19 listopada 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Kłamstwo Berlińskie -Kłamstwo Gdańskie -Kłamstwo Oswięcimskie –

„Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę.Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał”.Jan Bosko

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Polski  będzie uroczyście odmówiony w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada 2016 – w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, w wigilię zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.czytaj

Królewskie Miasto Kraków od Kazimierza Odnowiciela -praprawnuka Cesarza Ottona I i św Adelajdy do Roku Bożego Miłosierdzia 2016

13  grudnia 1707 Kraków Objawienie się Jezusa Miłosiernego za Królowania Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego i Królowej Polski -Katarzyny Opalińskiej -Leszczyńskiej 

13 grudnia 1707 r  Kraków ,Klasztor Reformatów ,,św Kazimierza podczas zarazy  gdy zmarło  już 5 kapłanów i 3 braci –zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus-o. Jakubowi Mikowskiemu ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie Misericordia Domini – Miłosierdzie Boże ( kopia obrazu z koscioła Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku w Krakowie ul Smoleńsk-ul Bożego Miłosierdzia  ) 

Po zakończeniu litanii Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „Dosyć, dosyć, dosyć!”.Zaraza zaczęła wtedy ustępować, a zakonnicy odważnie posługiwali chorym, nie zapadając już na śmiertelną chorobę. 

 

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.-

Bł Ks Jerzy Popiełuszko  urodzony 14 wrzesnia 1947 r zamęczony 25 pazdziernika 1984 r z wyrwanym językiem 

Cud w rocznicę urodzin Ks Jerzego Popiełuszko 14 września 2012 r.-"Posłuchaj, Jurku, dziś twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to właśnie dzisiaj
14 wrzesnia 1947 r w Hamburgu  w dniu urodzin Ks Jerzego  zginoł 40 letni Polak Franciszek Stachowiak  

14 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Polska Solidarność pod patronatem św Księdza Jerzego Popiełuszki

16 czerwca 1913 r w Moskwie połączyło się 60 zakładów w ogólnomoskiewski Związek Zawodowy ,,Solidarnosc ,,Komunistyczna 

8 marca  1913 Polski Papież Pius X zaprasza do Rzymu pielgrzymów -pisze o tym Sw Maxymilian Kolbe w liscie do brata 3 maja 1913 r 

Uczestnicy śląskiej pielgrzymki do Rzymu 5 pazdziernika 1913 roku  372 wiernych

Papież Pius X w liście pasterskim z 8 marca 1913 roku wezwał katolików do uroczystego obchodzenia rocznicy ważnego wydarzenia w historii Kościoła – edyktu mediolańskiego z 312 roku, który wprowadził w Cesarstwie Rzymskim wolność wyznania.Na pamiątkę tego wydarzenia papież Pius X obiecał odpust jubileuszowy dla mieszkańców Rzymu oraz dla tych, którzy na niego przybędą. W 1913 Pius X doznał zawału serca.

Mistrz św Maxymiliana Kolbe O Pelegryn Haczela

Głosząc kazania misyjne w parafii w Pabianicach w 1906 r. pozyskał dla zakonu młodego Rajmunda Kolbego, późniejszego św. Maksymiliana.

3 maja 1913   Rzym  -Maxymilian pisze do brata Józefa 
Niedawno byli tu w Rzymie Polacy z Poznańskiego przeważnie, choć i dużo było Galicjan i Królewiaków. Po zwiedzeniu Rzymu część ich pojechała na 24 Kongres Eucharystyczny na Maltę, część – zwiedzić Neapol, a reszta wróciła zaraz do domu. W Rzymie w tym roku (ponieważ jest jubileuszowy) odbywają się wspaniałe nabożeństwa celebrowane głównie przez kardynałów lub arcybiskupów. Zresztą w liście do Mamy napiszę więcej. Teraz proszę Cię tylko gorąco o modlitwę za mnie i nasz Zakon

25 maja  1913 r. O Pelegryn Haczela  został asystentem generalnym zakonu w Rzymie

25 maja  1913   Monachium  -24 rocznica urodzin  kleryka Bronisława Komorowskiego w Pelplinie -26 rocznica urodzin chorego św Ojca Pio  –24 letni Adolf Hitler przybywa do Monachium przygotowując się do swojej roli w Monachium ..przy kosciele Teatinów gdzie pochowano rodzinę Króla Polski Jana III Sobieskiego 

25 maja 1913  -Adolf Hitler przybywa do Monachium … od 18 maja 1913 w Monachium przebywa Noncjusz Papieski –Eugenio Pacceli 

3 kwietnia 1917 papież Benedykt XV mianował go nuncjuszem w Monachium w Bawarii, 13 maja 1917  konsekrował go na arcybiskupa tytularnego Sardes18 maja 1917 roku Pacelli wyruszył do Monachium.  Nuncjaturę w Monachium, w pałacu przy Brennerstraße, znajdującym się naprzeciwko (późniejszego) Brunatnego Domu, objął 25 maja 1917. W 1920 roku Eugenio Pacelli otrzymał nominację na nuncjusza w Berlinie. 16 grudnia 1929 został kreowany kardynałem, a 9 lutego 1930 roku został sekretarzem stanu.

13  grudnia 1913  Kraków ul Szewska 16 spotkanie Lenin  -Stalin –Hitler -Piłsudzki-Dzierżyński ,Szymborski ojciec Noblistki Wiesławy -Leon Wasilewski -ojciec Wandy .Włodzimierz Lenin wygłosił odczyt do słuchaczy Uniwersytetu Robotniczego im. Adama Mickiewicza na temat „Ruch robotniczy w Rosji a socjaldemokracja”.

24 sierpnia 1900  Lenin w  Szwajcarii-zdecydował, że gazeta będzie drukowana w Monachium, tam  Uljanow przeniósł się we wrześniu. Pierwszy numer ukazał się 24 grudnia 1900. Druga publikacja SDPRR – Brzask – ukazała się w marcu 1901 rok. W grudniu 1901 roku przyjął pseudonim „Lenin”.- dołączyła do niego żona. Została jego osobistym sekretarzem i wspomagała wydawanie „Iskry. Lenin pisał dla „Iskry” ..- śledzonyprzez bawarską policję,  przeniósł się do Londynu. w kwietniu 1902 roku..Zaprzyjaźnił się z Trockim,..,.Do wiosny bolszewicy zdominowali kierownictwo partii. . W grudniu założyli  bolszewicką gazetę „Naprzód”W styczniu 1905 roku masakra  protestujących w Sankt Petersburgu doprowadziło do wybuchu rewolucji 1905 roku..Lenin  wzywał do zbrojnego powstania – wzięły udział w III Kongresie partii w Londynie w kwietniu 1905 roku. Nadzorował powstanie nowej bolszewickiej gazety „Proletarij” („Proletariusz”) Adolf Hitler i   Lenin spotkali się w Wiedniu w 1909 r. Hitler miał wtedy 20 lat a Lenin dwukrotnie więcej .Grali w szachy w mieszkaniu żydowskiej rodziny Rotszyldów  , u której toczyło się bogate życie towarzyskie ówczesnego Wiednia .Obecna na spotkaniu Emma Lowenstram – nauczycielka sztuki uwieczniła ten fakt malując akwafortę zatytułowaną "Gra w szachy : Lenin z Hitlerem – Wiedeń 1909 ".

Niemiecki Mesjasz – pośrednik między Bogiem a narodem Niemieckim     Rok 1923- gospodarka niemiecka znalazła się na skraju ruiny.
Hitler pozwolił, by po poświęceniu sztandarów w Bayreuth, Houston Chamberlain – zięć Wagnera,  prorok ruchu volkistowskiego, ogłosił go wybawcą Niemiec. Rzesza odnalazła swojego Mesjasza. Wspierany przez bogatych dobroczyńców – z piwiarnianego agitatora stał się lokalną sławą. „Hitler (…) dbał o wykreowanie bojowego wizerunku a pojawiając się na scenie, zawsze towarzyszyły mu rytuały wojskowe. „Orkiestry grały pobudzającą muzykę, a SA-mani, niczym podczas triumfalnego pochodu rzymskich legionów, nieśli flagi i sztandary z hasłem Deutschland, erwache!(zbudźcie się, Niemcy!), skandując Sieg Heil!, (…) i unosząc ramiona w >>niemieckim pozdrowieniu<<.” Ta ceremonia utwierdzała obywateli w przekonaniu, że jest człowiekiem niezwykle silnym, który jest w stanie odmienić ich los. Adolf Hitler posługiwał się w swoich przemówieniach stylizacją biblijną, tak obszerną, jak w Mickiewiczowskich Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.„Jako chrześcijanin i człowiek z bezgraniczną miłością czytam ten passus, który głosi, jak Pan nareszcie  przemaga się i chwyta za bicz, by wypędzić ze świątyni lichwiarzy, plemię żmijowe! (…) Chcemy zapobiec temu, by i nasze Niemcy poniosły śmierć na krzyżu!Niechbyśmy nawet byli nieludzcy! Ale gdy uratujemy Niemcy, dokonamy największego czynu na świecie!”Biblijny język kreował Hitlera na katolika, co miało swój wymiar polityczny, odzwierciedlony w głosowaniach, czyniło go reformatora,  Mesjasza narodu.    


