28 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia – Swięty Ludwiku i Sw Maxymilianie wspomagajcie nas

 
 28 kwietnia 2016    Rok Bożego Miłosierdzia 
 
28 kwietnia  1716 
mając zaledwie 43 lata. umiera i pomaga 
                                                                                                 
Święty Piotr Chanel
28 kwietnia 1841 r 38 letni Sw Ks  Piotr Chanel został  zabity przez tych, których chciał zbawić.
Jego śmierć przyspieszyła tylko dzieło chrystianizacji wyspy: w ciągu pięciu miesięcy wszyscy tubylcy zostali nawróceni.
 24 letni Maksymian Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie
św Maksymilian Kolbe opisuje tej niezwykły dzień
rano po modlitwach wyszliśmy z kaplicy i około [godz.] 7 rano wyszliśmy z Kolegium do kościoła św. Andrzeja della Valle.
Tam, ubrany w szaty diakona przygotowywałem się z innymi do pierwszej Mszy św.
Przychodzi Don Giulio i wywołuje wszystkich po imieniu i ustawia w dwa równoległe szeregi, między którymi zaś przechodzi Kardynał Wikariusz  i w głębi zakrystii siada na krześle.
Na znak ceremoniarza wszyscy (a było nas przeszło stu) parami idziemy do kościoła i zajmujemy „stalle” chóru w prezbiterium –
J. Em. Kardynał Wikariusz ubiera się w szaty kościelne i rozpoczyna Mszę św.- Przychodzi tonsura, święcenia mniejsze przeplatane częściami Mszy św. .i wreszcie daje się słyszeć głos:
„Accedant, qui ordinandi sunt ad Ordinem presbyteratus”
i na wezwanie imienia i nazwiska poszczególnych [ordynandów] odpowiadają głosy „adsum” i jeden po drugim dołącza się do gromadki subdiakonów i diakonów stojących na środku…
Mnie i o. Kamilowi asystował o. Sobuś (Polak z Ameryki).
– Po konsekracji łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymywać wzruszenie i odmawiać modlitwy z Kanonu razem z J. Em. Kardynałem.
– Po święceniach wróciłem do domu – jakie wrażenie – trzeba przyznać, że Niepokalana mnie raczyła przywieźć aż dotąd.
28 kwietnia 1918   Oswięcim 
Salezianów odbywa się msza święta  
Matka Boża  Wspomożycielka była czczona na ziemiach polskich jeszcze przed przybyciem duchowych synów ks. Bosko do Oświęcimia w 1898 r. 
Poprzedziło go objawienie się Matki Bożej  31 maja 1894 r nad Kosciołem Sw Krzyża zamienionym przez żydów na magazyn 
To cudowne wydarzenie natchnęło ówczesnego proboszcza oświęcimskiego ks. Andrzeja Knycza do zajęcia się sprawą wykupu kościoła
W 1901 r. został otworzony Zakład Wychowawczy ks. Bosko, w 1904 j poświęcona świątynia.
Za szczególny dowód łaski i potęgi Wspomożycieli można uznać cud ocalenia Maryjnej świątyni w  nalotu bombowców alianckich na Oświęcim
13 września 1944 r  w dniu śmierci Sługi bożej Rozalii Celakówny w Krakowie –
w dniu zburzenia pomnika 44 Króla Polski Zygmunta III Wazy w Warszawie 
 

1 pazdziernik 2013  przed Kosciołem św Krzyża gdzie ukazała się Matka Boża  zobaczyłam  napis ,

,Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkosci ,,z ust  Papieża JP II….

można zapytać lecz kogo ?

Antypolonizm w  Polsce czy to grzech ?

26-28 kwietnia 1935 roku, dzięki staraniom ks. Sopoćki ,

podczas wileńskich uroczystości zakończenia Jubileuszu Odkupienia Świata (1900-lecia Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa) ,

wizerunek Jezusa Miłosiernego po raz pierwszy doznawał publicznej czci w Ostrej Bramie.

