20 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa  20 marca 2016   Hamburg 

w oczekiwaniu na Wielki Piątek 25 marca 2016 w  Roku Bożego Miłosierdzia 

X. Jakub Wujek: Niedziela Palmowa

Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, Pan nasz, Jezus Chrystus,

Bóg i człowiek prawdziwy, gdy się już przybliżał czas męki Jego niewinnej,

chciał się też w spo­sób niezwykły przybliżyć do miejsca, na którym za nas postanowił cierpieć,

aby się stąd okazało, iż nie z przy­muszenia, ale z dobrej woli podjął śmierć krzyżową.

Z wielkim tryumfem, w uroczystej procesji wjechał do Jerozolimy na pięć dni przed żydowską Wielkanocą,

aby jako prawdziwy Baranek wielkanocny, na tęż uroczystość był ofiarowany i zabity i

aby odtąd wiernym swoim słu­żył za pokarm w Najświętszym Sakramencie.

Pani Wszystkich Narodów 

25 marca 2016 Wielki Piątek – Stuthof –Czestochowa-Dachau

 Rok  2016  

Wypełnienie objawień  w Quito 1582.

Siostra Marianna ujrzała Pana Jezusa konającego na Golgocie — u  Jego stóp stała Matka Boża, św.  Jan i św. Maria Magdalena.

Nad głową konającego Chrystusa pojawiły się trzy miecze, na których widniały napisy: „Ukarzę herezję!”, „Ukarzę bezbożność!”, „Ukarzę nieczystość!”.

Stała się ofiarą przebłagalną za grzechy herezji, bezbożności i nieczystości naszych czasów.

pierwsze objawienie –17 września 1588 

Drugie objawienie Matki Bożej-2 lutego 1594

Najświętsza Dziewica oddała Boże Dziecię w  ramiona szczęśliwej matki Marianny,

Trzecie objawienie Matki Bożej-16 stycznia 1599 roku. Marianna ujrzała Niewiastę, która przedstawiła się mówiąc:

„Jestem Matką Bożą Patronką Pomyślności, kraj, w  którym żyjesz, stanie się wolną republiką pod nazwą Ekwador

Bacciarelli - Jan Kazimierz.jpegConstance Habsburg.jpeg

22  marca 1609  Wawel urodziny Króla Polski Jana Kazmierza   syna Królowej Konstancji 

praprawnuczki Króla Polski Kazimierza Jagielończyka 

Czwarte objawienie Matki Bożej-20 stycznia 1610 roku

 ujrzała zbliżających się trzech Archaniołów: św. Gabriela, św. Michała i  św. Rafała

Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony, wraz z nim Kościół Boży i  sam Bóg będzie odrzucony i  wzgardzony, bo Bóg jest reprezentowany przez kapłanów.

Diabeł prześladować będzie szafarzy Pańskich we wszelki możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i uwodząc wielu.

Ci zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów rzymskiego, katolickiego i  apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom.

W tym szczytowym momencie potrzeb Kościoła ci, którzy powinni mówić, będą milczeć!

Piąte objawienie Matki Bożej-2 lutego 1610 

19 stycznia 1611 roku  mieszkanki klasztoru wstały wczesnym rankiem.

Zbliżając się do kaplicy klasztornej, usłyszały melodyjną muzykę- z  zachwytem ujrzały prezbiterium wypełnione niebiańskim światłem, a  głosy anielskie przy akompaniamencie wspaniałej muzyki zaintonowały hymn do Najświętszej Dziewicy Salve, Sancta Parens (ʹWitaj, Święta Rodzicielkoʹ). Figura została już ukończona — i  to przez aniołów! 

Szóste objawienie Matki Bożej-2 lutego 1634 roku o  trzeciej nad ranem

nagle zgasła lampka przy Najświętszym Sakramencie, a  ołtarz pogrążył się w  ciemności. Zaraz potem cały kościół ogarnęła niebiańska jasność.

Ujrzała Królową niebios, która zapaliła światło przy tabernakulum, z przedstawiła się jako Maryja Matka Pomyślności i wyjaśniła powody, dla których sanktuarium pogrążyło się w ciemności.

 Kiedy herezje te wezmą górę, bezcenne światło wiary zgaśnie w  duszach z  powodu niemal całkowitego upadku obyczajów..

Będą momenty, kiedy będzie się wydawać, że wszystko już stracone — będzie to znakiem początku odnowy.

2 listopada 1634  roku po przyjęciu Komunii św. matka Marianna miała wizję Jezusa Chrystusa.

Jestem bardzo rad z Moich dusz zakonnych, które podjęły się wzniosłego zadania prowadzenia duchowieństwa do świętości poprzez modlitwę, ofiarę i pokutę.

