23 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Hamburg poświęcenie kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego od którego trzeba się odwracać

29. czerwca 1954 r.Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie  oceniła  Obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach bardzo  ujemnie,że “trzeba się od niego odwracać”  z listu  Bł  Ks.Michała Sopoćki  

W ramach przygotowań naszej parafii do poświęcenia kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego, w dniach 23-25 września 2016 gościć będziemy w Misji młodzieżowy zespół teatralny „Sant Lawrence” z Luzina, który przedstawi sztukę: „Jezu ufam Tobie” czytaj

23 września   Święty Pio z Pietrelciny Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie 25 maja 1887 r.  Gdy 2 lata 25 maja 1889 r urodził się Bronisław Komorowski – miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie.Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci.20 września 1918 r o. Pio otrzymał stygmaty.Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968

Ojciec Pio odprawiający EucharystięKs Komorowski.jpg

św Ojciec Pio                         i Bł Ks Bronisław Komorowski 

Fałszywy obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach 

Do Krakowa na dzień  5.Х.1969 r  najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:

a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny z książki francuskiej P.Winowskiej z właściwą jej fotografią wręczoną mi przez nią samą za parę tygodni przed jej zgonem.Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten,co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli S.F. i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29.ѴІ.1954 r. oceniła go b. ujemnie,że “trzeba się od niego odwracać”, ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Niedzieli Przewodniej.Dlatego ja przed nіm od tego czasu Mszy św. odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Palotynów, którzy nadal mają ten obraz w W. Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu.

 

7 stycznia 1995 Hamburg Ingres Arcybiskupa Averkampa 

7 stycznia 2007 r uczestniczyłam w Warszawie w Ingresie ( linczu )  Arcybiskupa Stanisława Wielgusa ..jak odmiennym  od Krakowskiego Ingresu Biskupa Stanisława Dziwisza czytaj

6 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI podpisał bullę mianującą bp. Wielgusa arcybiskupem warszawskim-6 grudnia  2006 r  godz 12.00 byłam w KZ DACHAU 

Arcybiskup Ludwig Averkamp (ur. 16 lutego 1927 w Velen, zm. 29 lipca 2013 w Hamburgu w latach 1995-2002 arcybiskup metropolita Hamburga, a wcześniej biskup diecezjalny Osnabrück (1987-1994).Święcenia kapłańskie przyjął 10 października 1954, udzielił ich mu Ettore Cunial, ówczesny biskup pomocniczy diecezji rzymskiej. Następnie został inkardynowany do swojej rodzinnej diecezji Münster. 18 stycznia 1973 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji, ze stolicą tytularną TapsosSakry udzielił mu 24 lutego 1973 Heinrich Tenhumberg, ówczesny biskup diecezjalny Münster. 7 listopada 1985 papież Jan Paweł II przeniósł go na stanowisko biskupa koadiutora Osnabrück. 9 września 1987 został biskupem diecezjalnym Osnabrück, zaś 27 września 1987 odbył ingres do tamtejszej katedry. 24 października 1994 został mianowany arcybiskupem metropolitą Hamburga, ingres odbył się 7 stycznia 1995. 16 lutego 2002 osiągnął biskupi wiek emerytalny (75 lat) i tego samego dnia odszedł z urzędu. Od tego czasu pozostawał arcybiskupem seniorem.

 

Teatr Adolfa w Monachium 

9 listopada 1923  Monachium Pucz Monachijski ….po krwawym wtorku  

6 listopada 1923 -w Krakowie rozruchach wywołanych przez ludzi Piłsudzkiego..Ostateczne zakończenie walk miało miejsce 7 listopada 1923 roku. -w walkach zginęło 15 robotników, 3 cywilów niebiorących udział w walkach oraz 14 żołnierzy. Zginęło też 37 koni. Ogólne straty wyniosły 9 514 140 358 marek polskich

9 listopada 1923 Kraków ,,Pozgonne poległym Braciom,,

Biskupi münsterscy rezydujący w Münster (katedra biskupia – katedra św. Pawła); w latach 1180–1802 władcy księstwa kościelnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego;

Katedra diecezjalna

Diecezja Münster  w metropolii Kolonii. Została erygowana w roku 800, na mocy decyzji papieża Leona III. Od tego czasu trzykrotnie zmieniały się jej granice, po raz ostatni w 1957 roku.

Jan Wilhelm z Kleve i Jülich 1574 1584
Ernest Wittelsbach 1585 1612
Ferdynand Wittelsbach 1612 1650
Maksymilian Henryk Wittelsbach 1683 1688
Klemens August Wittelsbach 1719 1761
Maksymilian Franciszek Habsburg 1784 1801
Klemens August von Galen 1933 1946

Diecezja osnabrücka obejmująca swoim zasięgiem części landów Dolna Saksonia i Brema. Siedziba biskupa znajduje się w katedrze św. Piotra w Osnabrück.Diecezja osnabrücka została założona w 772 r. przez Karola Wielkiego, który zamierzał schrystianizować podbite plemię Sasów. W XVI w. wyniku reformacji większość wiernych przeszła na luteranizmOsnabrück był miastem zamieszkanym przez mieszkańców wyznających zarówno luteranizm jak i katolicyzm. Mimo to na terenie miasta oraz diecezji nie dochodziło do napięć między oboma wspólnotami, co stanowiło unikat w skali całej Rzeszyogarniętej wojnami religijnymi. Wynikało to z tego, iż księża katoliccy łączyli elementy obu wyznań. Taka sytuacja utrzymała się dowojny trzydziestoletniej, zakończonej pokojem westfalskim (1648). Od tej pory urząd biskupa należał raz do katolików, a innym razem do protestantów. Z reguły jednak był nim książę z panującej na terenieDolnej Saksonii dynastii Welfów. Ostatnim księciem-biskupem był książę Friedrich August von York und Albany (17641803) – luteranin, mianowany biskupem w 197. dniu życia przez swojego ojca Jerzego III Hanowerskiego, króla Wielkiej Brytanii.

1803 r. diecezja została sekularyzowana.Po II wojnie światowej większa część diecezji HamburgSzlezwik-Holsztyn, cześć Meklemburgii znalazła się w granicach NRD.W 1995 r. z diecezji osnabrückiej oficjalnie wyłączono administraturę apostolską w Schwerin, która przekształcono w archidiecezje hamburską, której podporządkowano biskupstwo w Osnabrück, liczące blisko 12 tys. km² w nowych granicach.

Biskupi Osnabrücka 

Klemens August Wittelsbach 1725–1761