26 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia „Świat śpi,a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich.Betlejem-Hamburg -Jasna Góra

26 sierpnia 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

26 sierpnia 1878 r w Betlejem umiera Mała Arabka

26 sierpnia 1671 – Hetman polny koronny Jan Sobieski pobił wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Bracławiem.

ilustracjawnuk Króla Sobieskiego Cesarz Rzymski Karol VII

Jan III Sobieski z ryngrafem z podobizną Cudownego Obrazu

26 sierpnia 1904 Matka Boska Częstochowska ustanowione w 1904 przez Polskiego Papieża św  Piusa X)

"Świat śpi,a Bóg nieskończonej dobroci i godzien wszelkiej chwały jest zapomniany przez wszystkich.

Patrz,cała natura,niebo i ziemia uwielbiają Boga,a człowiek, który poznał wielkie dzieła Boże, i winien Go uwielbiać, śpi !.
Chodźmy, rozbudźmy świat!"     /bł. Miriam Baouardy/ 

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego(Mała Arabka), Przesłanie dla Polski

Święta Maria od Jezusa UkrzyżowanegoPascalina Lehnert Pope Pius XII in Predecessors of Pope Benedict XVI Forum

Miriam Baourdy, zwana także Małą Arabką, urodziła się 5 stycznia 1846 r. w Abellin,, w Galilei. Jej ojciec pochodził z Damaszku, a matka – z Libanu. Gdy Maria miała trzy lata, straciła rodziców. Na wychowanie zabrał ją wtedy wuj. W dwunastym roku życia przynaglano ją już do małżeństwa, ale wybroniła się przed nim i złożyła ślub czystości. Poszukując pracy, dotarła do Marsylii, gdzie została służącą.
W 1865 r. wstąpiła do józefitek, ale te – widząc, że Maria doznaje ekstaz i jest stygmatyczką – skierowały ją do karmelu w Pau.- przyjęła imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W 1870 r wyjechała do Indii, aby założyć nowy klasztor.W Pau  w roku 1875 Maria zaczęła realizować dzieło swych dawnych marzeń: założenie karmelu w Betlejem. -nowy klasztor w Nazarecie.
22 sierpnia 1878 r miała wypadek zmarła 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Szerzyła przede wszystkim nabożeństwo do Ducha Świętego.
Beatyfikowana 13 listopada 1983 r. w Rzymie gdy we Wiedniu umierała
 Pascalina Lehnert  urodzona  25 sierpnia 1894 -9 lat przed św Siostrą Faustyną -patrz.Kanonizowana  17 maja 2015 r.

Duchu Święty – natchnij mnie.
Miłości Boża – pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze – prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja – strzeż mnie.
Z Jezusem – błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeństwa –
zachowaj mnie.

26 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia   Jasna Góra 

1 września 1939 r Wieluń ciężkie bomby,które zabiły około 1200 osób,zniszczyły 70% domów mieszkalnych,prastarą kolegiatę

1 września 1939 r nad Częstochową pojawiły pierwsze bombowce z swastykami na skrzydłach, które zrzuciły na miasto kilka bomb,

4 września 1939 r Częstochowa żołdacy Wehrmachtu dokonali rzezi na 227 cywilnych osobach mężczyzn, kobiet i dzieci

4 wrzesnia 1939 r  Jasna Góra zjawili sie w klasztorze wysłannicy Associated Press z amerykańskim dziennikarzem P. Lochnerem domagając sie od przeora Norberta Motylewskiego aby zaprzeczył informacji o zniszczeniu jasnogórskiego klasztoru

Jasna Góra była 3-krotnie bombardowana przez  Niemców – Matka Boża w cudowny sposób ocaliła klasztor; 

Z bólem w sercu przeżywał o. Romuald z Wielunia ( nieświadomy  bombardowania rodzinnego miasta ) dantejskie sceny rozgrywające się w sanktuarium, do którego ściągały setki wypędzonych z Poznańskiego i Pomorza.

