2 stycznia 2017 Hamburg Sw Adelhard z Korbei-św Tereska – Roman Dmowski 10 lat akcji Wielgus -Ks Janusz Bielanski -Katedra Wawelska

2  stycznia 2017     Hamburg  -Wawel   10 rocznica rezygnacji proboszcza Katedry Wawelskiej Ks Janusza Bielańskiego  ,przyjaciela Kardynała Stanisława Dziwisza -wspólnie wyświęconych 23 czerwca 1963 r na Kapłanów przez Biskupa Karola Wojtyłę na Wawelu .

św. Bazyli Wielki (biskup i doktor Kościoła),św. Defendente z Teb (męczennik) św. Grzegorz z Nazjanzu (biskup i doktor Kościoła)św. Martynian (arcybiskup) bł. Stefania Quinzani (zakonnica)św. Telesfor (papież)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 stycznia 2017  1190 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej Sw Adelharda  z Korbeimistrza  św Anskara fundatora klasztoru w Corvey (822 r)

2 stycznia 2017 -10 rocznica szkolenia Polskich Kapłanów z Biskupem Nyczem na wyjazd 7 lutego 2007 r do Izraela w Oświęcimiu przez Piotra Cywińskiego.czytaj  

2 stycznia  2017   78  rocznica śmierci Romana Dmowskiego modlitwa na cmentarz w Warszawie 

2 stycznia 2017 – Eugeniusz Sendecki przemawia nad grobem Dmowskiego

2  stycznia  2017 -10 lat rezygnacji oskarżonego o współpracę z SB -Ks Janusza Bielańskiego proboszcza Katedry Wawelskiej gdzie 4 marca 1676 urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska regentka Bawarii-pochowana w Monachium w Kosciele Teatinów -miejscu teatru Adolfa Hitlera przybyłego  do Monachium 25 maja 1913 r w rocznię urodzin św Ojca Pio -24 rocznicę urodzin swojego rówiesnika  Bronisława Komorowskiego przebywaącego w Pelplinie 

Ojciec Pio ze stygmatami na dłoniachczytaj

Sw Ojciec Pio Francesco Forgione urodził się  25 maja 1887 r. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. w lipcu 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci.

Ks Komorowski.jpg

Rówieśnik Adolfa Hitlera –Bronisław Komorowski urodził się. 25 maja 1889 r . w 1910 wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie . otrzymał w 1914 święcenia kapłańskie i 2  kwietnia 1914 r został wikarym w parafii w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego.1 września 1939 został aresztowany, pobity i uwięziony w Gdańsku w Victoriaschule; wkrótce osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.Po ostatniej Wieczerzy 21 marca 1940 w Stuthofie-został w grupie 66 Polaków  rytualnie zamordowany  w Wielki Piątek 22 marca 1940

2 sierpnia 1914 r pierwsze zdjęcia wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera- Odeonsplatz przed kosciołem Teatinów gdzie pochowano rodzinę Sobieskiego 
2 sierpnia 1914   r Kraków -Józef Piłsudski uzyskał zgodę władz austriackich na mobilizację oddziałów strzeleckich…
2 sierpnia 1914  r -Rzym  Polski Papież Pius X prosi o Pokój 

14. lutego 1936   Wawel pierwsza wizyta Hansa Franka w Krakowie( Polskim Rzymie )  złożył wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego  przyjaciela Adolfa Hitlera  którego słynny pucz Monachijski odbył się przez Kosciołem Teatinów w Monachium ( Niemieckim Rzymie )

Hans Frank mówił ,,,,po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić,jak wielką potęgąw przeszłości była Polska i można nabrać należytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki"

Wawel twiedza budowniczych Izraela od 7 listopada 1939 r

Sw Adelhard z Korbei, (ur. ok. 751, zm. 2 stycznia 827 w Corbie) – syn Bernarda, wnuk Karola Młotabenedyktyński opat,Odebrał wszechstronne wykształcenie w szkole pałacowej na dworze swego kuzyna, Karola Wielkiego. W wieku dwunastu lat wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Corbie (pol. Korbea) w Pikardii. Celem pogłębienia wiedzy udał się do klasztoru Monte Cassino, ale na wezwanie Karola Wielkiego powrócił do Corbie, gdzie został opatem. Zaraz po tym Karol Wielki uczynił go kanclerzem na dworze jego syna, Pepina, króla Italii.814 roku, po śmierci Karola Wielkiego, gdy syn Pepina, Bernard, zgłosił swe roszczenia do tronu cesarskiego Ludwik Pobożny zesłał Adalarda do Hermoutier. W 821 roku przywrócony do łask został bliskim doradcą Ludwika.822 roku, razem ze swym bratem Walą, zostali fundatorami klasztoru w Corvey (w Nowym Corbie) w Westfalii.Zmarł 2 stycznia 827 roku,

