26 czerwiec 2015 „Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis” „Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 czerwca 1295 r -Gniezno  koronacji Króla Polski Przemysława II-prawnuka św Jadwigi z Andeks  wzmocniająca  tożsamość Polaków jako zjednoczonego narodu.

26 czerwca 1295 -Gniezno Koronacja  Królowej Polski Małgorzaty Welf Askańskiej  spokrewnionej z Przemysławem,potomkini Cesarza Lotara,Henryka Lwa,prawnuczki Sambora II i Matyldy ( wnuczki Henryka Lwa )  zmarłej 10 kwietnia 1315 r w Ratzenburgu 

4 Król Polski  Przemysła II

Prawnuk św Jadwigi i Henryka BrodategoKról Polski Przemysł II był synem księcia wielkopolskiego Przemysła I i Elżbiety,wnuczki św Jadwigi i Henryka Pobożnego.Urodził się 14 października 1257 roku w Poznaniu . Ceremonii przewodniczył arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka , propagator idei odrodzenia Zjednoczonego Królestwa.Była to pierwsza koronacja króla Polski po upływie ponad dwustu lat, która miała doniosłe znaczenie polityczne oraz dawała podstawy do dalszego jednoczenia ziem polskich i restytucji królestwa.

Przywracając Królestwo Polskie, Przemysł II, ostatni z linii wielkopolskiej, przyjął za swój herb orła białego w złotej, otwartej koronie w czerwonym polu. Znalezione obrazy dla zapytania orzeł polski 1295Od owego herbu wywodzi się dzisiejsze godło Polski i polskie barwy narodowe. Przemysł II był królem tylko kilka miesięcy (został zamordowany w lutym 1296 r.), mimo to jednak akt jego koronacji wzmocnił tożsamość Polaków jako zjednoczonego narodu.

Okupanci Katolickiej Polski  uroczyście obchodzili  rocznicę odrodzenia Królestwa Polskiego .

26 czerwca 2007   Warszawa wmurowanie kamienia węgielnego pod  Muzeum Historii Żydów Polskich patrz

 Muzeum Historii Żydów Polskich  na terenie KZ WARSCHAU 

Obóz był ewenementem.

Na jego miejscu stoi Muzeum Historii Żydów Polskich.

Obóz koncentracyjny KL Warschau do dziś nie został  upamiętniony. "Gęsiówka" była miejscem zagłady Żydów i Polaków.
Już na początku 1945 r. w miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdował się niemiecki kacet, komunistyczna władza założyła własny obóz. Od stycznia do maja przy ulicy Gęsiej funkcjonował obóz NKWD.

W straszliwych warunkach przetrzymywano tam żołnierzy Armii Krajowej, jeńców i „innych przestępców”

. Zachowały się fragmentaryczne przekazy o egzekucjach w tym obozie, jak choćby ten

 „W Warszawie na ul. Gęsiej odbywają się systematycznie likwidacje członków AK przez NKWD”.

jeden z uczestników wmurowania kamienia węgielnego to  Rabin Lau ,,Lolek,,

uważający się jako potomka 1 dniowego Króla Polski Saula Wahla żyda z Lublina

POLACY DO PREZYDENTA IZRAELA SPRZED MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH posłuchaj

26 czerwca 2010 Gniezno  Ingres  Arcybiskupa Józefa Kowalczyka

8 maja 2010 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.

24 czerwca 2010 zakończył misję nuncjusza apostolskiego w Polsce i dziekana Korpusu Dyplomatycznego a

26 czerwca 2010 odbył ingres do archikatedry gnieźnieńskiej, w trakcie którego kanonicznie objął archidiecezję.

Paliusz metropolitalny odebrał od Benedykta XVI 29 czerwca 2010

Archbishop Józef Kowalczyk

26 czerwca 2013 r  Lublin Doktorat  Honoris  Causa otrzymuje heretyk  Kiko Argüello ( dobry interes kosztował 2 miliony)

 25 czerwca 2013 r Kiko egzorcyzmował LUBLIN..

na zamku gdzie mordowano Polaków i 27 listopada 1939 skazano na karę śmieci  Biskupa Władysława Gorala ,,,zamordowanego rytualnie 29 kwietnia 1945 r

26 czerwca  2013Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Kiko Argüello

– zaśpiewano Gaude Mater Polonia  kosztowało to 2 miliony …

26 czerwca 2013  w Opolu odbył się kongres historyków z Polski i Włoch na którym jednoznacznie

uznano teorię Polskości  Piusa X za nieprawdziwą  patrz