Legenda Hitlera rozrosła się do rozmiarów  kultu.– inicjatorem tego przedsięwzięcia był Joseph Goebbels.W swojej pracy doktorskiej z 1921 roku, traktującej o historii dramatu  stał się prekursorem powiązania  mistycznego poszukiwania Boga z tęsknotą za Führerem.Latem 1924 roku Goebbels w swoim pamiętniku napisał: „Niemcy z utęsknieniem wyczekują tego Jedynego, Człowieka, niczym w lecie ziemia wyczekuje deszczu. (…) Ale czyż cud jedynie może nas uratować?
Panie, ukaż narodowi niemieckiemu cud! Cud!
Człowieka!!!Powstań, Bismarcku!”Joseph Goebbels  dostarczył rytuałów,do perfekcji opracował schemat oficjalnych wystąpień Hitlera –  reżyseria pochodów ze sztandarami, rytmy marszów i ekstatyczne inicjowanie okrzyków Heil!,trasa oraz domniemane spóźnienie Führera były wykalkulowaną sugestią masową, której zadaniem było „wyłączenie indywidualnego rozumu u pojedynczego słuchacza i jego zatracenie się we wspólnocie wierzących”.Adolf zawsze pojawiał się na scenie w przyćmionym świetle, co miało nawiązywać do „ półmroku kościołów.Stale towarzyszyła mu muzyka – Badenweiler Marsch.Kiedy tylko marsz rozbrzmiewał, naród wiedział, że na scenę wkroczy ON.Wchodził zawsze tylnymi drzwiami.Swoje przemówienie rozpoczynał nieśmiało, zacinając się. Potem „Duch zstępował na niego”.Gestykulując zamaszyście, często z zaciśniętymi pięściami, wymachiwał nimi w kierunku publiczności, która przestraszona i sparaliżowana poddawała się jego werbalnej sile”.W Mein Kampf czytamy: „Jednostka sama poddaje się magicznym wpływom, które my nazywamy >>sugestią tłumu<<.Kiedy tłum, skandując Deutschland, Deutschland über alles, czekał na przemarsz oddziałów SA i SS z pochodniami, Hitler na ogół dostawał zapaści.Nikt nie przypuszczał  że Mesjasz Rzeszy był Mesjaszem scenicznym. „(…) to, co wyglądało jak trans, było przedtem pieczołowicie wystudiowane i przećwiczone przed lustrem,Jego naczelnym celem było zbawienie narodu niemieckiego .W tym celu w 1920 roku stworzono program NSDAP

.Dwanaście przykazań Hitlera, imitujących dekalog biblijny, podnosiło program partii do rangi dogmatu:

„Führer ma zawsze rację!

Nigdy nie łam dyscypliny!

Nie marnuj czasu na czczą gadaninę i arogancką krytykę, lecz zabieraj się do działania!

Bądź dumny, lecz nie zarozumiały!

Program niech będzie dla ciebie dogmatem; wymaga od ciebie największego oddania dla ruchu!

Jesteś reprezentantem partii i według niej postępuj. Być narodowym socjalistą to znaczy dawać przykład!

Najwyższym przykazaniem niech będą dla ciebie wierność i altruizm! 

Bądź wiernym kolegą, wtedy staniesz się prawdziwym socjalistą!

Traktuj swoich pobratymców tak, jak sam chciałbyś być traktowany! 

W walce bądź nieustępliwy i dyskretny!

Odwaga nie jest chamstwem!

Słusznym jest to, co przynosi korzyść ruchowi, a tym samym Niemcom, tzn. twemu narodowi!”
Program ten – nawoływał on do niezachwianej wiary. Można by zmieścić go w dwóch słowach: Adolf Hitler. Mein Kampf zaś było ewangelią brunatnego ruchu. Hitler, podobnie jak Adam Mickiewicz – przeinaczał rzeczy znane.
W Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego cierpienie Polski, niczym cierpienie Chrystusa, miało odkupić grzechy ludzkości.
W przypadku „religii” Hitlera – zbawieniem Aryjczyka było oczyszczenie krwi ze skutków zmieszania ras, podobnie, jak w biblii, gdzie krew Chrystusa miała zbawić ludzkość.
„Tak, jak chrześcijanin wierzy w rzeczywistą obecność Chrystusa w eucharystii, tak narodowy socjalista przekonany był o realnej obecności Boga we krwi oraz w kolektywnej duszy rasy aryjskiej”.
Mesjański Führer Trzeciej Rzeszy był osobą, w której równe Bogu dusza narodu i dusza rasy – kumulowały się.Kiedy „Lud Boży podejmie apokaliptyczną walkę z Ludem Diabła, a wcielone dobro pokona wcielone zło – Aryjczyk unicestwi Żyda”  Niemiecki Mesjasz miał kolejne dwanaście lat na urzeczywistnienie swoich proroczych wizji.

————————————————

1 września 1939 r Kraków -sługa boża Rozalia Celakówna zanotowała: «Dziś pierwszy piątek miesiąca ,,» Usłyszała: «Ludzie Mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję.»

1 września 1939 r nad Częstochową pojawiły pierwsze bombowce z swastykami na skrzydłach, które zrzuciły na miasto kilka bomb,-4 września 1939 r żołdacy Wehrmachtu dokonali rzezi  227 Polaków -w klasztorze zjawiają się wysłannicy Associated Press z amerykańskim dziennikarzem P. Lochnerem domagając sie od przeora Norberta Motylewskiego aby zaprzeczył plotkom zachodnich radiostacji o zniszczeniu jasnogórskiego klasztoruJasna Góra była 3-krotnie bombardowana przez  Niemców  ,  Matka Boża w cudowny sposób ocaliła klasztor; 

18 listopad 2015 Dlaczego Frank ,Himmler i Hiter tak chętnie odwiedzali Jasną Górę

1 wrzesnia  1939 r Gdańsk -aresztowano Króla Polaków w Gdańsku Ks Bronisława Komorowskiego 
Rozalia Celakówna urodzona 19 września 1901 r (rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette ) zmarła 13 września 1944 r w Krakowie tego dnia 13 września 1944 r w Warszawie zburzono pomnik Króla Zygmunta III Wazy 44 Króla Polski ,rządzącego Polską 44 lata -13 wrzesnia 1944 Amerykanie bombardując Oswięcim zburzyli teatr dla Niemców przy Kosciele Sw Krzyża 

Bł Ks Bronisław Komorowski  i Sw O Pio   obchodzili 25 maja urodziny  w rocznicę śmierci Mieszka I  25 maja 992

 Czy Król Niemiec –Henryk Ptasznik był królem Polski od ok. 929 do 936 n.e.?

Polska, opisywana wówczas jako prowincja Polliana, Polania (1001 r.), Polenia (1012-1018 r.), Bolania (1046 r.),Polanis (1005 r.), provincia Polanorum, Polianici terra (1008 r.), czy Thietmar; Polenia, Poleni (od 1012 r.) była jedną z prowincji, wymienianych obok takich prowincji jak Sklawania, Waredonia i Krakowia przez Ademara, opisującego żywot św. Brunona. Istnieje niewiele źródeł do tego okresu, warto więc oprzeć się na istniejących.Henryk I Ptasznik- król Polski-Czy Henryk Ptasznik był królem Polski od ok. 929 do 936 n.e.? Polska historiografia opisuje w tym okresie rządy księcia Semomil, Semizil. Możliwe że był on w związku lennym wobec osoby tytułującej się królem. Rocznik wielkopolski pod rokiem 936 n.e. wyraźnie notuje:Henricus rex Polonie obiit-Henryk, król Polski, umarł

Henryk jedynym władcą, który zrezygnował z kościelnej ceremonii koronacji królewskiej,  pod koniec życia planował wyprawę po koronę cesarską do Rzymu. Zasługą Henryka I Ptasznika było zapobieżenie rozpadowi państwa na księstwa plemienne i konsolidacja wewnętrzna królestwa. Jego panowanie zapoczątkowało okres świetności Niemiec pod rządami saskiej dynastii Ottonów.Praprawnuczką Króla Henryka była I Polska Królowa Bł Rycheza 

Rycheza - obraz Matejki

Idea europejskiej współpracy zaczęła się dla Polski już 12 marca 1000 spotkaniem cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie, nad grobem św. Wojciecha. Wówczas to Cesarz podarował Bolesławowi dwie relikwie, którymi były: gwóźdź z Chrystusowego Krzyża oraz włócznia św. Maurycjusza. Bolesław odwzajemnił się relikwiami św. Wojciecha, którego kanonizację wyprosił u Papierza Sylwestra II młody cesarz. Zgoda Papieża na utworzenie pierwszej polskiej Metropolii Arcybiskupiej w Gnieźnie z trzema biskupstwami: w Krakowie, Wrocławiu i w Kołobrzegu, którą również przywiózł do Gniezna Otton III, równała się uznaniu politycznej niezależności Polski. Dopiero dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy ocenić i docenić doniosłość tego spotkania. Aby przypieczętować przyjaźń między Polską i Niemcami Bolesław Chrobry, ojciec późniejszego króla polskiego – Mieszka II oraz Cesarz Otton III, wuj księżniczki lotaryńskiej – Rychezy, złożyli na spotkaniu w Gnieźnie przy grobie św. Wojciecha uroczyste przyrzeczenie zaślubin Mieszka i Rychezy. czytaj 

 

20 września 1918 roku Ojciec Pio otrzymał stygmaty, będące  jego ukrzyżowaniem. "Tak, kocham krzyż, tylko krzyż, kocham go, ponieważ widzę go zawsze na ramionach Pana Jezusa… Kiedy Jezus chce, abym zrozumiał, że mnie kocha, daje mi odczuć smak swojej męki, ran, cierni, udręk".

1 wrzesnia 1939 w diecezji gdańskiej: aresztowano 
ks. Bronisław Komorowski, proboszcz z Wrzeszcza;
ks. Franciszek Rogaczewski, proboszcz parafii przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;
ks. Alfons Muzalewski, wikariusz przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;
ks. Władysław Szymański, katecheta przy Polskiej Szkole Handlowej;
ks. Marian Górecki z Nowego Portu.
Wszyscy są torturowani zamordowani w Wielki Piątek 22 marca 1940 r w -Mord rytualny …wybrano 66 osób
Podobny los dzieli kilku kapłanów niemieckich:
ks. Bernard von Wiecki, proboszcz z Żuław, zostaje rozstrzelany razem za kapłanami polskimi w Sztutowie;
Ks Robert Wohlfeil z Kłodawy zostaje zamęczony w obozie w Oranienburgu;
ks. Ernst Karbaum, proboszcz w Niedźwiedziówce (aresztowany za odprawienie Mszy dla Polaków i zamęczony w Sztuthofie);
ks. Jan Aeltermann, proboszcz w Mierzeszynie–Przywidzu (rozstrzelany);
ks. Walter Hoeft, gdańszczanin kaszubskiego pochodzenia, wikariusz przy polskiej parafii Chrystusa Króla (rozstrzelany).
Bł Ks Bronisław Komorowski urodził się 25 maja 1889r.

