotowywał zespół:żydówka pierwsza żona Jana Marii Rokity  Katarzyna Zimmerer, Grzegorz Jeżowski, Edyta Gawron i Barbara Zbroja, pod kierownictwem Moniki Bednarek.

10  czerwca 2010-PDG A.Tomaszewski wręczył X.Kardynalowi reprodukcję mapy z czasów największej świetności Polski – panowania Jana III Sobieskiego.wydaną przez jego ojca Stanisława 

Minister-szef Urzędu Rady Ministrów  żyd Izaak Goldwich   jako JAN MARIA ROKITA życiorys z wikopedi 


Polak  Jan Rokita lat 23 został zamordowany w 1949 r w Krakowie na Montelupich czytaj

9 stycznia 2006    Kraków Łagiewniki Niech w Polsce wygra katolicyzm łagiewnicki z katolicyzmem toruńskim" – zaapelował  Izaak Goldwicht  jako  Jan Maria Rokita
Za symbol nowoczesnego polskiego katolicyzmu Jan Rokita obrał nowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
9 stycznia 1981   Warszawa Ks Stanisław Dziwisz od Kardynała Wyszyńskiego otrzymał dla Papieża JP II  list 8 stron z wynikami-procesusepiscopalis w sprawie Kielc ( Prowokacja  pogrom 4 lipca 1946)czytaj

Alojzy Tomaszewski urodzony 21 czerwca 1928 r w Krakowie w 20 rocznicę urodzin siostry Stefanii

21 czerwca 1908  Kraków urodziny Stefanii Tomaszewskiej P nr 17542 Auschwitz www .rodzinaoswięcimska.pl  

Mapę wydał ojciec Alka i Stefani – Stanisław Tomaszewski  17 sierpnia 1908 w Krakowie na ul św Krzyża 7 

Mapa Polski wydana 17 sierpnia 1908 r w Krakowie ul Sw Krzyża 7 

czytaj 

27  sierpnia 2005 uczestniczyłam w Ingresie Biskupa Stanisława Dziwisza …….który nie zauważył że 

Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie już  29. czerwca 1954 r. oceniła  Obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach bardzo  ujemnie,że “trzeba się od niego odwracać”

Fałszywy obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach 

Do Krakowa na dzień  5.Х.1969 r  najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny z książki francuskiej P.Winowskiej z właściwą jej fotografią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed jej zgonem.Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten,co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli S.F. i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29.ѴІ.1954 r. oceniła go b. ujemnie,że “trzeba się od niego odwracać”, ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Niedzieli Przewodniej.Dlatego ja przed nіm od tego czasu Mszy św. odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Palotynów, którzy nadal mają ten obraz w W. Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu.

 

7 stycznia 2007 r uczestniczyłam w Warszawie w Ingresie ( linczu ) Polaka Arcybiskupa Stanisława Wielgusa ..jak odmiennym  od Krakowskiego Ingresu Biskupa Stanisława Dziwisza czytaj

6 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI podpisał bullę mianującą bp. Wielgusa arcybiskupem warszawskim.  
6 grudnia  2006 r  godz 12.00 byłam w KZ DACHAU 

17 sierpnia 1629 r w Olesku  urodził się Jan -znany w świecie jako Król Jan III Sobieski  

17 sierpnia 1700-Bruksela urodziny Klemensa Augusta -wnuka Króla Sobieskiego mieszkańca Dachau

17 sierpnia 1704 -Teresa Kunegunda Sobieska zostaje regentkę Bawarii-mieszkanka Dachau 

17 sierpnia 1744 -Arcybiskup Klemen August obchodzi 44 rocznicę urodzin  w Hamburgu 

17 sierpnia 1934 -Hamburg uroczyste przyjęcie Adolfa Hitlera ( 22 odwiedziny Hamburga)
17 sierpnia 1940 – Kraków obalenie  pomnika frankisty Adama Mickiewicza…część figur odnaleziono na złomowisku w Hamburgu
17 sierpnia 1740 – Rzym Benedykt XIV  ostrzegający Polaków przed żydami -zostaje wybrany papieżem.

17 sierpnia 1942  Kraków transport 24 Polek z Osrodka Bożego Miłosierdzia Helclów do Auschwitz   czytaj

17 sierpnia 1704  Regentką Bawarii zostaje Polka  z Krakowa Teresa Kunegunda  Sobieska córka Króla Polski Jana III Sobieskiego urodzona 4 marca 1676 r na Wawelu ( koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r na Wawelu Włascicielką pałaców w Dachau ,Schleisheim,Nymphenburg,Burghausen

17 sierpnia 1908 r w Krakowie ul św Krzyża 7   Stanisław Tomaszewski wydał mapę Polski za czasów Panowania Króla Jana III Sobieskiego-umocnienie dla Polaków gdy zabroniono języka polskiego 

21 czerwca 1908  ul św Krzyża 7  urodziny Stefanii Tomaszewskiej -wywiezionej 17 sierpnia 1942 z Krakowa do Auschwitz 

21 marca 1914  w Krakowie ul św Krzyża 7    Włodzimierz Lenin  wygłosił referat pt. „Rosyjska socjaldemokracja a kwestia narodowa”.

