25 sierpnia 2016 Królowa Polski Małgorzata -św Ludwik i św Siostra Faustyna

25 sierpnia 2016  Rok Bożego Miłosierdzia  

Święta siostra Faustyna Kowalska SEKRETARKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA obchodzi w Niebie 111 rocznicę urodzin 

17 wrzesnia 1962 na grobie Siostry Faustyny w Łagiewnikach z 6 siostrą  Felicją Faustyną ( Cud Siostry Faustyny )

 Święty Józef Kalasanty, prezbiter ,  Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, dziewica , Błogosławiona Maria del Transito od Jezusa Sakramentalnego, dziewica , Błogosławiona Maria Troncatti, zakonnica

25 sierpnia 1270 w Berlinie  w dniu śmierci św Króla Ludwika urodziła się Małgorzata Brandenburska Królowa Polski 

ilustracjailustracja

25  sierpnia 1270 umierakról ziemskich królów św Ludwik    patron św Ludwika Martin

św Ludwik  król Francji od 1226 (panował 44 lata), syn  Ludwika VIII z dynastii Kapetyngów-praprawnuk Ludwika  VI Grubego   praprawnuka Hugo Kapeta  Hugo Kapet był wnukiem Króla Niemiec i Polski Henryka Ptasznika Ojciec Sw Ludwika –Ludwik objął tron francuski po śmierci swojego ojca, Filipa II Augusta, 14 lipca 1223. Koronacja jego i jego żony – Blanki Kastylijskiej nastąpiła 6 sierpnia 1223, w katedrze w Reims.1 listopada 1223 Ludwik wydał edykt zabraniający arystokracji francuskiej pożyczania pieniędzy od Żydów

Święty dżentelmen: św. Ludwik IX, Król FrancjiLudwik umiłował modlitwę, zwłaszcza Mszę Świętą. Uczestniczył codziennie we dwóch, a w czasie podróży asystowali mu kapłani śpiewający liturgię godzin.Święty król wraz ze swoją wierną żoną Małgorzatą wychował jedenaścioro dzieci.- instrukcje przekazane najstarszemu synowi-fragment

Najpierwszą rzeczą, jaką ci polecam, miły synu, jest serdeczna miłość Boga, albowiem bez niej nie ma zbawienia. Jeśli miałbyś kiedykolwiek zamiar popełnić grzech śmiertelny, bądź raczej gotów dać sobie poobcinać wszystkie członki i stracić życie wśród najokropniejszych męczarni.Jeśli Bóg ześle na ciebie zmartwienia i choroby, dziękuj Mu za to i pomyśl, że dzieje się to dla twego dobra i że zasłużyłeś na gorsze kary, służąc Mu źle i działając częstokroć przeciw Jego woli; jeśli zaś Bóg ześle na ciebie coś dobrego, bądź Mu wdzięczny i strzeż się, aby nie popaść w pychę lub inną jaką zdrożność, gdyż wielki to grzech odwdzięczać się złym za dobre.

Św. Faustyna o tym, jak będzie wyglądało ponowne przyjście Pana Jezusa na Ziemię!Rodzice św. Teresy kanonizowani

111 rocznica urodzin św Siostry Faustyny -Sekretarki Bożego Miłosierdzia której „Dzienniczek” jest przygotowaniem na powtórne przyjście Pana Jezusa i na koniec świata .

25 marca 1938 ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: –  Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim Aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca, Ja współczuję z tobą. (Dz 635) czytaj

Królowa Polski Małgorzata Brandenburska 

Ojciec Polskiej Królowej Małgorzaty Albrecht III (ur. ok. 1250, zm. 1300) – margrabia brandenburski  od 1267 z dynastii askańskiej.Był trzecim synem margrabiego z Salzwedel Ottona III Pobożnego i jego żony Bożeny, córki króla Czech Wacława I.-Matka Matylda  córka  króla duńskiego Krzysztofa I.
Prapradziadek Polskiej Królowej Małgorzaty  ze strony Ojca Otton (Otto) I (ur. ok. 1130, zm. 7 marca 1184) – margrabia brandenburski od 1170, syn i następca Albrechta Niedźwiedzia z dynastii askańskiej.
Po śmierci ojca, która nastąpiła 18 listopada 1170, objął rządy w marchii.Fundator klasztoru cysterskiego w Lehninie. Był dwukrotnie żonaty.Pierwszą żoną, poślubioną 6 stycznia 1148 w Kruszwicy, była Judyta, córka Bolesława III Krzywoustego, księcia polskiego. Po jej śmierci, która nastąpiła w pierwszej połowie lat 70. XII wieku (1171-1175), ożenił się, w kwietniu 1176,  z Adelajdą. Z pierwszego małżeństwa pochodziło dwóch synów: Otton i Henryk (późniejszy hrabia Gardelegen. Adelajda urodziła mu  syna, Albrechta.Margrabia zmarł 7 marca 1184 i został pochowany w klasztorze cysterskim w Lehninie. 
Prapradziadek -onrad II von Landsberg (ur. przed 13 września 1159, zm. 6 maja 1210) – syn margrabiego Dedona III (V) z dynastii Wettynów.Po śmierci ojca w 1190 został margrabią Dolnych Łużyc (niem. Niederlausitz, część Marchii Miśnieńskiej).Prababcia Elżbieta córka księcia polskiego Mieszka III Starego, wdowa  po księciu czeskim Sobiesławie II.