Wielki Piątek

22 marca 1940r-egzekucja działaczy Polonii Gdańskiej Wśród rozstrzelanych  duszpasterze Polonii gdańskiej, księża Bronisław Komorowski i Marian Górecki.

22 marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”

 22 marca 1940 r  władcy świata   zorganizowali   pogromy wielkanocne w Krakowie i Warszawie 
 

Służebnica Boża Rozalia Celakówna urodziła się   19 września 1901 r w 55 rocznicę objawienia się Matki Bożej w La Salette 

Królowanie Jezusa Chrystusa. Quas Primas – Misja Rozalii Celakówny  Brat Rozalii Celakówny ks Rafał świadectwo

19 wrzesnia 1939 -Kraków 38 rocznica urodzin Rozalii Celakówny 

19 września 1939 roku aktor Hitler wizytował Gdynię, wydał rozkaz zmiany jej nazwy na Gotenhafen.czytaj  

Monachium Miasto Maryji stało się od 2 sierpnia 1914 sceną  Adolfa Hitlera 

19 września 1939 –aresztowanio  o. Maksymiliana Kolbego z grupą zakonników z Niepokalanowa założonego 19 wrzesnia 1927 r   Sw. Maksymilian studiował w Rzymie w latach 1912-1919.  W Rosji bolszewicy, kierowani przez Lenina, zdobywali władzę. We Włoszech wzmagała się aktywność masonów – wrogów Kościoła.czytaj

Ważna jest encyklika papieża Leona XIII Humanum genus. gdzie  Papież, wskazując na sposoby przeciwstawiania się masonerii, postuluje: "by wszyscy dobrze myślący utworzyli olbrzymie stowarzyszenie działania i modlitwy, aby zgodnie i niewzruszenie stanęli naprzeciw natarczywej potędze sekt".Odpowiedź na apel Papieża w pełni dał o. Maksymilian M. Kolbe, zakładając 16 pazdziernika 1917 r Rycerstwo Niepokalanej (MI), któremu za cel postawił: "starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków…, a zwłaszcza masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej".

7 listopada 1917 r.  bolszewicy, prowadzeni przez Lenina i wsparci przez "kapitał zachodni"z Ameryki  doszli do władzy wprowadzając rządy komunistyczne z programem opanowania i ateizacji całego świata.We Włoszech  prawie wszystkie loże masońskie zajęły pozycje wrogie Kościołowi katolickiemu. W tym samym roku 1917 przypadały dwie rocznice: 400-lecie wystąpienia Lutra, które doprowadziło do rozbicia Kościoła, i 200-lecie powstania masonerii w jej obecnej formie (24 czerwca 1717 r.). Dla masonerii są to daty wyznaczające etapy upadku wiary katolickiej. Rok 1917 miał otworzyć trzeci, ostatni etap, uwieńczony całkowitym upadkiem Kościoła.Masoneria coraz śmielej występowała publicznie. Dochodziło do świętokradz-kich manifestacji. Nawet w Wiecznym Mieście, gdzie wielkim mistrzem masońskim był wówczas syn Mazziniego ( przyjaciela Adama Mickiewicza ) Ernest Nathan, dawny burmistrz Rzymu, masoneria zaczęła ukazywać prawdziwe oblicze i nienawiść do Kościoła. 17 lutego 1917 r.pochód masoński, zdążający do pomnika Giordana Bruna, przeszedł ulicami miasta i zatrzymał się przy placu św. Piotra, powiewając czarną chorągwią z wizerunkiem św. Michała Archanioła pod nogami Lucyfera. Transparenty wychwalały szatana. Obserwował to student teologii – Maksymilian Kolbe. Jako świadek tych wydarzeń tak je po latach wspomina: "W stolicy chrześcijaństwa, w Rzymie, mafia masońska, wielokrotnie piętnowana przez papieży panoszyła się w latach przedwojennych coraz bezczelniej. Nie cofnięto się przed obnoszeniem w obchodach Giordana Bruna czarnej chorągwi z wizerunkiem Michała Archanioła pod nogami Lucyfera, ani przed wywieszeniem oznak masońskich naprzeciw okien Watykanu. Nieprzytomna ręka nie wzdrygała się nawet pisać: "szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za szwajcara" itp. Św. Maksymilian  20 stycznia 1917 r., w 75. rocznicę objawienia się Niepokalanej Alfonsowi Ratisbone'owi (wcześniej bluźniercy przeciw wierze), doznał w czasie rannej medytacji poświęconej tej rocznicy szczególnego natchnienia. Uświadomił sobie potęgę Matki Najświętszej, która może nawet największych wrogów wiary przemienić w jej apostołów. Jest przecież Tą, która zgodnie z Bożym planem miażdży głowę szatana, i jak to zostało zapowiedziane w Księdze Rodzaju, zwycięża wraz ze swoim potomstwem. "Dnia 16 października 1917 r., wieczorem, odbyło się pierwsze zebranie… pierwszych siedmiu członków. Figurka Niepokalanej pomiędzy dwoma jarzącymi się świecami stała na czele. Działalność MI w tym czasie polegała – poza modlitwą prywatną – na rozdawaniu medalików Niepokalanej, zwanych cudownymi".

Począwszy od 1930 roku, Pan Jezus zaczyna domagać się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla…..

21 stycznia 1793 roku  w centrum Paryża został zamordowany król Francji Ludwik XVI.  Potomka Królów Polski 

Ogłoszona 10 sierpnia 1792 roku po rzezi w królewskim pałacu Tuilierie republika posadziła na ławie oskarżonych w osobie Ludwika XVI monarchię francuską, monarchię chrześcijańską, Francję czterdziestu królów. To ona miała zostać zgilotynowana i to przede wszystkim jej krew przelano. Król musiał zginąć.Rewolucja poczytywała sobie za cel stworzenie "nowej Francji" i "nowego człowieka"podczas rewolucji we Francji życie za wiarę oddało około trzech tysięcy katolickich kapłanów. 

„Reprezentanci ludu” zadbali o to, by lud (na przykład w Wandei lub w innych prowincjach Francji) w imię którego przeprowadzano rewolucję nie miał szans na wypowiedzenie się w sprawy kary dla króla.Ludwik XVI umierał jak chrześcijański król. Przekonuje o tym sporządzony przez niego w Dzień Bożego Narodzenia 1792 roku testament, w którym w obliczu wyznawał swoją wiarę katolicką i potwierdzał synowską więź łączącą go z Kościołem świętym i Jego Widzialną Głową w Rzymie. Przebaczał swoim prześladowcom. W przeddzień egzekucji odbył spowiedź u „niezaprzysiężonego” (tj. nie-schizmatyckiego) księdza, a rankiem 21 stycznia 1793 roku w celi swojego więzienia w Temple po raz ostatni wysłuchał Mszy Świętej i przyjął komunię świętą.

Egzekucja króla była iskrą, która wywołała ludowe powstanie w Wandei pod sztandarami Armii Katolickiej i Królewskiej.- wyzwoliło satanistyczne siły „nowej Francji”.

Wielce wymowny pod tym względem incydent wydarzył się krótko po ścięciu króla.  „Pewien obywatel wdrapał się na gilotynę i zanurzył cała swoją rękę we krwi Kapeta, której było pełno. Zbierał jej skrzepy, tak że miał ich pełną garść, a następnie trzykrotnie rzucał je na głowy stojących w pobliżu gapiów”. Następnie krzyczał: „Republikanie! Krew króla przynosi szczęście”.Wymierzano wyrok wszystkim dotychczasowym władcom Francji wywlekając ich doczesne szczątki z królewskich sarkofagów.Pozostała jeszcze do wymordowania rodzina królewska: król – dziecko Ludwik XVII, jego matka i żona Ludwika XVI królowa Maria Antonina (Prawnuczka Polskiej Królowej Eleonory -siostra cesarza Leopolda II Habsburga) oraz siostra królewska Madame Elisabeth. Przed śmiercią trzeba ich było pohańbić (znowu „podstawy godnościowe”). Stąd sfingowane oskarżenia pod adresem królowej i jej szwagierki (siostry króla) o molestowanie następcy tronu, a od 21 stycznia 1793 roku króla Ludwika XVII. Zrozpaczonej matce (Marii Antoninie) nie oszczędzono niczego.Taki sam los spotkał dziesięcioletniego króla, -chowano go w nienawiści do własnych rodziców,-zachęcając do demoralizacji. Na tym zapomnianym królu testowano to, co w dwudziestym wieku będzie abecadłem wszystkich ataków na rodzinę, tzw. wychowanie seksualne. Wszystko to miało uwiarygodnić dyfamacyjna kampanię wytoczoną matce króla Ludwika XVII. Dramat syna Ludwika XVI zakończył się w 1795 roku. Wcześniej (16 października 1793) zamordowano jego matkę, a 10 maja 1794 jego ciotkę.

Zniszczyć papieski Rzym!

wrogie akty rewolucyjnego państwa wymierzone w Stolicę Apostolską już w roku 1790 zaanektowano należący do papiestwa Awinion. Uchwalona w tym samym roku cywilna konstytucja kleru była wypowiedzeniem wojny papieżowi. Od słów do czynów Republika przeszła w roku 1796, 1 lutego 1798 roku, wojska francuskie zajęły papieski Rzym. Wkrótce też "lud rzymski" (czytaj: co bardziej aktywni członkowie lóż wolnomularskich) "spontanicznie" (pod czujną obserwacją przybyłych zza Alp zaprzyjaźnionych wojsk) ogłosił powstanie Republiki Rzymskiej, znosząc w ten sposób istniejące od ponad tysiąca lat Państwo Kościelne. Aby dotkliwiej upokorzyć papieża, decyzję tę promulgowano 15 lutego 1798 roku, w rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową.Ponad ­osiemdziesięcioletniego, schorowanego Piusa VI francuscy rewolucjoniści wygnali z Rzymu i umieścili w surowych warunkach twierdzy Palence, gdzie 29 sierpnia 1799 roku zakończył on życie ze słowami: In te Domine speravi, non confundar in aeternum (Tobie Boże zaufałem, nie zawstydzę się na wieki) na ustach. Wysłannik Republiki nazwał zmarłego papieża: Pius VI i ostatni.

