26 czerwca 2007 Muzeum Historii Żydów Polskich-na miejscu krematorium KL Warschau 19 lipca 1943 -20 lipca 1944

Muzeum Historii Żydów Polskich

dlaczego  26 czerwca 2007 ? 

Muzeum żydów w Warszawie zbudowano na miejscu krematorium KL Warschau !

 Wmurowanie aktu erekcyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich

Kaczyński i ,,Lolek ,, Król Polski -Rabin Israel Lau organizacja POLIN -Auschwitz

2007 06 26 lech kaczynski a01.jpg

26 czerwca 1295 r -Gniezno  koronacji Króla Polski Przemysława II prawnuka św Jadwigi z Andeks
26 czerwca 1295 -Gniezno Koronacja  Królowej Polski  Małgorzaty Welf Askańskiej
 praprawnuczki św Jadwigi z Andeks,prawnuczki Sambora II
Prawnuk Sw Jadwigi -Król Polski Przemysł II był synem Przemysła I i Elżbiety

– wnuczki św Jadwigi i Henryka Brodatego
urodził się 14 października 1257 r w Poznaniu po śmierci ojca Przemysława II 4 czerwca 1257 r
Ceremonii koronacji  przewodniczył arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka
Była to pierwsza koronacja króla Polski po upływie ponad dwustu latach 
Przywracając Królestwo Polskie,
Przemysł II,przyjął za swój herb orła białego w złotej,

otwartej koronie w czerwonym polu. 
Od owego herbu wywodzi się dzisiejsze godło Polski i polskie barwy narodowe.-akt ich  koronacji wzmocnił tożsamość Polaków

jako zjednoczonego narodu.

13 czerwca 2013 po wyborze Papieża Franciszka 

Rabin Dawid  Lau od 2000 r wielokrotnie uczestniczy w chrzcie statków razem z księdzem katolickim

od 2013 jest naczelnym rainem Izraela. 

 Rabin Izraela Israel Meir Lau przewodniczący Yad Vashem zwany,, Lolkiem,,

który razem z synem Rabinem Dawidem Lau uczestniczył

 27.01.2014 r w Krakowie  w obradach  Knesetu

Od 37 pokoleń przodkowie Meira Lau byli praktykującymi rabinami.-

Spośród przodków rabin Meira Lau wymienia  Rabina  Saula Wahla,

który miał być okrzyknięty przez szlachtę 18 sierpnia1587 królem Polski.

21 września 1993 r  w Castel Gandolfo spotkał się po raz kolejny z Janem Pawłem II

Frankista Czesław Ryszka w książce wydanej w 1995 r  ,,Papież końca czasów ,,na str 104 pisze 

W Krakowie podczas II wojny światowej pewien żydowski chłopiec został przygarnięty przez małżeństwo o nazwisku Jakowicz.

Kapłan odmówił chrztu, Owym kapłanem był… ks. Karol Wojtyła, a chłopcem….

Meir Lau aktualnie najwyższy rabin Jerozolimy.

Ich spotkanie nastąpiło podczas pielgrzymki papieskiej do Jerozolimy.

Muzeum Historii Żydów Polskich

We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim

2007 06 26 lech kaczynski 06.jpg

Budynek został udostępniony publiczności 19 kwietnia 2013

 otwarcie wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich” przez prezydentów:

Polski Bronisława Komorowskiego i IzraelaRe’uwena Riwlina odbyło się 28 października 2014

W uroczystości wzięli takżepremier Ewa Kopaczmarszałek SejmuRadosław Sikorski

marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 

oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Gmach muzeum od strony ul. Zamenhofa. Widoczne główne wejście w kształcie hebrajskiej litery taw

 Obóz Koncentracyjny w Warszawie 19 lipca 1943-20 lipca 1944 

Artykuł ten dedykuję mojej babci Teresie Gawrońskiej z domu Tomaszewska.

Ukochana Babciu ślubuję Ci, że nigdy nie zapomnimy Ciebie i twego pierworodnego syna Władysława mojego wuja,

oraz tych którzy zabrali do go KL Dachau, za to że odmówiłaś podpisać niemieckiej listy narodowej.

Nigdy nie zapomnimy tych co zamordowali twego męża Józefa w 1939 roku, 

a mojego dziadka i tego, że totalitarni zbrodniarze pozbawili nas wspólnoty rodzinnej, będąc rozdarci przymusową emigracją.

