21 grudnia 2016 r Sw Piotr Kanizjusz św Stanisław Kostka ,Hamburg-Monachium

21 grudnia 2016 

21 grudnia 2016  Hamburg    wspomagają nas  Sw Piotr Kanizy i Sw Stanisław Kostka oraz wszyscy święci z Ojczyzny Niebieskiej .czytaj

piotr kanizjusz

Sw Piotr Kanizy był drugim, po św. Bonifacym, Apostołem Niemiec.-uratował dla katolicyzmu południowe Niemcy, Austrię, część Szwajcarii oraz Czechy. Był pierwszym prowincjałem Niemiec, który w niezmordowany sposób czynił wszystko, by ocalić katolicką jedność z Rzymem czytajPrzez 30 lat Piotr Kanizjusz niezmordowanie pracował, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez kapłana-apostatę, Marcina Lutra.

Bildergebnis für sw stanisław kostkaStanislaus Kostka Legros n1.jpg

Piotr Kanizjusz,  wysyłając św Stanisława do Rzymu pełen nadziei napisał:"wielkich rzeczy spodziewamy się po nim", po jego śmierci stwierdził: "Nie zawiodłeś, Polaku. Nie zawiodłeś.Którego ojczyzny nigdy nie zrozumiałem – nie zawiodłeś". 

Franciszek urodził się 8 maja 1521 Posiadał szerokie znajomości na europejskich dworach. Właśnie on skierował młodego Stanisława Kostkę do Rzymu, gdy polski szlachcic prosił go o wstąpienie do nowicjatu Prowincji Niemieckiej. W 1556 książę Albrecht V Bawarski dziadek 2 Polskich Królowych uzgodnił ze  św   Piotrem Kanijuszem i budowę szkoły wyższej w Monachium.

Albrecht V Bayern Jugendbild.jpg

Dziadek  Karmelitanki Marii Klary przełożonej Karmelu w Krakowie -Książę Bawarii w latach 1550–1579.Albrecht V Wittelsbach (ur. 29 lutego 1528 w Monachium, zm. 24 października 1579 tamże
4 lipca 1546 poślubił arcyksiężniczkę Annę Habsburg (1528–1590), córkę cesarza Ferdynanda I Habsburga, króla Czech i Węgier, oraz Anny Jagiellonki.

W 1558 roku Piotr Kanizy przybył na krótko do Polski, przebywał w Krakowie, Łowiczu i Piotrkowie.Syn księcia, Wilhelm V Pobożny podjął na nowo projekt wybudowania kolegium jezuickiego wraz z towarzyszącym mu kościołem  św Michała Wilhelm V przydomek "Pobożny" otrzymał ponieważ  był uważany za najbardziej katolickiego władcę Bawarii. Jako zdecydowany zwolennik kontrreformacji chciał poprzez wzniesienie projektowanego kolegium dać świadectwo swym duchowych przekonaniom,

Kościół św. Michała

Wilhelm V pobożny z żoną  Renatą wnuczka  Króla Szwecji Chrystiana II,praprawnuczka  Chrystiana I z Oldenburga  potomkini Henryka Lwa  założyciela Monachium 

 Wilhelm V-Praprawnuk Króla Polski  Kazimierza Jagielończyka -prapradziadek Cesarza Karola VII ,Karydynała ,Arcybiskupa -wnuków  Króla Polski Jana III Sobieskiego 

 2 września 1549 r. Piotr Kanizy, otrzymawszy od papieża Pawła III błogosławieństwo na pracę apostolską w Niemczech, ukląkł u grobu św. Piotra, Księcia Apostołów, aby się pomodlić. To, co wówczas przeżył, poruszyło go tak mocno, że we fragmencie swych wyznań napisał: «Ty wiesz, Panie, jak bardzo intensywnie owego dnia polecałeś mi Niemcy. Od tamtej chwili kraj ten zajmował coraz bardziej me serce i umysł, tak iż moim gorącym pragnieniem było ofiarować swe życie i śmierć za zbawienie wieczne Niemiec». Temu życiowemu programowi Kanizy pozostał heroicznie wierny aż do momentu błogosławionej śmierci 21 grudnia 1597 r.

Jesuitenkolleg Ingolstadt

Najsłynniejszym uczniem uczniem Kolegium Jezuitów założonym przez św Piotra Kanizego był Ferdynand  II –brat 2 Polskich Królowych żon Zygmunta III Wazy -ojciec Polskiej Królowej Cecyli Renaty ,dziadek Polskiej Królowej Eleonory uczniowie Kolegium w Inglstadt 