Podobne nadzieje wyrażał, jeszcze przed śmiercią Piusa VI, generał Napoleon Bonaparte – przyszły cesarz Francuzów…. Ale kolejnego Następcę św. Piotra wybrano podczas konklawe poza Rzymem (w Wenecji) i w dodatku przybrał on imię Piusa VII. To z nim Bonaparte jako Pierwszy Konsul zawarł w roku 1801 konkordat kładący kres najgorszej fali prześladowań Kościoła we Francji i umożliwiający odbudowę struktur kościelnych. Kreujący się na następcę Karola Wielkiego Korsykanin potrzebował papieża, by odbyć cesarską koronację w Paryżu. Ale cały czas traktował on biskupa Rzymu jako podwładnego sobie funkcjonariusza. Gdy w roku 1809 Pius VII "ośmielił się" wyrazić swój sprzeciw wobec brutalnej inwazji Cesarstwa na katolicką Hiszpanię, został aresztowany i przewieziony do Francji, gdzie pozostał więźniem cesarza Francuzów aż do jego upadku w roku 1814.

w roku 1793, roztrząsano projekt  zakładający zburzenie w imię republikańskiej równości wszystkich wież kościelnych we Francji.Niszczono całe kościoły (w tym, wspaniałą bazylikę w Cluny)z kaplicy Saint Chapelle w Paryżu (zbudowanej przez św. Ludwika IX w XIII wieku jako relikwiarz dla Korony Cierniowej) uczyniono magazyn na zboże.


"Nowy człowiek" miał funkcjonować w nowym czasie ("nowym" znaczy antychrześcijańskim). .. w roku 1792 nowego, tzw. republikańskiego kalendarza. Początkiem nowej ery miała być data proklamowania republiki we Francji – 22 września 1792 roku. Zniesiono Dzień Święty (niedzielę) oraz wszystkie pozostałe święta chrześcijańskie.
"Nowego człowieka" w "republikańskiej cnocie" miała wychować nowa szkoła, -model edukacji miał być oparty wprost na zasadach antychrześcijańskich.- "republikańskie wychowanie", któremu poddano całe jedno pokolenie Francuzów (w ciągu niemal trzydziestu lat, jakie minęły od roku 1789 do roku 1815), najlepiej dokumentują słowa św. Proboszcza z Ars, który porównał swoich parafian do istot różniących się od zwierząt jedynie chrztem.

Rozalia Celakówna 

Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym".

 "Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!"Polska będzie silną potęgą, najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jeśli usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeśli nie, to zginie. To nie są moje myśli i słowa (…). To mi pokazał Pan Bóg".Polska była bardzo atakowana przez siły zła, a Naród coraz bardziej ulegał demoralizacji.

Od września 1937 roku Rozalia otrzymuje szereg proroczych wizji, w których żądania Jezusa wobec Polski i świata zostały bardzo wyraźnie sprecyzowane.

Akt Intronizacji ma  być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu.

W następstwie za przykładem Polski pójdą inne narody i także one dokonają Aktu Intronizacji Jezusa na swego Króla. Wszystkie narody, które nie uznają Jezusa swym Królem, zginą.

Rozali  pomagali  Ojcowie Paulini, a szczególnie  o. Dobrzycki oraz Generał Paulinów o. Pius Przeździecki z Jasnej Góry. "Pod koniec lutego 1939 roku – pisze Rozalia – Pan Jezus przedstawił mej duszy następujący obraz w czasie, gdy Mu polecałam naszą Ojczyznę i wszystkie narody świata. Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką, począwszy od Śląska, aż po Pomorze, całą w ogniu. Widok był to naprawdę przerażający, zdawało mi się, że ten ogień zniszczy całkowicie cały świat. Po pewnym czasie ogień ogarnął całe Niemcy niszcząc je tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy. Wtedy usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie: Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski".Dlatego całe życie Rozalii zostało podporządkowane w intencji intronizacji: w szpitalu bierze najcięższe dyżury, podejmuje różne umartwienia i nieustannie się modli: "1 kwietnia 1939 roku gorąco polecałam, jak tylko umiałam, tę sprawę Panu Jezusowi za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, prosząc o światło, co należy czynić, by ta sprawa była jak najlepiej i jak najprędzej przeprowadzona. I znowu głos mówił mej duszy: Powiedz, dziecko, ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyśpieszenia intronizacji.Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie".czytaj

Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego Narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi, bo wszyscy będą się starali wypełniać wolę Pana Jezusa, nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego. Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać Panu Bogu, że On nas nie opuści, a zwłaszcza musimy odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym. Ludzie zobaczą skutki, ile intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród. Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich. Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie się Jego Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz".

Niepowodzeniem zakończyły się starania o intronizację Jezusa na Króla Polski przed wybuchem drugiej wojny światowej, w wyniku czego Polska i wiele krajów świata uległo zniszczeniu.

2 stycznia 1941 roku  Rozalia  pisze: "Pan Jezus prawie nagli moją duszę, bym wszystko uczyniła, co tylko jest w mojej mocy, by przyśpieszyć ten dzień błogosławiony oddania całych narodów pod panowanie Jego słodkiej miłości"….zdumiewa się nad postawą ludzi odpowiedzialnych za nasz Naród: "O jakże serce ludzkie jest ślepe i rozum szalenie ograniczony. (…) 

 

Król Polski na Wawelu ( 1939-1945) adwokat  Hans Frank,, zawisł na szubienicy w norymberskim więzieniu 16 października 1946 r

zaczął się określać mianem „niemieckiego króla Polski.24 lutego 1940 roku Frank odwiedził klasztor Paulinów na Jasnej Górze – chwalił się, że to on ocalił narodową świętość, Polaków  obraz Matki Boskiej.Brygitta jego żona nazywała siebie „niemiecką królową Polski".

Hans Frank  zawisł na szubienicy 16 października 1946 r. niewiele jednak zabrakło, aby pożegnał się z tym światem w styczniu 1944 r.Niklas FrankDziś do Polski  przyjeżdza syn Hansa Franka -Nikas Frank z Hamburga dziennikarz magazynu „Stern”, niegdysiejszy korespondent wojenny relacjonujący konflikty na Bliskim Wschodzie, był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w 1983 r W trakcie wywiadu dla „Sterna” z 23 września 1997 r., który przeprowadził Niklas Frank –Jaruzelski wyraził swą wdzięczność także dla Henriego Nannena, redaktora naczelnego „Sterna”, za wykazanie na łamach pisma „zrozumienia” dla wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.Podobnie zareagowali szefowie mediów. Rudolf Augstein,  redaktor magazynu „Der Spiegel”, wspierał na łamach swego pisma rozbicie „Solidarności”, podkreślając na końcu:„Niespokojna Polska oznacza zawsze zagrożenie wojną dla Europy […], nawet w czasach atomu”. bankierzy niemieccy z ulgą i zadowoleniem przyjęli wprowadzenie stanu wojennego, ponieważ obawiali się o los swoich kredytów,których udzielili wcześniej reżimowi w Polsce.  czytaj 

………………..

22 marca 1609 Rzym Karmelita O Dominik od Jezusa i Maryji znajduje obraz Matki Bożej  Królowej Polski
22 marca 1609  Wawel niedziela urodziny Króla Jana Kazimierza którego pradziadkowie Albrecht V i Anna rozbudowywuje Pałac letni w Dachau -do wielkiej 100 pokojowej rezydencji .
Król Polski Jan Kazimierz  syn praprawnuka Króla Polski Władysława Jagiełły -Zygmunta III Wazy(44 króla -rządzącego Polską 44 lata )i jego drugiej żony 21 letniej Konstancji Habsburżanki  
( siostry pierwszej żony ..2 praprawnuczek Króla Czech i Węgier -Władysława  II Jagiellończyka .Jan Kazimierz był ostatnim z Wazów urodzonym na Wawelu, przed przeniesieniem siedziby królewskiej z Krakowa do Warszawy
Prawnuk Króla Polski Zygmunta I Starego zmarłego 1 kwietnia 1548 r w Krakowie .Prawnuk Królowej Czeskiej i Węgierskiej Anny Jagiellonki zmarłej 27 stycznia 1547 r w Pradze.Prawnuk Albrechta  V  – księcia Bawarii w latach 1550-1579..Prawnuk Anny Jagielonki -praprawnuczki Władysława Jagiełły .Wnuk Arcyksięcia Karola II Styryjskiego

22 marca 1907 Portugalia urodziny Siostry Łucji wizjonerki  Matki Bożej z Fatimy 
22 marca 1907 Gdańsk urodziny Józefa Tuska -dziadka Donalda  uważającego że Polskość to nienormalność 
22 marca 1908 r urodził się Bł O. Henryk Krzysztofik OFM Cap gwardian i rektor domu zakonnego w Lublinie  zamordowany 4 sierpnia 1942 w Dachau (KL) powstałym w 25 rocznicę jego urodziny.

22 marca 1933 r z rozkazu frankisty Heinricha Himmlera utworzono  obóz KZ Dachau..Wnuk Rotszylda – Adolf Hitler …ogłosił -W środę 22 marca 1933 r. koło Dachau zostanie otwarty pierwszy obóz koncentracyjny.Pomieści on 5. tys. więźniów.Planując na taką skalę nie poddamy się żadnym błahym zastrzeżeniom, ponieważ jesteśmy przekonani, że umocni to wszystkich tych, którzy dbają o naród i służą jego interesom.. 
Największą liczbę wśród więzionych w Dachau księży katolickich stanowili Polacy 1780 z tego 868 poniosło śmierć
 

Rabin Israel Lau,,Lolek ,, Król Polski,, czytaj

Kim jest Rabin Izraela Israel Meir Lau przewodniczący Yad Vashem zwany,, Lolkiem,,który razem z synem Rabinem Dawidem Lau uczestniczył 27.01.2014 r w Krakowie  w obradach  Knesetu zapraszając obecnego Prezydenta Polski Andrzeja Dudę ?

