2 listopada 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Kraków Teofila Sobieska -Jan Paweł II -Lizbona i Wiedeń Królowa Maria Antonina -Paryż

2 listopada 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2 listopada 1983 r  Kraków   Teofila Sobieska  wnuczka  hetmana Stanisława Żółkiewskiego razem z synem Markiem została pochowana w kaplicy Matki Bożej Różańcowej ufundowanej  przez  syna  Króla Jana III Sobieskiego

DzienZaduszny StaryCmentarz BaczalDolny.JPGtablica

Teofila Sobieska zmarła 27 listopada 1661 r w Żółkiewi-przed swoją śmiercią napisała list pożegnalny do  Dominikanów ,prosząc w nim o modlitwę za jej duszę.czytaj   26 lutego 1704 godz 4 rano  dusza   Teofili Sobieskiej znalazła się w Ojczyznie Niebieskiej ( wizja  Karmelitanki  Maria Anna Linmayr z Monachium) Książka o słudze bożej Marii Annie Linmayr

Teofila SobieskaMarek Sobieski

2 listopada 1669 w Paryżu urodził się-Jakub Ludwik Sobieski,  wnuk  Teofili Sobieskiej książę oławski, starosta pucki (zm. 1737) dziadek Kardynała Henryka Benedykta Stuarta

Henryk Benedykt Stuart1 listopada 1946  Rzym koronacja obrazu Matki Bożej Ma­don­na dell’Ar­chet­to
Kapliczka jest przy pałacu gdzie  11 marca 1725 urodził się  wnuk Jakuba – prawnuk Polskiego Króla Jana III Sobieskiego Kardynał Henryk Benedykt Stuart pochowany na Watykanie -Karydynał Stuart przebywał w tym czasie we Frascati  gdzie zmarł 13 lipca 1807( Aliańci zbombardowali Frascati 8 września 1943 r )Od lip­ca 1796 r po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zach w Rzy­mie  były „oży­wio­ne”: poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły.W  Rzymie cud ten po raz pierwszy w so­bo­tę 9 lip­ca 1796 r., oko­ło godz. ósmej rano.przy pałacu Stuartów  – na wą­skiej ulicz­ce via dell’Ar­chet­to, któ­ra łą­czy się z via dell’Umiltà, przed pla­cem della Pilotta,gdzie znaj­du­je się Uni­wer­sy­tet Gre­go­riań­ski.

1 listopad 1946 Ks Karol Wojtyła Wawel i matka Boża w Rzymie

1946 r. (fot. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie)1 listopad 1946 

"Data święceń była nietypowa, w tym dniu w zasadzie nie udziela się święceń w Kościele, to też jakiś znak, ta obecność Wszystkich Świętych, która prowadziła Karola Wojtyłę na drodze kapłańskiej do świętości" – zaznaczył rektor. Pierwszą mszę św. Wojtyła odprawił w intencji swoich zmarłych najbliższych: matki Emilii, ojca Karola i brata Edmunda w Dzień Zaduszny 2 listopada 1946 r. w XI-wiecznej krypcie św. Leonarda na Wawelu. Jak pisał po latach w swoich wspomnieniach, pragnął w ten sposób uwydatnić swoją "żywą wieź z historią narodu, która na wzgórzu wawelskim znalazła swą szczególną kondensację"

16 maja 1627 r.  Teofila Daniłowicz poślubiła w Żółkwi Jakuba Sobieskiego,wnosząc mu wszystkie majątki, należące niegdyś do Żółkiewskich

i część dóbr Daniłowiczów,jak również dwa domy w Warszawie i komplet kosztowności rodzinnych.

Grafika bez ustawionego tekstu alternatywnego: Carowie Szujscy wprowadzeni przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego na sejm warszawski przed króla Zygmunta IIIGrafika bez ustawionego tekstu alternatywnego: Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim

Carowie Szujscy wprowadzeni przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego na sejm warszawski przed króla Zygmunta III- 29 października 1611

1 listopada 1893 w Krakowie umiera 55 letni Jan Matejko autor obrazów zapomnianego hołdu ruskiego 

