19 grudnia 2016 Królestwo Polskie-Królowa Francji Maria Teresa-Ks. Bolesław Jaśkowski-Ks Franciszek Rosłaniec

19 grudnia 2016 Do końca roku pozostaje 12 dni.

Patroni dnia to św. Anastazy I (papież) i bł. Urban V (papież)

733 rocznica konsekracji Biskupa Jakuba Swinki w Gnieznie 

271 rocznica zywcięstwa  Karola Stuarta  prawnuka Króla Jana III Sobieskiego w Szkocji 

238 rocznica urodzin Królowej Francji Mari Teresy w Warsalu 

132 rocznica urodzin  Ks Bolesława Jaśkowskiego zamordowany 10 listopada 1939 r miał 55 lat 

127 rocznica urodzin Ks  Franciszek Rosłaniec    zamordowany 20 listopada 1942 w Dachau  miał 53 lata 

Strona Klasztoru i parafii oo. Franciszkanów

Kościół franciszkański w Kaliszu  ufundowany został w roku 1256, po kanonizacji św. Stanisława biskupa (27 września 1253) w Asyżu, przez księżnę Jolantę-praprababcię Polskiej Królowej św Jadwigi .

19 grudnia 1283 – W kościele franciszkańskim w Kaliszu odbyła się konsekracja Jakuba Świnki na arcybiskupa gnieźnieńskiego.

który 12 lat pózniej  przy  wspaciu   św Janusza ( ucznia św Jacka ) 26 czerwca 1295 r Koronacją Króla Przemysława II i Królowej Małgorzaty odnowił Królestwo Polski 

Przymysła II i Małgorzata otrzymali 10 grudnia 1294 r  w Oliwie od krewnego Pomorze Gdańskie  czytaj 

19 grudnia 1778 w Wersalu urodziła się Królowa Francji Maria Teresa Burbon  -,Prawnuczka Króla Polski  Augusta II Sasa czytaj Imiona otrzymała na cześć swojej babki – Marii Teresy HabsburgPraprawnuczka Króla Polski Augusta II Sasa.Praprawnuczka Króla Polski  Stanisława Leszczyńskiego ze Lwowa i Królowej Katarzyny Opalińskiej z Poznania Praprawnuczka Polskiej Królowej Eleonory i Karola 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Królowa Francji od 2 sierpnia 1830najstarsza z czworga dzieci króla Ludwika XVI i Marii Antoniny Austriaczki. Była siostrą Ludwika JózefaLudwika Karola i Zofii Heleny Beatryczy.1792 w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, razem z rodziną została uwięziona w twierdzy Temple, w Paryżu. Oboje jej rodzice oraz ciotka – Madame Elisabeth zostali zgilotynowani, a ona spędziła w Temple ponad 3 lata, następnie zaś została skazana na wygnanie. Po opuszczeniu twierdzy Temple, Maria Teresa udała się do Wiednia, a stamtąd do Mitawy, gdzie jej wuj – Ludwik XVIII, tytularny król Francji, był gościem cara Rosji Pawła I Romanowa.   czytaj

Hamburg -rodzina Królowej Marii Teresy- Król Danii Fryderyk III pradziadek -pradziadka  Królowej Marii Teresy (Króla Polski Augusta III Sasa )

 nadał  16 maja  1658 katolickiej wspólnocie Altony przywilej wolności wyznania  i wyznaczył miejsce do budowy świątyni przy Große Freiheit.-pierwszy kościół został zniszczony przez pożar Altony w 1713 roku,

Po 1718 roku wybudowano drugi kościół dedykując go św. Józefowi.Od 1796 roku aż do śmierci w 1808 roku sprawował posługę duszpasterską w kościele św. Józef72 letni francuski kardynał, książę-biskupdiecezji Metz Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1725–1808),żyjący po 1791 na wygnaniu w krajach niemieckich. Kardynał był od 1788 r  ostatnim opatem Zamku Sw Michała gdzie 16 pazdziernika 709 r  objawił się św Michał Archanioł 