Święty Oskar Ansgar urodzony  8 września 801 w Amiens mnich benedyktyński, arcybiskup Hamburga i Bremy, misjonarz i apostoł Północy.W wieku siedmiu lat Oskar miał widzenie, po którym poczuł powołanie do służby Bogu. Wychowując się w klasztorze, kiedy miał dwanaście lat złożył śluby zakonne. Był najpierw mnichem w Corbie w Pikardii, a następnie w Nowej Korbei (Corvey) w Westfalii założonego przez .Sw Adelharda  z Korbei. Jako „Apostoł Północy” ewangelizował Europę Północną. Ochrzcił Eryka, króla Jutlandii. Oskar w sposób szczególny troszczył się o przesiedleńców, wdowy i sieroty.-dwa lata po śmierci 3 lutego 865 r  papież Mikołaj I zaliczył go do grona świętych 

CIVITATEM ISTAM TU CIRCUMADA DOMINE ET ANGELI TUI CUSTODIANT MUROS EIUS Chroń Panie to miasto (klasztor jako miasto boże) i pozwól twoim aniołom być strażnikami jego murów.  patrz 

Opactwo Corvey rozpoczęło swoją historię w roku 822 gdy syn Karola Wielkiego – Ludwik Pobożny przekazał na rzecz kościoła relikwię świętego Stefana, czternaście lat po tym trafiła tu kolejna relikwia, tym razem z Saint Denis pod Paryżem. Ta należała do świętego Wita. Mając dwie, nieocenionej wartości części opactwo Corvey, przez co rozumiemy tu głównie kościół opacki, oddano pod opiekę wspomnianych patronów.Cesarskie Opactwo Corveye benedyktyńskie opactwo nad rzeką Wezerą, 2 km na północny wschód od Höxter, w Nadrenii Północej-Westfalii.Opactwo ufundowano w roku 815, wkrótce po chrystianizacji Sasów. W 822 roku klasztor został przeniesiony w obecne miejsce, nad brzegiem Wezery. Opactwo  należało do najważniejszych karolińskich sanktuariów w IX wieku,Po kongresie wiedeńskim obiekt wraz z dobrami raciborskiego klasztoru przypadły późniejszemu Księciu Raciborza i Corvey – Wiktorowi Amadeuszowi von Hessen-Rottenburg. Co ciekawe, po dzień dzisiejszy zamek w Corvey pozostał w rodzinie, kościół natomiast służy parafianom.

2 stycznia 1873  urodziła się św  Teresa z LisieuxDoktor Kościoła,patronka drukarni ,,Róż Sw Teresy,,ul Dolne Młyny 3 w Krakowie moich dziadków  Tomaszewskich ,moja patronka 

 

Święta Teresa z Lisieux

Mała Teresa przejęła wielką cześć i miłość do Matki Bożej w swojej rodzinie, codziennie gromadzącej się przy figurze Maryi, z ufnością powierzającej Jej swoje sprawy.  Kiedy miała zaledwie trzy i pół roku przed zaśnięciem pytała Boga, czy dziś był z niej był zadowolony.  swoje życie przeżywała w łączności z Najświętszą Dziewicą, której oddała się przez akt poświęcenia, w dniu przyjęcia po raz pierwszy Komunii świętej (8 maja 1884 r.), prosząc Ją, by nad nią czuwała.

8 maja 1884 r. – cud uzdrowienia, który stanowi podstawę uznania i nazwania Nowenny Pompejańskiej.

8 maja wspominamy  pierwsze objawienie się św. Michała Archanioła na górze Gargano.

