Wawel 25 lipca 2016 -1000 lecie urodzin Kazimierza I Odnowiciela potomka Cesarza Karola Wielkiego -potomka Cesarza Ottona I – prawnuka Mieszka I i Dąbrówki

25 lipca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

25  lipca 1016 r  na Wawelu urodził się  Kazimierz Karol potomek Cesarza Karola Wielkiego 

praprawnuk Cesarza  Rzymskiego Ottona I i św Adelajdy dziedziczący tradycję Cesarstwa Rzymskiego

Kazimierz Karol wnuk Króla  Polski Bolesława Chrobrego  wychowywanego na władcę Polski  w Kwedlinburgu 

12 marca 1000 w Gnieznie koronowanego na Króla Polski przez Cesarza Ottona III


Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu)

władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.

Matka Kazimierza Rycheza urodzona w  997 r. na zamku Tomburg w pobliżu Bonn

była córką palatyna reńskiego Erenfrieda Ezzona i Matyldy, siostrzenicą Ottona III 
Miała dziewięcioro rodzeństwa, przy czym aż sześć sióstr.

Wszystkie one były mniszkami, co wskazuje na fakt, że odebrały staranne wykształcenie.

Rycheza także była osobą światłą – podobnie jak jej przyszły mąż Mieszko II Lambert

władała kilkoma językami (poza niemieckim także m.in. łaciną i greką).

"Poprzez to małżeństwo dynastia Piastów wchodziła do ścisłego kręgu najważniejszych europejskich dynastii.

W żyłach Rychezy płynęła krew zarówno panujących w Niemczech Ludolfingów,

jak i Karola Wielkiego i cesarzy bizantyjskich.

Potomkowie  Królowej Rychezy  i Mieszka dziedziczyli  tradycję Cesarstwa Rzymskiego

Kazimierz był praprawnukiem  Cesarza Ottona I i św Adelajdy   

2 lutego 962 r w Rzymie odbyła się koronacja prapradziadków Kazimierza 

Św. Adelajda, cesarzowa

2 lutego 1676 r na Wawelu koronowano w łonie matki

Teresę Kunegundę Sobieskę urodzoną 4 marca 1676 r na Wawelu 

matkę Cesarza Rzymskiego Karola VII koronowanego 

przez brata Arcybiskupa Kolonii Klemensa Augusta gdzie pochowano 

Królową Rychezę matkę Kazimierza Karola odnowiciela Polski 

Kazimierz był potomkiem  Cesarza Karola Wielkiego 

28 stycznia 814 r. w Akwizgranie zmarł 72 letni Karol Wielki

cesarz rzymski od 25 grudnia 800 r.

Podczas 46 lat rządów podbił niemal całą zachodnią Europę

tworząc imperium o powierzchni ponad miliona km kw.,

rozciągające się od rzeki Ebro po Łabę i Dunaj.

Przyszły cesarz nosił imię po słynnym dziadku – Karolu Młocie,

pogromcy Arabów pod Poitiers w 732 r.


Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie.

Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec.
W Polsce doszło do powstania ludowego, a w 1039(?) najazdu księcia Czech Brzetysława.

 W  1040 Kazimierz wspierany przez Matkę i jej rodzinę powrócił do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej.
W polityce zagranicznej oparł się na sojuszu z Rusią. W 1047  pokonał Masława i przywrócił polskie panowanie na Mazowszu.
Przeniósł z Gniezna do Krakowa główny ośrodek władzy państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo.
Ufundował opactwo benedyktynów w Tyńcu (1044).Zbrojnie opanował też zagarnięty przez Czechów Śląsk (1050) na zjeździe w Kwedlinburgu w 1054
zgodził się płacić za niego Czechom coroczny trybut.
Mając 10 lat w1026 został oddany taj jak wczesniej jego dziadek Król Bolesław Chrobry do klasztoru w Kwedlinburgu

 w celu zdobycia wykształcenia,złożył profesję zakonną i został oblatem, a w 1034 r. dostał od papieża dyspensę i wystąpił z zakonu.

