19 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -170 lat La Salette -115 rocznica urodzin Rozali Celakówny -77 rocznica aresztowania św Maxymiliana Kolbe

19 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -170 rocznica Objawienia Matki Bożej w La Salette.  słuchaj

19 wrzesnia 2016  Królowa Polski płacze

Figurka_i_tlo

Maryja zleciła Melanii założenie Zakonu Apostołów Czasów Ostatnich.-Rzym zatraci wiarę i zostanie stolicą Antychrysta. 
19 wrzesnia 1901 urodziny Rozalii Celakówny 

Front_IR
Wydarzenia 19-go września 1939 roku-popełnił Samobóstwo Alfred Biłyk  wywieziony przez masonów Wojewoda Lwowski 
                                                                 Popełnił samobóstwo Pł   Stanisław Dąbek na Oksywiu 

19 wrzesnia 1939 Wnuk Rotszylda Adolf Hitler przybywa do Gdańska 

19 września 1939 roku nastąpił triumfalny wjazd Adolfa Hitlera do Gdańska. Führer przybył odkrytym mercedesem ze swej Kwatery Głównej w hotelu Casino w Sopocie (dzisiejszy Grand Hotel). Witały go wiwatujące tłumy gdańskich Niemców, dzwoniły wszystkie dzwony. Droga Królewska była udekorowana czerwonymi flagami ze swastyką. Przywódcę III Rzeszy pozdrawiał transparent: "Danzig grüst seinen Führer" ("Gdańsk wita swojego wodza"). Nie niektórych ulicach ułożono dywany kwiatowe.

19 września 1939 roku: Wizyta Adolfa Hitlera, triumf gdańskich faszystów
 19 września 1939 roku Niemcy przystąpili do likwidacji Niepokalanowa.-wraz z o. Kolbe pozostali bracia zostali również aresztowani i umieszczeni w obozie w Amtlitz, skąd wywieziono ich do Ostrzeszowa.
19 wrzesnia 1846 r -Demoni powietrzni wraz z Antychrystem czynić będą wielkie dziwy na ziemi i w przestworzach, a ludzie coraz przewrotniejsi stawać się będą.-Zwracam się z naglącym apelem do ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w niebie,wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem, jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi, wzywam swe dzieci,ludzi prawdziwie mi oddanych, którzy mi się oddali, abym ich prowadziła do swego Boskiego Syna,których niejako noszę na swych rękach, którzy mym duchem żyli,wzywam wreszcie apostołów ostatnich czasów wiernych uczniów Jezusa Chrystusa,którzy żyli w pogardzie świata i siebie samych, w ubóstwie, cierpieniu i pokorze,wśród wzgardy i w milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i w zjednoczeniu z Bogiem,nieznani światu, czas, aby wyszli i oświecili ziemię. Idźcie i okażcie się jako me umiłowane dzieci,jestem z wami i w was, aby tylko wasza wiara była światłem, które was oświecać będzie w dniach nieszczęść.Niech wasz zapał uczyni was jakby spragnionymi chwały i czci Jezusa Chrystusa.Walczcie, dzieci światłości! Wy, nieliczni, którzy widzicie, bo oto czas czasów i koniec końców.

Kiedy to się stanie, woda i ogień oczyszczą ziemię i strawią wszystkie dzieła pychy ludzkiej i wszystko zostanie odnowione,wówczas ludzie będą Bogu służyć i chwałę oddawać.»

19 września 1940 roku rtm. Witold Pilecki pozwolił się aresztować w łapance ulicznej na Żoliborzu