Po wszystkie czasy wybierać będę takie dusze, aby jednocząc się ze Mną, pracowały, modliły się i  cierpiały dla osiągnięcia tego szlachetnego celu,

za co czekać ich będzie w niebie wielka chwała”.

Siódme objawienie Matki Bożej 

8 grudnia 1634  roku o  23.30 -doznała tak silnego uczucia Bożej miłości, że straciła zmysły.

Przed sobą ujrzała Królową Niebios,, ze swoim Przenajświętszym Synem na lewej ręce i z pastorałem w prawej.

Towarzyszyli jej trzej Archaniołowie.

Archanioł Michał był w  białych szatach z  błyszczącymi złotymi gwiazdami.

Każda część jego szat była ozdobiona koliami z pereł, spod których zwisał wspaniały, złoty krzyż oprawiony w szlachetne kamienie.

Pośrodku krzyża błyszczała gwiazda, na której widniały imiona: Jezus i Maryja.

Archanioł Gabriel trzymał kielich z  Krwią Odkupiciela, cyborium wypełnione Hostiami i  spory pęk białych, pachnących lilii.

Archanioł Rafał niósł wytworną, przezroczystą, finezyjnie szlifowaną ampułkę z  balsamem, którego słodki zapach unosił się w powietrzu.

Oczyszczając atmosferę, wprowadzał duszę w  stan błogiego spokoju i  ogromnej radości

. Miał na sobie fioletową szatę błyszczącą olśniewającym światłem i złote pióro, na którym wygrawerowane było imię Maryi.

Trzej Archaniołowie stali naprzeciw swojej Pani, która na lewej ręce trzymała Króla Niebios i Księcia wieczności.

Dziewięć chórów anielskich na znak św. Michała zaczęło śpiew harmonii niebiańskiej — jeden za drugim, aż do dziewiątego.

Czy widzisz, co niosą trzej święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał?

Archanioł Gabriel trzyma wspaniały kielich z  Krwią Odkupiciela — oznacza to łaskę odnowienia życia po śmierci duchowej

na skutek grzechu i uzdrowienie dusz przez sakrament pokuty, którym obficie dysponują słudzy

Mojego Najświętszego Syna dla przywracania do życia dusz zabitych szatańską zazdrością piekielnego potwora.

Archanioł Gabriel, jak widzisz, trzyma w  ręce cyborium pełne Hostii — oznacza to Najświętszy Sakrament Ołtarza,

udzielany przez Moich kapłanów wiernym należącym do rzymskiego, katolickiego i  apostolskiego Kościoła, którego widzialną głową jest papież — król chrześcijaństwa.

Spójrz na wypełnione cyborium, zrozumiesz wzniosłość tego misterium oraz to, z  jakim szacunkiem winni go przyjmować wierni.

 Moja umiłowana córko, rozumiesz znaczenie wszystkich tych rzeczy, które widziałaś w  rękach Moich świętych Archaniołów:

Michała — Któż jak Bóg!,

Gabriela — Mąż Boży i

Rafała — Lekarstwo Boże.

Każdy Archanioł wypełnia swą misję, wyznaczoną imieniem, wspomagając ludzkość chylącą się ku upadkowi.

Przez pierwsze pięć dni roku 1635  matka Marianna czuła się bardzo słaba,

11 stycznia po przyjęciu Komunii św. straciła przytomność. 

Były to jej ostatnie dni. Odczytała swój testament-brat zakonny podał jej krucyfiks, który pocałowała, wzięła w  obie ręce i  przytuliła do serca.

Dwa strumienie łez popłynęły po jej policzkach i  wydała ostatnie tchnienie. Dzwon dzwonił przez cały czas, była to godzina trzecia po południu, 16 stycznia 1635 roku.

Ale największą troską matki Marianny było nawrócenie grzeszników. Wskazywała i  zalecała środki jego realizacji:

„Naśladowanie Chrystusa w Jego łagodności i pokorze oraz jednoczenie się z  Nim na krzyżu,

aby był zawsze gotów do przyjęcia próśb w intencjach dusz potrzebujących Bożej pomocy”.

„Kiedy Boski Mistrz zawisł na haniebnym szafocie krzyża, zanurzony w  cierpieniu i  niekończącej się męce,

zostawił swój testament Odkupienia ludzkości: przekazał nam swoją Matkę jako naszą.

Powiedział wtedy: «Niewiasto, oto syn twój» — wskazując na swojego wybranego ucznia.

A zwracając się do niego powiedział: «Oto Matka twoja» — oto wasza Matka niebiańska, Matka Boża Pomyślności.

