19 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Matka Boża z La Salette -115 urodziny Rozalii Celakówy-77 lat św Maxymilian Kolbe -Pułkownik Dąbek z Oksywia -Wojewoda Lwowa Alfred Biłyk

19 wrzesnia 1939  Rok Bożego Miłosierdzia św Januarego 

"Cud krwi" św. Januarego święto odbywające się w Neapolu głównie 19 września w dzień śmierci męczeńskiej św. Januarego 19 wrzesnia 303 r….1543 lata pózniej w roku Rzezi Galicyjskiej 22 luty 1846 -wybóru Papieża Piusa IX 16 czerwca 1846  ,19 wrzesnia 1846 r w La Salette ukazuje się płacząca Matka Boża -9 grudnia 1846  urodził się Apostoł Polski Bernard Łubieński-55 rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette urodziła się Rozala Celakówna 

Saint Januarius.jpgJanuarius.jpgCud krwi

Do relikwi św. Januarego pielgrzymowali papieże  w 1848 – bł. Pius IX – krew zmieniła postać ze stałej w płynną,22 marca 2015 – Franciszek – krew rozpuściła się w połowie


Saletyni – zgromadzenie zakonne założone 1 maja 1852 , zatwierdzone 14 maja1890 roku przez papieża Leona XIII.Zgromadzenie, związane z objawieniem Matki Bożej w La Salette 19 września 1846

Objawienie Najświętszego Oblicza Jezusa -s. Maria od św. Piotra karmelitanka Tours, Francja 1844-1848r

złota strzała

Cześć do Najświętszego Oblicza ożywiła się dzięki objawieniom jakie otrzymała w latach 1844-1848r. s. Maria od św. Piotra karmelitanka z Tours we Francji (1816-1848). W jednym z tych objawień Zbawiciel wyrzekł do niej te uroczyste słowa:"Daję ci moje święte Oblicze w obecności Mego Ojca i Ducha Świętego w obecności aniołów i wszystkich świętych. Oddaję ci ten dar przez ręce Mojej Świętej Matki i świętej Weroniki która cię nauczy czcić Je należycie. Przez Moje święte Oblicze dokonasz cudów".Potem powiedział jej że po Najświętszym Sakramencie była to największa łaska jaką mógł obdarzyć.Po objawieniu w La Salette mówił jej znowu Pan Jezus:"Moja córko biorę cię na moją szafarkę i znowu kładę Moje Oblicze w twoje ręce abyś Je nieustannie ofiarowała Memu Ojcu dla zbawienia twego kraju. Używaj korzystnie tego daru w Nim masz skarb którym możesz zaspokoić wszystkie potrzeby Mego domu przez Nie otrzymasz zbawienie wielu grzeszników. Gdy Je będziesz ofiarować Ojcu niczego ci nie odmówi. O gdybyś wiedziała jak miłe jest Moje Oblicze Ojcu Mojemu".Innym razem pobudzając ją znowu do ufności w moc swego Oblicza rzekł jej Pan Jezus:"Znowu ci daje Głowę Moją abyś Ją ofiarowała Memu Ojcu i łagodziła Jego sprawiedliwy gniew. O gdybyś znała zbawczą moc tego Oblicza. A Jego moc bierze się stąd że wziąłem na Mą Głowę wszystkie grzechy ludzkie aby członki Mego Ciała zachować od zguby. A więc ofiaruj Moje Oblicze Mojemu Ojcu – jest to sposób Jego przebłagania".Wkrótce potem Zbawiciel dał jej poznać że to Oblicze ma moc odbijania na duszach obrazu BożegoNa przykładzie świętego Piotra pokazał jej jak potężny jest wyraz Świętego Oblicza o czym ta siostra tak pisze:"- tylko Zbawiciel posiada sztukę przywracania zdrowia duszom stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Taką łaskę nasz Boski Mistrz przyrzeka każdemu kto będzie się starać oddawać Jego Boskiej Twarzy należną cześć i uwielbienie. Na świętym Piotrze apostole widzimy przykład mocy tego Świętego Oblicza. Apostoł przez trzykrotne zaparcie zatarł obraz Boga wyryty na jego duszy ale Jezus obrócił ku temu niewiernemu Apostołowi swoją Boską Twarz i natychmiast Piotr odczuł głęboką skruchę".Gorliwi katolicy z Tours za przykładem sługi Bożego Leona Dupont powiernika objawień pobożnej karmelitanki s. Marii od św. Piotra w trzy lata po jej śmierci czyli od roku 1851 składali cześć uwielbienia i modlitwy Przenajświętszemu Obliczu Pana Jezusa znieważonemu podczas męki przed Jego wizerunkiem.