W czasach, gdy zdawało się, że głos katolickiego przepowiadania wiary w krajach niemieckojęzycznych zupełnie zamilknie, Bóg w swej miłosiernej Opatrzności uczynił św. Piotra Kanizego swoim wysłannikiem. Tak więc osobowość i działanie Doktora Kościoła miały się rozwijać w przestrzeni wyznaczonej przez dwa punkty odniesienia: Niemcy, które obejmowały wówczas znacznie większe terytorium niż obecnie, i prawda katolickiej wiary narażona na ataki z wielu stron.Jako «współpracownik prawdy» (por. 3 J 8) Piotr Kanizy służył Kościołowi w Niemczech na wiele sposobów- pierwszorzędnym celem jego starań było głoszenie prawdy, a motywem przewodnim jego licznych publikacji — katechizacja i troska duszpasterska.Szczególną troską otaczał święty młodzież, przekonany, iż jej wychowanie intelektualne i religijno-etyczne jest istotnym warunkiem katolickiej przyszłości Niemiec. Na tym właśnie polegała działalność jego zakonnych współbraci z Towarzystwa Jezusowego, która rychło zyskała szerokie uznanie, gdyż jej owocem było wykształcenie w ciągu kilku zaledwie dziesięcioleci duchowej elity, która stała się przewodnią siłą tamtej epoki kulturowej, zbierającej obfite żniwo idei zaszczepionych przez Sobór Trydencki. Piotr Kanizy mimo niestrudzonej działalności na rzecz budowania Kościoła pozostawił również bogatą spuściznę teologiczną.«Pragnę rozbudzić w sobie i w innych wielką troskę o zachowanie depozytu wiary, który Apostoł nie bez przyczyny złożył w naszych sercach i który przewyższa wszystkie skarby tego świata. Ten depozyt musimy wysoko cenić i zachować nietknięty i niezafałszowany, ponieważ od niego zależy chrześcijańska mądrość, powszechny pokój i zbawienie ludzi».- wkrótce po śmierci nazwany został «Augustynem swojej epoki». Piotr Kanizy nie zajmował się tylko «wielkimi» w Kościele i polityce. Był  oddanym «maluczkim», zwłaszcza dzieciom. W jednym ze swych listów wyznaje: «Inni mogą zasłaniać się swą pracą, dążyć do stanowisk, które przynoszą Kościołowi większe korzyści (…). Mogą również usprawiedliwiać się tym, że nie chcą zdziecinnieć wśród dzieci. Chrystus jednak, wcielona Mądrość Boża, nie wstydził się obcować z dziećmi z wielką poufałością», Kanizy wykorzystywał każdą sposobność, by osobiście uczyć dzieci prawd wiary, a jednocześnie starał się docierać do wszystkich dorosłych mieszkańców katolickich krajów niemieckojęzyczn.ych.. Drogi, które przemierzał w służbie katolickiej wiary zawiodły go do wszystkich krajów środkowej Europy: od rodzinnego Nijmegen przez Rzym do Mesyny, od Sztrasburga aż do mego rodzinnego Krakowa i wreszcie do Fryburga. Granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla jego działalności, ponieważ jego celem była służba Kościołowi, który jest ponadnarodowy. 

Ferynand -brat Wilhelma V  był wychowankiem św Piotra Kanizjusza ,ojciem Klary -Karmelitanki w Krakowie 

czytaj

Karmelitanka Klara Wittelsbach -przełożona w Krakowie -wysłana przez Sobieskich na fundację do Lwawa w 1632 r 

Kanizy został beatyfikowany 20 listopada 1864 r. przez papieża Piusa IX,-Papież  Leon XIII  określił go w encyklice Militantis Ecclesiae z 1 sierpnia 1897 r. mianem «Drugiego Apostoła Niemiec».-Papież Pius XI, ogłaszając go 21 maja 1925 r. świętym, nadał mu tytuł Doktora Kościoła.

Sw Piotr Kanizjusz, Piotr Kanizy, Peter Kanijs, (15211597) Urodził się w Geldrii, która  była częścią habsburskich Niderlandów i częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wysłany został na studia na Uniwersytet w Kolonii, który ukończył w 1540, wieku 19 lat uzyskując tytuł magistra. Tam poznał Piotra Fabra, jednego z założycieli zakonu jezuitów i w 1543 został pierwszym Holendrem w nowo założonym zakonie. Na polecenie Loyoli przybył do Rzymu dla pogłębienia swej formacji duchowej. – przełożeni wysłali go do Niemiec.Z powodu swoich kazań i pism stał się jednym z najbardziej wpływowych katolików tamtych czasów. Jego najważniejszym dziełem był "Niemiecki Katechizm",Nadzorował założenie i działanie pierwszego niemieckojęzycznego kolegium jezuickiego.Miał wielki wpływ na cesarza Ferdynanda I– Kiedy dostrzegł, że jego syn i późniejszy cesarz Maksymilian II Habsburg sam skłania ku luteranizmowi, Kanizjusz zagroził mu wydziedziczeniem w wypadku jeśli odstąpi od katolicyzmu. Przeniósł się do Niemiec -był głównym kaznodzieją w katedrze w Augsburgu, gdzie w latach 1559-68 jego kazania były tak przekonujące, że z ich powodu setki Niemców powróciło do katolicyzmu. Kiedy opuszczał Niemcy, jezuici z małej grupki księży stali się głównym narzędziem kontrreformacji.Kanizjusz ostatnie 20 lat życia spędził we Fryburgu, w Szwajcarii, gdzie założył gimnazjum jezuickie Collège Saint-Michel.  Umarł w 1597.Nauczał, że choć jest wiele dróg wiodących do zbawienia, jego zdaniem najlepszą jest oddanie się NMP. Główną modlitwą, przy pomocy której wyjaśnia kult maryjny, jest dla niego Zdrowaś Maryjo.Kanizjusz utrzymywał bliskie stosunki z kardynałem Stanisławem Hozjuszem, a w roku 1558 odwiedził na krótko Polskę.

