2 lipca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia- Święto Matki Bożej -Wilno -Kodeń-Licheń -Tuchów -Oliwa

2 lipca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia Święto Matki Bożej Jagodnej

Matka Boża KodeńskaObraz Matki Boskiej TuchowskiejMatka Boska Licheńska

1080 rocznica 

2 lipca  936 – Po śmierci ojca Henryka I Ptasznika Otton I Wielki został księciem Saksonii

Król Henryk Ptasznik  prapradziadek Polskiej Królowej Bł Rychezy 

Królowa Polski  Bł Rycheza           pradziadkowie Królowej  Cesarz Otton I i św Adelajda

                    

2  lipca 1936 r -Tysięczna rocznica śmierci króla Henryka I Ptasznika ( prapradziadka Polskiej Królowej Rychezy )

SS zajęło kryptę św. Wiperta wraz kościół św. Serwacego

830 rocznica fundacji klasztoru Cystersów w Oliwie 

2  lipca 1186 – Książę pomorski( brat prapradziadka Królowej Polski Małgorzaty )  Sambor I ufundował klasztor cystersów w Oliwie.

Sambor I zmarł 7 lutego 1207 r.Synem Sambora był Sobiesław II.Sukcesorem Sambora został jego brat Mściwój I Gdański

prapradziadek Polskiej Królowej Małgorzaty  zmarłej 10 kwietnia 1315 w Raziborzu 

2 lipca  1257 – Rycerz Albrecht de Luge został upoważniony przez   ( prapradziadka Królowej Małgorzaty )

margrabiego Jana I z dynastii askańskiej do założenia miasta Landisberch Nova (obecnie Gorzów Wielkopolski).

Przodek Królowej Małgorzaty w Hamburgu 

2 lipca 1505 – Marcin Luter, powalony w czasie gwałtownej burzy pod Stotternheim przez bliskie uderzenie pioruna, złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru.
2 lipca 1524 – W potyczce pod Trembowlą dowodzący oddziałem jazdy nadwornej marszałek nadworny koronny Piotr Kmita Sobieński zadał znaczne straty wojskom tureckim podczas ich przeprawy przez Seret, lecz nie zdołał uwolnić jasyru.

2 lipca 1549 – Król Polski Zygmunt II August zawarł w Pradze przymierze z królem Czech Ferdynandem I Habsburgiem.
2 lipca 1658 – Potop szwedzki: rozpoczęło się oblężenie zajętego przez Szwedów Torunia.

2 lipca 1927 – W Wilnie kardynał Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zwanej  Matką Miłosierdzia.

Koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, 02.07.1927 /Z archiwum Narodowego Archiwum CyfrowegoObecny wygląd Ostrej Bramy

2 lipca 1927 r , w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, na placu przed katedrą wileńską

ukoronowano Matkę Bożą  Miłosierdzia 

Wizerunek Matki Miłosiernej zasłonięty został srebrną, złoconą sukienką około 1671 r.

Srebrzysty półksiężyc z wygrawerowanym napisem

"Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię

Matko Miłosierdzia zachowaj mnie w łasce" znajdujący się w dolnej części obrazu jest wotum z 1849 r.

Na cała kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą).

Korony są ze złoconego srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski.

2 lipca 1927 roku użyto nowych sporządzonych ze złota koron; korony te zaginęły w czasie II wojny światowej).

Fragment mszy świętej z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych - prezydentem Ignacym Mościckim i marszałkiem Józefem Piłsudskim /Z archiwum Narodowego Archiwum CyfrowegoShow publication content!

Obraz wyjęto z ołtarza w kaplicy i umieszczono w specjalnym feretronie, obramowaniem dla obrazu był baldachim z koroną królewską,

z drugiej strony obrazu był płaszcz z wyhaftowanym orłem. W uroczystościach wzięło udział ponad 150 tys. wiernych. 

Koronacji, w imieniu ojca świętego, dokonał kard. Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski. Na wizerunek Maryi założył złote korony, które były wotum Narodu Polskiego za odzyskanie niepodległości.W trakcie uroczystości odnowiono lwowskie śluby Jana Kazimierza. uzupełniono  o aktualne wyzwania: "Ślubujmy, że ze złem, które idzie ze Wschodu i wciska się w ogniska nasze domowe i do warsztatów pracy walczyć będziemy do ostatniej kropli krwi i zwalczać go nie ustaniemy wszędzie i zawsze. Ślubujmy, że do tego złota i do tych drogich kamieni dokładać będziemy skarby tysiąckrotnie droższe, to jest serca nasze – czyny nasze szlachetne, a życie z prawem Bożem i kościelnem zgodne".