Fakt ten upamiętniała  tablica na froncie domu czytaj

Tablice pamiątkowe, Muzeum Lenina przy Topolowej 5, Muzeum Dom Lenina przy ul. Królowej Jadwigi 41… to obowiązkowe punkty dawnych świeckich misteriów marksizmu-leninizmu, które miały z konieczności dziejowej zastąpić wszelkie inne religie i filozofie.Innymi miejscami związanymi z przywódcą rewolucji była kamienia przy Lubomirskiego 49, w której mieszkał Lenin i tam miała odbyć się narada „lutowa” wraz ze Stalinem (do końca czasów komunistycznych wisiała tam odpowiednia tablica). Przy okazji zajrzyjmy na inne niechlubne karty historii: Stalin przyjechał do Krakowa również w 1912 r. i była to jego pierwsza podróż zagraniczna, podczas której zetknął się z kulturą zachodnią. Przebywał przez pewien czas w kamienicy przy wylocie ul. Sławkowskiej. Miejsc związanych z Leninem i ruchem rewolucyjnym jest w Krakowie zresztą więcej – warto zajrzeć do interesującegowpisu o rewolucjonistach w Krakowie – paradoksem dziejowym jest to że w prowincjonalnym Krakowie w 1912 r. działali tuż obok siebie ludzie którzy tworzyć mieli sowiety oraz wolną Polskę.

[Ul. Szewska, kamienica] nr 16, w której w r. 1913 [22 kwietnia] Włodzimierz Lenin wygłosił odczyt do słuchaczy Uniwersytetu Robotniczego im. Adama Mickiewicza na temat „Ruch robotniczy w Rosji a socjaldemokracja”. W fasadę domu wmurowana jest pamiątkowa tablica (s. 107).

Parter domu nr 7  [przy ul. św. Krzyża] zajmowała przed I wojną światową studencka organizacja „Spójnia”. Tutaj 21 marca 1914 r. Włodzimierz Lenin wygłosił referat pt. „Rosyjska socjaldemokracja a kwestia narodowa”. Fakt ten upamiętnia tablica na froncie domu (s. 104).

1912-1918 żyli w Krakowie -kolega klasowy Adolfa Hitlera .. Ludwig Wittgenstein, Lenin, Stalin.

–w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 41, w którym przez kilka miesięcy mieszkał Lenin, aż do lat siedemdziesiątych XX wieku obok wejścia stała figurka Matki Bożej. Po jednej stronie tablica upamiętniająca Lenina, po drugiej Maryja.

Krakowskie ślady marszałka Józefa Piłsudskiego

to miasto odwiedził jako pierwsze po przejęciu władzy w 1918 roku,W Krakowie posiada pomnik w postaci kopca na Sowińcu – Kopiec Piłsudskiego. Jednakże tych miejsc jest tutaj znacznie więcej. Są to miejsca, które odwiedzał, uroczystości, w których brał udział. Wiele z nich jest upamiętnionych poprzez tablice, obeliski, obiekty i instytucje noszące Jego imię.Pierwsza grupa obiektów to miejsca zamieszkiwania. Po raz pierwszy zatrzymał się w Krakowie w sierpniu 1896 roku, przy ulicy Pańskiej 5 (obecnie Marii Skłodowskiej-Curie). Za pierwsze stałe mieszkanie pod Wawelem – dosłownie vis à vis Wawelu – uchodzi nieznany z numeru budynek przy ul. Podzamcze w 1902 roku. Tam przygotowywał do druku „Bibułę”, ów elementarz podziemia Później zamieszkał przy ul. Topolowej 14, a następnie 18. Miejsce to, podobnie jak kolejny adres przy ul. Szlak 31, upamiętniają okolicznościowe tablice pamiątkowe.
Kolejnym widocznym przejawem więzi łączącej Marszałka z Krakowem, było nadanie 3 października 1933 roku obywatelstwa honorowego miasta Józefowi Piłsudskiemu.
Kilka lat wcześniej, 12 marca 1920 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał Mu doktorat honoris causa. Uroczyste wręczenie odbyło się 28 kwietnia 1921 roku. Po uroczystościach Marszałek spotkał się ze studentami w domu akademickim przy ul. Jabłonowskich. Tego samego dnia wziął udział w kolejnej uroczystości. Tym razem było to położenie kamienia węgielnego pod Klinikę Ginekologiczną UJ przy ul. Kopernika. Oczywiście na murach obiektu, do dziś istniejącego, widnieje tablica upamiętniająca to wydarzenie.
Należy też podkreślić związki Marszałka z Akademią Górniczo-Hutniczą.Krótko po jej ustanowieniu – 8 kwietnia 1919 roku – Uchwałą Rady Ministrów, już 1 maja 1919 roku mianował jej pierwszych profesorów. Dnia 20 października 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według relacji z Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 21 października 1920 roku. Naczelnik Państwa na uroczystości przybył o godzinie 11:00, gdzie przed gmachem powitała Go młodzież, ustawiona w szpalerze. Natomiast u wejścia oczekiwał Senat Uniwersytetu z rektorem na czele, który dzierżył w ręku berło, dar Królowej Jadwigi. Senat, przybrany w togi i poprzedzany bedelami (woźnymi uniwersytetów i szkół wyższych), niosącymi berła uniwersyteckie – wprowadził Naczelnika Państwa klatką schodową, bogato przybraną w zieleń, do auli, wypełnionej szczelnie publicznością. W pierwszym rzędzie obok Dostojnego Gościa, miejsca zajęli najwyżsi dostojnicy państwowi, kościelni, oświaty, przemysłu i handlu oraz wojska. Naczelnika powitano przy wejściu trzykrotnym okrzykiem – następnie rektor UJ prof. Estreicher wygłosił mowę powitalną, w której złożył Mu hołd. W dalszej kolejności zabrał głos przedstawiciel młodzieży, zapewniając, że tak, jak karnie poszli za Wodzem w bój o wolność, tak dziś pragnie młodzież pod Jego przewodem pracować nad ugruntowaniem tej wolności. Po tych słowach powstał Naczelnik Państwa i obwieścił donośnym głosem: „Magnificencjo! Świetny Senacie, dostojne zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą w Krakowie za otwartą”. W trakcie uroczystości Marszałek dokonał jeszcze wpisu w pamiątkowej Księdze Królewskiej, będącej w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej. Wpisał się orlim piórem na pergaminowej karcie księgi, ozdobionej w tym miejscu emblematami polskiego żołnierza-akademika, pomysłu prof. Henryka Uziembły. Po okolicznościowych przemówieniach Naczelnik opuścił aulę, żegnany okrzykiem: „Niech żyje”.czytaj