8 maja 966 pierwsza wiadomość o Brukseli z herbem św Michała Archanioła 

8 maja 1884 r w pałacu Rocco przy Via Settembrini 5 w Neapolu  za przyczyną Królowej Różańca Świętego z Pompejów, ostaje uzdrowiona 21 letnia Fortunatina.  czytaj

2 stycznia 1892 r urodził się Biskup Zoltan Meszlenyi zamęczony 11 stycznia 1953 r 

Bł Biskup Zoltán Meszlényi (ur. 2 stycznia 1892 w Hatvan, zm. 11 stycznia 1953 w Kistarcsa) . Studia teologiczne ukończył w Rzymie.Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 28 października 1915.W 1917 roku pracował w Urzędzie Prymasowskim. . 28 października 1937 r wyświęcony  na biskupa tytularnego Sinope. Po aresztowaniu Prymasa Józsefa Mindszentyegooraz śmierci dr. Jánosa Drahosa zarządzał archidiecezją ostrzychomską. W nocy 4 lipca 1950 roku w Pałacu Prymasowskim w Ostrzyhomiu pojawili się funkcjonariusze z węgierskiej bezpieki, aresztowali biskupa Meszlényiego i zawieźli do obozu koncentracyjnego w Kistarcsa, gdzie więziono go w odosobnieniu.W wyniku wycieńczenia po torturach i pobiciach zmarł 11 stycznia 1953.Ogłoszony błogosławionym 31 października 2009 

2  stycznia 2007 -Wawel rezygnacja 68 letniego Ks Janusza Bielańskiego z proboszcza Katedry Wawelskiej 

Ks Janusz Bielański  urodzony  25 marca 1939 w Różance kanonik gremialny Krakowskiej Kapituły Katedralnej.W latach 1983-2007 przez 24 lata  był proboszczem Królewskiej Katedry na Wawelu.

23 czerwca 1963 w katedrze na Wawelu otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Wojtyły.Ze stanowiska proboszcza Katedry zrezygnował 2 stycznia 2007, ze względu na powtarzające się zarzuty o jego współpracy z SB (pod pseudonimem "Waga")Jego miejsce zajął ks. Zdzisław Sochacki.

Janusz Bielański

14. lutego 1936 w Krakowie przebywał 36 letni minister Rzeszy Hans Frank z małżonką  Brygidą.-od 7 listopada 1939 r-17 stycznia 1945 Król Polski na Wawelu 

Hans .Frank  przyjaciel  Prof Fryderyka Zolla złożył wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego na Wawelu i zwiedził zabytki miasta. Powiedział m.in.

 "Dopiero po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić,jak wielką potęgąw przeszłości była Polska i można nabrać należytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki". 
Po oficjalnym spotkaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się raut z udziałem przedstawicieli nauki i sztuki. Przybyli zaproszeni profesorowie, artyści, muzycy.Po opuszczeniu Krakowa Frank wyjechał na kilkudniowy wypoczynek do Zakopanego.Jako Król Polski Hans Frank na rezydował na Wawelu 1939-1945 r -od roku 1983 Niklas Frank wielokrotnie odwiedzał Polskę jako dziennikarz "Sterna".-był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80. Prawnuk Prof Fryderyka Zolla-prof Fryderyk Zoll  syn Prof Andrzeja Zolla pracuje w Osnabruck -wnuk Fryderyka Zolla Fryderyk Zoll-.Correspondence address: Jagiellonian University, PL 31-007, Cracow, Poland. E-mail: Fryderyk.Zoll@uj.edu.pl.    słuchaj .Tak, ja też chcę być święty! – prof. Andrzej Zoll  o św Janie Pawle II-Dlaczego Kuria Krakowska powołała masona  prof Andrzeja Zolla na szefowanie Fundacji "Nie lękajcie się" Fryderyk Zoll współpracował z hitlerowcami.   

2 stycznia 2007 Kraków -Wawel -Metropolita krakowski przyjął rezygnację ks. Janusza  Bielańskiego:-w związku z powtarzającymi się zarzutami współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL,
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął rezygnację – poinformował rzecznik krakowskiej kurii ks. Robert Nęcek.Katedrą Wawelską duchowny opiekował się 24 lata. Po odwołaniu natychmiast wyjechał z Krakowa.
Poznałam Ks Janusza Bielańskiego 29 stycznia 2006 r na Wawelu,był niemiły na moje pytanie w jakiej częci Wawelu mogła urodzić się Teresa Kunegunda Sobieska .

