21 stycznia 2017 -224 rocznica zabójstwa Króla Francji -Potomka wojewody Krakowskiego Stanisława Lubomirskiego -Kardynał Stanisław Dziwisz w w Sanktuarium Św. Jan Pawła 2 – upamiętnia zabójstwo Potomka Polskich Królów – Króla Francji Ludwika XVI,

21  stycznia 2017   Kraków -Paryż-Wandea-Hamburg 

21 Stycznia 304   Rzym  Sw Agnieszka   

Święta AgnieszkaBild könnte enthalten: Tisch und Innenbereich

                                       relikwie św Fruchtuozego znajdują sie w Klasztorze Wizytek w Krakowie

21 stycznia 267  męczeństwo Biskupa Fruchtuoza  za panowania  cesarza Galiena który przeciwstawił się złożyć ofiarę Bożkom

 “Ja czczę Boga Jedynego, Stworzyciela nieba i ziemi, i morza,i wszystkiego co w nich istnieje”.  

Zdjęcie: Zdjęcie: Zdjęcie: XIR221178 Portrait of the Dauphin Louis de France (1661-1711) (oil on canvas) by French School, (18th century)<br /><br /><br />
oil on canvas<br /><br /><br />
Musee Antoine Lecuyer, Saint-Quentin, France<br /><br /><br />
Giraudon<br /><br /><br />
French, out of copyright

Rodzice Króla Ludwika XVI wnuki Królów Stanisława Leszczyńskiego i Augusta lI Sasa 

21 stycznia 1793   Paryż  Poniedziałek – Jego Arcychrześcijańska Mość potomek Królów Polskich Ludwik XVI, król Francji i Nawarry, został stracony na gilotynie ,

Zdjęcie: Zdjęcie:

Pradziadkowie Króla –Babcia Króla Maria Leszczyńska  urodzona 23czerwca 1703 w Trzebnicy 

21 stycznia  1794 -zapoczątkowano pacyfikację Wandei – sumienia  Francj

21 stycznia 1793 Jego Arcychrześcijańska Mość Ludwik XVI, król Francji i Nawarry, został stracony na gilotynie ,

21 stycznia  1794 -zapoczątkowano pacyfikację Wandei – sumienia  Francji 

21 stycznia 2017 -w 100 lecie ostrzeżeń  Matki Bożej Fatimskiej  ks. kardynał Stanisław Dziwisz  Sanktuarium Św. Jan Pawła 2 przy relikwiach krwi  Papieża czasów Ostatecznych zakończył swoją posługę ..

Zdjęcie: Organizatorzy  Nowej religi

Zdjęcie z artykułu: Ludwik XVI - życie osobiste króla zwanego Ostatnim

Relikwie krwi św Jana Pawła II w mensie ołtarzowej

21 stycznia 2017 o godz. 11 w Sanktuarium Św. Jan Pawła 2 odbyła się msza dziękczynna za posługę ks. kardynała Stanisława Dziwisza

Słynny krzyż papieski (tzw. ferula) wykonał na zamówienie Pawła VI pod koniec Soboru Watykańskiego II( rewolucji francuskiej w kosciele katolickim )

.Papież Paweł VI użył go po raz pierwszy na Placu św. Piotra 8 grudnia 1965 roku. Potem korzystali z niego: Jan Paweł I i Jan Paweł II.

Rodzina Króla Ludwika XVI  z Krakowa

Zdjęcie:

Pradziadek -prababci Króla Ludwika XVI to Stanisław Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 1583 roku – zm. 17 czerwca 1649 roku) Właściciel 18 miast, 313 wsi i 163 folwarków. – wojewoda krakowski od 1638 roku, ruski w latach 1629-1638, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1625 roku podczaszy wielki koronny w 1620 roku, krajczy wielki koronny w 1619 roku, starosta generalny krakowski w latach 1638-1646, starosta spiski w 1605 roku, starosta sandomierski w 1613 roku, Syn Sebastiana i Anny z Branickich. W wieku jedenastu lat został wysłany na naukę do Monachium, by uczyć się w tamtejszym kolegium jezuitów.Po dwóch latach nauki opuścił Monachium by kontynuować studia w Padwie.owodził jako regimentarz w 1621 wojskami koronnymi i litewskimi w bitwie pod Chocimiem po śmierci Jana Karola Chodkiewicza. W 1625 został wojewodą ruskim, w 1638 krakowskim, a w 1647 r. otrzymał od cesarza Ferdynanda III tytuł książęcy.Był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce– był ż szczodrym dobrodziejem kościołów.