Złota Strzała – akt uwielbienia i zadośćuczynienia podyktowany przez Pana Jezusa s. Marii od św. Piotra Karmelitance z Tours

Pan Jezus:Imię Moje wszędzie jest bluźnione, nawet dzieci bluźnią. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie. Aby zapobiec temu daję ci tę „Złotą strzałę”. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany, jakie Mi zadaje. Tą złotą strzałą były następujące westchnienia:Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
Imprimatur: T. J. Toolen, arcybiskup Mobile-Birm

Siostra Maria od św. Piotra (1816 – 1848) była tą, dzięki której wielu ludzi usłyszało o Najświętszym Obliczu. Karmelitanka z francuskiego Tours została wybrana przez Jezusa. Jej objawienia stały się podstawą nabożeństwa do Świętego Oblicza i wynagrodzenia Bogu za zniewagi i nie szanowanie niedzieli, jako dnia świętego, dnia spotkania z Jezusem podczas Eucharystii.-Szatan nie spał …zrobiono reklamę Adolfa jako Oblicze uformowane przez  walkę 

 Sekret z La Salette – zapowiedź wielkiego ucisku i zwycięstwa Maryi – ks. Piotr Glas

Służebnica Boża Rozalia Celakówna urodziła się  w Jachówce na Podhalu, w archidiecezji krakowskiej, 19 września 1901 r w 55 rocznicę objawienia się Matki Bożej w La Salette 

Królowanie Jezusa Chrystusa. Quas Primas – Misja Rozalii Celakówny  Brat Rozalii Celakówny ks Rafał świadectwo

19 wrzesnia 1939 -Kraków 38 rocznica urodzin Rozalii Celakówny 

19 wrzesnia 1939 r Kunegunda Siwiec Mistyczka z gor ma 63 lata

19 września 1939 roku aktor Hitler wizytował Gdynię, wydał rozkaz zmiany jej nazwy na Gotenhafen.czytaj  

Monachium Miasto Maryji stało się od 2 sierpnia 1914 sceną  Adolfa Hitlera 

19 września 1939 – planowe aresztowanie o. Maksymiliana Kolbego wraz z grupą zakonników z Niepokalanowa w 12 rocznicę założenia przez Maxymiliana 

 19 września 1939 w Munkacs popełnia samobójstwo   wojewoda tarnopolski i lwowskAlfred Biłyk12 września 1939, Alfred Biłyk gdy pierwsze czołgi i wozy pancerne Wehrmachtu stanęły na rogatkach Lwowa, wygłosił przez radio do mieszkańców miasta swoje słynne przemówienie.15 września 1939 premier MASON Felicjan Sławoj Składkowski wydał Biłykowi polecenie wyjazdu do Kut,

Mało znanym faktem jest, że we Wrześniu 1939 roku sporą cześć polskich żołnierzy i marynarzy bohatersko broniących polskiego Wybrzeża stanowili mieszkańcy obecnego Podkarpacia. Walczyli na Helu, w Gdyni, bronili Kępy Oksywskiej. 19 września samobójczą śmiercią zginął obrońca Kępy płk Stanisław Dąbek rodem z Niska. Jego następcą podpisującym kapitulację był pochodzący z Albigowej płk Ignacy Szpunar, zaś pogrzebu poległego dowódcy dokonał absolwent Męskiego Protogimnazjum i Seminarium Duchownego w Sandomierzu ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń, zamęczony w obozie Dachau, Bohaterską śmiercią na Oksywiu poległ dowódca kompanii por. Józef Bieniasz, pochodzący z podłańcuckiej Krzemienicy.