Widział ich łzy, rozpacz i bezsilność. czytaj

‚POLSKA ZMARTWYCHWSTANIE’ Jasna Góra – Stuthof -Dachau -Wielki Czwartek 21 marca 1940 O .Romuald Kłaczyński

 

21 marca 1940  Stuthof Wielki Czwartek 27 letni Ks Frelichowski organizuje mszę św wśród kapłanów 

21 marca 1940 Jasna Góra 33 letni  O Romuald Kłaczyński z Wielunia wyraził nadzieję  że Polska Zmartwychwstanie

O Romuald  aresztowany       23 kwietnia 1940 r  zamordowany jako nr 22778  23 kwietnia 1942 r   w Dachau  zastrzykiem w serce. czytaj 

Norbert Motylewski OSPPE

 Przeor  Jasnej Góry 55 letni O Norberd Motylewski starał się o uwolnienie O Romualda  zmarł nagle 29 wrzesnia 1943 r na Jasnej Górze czytaj

Przeor Norbert Motylewski Przeor   Motylkowski “zachęcony”  przez  Niemców,  wydaje  dokument,w którym zaświadcza, że Jasna Góra nie została  poszkodowana. Głosy oburzenia milkną. Przeor Norbert Motylewski (ur. 6 marca 1885 w Warszawie na Pradze , zm. 29 września 1943 w Częstochowie)trzykrotny przeor klasztoru na Jasnej Górze.

Ojcowie paulini podczas procesji 1936 przeor  o. Norbert Motylewski (pierwszy z lewwej 

Generał Zakonu Paulinów o. Pius Przeździecki (w środku).

26 sierpnia 1925 wstąpił, za zgodą ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, do zakonu oo. paulinów w Krakowie na Skałce.10 września 1925 r otrzymał nowe imię – Norbert. 1 października 1934 został mianowany przeorem Jasnej Góry.

Przed Cudownym Obrazem modliło się wielu polskich królów i książąt, m.in

27 lutego 1670 roku na Jasnej Górze w Częstochowie  odbył się ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z  arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką

 

Dlaczego najwyżsi dostojnicy hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy tak chętnie odwiedzali Jasną Górę?

Czego szukał  na Jasnej Górze Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Hitler?

 Jakub Frank  uczeń Sabataja CWI oszukał Polaków osiedlając się na Jasnej Górze 18 listopada 1760 r  Ruch ten,odcisnął ogromne, demoniczne piętno na Polsce, które trwa do tej pory.Założyciel tej sekty żydowskiej, Jankiel Leibowitz urodził się w 1726 na Podolu. Jego ojciec, Lejba, został wydalony ze społeczności żydowskiej za przynależność do sabbataistów – tajnych wyznawców sekty, założonej przez Sabataja Cwi, którego wielu Żydów nazywało “mesjaszem i zbawicielem Izraela” czytaj

Gubernator Hans Frank po raz pierwszy odwiedził klasztor 25 lutego 1940roku.-zaprowadzono go do kaplicy, gdzie przy dźwiękach fanfar odsłonięto obraz Matki Boskiej.27 października 1940 r. odwiedził Jasną Górę Heinrich Himmler – urodzony 7 października 1900 r w Monachium dniu beatyfikacji Cesencji Hess …Oprowadzali go kleryk Salezy Strzelec i o. Ambroży Mendera „Himmler słuchał uważnie szczegółów historycznych i opowiadań o zachowanych pamiątkach wotywnych składanych przez pielgrzymów z całego świata.-zapytał o liczbę pielgrzymów przybywających w ciągu roku na Jasną Górę. Ojciec Mendera odpowiedział, że pielgrzymów.przybywa do dwóch milionów, co Himmler skwitował pomrukiem.  Ciepło żegnając się z gospodarzami, dodał, że wrócą jeszcze czasy, gdy Jasna Góra będzie mogła gościć milionowe tłumy”.Rok później, 11 sierpnia 1941 roku, miała miejsce  wizyta  Adolfa Hitlera. Gość nie zabierał głosu w trakcie zwiedzania. Dopiero gdy przyniesiono księgę pamiątkową,poinstruował towarzyszące mu osoby, aby nie ujawniały własnych nazwisk, sam zaś podpisał się „Inspecteur”… Hitler pochodził z rodziny o tradycjach  franistowskich .Hitler, Himmler i inni twórcy narodowego socjalizmu bardzo interesowali się miejscami otoczonymi religijnym kultem i przyciągającymi pielgrzymów.

Starali się poznać źródła ich atrakcyjności, by wykorzystywać religijne emocje do manipulowania ludźmi. Himmler wprowadził w SS religię opartą na neopogaństwie,którą stale wzbogacał o nowe ceremonie. Odbywały się one w Wewelsburgu ( Pałacu Biskupim Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego )28 października 1944 r na Jasnej Górze odbyła się jedyna podczas wojny konsekracja biskupia Ks Biskupa Stanisława Czajki   czytaj

Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Od 28 stycznia 1942 roku okupant określał ulicę jako "Adolf Hitler Alee"

2.09.1939 r prasa i Polskie Radio poinformowały o zbombardowaniu Jasnej Góry.