 

21 grudnia 1409 – Król Węgier Zygmunt Luksemburski prawnuk Króla Polski Kazimierza Wielkiego-wypowiedział wojnę Polsce.31 maja 1433 Zygmunt Luksemburski został cesarzem niemieckim. Monarcha był już wtedy królem Niemiec, Węgier, Chorwacji, Czech i Włoch.8 listopada 1412 podpisał umowę z Władysławem Jagiełłą, na mocy której pod polskie władanie przechodziło – 16 miast.Zygmunt dożył sędziwego wieku, zmarł w wieku 69 lat, 9 grudnia 1437

21 grudnia 1686 – Król Jan III Sobieski zaprzysiągł we Lwowie traktat pokojowy kończący wojnę polsko-rosyjską.

21 grudnia 1860 roku w Koblencji.zmarł Bł Ks Piotr Friedhofen 

21 grudnia 1950 zmarł Kardynał Konrad von Preysing, – biskup Eichstätt i Berlina, (ur. 1880) czytaj

 21 grudnia 1950 w Berlinie zmarł 70 letni  Kardynał Johann Konrad Maria Augustin Felix Graf von Preysing Lichtenegg-Moos .Pochodził z arystokratycznej rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1912 w Innsbrucku9 września 1932 został wybrany biskupem Eichstätt18 października 1932 przyjął sakrę z rąk arcybiskupa Jacobusa von Haucka (współkonsekratorami byli biskupi Matthias Ehrenfried i Sigmund Ow Felldorf). 5 lipca 1935 objął biskupstwo Berlina, na którym pozostał już do śmierci. 18 lutego 1946Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej z tytułem prezbitera Sant’Agata de’ Goti.

Współczesne Objawienia Matki Bożej 

11 

Sw Piotr był pierwszym prowincjałem Niemiec, który w niezmordowany sposób czynił wszystko,by ocalić katolicką jedność z Rzymem. Prowadził  polemikę z teologami protestanckimi wykazując ich błędy w rozumieniu chrześcijańskiej wiary.

14 sierpnia 1943 r Adolf Hilter został ogłoszony Mesjaszem ( 2 rocznica mordu św Maxymiiana Kolbe -dzień   ogłoszenia  Rzymu miastem otwartym ) -niemieckie dzieci zmuszono do modlitwy za Masjasza Hitlera 

 

1933 projelt zniszczenia Niemiec          1943  Rzym …barbarzyńskie bombardowanie Rzymu 

Przywódcy żydowscy w USA i W. Brytanii planowali w  1933 r zniszczyć Niemców W 1933 roku niemiecka gospodarka była w ruinie.Około 3 mln Niemców otrzymywało pomoc publiczną, całkowita liczba bezrobotnych wynosiła 6 mln.Bojkot był  dobrze przygotowanym  sposóbem  zniszczenia Niemiec
Daily Express z 24.marca.1933 roku,„Judea wypowiada wojnę Niemcom – Żydzi ze wszystkich krajów, łączcie się – bojkotujcie niemieckie produkty – masowe demonstracje.”
opisano nadchodzącą „świętą wojnę” i proszono Żydów o bojkot niemieckich towarów i angażowanie się w masowe demonstracje przeciwko niemieckim interesom gospodarczym.
Izrael na całym świecie jednoczy się w deklaracji wojny gospodarczej i finansowej z Niemcami.Czternaście milionów Żydów rozsianych po całym świecie jest tak zjednoczonych,
jakby byli jednym, w wypowiedzeniu wojny niemieckim prześladowcom swoich współwyznawców.
Zagrożenie dla nas, Żydów stwarza cały naród niemiecki,-Niemcy jako całość, jak i jednostki indywidualne.
One muszą być unieszkodliwiane cały czas ….W tej wojnie, my Żydzi musimy uczestniczyć, i to z całą mocą i siłą jaką dysponujemy.
12 marca 1933 roku, Amerykański Kongres Żydów ogłosił masowe protesty w Madison Square Garden na 27 marca 1933 r .
27 marca 1933 r odbyły się jednoczesne protesty w Madison Square Garden, w Chicago, Bostonie, Filadelfii, Baltimore, Cleveland i 70 innych miejscach. Nowojorski protest 27 marca 1933 w którym uczestniczył   Churchil syn żydówki Jeanette „Jennie” Jerome z Nowego Jorku  był transmitowany na cały świat

