23 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -77 rocznica urodzin Arcybiskupa Stanisława Wielgusa

POLSKA ZMARTWYCHWSTANIE’ tak ufał O Romuald Kłaczyński pochodzący z Wielunia 

23 kwietnia 1942 r zamordowany w Dachau  aresztowany 23 kwietnia 1941 r w Częstochowie 

O Romualdzie wstawiaj się dziś  za nami 

Encyklika Summi Pontificatus ogłoszona 20 października 1939 przez papieża Piusa XII 

Pius XII wspomniał o Polsce, "narodzie tak Nam drogim, tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia nigdy nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Położywszy swą ufność w Bogarodzicy Dziewicy, "Wspomożyciele Wiernych", czeka ona upragnionego dnia, w którym, jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił".

23 kwietnia 1941 r Stanisław Wielgus obchodził 2 rocznicę urodzin ukamieniowany 7 stycznia 2007 w Warszawie 

 

czytaj

27 letni Ks Frelichowski    i 33 letni Ks Kłaczyński zamordowani w KZ Dachau 

połączeni  Eucharystią w Wielki Czwartek 21 marca 1940 r 

23 kwietnia 1941 r s. Izabela Łuszczkiewicz obchodziła 43 rocznicę urodzin

aresztowana  28 sierpnia 1948 r w Wadowicach 

O. Romuald Kłaczyński urodził się  27 grudnia 1907 w Wieluniu  czytaj

Jan, w zakonie o. Romuald Kłaczyński, wielunianin

5 lutego 1927 roku obleczony został w biały habit i przyjął  imię św. Romualda pustelnika,

święcenia kapłańskie przyjął  12 września 1937 r

W niedzielę 19 września 1937 odprawił we Wieluniu Mszę św. prymicyjną.

1 września 1939 r posypały się na miasto  Wieluń  bomby,które zabiły około 1200 osób,zniszczyły 70% domów mieszkalnych,

a także prastarą kolegiatę

1 września 1939 r nad Częstochową pojawiły pierwsze bombowce z swastykami na skrzydłach, które zrzuciły na miasto kilka bomb,

4 września 1939 r żołdacy Wehrmachtu dokonali rzezi na 227 cywilnych osobach mężczyzn, kobiet i dzieci

4 wrzesnia 1939 r  zjawili sie w klasztorze wysłannicy Associated Press z amerykańskim dziennikarzem P. Lochnerem 

domagając sie od przeora Norberta Motylewskiego aby zaprzeczył plotkom zachodnich radiostacji o zniszczeniu jasnogórskiego klasztoru

( nie zauważyli rzezi 227 Polaków) -otrzymują zaświadczenie 

 w miejscu celu było wielkie jezioro – pilotów oddano pod sąd polowy.

1 wrzesnia  1939 r po południu tego dnia wysłano drugą  eskadrą, piloci  miejscu celu widzieli wielki bór leśny.rzucili tam bomby,

podzielili los swoich poprzednich kolegów.2 wrzesnia .1939 r. rano wysłano trzecią eskadrę  zzałogą składającą sią z samych oficerów SS.

Nikt z tej eskadry do  bazy nie wrócił.3 wrzesnia 1939 r Przeor   Motylkowski  wydaje  dokument,
w którym zaświadcza, że Jasna Góra nie została w  jakikolwiek  sposób poszkodowana.

Z bólem w sercu przeżywał o. Romuald z Wielunia ( nieświadomy  bombardowania rodzinnego miasta )

dantejskie sceny rozgrywające się w sanktuarium na Jasnej Górze  do którego ściągały setki wypędzonych Polaków z Poznańskiego i Pomorza.

Widział ich łzy, rozpacz i bezsilność.

W dniu wygłoszonego kazania 21 marca 1940 przypadał pierwszy dzień wiosny-do której rwało się jego serce i które cudownie skojarzył z odrodzeniem ojczyzny.

i z rocznicą narodzin dla nieba pierwszej Królowej Polski Bł Ryczezy

W dniu pierwszego spotkania w komendzie 22 kwietnia 1940  była wigilia święta męczennika biskupa Wojciecha patrona Polski,a w dniu aresztowania 23, główna uroczystość ku jego czci.

Dzień jego śmierci, po dwuletnich torturach, 23 kwietnia, zamknął się męczeństwem za wzorem jakże bliskiego mu ideowo i ufnie biskupa Pragi, 

z której musiał uciekać, a jako Apostoł Prusów, spośród których żadnego nie nawrócił, a mimo to stał się zwornikiem Kościoła nad Wełtawą i fundamentem polskiej metropolii,

która cementowała jedność narodu przez blisko tysiąc lat. 