Eleonora Wiśniowiecka.jpg

27 lutego1670 na Jasnej Górze  Ślub Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburg( praprabacią Królowej Marii Teresy )

Król Polski  Michał Korybut Wiśniowiecki ( mąż Eleonory ) zmarł 11 listopada 1673 r we Lwowie

10 czerwca 1799 w pałacu w Jełgawie (Mitawie) Maria Teresa poślubiła swojego brata stryjecznego Ludwika Antoniego Burbona, pretendenta do tronu jako Ludwik XIX.

ilustracja

Maria Teresa z rodziną         –brat Marii Teresy Król Ludwik XVII został zamęczony 8 czerwca  1795 w wieku 10 lat, 

udziela jej Kardynał będący na wygnaniu w Hamburgu 

 Ludwik XVIII zmarł w 1824, a teść Marii Teresy został kolejnym królem jako Karol X. 2 sierpnia 1830 jej teść abdykował, a mąż został królem na 20 minut zanim on też abdykował na korzyść swojego bratanka – Henryka, hrabiego Chambord. – w oczach monarchistów Maria Teresa była królową Francji i pozostała nią do śmierci swojego męża (nie uznano abdykacji).Powymuszonej  abdykacji rodzina królewska Burbonów zamieszkała w Edynburgu, w Szkocji. W 1833 przenieśli się do Pragi jako gościejej wuja cesarza Austrii Franciszka I. W 1836 Maria Teresa z oddaniem pielęgnowała chorego teścia, kiedy umierał na cholerę. Po jego śmierci przenieśli się z Pragi do hrabstwa Coronini, niedaleko Goricy w Słowenii. Maria Teresa była żarliwą katoliczką. Na wygnaniu wiele czasu spędzała  ze swymi bratankami; hrabiego Chambord i jego siostrę Ludwikę nazywała "swymi dziećmi". Po śmierci Karola X uważana była za królową,Jej mąż Ludwik Antoni zmarł w 1844 i został pochowany obok ojca. Maria Teresa zmarła na zapalenie płuc 19 października 1851 w Wiedniu. Została pochowana w klasztorze franciszkanów Castagnavizza (obecnie Nova GoricaSłowenia).

Charles-Ferdinand-Berry.JPG

Tak jak jej ojciec Król Ludwik XVI , ,jej kuzyn-tak brat jej męża Karol Ferdynand został zamordowany 13 lutego w 1820 r 

44_maria klementyna sobieska_joseph bolzern_1858_1.jpgilustracja

19 grudnia 1745 – II powstanie jakobickie  po wodzą 25 letniego Karola Stuarta prawnuka Króla Jana III Sobieskiego  : zwycięstwo szkockich powstańców w bitwie pod Clifton Moor.

31 grudnia 1720 r w Rzymie urodził się prawnuczek Króla Jana III Sobieskiego , któremu nadano imiona Karol Edward Ludwik Jan Kazimierz Sylwester Seweryn Maria.  „piękny książę Karolek” – „Bonnie Prince Charlie”. Okazję do świętowania mieli nie tylko rodzice – papież dał w prezencie 10 tysięcy skudów (około 2 tys. funtów), gratulacje przesłali między innymi cesarz, król Hiszpanii i car Rosji. Dla zwolenników Stuartów narodziny Karola Edwarda miały wielkie znaczenie. Raz, symboliczne – Karol Edward urodził się w wigilię nowego roku. -możliwość powrotu Stuartów na trony Anglii, Irlandii i Szkocji wydawała się bardzo realna. Klementyna i Jakub Edward mogli cieszyć się swoim pierwszym dzieckiem.

