17 stycznia 2017 Wawel Matka Boża Nadziei -Polscy Królowie i żydzi

17 stycznia 2017   dziekczynna msza święta w Rokitnie u Matki Bożej Królowej Polski  

Wszechmocny i miłosierny Boże! Ku obronie narodu naszego ustanowiłeś dla nas przedziwną pomoc w Najświętszej Maryji Pannie: spraw miłościwie, abyśmy taką opieką wsparci, walcząc za życia, przy śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad wrogiem przewrotnym.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

17 stycznia 2017  Dni Judaizmu w Kielcach 

17 stycznia 1945  Rosjanie bombardują Wawel -dlaczego ? czy na pamiątkę koronacji Polskich Królów w 1649 i 1734 r ?

17 stycznia 1945 Amerykanie ( 400 bombowców) bombardują Padeborn  ginie 240 osób -Padeborn jedno z 5 biskupstw Clemena Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 
17 stycznia 1945 Aliańci  bombardują Viterbo  Klasztor gdzie odbyła się Kanonizacja św Jadwigi   i święcenia Biskupie Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

17 stycznia 2011 r. na Wawelu prezydent Bronisław Komorowski odznaczył  wroga  Kapłanów w Polsce -Noblistkę  Wisławę Szymborską Orderem Orła Białeg

17  stycznia 1328 – Król niemiecki Ludwik IV Bawarski został koronowany na Świętego Cesarza Rzymskiego.Mąż Beatrycze Swidnickiej,kuzynki Królowej Polski Małgorzaty . Był pierwszym królem i cesarzem Niemiec z rodu Wittelsbachów.od 12 lutego 1742 r jego następcą był Cesarz Karol VII -wnuk Króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery których pogrzeb na Wawelu odbył się 17stycznia 1734 r 

17 stycznia   1377 – Papież Grzegorz XI powrócił do Rzymu, kończąc trwającą od 1309 roku tzw. niewolę awiniońską.

17 stycznia 1649    Wawel Koronacja Króla Jana Kazimierza Król Polski  Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruskimazowieckiżmudzkiinflanckismoleńskisiewierski i czernihowski, a także dziedziczny król SzwedówGotów i Wandalów.

Bacciarelli - Jan Kazimierz.jpeg

Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów

Jan Kazimierz urodził się w niedzielę 22 marca 1609 na Wawelu

22  marca 1609 r w Rzymie Karmelita Dominik od Jezusa Maryji znajduje obraz Matki Bożej Królowej Polski 

Karmelitański kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Rzymie

Jan Kazimierz był  synem  44 Króla Polski Zygmunta III Wazy ( praprawnuka Króla Polski Władysława Jagiełły ) i  Konstancji Habsburżanka  córki Karola  ( praprawnuka Króla Władysława Jagiełły ) .Jan Kazimierz był ostatnim z Wazów urodzonym na Wawelu, przed przeniesieniem siedziby królewskiej do Warszawy.W 1629 ojciec zabrał go do Prus na wyprawę przeciwko Szwedom.-brał udział w wojnie smoleńskiej oraz w konflikcie z Turcją.25 czerwca 1635 w obliczu nowej wojny ze Szwecją podążył do Torunia. W Wiedniu, pojechał na ślub kuzynki Marii Anny – córki cesarza z Maksymilianem I – elektorem bawarskim, jako reprezentant króla prowadził pertraktacje w sprawie pomocy Habsburgów w walce przeciwko Szwedom. Otrzymał pod swoje dowództwo polskich ochotników, z którymi wyruszył na front wojny trzydziestoletniej do Alzacji. Powrócił do kraju po zawarciu przez brata Władysława IV rozejmu w Sztumskiej Wsi 12 września 1635.- przyjął propozycję godności wicekróla Portugalii. Udał się do Hiszpanii, w drodze  został aresztowany. Był więźniem  Francji  od 10 maja 1638 do lutego 1640, uwolniony po interwencji poselstwa Rzeczypospolitej, które przybyło do Paryża pod kierownictwem wojewody smoleńskiego Krzysztofa Korwina Gosiewskiego.12 wrzesnia wstąpił do zakonu jezuitów w Loreto-zaprzyjaznił się ze św Józefem z Kupertynu przebywającym w Asyżu.16 maja 1646 otrzymał od papieża godność kardynalską.W 1647, po śmierci 7-letniego królewicza Zygmunta,stał się  następcą brata na tronie Rzeczypospolitej.- złożył na ręce papieża Innocentego X godność kardynalską.Po śmierci brata, Władysława IV Wazy, Jan II Kazimierz Waza został obrany władcą Rzeczypospolitej 20 listopada 1648,. 17 stycznia 1649 w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński koronował Jana Kazimierza na króla Polski.