IlustracjaHetman  Stanisław Żółkiewski

4 lipca 1610 roku w słynnej bitwie pod Kłuszynem odniósł swe największe zwycięstwo,po czym na dwa lata zajął Moskwę. Wziął do niewoli Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci. 28 sierpnia 1610 podpisał w Moskwie z bojarami rosyjskimi układ, mocą którego królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji..Zginoł 7 października 1620  gdy jego wnuczka Teofila miała 13 lat 

W pobliżu Krakowie znajdujemy też kosciół zwiazany z Fundacją Karmelu we Lwowie Teofili i Jakuba  Sobieskich Kosciół św Marcina w Krakowie 

Kościół św. Marcina

Siostry sługa boża Marianna Marchocka 26 kwietnia 1620 r. wstąpiła do klasztoru Św. Marcina w Krakowie,-Sobiescy poprosili o przyjazd karmelitanek do Lwowa. Siostry, wraz z M. Teresą Marchocką, jako przełożoną wyjeżdżają tam w maju 1642r. Po kilku latach pobytu we Lwowie zmuszone są do ucieczki W czasie podróży wiele razy na pomoc przychodził im Św. Józef. Wróciły do Krakowa  gdzie Siostra Klara Wittelsbach została przełożoną w ufundowanym przez nią nowym budynku klasztoru św Marcina .-a Siostra Marchocka  kwietniu 1649 wyjechała  na fundację do Warszawy.16 września 1651r otrzymała stygmaty.19 kwietnia 1652  zmarła  Ciało  zachowywało ono swą świeżość, było nieskazitelne. Siostry fundacji warszawskiej wiele razy musiały uciekać z klasztoru, bądź to z powodu epidemii, najazdu Szwedów czy wojen. Wszędzie zabierały ze sobą ciało Matki. W 1818 r.  przybyły z nim do Krakowa, gdzie znajduje się po dziś dzień.

czytaj

20 lutego 1641 r-Małżonkowie Teofila z Daniłowiczów i Jakub Sobiescy rodzice 14 letniego Marka i 13letniego Jana (pózniejszego Króla Jana III Sobieskiego )uzyskali pozwolenie papieskie na założenie klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie.Sobiescy przeznaczyli na klasztor drewniany dwór na wzgórzu poza murami miasta, odziedziczony po Żółkiewskich  obok którego zbudowali drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej
24 maja 1642 r
 Karmelitanki Teresa Marchocka i s. Teresa Maria od św. Józefa Klara Wittelsbach córka Ferdynanda (kuzynka matki  Króla Jana Kazimierza ).fundatorki zostały pożegnane przez zgromadzenie,w  pożegnaniu wzięli  udział obaj synowie Sobieskich:czternastoletni Marek oraz o rok młodszy Jan, który później jako król kontynuował budowę klasztoru i kościoła,spełniając w ten sposób testament swoich rodziców.W podróży towarzyszyli im prowincjał oraz Teofila Sobieska .Do Lublina przyjechały w wigilię święta Wniebowstąpienia Pańskiego (28 maja).W 1648 roku, z powodu Powstania Chmielnickiego, karmelitanki musiały uchodzić do Krakowa,skąd następnie przeniosły się do Warszawy,gdzie 2 czerwca 1648 r w uroczystym wprowadzeniu zgromadzenia wzięli udział król Polski Jan Kazimierz oraz nuncjusz apostolski.Od 1650 roku zdrowie m. Teresy zaczęło się pogarszać,Zmarła 19 kwietnia 1652 r w Warszawie

Karmelitanka Monachium -Kraków Maria Klara von Wittelsbach   fundacje

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Kosciół św Ducha w Monachium  gdzie znajduje się Figura Ferdynanda -ojca Klary patrz 

Zdjęcie:

Monachium -Niemiecki Rzym -miasto 365 Kosciołów-  potomkowie i przodkowie Polskich Królów w Niemieckim Rzymie

2 listopad 2016 przywodcy religijni z Izraela w Polsce    Kłamstwo o wyzwoleniu Auschwitz

Przywódcy religijni z Izraela: Auschwitz nie może się powtórzy (fot. TVP Kraków)Są wśród nich m.in. naczelny rabin aszkenazyjski David Baruch Lau, prezes Międzynarodowego Komitetu ds. Międzyreligijnych David Rosen, administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego abp Pierbattista Pizzaballa, ormiański patriarcha Jerozolimy Nourhan Manougian, anglikański biskup Jerozolimy Suheill Dawani oraz druzyjski szejk Mowafaq Tarif i dwaj druzyjscy immamowie z Galilei.Podczas pobytu w Polsce przywódcy religijni uczestniczyli w debacie międzyreligijnej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Odwiedzili m.in. Synagogę Nożyków w Warszawie oraz Kraków, gdzie spotkali się z kard. Stanisławem Dziwiszem i miejscową społecznością żydowską.

