25 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Wielki Piątek -święto Zwiastowania NMP

 25 marca 2016   Wielki Piątek 

 Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego

 Jezusa Chrystusa.   

zdjecie

25 marca 1945  Dachau umiera O Hilary Januszewski 

24 marca 2016 –Nowy Kosciół patrz telewizja Trwam 

słuchaj   Judasza 

4 marca 2016  w  Jemenie islamscy terroryści zamordowali  cztery siostry misjonarki miłości.

Zaginął również ich kapłan – Tom Uzhunnalil,

4 marca 2016 porwany  ma być ukrzyżowany 25 marca 2016 

25 marca 2016 obchodzimy  25 rocznicę śmierci założyciela Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i III Zakonu Bractwa,

śp. abpa Marcela Lefebvre’a (1991 – 25  marca  2016).

Dziękujemy Panu Boga za życie i dzieło śp. Arcybiskupa – Deo gratias!

czytaj 

Wieczorem 7 marca, w dzień święta św. Tomasza z Akwinu,

Jego Wielebność celebrował Mszę św. w Ecône w intencji przyjaciół i dobroczyńców w Valai miał dla nich konferencję na temat sytuacji w Kościele,

jak i naszych obowiązków w walce i w pracy o instytucje kościelne. Dnia następnego odprawił po raz ostatni Mszę św. i pomimo mocnych bóli wyruszył do Paryża 
W poniedziałek 11 marca był już w szpitalu .Piętnastego marca lekarze orzekli koniecznośc operacji. W niedzielę Męki Pańskiej, Jego Ekscelencja mógł po raz ostatni przyjąć Komunię świętą. Operacja miała miejsce 18 marca rano, pojawiły się komplikacje z sercemW sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową chory wyznał ks. Simoulinowi, że ofiarował swoje cierpienie za Bractwo i za Kościół.To były właściwie ostatnie jego słowa.Około godziny 3 minut 30 zmarł 

Boża Opatrzność sprawiła 

Łączność  Kardynała Lefebvre;a z Kardynałem Węgier  

4 marca 1944 r w Słońsku ( siedziby Jochanitów )zamordowano Ojca Kardynała Lefebvre

4 marca 1944 Hitler twierdził że Polacy to Niezwykły Naród 

4 marca 1944 ks. prałat Józef Pehm został mianowany przez papieża Piusa XII 

biskupem Veszprém i otrzymał sakrę biskupią 25 marca 1944 r 

4 marca 1944  agenci gestapo zamordowali Józefa Dambka z Gryfa Pomorskiego 

Do tego zadania użyto gestapowca Jana Kaszubowskiego vel Hansa Kassnera. w tym czasie  agenta NKWD, umiejscowionego  w obozie Stutthof

 gdzie zastępcą komendanta był dziadek Donalda Tuska uczestnik 22 marca 1940 Wielki Piątek likwidacji 66 więzniów KZ Stuthof 

 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Pomorze UB wspólnie z NKWD wymordowało kierownictwo gryfowców,

setki innych wywieziono na Sybir-agenci przejeli IPN  szkoleni przez agentkę Elżbietę Zawadzką 

promowaną do dziś jako – generał 

Kardynał Biskup  József Mindszenty József Mindszenty, właśc. József Pehm

(ur. 29 marca 1892 w Csehmindszent, zm. 6 maja 1975 w Wiedniu) – Sługa Boży , kardynał, prymas Węgier w latach 1945-1974.

3 maja 1915      Ingolstadt  zaprogramowano KZ Dachau 

7 czerwca 1915   początek oficjalny  6 mln Żydów dla  ustanowienia państwa Izrael. 

12 czerwca 1915 Józef Pehm otrzymał święcenia kapłańskie 

1 lutego 1917 ks. Józef Pehm został nauczycielem w gimnazjum w pobliskim Zalaegerszeg, gdzie później przez długie lata był proboszczem.

Tu za namową rodziców, biskupa i znajomych objął redakcję komitatowej (wojewódzkiej) gazety „Vármegyei Újság” i został rajcą miejskim.

Później ks. Pehm założył własną gazetę „Zalamegyei Újság”.

Podczas rewolucji na Węgrzech w 1919 przyszły kardynał stracił ukochanego dziadka, a sam dostał się do komunistycznej niewoli.