Majątek Stoczni Gdynia został przejęty przez Deutsche Werke Kiel A.G z Kilonii.

Deutsche Werke Kiel Werke Gotenhafen naprawiał i modernizował okręty nawodne oraz U-Booty. Kosztem stoczni w Kilonii sprowadzono do Gdyni około 2 000 pracowników. -miało to umożliwić produkcję większych statków Prace rozpoczęto w 1941 r. Wykorzystano m.in. więźniów KL Stuthoff. Roboty przyśpieszono po nocy z 25 na 26 lutego oraz z 26 na 27 lutego 1942 r., gdy RAF zbombardował zakłady w Kilonii. W 1943 r. liczba pracowników wynosiła 5 tysięcy 788 osób.Po bombardowaniu w nocy z 18 na 19 grudnia 1944 potencjał produkcyjny załamał się. Deutsche Werke Kiel Werke Gotenhafen zakończyła działalność 24 marca 1945

Kilonia miasto zostało założone w roku 1233 jako Holstenstadt tom Kyle przez hrabiego Adolfa IV Holsztyńskiegopradziadka Polskiej Królowej Małgorzaty .

ilustracjailustracja3 Polska Królowa Małgorzata Brandenburska 

Adolf III Holsztyński i jego syn Adolf IV 

Jako stolica hrabstwa (a następnie księstwa) Kilonia należała do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a położona była zaledwie kilka kilometrów od granicy z Danią.. Od roku 1284 była członkiem Ligi Hanzeatyckiej,Uniwersytet Kiloński został założony 29 września 1665 roku przez Christiana Albrechta, księcia Holstein-Gottorp. .Od roku 1773 do 1864 miasto było własnością królów Danii. Jednak, ponieważ król władał Holsztynem jako lennik Świętego Cesarstwa Rzymskiego poprzez unię personalną, miasto nie zostało włączone do państwa duńskiego, a należało do Rzeszy. Nawet po upadku Cesarstwa, co nastąpiło w roku 1806, król duński władał Kilonią jedynie jako książę Holsztynu, który w roku 1815 wszedł w skład Związku Niemieckiego.3 listopada 1918 roku w Kilonii doszło do buntu marynarzy, który stał się zarzewiem rewolucji niemieckiej która doprowadziła do likwidacji cesarstwa i powstania Republiki Weimarskiej.Podczas II wojny światowej Kilonia nadał była wielką bazą marynarki i centrum przemysłu stoczniowego III Rzeszy. W okolicach miasta znajdowały się liczne obozy pracy przymusowej,-Kilonia była celem ciężkich bombardowań alianckich, które doprowadziły do zniszczenia ponad 80% pozostałości starego miasta, 72% śródmiejskich dzielnic mieszkalnych i 83% obszarów przemysłowych. W nocy 23/24 lipca 1944 roku samoloty myśliwskie Luftwaffe próbowały przechwycić grupę samolotów RAFu,  W okresie od 20 lutego do 20 kwietnia 1945 roku kilkakrotnie bombardowany był obszar portu; wyeliminowano wiele U-Bootów i kilka wielkich okrętów (Admiral HipperAdmiral Scheer i Köln).- miasto, port i kanał zostały zajęte 5 maja przez Brytyjczyków.

Kalendarium życia i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
1894-8 stycznia urodził się Rajmund Kolbe w Zduńskiej Woli i w tamtejszym kościele Wniebowzięcia NMP w dniu urodzin został ochrzczony. Rajmund miał czterech braci: starszego Franciszka, młodszego Józefa i jeszcze dwóch młodszych, którzy zmarli w wieku niemowlęcym.

1904-ukazała mu się w kościele Matka Boża z dwiema koronami: białą i czerwoną, a on wyciągnął ręce po obie, wyrażając gotowość podjęcia: czystości i męczeństwa.