2 listopada 1754 – Arcyksiężna Austrii Maria Teresa Habsburg przekształciła dotychczasowe bielskie wolne państwo stanowe w księstwo bielskie, nadając właścicielom tytuł księcia.

1/ 2 listopada 1755  podczas trzesienia ziemi w lizbonie urodziła się córka Marii Teresy i Franciszka….prawnuczka Polskiej Królowej Eleonory  Maria Antonina   Trzęsienie ziemi w Lizbonie

ilustracja
2 listopada 1769 – W wyniku runięcia wieży katedry wileńskiej zginęło 6 duchownych.

2 listopada 1789 – W trakcie rewolucji francuskiej w 34 roczncę urodzin Królowej Marii Antoniny   znacjonalizowano dobra kościelne.
2 listopada 1848 –  po zbombardowaniu miasta przez Austriaków skapitulował Lwów.
2 listopada 1882 – Przed bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie ustawiono brązową figurę Chrystusa dźwigającego krzyż.

2 listopada 1917 –  baron Walter Rothschild otrzymuje od brytyjczyków  zapewnienie utworzenia „żydowskiej siedziby narodowej” w Palestynie.

5 rocznica teatru rapsodycznego 

2 listopada 1946-Karol Wojtyła odprawił w krypcie św. Leonarda na Wawelu swą mszę prymicyjną.msza prymicyjna przypadła w Dzień Zaduszny.

 Trzy msze – "ciche" – za dusze zmarłych rodziców i brata, odprawił młody celebrans w niezwykłym miejscu:

na Wawelu w romańskiej krypcie św. Leonarda, wśród sarkofagów królów i bohaterów narodowych.do Mszy św. służył mu Mieczysław Maliński. –Był on znakiem łączności ze środowiskiem Jana Tyranowskiego czytaj

2 listopada 1754 – Arcyksiężna Austrii Maria Teresa Habsburg -wnuczka cesarzowej Eleonory  przekształciła dotychczasowe bielskie wolne państwo stanowe w księstwo bielskie, nadając właścicielom tytuł księcia.

Cesarz  Karol VI  zmarł 20 października 1740 roku, Maria Teresa, następczyni Karola VI, ustanowiła męża koregentem.

 Cesarzem Rzymskim Królem Niemieckim jako Karol VII został prawnuk Teofili Sobieskiej -wnuk Króla Jana III Sobieskiego czytaj

ilustracja

Doprowadziło to do wybuchu wojny o sukcesję austriacką. Po śmierci 20 stycznia 1745 w Monachium wnuka Króla Sobieskiego cesarza rzymskiego Karola VII Wittelsbacha -wnuk Polskiej Królowej Eleonory -jej mąż Franciszek I Lotaryński został wybrany na cesarza 13 września 1745. Zmarł 15 lat przed swą małżonką.

Maria Teresa, z Bożej łaski cesarzowa rzymska, królowa Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji i Lodomerii, etc., etc. arcyksiężna Austrii, księżna Burgundii, Styrii, Karyntii, Krainy etc. wielka księżna Siedmiogrodu, margrabina Moraw, księżna Brabancji, Luksemburga, Limburga, Geldrii, Wirtembergii, Górnego i Dolnego Śląska, Mediolanu, Mantui, Parmy, Placetii, Guastalli, Oświęcimia, Zatoru, księżna Szwabii, uksiążęcona hrabina Habsburga, Flandrii, Tyrolu, Hennegau, Kyburga, Gorycji i Gradiszki, margrabina Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc, hrabina Namur, pani Marchii Wendyjskiej, Mechelen etc. księżna Lotaryngii, Barii etc. wielka księżna Toskanii, etc., etc.

1/ 2 listopada 1755  podczas trzesienia ziemi w lizbonie urodziła się córka Marii Teresy i Franciszka – Maria Antonina, arcyksiężniczka austriacka, królowa Francji (zm. 1793)

Wnuk  Królowej Polski Eleonory Franciszek I Lotaryński

Franciszek, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec i Jerozolimy, arcyksiążę Austrii, książę Lotaryngii i Baru, wielki książę Toskanii, książę Kalabrii, Geldrii, Montferratu, Cieszyna na Śląsku, książę Charlesville, margrabia Pont-à-Mousson i Nomeny, hrabia Prowansji, Vaudémont, Blâmont, Zütphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein etc. etc.

12 lutego 1736 roku w Wiedniu poślubił arcyksiężniczkę austriacką Marię Teresę Habsburg, córkę cesarza rzymskiego Karola VI i Elżbiety Krystyny von Braunschweig-Wolfenbüttel. Warunkiem, pod jakim Karol VI zezwolił na to małżeństwo, było przekazanie Lotaryngii Stanisławowi Leszczyńskiemu.  W zamian Franciszek otrzymał tytuł wielkiego księcia Toskanii. Franciszek i Maria Teresa mieli 16 dzieci: w tym 

Józef Benedykt (1741-1790) – cesarz rzymski w latach 1765-1790 żonaty z prawnuczką Króla Jana III Sobieskiego -praprawnuczką Teofili Sobieskiej 

Cesarzowa Rzymska -Maria Józefa Antonina Walburga Felicitas Regula Wittelsbach (ur. 30 marca 1739 w Monachium, zm. 28 maja 1767 w Wiedniu) córka cesarza Karola VII Bawarskiego i Marii Amalii Habsburg, córki cesarza Józefa I.23 stycznia 1765 r. w pałacu Schönbrunn poślubiła króla rzymian (Niemiec), arcyksięcia Józefa Habsburga (13 marca 1741 – 20 lutego1790)Maria Józefa zmarła na ospę. Została pochowana w Krypcie Cesarskiej Kościoła Kapucynów w Wiedniu.

Maria Krystyna (1742-1798) – żona królewicza polskiego, księcia cieszyńskiego Alberta Wettyna (1738-1822);

Maria Elżbieta (1743-1808) – ksieni w Innsbrucku

Maria Amalia (1746-1804) – żona księcia Parmy Ferdynanda I Burbona (1751-1802);

Leopold Józef (1747-1792) – cesarz rzymski w latach 1790-1792;

Maria Karolina (1752-1814) – żona król Neapolu i Sycylii Ferdynanda I Burbona (1751-1825);

Ferdynand Karol (1754-1806) – ożenił się z księżniczką Modeny i Reggio Marią Beatrycze d'Este (1750-1829);

Maria Antonina (1755-1793) – żona króla Francji Ludwika XVI (1754-1793);

Maksymilian Franciszek (1756-1801) – książę elektor, arcybiskup Kolonii.

ilustracja

Królowa Francji Maria Antonina -i jej synek Król Francji Ludwik XVIII

29 listopada 1780 zmarła Maria Teresa, arcyksiężna Austrii i cesarzowa,współtwórczyni potęgi monarchii Habsburgów.Maria Teresa udzieliła azylu dowódcom konfederacji barskiej.  w 1772 roku podczas podpisywania traktatu rozbiorowego płakaława  Austrii przypadły bogate tereny południ kraju: województwa krakowskiego (bez Krakowa), okolic Lwowa.
Własnoręcznie wykreśliła z traktatu rozbiorowego słowo "prawnie" sąsiadujące ze słowem "zajmują

 

20 stycznia 2015   Monachium 270 rocznica śmierci  48 letniego Cesarza Rzymsko -Niemieckiego  Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskieo ,potomka Piastów -Jagielonów -Królów Francuskich władcy Hamburga .
20 stycznia 2015  Rzym Papież Franciszek wybrał nowego Arcybiskupa Hamburga 48 letniego liberalnego  Ks  Stefana  Heße z Kolonii 

14 wrzesnia 2015 r  nowy Arcybiskup Hamburga wysyła 350 tys listów do Katolików …prosząc o pomoc dla przybywających Islamistów .

 

Hamburg Cesarz Karol Wielki 811 r —–Rok 2015 Miłosiedzie w Isalam Centrum –

Gdańsk  Rok 2015 –Co robić, by Kościół przetrwał?  … 

Rabin pomoże Arabowi spotkać się z papieżemKs. Krzysztof Niedałtowski w kościele św. Jana w Gdańsku