28 kwietnia 2015 Rzym-Auschwitz SW MAKSYMILIAN KOLBE CHCE MAUZOLEUM MECZENSTWA POLAKOW!


SW MAKSYMILIAN KOLBE CHCE MAUZOLEUM MECZENSTWA POLAKOW!
Bad Segeberg 28 kwietnia 2015 r

Dnia 28 kwietnia 1918 roku 24 letni Maksymian Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie
św Maksymilian Kolbe opisuje tej niezwykły dzień
rano po modlitwach wyszliśmy z kaplicy i około [godz.] 7 rano wyszliśmy z Kolegium do kościoła św. Andrzeja della Valle.
Tam, ubrany w szaty diakona przygotowywałem się z innymi do pierwszej Mszy św. – Przychodzi Don Giulio i wywołuje wszystkich po imieniu i ustawia w dwa równoległe szeregi, między którymi zaś przechodzi Kardynał Wikariusz [21] i w głębi zakrystii siada na krześle.
Na znak ceremoniarza wszyscy (a było nas przeszło stu) parami idziemy do kościoła i zajmujemy „stalle” chóru w prezbiterium –
J. Em. Kardynał Wikariusz ubiera się w szaty kościelne i rozpoczyna Mszę św.- Przychodzi tonsura, święcenia mniejsze przeplatane częściami Mszy św. .i wreszcie daje się słyszeć głos: „Accedant, qui ordinandi sunt ad Ordinem presbyteratus” i na wezwanie imienia i nazwiska poszczególnych [ordynandów] odpowiadają głosy „adsum” [23] i jeden po drugim dołącza się do gromadki subdiakonów i diakonów stojących na środku…
Mnie i o. Kamilowi asystował o. Sobuś (Polak z Ameryki).
– Po konsekracji łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymywać wzruszenie i odmawiać modlitwy z Kanonu razem z J. Em. Kardynałem.
– Po święceniach wróciłem do domu – jakie wrażenie – trzeba przyznać, że Niepokalana mnie raczyła przywieźć aż dotąd.
– Potem byliśmy u N. O. Wikariusza [24] – i po południu z o. Granatą pod deszczem u chorego o. Łukasza pasjonisty.

http://www.kolbe.pl/zyciorys.php
Listy Maxymilian Kolbe od 1912 r
http://www.niepokalanow.pl/pisma,tom-1
Rzym, 10 listopada 1912 Najdroższa Mamo!
Już tydzień mija, jak przyjechaliśmy do Rzymu.
Prócz nas siedmiu jest tu dziesięciu Polaków z Ameryki
Uczęszczamy tu na uniwersytet „Gregorianum”
Byliśmy 3 razy w bazylice św. Piotra i wiele już ciekawych rzeczy widziałem.
Proszę szczególnie o modlitwę.
Zawsze kochający syn br. Maksymilian
Marianna Kolbe. klasztor PP. Benedyktynek / we Lwowie
—————————————————————–
Rzym, 3 maja 1913 Maxymilian pisze do brata Józefa
Niedawno byli tu w Rzymie Polacy z Poznańskiego przeważnie, choć i dużo było Galicjan i Królewiaków. Po zwiedzeniu Rzymu część ich pojechała na 24 Kongres Eucharystyczny na Maltę, część – zwiedzić Neapol, a reszta wróciła zaraz do domu. W Rzymie w tym roku (ponieważ jest jubileuszowy) odbywają się wspaniałe nabożeństwa celebrowane głównie przez kardynałów lub arcybiskupów. Zresztą w liście do Mamy napiszę więcej. Teraz proszę Cię tylko gorąco o modlitwę za mnie i nasz Zakon
„2” W r. 1913 Kościół katolicki obchodził 1600 rocznicę edyktu mediolańskiego, który zakończył prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim i przyznał im wolność publicznego wyznawania wiary świętej
W 2013 r 1700 rocznicę edyktu mediolańskiego polscy ? biskupi uczcili w Izaelu zaproszeni przez Peresa (łączyli się w wyborze nowego Papieża Franciszka w Rzymie 13 marca 2013 ..w Rzymie uczestniczyła w wyborach P Angela Merkel zaprzyjazniona z Papieżem Franciszkiem od 12 kwietnia 1986 r gdy przebywał w Hamburgu )

Rzym, 6 kwietnia 1914
(310 rocznica objawienia się Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej O Jakubowi Rem w Ingolstadt)
Maxymilian pisze do Krakowa do mamy mieszkającej jako rezydentka u Sióstr Felicjanek ul Smoleńsk 2 …