Za namową eskortującego go sierżanta uciekł, ale po drodze w Zalalövő znów został uwięziony przez czerwonych żandarmów. 

15 maja1919 go wypuszczono, ale wbrew zakazom komunistycznych władz odprawił mszę świętą i znów go aresztowano.

Wolność odzyskał dopiero na początku sierpnia 1919, po upadku rebelii.

József Mindszenty

 

 

 

 

1924 ks. Pehm został mianowany opatem tytularnym klasztoru Pornó, a w 1937 został prałatem papieskim.

4 marca 1944 ks. prałat Józef Pehm został mianowany przez papieża Piusa XII 

biskupem Veszprém i otrzymał sakrę biskupią 25 marca 1944 r 

 Do Veszprém biskup Mindszenty przyjechał 29 marca 1944, w dniu swoich 52 urodzin po kryjomu

Był wówczas poszukiwany przez Gestapo z powodu pomocy, której udzielał polskim uchodźcom. ,

kilka dni później biskup Mindszenty wraz ze swym sekretarzem ks. László Lékaimzostał uwięziony przez gestapo

– w więzieniu w Sopronkőhida, skąd został uwolniony dopiero w lipcu 1944 po interwencji regenta Miklósa Horthyego.

Biskup i jego sekretarz zostali powtórnie uwięzieni w Sopronkőhida 27 listopada 1944, po przewrocie Szálasiego.

Wraz nim więziono trzech byłych premierów (księcia Maurycego EsterházyegoMiklósa Kállayego i Gézę Lakatosa)

i wielu parlamentarzystów, sędziów, oficerów, artystów, księży i uczonych.

Po śmierci prymasa Justyniana Serédiego papież Pius XII w październiku 1945 mianował biskupa Mindszentyego arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier.

W lutym 1946 roku abp. Mindszenty otrzymał kapelusz kardynalski z tytułem prezbitera Santo Stefano al Monte Celio.

Po przejęciu władzy przez komunistów pod kierownictwem Rákosiego w 1947 i rozpętaniu policyjnego terroru na pełną skalę, po pięciogodzinnej rewizji w pałacu prymasowskim,26 grudnia 1948 prymas Mindszenty został aresztowany przez ÁVH i rok później w procesie pokazowym „skazany” za zdradę stanu na dożywotnie więzienie

Po śmierci prymasa Justyniana Serédiego papież Pius XII w październiku 1945 mianował biskupa Mindszentyego arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier. W lutym 1946 roku abp. Mindszenty otrzymał kapelusz kardynalski z tytułem prezbitera Santo Stefano al Monte Celio.

Po przejęciu władzy przez komunistów pod kierownictwem Rákosiego w 1947 i rozpętaniu policyjnego terroru na pełną skalę

26 grudnia 1948 prymas Mindszenty został aresztowany przez ÁVH i rok później w procesie pokazowym „skazany” za zdradę stanu na dożywotnie więzienie.

Zarzucono mu, że sprzeciwiał się wprowadzeniu na Węgrzech republiki i polityce państwa komunistycznego, m.in. nacjonalizacji szkół katolickich.

Prymas Mindszenty został uwolniony podczas rewolucji węgierskiej w 1956.

Po interwencji radzieckiej 4 listopada 1956, stłumieniu powstania i zajęciu Węgier przez Armię Czerwoną prymas schronił się w ambasadzie USA w Budapeszcie,

gdzie przebywał przez następne 15 lat.. Prymas Mindszenty twardo odmawiał jakichkolwiek, choćby pozornych ustępstw na rzecz komunistów.

Papież Paweł VI interweniował u władz węgierskich, które 28 września 1971 zgodziły się na przejazd prymasa przez Węgry do Rzymu.

 23 października 1971 prymas przeniósł się do Wiednia, aby być bliżej ojczyzny. Przed wyjazdem jeszcze koncelebrował mszę świętą z papieżem.

Pozbawiony godności prymasa Węgier, ostatnie lata życia Mindszenty spędził na emigracji w Wiedniu, w Pazmaneum, często wyjeżdżając do znanego miejsca pielgrzymek w Mariazell.

Tam też został pochowany po śmierci 6 maja 1975 w Wiedniu.