Rabin od 37 pokoleń-Spośród przodków naczelnego rabina Izraela Meira Lau należy wspomnieć o Saulu Wahlu okrzykniętym  królem Polski-   LOLEK -Israel Meir Lau urodził się w 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim.czytaj 

 

Kłamstwo Berlińskie Biskup Andrzeja Czaji … zdjęcia Berlin 22 -09-11 Rycerze Chrystusa Króla Ks Piotr Natanek

 

14 stycznia 1925 – Rozpoczął się zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski,,
14 stycznia 1943  rozpoczęła się aliancka konferencja w Casablance. w hotelu „Anfa” w Casablance.
Obecni byli Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill oraz Charles de Gaullen,zaproszono  Józefa Stalina  czytaj 
12  lutego 1943 r  Prezydent Roosevelt ogłosił wyniki konferencji Amerykanom 

12 lutego 1943 r  Berlin w Imieniu Narodu Niemieckiego  za pomoc francuskiemu więzniowi  -na karę śmierci  przez zgilotynowanie skazano 40 letniego Konstantego Drozdowskiego-osierocił 40 letnią żonę Helenę Drozdowską i 5 dzieci pozostawił im jedyny majętek list pożegnaly po polsku i po niemiecku . 

14 stycznia 2016 w audycji o pomocy dzieciom żydowskim  w Radiu Maryja  wspomnia się Siostrę Helenę Drozdowską imienniczkę naszej niezwykłej babci Heleny Drozdowskiej 

14 stycznia 2016 r w  Pałacu prezydenckim odbyło się noworoczne spotkanie prezydenta z przedstawicielami najważniejszych religii i wyznań w Polsce.

czytaj

28 kwietnia 1943 r w Berlinie osiwiały 40 letni Konstanty Drozdowski zostaje zgilotynowany 

 

Polscy hierarchowie odprawią w Berlinie Mszę św. z Benedyktem XVI

Polscy hierarchowie odprawią w Berlinie Mszę św. z Benedyktem XVI

Kilkunastu polskich hierarchów, na czele z Prymasem Polski uda się do Niemiec w związku z pierwszą oficjalną wizytą Benedykta XVI w jego ojczyźnie. Oprócz Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, do Niemiec pojadą kardynałowie: metropolita krakowski –Stanisław Dziwisz i metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Ponadto metropolita wrocławski – abp Marian Gołębiewski wraz z dwoma biskupami pomocniczymi: Edwardem Janiakiem i Andrzejem Siemieniewskim.

W berlińskiej liturgii uczestniczyć będą także biskupi z diecezji graniczących z naszym zachodnim sąsiadem: abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, biskup zielonogórsko-gorzowski, Stefan Regmunt wraz z biskupem pomocniczym Pawłem Sochą, biskup legnicki Stefan Cichy oraz biskup pomocniczy Marek Mendyk a także biskup opolski, Andrzej Czaja wraz z biskupem pomocniczym Pawłem Stobrawą.

Do Berlina udają się także dwaj biskupi pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: Paweł Cieślik i Krzysztof Zadarko.

Katolicy w Berlinie stanowią właściwie diasporą, bo jest ich tam ok. 390 tys. zaś większość mieszkańców stolicy Niemiec stanowią protestanci, osoby należące do innych wyznań i religii oraz niewierzący – podkreślił w rozmowie z KAI abp Marian Gołębiewski. – Zamanifestowanie naszej solidarności z Ojcem Świętym w tym właśnie Kościele ma głęboki sens i znaczącą wymowę” – dodał metropolita wrocławski.

Benedykt XVI złoży oficjalną wizytę w Niemczech w dniach 22-25 września 2011. Głównymi punktami wizyty papieża w jego rodzinnym kraju są Msze święte z udziałem tysięcy wiernych, spotkania z politykami w Berlinie, z przedstawicielami Kościołów ewangelickich w Erfurcie oraz z biskupami i katolikami świeckimi we Fryburgu Bryzgowijskim. Przewidziano także spotkanie z przedstawicielami muzułmanów, żydów oraz prawosławnych. Papież odwiedzi miejsca związane z życiem Marcina Lutra.W czwartek 22 września wieczorem, Benedykt XVI przewodniczyć będzie Mszy św. na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

—————————————————————————————————————————————

8  listopada 2016 r  

Tygodniku Niedziela ukazał się wywiad z Bp.Czaja o Intronizacji Jezusa na Króla Polski. W wywiadzie bp.Czaja detonuje ładunek dużej mocy polegający na obrzydliwym kłamstwie dotyczącym  ks.Natanka i jego Rycerzy w Berlinie 22 wrzesnia 2011 r 

Podczas audycji, opolski biskup przywołał wydarzenia, które przyczyniły się do powołania Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jednym z nich było spotkanie z papieżem Benedyktem XVI w Berlinie w 2011 roku. „Przy wejściu na stadion było wielu ludzi z Polski w czerwonych płaszczach, którzy witali papieża okrzykami bardzo niepojednawczymi, nawet krzywdzącymi wobec Jana Pawła II. Pomyślałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić” – wspominał.

Cały tekst pod tym linkiem:

http://niedziela.pl/artykul/25597/Bp-Czaja-Akt-przyjecia-Jezusa-ma-nam

Tu zaś można wysłuchać te słowa jakie biskup wypowiedział w radio Doxa

http://doxa.fm/audycja/07-11-2016-jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana/

Czytając cały tekst w tygodniku Niedziela gdzie biskup nie wyobraża sobie aby ludzie przyjechali na Intronizację bez wyspowiadania się, nie odchodzi ode mnie myśl czy biskup pójdzie do spowiedzi zanim przyjedzie sprawować Eucharystię w Łagiewnikach 19 listopada. Mało ego potrzeba naprawić krzywdy oszczerstwa. Wiec dalej się zastanawiam czy biskup do 19 listopada zdąży przeprosić za wielkie oszczerstwo wszystkie osoby które skrzywdził, oczernił. Zobaczymy jaki przykład nam maluczkim da biskup. Smutne to że tak piękny Akt Intronizacyjny psują nam najwyżej postawieni biskupi. Gdzie my maluczcy pójdziemy?   czytaj

……………………….

Bp Andrzej Czaja głosi herezję w myśl protestanckiej zasady SOLA FIDE czytaj

Rozwód jest paszportem do piekła.(św. O. PIO)  czytaj

————————————-

List otwarty do JE Bpa Andrzeja Czaji w związku z jego wywiadem dla KAI z dn. 20 września 2016  czytaj

Rafał, rycerz Jezusa Chrystusa Króla, Króla Polski  Chicago IL, USA, 22 września 2016.

„Uznanie i ogłoszenie Chrystusa Królem Polski oznaczałoby nadanie Mu zawężającego tytułu, który ograniczałby rozumienie Jego władzy. Taki zabieg nie ma podstaw biblijnych, ani oparcia w nauczaniu Magisterium Kościoła – mówi bp Andrzej Czaja..

Wywiad, jakiego ksiądz Biskup udzielił 20 wrzesnia 2016 r agencji KAI – pani Hannie Honisz – w stosunku do uprzednich wypowiedzi Waszej Ekscelencji zawiera nie tylko potwierdzenie błędów – lecz ich nasilenie. Wasza Ekscelencja bluźni, kłamie i błądzi – jak nigdy dotąd w publicznej wypowiedzi. A ponieważ w całym obecnym „polskim” Episkopacie nie rozlega się ani jeden głos protestu – więc należy tę bluźniąca Panu Bogu Trój-Jedynemu i Jego Woli wypowiedź uznać za typową dla obecnego „sanhedrynu” w Polsce – jak Pan Jezus w Objawieniach prywatnych nazywa obecny Episkopat.

Rafał, rycerz Jezusa Chrystusa Króla, Króla Polski-Chicago IL, USA, 22 września 2016.

„Uznanie i ogłoszenie Chrystusa Królem Polski oznaczałoby nadanie Mu zawężającego tytułu, który ograniczałby rozumienie Jego władzy. Taki zabieg nie ma podstaw biblijnych, ani oparcia w nauczaniu Magisterium Kościoła – mówi bp Andrzej Czaja.”

Ekscelencjo!

Wywiad, jakiego ksiądz Biskup udzielił agencji KAI – pani Hannie Honisz – w stosunku do uprzednich wypowiedzi Waszej Ekscelencji zawiera nie tylko potwierdzenie błędów – lecz ich nasilenie. Wasza Ekscelencja bluźni, kłamie i błądzi – jak nigdy dotąd w publicznej wypowiedzi. A ponieważ w całym obecnym „polskim” Episkopacie nie rozlega się ani jeden głos protestu – więc należy tę bluźniąca Panu Bogu Trój-Jedynemu i Jego Woli wypowiedź uznać za typową dla obecnego „sanhedrynu” w Polsce – jak Pan Jezus w Objawieniach prywatnych nazywa obecny Episkopat.

Najpierw niech mi będzie wolno wskazać, w których miejscach Ekscelencja po prostu kłamie:

„Stopniowo przedstawiciele ruchów intronizacyjnych odstąpili od domagania się uznania Chrystusa Królem Polski.”

„Stwierdzono też, że intronizacji Jezusa Chrystusa nie trzeba łączyć z objawieniami Rozalii Celak.”

„…nauczanie Magisterium Kościoła na temat królowania Chrystusa, wyklucza możliwość nadania Chrystusowi tytułu "Król Polski".”