Ona zawsze ześle wam pomyślność. Obdarzajcie Błogosławioną Dziewicę wielką miłością, naśladujcie Jej cnoty, a  w  szczególności Jej

głęboką pokorę, Jej gorącą miłość do Boga i  do biednych grzeszników, Jej prostotę i niewinność.

Niech w  waszych duszach nie będzie miejsca ani dla kłamstwa, ani dla obłudy.

Strzeżcie i propagujcie nabożeństwo do Matki Bożej Pomyślności, gdyż przez Nią otrzymacie od Jezusa Chrystusa i  Maryi wszystko,

o  co poprosicie. 

Uciekajcie się do Niej w  waszych potrzebach duchowych i  doczesnych.

Kiedy dusza wasza cierpi z  powodu pokus i  kiedy zanurza się w  bólu,

jeśli z  woli Bożej Gwiazda poranna nie jest dla waszej duszy widoczna, zwracajcie się do Niej z  ufnością słowami:

Gwiazdo morza, niech w czasie burzy mojego śmiertelnego życia Twoje światło zawsze mnie oświetla,

abym nigdy nie oddalał się od drogi, która prowadzi mnie do nieba”.

Niedziela Palmowa  28/29 marca 1942 r.Lubecka 

Ilustracja

 Anglicy  skutecznie zaplanowali bombardowanie, że spaliła się  cała południowa i

środkowa część Starego Miasta. 

Niedziela Palmowa 25 marca 1945 

"Pani Wszystkich Narodów otrzymała ten tytuł – od swojego Pana i Mistrza"

"Maryja  pod tym tytułem uratuje świat" 

25 marca 1945 Krwawa Niedziela w Kryłowie

25 marca 1945 r   Amsterdam objawienie Matki Bożej Wszystkich Narodów 

25 marca 1945  Dachau umiera Karmelita Hilary Januszewski 

25 marca 1945 Stuthof ewakucja obozu KZ drogą morską do  Hamburga 

25 marca 1944  Kraków Kosciół św Tomasza  

Biskup Teodor Kubina udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom

 Seminarium Duchownego z Częstochowy .Jednym z Kapłanów był Biskup Bareła  

przyczynił się do tego Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

 25 marca 1944 r., w szpitalu obozowym na Majdanku zmarł 60 letni ksiądz Emilian Kowcz,

25 marca  1944 r w Białych zamordowano 80 Polaków 

25 marca 1944 roku ucieczka – z obozu jenieckiego pod Żaganiem  76 alianckich oficerów.

Dlaczego ? 

Teren w okolicach Lubeki został  w VIII wieku zaludniony przez Słowian

 Zostali oni podbici w 1158 przez Henryka Lwa, który wkrótce w tym miejscu założył miasto.

W XIV wieku Lubeka stała się „Królową Hanzy”,

 W 1533 roku popadła w konflikt zbrojny z Danią, co doprowadziło do utraty jej potęgi.

Świadectwem dawnej świetności „Miasta Siedmiu Wież” jest zespół zabytkowy

Starego Miasta z licznymi zabytkami  (m.in. kościołem Mariackim) na czele. 

Pierwsza wzmianka o Liubicach pochodzi z 1076 roku z przekazu Adama z Bremy

 który wspominał również o ukamienowaniu przez Słowian przeora klasztoru benedyktyńskiego Ansverusa w Einhaus.

W roku 1093 władzę nad Obodrytami objął nakonida Henryk Gotszalkowic  który bił własną monetę a Liubice uczynił swoją rezydencją

Po jego śmierci w 1127 roku osada została spalona przez sympatyzujących z Germanami Ranów,

a ostateczne zniszczona w trakcie walk pomiędzy Słowianami w 1138 roku

W 1143 Adolf II Holsztyński założył nową osadę – Liubice

 W 1157 osadę strawił pożar, a kupcy przenieśli się do Ratzeburga,

 Adolf II uległ naciskom Henryka Lwa, który w 1159 odbudował port i osadę, której wkrótce nadano prawa miejskie.

Rok później do Lubeki przeniesiono z Oldenburga siedzibę biskupstwa

Po upadku Henryka Lwa, Lubeka przeszła pod panowanie cesarza Fryderyka Barbarossy (1180) który w 1181

oddał księstwo Pomorza w lenno księciu szczecińskiemuBogusławowi I.

W tenże sposób księstwo zyskało status wyłącznie zależnego od Rzeszy i cesarza.

Późniejszy przywilej Barbarossy z 1188 zapewnił jedność terytorialną i umożliwił prowadzenie handlu.

Do 1192 Lubeka pozostawała pod panowaniem książąt saskich. W 1201 roku Lubekę po Holsztynie,

Dithmarschen i Ratzeburgu zajął król Danii Kanut VI

. W 1217 miasto i zamek zostały przejęte przez brata Kanuta VI Waldemara II Zwycięskiego.