Jeanette „Jennie” Jerome, znana także jako lady Randolph ChurchillCI (ur. 9 stycznia 1854 w Nowym Jorku, zm. 9 czerwca 1921 w Londynie) – córka amerykańskiego finansisty Leonarda Jerome'a i Clarissy Hall, córki Ambrose'a Halla. Była matką premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla

 

 

 

Słynna z urody panna Jerome poślubiła w 1874 w brytyjskiej ambasadzie w Paryżu lorda Randolpha Churchilla-mieli dwóch synów – Winstona (późniejszego premiera) i Johna. Lady Churchill szybko uzyskała silną pozycję w londyńskim świecie towarzyskim. Przyjaźniła się z księżną Walii i późniejszą królową Aleksandrą, mimo iż miała romans z jej mężem. Romansowała również z m.in. lordem Rodenem, hrabią Karelem Kinskym oraz królem Serbii Milanem I. Romanse te odbywały się za wiedzą i zgodą lorda Randolpha.Zmarła  w Londynie. 

"Ta wojna nie jest wojną przeciw Hitlerowi.Nie jest też prowadzona przeciwko nazistom(…)Dla Niemiec istnieje tylko jedna kara:Niemcy trzeba zniszczyć raz na zawsze ! Muszą umrzeć !
I to w rzeczywistości! Nie tylko w wyobraźni ! (…)Niemcy muszą umrzeć, i na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi!Ludność Niemiec wynosi 80 milionów, która rozkłada się równo na obie płcie.Żeby wyniszczyć Niemców trzeba około 48 milionów z nich wysterylizować (…) 2 grudnia 1943 w Bari zgineło tylko 100 tys ludzi -Amerykanie planowali zamordowanie kilka milionów Niemców 
Tausende Flugzeuge "in einer 15-Tage-Operation" 
* 30 deutsche Großstädte mit Senfgas 

Objawienia w Tre Fontane  12 kwietnia  w 1947 r. w Rzymie nie opodal kościoła Tre Fontane ukazała się człowiekowi, który… chciał zabić papieża. Bruno Cornacchiola kupił już nawet sztylet, na którym kazał wygrawerować napis: "śmierć papieżowi".

W wykładach na uniwersytecie w Ingolstadcie wyjaśniał ze szczególną troską zaatakowane prawdy, wykazywał błędy nowej wiary.  Jego misji sprzyjało to, że cesarzem był wówczas syn Wilhelma V –Ferdynand I (1566-1569), wychowanek jezuitów, któremu sprawa katolicka leżała bardzo na sercu.W 1556 r. św. Ignacy mianował Piotra pierwszym prowincjałem nowo utworzonej prowincji niemieckiej, która liczyła wówczas zaledwie 3 domy: w Ingolstadcie, w Wiedniu i w Pradze. Pod rządami Kanizego w latach 1566-1569 powstało 5 kolejnych konwentów: w Monachium, w Innsbrucku, w Dillingen, w Trynau i w Hali (Tyrol). Nadto powstała w północnych Niemczech druga prowincja. W 1558 r. Piotr odbył krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), towarzysząc nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza. Jako teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562).Największ sławę Piotr Kanizy zyskał sobie pismami. Są to Katechizm Mały, Katechizm Średni i Katechizm Wielki,  Katechizmy Piotra w ciągu 150 lat doczekały się ok. 400 wydań drukiem.Ostatnie lata życia spędził Piotr Kanizy we Fryburgu Szwajcarskim (1580-1597). Zmarł tam 21 grudnia 1597 r.Pisze  4 września 1549 r. w swoim dzienniku, zwracając się do Pana: «Ty w końcu jakbyś otworzył przede mną serce Najświętszego Ciała, które jak mi się zdawało, widziałem przed sobą, kazałeś mi pić z tego źródła, zachęcając mnie niejako, bym czerpał wodę mojego zbawienia z Twoich zdrojów, o mój Zbawicielu». Potem zaś widzi, że Zbawiciel daje mu strój z trzech części, które nazywają się pokój, miłość i wytrwałość. W tym stroju, złożonym z pokoju, miłości i wytrwałości, Kanizjusz prowadził swoje dzieło odnowy katolicyzmu. Jego przyjaźń z Jezusem — stanowiąca centrum jego osobowości — karmiona miłością do Biblii, miłością do Sakramentu, miłością do ojców, ta przyjaźń w jasny sposób łączyła się ze świadomością, że kontynuuje w Kościele misję apostołów.