Fundacje

Krew zgilotynowanego króla  Ludwika XVI  potomka Króla Henryka IV zgładzonego 12 maja 1610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po śmierci Ludwika XV na tronie Francji zasiadł jego wnuk i następca – Ludwik XVI Na żonę Ludwika Augusta przeznaczono – Marię Antoninę z rodu Habsburgów-praprawnuczkę  Królowej Polski Eleonory 19 kwietnia 1770 r. odbył się ich wiedeński ślub per procura,  16 maja 1770 r w Wersalu – drugie, oficjalne wesele. 1  wrzesnia 1774 r. Ludwik XVI zasiadł na tronie. ,brat Marii Antoniny – cesarz Józef II

ilustracjaCórka Ludwika XVI –Maria Teresa miała 15 lat

Fryderyk August Wettin -kuzyn Króla Ludwika XVI ,praprawnuk Króla Jana III Sobieskiego 

3 maja 1791 roku sejm polski wyznaczył kuzyna Króla Ludwika XVI -41 letniego Fryderyka Augusta na następcę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Rokowania, prowadzone w Dreźnie zostały zawieszone, gdy Saksonię zmuszono do opowiedzenia się po stronie koalicji antyfrancuskiej.Likwidacja Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 6  sierpnia 1806 uczyniła go władcą pod zwierzchnictwem  cesarza Francuzów[. Jego koronacja odbyła się 20 grudnia 1806 roku. 7 lipca 1807 roku zostało powołane Księstwo Warszawskie, które Napoleon oddał we władanie królowi saskiemu

21 stycznia 1793 Jego Arcychrześcijańska Mość Ludwik XVI, król Francji i Nawarry, został stracony na gilotynie , czytaj

21 stycznia  1794 -pacyfikacja Wandei   sumienia Francji 

Maria Antonina Historia prawdziwa

Król Ludwik XVI był on dobrym, prawym, współczującym, bogobojnym mężczyzną, oddanym żonie, dzieciom i umiłowanej Francji. Był także ciężko pracującym monarchą, czyniącym wszystko, co było w jego mocy, by naprawić stan finansowy Francji oraz odwrócić powolny upadek, jakiego Królestwo doświadczało przez poparcie Ameryki .Wizja, jaką Ludwik XVI miał odnośnie do Francji, była wielka. Pragnął on odbudowania przez Francję swego statusu dominującego mocarstwa w Europie oraz odzyskania części wpływów w Ameryce Północnej, utraconych na rzecz Wielkiej Brytanii. Pragnął wypchnąć Brytanię z Indii, by Francja stała się nadrzędną siłą europejską na owym subkontynencie, oraz ustanowić nowe więzi z Dalekim Wschodem w Indochinach. Jego wizją była także Francja bardziej religijna, co podzielała również jego żona, królowa Maria Antonina ( prawnuczka Królowej Polski Eleonory ). Stanowili oni parę gorliwie pobożną, a jeśli cokolwiek sprawiało Ludwikowi więcej bólu niż presja, by zrzekł się władzy monarszej — należnej mu z racji urodzenia — było to zmuszenie go do przyjęcia ustawodawstwa atakującego Kościół we Francj  czytaj .  

wizerunek herbu

Anioł Pański   Historia 

Rodzina Króla Ludwika XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina Króla Ludwika XVI potomkowie Królów Polskich ,Francuskich .-

Rok 1793 był dla Francji trzecim rokiem krwawej rewolucji, która obaliła prawowita władze królewską. Do głosu doszły siły diaboliczne. Rewolucja uderzyła w Kościół katolicki i monarchię. Na porządku dziennym było mordowanie księży, gwałty na zakonnicach, niszczenie kościołów. Rozbijano groby, wyciągając ciała królów i świętych profanując je. Gilotyna pracowała bez przerwy. Rewolucjoniści chcieli zniszczyć każdy ślad chrześcijańskiej przeszłości Francji. -rzeciw rewolucji wystąpił jeden z departamentówWandea. 

1 sierpnia 1793 r. Komitet Ocalenia Publicznego wydał rozkaz pacyfikacji całego Departamentu: 

"(…) Przeprowadzić eksterminację wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. Spalić ich farmy, zgnieść tych tchórzy jak pchły i skruszyć tych ohydnych Wandejczyków" (gen. Turreau)

Walki trwały do 23 grudnia 1793  kiedy to Wielka Armia Katolicka i Królewska została ostatecznie pokonana.

21 stycznia 1794 rozpoczęła się pacyfikacja ludności cywilnej Wandei.patrz 

W ciągu półtora roku zamordowano co najmniej 120 tyś ludzi.

Od początku Rewolucji do 1796 roku zginęło lub zostało zamordowanych ponad 200 tyś ludzi

23 stycznia 1793  doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem IIRosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski

Austria tym razem nie wzięła w rozbiorze udziału, zadowalając się perspektywą objęcia w posiadanie Bawarii.

Prusy dokonały zaboru Gdańska.

31 stycznia – II rozbiór Polski: Prusacy zajęli bez walki Poznań.

25 lutego – bankructwo warszawskiego bankiera Piotra Fergussona Teppera zapoczątkowało kryzys systemu bankowego w Polsce

17 marca – II rozbiór Polski: poddano twierdzę Jasna Góra wojskom pruskim.

17 czerwca – w Grodnie rozpoczął się ostatni sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

22 lipca – II rozbiór Polski: deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiegokijowskiegobracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiegonowogródzkiegobrzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²).

15 września – Zaakceptowano drugi rozbiór Polski.

23 listopada – zakończenie prac sejmu grodzieńskiego, ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej.