Po śmierci ojca  Mieszka ster rządów miała  przejąć  jego matka  Rycheza-prawnuczka Ottona I i św Adelajdy 
W 1038, wykorzystując sytuację wewnętrzną Polski i panujące bezkrólewie, książę czeski Brzetysław I najechał zbrojnie Polskę, rabując ogromne bogactwa. Złupił on Wielkopolskę, niszcząc siedziby biskupie w Poznaniu i Kruszwicy. Ze zdewastowanej stolicy kraju, Gniezna, wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha, Radzyma Gaudentego i pięciu eremitów, krzyż złoty ofiarowany przez Mieszka I, który ważył trzy razy tyle co on sam, złote tablice wysadzane klejnotami i wiele innych kosztowności. Jak pisał Gall Anonim: "I tak długo wspomniane miasta pozostawały w opuszczeniu,że w kościele św. Wojciecha Męczennika i św Piotra Apostoła dzikie zwierzęta znalazły legowiska." Ponadto żołnierze czescy zburzyli budowle sakralne w Poznaniu, które zostały wzniesione przez Mieszka I na uroczystość chrztu Polski, a także splądrowali grobowiec tego władcy, czego dowodem była m.in. czeska moneta odnaleziona w ruinach. Brzetysław zrujnował również zamek oraz kościół kamienny na wyspie Jeziora Lednickiego w Wielkopolsce. Z Giecza, którego ludność poddała się bez walki, przesiedlił licznych rzemieślników do Czech, do miejscowości zwanej odtąd Hedčany (od czeskiej nazwy Giecza – Hedeč). W drodze powrotnej Brzetysław zabrał Polsce Śląsk oraz Małopolskę.
 Kazimierz, przebywający dotychczas na Węgrzech na dworze króla Stefana I , po jego śmierci w sierpniu 1038 r. udał się do Niemiec, gdzie korzystne koligacje miała jego matka Rycheza. W 1039 nowy król, Henryk III, udzielił mu militarnego (hufiec ok. 500 ciężkozbrojnych rycerzy niemieckich) i finansowego wsparcia. Cesarz obawiał się bowiem zbytniego wzmocnienia Brzetysława czeskiego. Pomoc okazał również książę ruski Jarosław Mądry, którego siostrę, Marię Dobroniegę, pojął Kazimierz za żonę. Odnowiciel powrócił do Wielkopolski, a w 1040 roku dokonał wyprawy na Śląsk. Na mocy układu w Ratyzbonie z 1041, Brzetysław zrzekł się wszystkich ziem polskich (w tym Małopolski), poza częścią Śląska

Plik:Kazimierz Odnowiciel (2).jpg

Niezniszczony Kraków stał się główną siedzibą polskiego księcia.

W 1046 roku Kazimierz ponownie spróbował odzyskać Śląsk, co doprowadziło do spotkania z Brzetysławem I u króla niemieckiego w Merseburgu, a potem w Miśni, gdzie zawarto układ pokojowy.
 W 1047 roku, przy wsparciu zbrojnym Jarosława, Kazimierz zaatakował Mazowsze i pokonał Miecława. Przyłączył wówczas Mazowsze oraz zapewne Pomorze Gdańskie, jako że w bitwie zostali pokonani sojusznicy Miecława – książęta pomorscy.
W 1050 roku Kazimierz Odnowiciel ponownie wyprawił się na Śląsk i ostatecznie go zajął. Spowodowało to skargę Brzetysława I czeskiego do cesarza Henryka, co doprowadziło do zjazdu w Goslarze w listopadzie tego samego roku, na którym Kazimierz zapobiegł groźbie interwencji niemieckiej. Spór o ziemie te rozstrzygnięto ostatecznie na zjeździe w Kwedlinburgu. Śląsk pozostał przy Polsce, a Kazimierz Odnowiciel zobowiązał się płacić Czechom coroczny trybut w wysokości 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota.
 W 1046 odnowił biskupstwo krakowskie. Nowym biskupem został mnich iroszkocki Aron. W 1051 odnowione zostało biskupstwo wrocławskie z siedzibą w Ryczynie, które prawdopodobnie podporządkowano zwierzchnictwu metropolity magdeburskiego. Nowym biskupem wrocławskim został Hieronim. W 1051 roku wsparł cesarza Henryka w wyprawie przeciwko Andrzejowi I węgierskiemu, podczas której oddziały polskie wzięły udział w bitwie o most nad Rabanicą (Repczą). 
Kazimierzowi nie udało się jednak odnowić arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Przypisuje się fundację klasztoru benedyktynów w Tyńcu. Zamiast utrzymywać stałą drużynę wojów zapoczątkował on zwyczaj nadawania ziemi rycerzom w zamian za służbę wojskową. Starania o odbudowę kraju po kryzysie sprawiły, że Kazimierz został obdarzony przydomkiem Odnowiciela.
 Kazimierz Odnowiciel zmarł 19 marca 1058 roku w Poznaniu, a jego ciało spoczywa w Katedrze Poznańskiej. Podczas swojego drugiego, trwającego osiemnaście lat panowania, doprowadził do przywrócenia państwowości polskiej i odzyskał dla Piastów państwo w takich granicach, w jakich otrzymał je od Mieszka II.
Kazimierz Odnowiciel prawdopodobnie w 1041 roku poślubił Dobroniegę (ur. w okr. 1010–1016, zm. 13 grudnia 1087) – córkę Włodzimierza I Wielkiego.