Scena teatru Adolfa Hitlera w Monachium  i w Hamburgu 

 

Największa w historii pielgrzymka polskich duchownych do KZ Dachau  29 kwietnia 2015 r Konsul Generalny Justyna Lewańska uczestniczyła w mszy świętej celebrowanej przez ks. kard. Reinharda Marxa i abp Stanisława Gądeckiego oraz złożyła w imieniu narodu polskiego wieniec, oddając hołd polskim ofiarom.ok. 800 polskich duchownych, w tym 40 biskupów, oddało cześć męczennikom Dachau.w środę 29 kwietnia polscy biskupi i księża odprawili Mszę św. o błogosławionych męczennikach. Przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosił kard. Reinhard Marx. Msza była sprawowana w języku łacińskim. W homilii przewodniczący Episkopatu Niemiec podkreślił, że „nawet obóz koncentracyjny nie był miejscem, którym szatan mógł zawładnąć w całości”.czytaj Po Mszy św. pod tablicą pamiątkową na ścianie kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa (Todesangst Christi) złożono wieńce od Episkopatów Polski i Niemiec,  Polskiej Misji Katolickiej oraz Konsulatu Generalnego RP w Monachium w Niemczech

. Rektor PMK ks. Stanisła Budyń  odczytał nazwiska polskich i niemieckich księży, którzy zginęli w Dachau i zostali wyniesieni na ołtarze

Przewodniczący episkopatów Polski i Niemiec, abp Stanisław Gądecki i kard. Reinhard Marx dziękują uczestnikom pielgrzymki do KL Dachau, która odbyła się 29 kwietnia 2015 czytaj

 Kard. Marx nie krył radości, że po 70 latach, po tym, co się stało, Niemcy i Polacy idą ramię w ramię i wspólnie budują Europę. gdy spojrzymy na rzeź Ormian w imperium Osmańskim sprzed stu laty – powiedział kard. Marx i podkreślił, że do pojednania może dojść tylko wtedy, gdy staniemy w prawdzie

Najwięcej księży zginęło w KL Dachau, który jest Golgotą Zachodu polskich kapłanów. 

Pomysłodawcą pielgrzymki był abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, który na uroczystości przybył z grupą kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Arcybiskup Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim! Zastąpi kardynała DziwiszaA kiedy będziecie bić? Na razie „Wyborcza” zachęca do składania donosów na arcybiskupa

 Wzięło w niej udział 800 pielgrzymów z Polski, w tym 40 biskupów, ok. 600 księży i 150 świeckich. Z Niemiec przybyło 25 polskich księży i ok. 200 przedstawicieli miejscowej Polonii. Obecni byli także przedstawiciele Polskich Misji Katolickich z Belgii i Włoch.

Monachium 

29 kwietnia 2015  Arcybiskup Gądecki i Kardynał Marks 

Teatr w Hamburgu miescie Adolfa Hitlera

Karol Kaufman w Hamburgu 

Innenleben des Bunkers

Nieprawdziwa wiadomość  Ostatnia zbrodnia III Rzeszy ? dokonana rękami aliantów

 

25 marca 1945 r 

12 kwietnia 1945 r 

3 maja 1945 roku,  nad wody Zatoki Lubeckiej w pobliżu miasta Neustadt in Holstein nadleciały brytyjskie samoloty

 

wyższy dowódca SS i policji w Hamburgu, Gruppenführer Georg-Henning Graf von Bassewitz-Behr, odpowiadał za ewakuację KL Neuengamme. 26 kwietnia 1945 roku zaokrętowano na statki „Athen”, „Cap Arcona” i „Thielbek” około 9400 więźniów wywiezionych kilka dni wcześniej z KL Neuengamme i jego podobozów. Ponad 4500 z nich znalazło się na pokładzie transatlantyku „Cap Arcona”   – „Athen” (ok. 2000 więźniów) „Thielbek” (2800 więźniów) –i. Wszystkie te jednostki, z tysiącami więźniów zamkniętych w ładowniach i zgromadzonych na pokładach, zakotwiczono na wodach Zatoki Lubeckiej w pobliżu Neustadt in Holstein.

Faktem jest  że spośród 720 tys. więźniów, którzy w połowie stycznia 1945 roku znajdowali się w niemieckich obozach koncentracyjnych, jedna trzecia nie dożyła wyzwolenia. Większość ofiar – około 180 tys. – zginęła właśnie podczas ewakuacji. – eksterminacji 1016 osób ewakuowanych z KL Mittelbau-Dora ( Nordheim) i KL Neuengamme dokonano 13 kwietnia 1945 roku w Gardelegen Decyzję o spaleniu więźniów w stodole eskorta SS i miejscowy kreisleiter NSDAP (naczelnik powiatu) podjęli  gdy zbombardowanie linii kolejowych uniemożliwiło  transport, a rejon Gardelegen został otoczony przez wojska amerykańskie.-zbrodnia w Gardelegen została zaplanowana. T

Himmler -umożliwił przeprowadzenie, kierowanej przez hrabiego Folke Bernadotte, akcji tzw. „białych autobusów” Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, która w marcu 1945 roku objęła 7795 duńskich i norweskich więźniów z KL Sachsenhausen oraz innych obozów koncentracyjnych., zezwolił na przekazanie w ręce Szwedów 7 tys. więźniarek z KL Ravensbrück i 2 tys. więźniarek z KL Neuengamme. 26 kwietnia 1945 roku do Sztokholmu dotarła odpowiedź prezydenta Trumana, który zdecydował, że nie podpisze separatystycznego pokoju z III Rzeszą.-zbrodnia ta została zaplanowana, tak jak masakra w Gardelegen.