4 marca 1676 r na Wawelu urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska  -koronowana w łonie matki 2 lutego 1676r -córka Króla Jana -regentka Bawarii,włascicielka Pałacu w Dachau .15 sierpnia 1694 r  w Warszawie wyszła za mąż za Regenta Bawarii Maxymiliana Emmanuela Wittelsbach (889 rocznica pierwszej wiadomosci o  Dachau ) czytaj 

W kartotekach SB jako tajni współpracownicy bezpieki figurują kapłani, których niemal od 40 lat – od czasów wspólnej nauki w seminarium – krakowski metropolita uznaje za najbliższych przyjaciół. Są to: ks. infułat Janusz Bielański (proboszcz katedry wawelskiej), ks. Mieczysław Łukaszczyk (kapelan Ojca Świętego i proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu), ks. Jan Łasut (emerytowany proboszcz parafii w Poroninie), ks. Michał Jagosz (kanonik rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore oraz przewodniczący komisji historycznej przy komitecie beatyfikacyjnym Jana Pawła II), a także młodszy od nich o kilka lat ks. Mirosław Drozdek (kapelan Solidarności i kustosz sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem). Każdy z nich został sklasyfikowany jako TW.

23 czerwca 1963 -23 czerwca 2013 –Trzej muszkieterowie Boga -Dziwisz ,Rakoczy,Zając
Daj im Panie Boże, żeby we trójkę byli razem w niebie Trzej muszkieterowie? Dobre określenie. Daj im Panie Boże, żeby we trójkę byli razem w niebie mówi Ks Janusz Bielański w 2013 r  
Tylko w jakim niebie i u jakiego Boga drogi Ks Januszu ???   czytaj

Wydarzenia 2 stycznia 

1452Książę wołogoski Warcisław IX  praprawnuk Warcisława IV  nadał tzw. „złoty przywilej” gwarantujący niezależność miastom: Anklam, Demmin, Greifswald i Stralsund.

1657 – Potop szwedzki: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Chojnicami.

1665 – Stefan Czarniecki został hetmanem polnym koronnym.

1814 – wojska rosyjskie i pruskie zdobyły Wolne Miasto Gdańsk.

1939Adolf Hitler został Człowiekiem Roku 1938 amerykańskiego tygodnika „Time”.

Nazwa miasta Anklam ma pochodzenie z języka połabskiego oznacza dosłownie „Gród Taglima”W języku polskim  Nakło

Miasto zostało założone w XIII w., a najstarsza wzmianka pochodzi z roku 1243. Od średniowiecza wchodziło w skład Księstwa Pomorskiego. Od 1283 należało do Hanzy.W czasie Wojny trzydziestoletniej w pobliskim Peenemünde 26 czerwca 1630 wylądowały wojska króla szwedzkiego Gustawa Adolfa -ojciec 4 letniej Krystyny rozpoczynając szwedzką okupację – po zakończeniu wojny pokojem westfalskim 24 -10- 1648 miasto weszło w skład szwedzkiej prowincji Pomorze Szwedzkie. W 1720 pruska armia zajęła południową część miasta – północna pozostała szwedzka aż do roku 1815, kiedy to miasto na podstawie Traktatu wiedeńskiego w całości znalazło się w rękach pruskich.W 1943 część miasta została zniszczona przez amerykański nalot – w 1945 miasto zostało zniszczone w 80%. 

2 czerwca 2016 r zmarł 102 letni  prałat Hermann Scheipers  ostatni ksiądz ocalały z Kz  Dachau.  W Dachau spędził ponad cztery lata, wielokrotnie unikając śmierci 

Prałat Hermann Scheipers w 2011 r.