Innym dowodem pamięci jest Dom im. Józefa Piłsudskiego. Budynek znajdujący się na rogu alei 3 Maja i ul. Oleandry.

Stoi w miejscu, z którego 2 sierpnia  1914 r. wyruszała Pierwsza Kompania Kadrowa kierując się na terytorium zaboru rosyjskiego.

W kosciele pochowano rodzinę Króla Jana III Sobieskiego  czytaj
Cesarz Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August,
król Niemiec i Czech, książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu,
arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc.
 
 Dom im. Józefa Piłsudskiego
Aktualnie mieszczą się w nim: Muzeum Czynu Niepodległościowego, Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich, Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz Archiwum Czynu Niepodległościowego. Decyzję o budowie Domu podjęli uczestnicy I Zjazdu Związku Legionistów Polskich, dawni legioniści. 5 sierpnia 1934 roku uroczyście otwarto pierwszą część budynku. W 1936 roku otwarto pierwszą wystawę pamiątek. Sam budynek jest tylko częścią niezrealizowanego nigdy kompleksu. Trudności finansowe i przeciwności historyczne uniemożliwiły dokończenie budowy w takiej formie, jaką założono w projekcie. Pamięć o Marszałku utrwalają tablice: na Kasynie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza 1, w budynku Magistratu – Pałac Wielopolskich przy ul. Wszystkich Świętych, przy ul. Jagiellońskiej 9 oraz na fasadzie Dworca Głównego. Jego imię, od 1933 r., nosi ulica łącząca Stare Miasto z Błoniami. Niestety po II Wojnie Światowej zmieniono jej nazwę. Przywrócono ją w 1990 roku, a 15 sierpnia 1996 roku, w Święto Żołnierza, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi. Jest ona rekonstrukcją dzieła z 1934 roku. Tablica o wymiarach 142 x 89 cm, odlana w brązie, ujęta liśćmi dębu, u góry orzełek strzelecki na tle dwóch skrzyżowanych buław marszałkowskich, a u dołu grupa maszerujących strzelców. Pośrodku napis:

RADA STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA 
NA UROCZYSTEM POSIEDZENIU W
DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 1933 ROKU 
UCHWALIŁA NAZWAĆ
UL. WOLSKĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Ponadto przy tej ulicy znajduje się jeszcze jedna tablica związana z Marszałkiem, ufundowana w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz pomnik. Pomnik Józefa Piłsudskiego odsłonięty został 10 listopada 2008 roku. Główny element pomnika składa się z marmurowego cokołu, z wyrytym napisem „Marszałek Józef Piłsudski 1867–1935”. Na cokole ustawiona jest w pozycji stojącej postać Piłsudskiego; wsparty na szabli, ubrany jest w mundur, płaszcz i czapkę. Całość ma 6 m wysokości. U stóp Marszałka znalazł się orzeł zrywający okowy, a obok maszt flagowy opleciony wieńcem laurowym z różami. Na jego szczycie umieszczono kopię główki laski marszałkowskiej z II Rzeczypospolitej. Obok ustawiono rzeźbę czterech legionistów wyruszających na bojowy szlak z krakowskich Oleandrów. U ich stóp wyryta została zwrotka legionowego hymnu, a obecnie i hymnu Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada”.

Kolejnym obiektem poświęconym Jego pamięci jest most łączący Śródmieście z Podgórzem. Oficjalnie nazywa się most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to najstarszy w Krakowie kompletny most drogowy nad Wisłą, który stoi do dzisiaj. Decyzję o jego budowie podjęto w sierpniu 1925 roku, a prace rozpoczęte we wrześniu 1926 roku trwały 7 lat. W 1932 roku Rada Miejska uchwałiła dla niego patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od strony Podgórza prowadzi do mostu ulica Legionów Józefa Piłsudskiego. Nazwę tę otrzymała w 1917 roku, po wojnie dwukrotnie ją zmieniano, by przywrócić w 1990 roku.

Innym ważnym obiektem jest głaz na Błoniach, od strony al. Marszałka Ferdinanda Focha. W miejscu, z którego Piłsudski 6 października 1933 roku odbierał defiladę na cześć króla Jana III Sobieskiego, będącą zarazem wielkim świętem kawalerii polskiej, umieszczono pamiątkowy kamień granitowy. Odsłonięcie głazu nastapiło 12 maja 1936 roku, czyli w pierwszą rocznicę zgonu Marszałka. W Parku Jordana w ostatnich latach stworzono Panteon Wielkich Polaków. Obecnie stoi tam około 40 popiersi. Uhonorowano tam również Józefa Piłsudskiego. W tej okolicy Marszałek jest patronem kolejnego obiektu – Stadionu Cracovii. Powstał on w 1912 roku, a w 1935 roku przyjął oficjalną nazwę „Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego”. W 1991 roku uroczyście potwierdzono, że nadal ważna jest decyzja o nadaniu imienia Marszałka.

