27 maja 2016 Rok Bożego Miłosierdzia- Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

 27 maja 2016  rok Bożego Miłosierdzia 

Sw Augustyna  z Canterbury

 W roku 597 wysłany z misją chrystianizacji Wysp Brytyjskich przez papieża Grzegorza Wielkiego.

Maryja objawiła mi tajemnicę Eucharystii.
Doświadczyłem: Eucharystia jest życiem, jest szczęściem!"

 

Augustine of Canterbury.jpg

jego następcą dla odnowy Karmelu w Agngli był żyd z Hamburga Hermann Cohen

-pochwycony" przez Maryję dla Jezusa Eucharystycznego

ochrzczony 28 sierpnia 1847 r -Jako Karmelita ,,Augustyn Maria  od Najswiętszego Sakramentu ,, 

zaopatrzony w błogosławieństwo papieża Piusa IX O. Augustyn Maria od Najswiętszego Sakramentu

wyjechał z misją do Anglii. 

przeciwnicy    O Augustyna Marii Od Najswiętszego Sakramentu w Nowym Kosciele Łagiewnickim

28 sierpnia 1944 

28 sierpnia 1948 r w Wadowicach aresztowano Siostrę Miłosierdzia S Izabelę Łuszczkiewicz z Krakowa 

10 kwiecien 1947  Łagiewniki -Wadowice -Nawrócenie Rudolfa Hössa   moc sakramentu Miłosierdzia 

11 wrzesnia 1898  Łagiewniki -Wadowice -swiadectwo  żyda  Hermana Cohena  moc Eucharystii

 wiara święta.,,Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie- tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi
11 wrzesnia 1898 r   Sw Rafał Kalinowski do Siostry z Łagiewnik 

29 sierpnia 1949.  Warszawa Wykonano wyrok na Polaku z Krakowa –Adamie Doboszyńskim 

23. listopada . 1949 r w Warszawie s. Izabela została skazana na 15 lat pozbawienia wolności.

 zarzucano jej szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, na co miał wskazywać kontakt z A. Doboszyńskim.

Prokurator wniósł odwołanie od wyroku-s. Izabela otrzymała wyrok śmierci

27 maja 2016 

(1P 4,7-13) Wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. 

(Ps 96,10-13)REFREN: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów,że Pan jest królem.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,a ludy według swej prawdy.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

Mk 11,11-25)
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni.,,, Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzeda wali i kupowali w świątyn…mówiąc: "Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyni liście z niego jaskinię zbójców".
powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie

Lojze-Grozde MK.jpg

93 rocznica urodzin Bł Alojzego Grozdy zamordowanego za wiarę katolicką  1 stycznia 1943 r 

27 listopada 1944 urodził się  Gilles Bouhours wysłannik Matki Bożej do Papieża Piusa XII

13 listopada 1983 we Wiedniu w dniu beatyfikacji Karmelitanki  Marii od Jezusa Ukrzyżowanego 

zmarła Siostra Pascalina Lehnert urodzona 25 sierpnia 1894 w Ebersbergu, 

„najsłynniejszym sanktuarium pielgrzymkowym Starej Bawarii"

W 1923 przyjęto ją do kongregacji Sióstr od Świętego Krzyża, gdzie przyjęła imię zakonne Pascalina.

była  sekretarką papieża- 9 października 1958 była obecna przy śmierci Piusa XII.

Zmarła w wieku 89 lat -pochowana na cmentarzu niemieckim w Rzymie założonym przez Karola Wielkiego 

Siostra Pascalina Lehnert prowadziła niezwykle ożywioną korespondencję.  Ta ,,strażniczka ostatniego papieża", jak nazywano siostrę Pascalinę, aż do śmierci pozostała wierna służbie Bogu i ludziom.Siostra Pascalina towarzyszyła papieżowi Piusowi XII przez czterdzieści lat. Siostra Pascalina Lehnert (1894 – 1983) wstąpiła ,,na służbę" ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Niemczech, Eugenio Pacellego, w wieku 24 lat. Towarzyszyła mu w Monachium, Berlinie, a następnie w Rzymie. Kiedy został papieżem i przyjął imię Piusa XII, nadal pozostała przy nim. Łączyła ją głęboka przyjaźń m.in. z kardynałem Spellmanem z Nowego Jorku i von Galenem z Muenster. Po wojnie, prowadząc papieskie dzieło pomocy, współpracowała ściśle z kardynałami Francisem Spellmanem i Michaelem von Faulhaberem i wspierała najuboższych w Niemczech, szczególnie w Bawarii.

13 listopada 2015 Hamburg -Gdańsk-Rzym-Wiedeń