Tak mi dopomóż Bóg. czytaj   oglądaj 

20 lipca 1944 roku W. Koppe który po wojnie był dyrektorem fabryki czekolady w Hamburgu 

wydał rozkaz aby opróżniono Lagry z Polaków. Wywieziono ich do Dachau, Landsberg, Muhldorf,

Kaufering, Gross-Rosen i Ravensbruck. Ewakuację KL Warschau przeprowadzono w dniach 28 – 31 lipca 1944 roku.

 

16 lutego 1943 r  Henryk Himmler SS pisząc do szefa

Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS Oswalda Pohla

zlecił   w warszawskim getcie utworzyć obóz koncentracyjny dla Polaków 

W lipcu 1943 Oswald Pohl pisał do Himmlera:
Melduję, iż na terenie getta warszawskiego został wzniesiony obóz koncentracyjny i pierwszych 300 więźniów

wprowadzono dnia 19 lipca 1943 r 

19 lipca 1943 r., amerykańskie samoloty zbombardowały Rzym: czytaj 

9125 bomb zostało zrzuconych przez 690 samolotów, łączna waga materiału wybuchowego wynosiła 930,30 ton;

ofiar śmiertelnych było blisko 1800 –

Wieczne Miasto, przestał istnieć.

Na duchu podniosła przestraszonych ludzi opatrznościowa wiadomość, że po południu,

ok. godz. 17.30, odwiedzi dzielnicę San Lorenzo Papież

Pius XII, szeroko rozpostarł ramiona, jakby chciał do siebie wszystkich przygarnąć i tak już z nimi pozostać

czytaj 

19 lipca 1943 – Matka Boża dyktowała w Siekierkach litanię 

KU pokrzepieniu! Orędzie z Siekierek wciąż aktualne! Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał!

19 lipca 1943

 Więźniowie ci zostali przywiezieni z Buchenwaldu. Mieli oni nadzorować więźniów, pełniąc funkcje kapo.

Kolejne transporty z więźniami pochodziły z Auschwitz-Birkenau.

Osadzano Żydów niepolskich.z Grecji, Francji, Niemiec, Austrii, Belgii i Holandii. Raz w końcu listopada 1943 r.,  przywieziono  50 polskich Żydów.

W 1944 r. do obozu przybyło kilka transportów z węgierskimi Żydami z Auschwitz około 3000 

W L'Osservatore Romano», pisano  o dwóch wizytach Papieża po dwóch bombardowaniach (drugie nastąpiło 13 sierpnia).

«W formie ściśle prywatnej, bez żadnej eskorty, (…) w towarzystwie jedynie 

zdrajcy i masona ks. prał. Giovanniego Battisty Montiniego

, substytuta Sekretariatu Stanu, dostojny Papież o godz. 17.20, wkrótce po otrzymaniu pierwszych informacji o rozmiarach tragedii,

opuścił Watykan, by jak najszybciej sam nieść pociechę poszkodowanym.

Z trudem, przed zburzonym przedsionkiem świątyni Jego Świątobliwość zdołał wysiąść z samochodu,

Nie bacząc na zwały ruin (…) ukląkł (…) wzywając wszystkich do chrześcijańskiej modlitwy za ofiary».
Bomby spowodowały nieobliczalne uszkodzenia zabytków architektury sakralnej miasta,

szczególnych zniszczeń doznał monumentalny cmentarz Verano (w tym również grobowiec rodziny Papieża Pacellego)

i bazylika San Lorenzo (św. Wawrzyńca) gdzie pochowano Bł Piusa IX 
– See more at: http://www.osservatoreromano.va/pl/news/pius-xii-wzia-w-ramiona-zraniony-rzym#sthash.hVNqXTso.dpuf

Osserwvatore romano   założył dziadek Papieża Piusa XII 

——————————————————————————————————————————————————

Obszar obozu koncentracyjnego stanowiło byłe więzienie wojskowe przy zbiegu ulic Gęsiej

(obecnie Anielewicza) i Zamenhofa oraz przyległe do niego place położone między Zamenhofa a Okopową.

Nieprzypadkowo obóz zlokalizowano właśnie w tym miejscu.