3 września oddziały niemieckiej 10 Armii zajmują Częstochowę

Niemcy zdawali  sobie  sprawę,jakie  znaczenie  ma dla Polaków Jasna Góra.

Frankomasoneria również od  18 listopada 1760  przez 13 lat rezydował njwiększy oszust Katolickiej  Polski -frankomason  Jakub Frank

przygotowujący Polskę do rozbiorów razem  z Ilumiatami  z Ingolstadt .

Niemieccy  oficerowie odwiedzali  Jasną Górę o czym wspomina generał Manstein:

“Podczas przejazdu przez Częstochowę wraz z gen. płk. von Runstedtem zwiedziliśmy klasztor,  w którym znajduje się sławna  Czarna Madonna,

święty  obraz  najbardziej  czczony przez Polaków.Tutaj  modlił  się  naród o zwycięstwo, matki za swoich synów, jak czynił to nasz naród i my wszyscy!”

Na  stronach gazet we wrzesniu 1939 r  pojawia się na nich wstrząsająca wiadomość:

Niemcy zbombardowali Jasną Górę!

1 wrzesnia 1939 r Niemcy bombarowali   Jasnę  Górę i Wieluń 

Adolf Hitler 1 września 1939  powiedział „Od godziny piątej czterdzieści pięć odpowiadamy ogniem!

 o 5:30  bombardowano Wieluń zainicjowane bombardowaniem przyczółków mostów tczewskich, o 4:40

Miasto zostało zniszczone w ok.75% – z zabudowy rynku ocalało jedynie kolegium pijarów.

Wielun zniszczenia3.jpg

Wieluń  1 wrzesnia 1939  gdzie urodził się O Romuald 

czytaj 

Norbert Motylewski OSPPE

 Przeor  Jasnej Góry 55 letni O Norberd Motylewski

starał się o uwolnienie O Romualda- zmarł nagle 29 wrzesnia 1943 r na Jasnej Górze 

 

21 marca 1940  Stuthof Wielki Czwartek 27 letni Ks Frelichowski organizuje mszę św 

21 marca 1940 Jasna Góra Wielki Czwartek  33 letni  O Romuald Kłaczyński z Wielunia 

wyraził nadzieję  że Polska Zmartwychwstanie

21 marca 1940 Wielki Czwartek Stuthoff ostatni Ks Bronisława Komorowskiego 

,,frankomasoneria ,,czuwała 

Za te słowa przesłuchiwany 22 marca 1940miał odwołać nadzieję na ,,Zmartwychwstanie Polski ,,

22 marca 1940 Wielki Piątek zorganizowano pogromy w Krakowie i Warszawie ….

22 marca 1940 Wielki Piatek w Stuthofie zamordowano 66 Polaków w tym Ks Bronisława Komorowskiego 

wsród wykonawców mordu był Józef Tusk -dziadek Donalda Tuska obecniego 22 marca 2016 w Brukseli .

Józef Tusk był adiutanem Maxa Pauly   zaprzyjazniony z Panią Zawadzką agentkę gestapo

22 marca 1940 r Kaznodzieja otrzymał wezwanie do natychmiastowego stawienia się w komendzie policji.

Po krótkim śledztwie i żądaniu odwołania treści kazania, czego nie spełnił, został wypuszczony.

23 kwietnia 1940 roku stawił się ponownie w komendzie, już nie powrócił do klasztoru.

O godz. 18.00 przewieziono go do miejskiego więzienia. 

 6 sierpnia 1940 roku gestapo powiadomiło klasztor, że o. Kłaczyński został wysłany w nieznanym kierunku

we wrześniu 1940 roku,dowiedziano się o jego pobycie w Dachau.

O. Motylewski próbował go wydostać stamtąd i szukał protekcji u gubernatora generalnego H. Franka

„gdy się to jeszcze raz powtórzy ( wiara w Zmartwychwstanie Polski ) – to wszyscy paulini pójdą do paki”

O. Kłaczyński był  dręczony przez niemieckiego kapo, który usiłował wymusić od niego wyznanie, czy nadal podtrzymuje swoją wiarę w zmartwychwstanie Polski.

Wywieziono go do Sachsenhausen-Oranienburga w dniu 5 sierpnia 1940 r , a we wrześniu 1940 roku przewieziono do Dachau.

 W Dachau O Romuald  został zamordowany jako „haftling” (więzień) nr 22778 w dniu 23 kwietnia 1942 roku. 

Zabito go zastrzykiem w serce. Do więzienia wysłano fikcyjny nakaz zwolnienia, opatrzony datą 5 sierpnia 1942 r. 