Kapitanowie „Cap Arcony” i „Thielbeka” – Heinrich Bertram oraz Hans-Adolf Jacobsen nie mogli  przeciwstawić się oficerom SS. Wśród więźniów na pokładzie transatlantyku „Cap Arcona” znajdowało się wielu Polaków, w tym ok. 400 mających za sobą pobyt w KL Auschwitz. Oba statki po zbombardowaniu zatonęły, a większość zaokrętowanych na nich więźniów zginęła w płomieniach lub utonęła w morzu. Akcję ratunkową uniemożliwiali esesmani, którzy strzelali do pływających rozbitków. Do tonących więźniów strzelali także z broni pokładowej brytyjscy piloci. Rozbitkowie, którym udało się dopłynąć do brzegu, byli  zabijani przez młodocianych elewów szkoły podoficerskiej okrętów podwodnych Kriegsmarine -brytyjscy żołnierze zdołali w pobliżu Neustadt uratować blisko 350 spośród około tysiąca więźniów, którzy dopłynęli do brzegu.  Łącznie na wodach Zatoki Lubeckiej zginęło co najmniej 8 tysięcy  więźniów, w tym wielu Polaków, którym udało się przeżyć KL Auschwitz i inne obozy koncentracyjne. Losu tego uniknęli więźniowie  na statku „Athen”. Dowodzący nim kapitan Dietrich Nobmann -o  13.45 zawinął do portu w Neustadt. Uratował tym samym życie 1998 więźniom. Frachtowiec „Athen” po wojnie  pływał pod polską banderą jako „Ludwik Waryński”.2-4 maja 1945 roku lotnictwo brytyjskie zatopiło  21 niemieckich transportowców,okrętów oraz 7 mniejszych jednostek

wyższy dowódca SS i policji von Bassewitz-Behr – gauleiter (naczelnik okręgu) Hamburga Karl Kaufmann.czytaj

16. kwietnia 1929  tysiące ludzi w Sali Cyrku   Buscha  spotyka Adolfa Hitlera 

Karl Otto Kaufmann (* 10. Oktober 1900 in Krefeld; † 4. Dezember 1969 in Hamburg)1. Mai 1929 wurde er Gauleiter in Hamburg, 16. Mai 1933 Reichsstatthalter in Hamburg.

Nationalsozialismus: Hamburg 1945: "Selbst Baracken waren wertvoll, weil die Stadt zerstört war"Zweiter Weltkrieg: Das Deserteurdenkmal des Bildhauers Volker Lang in Hamburg

Zbrodniarz Bruno Streckenbach    (ur. 7 lutego 1902Hamburg – zm. 28 października 1977, tamże) – niemiecki oficer SSSS-Brigadeführer, w końcu wojny SS-Gruppenführer i generał Waffen-SS.  Od 24 grudnia 1932 r był m.in. szefem gestapo w Hamburgu.  W  1939 dowodził Grupą Operacyjną "Wiedeń" Prowadził akcje pacyfikacyjne w okolicach Cieszyna i Krakowa i był odpowiedzialny za wymordowanie tysięcy obywateli polskich we wrześniu i październiku 1939 roku[.Od października do listopada 1939 pełnił obowiązki dowódcy policji bezpieczeństwa Sipo i SD "Łódź" i rezydował w Łodzi. Od 7 listopada 1939 przebywał w Krakowie, gdzie objął funkcję dowódcy policji i służby bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie– ponosi odpowiedzialność za aresztowanie i deportację profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sonderaktion Krakau) oraz kierował Akcją AB. Jesienią 1940 doprowadził do utworzenia gett w GG. W styczniu 1941 roku odwołany z GG.-był m.in. dowódcą 8. Dywizji Kawalerii SS "Florian Geyer".