Był to teren wyludniony, zamknięty dla warszawiaków,

a niedaleko znajdowały się magazyny mundurowe i żywnościowe przy ul. Stawki,

połączone bocznicą kolejową z Dworcem Gdańskim

Na ogrodzeniu okalającym miejsca rozstrzeliwań widniała tablica ostrzegawcza z napisem

w języku niemieckim, polskim, węgierskim i francuskim:

„Uwaga! Neutralna część. Bez ostrzeżenia strzela się!”.

KL Warschau stał się e symbolem eksterminacji Polaków na terenie obozu i w jego pobliżu rozstrzeliwano więźniów Pawiaka,

aresztu gestapo przy al. Szucha, warszawiaków z łapanek ulicznych.

Zwłoki palono na placach i w krematorium (wybudowanym specjalnie na potrzeby tzw.

akcji 1005 – zacierania śladów nazistowskich zbrodni).
Szacuje się, że ofiary śmiertelne KL Warschau to łącznie około 20 tys. osób

Czytaj http://niezlomni.com/?p=14752

Ważne świadectwo dotyczące wyglądu obozu w momencie zakończenia wojny złożyła h w Warszawie w 1975 r. Janina Żelazowska.

Z protokołu jej zeznań dowiadujemy się o istnieniu trzech krematoriów, sali tortur, a także o miejscu, w którym dokonywano egzekucji.

Prochami ludzkimi również były wypełnione otwory kanałów. Pod paleniskiem pieca kuchennego był duży dół wypełniony prochami ludzkimi.

Rrozstrzeliwano więźniów na tle trzepaka. Rozstrzeliwanie na tle trzepaka miało na celu niepozostawianie śladów pocisków na murach.

Drugi dziedziniec miał ściany pokryte malowidłami, na których odbywały się uczty wraz z muzyką.

W czasie tych uczt prowadzono po kilkunastu więźniów, na których gestapowcy przy użyciu pejczy i broni palnej urządzali „polowanie”.

w jednym z budynków obozu koncentracyjnego Gęsiówka znajdowała się sala tortur wyposażona  w szyny zawieszone u sufitu,

ze zwisającymi prętami metalowymi, zakończonymi uchwytami do rąk i nóg.

Uchwytami tymi obejmowano więźnia i w różny sposób rozciągano go i torturowano”.

W planach była dalsza rozbudowa obozu,

27 lipca 1944 r., wszystkich, którzy nie mogli iść i zgłosili się do izby chorych,

razem z przebywającymi w obozowym rewirze chorymi, rozstrzelano; razem około 400 osób.

 Pozostali więźniowie w letnim upale przeszli trasę z Warszawy do Kutna, gdzie 2 sierpnia 1944

 załadowano ich po sto osób do wagonów towarowych i wywieziono do obozu w Dachau. – 

w tym marszu śmierci mogło zginąć nawet 2000 osób, czyli połowa więźniów.

Po nazistach komuniści

Już na początku 1945 r. w miejscu, gdzie jznajdował się niemiecki kacet, komunistyczna władza założyła własny obóz.

Od stycznia do maja przy ulicy Gęsiej funkcjonował obóz NKWD.

W straszliwych warunkach przetrzymywano tam żołnierzy Armii Krajowej, jeńców i „innych przestępców”.

„W Warszawie na ul. Gęsiej odbywają się systematycznie likwidacje członków AK przez NKWD”.

Następnym włodarzem obozu było UB.

Jako pierwszych osadzono w nim niemieckich jeńców wojennych.

W latach 1945 – 1949 miejsce to było jednym z największych jenieckich obozów w Europie. 

W roku 1949 utworzono tam Centralne Więzienie – Ośrodek Pracy w Warszawie, inaczej Centralne Więzienie Warszawa II Gęsiówka.

Produkowali oni m.in. materiały budowlane wykorzystywane przy odbudowie Warszawy, np. płyty pokrywające pl. Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki im. Józefa Stalina.

W 1956 r. komunistyczny obóz zlikwidowano. W obozie tym poniosło śmierć ok. 1800 osób.

W latach sześćdziesiątych  rozebrano wypalony budynek Gęsiówki.

Obecnie w tym miejscu jest park, miejsce wypoczynku dla mieszkańców pobliskich osiedli Muranowa.

