27 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia przypomnienie rocznic .. Kanonizacja JP II w 70 rocznicę urodzin Kardynała Dziwisza czy to przypadek ?

 27 kwietnia 2014  w Watykanie na Placu Świętego Piotra  program Teatru Rapodecznego  zapoczątkowanego 22 sierpnia 1941 r w Krakowie 

,dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II  – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiegoczytaj 

Papież Franciszek wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 

3

zdjęcie KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ

Najpiękniejsze urodziny kard. Stanisława Dziwisza -​ skończy 75 lat w dniu kanonizacji Jana Pawła II

Urodzony 27 kwietnia 1939 roku w Rabie Wyżnej,  w 1957 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

przyjął święcenia kapłańskie, 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Wawelskiej które  udzielił mu bp Karol Wojtyła.

Przez dwa lata (1963-1965) pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim,

W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły,Pełnił funkcję sekretarza osobistego Ojca Świętego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu (1978-2005).

3 czerwca 2005 roku Papież Benedykt XVI mianował Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w 2006 roku kreował go Kardynałem.

24 kwietnia 2014 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji

w kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II na placu Świętego Piotra uczestniczyło 800 tys. wiernych

Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży –

pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji  Polskiego Papieża Piusa X -29 maja  1954

Pierwszy raz, papież kanonizował dwóch swoich poprzedników[na jednej uroczystości przewodniczyło dwóch papieży – emerytowany i obecny

17 kwietnia 2014  ogłoszono że na uroczystościach kanonizacyjnych oczekiwanych jest

61 delegacji państwowych z 54 krajów, w tym 19 głów państw, 24 premierów i 23 ministrów.

Na kanonizację przybyła delegacja Kościołów i religii: anglikańskiegoprawosławnego,

przedstawiciele społeczności islamskiej oraz żydowskiej z USA, Włoch, Izraela i Argentyny,

m.in. rabin Polski Michael Schudrich oraz dwaj rabini z Argentyny Abraham Skórka oraz Claudio Epelman

Teatr Rapsodyczny - oprawa graficzna wystawy w Archiwum Narodowym w Krakowie

22 sierpnia 1941 r w mieszkaniu przy ul. Komorowskiego w Krakowie

rozpoczął działalność konspiracyjny Teatr Rapsodyczny.

Został utworzony w ramach podziemnego ugrupowania politycznego "Unia" Brauna 

Podstawy teatru stworzył Mieczysław Kotlarczyk- był dyrektorem- reżyserem i aktorem teatru.

006.jpg005.jpg003.jpg

Teatr w Krakowie, w 1941 r.Kierownictwo teatru powierzono dr. Mieczysławowi Kotlarczykowi

Po śmierci ojca Karol Wojtyła zaproponował Kotlarczykowi i jego żonie, by zamieszkali z nim w jego mieszkaniu przy ul. Tynieckiej 10.

Tam też odbywały się próby teatralne.Po zakończeniu wojny teatr kontynuował swą linię programową.

Karol Wojtyła nie stracił kontaktu z teatrem.

Jedną ze swoich pierwszych Mszy św. odprawił w katedrze w intencji rapsodyków,

bywał na przedstawieniach, spotykał się z zespołem, nad którym sprawował opiekę duchową

Wiosną 1953 r. teatr zamknięto i reaktywowano  po czterech latach podczas „październikowej odwilży”.

Rocznice 

27 kwietnia 1792 – Podpisano akt zawiązania konfederacji targowickiej.
27 kwietnia 1796 – III rozbiór Polski: Austriacy uroczyście przejęli rządy w Krakowie.

27 kwietnia 1920 – Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Czarnobylem.
27 kwietnia 1848 –Austriacy zdławili zamieszki w Krakowie bombardując miasto z Wawelu,  zginęły 32 osoby (26-27 kwietnia).
27 kwietnia 1940 –  wydano  rozkaz założenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego.
27 kwietnia 1941 – W miejsce Uniwersytetu Poznańskiego utworzono Reichsuniversität Posen.

