25 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Wielki Piątek

 

25 marca 2016  Wielki Piątek Rok Bożego Miłosierdzia 

25 marca  1945 r była Niedziela Palmowa 

objawia się w Amsterdamie 

Matka Boża wszystkich Narodów  

Pani Wszystkich Narodów stoi pośrodku świata, przed Krzyżem.

jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka.

25 marca 1945  Dachau umiera nr 27.648 Karmelita Hilary Januszewski 

przełożony Sanktuarium Matki Bożej na Piasku w Krakowie 

25 marca 1945 -Stuthof ewakuacja morska więzniów 

25 marca 1944  Kraków Kosciół św Tomasza  

Biskup Teodor Kubina udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom

 Seminarium Duchownego z Częstochowy .

Jednym z Kapłanów był Biskup Bareła   przyczynił się do tego Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

25 marca 1944 r., w szpitalu obozowym na Majdanku zmarł 60 letni ksiądz Emilian Kowcz,

25 marca  1944 r w Białych zamordowano 80 Polaków 

25 marca 1944 roku ucieczka – z obozu jenieckiego pod Żaganiem  76 alianckich oficerów.

25 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia

Dzień pierwszy Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego,

a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność,

jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.

Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników.

Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków.

Amen.

W czasie sumy przed duszą przesunęła się znowu słodka, przecudna postać Matki Niepokalanej,
ale w innej koronie, niż Ją widziałam z rana.
Zdziwiona wpatrywałam się w tę koronę i odczytałam „Polonia" – litery ułożone były z jasnych, jak gwiazdy, drogich kamieni.
Litania do Niepokalanego Serca Maryi
 
Maryja z majestatem królewskim błogosławiła Polskę na cztery strony, nazywając ją miłym Jej Sercu królestwem.
 
 „Kiedy szatan dojdzie wszędzie do władzy, kiedy zawładnie większością dusz,
kiedy jego niezmierzona pycha pozwoli mu uwierzyć,że może unicestwić dobro,stworzenie,
a nawet dusze, kiedy prawdziwa wiara przetrwa tylko w kilku duszach,
bo światłość zostanie ograniczona do jednego lub dwóch ognisk,
gdyż wszyscy wahający się ulegną pokusom szatana,
wówczas dokona się decydujączwycięstwo boskiego miłosierdzia,
które położy kres królestwu kłamstwa i przygotuje drogę powszechnemu pokojowi.
W momencie gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest „Panem świata” 
i będzie się przygotowywał,by zasiąść na tronie, wyrwę mu łup z rąk.
Ostateczne zwycięstwo będzie należeć wyłącznie do Mego Boskiego Syna i do mnie.”
Unikniemy zasłużonej kary, chroniąc się pod płaszczem Maryi Królowej Polski i błagając o Jej matczyną pomoc.
Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechu. 
Cały niebiański dwór aniołów i świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu.
„Pogrążony w grzechu świat musi, zgodnie z moją sprawiedliwością, być unicestwiony.”
Wówczas zobaczyłam, jak Jezus – Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym
i błagał o łaskę dla świata. 
Rzucił się do stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc:
Ojcze, jestem Twoim Synem.To Ty chciałeś, abym umarł za świat.”