Możnaby podać i inne cytaty z wypowiedzi księdza Biskupa – bowiem tych kłamstw jest więcej. „Dyskusję zwieńczyło odczytanie prośby przedstawicieli ruchów intronizacyjnych do pasterzy Kościoła w Polsce, "aby w liście zapowiadającym program przyszłego roku liturgicznego w Polsce, zechcieli zawrzeć zapowiedź polskiego, narodowego aktu uznania i przyjęcia królowania Jezusa Chrystusa oraz poddania się pod Jego władzę".” To nie była prośba sformułowana przez przedstawicieli ruchów Intronizacyjnych – lecz ta pokrętna formuła została im zaproponowana – a obecnie nawet w stosunku do takiej „prośby” nastąpił regres i usztywnienie stanowiska obecnego Episkopatu w bluźnierstwie wobec Objawionej Woli Bożej dla naszego narodu. „Trzeba stwierdzić, że myśl o konieczności uznania Chrystusa Królem Polski, wyprowadza się najczęściej z prywatnych objawień Rozalii Celak. Tymczasem, choć znajdujemy w nich wezwanie do dokonania intronizacji, skierowane zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich, nigdzie nie ma wołania o uznanie Go Królem Polski.”

To ostatnie kłamstwo niech mi będzie wolno skonfrontować z dosłownymi zapisami z pism Świętej Rozalii Celakówny (bo to wielka Święta w Niebie):

„Rozalia w liście do swego kierownika duchowego wyjaśnia, jakie zrozumienie towarzyszyło jej podczas powyższej wizji:

„Były to słowa do głębi przekonujące mnie, że to wszystko się stanie, te państwa ostoją się tylko, które (jak powiedział Pan Jezus) Mnie uznają swym Królem.

Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, — nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.”

Ekscelencja zdaje się uprawiać ekwibilibrystykę słowną w stylu iście faryzejskim. Jak z powyższych słów można wyprowadzić tezę, że nigdzie w pismach Świętej Rozalii nie ma wołania o uznanie Pana Jezusa Królem Polski?

Mówi Ekscelencja:

„Dlatego, gdy z wiarą wyznaję, że Jezus jest Panem – osiągam zbawienie. A gdy ogłaszam Go czy uznaję Królem Polski, to jest to akt polityczny i umniejszenie godności Chrystusa.”

Czy w słowach Pana Jezusa za pośrednictwem Świętej Rozalii Celakówny cytowanych powyżej nie jest też żądany przez Niebo ów „akt polityczny” – od którego ksiądz Biskup tak się odżegnuje?

„… — nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.”

Czyż to nie jest także akt polityczny?

Nadto – czemu wprowadza Ekscelencja sprzeczność pomiędzy wyznaniem Wiary a Królowaniem Jezusa? Przecież to i kłamstwo, i herezja, i bluźnierstwo. „…gdy z wiarą wyznaję, że Jezus jest Panem – osiągam zbawienie.” Tak – tylko wiara nie może być martwa – a żywa wiara oznacza uznanie Pana Jezusa za Króla w każdym wymiarze ludzkiego życia – z polityką, państwem i prawem nie tylko włącznie, ale wręcz na czele. Tak bowiem ważna rolę w życiu ludzi i narodów odgrywa państwo i prawo. I zdaje się to być szczególnym wyzwaniem naszych czasów – gdy ogromna presja w kierunku zła i demoralizacji przychodzi właśnie poprzez prawo i państwo.

Księże Biskupie Andrzeju!

Niech mi będzie wolno wskazać, w czym Wasza Ekscelencja błądzi:

„Trzeba też pamiętać, że "wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary" (Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 14). Natomiast każde objawienie prywatne domaga się aprobaty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.”

Ksiądz Biskup jako wybitny teolog nie powinien podbudowywać swoich tez teorią ludzką, co do której już wiadomo, że jest nieprawdziwa. A od kiedy wiadomo? A co najmniej od czasu Fatimy. Cuda są bowiem po to, aby wierzono. Zresztą – Objawienie w Fatmie zawierało imperatyw tak radykalny – dotyczący nawrócenia się Rosji i skutków zaniedbania przez pasterzy Kościoła właśnie Objawianej przez Matkę Bożą Woli Bożej, w jaki sposób ma się to nawrócenie dokonać – że sama ważność tej sprawy i możliwe skutki jej zaniedbania – jednoznacznie wskazują na obowiązek Wiary. (Całość, jak wspomniałem została potwierdzona publicznym niesłychanym cudem – a Orędzie z Nieba o Rosji zawierało element profetyczny – który z miejsca potwierdziły wydarzenia. Objawienia fatimskie miały miejsce w roku 1917 do dnia 13 października, a satanistyczna rewolucja, o której skutkach ostrzegała Maryja zaczęła się 6 listopada 1917 roku…)

A od kiedy Objawienia prywatne zawierały sprawy tak ważne, że sama groza ich zaniedbania wręcz wymagała obowiązku Wiary? Cóż – wspomnijmy św. Małgorzatę Marię Alacoque… I oczywisty paradoks – jeżeli w Objawienia prywatne nie ma obowiązku Wiary – to czemu Kościół czci dla NSJ wymaga według tych Objawień i nabożeństwo pierwszych piątków zaleca?

A gdyby tak rzetelnie cofnąć się wstecz – to dojdziemy do Objawienia jakie miał św. Piotr przed Chrztem Świętym Rzymianina Korneliusza. Objawienie opisane w Dziejach Apostolskich – gdyby zostało odrzucone, to Kościół pozostałby co najwyżej małą żydowską sektą. Nadto dodatkowo wiadomo, że całe nauczanie o „pokarmach nie koszernych” było wyłącznie wymysłem ludzkim.

A jeżeli pierwszym Objawieniem prywatnym było Objawienie udzielone Świętemu Piotrowi – które bez wątpienia było najpierw Objawieniem prywatnym zanim stało się częścią Objawienia powszechnego – to nie ulega także wątpliwości, że cała teoria o braku obowiązku wiary w Objawienia prywatne – a nawet sam bzdurny podział na Objawienie powszechne i Objawienia prywatne – jest wymysłem człowieka i bzdurą, szkodliwą bzdura w oczach Bożych.

Więc czemu Wasza Ekscelencja bzdury powtarza i bzdur naucza?

A czy Objawienia poprzez Świętą Rozalię Celakównę nie zostały potwierdzone niesłychanymi cudami, jakie działy się po jej śmierci w Krakowie i nie tylko w Krakowie, a Objawienie to zawiera treść tak poważną i brzemienną w konsekwencje, że aż brak Wiary w te Objawienia budzi grozę?

„ — Trzeba wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!
Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się ostoi? Odpowiada mi:— Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla  
w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. — Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.”

Ekscelencjo!

Wiedz, że jeśli jasno i dobitnie Objawioną Wolę Bożą zastępujesz pokrętnymi wymysłami człowieka – nie tylko ściągasz na wierny lud Boży nieszczęścia przed którymi Bóg i Zbawca, Król Jezus Chrystus pragnie ten lud ocalić – ale i Boga samego znieważasz i Mu bluźnisz. I blokujesz Jego ŁASKI.

W tym aspekcie iście żałosne twierdzenia:

„Z kolei mówienie o Jezusie jako Królu Izraela czy Królu żydowskim ma swe podstawy w Jego pochodzeniu z królewskiego rodu Dawida, w fakcie wpisania Go w genealogię tego rodu. Takiego związku z narodem polskim Pan Jezus nie ma.”

W zasadzie możnaby pominąć milczeniem. Zważ jednak jako teolog, że Niepokalanie Poczęta Matka Jezusa została Królową Polski z wyraźnej Woli Boga Trój-Jedynego (Objawienia za pośrednictwem Świętego Józefa Mancinellego w XVII wieku i wszystkie późniejsze – w tym w Nowej Osuchowej). Matka Boża była potomkinią króla Dawida – tak samo jak św. Józef – lecz tylko Ona była rzeczywistym rodzicem Syna Boga.Matka jest Królową – a Jej Boski Syn, który właśnie zgłosił prawa do tronu – być nim nie może?

Twoich zniewag dla Jej Królewskiej godności nawet nie przytoczę w cytacie, by nie uczestniczyć w tym bluźnierstwie, odsyłam do źródeł jaka władza została Jej dana, gdy po Wniebowzięciu została Ukoronowana na Królową Nieba i ziemi. Co zresztą było zapowiedziane już u początku dziejów, że to Ona – Jej potomstwo – zetrze głowę węża. Bez Niej to się nie stanie…

Przewielebny Księże Biskupie!

Pozwól, że zakończę cytatem ze Świętej Rozalii Celakówny:

O jakże serce ludzkie jest ślepe i rozum szalenie ograniczony. (…)”

Cytat ten dedykuję Waszej Ekscelencji i całemu Episkopatowi Polski – bowiem niezależnie od tego kim jesteście – Jezus Chrystus Król, Król Polski, będzie was sądził jako biskupów Jego Kościoła, skoro tak chcieliście nimi być.

A człowiek nieodpowiedzialny i niemądry, jeden z rządzących obecną Polską – już wysłał polskich komandosów do Donbasu.
Polska oczywiście nadal nie ma ani jednej rakiety przeciwlotniczej średniego i dalekiego zasięgu – bombardowanie z wysokiego pułapu miast Polski będzie całkowicie bezkarne dla lotnictwa rosyjskiego. A o skutkach wybuchu bomb OWB (bomba paliwowo-powietrzna, termo-baryczna według określeń rosyjskich) radzę wszystkim poczytać ogólno dostępne dane na Internecie. Potworne połączenie uderzenia ognia i ciśnienia i zwęglone zwłoki ludzkie na obszarze najmniej dwóch kilometrów kwadratowych. Skala zniszczeń podobna do bomby atomowej – tylko nie ma żadnego skażenia. Naprawdę radzę o tym poczytać – bo śmierć jaką ściągacie na głowy Polakom ściągacie i samym sobie. Otiec Wsiech Bomb zabija tak samo – czy Polaka, czy Żyda, czy anty-apostoła. A ile wy (i wasz los) obchodzicie decydentów w Nowym Yorku – to już okazało się w czasie II wojny światowej.