 

Uczeń Sabataja CWI Jakub Frank  oszukał Polaków   z Jasnej Góry 

Ruch  Frankistów odcisnął  demoniczne piętno na Polsce, które trwa do tej pory.Założyciel tej sekty żydowskiej, Jankiel Leibowitz urodził się w 1726 na Podolu. Jego ojciec, Lejba, został wydalony ze społeczności żydowskiej za przynależność do sabbataistów – tajnych wyznawców sekty, założonej przez Sabataja Cwi, którego wielu Żydów nazywało “mesjaszem i zbawicielem Izraela”

Niemieccy żołnierze zajęli Częstochowę i klasztor jasnogórski już 3 września.1939 r – przeor Norbert Motylewski został wezwany do niemieckiego dowódcy, płk Doeppinga, który chciał wiedzieć, czy klasztor i słynny obraz Matki Boskiej nie zostały uszkodzone.Wieczorem 4 września na klasztorny dziedziniec zajechała czarna limuzyna, z której wysiadło trzech wojskowych i jeden cywil. Byli to wyżsi funkcjonariusze Ministerstwa Propagandy, którzy przybyli do Częstochowy na rozkaz samego Goebbelsa i przywieźli z Berlina korespondenta agencji Associated Press,Louise’a P. Lochnera. Amerykaninowi umożliwiono przeprowadzenie rozmowy z przeorem i zrobienie zdjęć. Niemcom chodziło przede wszystkimn o uzyskanie od przeora uroczystego zapewnienia, że klasztor nie poniósł żadnego szwanku. Takie zapewnienie otrzymali.
Deklaracja podpisana przez przeora Norberta Motylewskiego została skopiowana w wielkim nakładzie i przekazana do prasy niemieckiej oraz światowych agencji prasowych. Zrzucano ją też z samolotów w formie ulotek. „Niniejszym zaświadczam – napisał przeor klasztoru –iż Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, ani przy wkroczeniu wojsk wczoraj, ani do chwili obecnej, nie został uszkodzony. Jasna Góra nie poniosła żadnych strat”.W Krakowie ukazał się właśnie pierwszy numer tygodnika „Ilustrowany Kurier Polski”. typowa „gadzinówka” przekazująca po polsku hitlerowską propagandę.

„Wiadomość o zniszczeniu obrazu Matki Boskiej w klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie, w pierwszych dniach wojny –głosił „Kurier” z września 1939 r. – okazała się czystym kłamstwem.
Ani klasztor, ani kaplica nie wykazują najmniejszych uszkodzeń.Doniósł o tym całemu światu dziennikarz amerykański, Lochner, jako świadek naoczny. Fotografie nasze dowodzą, że nabożeństwa na Jasnej
Górze odbywają się nadal bez przeszkód”.Kuriozalne jest zdanie ostatnie, w którym hitlerowski tygodnik informuje, że „Matka Boska Częstochowska nadal będzie nam udzielała Swego błogosławieństwa i
Swej pomocy, której dziś potrzebujemy”
.Organ NSDAP „Volkischer Beobachter” na swej pierwszej stronie rozprawił się z „częstochowskim kłamstwem”, czyli pogłoskami o zbombardowaniu klasztoru: „Cały cywilizowany świat poinformowany został, że niemieccy żołnierze to nie barbarzyńcy niszczący dobra kultury”.Wkrótce władze niemieckie poleciły przełożonym klasztoru,by przygotowali na swym terenie lokale przeznaczone dla niemieckich gości. Odbyło się to na koszt klasztoru, więc przeor Motylewski uznał, że może warto – jak przed okupacją – starać się o rekompensatę. Zwrócił się więc 9 września 1940 roku z pismem do gubernatora Franka, prosząc go „o łaskawe poratowanie klasztoru w trudnej sytuacji”. Na list ten nie nadeszła żadna odpowiedź, chociaż wizyty różnych urzędników i przejezdnych Niemców były w klasztorze na porządku dziennym.Na żądanie niemieckich władz wojskowych często odprawiano oddzielne msze, rezygnując nawet z nabożeństw obchodzonych dotąd z okazji różnych uroczystości. Wielu Polakom się to nie podobało.

Gubernator Hans Frank po raz pierwszy odwiedził klasztor 25 lutego 1940 roku.27 października 1940 r.odwiedził Jasną Górę  Heinrich Himmler – urodzony 7 października 1900 r w dniu beatyfikacji Cesencji Hess …

11 sierpnia 1941 roku, miała miejsce  wizyta  Hitlera.Hitler, Himmler i inni twórcy narodowego socjalizmu interesowali się miejscami otoczonymi religijnym kultem i przyciągającymi pielgrzymów.Himmler wprowadził w SS religię opartą na neopogaństwie,którą stale wzbogacał o nowe ceremonie.Odbywały się one w Wewelsburgu ( Pałacu Biskupim Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego )