2 marca 2017 z Fatimskim Papieżem Piusem XII

2  marca  2017   prosimy Ojca Niebieskiego  razem  z naszym Fatimskim Papieżam Piusem XII,naszę Matkę Niepokalaną Maryję  o Królowanie Chrystusa Króla w Polsce i w Swiecie 

13 listopada 2011 w Castel St Elia znalazłam 

Ojcze Nasz -modlimy się z Papieżem Piusem XII 

2 marca 1876 w Rzymie  urodził się Eugenio 

 12 marca  1939    Rzym Koronacja Tiarą papieża Piusa XII  Koronacja 

 poznajcie prawdę o Piusie XII i Żydach

Dlaczego przedłuża się sprawa ujawnienia akt Piusa XII.

19 lipca 1943   Alianckie  bomby na Rzym    patrz 

Do Niemieckiej Młodzieży 

Dlaczego Aliańci bombardowali Rzym ? patrz

25 kwietnia  1945   Rzym  wkroczenie Amerykanów 

Pius XII do Polskich żołnierzy

12 kwietnia 1947 Rzym  patrz

Do Niemieckich pielgrzymów 1950 r 

Grußworte Papst Pius XII an die deutschen Pilger 1950 und die Glocken von Rom 1938

2 marca 1956 w Rzymie umiera  Eugenio Zolli do 1944 r  naczelny rabin Rzymu, który  13 lutego 1945 r  przeszedł na katolicyzm.

Pius XII Obrońca żydów 

Byłem rabinem Rzymu. Historia wielkiego nawrócenia";

13 lutego 1945 roku rabin Rzymu — Israel Zolli — poprosił o chrzest w Bazylice Świętej Marii od Aniołów i przyjął imię Eugenio. Był to krok, który wymagał od ortodoksyjnego żyda niesamowitej odwagi. Wiązał się bowiem z groźbą wydziedziczenia, bojkotem ze strony rodziny i przyjaciół, utratą mienia. Co więc zadecydowało o tym, że człowiek, który przez 35 lat był naczelnym rabinem Triestu, a potem Rzymu, przyjął chrzest? 

Israel Zolli urodził się 17 września 1881 roku w Brodach w Galicji. Po krótkim okresie studiów we Lwowie przeniósł się do Florencji, gdzie zapisał się do Instytutu Studiów Wyższych na tamtejszym uniwersytecie i do Rabinicznego Kolegium Włoskiego, idąc w ślady starej tradycji rodzinnej. Jako rabin Rzymu przeżył na własnej skórze deportację żydów w czasie II wojny światowej. Z pomocą papieża Piusa XII udało mu się ocalić tysiąc z nich przed zagładą. Pod koniec życia przeszedł na katolicyzm, czego żydzi nie byli w stanie mu wybaczyć.

13 pazdziernika 1958  Rzym pogrzeb Papieża Piusa XII patrz

Zolli urodził się w rodzinie pokoleniowo rabinistycznej,Studiował  na uniwersytecie w Wiedniu , Florencji.  W 1933 roku otrzymał, z własnego wyboru, obywatelstwo włoskie i został zmuszony do zmiany nazwiska na Zolli. W tym czasie był wykładowcą języka i literatury hebrajskiej na Uniwersytecie w Padwie, skąd został zwolniony z powodu swojego pochodzenia. W 1940 roku Zolli został naczelnym rabinem Rzymu.- w 1944 przewodnicząc podczas uroczystości Yom Kippur, Zolli doświadczył mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu wojny  przeszedł na katolicyzm przyjmując 13 lutego 1945 chrzest, biorąc jako chrzestne imię Eugenio (od tego momentu używał nazwiska Eugenio Zolli). Imię to przyjął w dowód wdzięczności dla świeckiego imienia Piusa XII – Eugenio. Chrzest przyjęła również jego żona i, kilka miesięcy później, córka Miriam  Jego decyzja o przejściu na katolicyzm została odebrana z  dezaprobatą środowisk żydowskich-został zatrudniony przy Papieskim Instytucie Biblijnym. Zmarł w Rzymie Jest także autorem autobiografii Byłem rabinem Rzymu 

Dzwony z Nagasaki  9 sierpnia 1945 

2 marca 2017 

Orędzie Maki Bożej przekazane Mirjanie 2. 03. 2017r.

Drogie dzieci, z macierzyńską miłością przychodzę do was, aby wam pomóc wzrastać w miłości, to znaczy wzrastać w wierze. Przychodzę, aby wam pomóc przeżywać z miłością słowa mojego Syna, by świat stał się inny. To dlatego, apostołowie mojej miłości, gromadzę was wokół siebie. Patrzcie na mnie sercem, mówcie do mnie jak do matki o swoich bólach i cierpieniach, o swoich radościach. Proście, abym modliła się za was do mojego Syna. Mój Syn jest łaskawy i sprawiedliwy. Moje matczyne serce pragnie, byście i wy tacy byli. Moje matczyne serce pragnie, abyście wy, apostołowie mojej miłości, swoim życiem opowiadali o moim Synu i o mnie, aby świat stawał się inny, aby powróciła prostota i czystość, aby powróciła wiara i nadzieja. Dlatego więc módlcie się, módlcie się, módlcie się sercem, módlcie się z miłością, módlcie się poprzez dobre uczynki. Módlcie się, aby wszyscy poznali mojego Syna, aby świat się przemienił, aby świat się zbawił. Przeżywajcie z miłością słowa mojego Syna. Nie osądzajcie, lecz miłujcie się wzajemnie, aby moje serce mogło zwyciężyć. Dziękuję wam