19 października 1851 r we Wiedniu umiera Królowa Francji Maria Teresa Burbon czytaj 

19 grudnia 1884 r. w niewielkim miasteczku Łobżenica w powiecie wyrzyskim urodził się Ks Bolesław Jaśkowski 

 Ks. Bolesław Jaśkowski Kapłan, patriota, społecznik
założyciele koła śpiewaczego Harmonia, ks. Bolesław Jaśkowski, Sylwester Heyduk, Franciszek Krzyżagórski i Alojzy Buczyński. założyciele koła śpiewaczego Harmonia: (od lewej) ks. Bolesław Jaśkowski, Sylwester Heyduk, Franciszek Krzyżagórski i Alojzy Buczyński

Ks. Bolesław Jaśkowski przyszedł na świat 19 grudnia 1884 r. w niewielkim miasteczku Łobżenica w powiecie wyrzyskim, jako syn Franciszka, lekarza medycyny, oraz Amandy z domu Sprenger. Po przedwczesnej śmierci ojca Jego wychowaniem zajął się stryj Mikołaj, długoletni proboszcz parafii Dziekanowice, weteran powstania styczniowego. Po ukończeniu Gimnazjum w Wągrowcu, idąc za głosem sumienia,…

15 lipca 1915 roku. Uroczyste poświęcenie salki z kuchnią w Ochronce prowadzonej przez Siostry Elżbietanki. W środku od lewej ks. Stanisław Kopernik i ks. Bolesław Jaśkowski