Matka Boża ŁaskawaMatejko, Sluby Jana Kazimierza

Król Jan Kazimierz intronizował Najświętszą Maryję Pannę na Królową Polski l kwietnia 1656 roku przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie,-król Jan Kazimierz zszedł z tronu, złożył berło i koronę, padł na kolana przed wielkim ołtarzem i powiedział: „Wielka Boga–Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico… (…) Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram”.

16 września 1668 roku, abdykował .Abdykacja ostatniego Wazy była spowodowana walką o elekcję vivente rege-król widząc, iż nie da rady wprowadzić swojego planu w życie zawarł umowę z królem Francji, Ludwikiem XIV, iż abdykuje i poprze w staraniach o tron polski Filipa Wilhelma Wittelsbacha.Jan Kazimierz wyjechał do Francji, gdzie zmarł  16 grudnia 1672 r na  wiadomością o upadku Kamieńca Podolskiego.

17 stycznia 1734 – Wawel August III Sas i Maria Józefa zostali koronowani w katedrze wawelskiej na króla i królową Polski.

król august III sasilustracja

17 stycznia 1734-Ostatnia koronacja na Wawelu. Na uroczystości intronizacji Augusta III Sasa   O Gerwazy Gorcycki z Koscioła Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku wykonał  kantatę Jana Sebastiana Bacha, który dzięki dedykowanym Augustowi utworom starał się zdobyć tytuł nadwornego kompozytora. Przed ceremonią pogrzebano poprzednich władców: Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę i Augusta II Mocnego.

 17 stycznia 1735 w Rzymie umiera   Maria Klementyna, królowa Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii.-wnuczka Jana III Sobieskiego.Maria Klementyna Sobieska herbu Janina

+Prince Charles Edward.JPG

17 stycznia 1793 roku 59 rocznica Koronacji dziadków  Augusta III na Wawelu-jednym głosem przesądzono karę śmierci  Króla Francji Ludwika XVI 
 "Francuzi! Umieram niewinny zarzucanych mi zbrodni. Przebaczam moim nieprzyjaciołom.Modlę się do Boga z całego serca, aby im wybaczył, aby nie spadła na Francję krew, która będzie przelana.A ty, ludu nieszczęśliwy…"  Słowa króla zostały zagłuszone przez bicie bębnów.

Wyidealizowane posągi Ludwika XVI i Marii Antoniny w Saint-Denis.Obraz przedstawiający szturm na Bastylię -14 lipca 1789.czytaj

17  stycznia 1793 wnuk Króla Augusta III Sasa i Marii Józefy został skazany na Karę  śmierci   -wykonaną 21 stycznia 1793 r 

21 stycznia  2017  Kraków pożegnalna msza Kardynała Stanisława Dziwisza czytaj

Pożegnalną mszę w intencji kardynała Stanisława Dziwisza zaplanowano na sobotę, 21 stycznia o godz. 11 w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach. Kard. Stanisław Dziwisz po 11 latach pełnienia funkcji metropolity krakowskiego odchodzi na emeryturę.

17 stycznia 1842 w miasteczku Korczyna koło Krosna  urodził się św  Biskup Józef Pelczar

 WIZJONERZY z PONTMAIN: na podstawie zdjęcia z 1871, Pontmain: www.sanctuaire-pontmain.com

17  stycznia 1871 we Francji w Pontmain.czwórce dzieci objawiła się Matka Boża Nadziei 

Matka Boża Nadziei

 podkreślając znaczenie modlitwy.Do objawienia doszło podczas wojny francusko-pruskiej. "Bóg szybko wysłucha waszych próśb" – jedno ze zdań Matki Bożej, które odczytali na niebie wizjonerzy, przywróciło nadzieję.18 lutego 1871 podpisano rozejm.

17 stycznia 1871 r –

Matka Boża ubrana była w długi, niebieski płaszcz ozdobiony złotymi gwiazdami, czarny welon i złotą koronę. Uśmiechała się bez przerwy i pozostawała nieruchoma do godziny 9 wieczorem. Proboszcz, ks. Guerin zainicjował wspólną modlitwę. Podczas odmawiania różańca wizerunek Matki Bożej się powiększył.Podczas odmawiania Magnificat na niebie zaczęły się pokazywać złote litery, jakby pisane niewidzialną ręką. Dzieci czytały: "Proszę, módlcie się, moje dzieci". Podczas litanii na niebie ukazał się napis: "Bóg szybko wysłucha waszych modlitw. Mój Syn czeka na wasze modlitwy".Następnie w rękach Matki Bożej pojawił się niewielki czerwony krzyż. Jej twarz stała się pełna cierpienia. Potem krzyż zniknął i NMP wróciła do pierwotnej pozy. Chwilę później wizja znikła.