Scheipers już jako młody ksiądz sprawujący posługę w Miśni pomagał polakom . Gestapo w swoich aktach napisało o nim: "Scheipers to fanatyczny obrońca Kościoła katolickiego i jako taki może wywołać niepokoje wśród ludności". Do KL Dachau trafił 4  marca 1941 r. za objęcie opieką duchową polskich robotników przymusowych i odprawianie dla nich mszy.-do tego obozu od 13 grudnia 1940 r. kierowano wszystkich duchownych uznanych za wrogów narodowego socjalizmu. W złożonym z trzech baraków Priesterbloku (bloku dla księży) umieszczono blisko 3 tysiące duchownych. Pobyt w obozie, który nazywał "największym klasztorem świata", stał się dla ks. Scheipersa jednym z najważniejszych doświadczeń, kształtując go na całe życie  mówił: "Dałem Bogu nieograniczoną władzę nad swoim życiem". "Nigdy nie czułem się tak blisko Boga jak w obozie" – dodawał. W Dachau spędził ponad cztery lata, wielokrotnie unikając śmierci. "Umiłowany Bóg o mnie zapomniał" 27 kwietnia 1945 r. zdołał zbiec z marszu śmierci, podążającego z ewakuowanego obozu w kierunku Alp. "Najpierw ucieka do jednej z pobliskich parafii, ale zamiast tam w bezpieczeństwie oczekiwać nadejścia Amerykanów, przebiera się za starą kobietę, wypycha sobie kieszenie jedzeniem, a następnie nocą staje na skraju drogi, by podawać kawałki chleba mijającym go współwięźniom" – .W 1946 r. Scheipers wraca do Miśni na wschodzie Niemiec, by tam, a potem w innych miejscach, kontynuować posługę duszpasterza. Popada w konflikt z komunistycznymi władzami, wielokrotnie doświadczając szykan z ich strony. Od 1970 r. Stasi próbuje, bez skutku, wszcząć wobec niego proces karny. W 1983 r. Scheipers przechodzi na emeryturę i wraca do rodzinnego Ochtrup w landzie Nadrenia Północna-Westfalia. Ostatnie lata życia poświęca na przekazywanie swoich wspomnień jako jednego z ostatnich świadków swego czasu – podróżuje, wygłasza wykłady, odwiedza szkoły. Jeszcze na dwa dni przed śmiercią przyjmuje gości, którym opowiada o swoich przeżyciach.  Pielęgnuje pamięć o 3 tys. duchownych różnych wyznań, których naziści osadzili w obozach koncentracyjnych. Prałat Scheipers zmarł 2 czerwca 2016 we śnie w domu spokojnej starości w Ochtrup. Msza w intencji zmarłego i pogrzeb odbędą się w tym mieście w sobotę 11 czerwca 2016 

Matka Boża w Auschwitz Oblaci Maryji Niepokalanej trzej bracia Kulawi przez Kanadę do Auschwitz

Zastanawiające -Oswięcim miejsce gdzie objawiła się Matka Boża 31 maja 1894 r 

Matka Boża zza Drutów (Muzeum Auschwitz)  -w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach  Figurka Matki Bożej Niepokalanej. została wykonana w KL Auschwitz przez Bolesława Kupca – więźnia nr 792.Bolesław Kupiec umieścił w nim gryps. Na jednej stronie napisał: "Tę karteczkę powierzam w opiekę Matce Boskiej i niech nas nadal ma w swojej opiece", a z drugiej strony kartki: "Prosimy o pomoc dla naszych rodziców, którzy pozostali bez opieki, gdyż sześciu synów jest zamkniętych od 17 stycznia 1940 r. Tę figurkę wykonał jeden z tych synów. Adres: Kupcowie, Poronin k. Zakopanego, ul. Kasprowicza 7".

Bolesław Kupiec zmarł 4 marca 1942 roku, zakatowany w czasie śledztwa w Zakopanem,przewieziony z KL Auschwitz. Karol Kupiec został rozstrzelany w Auschwitz 10 lipca 1942 roku. Józef Kupiec zginął na morzu koło Lubeki, w katastrofie zbombardowanego statku "Cap Arcona" 3  maja 1945 roku. Przeżyli trzej bracia Władysław, Jan i Antoni.28 października 1971 r., figurka odnalazła się u ks. kanonika Władysława Grohsa, w Wieliczce. Pozostawała na jego biurku do końca okupacji, mimoaresztowania ks. Grohsa, który również znalazł się w KL Auschwitz.- łączniczki przyniosły ją księdzu Grohsowi, ówczesnemu wikaremu na plebani w Oświęcimiu, który jednocześnie prowadził pośredni punkt kontaktowy między KL Auschwitz i władzami AK w Krakowie.Ks. Władysław Grohs w testamencie prosił, aby po jego śmierci przekazać figurkę "Matki Bożej zza drutów" do Niepokalanowa.Klasztor niepokalanowski przekazał figurkę do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.Figurka „Matki Bożej zza drutów”,  jest wyrazem ucieczki od tamtejszej strasznej rzeczywistości w świat Piękna i Dobra. Twarz Matki Boskiej jest smutna, Jej płaszcz z kapturem na plecach przypomina opończę, przepasana jest góralską krajką, a wieńcząca Jej głowę gwiaździsta korona również zawiera motywy góralskie.  Z dłoni Matki Boskiej spływają promienne łaski, wkomponowane w fałdy płaszcza. Tym samym rzeźba górala – więźnia nr 792 stała się symbolem zwycięstwa "przez miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa".