Prezbiterat 12 czerwca 1915
Nominacja biskupia 4 marca 1944
biskup Veszprém
Sakra biskupia 25 marca 1944
Kreacja kardynalska 18 lutego 1946
Pius XII
Kościół tytularny Santo Stefano al Monte Celio

 

25 marca 1944  w dniu Sakry Biskupiej Kardynała Węgier

25 marca 1944  Kraków Kosciół św Tomasza  Biskup Teodor Kubina udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom

Seminarium Duchownego z Częstochowy .Jednym z Kapłanów był Biskup Bareła   przyczynił się do tego Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

25 marca 1944 r., w szpitalu obozowym na Majdanku zmarł 60 letni ksiądz Emilian Kowcz,

25 marca  1944 r w Białych zamordowano 80 Polaków 

25 marca 1944 roku ucieczka – z obozu jenieckiego pod Żaganiem  76 alianckich oficerów.

Biskup Stanisław Czajka 

Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

Ksiądz biskup Stanisław Czajka urodził się 13 listopada 1897 r. we wsi Kamienna, w gminie Chodecz, w powiecie włocławskim, w guberni warszawskiej.ks. Franciszek Świetlicki zapewnił pieniądze na jego naukę.Po ukończeniu szkoły elementarnej 13-letni Stanisław wstąpił do Gimnazjum Księży Pijarów w Piotrkowie Trybunalskim.  musiał przerwać naukę i powrócić do rodziców, ponieważ wybuchła I wojna światowa,Wychowany po katolicku w domu rodzinnym jako wyjątkowo gorliwy ministrant i wdzięczny ks. Świetlickiemu za umożliwienie mu dalszej nauki zdecydował się wstąpić do Seminarium Duchownego we Włocławku. W początkowych dwóch latach wojny ukończył naukę w zakresie średnim w Liceum Piusa X we Włocławku, a od 1917 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne.Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1921 r. w bazylice włocławskiej z rąk biskupa włocławskiego ks. Stanisława K. Zdzitowieckiego.W listopadzie 1921 r. został  wikarym  parafii św. Barbary w Częstochowie -W 1925 r. ks. Czajka został inkardynowany do diecezji częstochowskiej. Współorganizował Zjazdy Młodzieży na Jasnej Górze. Należał do Koła Księży Prefektów w Częstochowie.Podjął w tym czasie studia z zakresu prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a od 1927 r. studiował prawo kanoniczne  w Lublinie ukonczone doktoratem  31 października 1930 r.Po powrocie do diecezji ks. bp Teodor Kubina mianował go obrońcą węzła małżeńskiego i sprawiedliwości.12 stycznia 1933 r został wykładowcą   KUL .Po nagłej śmierci rektora częstochowskiego seminarium duchownego w Krakowie ks. dr. Karola Makowskiego ks. Czajka został mianowany 30 września 1936 r. jego następcą. – w tym czasie napisał rozprawę „Powołanie kapłańskie i obowiązki kapłańskie w świetle uchwał I Synodu Plenarnego na Jasnej Górze 1936 roku”. Rozprawa oddana do druku w 1939 r. w Sosnowcu zaginęła w czasie okupacji hitlerowskiej.Tragizm wojny dotknął seminarium częstochowskie już w pierwszych dniach po wejściu Niemców do Krakowa. Przełożeni wraz z dużą grupą kleryków przebywali w gmachu seminaryjnym. Hitlerowcy  2 listopada 1939 r. nakazali dotychczasowym mieszkańcom opuścić budynek.Odtąd wielka odpowiedzialność za losy, a nawet życie kleryków i przełożonych spoczywała na księdzu rektorze. Seminarium znalazło chwilowe schronienie w klasztorze Ojców Bernardynów. 6 listopada  1939  Niemcy aresztowali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i zakazali uczelni działalności akademickiej.  Ksiądz rektor wraz z ks. bp. Kubiną znalazł większe pomieszczenie w Katolickim Domu Akademickim ks. dr. Stanisława Sapińskiego w Krakowie. Zaangażował kilku ocalałych przed wywiezieniem do obozu uniwersyteckich pracowników naukowych, a także powierzył zajęcia naukowe przełożonym seminarium częstochowskiego.