20 października 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Król Polski Stanisław Leszczyński i Prymasi Polski Leszczyńscy rocznica Krwawej jesieni pelplińskiej

20 października 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Polska jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił.

 20 października 1654 Ingres do Katedry Gnieznieńskiej Arcybiskupa Andrzeja Leszczyńskiego  

Andrzej Leszczyński herbu Wieniawa (ur. w 1608, zm. 15 kwietnia 1658) – biskup chełmińskiarcybiskup gnieźnieński i prymas Polski i Litwy, kanclerz wielki koronnyopat komendatoryjny tyniecki i czerwiński.

Gniezno 

20 października 1654  Ingres Prymasa Andrzeja Leszczyńskiego
20 października 1662 Ingres Prymasa Wacława Leszczyńskiego w gnieznie  czytaj

4 października

20 października 1677 – urodził się Stanisław Leszczyński, król Polski, książę Lotaryngii (zm. 1766)

Stanisław Leszczyński pędzla Jana Matejki.

20 października 1709 – Król August II Mocny i car Piotr I Wielki podpisali I traktat toruński.
20 października 1682 – urodziła się Maria Krescencja Höss, niemiecka zakonnica, święta (zm. 1744)

20 października 1677 roku, urodził się Stanisław Leszczyński, przyszły król polski w latach 1705–1709 i 1733–1736 jako Stanisław I Leszczyński, książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766,

Andrzej i Wacława Leszyńscy krewni Króla Stanisława Leszczyńskiego ,Prymas  Polski  od 1652 r  i Prymas Polski od 1658 r 
Andrzej Leszczyński był kanclerzem królowej Cecylii Renaty kuzynki i  pierwszej żony Władysława IV.
Ojciec Andrzeja Leszczyńskiego, Wacław  był wychowywany w wyznaniu kalwińskim.- wyrzekł się błędów i wrócił na łono Kościoła katolickiego.
W styczniu 1653 roku papież Innocenty X zatwierdził translację Andrzeja Leszczyńskiego na tron arcybiskupi w Gnieźnie. 
20 października  1654 roku odbył ingres do katedry gnieźnieńskiej.
Zmarł 16 kwietnia 1557 r w Skierniewicach opatrzony sakramentami świętymi.Pomnik wystawił mu jego następca i krewny Wacław Leszczyński.
 
 Prymas Wacław Leszczyński -20 pazdziernika 1662 r ingres do katedry gnieźnieńskiej. po przybyciu do Gniezna zatrzymał się w kościele farnym, gdzie przebrał się w szaty pontyfikalne.
 przeniesiono go w lektyce – ze względu na reumatyzm – do katedry gnieźnieńskiej.Samą uroczystość uświetnili swoją obecnością biskupi: poznański, chełmiński, kijowski, pomocniczy płocki i  biskup pomocniczy warmiński.
Wacław Leszczyński został arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w wieku 54 lat.Słynął z hojności, zacności i szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej
Ojciec Wacława, Andrzej, wojewoda brzesko-kujawski był zagorzałym wyznawcą kalwinizmu.Zmarł jednak w roku urodzenia syna, którego wychowaniem zajęła się matka – katoliczka.
Wacław po powrocie ze studiów skorzystał z protekcji swojego imiennika i krewnego, wielkiego kanclerza koronnego Wacława Leszczyńskiego,który wprowadził go na dwór Zygmunta III Wazy.
Wacław Leszczyński kierował archidiecezją gnieźnieńską i Kościołem w Polsce przez 7 lat.Zmarł 1 kwietnia 1666 roku w Łyszkowicach, w wieku 61 lat. Pochowano go w kolegiacie łowickiej.

 

 20 października 1939 roku,  w Rzymie  ukazała się  Encyklika,,Summi pontificatus

O SOLIDARNOŚCI LUDZKIEJ I PAŃSTWIE TOTALITARNYM      Krwawa jesień pelplińska

 Pius XII dostrzegał szczególną udrękę Polski – narodu tak Nam drogiego; Polski, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji –  ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Papież wyrażał  swoją ufność w nadejście dnia, w którym Polska jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił.
Zakazana encyklikaprzyczyna zła, – uczy Pius XII w „Summi pontificatus” – należy szukać w odejściu zbyt wielu ludzi od nauki Chrystusa, której strażniczką i nauczycielem jest Stolica Piotrowa, to zaś wiodło do kolejnego zła, jakim było zaprzeczenie i odrzucenie jednakowej i wspólnej wszystkim normy prawości obyczajów, zarówno w prywatnym życiu poszczególnych ludzi, jak i w stosunkach państwowych i międzypaństwowych.

     czytaj 

Pierwsze masowe egzekucje w ramach operacji Tannenberg.,,Grunwald ,,Miejscem eksterminacji były: ŚremKsiążKórnikMosinaŚrodaKostrzynGostyń,PoniecKrobiaKościanŚmigielLesznoOsieczna, oraz Włoszakowice i łącznie pochłonęły dwieście siedemdziesiąt pięć ofiar 

20 października 1939 r. w Pelplinie  zamordowano niemal wszystkich członków kapituły diecezji chełmińskiej i profesorów tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego i uczelni Collegium Marianum. Ks Bronisław Komorwski znadował się w KZ Stuthof – w czasie wojny zginęło 356 kapłanów tej Chełmińskiej 