 

POLSKA -Warszawa -Kraków 1936 

Generalny gubernator Hans FrankW lutym 1936 r. podczas pierwszego pobytu na Wawelu Hans Frank złożył laurowy wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego. Towarzyszyła mu żona

12 lutego 1936 r. Hans Frank przyjechał do Polski do Warszawy na zaproszenie

polskiej Komisji ds. Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej,

by wygłosić wykład pt. „Międzynarodowa polityka prawna”

Frank, główny prawnik i teoretyk prawny NSDAP, po dojściu partii do władzy w 1933 r. odpowiedzialny za ujednolicenie systemu prawnego Rzeszy ,

przedstawił polskim słuchaczom podstawy prawa obowiązującego w hitlerowskich Niemczech.

Twierdził, że NSDAP zawdzięcza władzę  normom prawnym,  dokonanym  na drodze  legalnej. 

14 lutego 1936 r. na Wawelu Hans Frank złożył laurowy wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego.

Towarzyszyła mu żona

12 lutego 1940 r.  w wywiadzie  Hansa Franka dla "Völkischer Beobachter"

jaka jest różnica między Protektoratem Czech i Moraw a Generalną Gubernią,

Frank odpowiada:

"Ujmę to obrazowo. W Pradze na przykład rozlepiono wielkie czerwone plakaty, które obwieszczały,

że oto dzisiaj zostało rozstrzelanych siedmiu Czechów. Pomyślałem sobie:

Gdybym chciał wywiesić jeden plakat zawiadamiający o każdych siedmiu rozstrzelanych Polakach,

to lasów całej Polski nie wystarczyłoby na ich wydrukowanie".

12 lutego 1940 r  w samym Lublinie rozstrzelano 180 Polaków 

"Praworządność" Frank reprezentował  w sporze ze swoim wieloletnim wrogiem Himmlerem

który próbował pozbawić go stanowiska w Polsce.

Skarżył się że na rozkaz Himmlera SS rozstrzeliwuje masowo Polaków bez sądu.

Żądał, żeby rozstrzeliwano z wyrokami sądów doraźnych.

Z krakowskiego zamku Frank  był dumny czując się  królem Polski.

»Król Stanisław  wydaje się sobie polskim władcą 

A co chciał "król Polski" zrobić z Polakami ?

Prócz Wawelu Frank zajął pałac Potockich w Krzeszowicach (na weekendy), willę w Krynicy,

dom wczasowy w okolicy Zakopanego.Kradł na potęgę

Gdy Niemcy po wkroczeniu do Krakowa 6 września 1939 roku postawili przed wejściem do krypty  wartę honorową 

Major Kaliciński, który opiekował się zabalsamowanym ciałem Piłsudskiego, wzięty w 1939 roku do niewoli radzieckiej,

zakończył życie zamordowany w 1940 roku w Katyniu.

Do metalowego sarkofagu chciał zajrzeć rezydujący na Wawelu hitlerowski gubernator Hans Frank.

Widział on już zabalsamowane zwłoki Piłsudskiego, kiedy w dniach 14–15 lutego 1936 roku złożył wizytę w Krakowie, jako minister sprawiedliwości Rzeszy Niemieckiej.

Po przybyciu do Krakowa na początku września 1939 roku wieniec u stóp trumny Piłsudskiego złożył m.in. generał Wilhelm von Liszt, dowódca 14. Armii. Kryptę z trumną Piłsudskiego odwiedził również pierwszy okupacyjny komendant miasta gen. Hűberth.

12 lutego 1529 r pod karą śmierci zabroniono  w Hamburgu  wiary katolickiej
12 lutego 1742 r we Franfurcie nad Menem odbyła sie koronacja Cesarza Rzymsko -Niemieckiego ..
wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego którego dusza od 11 listopada 1703 r znajduje się w Ojczyznie Niebieskiej ..
wizja sługi bożej Karmelitanki Anny Marii
Lindmayer .
Cesarz Karol VII -syn regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej ur 4 marca 1676 r na Wawelu
mariat.gazetawarszawska.com/…/warszawa-15-sierpien-1694-r-slub-teresy-kunegundy-sobieskiej
Cesarz Karol VII ur 6 sierpnia 1697 r w Brukseli został koronowany przez swojego brata

Arcybiskupa Klemensa,Augusta,Jacka,Marię Wittelsbacha

urodzonego  17 sierpnia 1700 r w Brukseli ( 71 rocznica.urodzin dziadka Jana Sobieskiego )