27 kwietnia1942-Zakończyły się trwające od 23 kwietnia ciężkie brytyjskie naloty bombowe na Rostock.


27 kwietnia1945-Benito Mussolini i jego kochanka Clara Petacci zostali schwytani
27 kwietnia 1956 – Sejm PRL przyjął ustawy: o amnestii oraz o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

27 kwietnia 1956 – W Bułgarii zalegalizowano aborcję.
27 kwietnia 1960 – Doszło do starć w obronie krzyża w Nowej Hucie.

27 kwietnia 2003  Rzym beatyfikacja  tych którzy byli  «znakami» miłosierdzia Bożego

Jakub Alberione założyciel Rodziny Paulińskiej; Marek z Aviano,z Zakonu Kapucynów; Maria Krystyna Brando,założycielka Zgromadzenia Sióstr Ofiar Wynagradzających Jezusowi w Najświętszym Sakramencie; Eugenia Ravasco  założycielka Zgromadzenia Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi; Maria Dominika Mantovani-współzałożycielka Zgromadzenia Małych Sióstr Świętej Rodziny; Julia Salzano- założycielka Zgromadzenia Sióstr Katechetek od Najświętszego Serca.

Alberione.jpgBeata Giulia Salzano cropped.jpg

2003 –beatyfikacja o. Marka z Aviano,  legata papieskiego u boku króla Jana III Sobieskiego  18 listopada 1655 r Matka Boża Królowa Polski i Bł Marek Aviano

14 sierpnia 1683 r.,  o. Marek z Aviano  mianowany został  legatem papieskim  przy cesarzu i jego armii

27 kwietnia 2005 – Prezes IPN Leon Kieres podał do publicznej wiadomości, że o. Konrad Stanisław Hejmo to agent „Hejnał” i „Dominik”.
27 kwietnia 1985 – pakistańscy żołnierze i mudżahedini stłumili bunt radzieckich i afgańskich jeńców wojennych-zginęli niemal wszyscy jeńcy i około 200 atakujących, w tym 6 amerykańskich instruktorów wojskowych.
27 kwietnia 1990-W ramach protestu przeciwko napaściom nacjonalistów żydowskich na miejsca święte chrześcijaństwa i islamu, zostały na 24 godziny zamknięte bramy Bożego Grobu, bazylik w Nazerecie i Betlejem oraz meczetów na Wzgórzu Świątynnym.

27 kwietnia 2006-W miejscu zburzonych bliźniaczych wież World Trade Center rozpoczęto budowę Wieży Wolności.
27 kwietnia 2014-Papież Franciszek na placu św. Piotra w Watykanie dokonał kanonizacji papieży J-XXIII oraz JP II.Na uroczystości był emerytowany papież B- XVI.

Pierwsza podwójna kanonizacja papieży-pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji  Polskiego Papieża Piusa X 29 maja  1954 

Urodzili się
27 kwietnia 1468 – Fryderyk Jagiellończyk, polski królewicz, książę litewski, biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski (zm. 1503)
27 kwietnia  1623- Gryzelda Wiśniowiecka, polska księżna (zm. 1672)
27 kwietnia 1939-Stanisław Dziwisz, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał

POLSKA ZMARTWYCHWSTANIE’ tak ufał O Romuald Kłaczyński pochodzący z Wielunia 

23 kwietnia 1942 r zamordowany w Dachau  aresztowany 23 kwietnia 1941 r w Częstochowie 

Encyklika Summi Pontificatus ogłoszona 20 października 1939 przez papieża Piusa XII  wspomniał o Polsce, "narodzie tak Nam drogim, tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia nigdy nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Położywszy swą ufność w Bogarodzicy Dziewicy, "Wspomożyciele Wiernych", czeka ona upragnionego dnia, w którym, jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił".