1907-Rajmund Kolbe, wysłuchawszy nauk misyjnych O Pelegryna Paczeli w Pabianicach, zgłasza się wraz ze swym rodzonym, starszym bratem do Małego Seminarium oo. Franciszkanów we Lwowie i 4 września rozpoczyna nowicjat, przyjmując imię zakonne Maksymilian

Św. Maksymilian Rajmund Kolbe i o. Alfons Józef Kolbe

W trzy lata potem podążył za nimi brat najmłodszy, Józef. Lwów przypomniał Rajmundowi czasy, kiedy to w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej łaskawej król polski, Jan Kazimierz, ogłosił Maryję Królową Polski i złożył na Jej ręce ślubowanie 1 kwietnia 1656). Przed tym samym obrazem postanowił i on także poświęcić się Maryi. "Z twarzą pochyloną ku ziemi – napisze w swoich pamiętnikach – obiecałem Najśw. Maryi Pannie, królującej na ołtarzu, że będę walczył dla Niej. Jak? – nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę orężem materialnym".

1912–1919-Studiuje w Rzymie filozofię na Gregorianum, następnie teologię w Seraphicum. Uzyskuje w obu tych dziedzinach stopnie naukowe doktora: filozofii w 1915 r., teologii w 1919 r.

1917-1 listopada – składa uroczystą profesję w kaplicy Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie. Maksymilian przybiera sobie dodatkowo imię Maria. Jesienią Juliusz Kolbe (ojciec Maksymiliana), zostaje pochwycony przez Rosjan i rozstrzelany w okolicach Olkusza. Wcześniej, bo w 1910 r., Marianna Kolbe, matka o. Maksymiliana, za zgodą męża wstąpiła do ss. Benedyktynek we Lwowie jako osoba świecka, a od 1914 r. przebywała u ss. Felicjanek w Krakowie, przy ul. Smoleńsk, jako tercjarka, gdzie też zmarła w 1946 r. w wieku 76 lat.

1918-20 stycznia – o. Maksymilian otrzymuje natchnienie założenia stowarzyszenia maryjnego Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculatae, w skrócie MI). 16 października – o. Maksymilian-razem z sześcioma alumnami zakłada Rycerstwo Niepokalanej.

1919-28 kwietnia – o. Maksymilian otrzymuje w Rzymie święcenia kapłańskie, następnego dnia odprawia Mszę św. prymicyjną.

1920.4 kwietnia – papież Benedykt XV pobłogosławił (ustnie) dzieło Rycerstwa Niepokalanej. 29 lipca – o. Maksymilian powraca z Rzymu do Krakowa, gdzie podejmuje wykłady historii kościelnej w Wyższym Seminarium oo. Franciszkanów.

1922-Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (gruźlicę) wyjeżdża do Zakopanego na kurację.- usunięto mu jedno płuco. O. Maksymilian musiał wielokrotnie poddawać się leczeniu w Zakopanem (1926 i 1937), Nieszawie (1921), Mszanie Dolnej (1922).

1926-styczeń – o. Maksymilian (chory, gorączkujący) zaczyna w Krakowie wydawać „Rycerza Niepokalanej” – miesięcznik, organ MI.20 października – o. Kolbe z polecenia przełożonych przenosi wydawnictwo (notabene, w jednej walizce) z Krakowa do Grodna, do klasztoru franciszkańskiego. Później udaje mu się zdobyć własną drukarnię.

1927-Błogosławieństwo papieża Piusa XI i Episkopatu Polski dla Wydawnictwa „Rycerza Niepokalanej” z okazji 5. rocznicy istnienia Wydawnictwa.

12 lipca – książę J. Drucki-Lubecki  ofiaruje pięciomorgową działkę pod budowę klasztoru-wydawnictwa w Teresinie k. Sochaczewa. 6 sierpnia – poświęcenie figury Niepokalanej w Teresinie na placu pod przyszły klasztor. 5 października – rozpoczęcie budowy klasztoru-wydawnictwa. 31 października – kanoniczne założenie klasztoru Niepokalanów. 21 listopada – przeniesienie Wydawnictwa „Rycerza Niepokalanej” z Grodna do Niepokalanowa. Centralą MI zostaje klasztor – Niepokalanów. Pierwszym gwardianem klasztoru został jego założyciel – o. Maksymilian. Rodzina zakonna liczy wówczas 20 osób: 2 kapłani – rodzeni bracia Kolbowie i 18 braci zakonnych.