3.09.39 o godz. 7.00 rano na dziedziniec jasnogórski przybyli pierwsi okupanci. W kilka godzin później przybyła na Jasną Górę limuzyna, a w niej korespondenci z amerykańskiej agencji Associated Press z Luisem P. Lochnerem, który zażądał od przeora Motylewskiego pisemnego poświadczenia, że klasztor, po wkroczeniu Niemców, nie doznał żadnych strat. Po złożeniu żądanego oświadczenia przez przeora Niemcy dokument sfotografowali i upowszechnili w swojej prasie. Wydarzenie to pobudziło niemieckich dygnitarzy do osobistego obejrzenia tego miejsca. Na temat Jasnej Góry ukazały się w Niemczech liczne publikacje. Strony jasnogórskiej księgi pamiątkowej zapełniły się podpisami niemieckich oficerów i cywilnych dygnitarzy. Są wśród nich, m.in., 4.11.39 – ministra spraw wewnętrznych W. Fricka, 2.02.40 – gubernatora H. Franka, 27.10.40 – H. Himmlera -Na stronicy 185 księgi pamiątkowej, z sygnaturą 2816, pod datą 11.08.41 widnieją, poczynając od góry, jeden pod drugim 4 podpisy. Przy pierwszym, trzeciem i czwartym, obok nazwiska widnieją symbole SS i funkcje podpisujących. Przy podpisie drugim składającym się z dwóch wyrazów czytamy: "Von… Inspekteur". -podpis Ad. Hitlera, który incognito zwiedzał Jasną Górę". 

 

Warszawiacy  1944  pod Jasną Górą

 transporty wysiedlonych trafiały do Częstochowy w grudniu 1939 roku, gdy okupacyjne władze niemieckie wyrzucały z domów mieszkańców Pomorza i Wielkopolski. Społeczny Komitet Pomocy w Częstochowie objął wówczas opieką 5622 osoby, z których 32% było urzędnikami państwowymi i samorządowymi. W 1944 roku Częstochowa była miejscem przeładunkowym dla transportów z ludźmi wywożonymi na roboty do Rzeszy oraz dla uchodźców przed Armią Radziecką. W marcu przybył transport 3600 robotników z Radomia wywożonych do Rzeszy, w kwietniu trzy transporty z Brześcia wiozące oprócz Polaków także Rosjan i Ukraińców. W maju, również z Brześcia, dotarł ewakuowany rosyjski sierociniec i dom starców

Przez stację częstochowską przetaczały się kolejne transport

13 sierpnia 1944 r 7200 osób z obozu w Pruszkowie kierowanych na roboty do Rzeszy. 18 sierpnia 170 osób z Sandomierza do Rzeszy, 19 sierpnia 70 ludzi z Opatowa, 30 sierpnia kolejnych 3600 z obozu w Pruszkowie. 28 sierpnia do Częstochowy dotarł transport 130 chorych z warszawskiego Szpitala Dzieciątka Jezus. 31 sierpnia przez miasto przejechały dwa transporty kierowane do Wiednia: 500 i 70 ludzi z Pragi. 2 września 3600 osób z Warszawy wysyłanych do Lissy, tego samego dnia 500 z Kielc do Rzeszy. 4 września kolejne dwa transporty: 360 mieszkańców Pragi wiezionych do Oświęcimia i 70 osób ze Świętokrzyskiego kierowanych na roboty na Opolszczyźnie. 5 września 250 z obozu w Pruszkowie i 35 wysiedlonych z Opatowa. 13 września 4000 z obozu w Pruszkowie na roboty do Rzeszy. Następnego dnia 600 ludzi ze Skarżyska. 16 września 3600 mieszkańców warszawskiej dzielnicy Włochy – transport do obozu w Oświęcimiu. 17 września 2700 osób, 18 września 2000 osób, 24 września 1000, 5 października 4000, 6 października 1800, 8 października 1800, 9 października 3200 z obozu w Pruszkowie przywiezione na czasowe osiedlenie w Częstochowie i okolicach (Złoty Potok, Włoszczowa, Koniecpol, Olsztyn). 7 października transport z jeńcami, żołnierzami AK, kierowany do Łambinowic i innych obozów. Ostatni transport przyjechał przez częstochowską stację 10 października – wiózł 4800 osób z obozu w Pruszkowie kierowanych do Mszany Dolnej.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 1940 r