29 lipca 2016 r. Auschwitz odwiedził  papież Franciszek

Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński   16 kwietnia 1972 r w Warszawie urodził się żyd  Piotr Cywiński obecny dyrektor Muzeum w Auschwitz  -szkodzący Polakom  Polacy wielokrotnie prosili o jego odwołanie )  …  www.cwi.pl  uczestnik Akcji Wielgus 

Auschwitz jest niezwykle ważnym miejscem, w którym młodzi ludzie mogą dowiedzieć się tego, do czego dekady temu doprowadziła nienawiść, antysemityzm oraz pogarda dla człowieka i jego praw. 

Biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej

czytaj 

Biskup Roman Pindel(ur. 18 listopada 1958 w Oświęcimiu 16 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym diecezji bielsko-żywieckiej. 6 stycznia 2014 otrzymał święcenia biskupie.Konsekracji dokonał kardynał Stanisław Dziwisz,z towarzyszeniem arcybiskupa Celestina Migliorego, i Tadeusza Rakoczego,

10 rocznica operacji  Arcybiskup Wielgus 

 

OPERACJA „ JEZUICI”- była zbliżona do operacji „Dominikanie” i jest kontynuacją  sławetnej operacji „Wielgus”.czytaj  Dla zamknięcia operacji „Wielgus” i przejścia do operacji „Jezuici” Redakcja „Przeglądu Powszechnego”i Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprosili wiernych i niewiernych na dyskusję panelową pt  Prawda siłą Kościoła – Kościół po niedoszłym ingresie”.Dyskusja odbyła się 19 lutego 2007r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego –Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61. po powrocie z pielgrzymki Polskich Księży 

Dyskusję prowadził  www.cwi.pl Piotr Cywiński, Prezes KIKu w Warszawie, członek władz Forum Sw. Wojciecha oraz członek władz Centrum Dialogu Muzeum Obozu Auschwitz – BirkenauUl Rakowiecka 61   2 sierpnia 1944 r zamordowano 30 Jezuitów filmn  2 sierpnia 1944 zamordowano 600 więźniów  Polaków z więzienia przy ul. Rakowieckiej patrz 

23 czerwiec 1941 Warszawa – sowiecki nalot bombowy amerykańskimi samolotami  był przypadkiem ?

Kongres Polonii Amerykańskiej został założony w czerwcu 1944 roku podczas ogólnokrajowego zgromadzenia organizacji polonijnych i duchowieństwa w Buffalo w stanie Nowy Jork, w której uczestniczyło ponad 2500 delegatów z 26 stanów USA.  W roku 1948, w drugim zjeździe KPA w Atlantic City, w New Jersey, udział wzięło 1200 delegatów.-w 1976 roku udział swój zgłosiło mniej niż 600 posłów, mimo iż na zjazd zaproszono wówczas kandydatów na prezydenta USA z obu głównych partii politycznych jako gości honorowych. Po roku 1976 zaprzestano organizacji zjazdówOd samego początku na czele Kongresu Polonii Amerykańskiej stoi prezes Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance)  Jako pierwszy przewodniczył KPA od chwili jego powstania do roku 1968 Ignacy Karol Rozmarek (1897–1973; prezes ZNP w latach 1939–1967)Alojzy A. Mazewski (1916–1988; prezes ZNP w latach 1967–1988) kierował Kongresem od roku 1968 aż do swojej śmierci w 1988 roku. Następny był Edward J. Moskal (1924–2005; prezes ZNP w latach 1988–2005). Po nim kierownictwo objął w 2005 roku Frank J. Spula (ur. 1951).Kongres Polonii Amerykańskiej nie był pierwszą organizacją polityczną założoną przez polskich imigrantów i ich potomków w USA, ani nie jest jedyną tego typu organizacją w roku 2013.  Do 1880 roku, kiedy powstał Związek Narodowy Polski (ZNP), liczba Polaków w Ameryce wzrosła do około 500 tys. Ale pomimo znacznych wysiłków, aby wspólnie pracować na rzecz niepodległości Polski i poprawy losu polskich imigrantów, ZNP nie był w stanie zjednoczyć społeczności polonijnej pod swoim sztandarem aż do I wojny światowej (1914–1918).