Po klęsce Danii wbitwie pod Bornhöved w 1227 roku zamek został zamieniony w klasztor, do którego sprowadzili się dominikanie

Fryderyk I Barbarossa (Rudobrody) (ur. ok. 1122, zm. 10 czerwca 1190) – z dynastii Hohenstaufów, syn księcia Szwabii – Fryderyka II i księżniczki Judyty, córki księcia Bawarii Henryka IX Czarnego (zm. 1126) z rodu Welfów

Henryk Lew (ur. 1129, zm. 6 sierpnia 1195 w Brunszwiku) – książę Saksonii Henryk III 11421180 i Bawarii Henryk XII 11561180 z dynastii Welfów.

Miasta założone przez Henryka Lwa

W 1243 Lubeka zawarła przymierze handlowe z Hamburgiem, do którego dołączyły wkrótce inne miasta regionu: BrunszwikLüneburgMagdeburg i Kolonia.

W 1340 cesarz Ludwik IV Bawarski nadał Lubece prawo bicia monet (niem. Goldmünzrecht). W 1356 w Lubece miał miejsce pierwszy zjazd członków Hanzy.

Podczas podpisywania  pokoju westfalskiego  kontrolę nad Bałtykiem przejęła Szwecja

oraz zjednoczone unią Marchia Brandenburska i Prusy Książęce.

Po upadku cesarstwa niemieckiego 7 pazdziernika  1918 w Lubece, jako drugim mieście po Kilonii, doszło do buntu marynarzy.

Wystąpienia te nie przerodziły się jednak w żadne groźniejsze rozruchy związane z rewolucją listopadową.

Na mocy ustawy o tzw. wielkim Hamburgu z  1 kwietnia 1937 (Groß-Hamburg-Gesetz),

Lubeka straciła swoją ponad 700-letnią niezależność terytorialną

We wrześniu 1941 naziści zamordowali 605 pensjonariuszy 

szpitala psychiatrycznego Strecknitz w ramach tzw. akcji T4.

W noc poprzedzającą Niedzielę Palmową z 28 na 29 marca 1942 nastąpił atak powietrzny Royal Air Force

zginęło 320 osób, a 1044 budynki zostały zniszczone lub uszkodzone,

m.in. katedra, kościół Mariacki oraz kościół św. Piotra.

Lubeka była pierwszym dużym miastem niemieckim zaatakowanym

na mocy brytyjskiej dyrektywy o nalotach dywanowych (ang. Area Bombing Directive).

W 1944 Carl Jakob Burckhardt,prezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża,

wynegocjował możliwość korzystania z portu w Lubece przez statki Czerwonego Krzyża,

co przyczyniło się do zaprzestania dalszych bombardowań miasta.

23 kwietnia 1945, w ramach negocjacji akcji humanitarnej „Białe autobusy

odbyło się w Lubece spotkanie pomiędzy Heinrichem Himmlerem a szwedzkim hrabią Folke Bernadotte,

podczas którego Himmler zaproponował aliantom rozejm.

Prezydent USA Harry Trumanodrzucił tę propozycję.

Brytyjska armia zdobyła Lubekę 2 maja 1945

3 maja 1945 w Zatoce Lubeckiej  samoloty aliantów zbombardowały

i zatopiły trzy statki, m.in. Cap Arcona, które przewoziły więźniów obozów koncentracyjnych.

Zginęło 8 tysięcy osób.

 

Naloty na Szczecin we wrześniu 1941 r.

7/8 września 1940

nad ranem 28 grudnia 1940

20 sierpnia 1941 r. bomby spadły w rejonie Roonstraße (ul. Skargi) i Messenthinerstraße (ul. Zamoyskiego).

19/20 września 1941  trwał od godziny 2 do 5 rano. Nadleciało 40 bombowców, które zrzuciły 150 bomb zabijając 6 osób, a 22 raniąc.

30 września/1 październik 1941  trwający od 23:20 do 1:15 wyrządził pierwsze poważne straty w budynkach użyteczności publicznej w Śródmieściu. Uszkodzony został Verkehrsvereinpavilon, Am Berliner Tor 5 (pawilon Towarzystwa Komunikacji Miejskiej przy Bramie Portowej), Kaiserin-Augusta-Viktoria-Schule przy Elizabethstraße 27 (Szkoła średnia dla dziewcząt im. Cesarzowej Augusty Viktorii przy ul. Kaszubskiej), Gasanstalt II (gazownia na Niebuszewie), a także Brama Główna Cmentarza Centralnego.

W Muzeum Historii Szczecina przechowywany jest album zawierający zdjęcia pochodzące z tych dwóch nalotów.

Został on zakupiony od mieszkańca Drezna w 2002 r