 20 października 1939 r., po procesji, która przeszła przez miasto,- aresztowano  wszystkich dwudziestu jeden przebywających w Pelplinie kanoników diecezji chełmińskiej, j-ż profesorów Wyższego Seminarium Duchownego i Collegium Marianum ( obecnie św Jana Pawła II )Kosztowności z pelplińskiej katedry zostały rozszabrowane, tysiące polskich książek i pism – zniszczone. W katedrze urządzono szkołę policyjną, zaś gmach seminarium zamieniono na areszt

20 Pazdziernika 2014 r   Rzym Kardynał Marx doradca Antypapieża Franciszka   oświadczył ,, Teatr bądzie trwał dalej,,-teatr trwa .. 
Kardynał Marx mieszka w Pałacu Holnstein  w Monachium ( wybudowanym przez  Cesarza Rzymskiego  -Króla Niemieckiego  Karola VII wnuka Króla Jana III Sobieskiego )

Kardynał Marx jest Biskupem  Fryzyngi  następcą    Biskupa  Fryzyngi – Kardynała Jana Teodora brata Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskieg

29 kwietnia 2014 r -Pelplin –przestępca  Bronisław Maria  Komorowski historyk do bulu

przekazał akt,katedralnemu kompleksowi pocysterskiemu w Pelplinie status Pomnika Historii

Kwiaty przestępca Prezydent Polski  Bronisław Maria Komorowski złożył w Pelplinie kwiaty na grobie Biskupa Augustyna Rosenteretera 

Jak przestępca Bronisław Maria Komorowski 29 kwietnia 2014 w Pelplinie złożył hołd Królowi Polonii w Gdańsku Ks Bronisławowi Komorowskiemu

100 lecie święceń Kapłańskich -Ks Bronisława Komorowskiego zamomniane w Pelplinie 

29 marca  1914 r.  Bronisław Komorowski  otrzymał, z rąk bpa Augustyna Rosentretera
święcenia kapłańskie i został wikarym w parafii pw. św. Mikołaja w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego,
gdzie dziś znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej Królowej Polski Orędowniczki Pojednania.
jakiego pojednania ??? WYRÓŻNIENIE "CZŁOWIEK POJEDNANIA 2013" OTRZYMAŁ żyd PROF. ADAM DANIEL ROTFELD 

[Rozmiar: 6815 bajtów]zdjęcia

54. biskup chełmiński Augustyn Rosentreter (1844-1926)   Ks Bronisław Komorowski 

Biskup Augustyn Rosentreter urodził się 13 stycznia 1844 r.w  rodzinie kosznajderskiej. W 1861 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie.. udał się na studia do Niemiec; najpierw do Bonn, później do Münster. W 1869 r. zdobył licencjat z teologii i powrócił do Pelplina, gdzie 12 marca 1870 r. sufragan chełmiński bp Jerzy Jeschke udzielił mu święceń kapłańskich. Krótko posługiwał w Nowem i w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Już w 1871 r. bp Jan Nepomucen Marwicz powierzył mu wykłady z egzegezy w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Otwarcie Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego Nr 3, budynku bronionego 1 września1939 r. Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Otwarcie  Poczyt Polskiej w Gdańsku   z Ks Bronisławem Komorowskim
1 września1939 r   w dniu  aresztowania Ks Bronisława Komorowskiego Obrona Poczty Polskiej   patrz 

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku po kapitulacji. Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

10-letnia Erwina Barzychowska,  poparzona miotaczem płomieni podczas obrony Poczy Polskiej 
 zmarła  20 pażdziernika 1939 r  po 7 tygodniach strasznych męczarni.

Pelplin 1 maja 2014    rocznica urodzin 1 maja 1941 r 2 Kapłanów Arcybiskupa Ozorowskiego i Ks Andrzeja Targosza 

Zdjęcie:   czytaj 

1 maja  1944  r w Lizbonie zmarł bp. Stanisław Wojciech Okoniewski  z Pelplina 

czytaj

BISKUP ODRODZONEGO POMORZA  zapomniany w Pelplinie 

Urodził się 21 kwietnia 1879 r. w Popowie k. Wągrowca w nauczycielskiej rodzinie Jana i Stanisławy z domu Likowskiej.
23 czerwca 1895 r. otrzymał święcenia w katedrze gnieźnieńskiej. -Książę Kościoła 55. biskup chełmiński od 14 grudnia 1925 r. do 4 października 1926 r.
był koadiutorem ordynariusza diecezji, bp. Augustyna Rosentretera (1844-1926).
25 kwietnia 1926 r. został konsekrowany przez biskupa płockiego  Antoniego Juliana Nowowiejskiego  urodzonego 11 lutego 1858( objawienie w Lourdes)
 zamordowanego 28 maja 1941 ( dzień wywozu św Maksymiliana Kolbe do Auschwitz)
1 maja 1927 r. – uroczyście wprowadzony do katedry. -Konsekracja była wielkim wydarzeniem religijnym i patriotycznym.
Jako czciciel Serca Jezusowego zaprowadził nabożeństwa pierwszopiątkowe.Czciciel Maryi – w 1937 r. ukoronował słynącą cudami statułę Matki Bożej Swarzewskiej.
Nadał wielką rangę Eucharystii, w której upatrywał siłę zdolną odrodzić moralnie społeczeństwo zdemoralizowane niedawnymi wojnami.
Zorganizował 2 diecezjalne Kongresy Eucharystyczne: w 1929 r. w Toruniu i w 1939 r. w Gdyni.W 1936 r. zwołał w Pelplinie pierwszy Kongres Miłosierdzia.

Jak oszukano Katolików 

Zdjęcie: