28 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -13 sierpnia 2016 komu służy Abp Sławoj Leszek Głódź

13 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 71 letnia rocznica urodzin Abp Sławoja Leszeka  Głódzia

Od 21

28 sierpnia 2016  Gdańsk  w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 

Homilia ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych w Gdańsku śp. Danuty Siedzikówny ps. Inka i śp. Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk

IPN to służba w imię prawdy i pamięci 

Zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie zniesławienia Polaków przez Leszka Głódzia

Głódź słowami:"Ale wiemy, że oficer, który zastrzelił Inkę i Zagończyka… a ten, który ją zastrzelił…….kainowa zbrodnia i kainowa wina…kainowa zbrodnia i wina z pobratymczych rąk —-niestety—polskich rąk! …”……

„… i tak było.… A kto to czynił?… Także Polacy.  Polakiem był ten, który ich zastrzelił, też musimy o tym pamiętać.”W sposób ewidentny dopuścił się przestępczego pomówienia Polaków jako Narodu o zbrodnie mordu na skazańcach: Danucie Siedzikównnie i Feliksie Selmanowiczu.

26 listopada 1978 Ksiądz pułkownik dr Józef Zator-Przytocki "Czeremosz" zmarł nagle podczas Mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 

W latach 70. z kościoła Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. 3 maja i 11 listopada wyruszały manifestacje Ruchu Młodej Polski i Wolnych Związków Zawodowych pod pomnik Jana III Sobieskiego.

Ksiądz płk dr Józef Zator-Przytocki 'Czeremosz'. Fot. arch. IPN. Opublikowano w Naszym Dzienniku, w numerze 281 (2691) z dnia 2-3 grudnia 2006 r.Dzień radości i tryumfu. 29 maja 1966 r. tysiące gdańszczan przywitały Prymasa Tysiąclecia na placu przy bazylice Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem uroczystości był ksiądz proboszcz Józef Zator-Przytocki. Fot. arch. IPN. Opublikowano w Naszym Dzienniku, w numerze 281 (2691) z dnia 2-3 grudnia 2006 r.

Ksiądz płk dr Józef Zator-Przytocki "Czeremosz" (21 I 1912 – 26 XI 1978)

Urodził się 21 stycznia 1912 r. w Wicyniu (powiat złoczowski),Uczył się w Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Złoczowie.  29 czerwca 1935 r. w katedrze lwowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Bolesława Twardowskiego. Był wikarym i katechetą w Daletynie, po dwóch latach został przeniesiony do kolegiaty w Stanisławowie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Stanisławowa podjął ponownie obowiązki duszpasterskie w kolegiacie. Ostrzeżony o niebezpieczeństwie aresztowania przez NKWD znalazł schronienie w seminarium duchownym we Lwowie. W trakcie przeprawy do niemieckiej strefy okupacyjnej zatrzymał go niemiecki patrol. Dzięki pomocy niemieckiego oficera, który był katolikiem, został zwolniony i udał się do Krakowa.    Zamieszkał przy Krowoderskiej 48, koło klasztoru Sióstr Wizytek.W kościele św. Anny ks. Zator-Przytocki brał udział w rozmowach kierownictwa podziemia niepodległościowego. W roku 1942 z inspiracji metropolity krakowskiego księcia arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy został dziekanem okręgu krakowskiego ZWZ-AK.  Pracował jako katecheta w gimnazjum męskim przy ul. Kochanowskiego. Jeden z profesorów tej szkoły ostrzegł księdza pułkownika, że jego mieszkanie przy Krowoderskiej jest obstawione przez NKWD. Przebrany po cywilnemu i ucharakteryzowany, chroni się u sióstr karmelitanek przy Kopernika.,W porozumieniu z ks. abp. Adamem Sapiehą w maju 1945 r. ks. Józef Zator-Przytocki opuszcza Kraków. W Katowicach został zatrzymany przez NKWD, lecz szczęśliwie zbiegł z prowizorycznego aresztu. Ukrywał się krótko w budynku kurii, po czym wyjechał do Warszawy, a stamtąd do Trójmiasta, gdzie szukało wówczas schronienia wiele osób poszukiwanych przez NKWD – UB. Po wygnaniu Niemców, w końcu marca 1945 r. na terenie diecezji zostało 22 kapłanów niemieckich. Pierwsi polscy księża to trzej ojcowie cystersi – opat Benedykt Biros, Eugeniusz Komasa i Gerard Matuła. Potem pojawili się inni kapłani zakonni, m.in. dominikanin o. Stanisław Dobiecki i reformata o. Maciej Śliwa. 25 lipca 1945 r. niemiecki ordynariusz diecezji gdańskiej, przebywający jeszcze na wolności ks. bp Karl Maria Splett, wręczył ks. Zator-Przytockiemu dekret nominacyjny na proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku Wrzeszczu.  Kościół na Czarnej był mocno zniszczony, tak jak ościoły w Gdańsku dewastowane przez żołnierzy sowieckich za pomocą ładunków wybuchowych i granatów już po "wyzwoleniu". Był bez dachu i okien. Ksiądz proboszcz odbudowywał kościół i organizował życie religijne swych parafian, wśród których było wielu tzw. repatriantów, czyli ekspatriantów z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Umieścił dla nich w kościele obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.  Mimo nawału pracy, w maju 1948 r. ks. Zator-Przytocki obronił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu. W nocy z 4 na 5 września 1948 r. wojewódzki UB próbował uprowadzić kapłana. Rano przeprowadzono "rewizję" na plebanii. Podrzucono spreparowany przez bezpiekę list.Aresztowano go i wywieziono do Warszawy. W więzieniu przy Koszykowej UB rozpoczął "przesłuchania",Zastosowano bolszewickie metody "dochodzenia do prawdy". Bito księdza po głowie, wbijano na śrubę wkręconą w ścianę, wyrywano włosy. "Czeremosz" recytował w celi Mszę św. i prowadził zakazane wspólne modlitwy. Powtarzał sobie: "Muszę przetrwać ze spokojem wszystko, co mnie spotka".    30 grudnia 1949 r. został "osądzony"za "usiłowanie obalenia ustroju przemocą". Otrzymał wyrok 15 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i honorowych oraz konfiskaty mienia. I tak miał szczęście.  Lista ponad 3 tysięcy osób skazanych po wojnie przez wojskowe sądy rejonowe na śmierć z przyczyn politycznych znajduje się na stronach internetowych IPN: www.ipn.gov.pl. 
   W więzieniu mokotowskim ksiądz pułkownik był bity i dręczony przez sadystów ze służby więziennej, inspirowanych przez UB.  16 stycznia 1951 r. został przewieziony do więzienia we Wronkach. 17 maja ksiądz trafił do szpitala, .   W Wielki Piątek 1953 r. został ponownie przewieziony do X Pawilonu więzienia na Mokotowie.  8 marca 1955 r. objęła go komunistyczna "amnestia".Więzienie nie było końcem prześladowań.  28 maja 1956 r. Wydział do spraw Wyznań w Gdańsku zakazał ks. Zator-Przytockiemu pełnienia funkcji kapłańskich, 8 stycznia 1957 r. unieważniono decyzję z Gdańska. Dzień radości i tryumfu. 29 maja 1966 r. tysiące gdańszczan przywitały Prymasa Tysiąclecia na placu przy bazylice Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem uroczystości był ksiądz proboszcz Józef Zator-Przytocki.   16 grudnia 1957 r. ks. Józef Zator-Przytocki wygłosił swoje pierwsze po więziennej gehennie publiczne kazanie w kościele na Czarnej. Nie wrócił jednak do swych dawnych parafian, objął stanowisko rektora w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, największej świątyni w Polsce. 30 września 1960 r. przejął w zarząd parafię Świętego Ducha przy kaplicy Królewskiej w Gdańsku,   17 maja 1965 r. doprowadził do odsłonięcia i poświęcenia kaplicy-pomnika ku czci księży pomordowanych w latach 1939-1945. Na uroczystość przybyło 25 tys. ludzi!    Nękano kapłana różnymi szykanami aż do śmierci.    7 grudnia 1969 r. Ojciec Święty Paweł VI mianował ks. Józefa prałatem honorowym. 17 września 1978 r. został członkiem kapituły przy katedrze Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku.   Ksiądz pułkownik dr Józef Zator-Przytocki "Czeremosz" zmarł nagle podczas Mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 26 listopada 1978 roku. Został pochowany w murach tej świątyni. 

Abp Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 roku  

13 sierpnia 1699 Wiedeń umiera Bł O Marek Aviano –wspomagający Króla Jana III Sobieskiego 

Sobieski © ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung

13  sierpnia 1704  ( 5 rocznica śmierci O Marko Aviano )przegrana Bitwa pod Blanheim gdzie wygrał Churchil

17 sierpnia 1704 Teresa Kunegunda Sobieska zostaje regentką Bawarii a jej rodzina rodzina Króla Jana III Sobieskiego  została skazana 10 letnią rozłąkę 

Blenheim Palace w Woodstok  wybudowano  dla  Johna  Churchilla księcia Marlborough, 

Teresa Kunegunda Sobieskia-córka Króla Jana III Sobieskiego od 1705 r  do 1715 r przebywała na wygnaniu w Wenecji gdzie adoptowała  2 letniego syna króla Armenii Aretina urodzonego 24 czerwca 1706 r w Konstantopolu.10 kwietnia 1715 Monachium po 10 latach rozłąki spotkała się rodzina  córki Króla Jana III Sobieskiego- do Monachium przybył 9 letni Jan Chrzciciel von Aretin syn armeńskiego Króla Bagdazara von Siounik  i jego żony Gogza z domu Kasięcia von Charabagh .W dniu 11 urodzin  Jana Chrzciciela Aretina 24 czerwca 1717 r w . (dzień św. Jana Chrzciciela) w Londynie  połączono cztery lóże masońskie  do których należał ..zwycięzca w bitwie pod Blenheim- John Churchill książę Marlborough..
Praprzodek Winstona Churchila ur. 30 listopada 1874 w Blenheim Palace  zm. 24 stycznia 1965 w Londynie) wywodził się z rodziny Spencer-Churchill, rodzina Winstona używała tylko nazwiska Churchill.Jego ojcem był lord Randolph Churchill, .-słynny Kuba Rozpruwacz..W lipcu 1917 Churchill został ministrem uzbrojenia, w 1919  był już ministrem wojny.Na zlecenie Churchila brytyjskie lotnictwo zamówiło w Kanadzie  150 samolotów, pod nazwą ”Blenheim.3.09.1939 r. RAF posiadał 24 dywizjony wyposażone w ”Blenheimy,,4 września”Blenheimy” dokonały pierwszego nalotu- w Wilhelmshaven. .Polityka W. Churchilla prowadziła  do rozpadu Imperium Brytyjskiego i służyła  jedynie interesom Żydów, Amerykanów i Rosjan..Przeciwko masońskiej zdradzieckiej polityce Churchila  założono Rycestwo św Jerzego czytaj

 Po locie pokojowym Rudolfa Hessa 10 lipca 1941 r i aresztowaniu go przez Churchila, w 1941 r.Johny  Amery zaproponował  Niemcom sformowanie  jednostki brytyjskiej św Jerzego do walki z Sowietami.

Bildergebnis für churchill VBildergebnis für churchill VBildergebnis für churchill VSławny znak „V” Sir Winstona  Churchilla -to znak Szatana,przekleństwo

 

13 sierpnia  1873  urodził się Generał Józef Haller  

13  sierpnia 1911 r Werl Koronacja Matki Bożej  „Pocieszycielki strapionych” wysłannikiem Papieża Piusa X jest Bp Bernard Dobbing z Castel St Elia 

Collage

13 sierpnia  1911  Hamburg Barmbek urodziny Jana Praska -syna Polaka ze Sląska zgilotynowango dla nowej religii 10 listopada 1943 w Hamburgu 

Ks Jan Prasek urodzony 13 sierpnia 1911 r w Hamburgu -Barmbek życiorys

13  sierpnia 1911 Kraków Prokocim konsekracja kaplicy Matki Bożej 

13  sierpnia 1939 Wocławek Ingres Biskupa Michała Kozala aresztowanego 7 listopada 1939 r przez burmistrza Dachau Cramera zamordowanego rytualnie w Dachau

13 sierpnia   1911  Koronacja Matki Bożej za pontyfikatu Polskiego Papieża Piusa X przepowiedzianego 3 maja 1863 przez Anioła Stróża Polski 

za potyfikatu Polskiego Papieża św Piusa X

13 sierpnia 1920 trwa modlitwa za Polskę 

Bitwa Warszawska toczyła się w dniach 13-15 sierpnia 1920 r.

Obraz Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą"

13 sierpnia 1939  Wocławek  Ingres Biskupa Michała Kozala

Wocławek 7 listopad 1939   Bp Kozal -44 Kapłanów zostają aresztowani przez Burmistrza Dachau Cramera 

13 sierpnia 1911 Hamburg 

Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 roku w Białymstoku.

14 czerwca 1940 pierwszy transport Polakow z Tarnowa do Auschwitz 

3 maja 1945   Hamburg Anglicy mordują 8 tysięcy więzniów obozów KZ w tym  24 Polaków z pierwszego transportu z Auschwitz zapisując „Koniec operacji na tym teatrze wojennym”.

14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki – Papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala

Abp Sławoj Leszek Głódź w okresie od marca do grudnia 1980 roku był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie.  

W 1981 roku był kapelanem "Solidarności" Regionu Białystok.Przemilczane Fakty film

Od września 1981 roku rozpoczął pracę w Watykanie, 8 września 1984 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

21 stycznia 1991 roku został mianowany  Biskupem Polowym Wojska Polskiego z siedzibą tytularną w Bettonie we Włoszech.

23 lutego 1991 w Jasnogórskiej Bazylice przyjął święcenia biskupie, a dzień później odbył z ceremoniałem wojskowym uroczysty ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

18 kwietnia 1991 roku otrzymałnominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 roku na stopień generała dywizji. 

21 marca 2002 roku  został Przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

17 lipca 2004 roku Arcybiskupa "ad personam".

26 sierpnia 2004 ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

17 kwietnia 2008 r. mianowany  – Metropolitą Gdańskim. Igres do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie odbył 26 kwietnia o godz. 12.00

21 czerwca 2008 r. udzielił pierwszych święceń kapłańskich w Archidiecezji Gdańskiej, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

29 czerwca 2008 r. w Rzymie otrzymał z rąk Papieża Benedykta XVI-ŻYD RATZINGER – TAUBER – PEINTNER paliusz – znak metropolity.

Rok Bożego Miłosierdzia 

 21 marca 2016 upamiętnił  ostatni Wielki Czwartek Polskich Kapłanów w Stuthofie 21 marca 1940  

21 marca 2016   na lotnisku  w Gdańsku agenta ,,Bolka,, Lecha Wałęsy w Gdańsku oficjalnie zainaugurował  Wielki Tydzień Roku Bożego Miłosierdzia 2016.

w stylu Nowego Papieża  Franciszka 8 grudnia 2015  w Watykanie 

http://www.rodzinaoswiecimska.pl/21-czerwca-2016-rok-bozego-milosierdzia-w-gdansku/

Wocławek 9 kwietnia 2010- dlaczego w zdjęcie Biskupa Michała  z Ingresu 13 sierpnia 1939 r wbito oswietlenie ??? 

26 stycznia 2016 Dzień Islamu-rocznica mordu rytualnego w Dachau Bł Bp Michała  Kozala

Wocławek -Biskup Kozal i 220 Kapłanów 

 

Rok 2013 –Polscy Biskupi piegrzymują do Izraela wybierać Papieża Franciszka 

Mordy rytualne dla państwa IZRAEL Warszawa -Rzym -Monte Cassino -Castel Gandolfo 1943-1945

Papież B 16  Benedykt-Ratzinger-Tauber w Auschwitz kłania składając hołd się bożkowi holokautiańskiemu.

Dlaczego 13 sierpnia 1943 Aliańci bombardowali Rzym ?  19 lipca 1943  w pierwszym bombardowaniu zgineło ponad 4 tys ludzi 

 Bitwa pod Bleinheim 13  sierpnia 1704. film 

8 września 1943 r  rząd włoski orzekł kapitulację wojsk włoskich -3 miliony żołnierzy włoskich zostało rozdartych pomiędzy aliantów a Niemców

8 września 1943 r. Amerykanie  zbombardowali  93% wszystkich zabudowań Frascati Cała "Castelli Romani” staje się ofiarą barbarzyńskiego dywanowego bombardowania

Rzym rodzina Króla Jana III Sobieskiego Królowie Anglii 

9 lip­ca 1796 r., po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zachw Rzy­mie były „oży­wio­ne”:poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły. 

W samym Rzymie cud ten po raz pierwszy zdarzył się w so­bo­tę 9 lip­ca 1796 r.,oko­ło godz. ósmej rano przy obrazie Ma­don­na dell’Ar­chet­to 

na wą­skiej ulicz­ce via dell’Ar­chet­to,któ­ra łą­czy się z via dell’Umiltà, przed pla­cem della Pilotta, gdzie znaj­du­je się Uni­wer­sy­tet Gre­go­riań­ski. 


przy domu gdzie urodził się Kardynał Henryk Stuart( będący w tym czasie we Frescatii )gdzie mieszkała wnuczka Króla Jana III Sobieskiego

Bazylika św. Mikołaja w WięzieniuKościół tytularny  (1699–1707)Francuskiego Kardynała de la  Grange d,Arquien-tescia Króla Jana III Sobieskiego

prapradziadka  brytyjskiego Kardynała Henryka Stuarta -prawnuka Króla Jana III Sobieskiego  obecnie kosciół Zenona kardynała Grocholewskiego.

Front bazyliki

Spo­śród 101 rzym­skich ob­ra­zów „do­tknię­tych” cu­dem wy­róż­niał się obraz Mat­ki Bożej z Guadalupe,znajdujący się w kościele San Nicola in Carcere,
bli­sko Teatro di Mar­cel­lo (nie­da­le­ko Piazza Venezia).Naj­pierw ko­ściel­ne dzwo­ny sa­mo­czyn­nie za­czę­ły bić na alarm, co spo­wo­do­wa­ło przy­by­cie tak wiel­kie­go tłumu,że aż w ko­ście­le za­bra­kło miej­sca.
Wte­dy na oczach wszyst­kich ze­bra­nych twarz Matki Bożej na ob­ra­zie „oży­wi­ła się”. Ten fenomen trwał kilka mie­się­cy, przy­cią­ga­jąc wiel­kie tłumy lu­dzi, którzy przed obrazem modlili się w dzień i w nocy.

Henryk Albert de la Grange d`Arquien
Kardynał Henryk Albert de la Grange d'Arquien –teść Króla Jana III Sobieskiego Henryk Albert de la Grange d'Arquien (fr. Henri Albert de la Grange d'Arquien) (ur. 8 września 1613  w Calais, zm. 24 maja 1707 w Rzymie) –Karierę rozpoczął w 1643 roku od rangi kapitana w regimencie kawalerii armii księcia Gastona Orleańskiego. W 1651 roku został dowódcą regimentu. Od 1654 roku był kapitanem Gwardii Szwajcarskiej.W 1672 roku przybył do Rzeczypospolitej i pozostawał pod opieka córki Marii Kazimiery, żony Jana III Sobieskiego. Dzięki jej staraniom w 1679 roku otrzymał tytuł diuka, a następnie po owdowieniu w 1695 roku został kreowany kardynałem diakonem San Nicola in Carcere.W 1699 roku zamieszkał w Rzymie. W 1700 roku brał udział w konklawe, które wybrało papieża Klemensa XI.Zmarł w Rzymie w 1707 roku. Pochowany został w kościele San Luigi dei Francesi.
Bitwa pod Blenheim stała się punktem zwrotnym w wojnie o sukcesję hiszpańską. Zakończyła pasmo sukcesów Ludwika XIV,. Blenheim stało się pierwszym większym ciosem zadanym armii francuskiej w ciągu ponad półwiecza. Ugruntowało pozycję księcia Marlborough-Churchil , który powrócił na Niderlandy, gdzie zadał 3 kolejne klęski Francuzom w bitwach pod Ramillies (1706), Oudenaarde (1708) oraz Malplaquet (1709).
 
Brytyjski Legion Św. Jerzego został  założony  w 1942  r w Niemczech przeciwko polityce  masona W. Churchilla która prowadziła  do nieuchronnego rozpadu Imperium Brytyjskiego i służyła  jedynie interesom Żydów, Amerykanów i Rosjan.

Wczesniej Rycestwo św Jerzego-Zakon Rycerski świętego Jerzego Męczennika został założony w 1326 roku przez Karola Roberta Andegaweńskiego Króla Węgier –pradziadka św Jadwigi Królowej ..

Rycerstwo św Jerzego ,,dla obrony wiary Katolickiej ,,odnowili 24 kwietnia 1729 r r w Monachium wnukowie Króla Polski Jana III Sobieskiego Synowie Teresy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach urodzonej 4 marca 1676 r na Wawelu –Elektor Karol Albert– wraz z bracmi Arcybiupem Klemensem Augustem ,Kardynałem Janem Teodorem

Medale Świętego Jerzego przyznawane przez "Tygodnik Powszechny,,od 1993 za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym…laureatów wybiera  ks. Adam Boniecki (przewodniczący),  mason prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski (w latach poprzednich w skład ten wchodzili także: Józefa Hennelowa, prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński, Krzysztof Kozłowski, Tomasz Fiałkowski, Henryk Woźniakowski, Jan Józef Szczepański, ks. Józef Tischner, Jerzy Turowicz i Tadeusz Żychiewicz).Laureaci medalu świętego Jerzego.1994 – Janina Ochojska, Jacek Kuroń 1997 – Zofia Tetelowska, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jerzy Owsiak 1998 – Krystyna Mrugalska, bp Tadeusz Pieronek.1999 – Marek Edelman, abp Alfons Nossol.2000 – Krzysztof Czyżewski, Tadeusz Mazowiecki.2003 – Adam Michnik, Václav Havel 2005 – prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński 2006 – prof. Leszek Kołakowski, Anna Dymna
2008 – Anna Otffinowska, rabin Michael Schudrich 2009 – Krystyna Starczewska, Leszek Balcerowicz 2012 – Danuta Wałęsa, ks. Andrzej Augustyński CM.Medal  patrz 2010 Medal  2011 patrz teatr ks. Adam Boniecki odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski  2013  Medal św Jerzego dla Agnieszki Hollad ulubienicy towarzysza Bieruta

Jedna z największych zbrodni na kulturze w dziejach ludzkości   Bombardowanie Rzymu czytaj w ciągu   78 dni zrzucono na Rzym   60.000 ton Bomb  czytaj 

Barska czytaj

 Castel Gandolfo   NOWI Papieża 

Castelgandolfo, Włochy. Neo-„papież” Benedykt XVI spotyka się z głównym rabinem aszkenazyjskim Yona Metzgerem w dniu 15 sierpnia 2005 roku w swojej letniej rezydencji.

Powitanie papieży w Watykanie

 

Tak słynny klasztor wygląda współcześnie... (zdjęcie autorstwa Halibutt, lic. CC ASA 3.0) Walki pod Monte Cassino
 