Również w kilku obiektach sakralnych znajduą się tablice i medaliony Jemu dedykowane, m.in w Klasztorze OO. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11, w kościołach OO. Karmelitów przy ul. Karmelickiej i OO. Reformatów przy ul Reformackiej.

Żywym świadectwem tradycji piłsudczykowskiej jest Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Powstał on z inicjatywy miłośników tradycji niepodległościowych. Pierwsze wystąpienia szwadronu, w składzie 10 jeźdźców, miały miejsce w połowie 1989 roku. Od maja 2001 roku występuje pod własnym sztandarem. Szwadron bierze udział w wielu uroczystościach patriotycznych, rajdach i zawodach. Zupełnie innym wydarzeniem kultywującym pamięć Marszałka są „Lekcje śpiewania” organizowane od 2002 roku na Rynku Głównym przez kabaret „Loch Camelot” i Bibliotekę Polskiej Piosenki. W tak ważne dla nas daty – 5 sierpnia, czyli w wigilię wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej i 11 listopada – Święto Niepodległości, śpiewane są narodowe, patriotyczne, legionowe pieśni i piosenki. Zawsze przewija się tam postać Marszałka, a szef kabaretu Kazimierz Madej, prezentuje się w stroju a’la Marszałek i poprzez odpowienio dobraną literaturę i dokumenty przywołuje Jego pamięć. Co ważne lekcje te przyciągają młodzież i studentów. Od kilku lat w lekcjach uczestniczą także obcokrajowcy ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ i zawsze występują z jakąś świeżo poznaną pieśnią.

Należy dodać, że jest jeszcze kilka szkół, stowarzyszeń i towarzystw noszących Jego imię, są również budynki i lokale użyteczności publicznej. W sumie obiektów, instytucji i miejsc wiążących się z marszałkiem Józefem Piłsudskim w Krakowie jest ponad sześćdziesiąt

czytaj

Papież Franciszek i św Faustyna?   Boże Miłosierdzie w Hamburgu
17 grudnia 1936 w dniu narodzin J. M. Bergoglio ( obecnie Papież Franciszek)  31 letnia  Siostra   Faustyna cierpiała bardzo za kapłanów  

17 grudnia 2013  w 77 rocznicę  urodzin nowego Papieża Franciszka jego dobra znajoma   żydówka Angela Merkel z Hamburga rozpoczęła swoją trzecią kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec.patrz

8 grudnia 2015  Inauguracja Roku Bożego Miłosierdzia 

Papież Franciszek jest „trzecim apostołem Bożego Miłosierdzia” po świętej Faustynie Kowalskiej i św.Janie Pawle II – powiedział  kardynał Stanisław Dziwisz.Kardynał Dziwisz wspomniał, że kiedy 7 lutego 2014 r  Franciszek przyjął w Watykanie polskich biskupówmówił im, że jako dziecko nauczył się odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego w domu swej babci w Argentynie.

27 lipca 2016 na Wawelu papież Franciszek spotkał się z polskimi biskupam

fot. flickr/EpiskopatNews

Spotkanie z papieżem było jak w gronie rodzinnym – mówił bp Tadeusz Pieronek po wyjściu z Katedry Wawelskiej

Mieszkający na Wawelu gdzie urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska Bp Tadeusz Pieronek jest w rodzinnym gronie Kardynałów  Nycza i Dziwisza …organizatorów Ingresu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 7 stycznia 2007 r w Warszawie 

Dlaczego Teresa Kunegunda Sobieska Regentka Bawarii koronowana 2 lutego 1676 r  w łonie matki ,urodzona 4 marca 1676 r  na Wawelu  Regentka Bawarii od 17 sierpnia 1704 umiera nagle w Wenecji 10 marca 1730 r ?

Zapomniany jest ślub Teresy Kunegundy 15 sierpnia 1694 r w Warszawie (889 rocznica pierwszej wiadomości o Dachau)z regentem Bawarii Maxymilianem Emmanuelem Wittelsbachem potomkiem Władysława Jagiełły czytaj  Na dzień ten przypadało święto Wniebowzięcia Matki Boskiej, patronki królowej Polski.Z królewną do ołtarza szedł królewicz Jakub, całą ceremonię celebrował prymas Michał Radziejowski.
Po zaślubinach nastąpiło huczne wesele wraz z zabawami, ucztami i włoską operą, w sumie całe uroczystości trwały pięć dni.Dla obcokrajowców bogactwo zaślubin córki królewskiej i tłumy gapiów były świadectwem wielkiego poważania, jakie Jan Sobieski miał wśród poddanych.Zaślubiny były niezmiernie uroczyste.Do Warszawy zjechali się “najznaczniejsi panowie z żonami i dziećmi z całego królestwa”.