2 lipca 1944 r. na sygnał radiowy z Londynu zaczęła się „Burza” w okręgu wileńskim i okręgu nowogrodzkim.

Sowieci urządzili polowanie na żołnierzy, schwytano około 5 700 jeńców.- internowano ok. 5 tys. podoficerów i szeregowców, umieszczając ich początkowo w obozie w Miednikach skąd 1/4 zbiegła zaś oficerów wywożąc do Riazania..Większość została przymusowo wcielona do pułku rezerwowego Armii Czerwonej, zaś po odmowie złożenia przysięgi osadzona w obozie dla internowanych AK-owców w Kałudze do wyrębu lasów

2 lipca 1943 – 65 Polaków zostało zamordowanych podczas pacyfikacji wsi Majdan Stary przez ukraińską 14. Dywizję Grenadierów SS.
2 lipca 1947 – Sejm  NIEPOLSKI podjął uchwałę, na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice
zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.

2 lipca 2011 -Rycerze Chrystusa Króla z Ks Piotrem Natankiem we Wiedniu 

17  lipca 2011   Prawda 

Sambor I -brat prapradziadka 3 Polskiej Królowej  Małgorzaty 

Sambor I gdański (ur. ok. 1150, zm.7 lutego  1205) – książę Pomorza Gdańskiego panował w latach 11771205. W 1180 ustanowiony przez księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego namiestnikiem w Gdańsku.Sfinalizował fundację opactwa cystersów w Oliwie.- fundacja dokonana została przez Sambora I 2 lipca 1186 r.  Fundacja obsadzona przez mnichów z klasztoru w Kołbaczu na Pomorzu Zachodnim, dla którego macierzystym był duński klasztor w Esrum. W wyniku darowizny Sambora cystersi otrzymali niewielkie osady: SalcowitzClbamowiStarkow,StanoweGransowiSincimitz oraz nieznaną z nazwy, tę, w której przybysze założyli klasztor zwąc go (a w konsekwencji i wieś) Oliwą (Stanoweto Stawowie, na granicy Gdańska i SopotuGransowi to dziś sopockie Gręzowo). Prócz powyższych wsi przekazano cystersom także dziesiątą część dochodów z karczem i ceł gdańskich, od bydła należącego do Sambora. Klasztor posiadał swobodę połowu ryb na Bałtyku i na Zalewie Wiślanym. Jedynym obowiązkiem poddanych klasztoru na rzecz księstwa miał być udział w naprawie grodu gdańskiego i tutejszego mostu portowego. Nieco później Sambor darował zakonnikom Puck – dostąpił do tego tłumacząc się potrzebą założenia tu targu i wymienił te dobra na pobliską wieś Starzyno. Fundacja klasztorna wspierana była również przez możnych z otoczenia Sambora – Sulisz darował część Rumi, a Henryk przekazał wieś Gowino.

Prapradziadek Królowej Małgorzaty 

Mściwój I gdański (Mszczuj, Mściwoj, Mściwuj, pom. Mestwin). Syn Sobiesława I z dynastii Sobiesławiców.  Mściwoj I zmarł w 1215 r.

Po śmierci brata Sambora I około 1205 został mianowany, przez ówczesnego księcia krakowskiego Władysława Laskonogiego, księciem/namiestnikiem gdańskim. Po wygaśnięciu około 1207 rodu Powałów, z którymi Mściwoj był spokrewniony po kądzieli, przeforsował swoje prawa do ziemi wyszogrodzkiej.

W pierwszych latach XIII wieku król duński Waldemar II przejawiał dużą ekspansywność na tereny nadbałtyckie. Zdołał podporządkować sobie Pomorze zachodnie, a w 1210 podczas wyprawy do Prushołd lenny złożył mu Mściwoj. Zależność ta trwała krótko i skończyła się gdy Leszek Biały zdołał powrócić na tron krakowski w 1211. Już w maju 1212 Mściwoj wziął udział w wielkim zjeździe książąt polskich iepiskopatu polskiego w Mąkolinie. – Po jego śmierci rządy objął jego najstarszy syn Świętopełk,Około 1190 pojął za żonę Księżniczkę Zwinisławę Piastównę.Córkę Mieszka III Starego. Ze związku tego urodziło się 9 dzieci (4 synów:ŚwiętopełkWarcisław ISambor II i Racibor).

 

Uroczyste obchody tysięcznej rocznicy śmierci Henryka i Ptasznika na zamku w Quedlinburgu. Reichsfu¨hrer SS w drodze do kolegiaty z gośćmi honorowymi, od lewej: Hans Frank, Wilhelm Frick i Robert Ley, 1 lipca 1936 r.