Pozostaję z zapewnieniem o pamięci w modlitwie, by księdza Biskupa jak i cały ten obecny lucyferyczny Episkopat spotkała sprawiedliwa kara zanim ściągniecie te wszystkie nieszczęścia na głowę biednemu narodowi polskiemu. Może ta kara skłoni was do przemyśleń – co was czeka gdy po swojej śmierci spotkacie Króla Polski – Jezusa Chrystusa.

Rafał – rycerz Jezusa Chrystusa Króla, Króla Polski.

_________________________

List został zamieszczony na forach internetowych i złożony w redakcji Kuriera Chicago  we wrzesniu 2016 r 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Matka Boża Łaskawa, obrana zostaje w 1652 roku Patronką Warszawy i Strażniczką Polski

Jak Matka Boża ukazała się bolszewickim oddziałom w 1920 roku

15 sierpnia 1920Matka Boża  Łaskawa  otoczona światłością, była doskonale widoczna na tle nocnego jeszcze nieba! Bolszewicy uciekali w skrajnym przerażeniu, opuszczając ziemię radzymińską czytaj

Przez wieki Polska była tarcza Europy przeciw inwazji azjatyckiej. W obliczu nadciągającego nieszczęścia modlono się wszędzie, nie tylko w kościołach, które nie mogły pomieścić wszystkich wiernych, choć otwarte były cała dobę. Od Starówki, siedziby Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy, aż do kościoła Świętego Krzyża tłum trwał na modlitwie, dzien i noc wzywajac pomocy swojej Patronki i Krolowej. Przed figura Najswietszej Panny znajdującej sie na otwartej przestrzeni Krakowskiego Przedmiescia czuwano i modlono się bez przerwy. Przypominano Łaskawej Patronce Stolicy, ze już raz złamała strzały Bożego gniewu i uratowała Warszawe przed czarną zarazą (epidemia cholery). Błagano, by zechciała uratować swój lud i swoje królestwo. Błagano, by zechciała zdusić czerwoną zaraze i zapobiegła rozniesieniu się krwawego bolszewickiego terroru, nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale i w Europie.czytaj

12 lutego 1943 r-Prezydent Roosevelt ogłosił wyniki konferencji w Casablance-Amerykanom 

W 1943  r Maryja przybywa,  do Warszawy -miasta któremu od 291 lat patronuje

w 1943 roku ukazała się w Warszawie, na osadzie Siekierki, by uprzedzić swój lud o grożącym nieszczęściu.

15 sierpnia 1943 Polscy Kapłani w Dachau 

   pierwsze spotkania z Matką Bożą na Siekierkach:

28 kwietnia 1943 roku   Warszawa –Matka Boża objawiła się Mistyczce  Bronisławie Kuczewskiej  (1907-1989)przepowiadając że objawi się   3 maja 1943 r  w Siekierkach  13-letniej  Władysławie

 Módlcie się, bo idzie na was WIELKA KARA, CIĘŻKI KRZYŻ. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo lud się nie nawraca. Bóg nie chce ludzi karać,Bóg chce ludzi rato­wać przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia!

5 maja 1943 r  władysława  urodziłam syna Janusza. 28 maja 1943 roku pojechałam z mężem i małym dzieckiem [23-dniowym niemowlęciem] na Siekierki,-. Odtąd otrzymywałam od Matki Bożej polecenia do wyko­nania przez 38 lat, aż do 1981 roku

3 czerwca 1943 roku poszłam z synkiem na ręku na Siekierki.Matka Najświętszą, powiedziała mi, że pragnie, aby na tym miejscu wybudować klasztor że to będzie jakby druga Częstochowa dla War­szawy,

Objawienia Siekierki Ś.P. Władysława Papis z domu Fronczak  zmarłej   16 kwietnia 2016 w Warszawie w 137 rocznica zmarłej  16  kwietnia 1879 r w Nevers św Bernadetki Soubirous

 

3 maja 1943 r Przyszedł czas na powstanie Polski. Ja będę Królową, a Syn mój będzie obwołany Królem. 

3 maja 1943 r Matka Boża przepowiada w Warszawie tragedie Powstania Warszawskiego

 

13 wrzesnia 1944 gdy umierała Rozalia Celakówna w Krakówie – Amerykanie zbombardowali  Oswięcim -i Warszawę  i po raz 35 Osnabuck   …Biskupstwo Wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

http://mariateresa.pl/index.php/8-artykuly/artykuly/438-13-wrzesnia-2015-hamburg

13 wrzesnia  1944 -Warszawa -Niemcy burzą Pomnik 44 Króla Polski Zygmunta III Wazy ( praprawnuka Władysława Jagiełły )

4 wrzesnia .2003   Oswięcim  Trzy izraelskie mysliwce F-15 przelecialy kilkaset metrów nad obozowa rampa obozu w Brzezince. Manewr powtórzyly trzykrotnie.Za ich sterami siedzieli  Zydzi -przelot obserwowal ambasador Shewach Weiss z grupa ponad 100 izraelskich wojskowych, zwiedzajacych
Izraelskie myśliwce lecą nad Oświęcimiem

 

.. szczególny dowód łaski i potęgi Wspomożycieli można uznać cud ocalenia Maryjnej świątyni w czasie największego nalotu bombowców alianckich na Oświęcim 13 września 1944 r.
Podczas okupacji hitlerowskiej – wybudowany obok kościoła Św Krzyża-( gdzie 31 maja 1894 ukazała się Matka Boża ) na miejscu dawnego klasztoru oo. Dominikanów)
Objawienie się Matki Bożej w OświęcimiuOświęcimski kinoteatr – przeznaczony „Nur fur Deutsche” –

Bombowce B25 Mitchell użyte  podczas nalotów na Warszawę, radziecka Rosja otrzymała od USA. 

Bombowce B-25 Mitchell, których użyto podczas nalotów na Warszawę, radziecka Rosja otrzymała od USA. Na zdjęciu samolot z oznaczeniami amerykańskimi

Bombowce B-25 Mitchell, których użyto podczas nalotów na Warszawę, radziecka Rosja otrzymała od USA- samolot z oznaczeniami amerykańskimi 

 nie tylko Niemcy bombardowali Warszawę ..kilkanaście razy spadały na Warszawę  sowieckie bomby( czy amerykańskie) .. zginęło ponad 1000 mieszkańców :''Naloty na Warszawę były kolejną zbrodnią sowiecką przeciwko narodowi polskiemu''

„Od bomb i samolotów – wybaw nas Panie” – tymi słowami zaczynała się a modlitwa warszawiaków, schowanych w piwnicach kamienic w nadziei na przeczekanie nalotów. Tekst litanii odzwierciedla ówczesne lęki i niepokoje – w czasach, gdy każdy dzień był walką o przetrwanie, modlono się m.in. o wybawienie od śmierci w gruzach. Przychodziła niespodziewanie, tak jak sowieckie bombardowania amerykażskimi samolotami .

bolszewicy przeprowadzili nalot przy użyciu amerykańskich bombowców B-25 Mitchell, podarowanych Stalinowi przez naszych anglosaskich ''przyjaciół''. Narzędzia zbrodni dostarczyła więc Ameryka. Sowieci  oprócz bomb zrzucili na głowy warszawiaków ulotki… ''Do braci Polaków'', w których wzywali do wzmożenia oporu wobec Niemców. 

20 na 21 sierpnia 1942 r.'', w momencie gdy bolszewicy nadlecieli, nad miastem miejscowi komuniści wystrzelili w powietrze zielone rakiety. w noc 1 na 2 września 1942 r wypuszczono czerwoną rakietę z rejonu parkingu samochodów w Wawrze oraz z rejonu przyczółka mostowego mostu Poniatowskiego. O nalocie wiedziały koła posiadające łączność z Moskwą. Ze sfer komunistycznych zapowiedziano dokładnie nalot''. 

Piosenka ..w nocy nalot, w dzień łapanka'' odnosiły się do nalotów sowieckich. Po raz pierwszy samoloty z czerwoną gwiazdą na skrzydłach zrzuciły bomby na Warszawę 23 czerwca 1941 r bomby trafiły  w Teatr Wielki i tramwaj pełen warszawiaków. Zginęło co najmniej 34 ludzi. Kolejny nalot odbył się jesienią -zginęło ponad 50 osób po tym, gdy bomby spadły na kamienice. Pierwsze dywanowe bombardowanie Warszawy w nocy z 20 na 21 sierpnia 1942 r.- celem nalotu była ludność cywilna. Bomby posypały się na Żoliborz, Wolę, Mokotów, Grochów. w nalocie tym zginęło około 200 warszawiaków. Kolejny potężny nalot odbył się 31 sierpnia 1942 r -bolszewicy trafili w Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego i Szpital Dzieciątka Jezus. Część pocisków spadła na getto, zabijając wielu Żydów. ''Czerwoni piraci z przestworzy – pisał 'Nowy Kurier Warszawski'. – Walili bomby, gdzie się dało, kościół, szpitale, baraki. Czerwoni nie wybierają. Rzucają śmiertelne pociski z logiką przypadku''. Bolszewicy nie oszczędzili Cmentarza Powązkowskiego. Zniszczyli na nim Bramę św. Honoraty oraz dwie kwatery po lewej stronie kościoła pw. św. Karola Boromeusza. Ostatnie sowieckie naloty odbyły się w lipcu 1944 r., na krótko przed wybuchem powstania.Bombardowaniu  Warszawy przez rosjan   do Moskwy zgłosił polski minister spraw zagranicznych Edward Raczyński. Moskwa odpowiedziała ostro, że bombardowania Warszawy odnoszą znakomity skutek, bo ''wzmacniają w społeczeństwie polskim przekonanie o zbliżającej się klęsce hitlerowców''… 

Sowieckie  ? naloty wyposażone amerykańskie bombowce B-25 „Mitchellna Warszawę w czasie II wojny światowej patrz 

czytaj

Pierwsze sowieckie naloty na okupowaną stolicę Polski nastąpiły pod koniec czerwca 1941 roku. ..  przy użyciu amerykańskich bombowców B25 Mitchell, podarowanych Stalinowi przez naszych anglosaskich ''przyjaciół''.bobardowano  zaludnione dzielnice mieszkaniowe (w tym na getto warszawskie). czytaj

W wyniku nalotów zginęło co najmniej 1000 warszawiaków, kolejnych kilka tysięcy odniosło rany, a kilkaset budynków uległo zburzeniu lub uszkodzeniu.Pierwszy nalot sowieckiego lotnictwa na Warszawę miał miejsce wieczorem 23 czerwca 1941 roku, tj. już w drugim dniu niemieckiej inwazji na ZSRR.