Ceremoniał zaślubin Teresy Kunegundy Sobieskiej
Księżniczka ubrana była „w biało-srebrną suknię bogato wysadzaną diamentami; na głowie miała koronę królewską,z prawej strony prowadził ją książę Jakub, a z lewej książę Aleksander,płaszcz królewski z białosrebrnego materiału obszyty futrem gronostajowym  niosły trzy żony senatorskie,a welon trzymała panna Wielopolska, córka byłego kanclerza wielkiego koronnego”. Ważną rolę w kreowaniu politycznego wizerunku Jana III na arenie europejskiej miały relacje polskiego władcy z Rzymem,o czym świadczy fakt, iż w orszaku weselnym między marszałkami a królem kroczył nuncjusz papieski.Miejsce za Janem III przysługiwało jego ukochanej córce, pannie młodej.Porzedzali ją reprezentantanci elektora bawarskiego, którzy swoją obecnością wyrażali jej związek z Maksymilianem Emanuelem i tym samym symbolicznie zaznaczali moment przejścia Teresy Kunegundy z pozycji córki królewskiej do roli elektorowej bawarskiej. Czwartego dnia uczty weselnej zorganizowano fajerwerki ku czci nowej elektorowej bawarskiej i Maksymiliana Emanuela.Połączenie rodu królewskiego Sobieskich z rodem Wittelsbachów symbolizowała alegoria utworzona na Wiśle,przedstawiająca herb królewski i bawarski oraz iluminowane inicjały Teresy Kunegundy i elektora.  

Generalny gubernator Hans Frank

Król Polski Jan III Sobieski …  Król Frankistowski -Hans Frank na Wawelu 

W lutym 1936 r. podczas pierwszego pobytu na Wawelu Hans Frank złożył laurowy wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego. Towarzyszyła mu żona

14  lutego 1936 r. podczas pierwszego pobytu na Wawelu Hans Frank z żoną Brygidą złożył laurowy wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego.

Powiedział m.in. "Dopiero po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić, jak wielką potęgąw przeszłości była Polska i można nabraćnależytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki".

Po oficjalnym spotkaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się raut z udziałem jego przyjaciela Prof Fryderyka Zolla -i  przedstawicieli nauki i sztuki. Przybyli zaproszeni profesorowie, artyści, muzycy.Po opuszczeniu Krakowa.Frank wyjechał na kilkudniowy wypoczynek do Zakopanego.

DEMOKRACJA TALMUDYCZNA

Do czynnych masonów należą m.in. b. prezydent RP Bronisław Komorowski i kard. Stanisław Dziwisz .. Hasłami masonerii są : wolność, równość, braterstwo, wylansowane przez Rewolucję Francuską podczas której zgilotynowano wnuków  Króla Polski Augusta III Sasa , Czasami dodaje się dzisiaj czwarte hasło: solidarność. W praktyce masoneria służy rozwijaniu trzech podstawowych pożądań człowieka: wiedzieć, posiadać, mieć władzę  Chrystus jest uznawany, ale jako człowiek, postać historyczna.  Andrzej Zoll – profesor prawa Kraków jest  członek Klubu Rotary.prof Andrzej Zoll współpracuje z żydowska lożą masońską B'nai B'rith.Prof. Andrzej Zoll zdobył już wszystko co było do zdobycia..Prof. Andrzej Zoll b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Obrońca Praw Człowieka powołany przez kurię metropolitalną w Krakowie na szefa Rady Centrum im. św. Jana Pawła II jest masonem żydowskiej loży B'nai B'rith "Nie lękajcie się". Zollowie należą w Krakowie do znanej rodziny prawniczej. Fryderyk Zoll (starszy 1834 – 1917) był  znawcą prawa rzymskiego, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Akademii Umiejętności. Drugi, też Fryderyk, zwany młodszym żył w latach 1865 – 1948. Był synem Fryderyka starszego, też profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, również członkiem Akademii Umiejętności i w okresie międzywojennym wywarł swoim dorobkiem duży wpływ na ustawodawstwo i orzecznictwo w Polsce. To dziadek prof. Andrzeja Zolla b. przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego w czasie PRL powołany na to stanowisko przez agenturę WRON i osobiście przez Wojciecha Jaruzelskiego. Fryderyk Zoll młodszy kolaborował z hitlerowcami i został osobiście 7 listopada 1939 r zwolniony przez Hansa Franka (generalnego gubernatora "panującego miłościwie" w Krakowie na Wawelu) z "Sonderaction Krakau", w której do niemieckich obozów zagłady zostali wywiezieni profesorowie UJ i innych krakowskich wyższych uczelni.Fryderyk Zoll – starszy brał udział w uwolnieniu Lenina z więzienia.

Prof. Andrzej Zoll wywodzi się więc z rodziny o tradycjach hitlerowsko – bolszewickich

 

15 sierpnia 1943 w obozie KZ Dachau -modlą się Polscy Księża 

Maryjo Królowo Polski- Ty Panią na­szą, Orędowniczką, Królową Apostołów i Królową kapła­nów ! czytaj 

15 sierpnia 1943  Ambasador Polskiej Kultury spod Wiednia Ks. Jerzy Smoliński Urodził się 16 października 1922 r. Pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1943 r., zaś 2 kwietnia 1949 r. w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Pracował jako wikariusz w Złocieńcu, Drawsku Pomorskim i Kościerzynie. W 1976-82 był  przełożony Zmartwychwstańców. Od 27 kwietnia 1984 r. do śmierci, tj. do 29 lipca 2013 r., rektor kościoła św. Józefa i kustosz sali pamięci Wiktorii Wiedeńskiej na Kahlenbergu w Wiedniu