W uroczystościach uczestniczyła w nich siostra Faustyna, a kazanie o Bożym miłosierdziu wygłosił ks. Sopoćko.

ks. Józef Jarzębowskiks. Józef Jarzębowski

28 kwietnia 1918   21 letni ks. Józef Jarzębowski

BŁĘKITNE ROZWIJAŁ SZTANDARY

Józef Jarzębowski urodził się 27 listopada  1897 r. w Warszawie. – 

oo. kapucyni, pomogli przedostać się 14-letniemu chłopcu do zaboru austriackiego i umieścić go w szkole księży salezjanów w Oświęcimiu.

W Warszawie Józef spotkał o. Jerzego Matulewicza, odnowiciela marianów i ówczesnego generała zakonu.
1 lipca  1917 r. ofiarował się na zawsze Panu Jezusowi i Matce Bożej. W akcie oddania prosił Chrystusa Pana: „Daj mi pełnić Twą wolę; o nic więcej nie proszę. Ty bądź moim wszystkim. Ty, ukochanie moje i szczęście”. A do Maryi skierował gorące słowa: „Rozporządzaj moim sercem, o Matko, i błagaj Boga, aby mi udzielił swojej łaski i cieszenia się z Tobą na wieki”. Swym aktem oddania się na własność w niewolę Chrystusowi i Maryi Jarzębowski naladował założyciel marianów o. Stanisława  Papczyńskiego.15  sierpnia  1917 r. Jarzębowski został przyjęty do mariańskiego nowicjatu w Warszawie na Bielanach. – napisał  pieśń, w której nawoływał: „Błękitne rozwińmy sztandary”.  Józef  Jarzębowski „wykrzyczał” w niej uczucia swego oddania Chrystusowi i Jego Matce: „Spod znaków Maryi rycerski my huf, błogosław nam, Chryste, na bój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my naród, lud Twój!”.

  W 1939 r opuszczając, na rozkaz władz zakonnych, Warszawę o. Jarzębowski trafił do Wilna, gdzie spotkał ks. Michała Sopoćkę,

Zapoznał się wówczas z objawieniami i nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego

Ufając Miłosierdziu Bożemu cudem wydostał się parokrotnie z rąk bolszewików, pokonując trakt przez Syberię do Władywostoku, skąd udał się do Japonii.

Był to rok 1941.

28  maja 1941 otrzymał wizę amerykańską i udał się do swoich współbraci zakonnych do Waszyngtonu.

28 maja 1941 w dniu wywiezienia O Maxymiliana Kolbe do Auschwitz zamordowano Arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego z Płocka 
 
W Ameryce o. Józef pełnił gorliwie posługę duszpasterską wśród swoich rodaków.

Znamionował ją w szczególny sposób duch orędzia przekazanego przez Jezusa św. Faustynie.-

marianie otworzyli specjalny apostolat, istniejący do dziś w Stockbridge.

W ten sposób marianie jako pierwsi w Kościele podjęli się szerzenia tego nabożeństwa poza Polską. 
Po dwóch latach pobytu w Stanach Zjednoczonych udał się o. Józef do Meksyku, by tam zająć się wychowaniem polskich sierot.

Spędził kolejnych siedem lat w Santa Rosa i Tlalpan. Dzięki o. Jarzębowskiemu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego dotarło do tego dalekiego kraju,

a w stolicy Meksyku stanęła potem świątynia pod tym wezwaniem.

W roku 1950 opuścił Meksyk i wkrótce podążył do Anglii.

W  1953 r. nabył przepiękną posiadłość w Fawley Court i założył w niej Kolegium Bożego Miłosierdzia, zwane często Bielanami nad Tamizą
O. Józefa pochłaniały rozliczne troski, by gimnazjum stało się dziełem wszystkich Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii, a w szkole stosowano jego metody wychowania religijnego i narodowego.

Dzień 13 wrzesnia 1964 r.( 40 rocznica smierci Rozalii Celakówny) stał się dniem żałoby dla tych, którzy z bliska doświadczyli kochającego serca o. Józefa

Ciało jego spoczęło w Fawley Court, miejscu, które stało się sanktuarium Bożego Miłosierdzia – tajemnicy, którą głosił, a którą przede wszystkim mocno żył. 