W tamtym okresie uformowane zostały dwie federacje polityczne (w tym ZNP), całkowicie oddane działaniu na rzecz niepodległości Polski: Komitet Obrony Narodowej (Polish National Defense Committee) w 1912 roku, który popierał Józefa Piłsudskiego, i Wydział Narodowy (Polish National Department) w 1916 roku, który utożsamiał się z jego rywalem, Romanem Dmowskim. Jeden z członków Wydziału Narodowego – Związek Sokołów Polskich – zorganizował nawet armię ponad 20 tys. żołnierzy spośród Polaków w Ameryce i uzyskał poparcie rządu Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy. Siła ta stała się częścią 100-tysięcznej polskiej ochotniczej formacji wojskowej, zorganizowanej we Francji spośród Polaków z Europy Zachodniej, Kanady i Ameryki do walki z Niemcami. Po wojnie została przeniesiona do Polski, włączając się w walkę o odzyskanie jej niepodległości.

W sierpniu 1918 roku w Detroit, w stanie Michigan, Wydział Narodowy założył Kongres Wychodźstwa Polskiego (Congress of the Polish Emigration), w którym zebrało się ponad 1000 przywódców polonijnych popierających zwycięstwo nad Niemcami i odzyskanie niepodległości Polski, ogłoszonej przez Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku.

W 1942 roku, w Nowym Jorku powstał Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (National Committee of Americans of Polish Descent). Kierowany przez emigrantów Ignacego Matuszewskiego (1891–1946) i Wacława Jędrzejewicza (1893–1993), występował przeciw grupom prosowieckim i radzieckim zamiarom wobec powojennej Polski. 

Na początku 1944 roku doszło do spotkania przywódców KNAPP z przywódcami innych polonijnych bratnich organizacji oraz przedstawicielami duchowieństwa, na którym postanowiono zwołać zjazd na szczeblu krajowym, aby w ten sposób wyrazić wolę Polonii amerykańskiej w sprawie niezależności powojennej Polski. Zjazd ten rozpoczął swoje obrady 28 maja 1944 roku.

Prezydent Franklin Delano Roosevelt obawiał się, że zjazd ten, prowadzony przez antysowiecki KNAPP, może osłabić poparcie polonijnych wyborców dla jego reelekcji w listopadzie 1944 roku. Jednakże konferencja zdominowana została przez organizacje braterskie i przedstawicieli Kościoła – nie KNAPP. Uzyskany w rezultacie program powstałego wówczas Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) był umiarkowany i podkreślał oddanie Polonii dla zwycięstwa militarnego Ameryki oraz sprawiedliwości wobec powojennej Polski w oparciu o zasady Karty Atlantyckiej. Deklaracja ta, podpisana 14 sierpnia  1941 roku  przez Roosevelta i brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, zobowiązywała ich do wspierania zasady wolności i integralności terytorialnej wszystkich państw, dużych i małych.w dniu zamordowania Maxymiliana Kolbe i  utworzenia w Moskwie Armi Andersa dla wyprowadzenia Zydów do Ameryki

prawdziwe zamiary Roosevelta i masona Churchila wobec powojennej Polski były zupełnie odmienne. W rzeczywistości, w trakcie swego pierwszego spotkania na szczycie z sowieckim przywódcą Józefem Stalinem w Teheranie, w listopadzie 1943 r.,zgodził się on na znaczące ustępstwa terytorialne powojennej Polski na rzecz ZSRR. Wkroczenie  Alianów na teren Włoch i Armii Czerwonej na przedwojenne wchodnie ziemie Polski w styczniu 1944 roku dowodziło  że pozycja Stalina w decydowaniu o politycznych losach Polski po wojnie będzie niezwykle silna.

W listopadzie 1944 roku, niewielką przewagą głosów, Roosevelt został wybrany na czwartą kadencję. Kluczem do tej wygranej były głosy, jakie otrzymał od 90 proc. Polonii, nie znającej jego rzeczywistego stanowiska wobec Polski. W trakcie kolejnego spotkania na szczycie w Jałcie w lutym 1945 roku, Roosevelt, Churchill i Stalin zgodzili się na utworzenie zdominowanego przez ZSRR polskiego rządu tymczasowego, którego Roosevelt bronił później po powrocie do Waszyngtonu. Ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Ignacy Karol Rozmarek potępił umowę jałtańską w sprawie Polski jako odrzucenie Karty Atlantyckiej. Do 1947 roku Zydom  udało się ustanowić z Polski sowieckiego satelitę, co sprawiło, że KPA był zmuszony kontynuować działalność w obronie jej praw do niepodległości i demokracji.