Ks Jerzy Smoliński i Teresa Kunegunda Sobieska ur 4 marca 1676 r na Wawelu( koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 na Wawelu )czytaj

Masoneria Rzym -Kraków -Warszawa-Hamburg 

Monachium teatr przed kosciołem gdzie pochowano Cesarza Karola VII i jego matkę Teresę kunegundę Sobieską


12 kwietnia 1922 r Monachium

Adolf Hitler-33 letni Adolf Hitler wnuk Samuela Rotschylda   jako obywatel austryjacki w towarzystwie swojego pianisty 35 letniego Ernsta Hansfstaengla ( Putzzi) przemawia w swoim ulubionym miejscu przed kosciołem Teatynów .Moje uczucia jako chrześcijanina wskazują mi mojego Pana i Zbawcę jako wojownika. ….W nieograniczonej miłości jako chrześcijanin i jako człowiek czytam ustępy które mówią jak Pan wystąpił w swej mocy i pochwycił bicz by wypędzić ze świątyni ten ród węży i żmij.Jak wspaniała była jego walka w obronie świata przeciwko truciźnie żydowskiej.

 

9 listopada 1923  Monachium Pucz Monachijski ….po krwawym wtorku   6 listopada 1923 -w Krakowie rozruchach wywołanych przez ludzi Piłsudzkiego..

Ostateczne zakończenie walk miało miejsce 7 listopada 1923 roku. -w walkach zginęło 15 robotników, 3 cywilów niebiorących udział w walkach oraz 14 żołnierzy. Zginęło też 37 koni. Ogólne straty wyniosły 9 514 140 358 marek polskich

9 listopada 1923 Kraków ,,Pozgonne poległym Braciom,,

czytaj

12 maja 1926 Piłsudski obalił demokratyczne władze Polski .Plany zamachu były doskonale znane komunistom, międzynarodowej finansjerze ,Niemcom promującym Lenina i Hitlera planujących .W 1926 r władzę w II RP przejęli masoni,Dekret masona prezydenta Mościckiego,usunoł  z orła (będącego godłem Polski) krzyż i uzupełnił go masońskimi gwiazdami.Piłsudski wierzył tak jak frankista Adam Mickiewicz , że jego duchem opiekuńczym jest Napoleon (Napoleon wspierał masonerię przez którą został obalony)

Hans Frank został mianowany generalnym gubernatorem 26 października 1939, na Wawelu zaś zamieszkał 7 listopada 1939 -zaczął się określać mianem „niemieckiego króla Polski". Generalne Gubernatorstwo zaczęto nazywać „Frank-reich"  a samego gubernatora – „władcą Frankonii".Złodzieje na Wawelu24 lutego 1940 roku Frank odwiedził klasztor Paulinów na Jasnej Górze

Wywiad Hansa Franka dla "Völkischer Beobachter" z 12 lutego 1940 r.    12 lutego 1940 ,w Lublinie rozstrzelano 180  Polaków 

Gdybym chciał wywiesić jeden plakat zawiadamiający o każdych siedmiu rozstrzelanych Polakach, to lasów całej Polski nie wystarczyłoby na ich wydrukowanie".Prócz Wawelu Frank zajął pałac Potockich w Krzeszowicach (na weekendy), willę w Krynicy, dom wczasowy w okolicy Zakopanego1 sierpnia 1942 r.na wiecu NSDAP we Lwowie  Hans Frank mówił –„Nigdy nie zdołamy wyrazić wdzięczności Führerowi za to, że tę starą żydowską dziurę (…), tę kolonię Polaczków wreszcie oddał w niemieckie ręce, które ze szczotką, proszkiem na insekty i innymi koniecznymi artykułami sanitarnymi zadbały o to, by człowiek niemiecki wreszcie mógł tutaj przebywać (burzliwy aplauz). .. Niech sobie mówią, że na każdej latarni powiesiliśmy przynajmniej dwóch Polaków – odpowiemy im krótko: aż tylu latarni Polacy nam nie zostawili, aż tylu nie ma w tym błogosławionym, cywilizowanym kraju”.

Na Wawelu 1939-1945  działał  spokojnie  Adolf Szyszko-Bohusz

Dlaczego gdy mordowano Polaków -Adolf Szyszko-Bohusz pracował  na Wawelu, który obrał sobie za rezydencję nazista, generalny gubernator Hans Frank czyta

Dlaczego zgineli ? 

Otwarcie wystawy wPałacu Sztuki w Krakowie. Widoczni od lewej:  Artur Schroeder, malarz Andrzej Oleś, wicewojewoda krakowski Mieczysław Bilek  zamordowany 23 maja 1943 w warszawie pani Kwaśniewska, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski  zamordowany 1941 w Auschwitz , prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski, wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski, wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki zamordowany 11 grudnia 1942 w Niepołomicach ,

lwowlwow2

.Artur Schroeder, „W krwawem gnieździe”„W obronie was wszystkich w krwi się pławi Lwów