Jasna Góra Męczennicy 

Błogosławiony ks Władysław Mączkowski,

Po uwięzieniu przez Niemców 26 sierpnia 1940 roku początkowo przebywał w przejściowym obozie w Szczeglinie. Po trzech dniach wraz z grupą 525 kapłanów przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a w grudniu 1940 r. do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Otrzymał tam numer 22760.Zmarł 20 sierpnia 1942 roku z głodu

Błogosławiony Edward Grzymała,biskup Karol Radoński mianował ks. Edwarda wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej. 26 sierpnia 1940 r. ks. Edward został aresztowany przez gestapo. Przewieziono go do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do obozu Dachau.10 sierpnia 1942 r.  wysłany do komory gazowej razem z innym kapłanem, duszpasterzem młodzieży akademickiej z Warszawy, ks. Edwardem Detkensem (również błogosławionym).

Błogosławiony Władysław MączkowskiBłogosławiony Edward Grzymała

Ks Józef Mężnicki

26 sierpnia 1940 r aresztowany i osadzony w obozie przejściowym w Szczeglinie, a po trzech dniach przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Zmarł 11 listopada 1940 r.Józef Mężnicki (ur. 14 marca 1876 r. w Częstochowie – zm. 11 listopada 1940 r. w Sachsenhausen),Święcenia kapłańskie otrzymał 29 sierpnia 1899 r. w bazylice jasnogórskiej Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.10 listopada 1929 r. biskup włocławski Karol Radoński mianował go proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. 

Błogosławiony Dominik Jędrzejewski Patronem miasta Kowala

 26 sierpnia 1940 r. został aresztowany przez gestapo. Po przebyciu obozów w Szczeglinie i Sachsenchausen w grudniu 1940 r. przewieziono go do Dachau. Zmarł 29 sierpnia 1942 r. 

Bł. o. Krystyn Gondek OFM (1909-1942)

WYWÓZKI KSIĘŻY Z KRAJU WARTY

Były cztery etapy wywózek księży do obozów koncentracyjnych. Pierwszy etap rozpoczął się już w 1939 r. Najpierw wywożono ich do więzień – do Żabikowa, Działdowa czy osławionego Fortu VII w Poznaniu. 

W Dachau na 1773 uwięzionych polskich księży 868 zginęło śmiercią męczeńską
Ogromna fala aresztowań przeszła w okresie od stycznia do maja 1940 r. W Wolsztynie zostało aresztowanych i wywiezionych do Lubinia 26 księży. Klasztory takie jak Lubiń, Ląd, Gruszki, Kazimierz Biskupi czy Konstantynów były obozami przejściowymi. Wywózka księży z Lubinia nastąpiła w maju 1940 r., załadowano ich do pociągu towarowego i przewieziono do Dachau. W sierpniu 1940 r. księża z obozów przejściowych zostali przewiezieni do Dachau, Sachsenchausen i Buchenwaldu

8 października 1941 r. aresztowano 168 księży z diecezji łódzkiej. Zanim zostali przewiezieni do Dachau, byli więzieni w obozie przejściowym w Konstantynowie.

PIEKŁO DACHAU

Obóz w Dachau niedaleko Monachium był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym założonym na terenie Niemiec po dojściu Hitlera do władzy. Podstawą jego działalności było rozporządzenie z 28 lutego 1933 r. „o ochronie narodu i państwa”. Wybór tego terenu był nieprzypadkowy – w przygotowanej fabryce amunicji powstałej na rozkaz z Ingolstadt 3 maja 1915  r Więźniowie byli przywożeni pociągami towarowymi do stacji Dachau. Droga śmierci dla chorych czy starszych księży zaczynała się już po wyjściu z pociągu. Ustawiani piątkami, byli bici i pędzeni około 5 km do obozu. 

– Po przekroczeniu bramy obozowej z napisem „Arbeit macht frei”  ustawiano ich na placu obozowym, na którym trwały wielogodzinne apele. Po sprawdzeniu zgodności wszystkich danych zapędzano ich do łaźni. Tam rozebranych do naga golono i strzyżono, po czym każdy dostawał pasiaki, często za małe lub za duże. Transport księży z 30 października 1941 r. nie dostał czapek, skarpet, ciepłej bielizny. Należy podkreślić, że polskim księżom odbierano przedmioty kultu religijnego – książeczki, brewiarze – i zabroniono odprawiania Mszy Świętych. Wiosną 1941 r. Niemcy zgodzili się, żeby księża odprawiali Msze w KL Dachau, ale zgoda ta trwała tylko do 18 września tego roku, kiedy to księża odmówili zapisania się na niemiecką listę narodowościową. Jeśli kapo zauważył, że ksiądz chociażby w czasie pracy w polu porusza ustami, a więc modli się, często katował go na śmierć. Każdy polski ksiądz stawał się automatycznie więźniem politycznym. Dla władz obozowych był Häftlingiem – numerem bez imienia i nazwiska. W Dachau na 1773 uwięzionych polskich księży diecezjalnych śmiercią męczeńską zmarło 868 