19 września 1927  – otwarcie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie

14 stycznia – 5 lutego – o. Maksymilian podejmuje działania na rzecz założenia misji katolickiej na Dalekim Wschodzie. -odbywa podróże m.in. do Wiednia, Rzymu, Turynu, Paryża. Pragnąc wyprosić błogosławieństwo Niepokalanej odwiedza Lourdes, w tej intencji modli się także u grobu św. Franciszka w Asyżu i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux. 26 lutego – wyjazd o. Kolbego na Daleki Wschód. Trasa podróży: Warszawa-Wiedeń-Tarvisio-Rzym-Marsylia pociągiem; z Marsylii statkiem przez Port Said, Dżibuti, Colombo, Singapur, Sajgon, Hongkong do Szanghaju.

1931-24 kwietnia – przyjazd do Nagasaki, uzyskanie zgody miejscowego biskupa na japońską edycję „Rycerza Niepokalanej”. 25 maja – wydanie pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” w języku japońskim. 24 lipca – krótki pobyt (po podróży z Japonii do Polski) o. Maksymiliana na kapitule we Lwowie, gdzie zostaje przełożonym ośrodka w Japonii, a jego rodzony brat o. Alfons przełożonym Niepokalanowa (o. Alfons zmarł w 1930 r.). 25 sierpnia – powrót do Japonii, do Nagasaki.16 maja – siedzibą polskich misjonarzy w Nagasaki staje się zbudowany przez nich klasztor, który otrzymuje nazwę Ogród Niepokalanej (Mugenzai no Sono).

29 maja – 24 lipca – podróż o. Maksymiliana do Indii, pobyt w Indiach w celu zbadania możliwości założenia indyjskiego Niepokalanowa.

30 maja – 31 sierpnia – pobyt o. Kolbego w Polsce. Na kapitule w Krakowie następuje nowy podział funkcji: św. Maksymilian pełni funkcję redaktora japońskiego „Rycerza Niepokalanej” i zajmuje się całokształtem spraw MI, a przełożonym Niepokalanowa w Japonii zostaje o. K. Czupryk. 4 października – powrót do Japonii.

16 kwietnia – otwarcie Małego Seminarium (Duchownego) w Japonii. 23 czerwca – powrót do Polski. 16 lipca – o. Maksymilian zostaje gwardianem Niepokalanowa (polskiego). 8 grudnia – na wniosek o. Maksymiliana Marii Kolbego zakon oo. Franciszkanów poświęca się Niepokalanej.

8 grudnia 1938 – próbna audycja z nowo założonej radiostacji nadawczej (stacja Polska 3 – Radio Niepokalanów). O. Maksymilian wygłasza słowo wstępne.W przededniu wybuchu II wojny światowej Niepokalanów liczący 762 członków był największym klasztorem na świecie. Wydawano w nim następujące czasopisma: „Rycerz Niepokalanej”, „Mały Rycerzyk Niepokalanej”, „Mały Dziennik”, „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, „Miles Immaculatae”. Rekordowy nakład „Rycerza Niepokalanej” przekroczył 1 mln egzemplarzy. O. Maksymilian planuje wykorzystanie do celów apostolskich najnowszych ówczesnych osiągnięć techniki: buduje studio filmowe, planuje budowę lotniska (dwóch braci uczestniczy już w kursie pilotażu), kończy budowę radiostacji, interesuje się telewizją. 1 września – wybuch II wojny światowej.