Uroczyste obchody tysięcznej rocznicy śmierci Henryka i Ptasznika na zamku  w Quedlinburgu.

Reichsfuhrer SS w drodze do kolegiaty z gośćmi honorowymi, od lewej:

Hans Frank, Wilhelm Frick i Robert Ley, 1 lipca 1936 r. czytaj

Dlaczego w Oradour-sur-Glane  zamordowano  642 mężczyzn, kobiet i dzieci

zniszczono  miasteczko 

Heinrich Luitpold Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium,zlikwidowany 23 maja 1945 w Lüneburgu

Okładka Newsweek Historia listopadHeinrich Himmler nie ustawał w poszukiwaniu Świętego Graala, wierzył, że dzięki relikwii uda mu się wygrać wojnę i odebrać władzę Hitlerowi. w tle: „Świątynia Świętego Graala”, XIX-wieczny fresk Wilhelma Hauschilda z zamku Neuschwanstein, Fu¨ssen, Niemcy

Urodził się i wychował w katolickiej rodzinie mieszczańskiej.

Himmler otrzymał wykształcenie podstawowe w szkole katedralnej w Monachium.  Ojciec Himmlera otrzymał stanowisko zastępcy dyrektora gimnazjum w Landshut i w 1913 rodzina przeniosła się tam-wstąpił do armii 1 stycznia 1918do 11. Pułku Piechoty (bawarskiego). Ukończył podchorążówkę, szkolił się w RegensburguFreisingu i Bayreuth był ministrantem. W swoim pamiętniku zapisał: „Zawsze będę kochał Boga i dochowam wierności Kościołowi”Został zdemobilizowany przed Bożym Narodzeniem 1918 i zamieszkał w Berlinie, Wrzesień 1919 spędził na leczeniu szpitalnym w Ingolstadt gdzie 3 maja 1915 wydano rozkaz budowy fabryki amunicji w Dachau .W kwietniu 1919, w trakcie rewolucji listopadowej została utworzona w Bawarii socjalistyczna Bawarska Republika Rad. 

 Himmler wziął udział w nieudanym zamachu stanupuczu monachijskim z 8 na 9 listopada 1923  przed Kosciołem Teatinów —

Odeonsplatz tuż po puczu, po lewej Residenzstrasse, w środku Feldherrnhalle

Ponownie zamieszkał z rodzicami i bezskutecznie poszukiwał zatrudnienia[32

2 sierpnia 1925 wstąpił do SS (członek nr 168[6]) i formalnie do SA[40], we wrześniu 1927 Adolf Hitler mianował go zastępcą dowódcy SS (Reichsführera)[3]

.W 1928 r. wziął ślub i zamieszkał z żoną Margarete w Monachium, a w 1929 urodziła im się córka Gudrun ……….…..

.Himmler wymyślał rzekome zamachy na Hitlera, aby umacniać swą pozycję jako człowieka chroniącego Hitlera

 

W 1926 roku podczas kongresu NSDAP w Weimarze miało miejsce uroczyste przekazanie SS sztandaru krwi,

który był niesiony podczas puczu i został wówczas zakrwawiony

8 i 9 listopada 1933 narodowi socjaliści,  uczcili po raz pierwszy w historycznym miejscu pamięć poległych kolegów. 

Od tej pory spotykali się co roku w Bürgerbräukeller. Poległych wystylizowano na „krawawe ofiary Ruchu” i uczyniono z nich męczenników

W 1935 roku został oddany w Monachium zespół Ehrentempel („Świątynia honoru”), upamiętniający pucz;

w 1947 roku został zniszczony przez armię USA

W 1936 r. objął stanowisko zwierzchnika całej policji III Rzeszy, na podstawie dekretu Hitlera z 17 czerwca 1936

Gdy został szefem niemieckiej policji, natychmiast powiększył w kraju sieć obozów koncentracyjnych

26 czerwca 1936 przeforsował dekret dokonujący gruntownej reorganizacji policji niemieckiej.

1 października 1936 prawo Gestapo zaczęło obowiązywać na terenie całej Rzeszy. 

12 marca 1938 o godzinie 4:00 rano Himmler był pierwszym reprezentantem rządu nazistowskiego, który znalazł się w Wiedniu

7 listopada 1938 Herschel Grynszpan, polski Żyd postrzelił Ernsta vom Ratha, urzędnika niemieckiej ambasady w Paryżu

Vom Rath zmarł 9 listopada 1938, w „święty” dzień nazizmu, co uruchomiło pogromy nocy kryształowej

 27 kwietnia 1940 Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu.