23 kwietnia 1941 r Stanisław Wielgus obchodził 2 rocznicę urodzin ukamieniowany 7 stycznia 2007 w Warszawie 

czytaj

27 letni Ks Frelichowski    i 33 letni Ks Kłaczyński zamordowani w KZ Dachau połączeni  Eucharystią w Wielki Czwartek 21 marca 1940 r 

23 kwietnia 1941 r s. Izabela Łuszczkiewicz obchodziła 43 rocznicę urodzin

aresztowana  28 sierpnia 1948 r w Wadowicach 

Zbrodniarz Rudolf Hess nawrócił się  10 kwietnia 1947 w Wadowicach
12 kwietnia 1947  w Wadowich  prosił Naród Polski o przebaczenie 

-w Rzymie gdzie przebywał 27 letni Ks Karol Wojtyła z Wadowic ukazała się Matka Boża


28 sierpnia 1948 w Wadowicach aresztowano s. Izabelę Łuszczkiewicz dlaczego tak okrutnie była męczona

Przez długi czas ani rodzina ani Zgromadzenie nie znało miejsca jej pobytu.

Przebywała we więzieniach: 28 VIII 1948– 31 VIII 1948-Kraków

Ul Pomorska gdzie od 17 stycznia 1945 r grał Teatr Rapsodyczny – Kotlarczyka 

31 VIII 1948 Warszawa-Mokotów; 24 VI 1950- Fordon; 31 VIII 1952 – Inowrocław – więzienie; 22 VI 1955 – 17 VI 1956- Fordon.
 S. Izabelamówi  o mękach zadawanych jej samej, ale tylu innym Polakom z ruchu niepodległościowego, którzy wpadli w ręce tzw. funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa..oficer śledczy, dał jej do podpisania gotowy protokół: „Iż Doboszyński Adam powiedział mi w 1947 r.,  Pius XII przysłał go do Polski do ks. kardynała Sapiehy z nakazem utworzenia siatki szpiegowskiej na korzyść Niemców”.
S. Izabela nie tylko nie podpisała, ale zaznaczyła, że gdyby sfałszowano jej podpis, to na rozprawie wykrzyczy, że to kłamstwo. Oficer śledczy przekonywał ją, że Doboszyński to zeznał. S. Izabela zażądała konfrontacji. Zapłaciła za to wybiciem trzech zębów., w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania (bo nawet do podanego mi jedzenia nie pozwalano mi usiąść) będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym”.W areszcie mokotowskim s. Izabela nie miała dostępu do praktyk religijnych. W dniu 23. XI. 1949 r. wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Warszawie s. Izabela została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. .. zarzucano jej szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, na co miał wskazywać kontakt z A. Doboszyńskim. Prokurator wniósł odwołanie od wyroku i po ponownej rozprawie w Rejonowym Sądzie Wojskowym w Warszawie s. Izabela otrzymała wyrok śmierci.Czas oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci wykorzystywano na zastraszenie. Przez trzy miesiące wieczorami była wzywana na rozmowy w taki sposób, by stworzyć pozory, że idzie na śmierć.  24 VI 1950 r. s. Izabela została przeniesiona do więzienia w Fordonie. Tu po raz pierwszy od aresztowania otrzymała pozwolenie na widzenie się z rodziną.- s. Izabela została objęta ustawą amnestyjną z 22 listopad 1952 r. i jej karę dożywocia zamieniono na 12 lat pozbawienia wolności.7 listopada 1956 r., została zwolniona.Lata w więzieniu doprowadziły, do wyniszczenia organizmu i choroby. . S. Izabela zmarła w domu prowincjalnym w Krakowie w dniu 8  sierpnia 1957 r.   Ks Karol Wojtyła miał 37 lat 

Poznałam Polską Solidarność 13 sierpnia 1980 r w Gdańsku-Boża Opatrzność wysłała mnie 17 lipca 1981 r do Hamburga

 w imieniu Stefani Tomaszewskiej  nr 17542 Auschwitz wywiezionej  13 sierpnia 1942  z Krakowa do Auschwitz 

12 kwietnia 1947 Rudolf Höss Auschwitz-Rzym-Wadowice