Dziś, w dzień świąt Wielkanocy, chociaż nie mogę z powodu odległości podzielić się (jak to u nas jest zwyczajem) święconym jajkiem, to przynajmniej mogę wypełnić to drugie, co przy tym się czyni, tj. posłać kilka słów życzeń. ..”Niech się więc we wszystkim stanie z Mamą wola tego najlepszego Ojca i oby Mama we wszystkim wypełniła wolę Bożą!”
Pisze o uzdrowieniu swojego palca cudowną wodą z Lourdes. Dając mi ją, opowiedział mi O. Rektor historię swego cudownego uzdrowienia gdy miał lat 12.Chwała więc Panu Bogu i cześć Niepokalanej!
Z gorącą prośbą o modlitwę zawsze wdzięczny syn br Maksymilian.
Rzym, 1 lipca 1914 r pisze do mamy Marianny na ul Smoleńsk 2 w Krakowie
Przepraszam, że nie zaraz odpisałem na list, ale skłoniło mnie do tego to, że za miesiąc od otrzymania listu miałem składać egzamin, chciałem więc od razu i o egzaminie napisać. Złożyłem go 24-czerwca 1914 r Niepokalanie Poczętej dzięki, wypadł dla mnie dobrze, z końcem lipca pojadę z częścią kolegialistów do Zagarolo (jak w roku zeszłym). Z częścią, bo druga część zostaje w Rzymie, a kilku słabszych na zdrowiu pojedzie do Ravello, konwentu położonego nad morzem.Co do ślubów, to je złożę po przyjeździe O. Wikarego Generalnego o. Domenico M. Tavaniego i O. Socjusza o. Peregryna Haczeli (naszego eks-prowincjała galicyjskiego) z Ameryki, gdzie udali się obydwaj na wizytację prowincji amerykańskich: polskiej i niemieckiej (założone przez O Leopolda Moczygbę kuzyna papieża Piusa X )W końcu tego roku szkolnego Ojciec święty ( św Pius X kuzyn O Leopolda Moczygęby ) wyraził listownie swoje zadowolenie z alumnów uniwersytetu „Gregorianum” i na dowód tego dał trzy medale złote dla tych doktorów, którzy najlepiej złożą doktorat. List ten przeczytał nam O. Rektor uniwersytetu ks. Luigi Caterini na podwórcu uniwersyteckim. A co ważniejsza: O[jciec] święty Pius X teraz wszystkim, którzy otrzymują jakikolwiek stopień akademicki, złożyć przysięgę przeciw modernizmowi [7] toteż i ja w tym samym dniu 24 czerwca 1964 r w którym składałem egzamin, złożyłem także wraz z innymi tę przysięgę w kościele św. Ignacego. Przedtem przysięga ta tyczyła tylko tych, co otrzymywali doktorat; teraz zaś została rozszerzona na wszystkie stopnie akademickie.Przedwczoraj byłem na audiencji u O[jca] świętego. Audiencja odbyła się na podwórcu św. Damazego, gdzie zebrało się około 10 000 ludzi. O takiej liczbie wnosiliśmy z tego, że jeden z nas miał numer biletu dziewięć tysięcy dziewięćset i jeszcze coś więcej. Jeszcze przed ukazaniem się O[jca] św.Piusa X grała na podwórcu muzyka papieska.Następnie po hejnale przegranym na trąbkach ukazał się na balkonie O[jciec] święty Pius X , udzielił nam wszystkim błogosławieństwa i wśród tysiącznych oklasków znikł w drzwiach balkonu.
Z prośbą o modlitwę zawsze wdzięczny syn br. Maksymilian

„4” Prowincja niemiecka Niepokalanego Poczucia NMP OO. Franciszkanów w USA została założona w 1872 z poprzedniej Misji (1852) i Komisariatu Greneralnego (1858), a polska prowincja św. Antoniego Pad. w USA została wydzielona w 1905 z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwsza kapituła prowincjalna odbyła się w 1906. Druga polska prowincja w USA p.w. św. Bonawentury powstała w 1939 z podziału prowincji św. Antoniego.
„7” Modernizm jest to kierunek filozoficzno-teologlcznyi rozpowszechniony przy końcu XIX i na początku XX w., głoszący agnostycyzm, sprowadzanie wiary do uczucia, przyznawanie dogmatom katolickim tylko względnej prawdziwości, zaprzeczanie Bóstwa Jezusa Chrystusa, symbolizm, immanentyzm. Papież św. Pius X potępił błędy modernistyczne w 1907 (encyklika Pascendi) i nakazał w 1910 składanie przysięgi antymodernistycznej.
W lipcu 1967 Stolica Apostolska, kierując się duchem zbójeckiego Soboru Watykańskiego II, zniosła obowiązek składania przez duchownych przysięgi antymodernistycznej. Kongregacja Pro Doctrina Fidei zarządziła we wrześniu 1967 w miejsce dawnej – nową przysięgę, nie zawierającą żadnych ograniczeń. Zob. AAS 59 (1967) 1058; Comm. Ord. 64 (1967) 300-301; ks. Aleksy Klawek, Zniesienie przysięgi antymodernistycznej, „Znak” nr 162, 1624-1629.

13 kwietnia 2009 roku po raz pierwszy od 10 lat Kazimierz Świtoń wraz z członkami Stowarzyszenia Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL Auschwitz im. św. Maksymiliana Marii – Kolbego mógł osobiście złożyć wieniec pod Krzyżem Papieskim upamiętniającym zamordowanych polskich uczonych na Żwirowisku oraz setki tysięcy pomordowanych Polaków w KL Auschwitz