I powiedźcie, że koniec już męce. Koniec bólom i łzom i żałobie! Duch mój klęknie przed Panem w podzięce, a me kości ucieszą się w grobie

napisał kiedyś jako młody chłopiec w Oświęcimiu w wierszu zatytułowanym „A gdy umrę”.

Ks Józef mocno ufał Bożemu Miłosierdziu, który nosił w swym sercu miłość do Niepokalanej, a obok niej – umiłowanie Ojczyzny i wszystkiego, co się z nią wiąże.

Zabytkowy angielski dwór Fawley Court przez ponad pół wieku był kolebką polskości w Anglii. Sfinansowała go polska emigracja i dała pod opiekę ojcom Marianom, którzy prowadzili tam szkołę-

placówkę zamknięto,  za 12 milionów funtów sprzedano prywatnym inwestorom 

Dowody świadczą przeciwko ojcom MarianomObecne miejsce spoczynku księdza Jarzębowskiego

bez zgody członków rodziny pod osłoną nocy ciało ojca Jarzębowskiego zostało przeniesione na okoliczny cmentarz.

Adam Boniecki

Ks Adam Boniecki (ur. 25 lipca 1934 w Warszawie)  generał zakonu marianóww latach 1993–1999,

w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

Wcześniej  grób założyciela Kolegium Miłosierdzia Bożego był bezczeszczony. 

27 listopada 1830 -pomoc Maryji Niepokalanej  Cudowny Medalik ..wybrańcy Maryji 

Bildergebnis für niepokalana
27 listopada 1661 r w Żółkiewi zmarła Teofila Zofia Sobieska-matka Króla Polski Jana III Sobieskiego 
wnuczka niewolnika Maryji hetmana  Stanisława  Żółkiewskiego -od 29 lutego 1704 r o godz 4.00 jej 
 dusza znalazła się w niebie 

Hetman Stanisław Żółkiewski

Num_riser0041

27 listopada 1944 r k Lourdes urodził się  Gilles Bouhours  wysłannik Matki Bożej do Papieża Piusa XII dla ogłoszenia dogmantu Wniebowięcia NMP 

 

28 kwietnia 1943 r Berlin  zgilotynowano 40 letniego Polaka 

Polak Konstanty Drozowski osierocił żonę Helenę i  5 dzieci .

Skazany na karę śmierci za pomoc francuskiemu więzniowi 12 lutego 1943 r

w dniu 12 lutego 1943 r 

Prezydent Roosevelt ogłosił wyniki tajnej  konferencji w Casablance

Amerykanom w przemówieniu radiowym

Po niej nastąpiły konferencje: kairskateherańskajałtańska i poczdamska.

 

czytaj 

28 kwietnia 1945   zamordowani w Altotting  

5 bezbronnych Niemieckich Katolików pracujących w  

Sanktuarium Maryji Patronki Bawarii

Altötting (Stiftskirche – Hingerichtete 1945), Foto © 2009 Johann Zimmet

Rzym  -Monachium ( Niemiecki Rzym)   1918 

Św. Maksymilian Maria Kolbe  29 kwietnia 1918 Rzym

Monachium -Niemiecki Rzym  założony 14 czerwca 1158 przez Henryka Lwa -przodka 3 Królowej Polski Małgorzaty ( praprawnuczki św Jadwigi z Andeks )
zmarłej 10 kwietnia 1315 r w Ratzenburgu( założonym 10 kwietnia 1154 r przez Henryka Lwa)

 

 

 

 

 

 

 

 
powstały przez śluby w Altotting Henrietty Adelajda Sabaudzkiej  wnuczka Króla Henryka I

 

Bawarska Republika Rad

Bawaria była trzecim miejscem po Rosji i Węgrzech,

gdzie po rewolucji socjalistycznej  władza spoczęła w rękach ludzi Lenina 

W wojnie  kraj stał na granicy ruiny gospodarczej,Do kraju powracały z frontów I wojny światowej miliony żołnierzy.

W całym kraju m.in. w

Dusseldorfie, Bremie, Hamburgu, Berlinie robotnicy i żołnierze organizowali się w rady.

Żołnierze bawarskiej Armii Czerwonej pilnują dworca w Monachium

Żołnierze bawarskiej Armii Czerwonej pilnują dworca w Monachium