Paryż- w tym mieście Maryja zdobywała dla swojego Syna Jezusa Chrystusa serca wielu wsród nich fundatora Pustelni Matki Bożej Nadziei przy Lourdes ode objawieniem Matki Bożej czytaj

Herman Cohen-Świadectwem tej miłości niech będzie fragment wyznania O. Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu z Zakonu Karmelitów Bosych, czyli Hermana Cohena – nawróconego,wybitnego wirtuoza pianisty.

Przebiegałem ten świat,
zobaczyłem świat,
widziałem świat!
I tylko jednego nauczyłem się w świecie:
nie można w nim znaleźć szczęścia
(…) Znalazłem to szczęście!
Posiadłem je.
Z mojego serca przelewa się radość.
Na czym polega to szczęście?
Tylko sam Bóg może ukoić tęsknotę ludzkiego serca.
Maryja ofiarowała mi tajemnicę Eucharystii.
I poznałem: Eucharystia jest życiem, jest szczęściem!

Herman Cohen urodził się w Hamburgu 10 listopada 1820 r. Jego rodzicami byli bankier Dawid Cohen i Rozalia Beniamin. wychowywano go w tradycji religii żydowskiej. Wraz ze starszym bratem Albertem został posłany do kolegium protestanckiego. Gdy miał cztery i pół roku, wymusił na rodzicach zgodę na naukę gry na fortepianie. Okazał się cudownym i utalentowanym dzieckiem,Wszyscy go podziwiali….. Przyjaźnił się z Franciszkiem Lisztem, spotykał się z George Sand. 28 sierpnia 1847 roku przyjął chrzest przybierając imiona: Maria Augustyn Henryk. Od tego dnia rozpoczął nowe życie  czytaj  W roku 1848 mógł już napisać do matki i rodzeństwa: „jestem w nowicjacie zakonu Matki Bożej z góry Karmel, słynącego w historii ze swej surowości, pokuty i miłości Boga”. 6 października 1849 roku,podczas obłóczyn, obrał imię „Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu”. 19 kwietnia 1851 roku został wyświęcony na kapłana. Bardzo troszczył się o nawrócenie swych bliskich; po kilku latach mógł się cieszyć chrztem własnej siostry. Wkrótce na katolicyzm przeszedł też, ku wściekłości ojca, jedenastoletni siostrzeniec – i on został pociągnięty przez Jezusa w Hostii, ujrzanego podczas procesji Bożego Ciała. Mały Georg w Hamburgu zdołał później nawrócić kolejną osobę.Posługiwał jako kaznodzieja, zakładał klasztory we Francji, otaczał opieką powstałe wcześniej Stowarzyszenie Najświętszego Sakramentu. Wiele uwagi przykładał do posłannictwa świeckich: „W naszym stuleciu świeccy mają na serca ludzi większy wpływ niż księża. Znam wiele przykładów nawrócenia, spowodowanego przez świeckich”. Niektórzy dawni znajomi chętnie słuchali głoszonego przez karmelitę Słowa Bożego (m.in. Liszt), inni poprzestawali na kpinach. Wkrótce, zaopatrzony w błogosławieństwo papieża Piusa IX, wyjechał z misją do Anglii...założył Pustelnię Matki Bożej Nadziei przed objawieniem w Lourdes gdzie został cudownie uzdrowiony Ojciec Augustyn Maria pełnił funkcję mistrza nowicjatu, zastępował także prowincjała. Na krótko wycofał się do pustelni Matki Bożej Nadziei . Początek lat siedemdziesiątych XIX wieku przyniósł polityczną zawieruchę. W obliczu wojny między Francją a Prusami znalazł się w niezręcznej sytuacji – jako Żyd niemieckiego pochodzenia, nie był mile widziany przez Francuzów. Zdecydował się zatem na wyjazd do Szwajcarii. W Genewie podjął się opieki duszpasterskiej nad uciekinierami.W połowie grudnia 1870 roku ojciec Augustyn Maria został wezwany do biskupa. Okazało się, że w Prusach przebywa wielu jeńców francuskich, władze państwowe nie wyraziły jednak zgody na wjazd francuskich kapłanów, którzy mogliby tam posługiwać. Pojawiła się szansa na to, że pozwolenie takie otrzyma zakonnik urodzony w niemieckiej rodzinie. Cohen przyjął zadanie. Wyjeżdżając, 24 listopada 1870 roku oświadczył: „Niemcy będą moim grobem”.Praca kapelana polowego w podberlińskim Spandau obejmowała troskę o potrzeby duchowe i materialne kilku tysięcy jeńców. Panowała sroga zima, trzeba było starać się o środki do życia, godzinami trwały spowiedzi w zimnych pomieszczeniach lazaretu. Herman Cohen – ofiarny karmelita podupadał na zdrowiu. Świadom ciężkiej choroby 17 stycznia 1871 r ( w dniu objawienia się Matki Bożej Nadziei ) , powiedział: „Niech się dzieje wola Boża. Jeśli wyzdrowieję, zobaczę wiele smutnych wydarzeń. Ale chętnie pracowałbym jeszcze, by ratować dusze”.Odszedł do Pana w piątek, 20 stycznia 1871 roku. W pismach, które zostawił znajduje się wspaniały fragment mówiący o jego poszukiwaniu szczęścia:Przebiegłem ten świat, zobaczyłem świat, widziałem świat! I tylko jednego nauczyłem się w świecie: nie można w nim znaleźć szczęścia. Szczęście! Aby je znaleźć, przebyłem miasta i królestwa (…). Szukałem w bogactwie, w podnieceniu grą, w pomysłach literatury romantycznej, w przygodach życia, w zaspokojeniu nieumiarkowanej ambicji. Szukałem szczęścia w sławie artysty, w towarzystwie znanych ludzi, we wszelkich przyjemnościach zmysłów i ducha. Wreszcie szukałem w wierności przyjaciół – mój Boże, gdzież ja szukałem! (…) Posłuchajcie! Znalazłem to szczęście! Posiadłem je. Z mojego serca przelewa się radość. Na czym polega szczęście? Tylko sam Bóg może ukoić tęsknotę ludzkiego serca. Maryja ofiarowała mi tajemnicę Eucharystii. I poznałem: Eucharystia jest życiem, jest szczęściem!Nie mam już żadnej innej matki niż Matka Pięknej Miłości, Matka Eucharystii. To Ona podarowała mi Eucharystię – i Ona skradła mi serce.Wiecie, dlaczego zostaje się mnichem? Żeby oddać tę zapoznaną miłość!