21 stycznia –  Ludwik XVI został stracony na gilotynie.

1 lutego – Francja wypowiedziała wojnę Wielkiej Brytanii i Holandii.

1 marca – Francja dokonała aneksji Belgii.

rewolucja francuska: powołano Trybunał Rewolucyjny w celu walki z kontrrewolucją.

rewolucja francuska: w Wandei wybuchło powstanie przeciw władzom republikańskiej Francji.

4 maja – rewolucja francuska: Konwent Narodowy wprowadził rządowe ceny maksymalne.

18 czerwca –Wielka Armia Katolicka i Królewska zdobyła Angers otwierając sobie drogę na rewolucyjny Paryż, po czym powstańcy wrócili do swych gospodarstw na żniwa.

24 czerwca – ruchwalenie przez Konwent konstytucji jakobinów

13 lipca –  został zamordowany Jean Paul Marat, jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

17 lipca –skazaną na śmierć przez Trybunał Rewolucyjny zabójczynię Marata Charlotte Corday, dowieziono na miejsce straceń – Plac Republiki-zgilotynowana przez Sansona, kata Paryż

27 lipca –Konwent Narodowy powołał Robespierre'a w skład Komitetu Ocalenia Publicznego.

1 sierpnia – więziona w twierdzy Temple Maria Antonina została przeniesiona do Conciergerie.

8 sierpnia – francuski Konwent Narodowy zakazał działalności wszystkich akademii.

10 sierpnia – w Luwrze władze Republiki Francuskiej otwarły działające do dziś muzeum.

23 sierpnia –Komitet Ocalenia Publicznego we Francji wprowadził obowiązkową służbę wojskową.

7 października – dokonano publicznego zniszczenia ampułki ze świętym olejem, używanego przy koronacji królów Francji przez komisarza Philippe Rühla.

17 września – francuski Konwent Narodowy wydał Dekret o podejrzanych.

15 października – królowa Francji Maria Antonina, nazywana „Wdową Capet”, została skazana na karę śmierci.

16 października – rewolucja francuska: na gilotynie stracono królową Marię Antoninę.

27 października – wojny wandejskiebitwa pod Entrames.

31 października – rewolucja francuska: na Placu Rewolucji w Paryżu ścięto na gilotynie 22 żyrondystów.

3 listopada –  na gilotynie zginęła Olimpia de Gouges, autorka „Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki”.

8 listopada – otwarto muzeum w Luwrze.

8 grudnia – w Paryżu została zgilotynowana Madame du Barry, była metresa króla Ludwika XV.

12 grudnia – wojny wandejskie: rozpoczęła się bitwa pod Le Mans.

19 grudnia – Napoleon Bonaparte został mianowany generałem.

23 grudnia – Wielka Armia Katolicka i Królewska poniosła ostateczną klęskę w bitwie pod Savenay.

31 grudnia –  zgilotynowano Armanda Louisa de Biron, członka francuskiej Konstytuanty,  Postawiono go przed Trybunałem Rewolucyjnym za nieobywatelską postawę: poproszony o podanie tożsamości, odpowiedział: „Kapusta Pietruszka Biron – jak sobie życzycie”. Była to aluzja do panującej mody na zastępowanie imion świętych nazwami warzyw albo narzędzi rolniczych.

 

Siostry Wizytki

Na czele klasztoru  Wizytek w Krakowie staneła 42-letnia – s. Katarzyna Krystyna Branicka( otrzymała  relikwie św Fruchtuozego od Królowej Marii Kazimiery Sobieskiej )zakonnice wyjechały z Warszawy 11 grudnia 1681 r.21 grudnia 1681 r przeniosły się do pensjonatu dla dziewcząt Zofii Czeskiej przy ulicy Szpitalnej  w Krakowie .Wiadomość o wyborze Piusa X na następcę św. Piotra została przyjęta przez siostry z prawdziwą radością.-znał  i kochał Zakon Nawiedzenia. Gdy w 1905 r. s. Tomaszewska obchodziła jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych, Papież przesłał jej swoje błogosławieństwo, którego tekst własnoręcznie napisał.na trzechsetną rocznicę istnienia Zakonu Pius X wydał 13 grudnia 1909 r. obszerne brewe, stanowiące bardzo ważny dokument w dziejach zakonu. Znalazła się w nim zachęta: „Jedne zakonnice w spełnianiu obowiązków mogą naśladować Martę, a drugie Marię. Najważniejsze zaś jest to, abyście wszystkie zachowały do końca tę najlepszą cząstkę, którą sobie obrałyście i abyście nie uwalniały się od niej nawet pod pozorem starania o zbawienie bliźniego w tym błędnym mniemaniu, że burzliwe czasy, w których żyjemy, domagają się od was życia raczej czynnego niż kontemplacyjnego”.czytaj

Zdjęcie: Zdjęcie: Karmelitanka Teresa od sw Augustyna praprawnuczka   henrietty Adelajdy BawarskiejZdjęcie:

Relikwie Biskupa św Fruchuozego w Clemenswert w Niemczech