Bomby spadły m.in. na ruiny Teatru Wielkiego (zbombardowanego przez Niemców w 1939 roku)

W miejscu, gdzie dziś stoi Teatr Wielki kiedyś stał kompleks handlowo-usługowy i hotel dla kupców – Marywil (powstał za czasów Jana III Sobieskiego, a nazwa pochodziła od imienia sławnej żony króla – Marysieńki). W latach 30. XIX wieku Marywil został zburzony i na jego miejscu w latach 1825–1833 wybudowano teatr .

Królowa Maria Kazimiera poleciła na jej miejscu wznieść – na pamiątkę czynów wojennych Jana III Sobieskiego – budowlę w kształcie pięciokąta, przeznaczoną na apartamenty królewskie, kaplicę Matki Boskiej Zwycięskiej oraz kilkadziesiąt lokali składających się ze sklepu, magazynu i mieszkań wynajmowanych cudzoziemskim kupcom. Budowę zakończono ok. 1695,Marywil w 1738 stał się własnością Andrzeja Stanisława Załuskiego. Później kompleks został odkupiony  przez Antoninę Zamoyską, która ok. 1745 oddała go na własność klasztorowi Panien Kanoniczek.Do roku 1807 na terenie Marywilu zbudowano cztery nowe kamienice, a w latach 18171821 jego wschodnie skrzydło – od Pociejowa – odając arkady po stronie domu Pod Kolumnami i siedmiokondygnacyjną wieżę z zegarem. Kanoniczki w 1819 przeniosły swój klasztor do znajdującego się po przeciwnej stronie ul. Senatorskiej kościoła św. Andrzeja (dzisiejszego kościoła Środowisk Twórczych).Marywil rozebrany został w roku 1825 w związku z budową Teatru Wielkiego

W trakcie powstania warszawskiego na istniejącej jeszcze widowni i głównej klatce schodowej masowo mordowano polskich cywilów ukrywających się w piwnicach okolicznych budynków.

polskich cywilów pochwyconych w okolicach pl. Teatralnego wykorzystywano w charakterze „żywych tarcz” – 8 sierpnia 1944 esesmani z pułku Dirlewangera przypuścili szturm na polskie pozycje w gmachu Ratusza i okolicach ul. Bielańskiej. Jako osłonę użyli wówczas kilkuset polskich cywilów wyprowadzonych z podziemi Opery – w większości starców, kobiety i dzieci. Wielu cywilów poniosło jednak śmierć w krzyżowym ogniu[.Tego dnia Niemcy ponawiali natarcia, wykorzystując grupy cywilów, które spędzano na środek placu i stawiano przed czołgami, jako żywą osłonę. .. zakładnicy klękali na ulicznym bruku, śpiewając „Boże, coś Polskę”. Ataki z wykorzystaniem „żywych tarcz” były przeprowadzane przez Niemców również na innych odcinkach.Polscy cywile byli także zmuszani  do osłaniania własnymi ciałami niemieckich strzelców..pewnego razu Niemcy stworzyli ludzki łańcuch złożony z ok. 50 mężczyzn (powiązanych między sobą drutem za ręce), spoza którego ostrzeliwali powstańcze pozycje przy ul. Żabiej czytaj

 8 sierpnia1944 r rozstrzelano 30 mieszkańców Zakładu Poprawczegoksięży Michalitów w Strudze[c] (chłopców-pensjonariuszy oraz 3-4 księży – ich wychowawców. Około 350 polskich mężczyzn Niemcy rozstrzelali w ruinach Opery (8-9 sierpnia 1944)ofiary były prowadzone do lóż znajdujących się na górnych piętrach Opery. Tam mordowano ich strzałem w tył głowy, a zwłoki zrzucano na scenę bądź widownię.  czytaj Po powstaniu warszawskim budynek był partiami celowo wysadzany w powietrze. 

————————–

Zbombardowano  domy przy ul. Focha 6 i Krakowskim Przedmieściu 55. 

Najsilniejszy nalot sowieckiego lotnictwa na Warszawę miał miejsce w nocy z 12 na 13 maja 1943.Tej nocy na stolicę spadły bomby o łącznym wagomiarze ok. 100 ton, w tym wiele 500-kilogramowych bomb służących do niszczenia budynków[ Razem z bombami sowieccy piloci zrzucili także setki ulotek propagandowych, na których znalazła się odezwa wzywająca Polaków do walki z Niemcami oraz przedruk listu Stalina dotyczącego stosunków polsko-sowieckich (wystosowanego do korespondenta „New York Timesa” w dniu 4 maja 1943)

najcięższe sowieckie naloty na Warszawę miały miejsce po wyprowadzeniu z ZSRR armii generała Andersa (sierpień 1942) oraz po odkryciu grobów katyńskich i zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z rządem RP na uchodźstwie (koniec kwietnia 1943).

Bombardowanie 13 listopada 1941. w rejonie dzisiejszego pl. Zawiszy. Osiem bomb  spadło na tory kolejowe i bocznicę przy ul. Towarowej, a także na domy mieszkalne w rejonie ulic Srebrnej i Miedzianejzniszczenia spowodowane bombardowaniem zablokowały na blisko dobę ruch pociągów na tym odcinku torów

25 września 1939 roku, najcięższy niemiecki nalot na stolicę. W związku z uszkodzeniem jednego z pawilonów Domu ks. Boduenaprzy ul. Nowogrodzkiej 75 około 200 dzieci musiano ewakuować do przytułku w Górze Kalwarii.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii

Wieś rycerska Góra istniała już w XIII w.. ,Większe znaczenie zaczęła odgrywać od 1666, z chwilą, gdy stała się własnością biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. Zniszczenie wsi w czasie potopu szwedzkiego umożliwiło zrealizowanie planowanego założenia urbanistycznego – systemu dróg kalwaryjskich, przystosowanych do odprawiania nabożeństw pasyjnych.

21  lutego 1670  Król Michał Korybut Wiśniowiecki został przywilej miejski (prawo magdeburskie) oraz nadana nazwa Nowa Jerozolima. Zostały osadzone zakony dominikanówdominikanekfranciszkanów obserwantówbernardynówpijarów i marianów (1677), a samo miasto w całości przeznaczone dla katolików (zabroniono osiedlać się w nim Żydom). ..na początku XIX w. większość kościołów i kaplic została rozebrana, a na początku XIX w. uchylono zakaz osiedlania się Żydów, którzy w krótkim czasie stali się największą grupą wyznaniową w mieście. Góra Kalwaria wyrosła wtedy na jedno z ważniejszych w Polsce centrów chasydyzmu (działał tu m.in. cadyk Icchak Meir Alter)

 Swiadectwo 

'To było straszne bombardowanie. Trwało ponad trzy godziny, a na Warszawę spadały bomby o wadze kilkuset kilogramów. ,, Przyszedł pan Stefan Potocki. Bardzo prosi, żeby się pani ubrała i zeszła na dół. Czeka w korytarzu.  Gdy zeszłam, usłyszałam okropne wieści. Stefan Tarnowski, najmłodszy syn mojej szwagierki, został ciężko ranny odłamkiem bomby. …….Poszłam do Anny z okropną nowiną. Pojechałyśmy do szpitala rikszą…..nie wiedziałam, jak pocieszać Annę, której najstarszego syna zabili bolszewicy, drugi trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, a teraz umierał najmłodszy. …. Dotarłyśmy za późno i Stefan nie zdążył pożegnać się z matką''. To fragment wspomnień hrabiny Marii Tarnowskiej dotyczący bolszewickiego nalotu dywanowego na Warszawę, który został przeprowadzony w nocy z 12 na 13 maja 1943 r. .. miesiąc po ogłoszeniu odkrycia grobów katyńskich. Sowieccy lotnicy zrzucili na polską stolicę około 100 ton bomb. Niektóre z nich – miały nawet ponad 500 kg. Oficjalnie Moskwa twierdziła, że celem ataków były niemieckie ''obiekty wojskowe'' .. większość bomb spadła na dzielnice mieszkaniowe,od godz. 23.30 do 1.30.''Lokatorzy jednego z całkowicie zniszczonych domów w centrum -którzy ukryli się w piwnicach, zostali odnalezieni utopieni na skutek zalania schronienia wodą z uszkodzonego wodociągu''. 

3 kłamstwa biskupa Henryka Hosera na temat Konwencji antyprzemocowej czytaj

Konstytucja genderyzmu przepchnięta w sejmie przez PO zbrodnią założycielską na narodzie polskim pod reelekcję Komorowskiego

 10 kwietnia 2016  "Trzeba wreszcie wyjaśnić kłamstwo"Cały tekst :Bp Dec w rocznicę katastrofy smoleńskiej 

21 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia w Gdańsku Ostatnią Wieczerzą oficjalnie zainaugurowano Wielki Tydzień Roku Bożego Miłosierdzia 2016.  czytaj 

 

Kłamstwo Gdańskie arcybiskupa generała Głodzia

Na Mszy Sw. Pogrzebowej Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyka” i Danuty Siedzikówny ps. „Inki” Arcybiskup generał Leszek Głódź w swojej homilii stworzył nowe ”Kłamstwo Gdańskie” na wzór „Kłamstwa Oświęcimskiego”

Arcybiskup Głódź powtórzył dwa razy, że to nadzorujący Polak zabił Inkę, a premier powtórzyła, że bandyta zastrzelił Inkę.czytaj