W czerwcu 1941 wydał komendantowi tego obozu, Rudolfowi Hössowi polecenie zbudowania obiektów do gazowania więźniów

24 sierpnia 1943 Himmler otrzymał nominację na ministra spraw wewnętrznych

Himmler już w sierpniu 1943 zaczął szukać kontaktów z opozyc

 Po zamachu 20 lipca na życie Hitlera, Himmler stał się drugim najważniejszym człowiekiem w III Rzeszy4

 SS wzięło krwawy odwet na spiskowcach. Himmler spróbował zawrzeć pokój na Zachodzie i

w sierpniu 1944 wysłał ściśle tajny telefonogram bezpośrednio do brytyjskiego premiera Winstona Churchilla

Na początku 1945 Himmler skontaktował się z zachodnimi aliantami, w celu rozpoczęcia negocjacji pokojowych

27 kwietnia 1945 alianci  odrzucili możliwość przystąpienia z Himmlerem do  negocjacji pokojowych

Został zatrzymany przez patrol radziecki 22 maja 1945,przekazany  Brytyjczykom 

 

 

 

 

 

Rzekomo popełnił samobójstwo  23 maja 1945. Dokumenty z sekcji zwłok zostały utajnione na okres 100 lat, do 2045 roku

Był fanatycznym ideologiem i bezgranicznie uwielbiał króla Henryka I Ptasznika  którego przyjął za swego przewodnika i ideał.

Himmler był zafascynowany ideami neopoganizmu,przerodził się w zażartego wroga Kościoła i sprawił, że tysiące duchownych znalazły się w obozach koncentracyjnych. W przemówieniu wygłoszonym w 1936 roku z okazji tysięcznej rocznicy śmierci Henryka I przysiągł, że wypełni jego „nieukończoną misję” wydarcia wschodu Europy z rąk Słowian i skolonizowania go „krwią niemiecką”

Order Krwi (III Rzesza) ….

Awers

Jednoklasowy medal wykonany w srebrze posiadał na awersie wizerunek orła niemieckiego (jeszcze nie orła III Rzeszy)  ze szponami opartymi na wieńcu laurowym, otaczającym datę 9.Nov., i z napisem München 1923-1933 obok wieńca. Rewersmedalu ukazywał pod godłem swastyki monachijską Feldherrnhalle,i nosił napis Ihr habt doch gesiegt (Jednak zwyciężyliście)

Po ustanowieniu medalu nadano go 436 zmarłym i 1064 żyjącym uczestnikom puczu, wśród nich dwóm kobietom. 

Felix Landau, (ur. 21 maja 1910 w Wiedniu, zm. 20 kwietnia 1983) –policjant niemiecki (Gestapo), SS-Hauptscharführer, uczestniczył w egzekucji profesorów lwowskich w nocy 3/4 lipca 1941 we Lwowie.

W kwietniu 1925 wstąpił do Narodowosocjalistycznej Młodzieży Pracującej – organizacji filialnej austriackiej partii narodowosocjalistycznej. W 1934 uczestniczył w próbie puczu i w zamordowaniukanclerza Austrii Engelberta Dollfussa.Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy w marcu 1938 powrócił do Wiednia.  W 1940 przeniesiony do urzędzie Komendanta Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst w Radomiu. Brał udział w egzekucji profesorów polskich we Lwowie 4 lipca 1941. Landau prowadził systematyczny dziennik, w którym odnotował swój udział w mordzie profesorów lwowskich.Po wojnie Landau został w 1947 aresztowany przez Amerykanów. Uciekł -do 1958 prowadził firmę dekoracji wnętrz pod fałszywym nazwiskiem Rudolf Jaschke.  W 1973 został ułaskawiony i uwolniony.

Josef „Sepp” Dietrich (ur. 28 maja 1892 w Hawangen, zm. 21 kwietnia 1966 w Ludwigsburgu)

 

17 lipca 1251 roku w Mediolanie litewski książę Mendog otrzymał papieską zgodę na koronację z rąk papieża Innocentego IV (pod warunkiem przyjęcia chrztu).

"Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Letyaniam, Samogitiam, Russiam, Massoviam, Prussian, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur". Krakow. 1578. (Domena publiczna)

Papież wydał dwie bulle: jedna nakazywała biskupowi Chełmna koronację Mendoga na króla i

wyznaczenie biskupa Litwy, druga bulla określała bezpośrednią

podległość biskupa Litwy bezpośrednio papieżowi.

Papież polecił biskupowi Chełmna Henrykowi Heidenrykowi zbierać prałatów i zakonników.

Miał ich wysłać do Litwy, by  w imieniu papieża ukoronowli Mendoga katolickim wieńcem królewskim.

Bulla - koronacja Mendoga (lit. Mindaugas)