Ks Józef Wozniak   (ur. 7 lutego 1913 r. w Hamburgu, zm. 28 lutego 1993 r. w Poznaniu) – kapelan Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach, więzień KL Dachau, kapelan obozu polskiego przy Związku Polskim w Hamburgu, tłumacz, proboszcz i kustosz Sanktuarium Maryjnego w Tulacach w latach 19611984.Urodzony w Hamburgu – Wilhelmsburg, syn Walentego i Teresy z domu Wieszczeczyńskiej. W 1920 wraz z rodzicami wrócił do Polski i zamieszkał w Ostrowie.w roku 1933 r., rozpoczął studia teologiczno -w Poznaniu i GnieźnieŚwięcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 1939 roku z rąk ks. prymasa kardynała Augusta Hlonda.- skierowany został do pracy duszpasterskiej w Owińskach, gdzie został kapelanem przy Zakładzie Psychiatrycznym.-po wkroczeniu wojsk hitlerowskich aresztowany, został zatrudniony w koszarach do najniższych posług.7 października 1941 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony do Domu Żołnierza w Poznaniu, skąd okupanci przenieśli go do Fortu VII. 29 października 1941 r. przewieziony został do KL Dachau (numer obozowy 28-0960). Przebywał w obozie  do  29 kwietnia 1945. W obozie współdzielił niedolę wraz z ks. Marianem Żelazkiem, Juliuszem Zielińskim, bp Kazimierzem Majdańskim i bł. Michałem Kozalem – (ks. Woźniak był świadkiem w procesie beatyfikacyjnym bł. Michała Kozala).We wrześniu 1945 r. został mianowany przez Ordynariusza dla Polaków w Niemczechbiskupa polowego Józefa Gawlinę, kapelanem obozu polskiego przy Związku Polskim w Hamburgu. sprawował opiekę duszpasterską nad chorymi Polakami w czterech szpitalach i więźniami w ośmiu więzieniach.Ks. Woźniak sam tak opowiadał: Praca zwłaszcza wśród więźniów Polaków – była przykra. Skazany na karę śmierci przez Anglików za morderstwa popełnione w Niemczech na tle zemsty, miał prawo prosić, by 12 godzin przed wykonaniem wyroku był przy nim kapłan, który z nim jechał na plac egzekucji. Po egzekucji odwoziłem zwłoki na cmentarz w Ohlsdorf. Po kilku dniach odprowadzałem na miejsce wiecznego spoczynku. Z księgi zmarłych na cmentarzu w Ohlsdorf wyszukałem nazwiska Polaków, którzy zmarli w różnych okolicznościach w czasie wojennym. Znalazłem ok. tysiąc nazwisk. Dla sześciuset zdołałem ustawić betonowe krzyże z nazwiskiem, datą urodzenia i śmierci.Do Polski powrócił 8 września 1946 r.Od 1 lipca 1961 ks. Józef został proboszczem parafii Tulce i kustoszem tamtejszego Sanktuarium Maryjnego. – wyremontował plebanię i kościół,W 1973 r. rozpoczął budowę kaplic w Robakowi.2 września 1979 r. dzięki staraniom ks. Woźniaka, cudowna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem ukoronowana została przez abp Jerzego Strobę papieskimi koronami.W dniach od 18 maja do 3 czerwca 1970 r. ks. Woźniak, jako były więzień KL Dachau wziął udział w pielgrzymce do obozu koncentracyjnego wraz z 220 księżmi obozowiczami-1 lipca 1984 r. opuścił tulecką parafię i zamieszkał w Domu Księży Emerytów na poznańskim Antoninku. Związany był z Dobrzycą, którą odwiedzał, ze względu na rodzinę, m.in. Zofię z Ciesiółków Dymną. Tu mieszkała część rodziny także urodzona w Hamburgu, w dzielnicy Wilhelmsburg, która w tym samym czasie co rodzice ks. Woźniaka powróciła do Polski, do Dobrzycy.Do Tulec powrócił w czerwcu 1989 r. tu przeżyć uroczystość Złotych Godów Kapłaństwa.Zmarł 28 lutego 1993 r. w Poznaniu Antoninku. Uroczystościom pogrzebowym w dniu 3 marca 1993 r. przewodniczył biskup Zdzisław Fortuniak.-ciało ks. Józefa Woźniaka spoczęło na tuleckim cmentarzy pośród wiernych.

Ks Michał Woźniak (ur. 9 września 1875 w Suchym Lesie, będącym wówczas częścią wsi Sokołów pod Warszawą, zm. 16 maja 1942 w Dachau) – polski duchowny katolickibłogosławiony Kościoła katolickiegoBył synem Jana i Marianny z domu Laskus.Kształcił się w Kolegium Salezjańskim w Lombriasco pod Turynem (1897-1900), a w 1902 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 września 1906 roku.Posługę duszpasterską sprawował jako wikariusz kolejno w parafiach: Narodzenia NMP w Mińsku Maz., Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi, Tomaszowie Maz. i św. Antoniego w Warszawie. W październiku 1909 r. został administratorem parafii Wiśniew k. Mińska Maz., gdzie pod jego wpływem w ciągu 14 miesięcy ponad 100 osób porzuciło mariawityzm i powróciło do katolicyzmu. W 1911 r. (11 lutego) przeszedł do parafii Chojnata k. Mszczonowa..  Tam spędził czas I wojny światowej (2 IV – 21 VI 1918 wraz z grupą parafian był więziony w twierdzy modlińskiej za ukrycie dzwonów). Dnia 11 października 1920 r. objął probostwo w Kamionnie k. Łochowa i funkcję dziekana dekanatu jadowskiego[ został odznaczony godnością szambelana papieskiego (3 marca 1922).Został aresztowany (6 października 1941) i osadzonyw Lądzie, a następnie trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau (30 października)[
Zmarł 16 maja 1942 r. Ks. Woźniak pozostawił po sobie wspomnienia z lat 1911-1940 (z przerwą w latach 20.), wydane drukiem przez ks. L. Królika ("Kronika Parafii Chojnata", Warszawa 1995 i "Wspomnienia", Warszawa 1999). Ponadto kilkanaście artykułów autorstwa ks. Woźniaka można znaleźć w różnych przedwojennych czasopismach katolickich. Beatyfikowany  13 czerwca 1999 w grupie 108 polskich męczenników.