Królowa Różańca Świętego - numer 14

17 stycznia Dzień Judaizmu (w nowym Kościele katolickim  św Jana Pawła II w Polsce)-  ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku  dialog polsko- żydowski został zainicjowany przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego oraz abp. Stanisława Gądeckiego 

17 stycznia 1920   Leszno  wróciło do Polski na mocy traktatu wersalskiego ​  dziś Modlitwa o nawrócenie Żydów przestępstwem?

17  stycznia 1940 Osieczna aresztowana kapłanów ks Frankiewicza i Ks Kazimierza Gałkę 

ks. Kazimierz Gałka (7.01.1888-1.08.1942)proboszcz w Osiecznej, więzień Fortu VII, zginął śmiercią męczennika w Dachau

 

17 stycznia 1920 – Wojsko Polskie rozpoczęło przejmowanie Pomorza Gdańskiego oraz wkroczyło do LesznaKępnaRawicza i Zbąszynia, przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego.

1945-Oddziały 1 Frontu Białoruskiego (w tym 1 Armia Wojska Polskiego) wkroczyły do lewobrzeżnej Warszawy.

W nocy z 17 stycznia załoga policyjnego więzienia niemieckiego na Radogoszczu w Łodzi rozpoczęła masakrę ok. 1500 więźniów, zakończoną jego podpaleniem.

Wojska radzieckie wkroczyły do ZgierzaJasła i Gorlic.

Z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do Wodzisławia Śląskiego wyruszył marsz śmierci.

17 stycznia 2009   Toruń  uroczysty pogrzeb agentki gestapo Generał Zawadzkiej 

17 stycznia 2009 r w Krakowie Dni Judaizmu

patrz

Trzeba w końcu skończyć z tym wstrętnym chrześcijaństwem!

czytaj

17 stycznia 2016  franciszek w Synagodze 

Franciszek odwiedził rzymską synagogę. Jako trzeci papież w dziejach KościołaBildergebnis für franciszek w synagodze