Z tego małżeństwa pochodzili:
 
Bolesław II Śmiały (ur. ok. 1042, zm.  3 kwietnia 1081– książę Polski (1058-1076), król Polski (1076-1079),
Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102) – książę Polski (1079-1102),
Mieszko (ur. 16 kwietnia 1045, zm. 28 stycznia 1065) – hipotetyczny książę Kujaw od 1058,
Świętosława Swatawa (ur. 1048, zm. 1 września 1126) – żona Wratysława II,

z dynastii Przemyślidów, księcia ołomunieckiego (1055-1056, 1058-1061), księcia Czech (1061-1085) oraz króla Czech (1085-1092),
Otto (ur. zap. 1047 lub 1048, zm. zap. 1048) – otrzymał imię po Ottonie, księciu Szwabii
2 córkę Rychezę (ur 1018 , zm. po 1052), – żonę Beli I, króla Węgier (1060–1063)-matkę św Władysława 
3 córkę Gertrudę (ur. ok. 1025, zm. 4 I 1108) – żonę Izjasława I, wielkiego księcia kijowskiego (od 1054).

Dziadek 9 letniego Kazimierza Odnowiciela-

Pierwszy Król Polski   Bolesław Chrobry koronowany został  18 kwietnia 1025 r w Gnieznie –

jego rodzice Mieszko II i Rycheza zostali koronowani w tym samym roku 25 grudnia 1025r.,
 Jego Ojciec Mieszko otrzymał od Matyldy Szwabskiej dar w postaci księgi modlitewnej z listem wychwalającym polskiego księcia.
W 1031r. rozpoczął się kryzys dynastyczny.

Jego Ojciec Mieszko uciekł do Czech, gdzie jednak został uwięziony przez księcia Udalryka.
W kraju władzę przejął Bezprym, który wygnał żonę Mieszka, jego matkę Rychezę wraz z dwójką dzieci do Niemczech.
W 1032r. Bezprym został zamordowany.

 W tym czasie Mieszko II odzyskał wolność i zwrócił się do cesarz Konrada II o pomoc.

                                                                                                                                                                      KAZIMIERZ I ODNOWICIEL

(1038-1058)

potomek Cesarza Karola Wielkiego 

Święci cesarze rzymscy 

wnuk Króla Jana III Sobieskiego 

Cesarz Rzymski  Karol VII

Cesarz   Karol VII   Cesarzowa Maria Amalia

ilustracjaMaria Amalia Austriaczka

                                                                                                                                                  Regentka Bawarii  Teresa Kunegunda Sobieska urodziła się

                                                                                                                                                                        4 marca 1676 r na Wawelu 

wnuczka Teresy Kunegundy

prawnuczka Króla Jana III Sobieskiego 

Cesarzowa Rzymska 

Maria Józefa Antonina Walburga Felicitas Regula Wittelsbach

Monachium 

Królowa Polski w Licheniu 

Królowie Polscy na Wawelu

1939…….