Ks. Bolesław Jaśkowski przyszedł na świat 19 grudnia 1884 r. w niewielkim miasteczku Łobżenica w powiecie wyrzyskim, jako syn Franciszka, lekarza medycyny, oraz Amandy z domu Sprenger. Po przedwczesnej śmierci ojca Jego wychowaniem zajął się stryj Mikołaj, długoletni proboszcz parafii Dziekanowice, weteran powstania styczniowego.Po ukończeniu Gimnazjum w Wągrowcu, wstąpił do gnieźnieńskiego Seminarium Duchownego, a 14 lutego 1909 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Działalność duszpasterską rozpoczął w Łagiewnikach Kościelnych koło Kłecka, zastępując chorego proboszcza. Następnie pracował krótko w parafii w Parlinie, a potem w Chomiąży Szlacheckiej. Tam od podstaw zbudował pozostającą od 20 lat bez kapłana parafię, ożywił życie kulturalne, założył czytelnię ludową i Towarzystwo Młodzieży. W 1911 r. mianowano go wikariuszem substytutem parafii św. Mikołaja w Gnieźnie, zaś po upływie kolejnych pięciu miesięcy objął wikariat w Strzelnie. Również tam rozwinął wieloraką działalność patriotyczną, kulturalną, oświatową i gospodarczą. Jako katecheta, w tajemnicy przed pruską policją gromadził każdej niedzieli dzieci szkolne, ucząc je gier i zabaw, a także polskich piosenek. Założył bibliotekę oraz pierwszą w mieście drużynę harcerską. Przez 5 lat stał na czele Towarzystwa Przemysłowców, działał w Towarzystwie Czeladzi Katolickiej i Związku Towarzystw Przemysłowych. Od 1916 r. był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po nagłej śmierci księdza prałata Władysława Wolińskiego przez pół roku kierował samodzielnie osieroconą parafią. 1 maja 1917 r. przeniesiono go do Witkowa.1 listopada 1918 r. objął swoje pierwsze probostwo w miejscowości Zduny w powiecie krotoszyńskim. Większość tamtejszych mieszkańców stanowiła ludność etnicznie niemiecka. Ks. Bolesław podjął więc heroiczny trud ratowania polskości. Piastując funkcję prezesa Rady Ludowej, rozwinął propagandę narodową, m.in. organizując 4 stycznia 1919 r. uroczyste przyjęcie wojska polskiego. Gdy Zduny odbite zostały przez Grenzschutz, Jaśkowskiego aresztowano, zaś po uwolnieniu szpiegowano go i nachodzono. Stawiano mu zarzuty przekazywania żołnierzom polskim sygnałów świetlnych z miejscowej wieży kościelnej, potajemne kontakty z nimi oraz odmowę udostępnienia salki parafialnej na kwaterę niemieckich żołnierzy.Po odzyskaniu przez Polskę wolności Jaśkowski starał się o uwolnienie polskich jeńców wojennych z obozu Neuhammer. Dzięki jego staraniom w 1921 r. wystawiono w Zdunach pomnik upamiętniający śmierć 17 powstańców wielkopolskich oraz rozbudowano Dom Sierot, do którego przyjęto 60 dzieci emigrantów polskich z Japonii i Kresów Wschodnich.1 listopada 1926 r. ustanowiono ks. Bolesława Jaśkowskiego proboszczem inowrocławskiej parafii farnej pw. św. Mikołaja. Parafia ta obejmowała wiernych ze znacznej części miasta oraz ośmiu okolicznych wsi, łącznie 12 tysięcy dusz. Zasługą ks. Jaśkowskiego było założenie 24-morgowego cmentarza, leżącego przy ul. Marulewskiej, uznawanego wówczas za jedną z najładniejszych nekropolii ziemi wielkopolsko-kujawskiej. Ks. Jaśkowski przeprowadził również zewnętrzną restaurację budynku kościoła, a w jego wnętrzu odnowił ambonę oraz ołtarze Pana Jezusa i św. Antoniego. Jemu zawdzięczają swój rozwój chór parafialny, biblioteka i kółko muzyczne. Jako pierwszy w kraju organizował coroczne rekolekcje zamknięte dla poszczególnych stanów. Prowadzono je Zakładzie im. Focha w usytuowanym na terenie parku zdrojowego. Ks. Jaśkowski bardzo wiele uwagi poświęcał funkcjonowaniu różnorodnych towarzystw. Założył Ligę i Akcję Katolicką, Pomoc Duszpasterską, Trzeci Zakon i Towarzystwo Opieki nad Rodakami za Granicą. Był prezesem Rady Związkowej Stowarzyszenia Młodych Polek, Towarzystwa Robotników Polsko-Katolickich, wiceprezesem Związku Stowarzyszeń Polskich, członkiem zarządów Ligi Morskiej i Kolonialnej, Związku Kapłanów UNITAS i Zarządu Powiatowego. Należał do grona współzałożycieli Towarzystwa Ogrodów Działkowych. Ks. Jaśkowski założył również i redagował „Miesięcznik Parafii Farnej św. Mikołaja” o nakładzie 4 tys. egz., który wydawano w latach 1933-1939. Dzięki jego inwencji oddano do użytku nowy kościół w Mątwach (1931 r.), a w lutym 1933 r. z części parafii św. Mikołaja wyodrębniono samodzielną parafię mątewską. Uczestniczył też jako jeden z chrzestnych w otwarciu i poświęceniu lotniska cywilnego w Inowrocławiu (1933 r.).Z okazji srebrnego jubileuszu pełnienia posługi duszpasterskiej (1934 r.), ks. Bolesław Jaśkowski otrzymał nominację na kanonika honorowego kapituły kruszwickiej. Snuł ambitne plany budowy Domu Katolickiego, dla potrzeb którego zdążył zebrać pokaźne środki finansowe oraz niezbędne materiały budowlane. Wybuch II wojny światowej całkowicie pokrzyżował plany.Gdy Inowrocław zajęły wojska Wehrmachtu, nawoływał społeczeństwo do zachowania rozwagi, dyscypliny i spokoju. Został ostrzeżony przez rzeźnika, niejakiego Keppela, życzliwego Polakom Niemca, że znajduje się na liście osób przeznaczonych do stracenia. Mimo to nie opuścił miasta.10 września 1939 roku ks. Jaśkowskiego aresztowano pod zarzutem uprawiania antypruskiej działalności w okresie zaborów. W inowrocławkim więzieniu sądowym poddawano go bestialskiemu katowaniu. 10 listopada 1939 został rozstrzelany w lesie pod Zajezierzem, gmina Gniewkowo, łącznie z 500 innymi więźniami (Polakami i Żydami). Ciała zamordowanych spalono na drewnianym stosie oblanym łatwopalną cieczą.Inowrocławscy wierni ufundowali dwie płyty memoracyjne; jedną na kościelnym murze, drugą na cmentarzu parafialnym. Również część ulicy Staropoznańskiej uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu przemianowano w połowie lat 80. na ul. ks. Jaśkowskiego

Parafie:

Łagiewniki (01.03.1909 – 03.06.1909) – wikariusz
Parlin (04.06.1909 – ) – wikariusz do lipca 1909
Chomiąża ( – 31.08.1911) – wikariusz od lipca 1909
Gniezno parafia pw. św.Michała (01.09.1911 – 07.06.1914) – wikariusz ( od 01.10.1911 wikariusz substytut ks.Wartenberga a od 01.01.1912 ks.Prądzyńskiego )
Strzelno (08.06.1914 – 15.05.1917) – wikariusz ( od 08.06.19154 wikariusz substytut ks. Schwartza )
Witkowo (16.05.1917 – 31.10.1918) – wikariusz
Zduny (01.11.1918 – 14.01.1919) – administrator
Zduny ( – ) – proboszcz, kanonicznie instyt.15.01.1919
Inowrocław par. pw. Św. Mikołaja (01.11.1926 – 1939) – proboszcz

19 grudnia 1889 Wyśmierzycach urodził się Ks Franciszek Rosłaniec 

Bł. ks. Franciszek Rosłaniecbł. FRANCISZEK ROSŁANIEC: 2005, pomnik, Wyśmierzyce; źródło: www.wysmierzyce.osp.org.plczytaj

zamęczony w KZ Dachau.Studiował na uniwersytecie biblijnym w Rzymie. Uczestnik strajku szkolnego w Wyśmierzycach w 1905. Ukończył WSD w Sandomierzu. Studiował w Rzymie. Tam w 1914 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Basilio Pompilja. Po powrocie do Polski był profesorem i dziekanem teologii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 19 lat prowadził zajęcia jako wykładowca teologii bibijnej, historii egzegezy, archeologii i historii biblijnej. Był jednym z pionierów teologii biblijnej na terenie Polski. Wraz z innymi biblistami stworzył najbardziej dynamiczny ośrodek biblijny w Polsce okresu międzywojennego.Działał w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Warszawie, gdzie był sekretarzem w latach 1934-1935. Udzielał się jako kurator Sodalicji Młodzieży Akademickiej. Piastował stanowisko zastępcy kuratora Koła Teologicznego Studentów. Przez wiele lat prowadził publiczne odczyty z biblistyki i publikował popularnonaukowe artykuły w „Przeglądzie Katolickim” i „Głosie Kapłańskim”. Był również kapelanem w Przytulisku przy ul. Belwederskiej, spowiednikiem i kapelanem Sióstr Westiarek Jezusa oraz spowiednikiem przy Zakładzie Wychowawczym dla Sierot przy ul. Brackiej w Warszawie.Aresztowany w listopadzie 1939, po pobycie w kolejnych więzieniach osadzony w Sachsenhausen (KL), a następnie w obozie koncentracyjnym Dachau. W połowie października 1942  wywieziony do ośrodka eutanazyjnego w zamku Hartheim i tam zamordowany w komorze gazowej. 20 listopada 1942.W jednym z ostatnich listów pisał:Teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym: Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. Usiłuję tę modlitwę wymawiać codziennie i z głębokim przekonaniem i żywą wiarą w "Ojcze nasz" i pozostawać zawsze w najściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Jestem dumny, że mogę trochę więcej dla Niego i z Nim cierpieć