Karol Rozmarek (18971973) adwokat, wydawca.Członek Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), w okresie 19391967 pełnił funkcję prezesa. W latach 19441968 prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress). Starał się, by Polacy brali większy udział w życiu politycznym USA, zabiegał o pomoc gospodarczą dla Polski. Współpracował z Maksymilianem Węgrzynkiem, jednym z założycieli Kongresu Polonii Amerykańskiej. W latach 1949–1952 był członkiem Amerykańskiego Komitetu do Zbadania Zbrodni Katyńskiej. Był również prezesem spółki w Chicago wydającej polskie książki i czasopisma: Zgoda i Dziennik Związkowy.

 

Historię Kongresu Polonii Amerykańskiej stanowią cztery okresy. W latach 1944–1960 jego działalność koncentrowała się na losach Polski pod bezprawnie narzuconym jej stalinowskim reżimem komunistycznym. W drugim okresie, od 1960 do 1980 roku, KPA stawiał czoło rosnącej międzynarodowej akceptacji dla rządów partii komunistycznej w Polsce. Na trzecim okresie (1980–1999) piętno wycisnęło powstanie Solidarności, ruchu, który doprowadził do trudnego wprawdzie, ale bez użycia przemocy wyzwolenia z komunizmu, a także jej wejścia w demokratyczną wspólnotę narodów poprzez włączenie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Wraz z Polską ponownie wolną i niezależną, członkiem NATO, a od 2003 roku także częścią Unii Europejskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej wkroczył w swą czwartą, bardziej skomplikowaną fazę. Zadaniem dla niego stało się przedefiniowanie swej misji i dalsze działanie w zgodzie z jej założeniami.

1944–1960-„Bohaterska era” KPA to czas niezwykłej aktywności. Niezmordowany i elokwentny Rozmarek podróżował po kraju i za granicę wraz z innymi działaczami, wyrażając sprzeciw Kongresu wobec sowieckiej dominacji w Polsce i Europie Wschodniej. Swoje poglądy zaprezentowali oni na spotkaniu założycielskim Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations) w San Francisco w 1945 roku i na posiedzeniu kluczowym ministrów spraw zagranicznych w Paryżu w 1946 roku. Rozmarek odwiedził też polskie obozy dla uchodźców w Niemczech i po powrocie do USA domagał się lepszego traktowania przebywających tam polskich ofiar wojennych.

W roku 1948 KPA wsparł starania lobbystów, aby umożliwić 140 tysiącom polskich uchodźców wojennych i wojskowych przyjazd do USA i ubieganie się o obywatelstwo amerykańskie poza obowiązującymi zasadami przydziału. Poparł też utworzenie Radia Wolna Europa w 1949 roku, Kongres Polonii Amerykańskiej doprowadził do zatwierdzenia przez Kongres USA śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej, w wyniku którego stwierdzono w 1952 roku, że sprawcą tego bestialskiego mordu była Rosja sowiecka. (W 1992 roku postkomunistyczny rosyjski rząd prezydenta Borysa Jelcyna w pełni przyznał się do winy Stalina i jego podwładnych w zabójstwie ponad 20 tysięcy polskich oficerów i innych „wrogów politycznych”). W trakcie kampanii wyborczej w USA w 1952 roku, KPA uzyskał poparcie Partii Republikańskiej dla wyzwolenia narodów Europy Wschodniej spod radzieckiej dominacji.Stalin zmarł w marcu 1953 roku. W październiku 1956 roku- reżim w Polsce został zastąpiony nowym rządem pod kierownictwem  komunisty, Władysława Gomułki.W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej obaj kandydaci – wiceprezydent Richard Nixon i senator John F. Kennedy – wyrazili zdecydowane, przeciwne komunizmowi stanowisko i obaj, wraz z ustępującym prezydentem Dwightem Eisenhowerem, zwrócili się do KPA oraz Amerykanów polskiego pochodzenia z prośbą o poparcie. W listopadzie podczas wyborów Polonia głosowała na Kennedy’ego w stosunku 4:1, co stało się ważnym przyczynkiem dla jego zwycięstwa. czytaj