16 kwietnia 1934 r w  krakowskiego Pałacu Sztuki  znaleziono 40 letniego Artura Schroedera  dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Do tragicznego zgonu Schroedera przyczynił się konflikt z  masonem  Adolfem Szyszko-Bohuszem. Schroeder po zajęciu Lwowa przez Rosjan, internowany, wstąpił do POW i w listopadzie 1918 ochotniczo wziął udział w walce o Lwów, założył i współredagował „Pobudkę”, odznaczył się w wypadzie na Chodaczków i pod Zadwórzem, gdzie był bardzo ciężko ranny, – tymczasem starszy odeń o dwa lata Szyszko-Bohusz robił karierę w Krakowie. Urodzony w Narwie w Estonii, po ukończonej architekturze w Akademii Petersburskiej dzięki stypendium rządowemu studiował j w Austrii i w Niemczech, w 1910 osiadł pod Wawelem, gdzie projektował,działał. Był już nie lada figurą, kiedy w 1927 przybył ze Lwowa historyk sztuki, literat Artur Schroeder, Schroeder, rodem z Przemyśla, który w 1929 r. przyjechał specjalnie, żeby objąć stanowisko dyrektora Towarzystwa, szybko wrósł w Kraków. Miły,bezpośredni, uroczy gawędziarz.Szyszko-Bohusz, rektor krakowskiej ASP, był profesorem Politechniki Lwowskiej oraz Warszawskiej, a od 1916 kierownikiem odbudowy zamku na WaweluSzyszko-Bohusz – człowiek sukcesu doprowadził  Schroedera do  samobójstwa. 

Kim był Adolf Szyszko-Bohusz ,Zygmunt Piotr Bohusz-Szyszko 

Kim byli ci Panowie Masoni ? ..w planie z Moskwy ..

Biskup Teozofów mason -gen.M. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), mason -gen. W. Anders, mason gen.M. Boruta-Spiechowicz.

Za nimi stoją mason gen. Z.Szyszko-Bohusz i mason płk L. Okulicki

11 listopada 1941 r.w ZSRR w Buzułuku. W pierwszym rzędzie drugi od lewej siedzi płk L. Okulicki Zdjęcia   Leopold Okulicki 

Wystawiony 21 lipca 1941 r. paszport płk. L. Okulickiego

Generał, wolnomularz, kapłan Kościoła Liberalno-Katolickiego, generał Michał Tokarzewski-Karaszkiewicz.

Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki… Schonstatt…Niemcy.

Okładka książki Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski Karaszewicz t.3

blisko spowinowacona z Piłsudskim teozofka Wanda Dynowska założyła w 1921 r. Polskie Towarzystwo Teozoficzne. do Towarzystwa wstąpił Tokarzewski, stając się wieloletnim partnerem Dynowskiej, przedstawicielem rodzimych teozofów.Stał się w 1926 r. kapłanem, został wyświęcony przez biskupa Jamesa Ingalla Wegwooda. -przy każdej okazji pobytu w Warszawie Tokarzewski odprawiał ,,liberalne” msze ubrany w sutannę i fioletowy ornat.26 września 1939 r. powołał do życia pierwszą organizację konspiracyjną – Służbę Zwycięstwu Polski, w szeregach których działało 16 teozofów. W sierpniu 1941 r. został zastępcą gen. Władysława Andersa. Zmarł w Casablance 22 maja 1964 r czytaj

 28 marca 1945 r. — szesnastu przedstawicieli Rządu RP zostało   wywiezionych do Moskwy.18 czerwca 1945 roku  w Moskwie rozpoczął się Proces Szesnastu.

18 czerwca 1949 r.  w Warszawie rozpoczął się pokazowy proces Adama Doboszyńskiego   urodziny Braci Kaczyńskich 

18 czerwca 1959 w Krakowie urodził się prorok Koscioła Łagiewnickiego Jan Maria Rokita 

  9 stycznia 2006    Kraków Łagiewniki ,,Niech w Polsce wygra katolicyzm łagiewnicki z katolicyzmem toruńskim" – zaapelował  Izaak Goldwicht  jako  Jan Maria Rokita.
Za symbol nowoczesnego polskiego katolicyzmu Jan Rokita obrał nowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
9 stycznia 1981   Warszawa Ks Stanisław Dziwisz otrzymał dla Papieża Jana Pawła II  od Kardynała Wyszyńskiego- list 8 stron z wynikami  procesusepiscopalis w sprawie Kielc ( Prowokacja  pogrom 4 lipca 1946)

Izaak G o l d w i c h t  i  Jan Rokita lat 23  zamordowany na Montelupich w 1949 r 

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego mające na celu fizyczną eksterminację Kościoła katolickiegoduchowieństwa, jak i wiernych świeckich.trwa do  dziś

Od  Jana Mari Rokity do Dachau   …

Katolicyzm miał w Polsce  tysiącletnią historię.

Do 1939 około 65 procent Polaków wyznawało katolicyzm.. Inwazja nazistowskich Niemiec na w przeważającej części katolicką Polskę dała początek II wojnie światowej. Kościół katolicki w Polsce stanął przed wyzwaniem dekat prześladowań zarówno z ręki nazistów niemieckich, jak i komunistów radzieckich.Niemcy najechały Polskę od zachodu 1 września 1939.  Armia Czerwona najechała Polskę od wschodu 17 września 1939.W czerwcu 1941 Rzesza rozpoczęła Operację Barbarossa, zajmując pozostałą część terenów przedwojennej Rzeczypospolitej, które we wrześniu 1939 zagarnął ZSRR...1700 polskich duchownych wysłano do Dachau.. Do obozów koncentracyjnych trafili biskupi: Marian Leon FulmanWładysław GoralMichał KozalAntoni Julian Nowowiejski i Leon Wetmański. Duchownych wysyłano do obozów w: SachsenhausenDachauSoldau i Auschwitz-Birkenau.Bpa Stanisława Adamskiego w  1941 deportowano do Generalnego Gubernatorstwa. W czasie powstania warszawskiego bp Adamski był jedynym biskupem, który pełnił posługę duszpasterską wśród powstańców.Zamknięto katedrę poznanską. W budynku seminaryjnym urządzono szkołę policyjną.  W  diecezji chełmińskiej, zamarło życie religijne. Katedrę zamieniono na garaż, niszcząc zabytkową figurę Matki Bożej. Splądrowano również rezydencję biskupa. Torturowano zarówno osoby duchowne, jak i katolików świeckich, przejmując własność kościelną. Z 650 duchownych zostało 20. Pozostałych uwięziono, deportowano lub przymuszono do katorżniczej pracy, szereg z nich przypłaciło to życie.95 procent księży została uwięziona, wydalona lub też znieważona na oczach wiernych… zamordowano wszystkich wpływowych katolików.