19 września 1939 – aresztowanie o. Maksymiliana Kolbego wraz z grupą zakonników; przebywa w obozach Lamsdorf (Łambinowice) skąd zostaje zwolniony 8 grudnia 1939  (w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny). 10 grudnia – powrót do Niepokalanowa.17 lutego – o. Maksymilian zostaje aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. 28 maja 1941 – o. Maksymilian przybywa w transporcie więźniów do obozu zagłady w Oświęcimiu, otrzymuje numer 16670.  1 sierpnia kierownik obozu Fritzsch w odwet za ucieczkę więźnia z bloku 14a, do którego należał o. Maksymilian, wybiera z tego bloku 10 do 15 więźniów na śmierć głodową. O. Maksymilian wyraża gotowość zastąpienia jednego z nich – Franciszka Gajowniczka – ojca rodziny. Fritzsch zgadza się. Skazańcy zostali zamknięci w bunkrze głodowym bloku 13 (późniejszego 11). 14 sierpnia 1941– w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o. Maksymilian zostaje dobity zastrzykiem fenolu, jego zwłoki nie uległy spaleniu  

Cmentarz masonów w Rzymie z pomnikiem Ernesto Nathana o którym pisał św Maxymilian Kolbe 

17 października –  beatyfikacja Ojca Maksymiliana Marii Kolbego w Bazylice św. Piotra w Rzymie

10 października – uroczysta kanonizacja bł. Maksymiliana na Placu św. Piotra w Rzymie.

Króluj Jezu Chryste 

 

Wnuk Samuela Rotszylda -Adolf Hitler przybył do Monachium 25 maja 1913 r .w 24 rocznicę urodzin Bronisława Komorowskiego ,26 rocznicę urodzin Ojca Pio 

Monachium -Kosciół Teatinów gdzie pochowano rodzinę Króla Sobieskiego 

Przedstawienie przed Kosciołem Teatinów zapoczątkowano 2 sierpnia 1914 zdjęciem Hitlera 

Monachium i Kraków 

Liceum Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie gdzie urodziła się  Teresa Kunegunda córka Sobieskiego -regentka Bawarii 

8 grudnia 1655  Rzym Watykan -Trumf Katolicyzmu 29 rocznica urodzin Królowej Krystyny 

8 grudnia 2015   Rzym -Watykan bez Miłosierdzia 

2007 06 26 lech kaczynski a01.jpg

TOWARZYSZE zapomnieli że w Polsce panuje Chrystus Król 

Pod Lwów jednostki sowieckie podeszły 19 września 1939 

Sowieci zagarnęli 51,6% terytorium II Rzeczypospolitej zamieszkałego przez 12 325 tys. ludności.  Polacy stanowili większość w przyłączonych do Związku Sowieckiego województwach: białostockim (66,9%}, wileńskim (57,9%), lwowskim (57,7%), nowogródzkim (52,4%), oraz niewiele mniej w tarnopolskim (49,4% – gdzie Ukraińcy stanowili 45% ludności). Mołotow wymienił liczbę 230 tys. żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli. „Krasnaja Zwiezda” z 17 września 1940 roku pisała o 181 tysiącach polskich jeńców wojennych, w tym: 12 generałów, 55 pułkowników, 72 podpułkowników oraz 9 227 oficerów niższych stopni. Zbrodnie dokonane na Kresach na Polakach od 1 września 1939 roku do końca ekspatriacji ludności polskiej w 1946 roku nigdy nie zostały rozliczone

19 września 1939 roku zaczęła się dla nas wojna. Tego dnia miejscowi Ukraińcy wypędzili nas Polaków, mieszkańców tej wsi w pobliże dużego drewnianego baraku. – w tym baraku zostało zamkniętych 50 polskich żołnierzy. Na naszych oczach barak został oblany naftą lub benzyną i podpalony. Ucieczka z niego nie była możliwa, gdyż był gęsto obstawiony przez uzbrojonych Ukraińców. Kto się nie spalił, a próbował wydostać się przez wyłamane deski ze ścian, był dobijany strzałem z karabinu lub jakimś narzędziem, widłami lub łopatą. Po dokonaniu tego morderstwa nam Polakom oraz ukraińskim gapiom kazano rozejść się do domów, a przy tym wykrzykiwano do nas różne obelgi, jak np. polskie świnie itp.”. (Kazimierz Kaniewski; w: Siekierka…, s. 195; lwowskie).  czytaj

Nowy Kosciół