Często razem byli więzieni klerycy seminarium, młodzi wikariusze, proboszczowie, a nawet biskupi, a wśród nich bp Michał Kozal – 7 listopada 1939 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu włocławskim, gdzie przebywał blisko 10 tygodni, następnie internowany do klasztoru w Lądzie, skąd został przewieziony do Dachau. Ks. Leon Stępniak świadczył swoimi relacjami o męczeństwie księży w Dachau, był przyjmowany do seminarium przez ówczesnego rektora ks. Michała Kozala. Potem ks. Stępniak był świadkiem jego śmierci – 26 stycznia 1943 r.

POZNAŃSKA PIĄTKA– Byli to dwudziestolatkowie: Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski. Zginęli  w Dreźnie.Dorastali w Poznaniu,Trafili do oratorium salezjańskiego, które przygarniało „młodzież z podwórka”. 

Bł. Czesław Jóźwiak Bł. Edward Kaźmierski Bł. Franciszek Kęsy Bł. Edward Klinik Bł. Jarogniew Wojciechowski

Chłopcy z Poznańskiej Piątki zapisywali w swoich pamiętnikach, że wierzą, „że Polska nie zostanie napadnięta przez Niemców, bo istnieje rząd polski”. Konspiracja Poznańskiej Piątki trwała tylko rok, a ich przesłuchania i tortury – dwa lata. Oprócz Fortu VII przebywali w areszcie w Poznaniu, we Wronkach, Berlinie-Spandau, Berlinie-Neukölen i Zwickau. Gdy niemiecki sąd skazał chłopców z Poznańskiej Piątki na karę śmierci przez zgilotynowanie, przewieziono ich do Drezna. – Ośrodków, gdzie gilotynowano było kilka: Wrocław, Drezno, Poznań, Berlin.-przed śmiercią chłopcy prosili, żeby przyniesiono im krzyż.Zostali zgilotynowani 24 sierpnia 1942 r. w Dreźnie, w święto Matki Bożej. „Właśnie dzisiaj tj. w dzień MB Wspomożycielki (…) przychodzi mi się rozstać z tym światem. Powiadam Wam, Moi Drodzy, że z taką radością schodzę z tego świata, więcej się cieszę z tego, aniżeli miałbym być ułaskawiony. Przed chwilą się wyspowiadałem i zaraz przyjmę Komunię św. do swego serca (…). Ja będę się modlił za Was u Boga o błogosławieństwo i o to, byśmy się wszyscy kiedyś razem mogli zobaczyć w niebie (…). Do zobaczenia w niebie” – napisał w liście Czesław Jóźwiak. 

Dziś możemy przemierzyć szlak męczeństwa duchowieństwa i świeckich z Kraju Warty. Warto udać się do klasztorów: w Lubiniu, Lądzie, Puszczykowie, gdzie więziono księży, zanim przewieziono ich do obozów koncentracyjnych. W Poznaniu w Forcie VII jest Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Pobiedziska k. Poznania były pierwszą parafią bp. Michała Kozala. Na trasie śladami męczeństwa nie może zabraknąć Włocławka – w katedrze Msze Święte sprawował bł. bp Michał Kozal. W Toruniu warto zajrzeć do kościoła Wniebowzięcia NMP, w którym wikariuszem był harcerz Rzeczpospolitej bł. ks. Stefan Frelichowski, aresztowany i przetrzymywany w Forcie VII, zmarły w Dachau 23 lutego 1945 r.Nie można pominąć Gniezna, gdzie rektorem seminarium był ks. Michał Kozal, a tamtejsza katedra w czasie wojny została przekształcona przez Niemców na salę koncertową.Po wyzwoleniu z obozu w Dachau księża wybrali jedno miejsce, do którego pielgrzymowali do końca swojego życia – bazylikę św. Józefa w Kaliszu. W podziemiach kościoła znajduje się Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności, a w niej – tablice z nazwiskami 1800 zamordowanych kapłanów i kleryków diecezjalnych i zakonnych.