Obóz w Dachau  zaplanowany 3 maja 1915 r w Ingolstadt został założony 22 marca  1933,. Służył początkowo  jako obóz dla więźniów politycznych. Przez Dachau przeszło około 2720 osób duchownych, w większości katolickich. Niemcy ustanowili  specjalny barak dla duchowieństwa . Spośród 2720 duchownych uwięzionych w Dachau 2579 było katolikami (95 procent). 1034 zmarło w obozie, zaś 132 zostało wywiezionych w celu eksterminacji. Ofiara  2771 Duchownych – 692 duchownych zmarło w obozie, 336 zostało wysłanych poza obóz w celu eksterminacji, Dokładna liczba duchownych uwięzionych w Dachau jest trudna do ustalenia.Jednakże zdecydowanie największa liczba duchownych pochodziła z Polski. Na 1748 duchownych z Polski, 868 zmarło w obozieOd roku 1940 Dachau stał się obozem przeznaczonym głównie dla duchownych. Księży przetrzymywano w blokach 26, 28 i czasowo w 30. Blok 26 był międzynarodowy, zaś w bloku 28 przetrzymywano Polaków, jako grupę najliczniejszą.Naziści niemieccy celowo trzymali  Polaków w gorszych warunkach. W grudniu 1941 przybyło 697 duchownych z Polski. Kolejnych 500 polskich duchownych, przeważnie starszych wiekiem, przywieziono w październiku 1942- przeżyło tylko 82. Duża grupa polskich duchownych została przez Niemców wybrana do doświadczeń medycznych. W listopadzie 1942 dwudziestu zakażono flegmoną.  Duchowni ginęli okrutne tortury i kary .Polskim duchownym nie było wolno prowadzić jakiejkolwiek religijnej działalności. Wśród duchownych umieszczano element antyreligijny, by donosił, gdyby zakaz został w jakikolwiek sposób złamany. Niektórym księżom udawało się po kryjomu odprawić mszę świętą w miejscu pracy. Zakazy uległy złagodzeniu w 1944..Władze obozowe zabroniły świeckim wiernym na branie udziału w nabożeństwach w niemieckiej kaplicy.W powstaniu  warszawskim  w 1944 zginęło 200 000 cywilów.Arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapieha stał się formalnym przywódcą polskiego Kościoła katolickiego w latach wojny. 

 Klasztor sakramentek w Warszawie przy Rynku Nowego Miasta, do którego przez wieki nie wpuszczono żadnego mężczyzny, służył za ważny punkt strategiczny dla Armii Krajowej. Sakramentki otwarły drzwi klasztoru dla uchodźców, posługując im jako pielęgniarki i przygotowując posiłki.-siostry zgromadziły na modlitwie wokół tabernakulum setki uchodźców. Gdy 31 sierpnia 1944 r klasztor został zbombardowany przez niemieckie samoloty, kościół zawalił się z ogromnym hukiem. Podczas gdy powstańcy rozkopywali gruzowisko, by uratować tych, którzy przeżyli, zakonnice śpiewały, by łatwiej można było odnaleźć ocalałych.Kościół w Polsce oddaje cześć grupie 108 błogosławionych męczenników oraz 11 męczennicom z Nowogródka zamordowanym przez Gestapo 1 sierpnia 1943.. Wśród zamordowanych  jest św. Maksymilian Kolbe OFMConv.kanonizowany 10 października 1982 udzielił schronienia w klasztorze w Niepokalanowie 2000 Żydom.

Tysiącletnie powiązania polskiego Kościoła z Rzymem, dawały mu pewną ochronę. W Rzeszy niemieckiej żyło 30 milionów katolików.2  marca  1939, w dniu urodzin  Papieżem został  Pius XII. Nowy papież  chciał uniknąć wojny. W swojej pierwszej encyklice Summi Pontificatus z 20 października 1939 Pius XII  gdy w Pelplinie wymordowano duchownych zareagował na zajęcie Polski. Encyklika oceniła wojnę Hitlera jako niechrześcijańską i z następującymi słowami zwróciła się do Polski:

 
Quote-alpha.png

Godzina, w której dajemy wam pierwszą Naszą encyklikę, przedstawia się Nam z wielu powodów prawdziwie godziną ciemności. …. Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali udziału w służbie wojskowej, a jednak zostali zabici, zanosi bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak Nam drogim, tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia nigdy nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Położywszy swą ufność w Bogarodzicy Dziewicy, Wspomożyciele Wiernych, czeka ona upragnionego dnia, w którym, jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia 2006  Dachau -Wocławek  ogłoszono nominację Arcybiskupa Wielgusa …etap  akcji. …