Wozniaków Salezianie 

Hamburg -Polscy Królowie

24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej-” 28 letnia Krystyna Waza przez 22 lata  Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów
23 grudnia 1655 r w Rzymie powitanie Krystyny swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego.
Krystyna…Z bożej łaski -królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy,Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru.
Jako Księżna Estonii 24 grudnia ustanowiła świętem Pokoju w Estonii w dziekczynieniu za swój chrzest -do dziś prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia
czasem pokoju czytaj 

Nim dotarła do Rzymu,musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania.co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku..przed wyslannikiem Papieza konwertytą z Hamburga Holste …18 listopada 1655 r oddala berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..

 

24 grudnia 1655  r wielkie święto w Rzymie 

24 grudnia  1655 r modlitwa w Częstochowie Matka Boża ukazała się Szwedom zmuszając ich do ucieczki 
 24 grudnia 1854 r Texas ……200 rocznica złożenia wyznania wiary katolickiej Królowej Krystyny24 grudnia 1654 r w Brukseli (o północy )
24 grudnia 1854 roku, narodziła się w Teksasie mała polska katolicka osada ,,Panna Maria,,.dając początek potężnej dziś, społeczności polskiej na kontynencie amerykańskim.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był kuzyn sw Piusa X .. franciszkanin rodem ze Śląska, ks.Leopold Moczygemba.ks. Leopold Bonawentura Maria Moczygemba… kuzyna  poskiego Papieża przepowiedzianego 3 maja 1863 przez Anioła Stróża Polski -św Piusa X najpierw w Teksasie, a potem w innych stanach Ameryki, założył on polskie osady, budował kościoły, seminaria duchowne i szkoły.24 grudnia 1854 r. pod historycznym dębem ks. Moczygemba odprawił pierwszą pasterkę.-Miejsce to nazwano Panna Maria dla uczczenia dogmatu Niepokalanej Dziewicy Maryi ogłoszonej 8 grudnia 1854 r 

 

24 grudnia 1932 r Monachium promocja Adolfa Hitlera ( wnuka Samuela Rothschylda ) …To jest Adolf Hitler jako człowiek i wódz -Fuhrer Niemieckiego Narodu ,,
14 sierpnia 1943 r w Wewelsburgu proklamowano Adolfa Hitlera jako Mesjasza ..któremu należy oddawać czesc Boską https://www.youtube.com/watch?v=882JwpiUX7g ;https://www.youtube.com/watch?v=_zuDPQovE8k
( Wewelsburg pałac biskupi Arcybiskupa Klemensa Augusta von Bawaria -wnuka Krola Jana III Sobieskiego od 1934 r przekształcony jako nowy Watykan …z planami do 2033 r

24 grudnia 1932 r Norymberga umiera konwertyta 32 letni Ks .Bruno Rothschild ( nawrócony z judaizmu w 1928 r za przyczyną sługi bożej Teresy Neumann jego matki chrzestnej )
Bruno Rothschild Kapłan Katolicki od 29 czerwca 1932 ,duchowy przyjaciel Św.Edyty Stein nawróconej z judaizmu 1 stycznia 1922 r http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Rothschild
 

24 grudnia 1939 r ostatnia wigilia Bł Ks Bronisława Komorowskiego-https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/31/bl-ksiadz-bronislaw-komorowski-zamordowany-rytualnie-22-marca-1940-r-w-stutthofie/ 
24 grudnia 1945 r sługa boży Papież Pius XII ostatni Papież przed II zbójeckim Soborem Watykańskim – mówił o Związku Radzieckim: http://www.rodaknet.com/rp_adamski_13.htm
"Cała powierzchnia globu, czerwona od przelanej w tych przerażających latach krwi, proklamuje tyranię totalitarnego państwa.[.] [Związek Radziecki] jednym ruchem pióra [.] zmienia granice państw;jedną kategoryczną decyzją przywłaszcza sobie gospodarkę ludu [.]pozbawiając go jego naturalnych możliwości; poprzez źle skrywane okrucieństwo przegania miliony ludzi [.]z ich domów i ziem i wykorzenia, wyrywa z kultury i cywilizacji, nad stworzeniem której pracowały całe pokolenia". 
 
Po skazaniu na długie lata więzienia arcybiskupów Berana z Pragi,
Stepigiera z Zagrzebia i Midszentego z Węgier Pius XII zalecił Świętemu Oficjum wydanie oświadczenia,które głosiło, że każdy, kto przyznaje się do nauki materialistycznego i antychrześcijańskiego komunizmu oraz wstępuje do komunistycznej partii, ściąga na siebie karę ekskomuniki.Utrudniło to  nowym komunistycznym reżimom tworzenie nowych "Kościołów", kierowanych przez tzw. księży-patriotów.
24 grudnia 1955 r. Pius XII przypomniał: "Mocą nauki chrześcijańskiej odrzucamy komunizm jako system społeczny".   czytaj