 Prapradziadek-Przemysł Ottokar I; ur. ok. 1155, zm. 15 grudnia 1230 w Pradze) – książę Czech w latach 1192-1193 i 1197-1198, król w latach 1198-1230 z dynastii Przemyślidów. 15 sierpnia 1198 otrzymał od króla niemieckiego Ottona IV Welfa koronę królewską (koronowany w 1203, potwierdzenie koronacji przez papieża w 1204).26 września 1212 z rąk cesarza Fryderyka II otrzymał w Bazylei Złotą Bullę Sycylijską, potwierdzającą dziedziczność korony czeskiej.
Pradziadek Elżbiety -Henryk II Pobożny był trzecim pod względem starszeństwa synem Henryka I Brodatego i świętej Jadwigi z Andechs  BABCIA św Jadwigi  -Jadwiga Bawarska zm. 16 lipca 1176  w DACHAU

Wnuczka Ottona III   założyciela Berlina  i  Bożeny .Praprawnuczka Ottona I   brandenburskiego ,Praprawnuczka Króla Czech Przemysława Ottokara I 

Praprawnuczka św Jadwigi Sląskiej i Hernryka Brodatego ( potomka Królowej ,Rychezy )Prawnuczka Anny i Henryka Pobożnego 

Wyszła ponownie za mąż 24 wrzesnia 1302 r za swojego krewnego księcia Saksonii-Lauenburg  – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego Albrechta III. Zmarła 10 kwietnia 1315, została pochowana w katedrze wRatzeburgu.

Ilustracja

Ratzenburg

Pierwsza wzmianka o Berlinie pochodzi z 1237

Dziadek Małgorzaty zmarł   9. października 1267 w Brandenburg an der Havel 

{{{nazwa klasztoru}}}

Klasztor Chorin

 Burg Stargard, 1236

Klasztor Dominikanów św Pawła

Berlin pełnił rolę historycznej stolicy BrandenburgiiPrusCesarstwa Niemieckiego,Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Po 1945 wschodnia część miasta była stolicą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, natomiast pozostała tworzyła Berlin Zachodni – otoczona murem (od 1961) enklawa na terenie NRD. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 Berlin został ponownie stolicą Niemiec, siedzibą prezydenta (od 1994), niemieckiego Bundestagu (od 1999) i Bundesratu (od 2000)Gdy na teren dzisiejszego Berlina dotarli wojowie Karola Wielkiego, to zamieszkiwany był on przez zachodniosłowiański związek plemienny określający się jako Hawelanie.W pierwszej połowie XII wieku do okolic dzisiejszego Berlina granicę polskich wpływów przesunął książę Polski Bolesław III KrzywoustyJeszcze w XII wieku istniało na tym obszarze słowiańskie Księstwo Kopanickie, które w latach 50-tych XII wieku było lennem Polski. w drugiej połowie XII wieku obszar znalazł się w granicach Marchii Brandenburskiej. Około 1200 był już poddany pełnej kolonizacji niemieckiej głównie z Saksoniioraz terenów dzisiejszej Holandii. Przez Berlin-Cölln przebiegała trasa Via Imperii, łącząca Szczecin z Rzymem. W 1307 zbudowano wspólny ratusz dla obu miast.W pierwszej połowie XVII w. miasto odwiedził późniejszy król PolskiJan Sobieski. W 1650 rozpoczęto budowę Twierdzy Berlin. 27 sierpnia 1922 do sądu w Berlinie wpływa wniosek o rejestrację Związku Polaków w Niemczech. 3 grudnia 1922 sąd zatwierdza statut i odbywa się pierwsze Walne Zebranie Związku,W 1930 Berlin został siedzibą katolickiej diecezji berlińskiej.Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 Berlin stał się stolicą III Rzeszy. W 1936 odbyły się w Berlinie igrzyska olimpijskie. W czasie alianckich bombardowań i walk o zdobycie Berlina przez wojska radzieckie i polskie, znaczne obszary zabudowy zostały dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi.Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na 4 sektory okupacyjne przez aliantów 

 Dzisiejszy dzień ofiarowałam za kapłanów; w dniu tym więcej cierpiałam niż kiedykolwiek: i wewnętrznie, i zewnętrznie. Nie wiedziałam, że w jednym dniu tyle wycierpieć można.