Klasztor Monte Cassino taki, jaki był przed idiotyczną decyzją aliantów o nalocie. Na ilustracji: rysunek opactwa pochodzący prawdopodobnie z XVIII wieku.
Klasztor Monte Cassino  przed  decyzją aliantów o nalocie. 
... a do takiego stanu doprowadziło go wyzwalanie przez aliantów. (Zdjęcie pochodzi z Bundesarchiv; lic. CCA 3.0, Bundesarchiv, Bild 146-2005-0004 / Wittke / CC-BY-SA).
256 bombowców (w tym sławne B – 17)
Alianci dokonali zbrodni na kulturze…  pomogli Niemcom którzy 20 lutego 1944 zajeli rumowisko
Die Bombardierung Roms im Zweiten Weltkrieg fand mehrfach in 1943 und 1944, in erster Linie durch die alliierten und in geringerem Maße durch Achsen Flugzeugen, bevor die Stadt von den Alliierten am 4. Juni drangen, war 1944 Papst Pius XII zunächst erfolglos bei dem Versuch, haben Rom zur offenen Stadt erklärt, durch Verhandlungen mit Präsident Roosevelt über Kardinal Francis Spellman. Rom wurde schließlich zur offenen Stadt erklärt am 14. August 1943 am Tag nach dem letzten Bombenangriffe der Alliierten durch die Verteidigung der Kräfte.In der 110.000 Einsätze, die die Alliierten Rom Air-Kampagne besteht, wurden 600 Flugzeuge verloren und 3.600 Flugbesatzungsmitglieder starben; 60.000 Tonnen Bomben wurden in der 78 Tage vor der Gefangennahme von Rom fiel.     Entsprechungen zwischen Pius XII und Roosevelt
Nach der ersten alliierten Bombenangriffe von Rom am 16. Mai 1943, schrieb Pius XII Roosevelt fordern, dass Rom "so weit wie möglich weitere Schmerzen und Zerstörung, und ihre vielen wertvollen Heiligtümer … ab irreparable Ruine verschont bleiben."Am 16. Juni 1943 antwortete Roosevelt:Bombardierung von Rom war umstritten, und General Henry H. Arnold beschrieben Vatikan als ein "heißes Eisen" wegen der Bedeutung der Katholiken in der US-Streitkräfte. Britische öffentliche Meinung war jedoch mehr in Richtung der Bombardierung der Stadt ausgerichtet ist, durch die Beteiligung der italienischen Flugzeuge in der Blitz über London.Bemerkenswerte Angriffe
Am 19. Juli 1943 wurde in Rom wieder, mehr schwer bombardiert, durch 521 Flugzeuge der Alliierten, mit drei Zielvorgaben, was 4000 zivile Opfer. Nach dem Überfall, Pius XII, zusammen mit Msgr. Montini, reiste in die Basilica di San Lorenzo Fuori le mura, die schwer beschädigt worden waren, und verteilte ₤ 2 Millionen zu den Massen. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, 150 Allied B-17 Fliegende Festungen griffen die San Lorenzo Güterbahnhof und Stahlfabrik. Am Nachmittag die zweite Ziel war der "Scalo del Littorio" auf der Nordseite von Rom. Das dritte Ziel war der Flughafen Ciampino, auf süd-östlich von Rom.Drei Wochen später, am 13. August 1943 wieder bombardierten alliierte Flugzeuge die Stadt, Targeting San Lorenzo und Scalo del Littorio.   Bombardierung von Vatikanstadt.Vatikanstadt aufrechterhalten eine offizielle Politik der Neutralität während des Krieges. Sowohl Alliierten und Achsen Bomber machte einige Mühe den Vatikan nicht anzugreifen, wenn die Bombardierung Roms. Allerdings wurde der Vatikanstadt auf mindestens zwei Gelegenheiten, die einst von den Briten und einst von den Deutschen bombardiert.Am 5. November 1943 wurde eine einzige Ebene fiel vier Bomben über den Vatikan, die Zerstörung eines Mosaik-Studio in der Nähe des Vatikans Bahnhof und brechen die Fenster der hohen Kuppel von St. Peter, und fast zerstört Radio Vatikan. Es gab keine Todesfälle. Schäden, die durch den Überfall ist noch sichtbar.Am 1. März 1944 fiel deutsche Flugzeuge sechs Bomben über den Vatikan, Littering dem Court of Saint Damaso mit Schutt.

Rabin Lau ,,Lolek;;-

Dowód  osobisty żyda Adolfa Hitlera wydany 30 kwietnia 1941 wydany we Wiedniu 

Dowód osobisty Angeli  Merkel żydówki z 8-10-2007 

011-juedin-Merkel-bundeskanzlerin-m-Israel-pass-hat-Deutschland-verschenkt-2008-2014

 

26 czerwca 2007 Lech Kaczyński uroczyście wmurował  akt  erekcyjny Muzeum Historii Żydów Polskich. na terenie KZ Warschau ( 19 lipca 1943-20 lipca 1944)

2007 06 26 lech kaczynski a01.jpg

BENEDYKT XVI (ŻYD RATZINGER – TAUBER – PEINTNER) I JUDAIZM CZYLI APOKALIPSA

BENEDYKT XVI 

KŁAMSTWA Oswięcimia 

Kłamstwa Dachau 

Kraków -Monachium 

Gdy alianci wypuszczali na wolność  ofiary Trzeciej Rzeszy, w brytyjskim Ministerstwie Informacji Sidney Bernstein otrzymał zlecenie przygotowania filmu dokumentalnego, który świadczyłby o zbrodniach nazistowskich Niemiec Bernstein zebrał wyjątkowy zespół, w skład którego wszedł  Richard Crossman, autor lirycznego scenariusza, i Alfred Hitchcock, który z powodu tego filmu przyleciał specjalnie z Hollywood.  Film zatytułowali  "German Concentration Camps Factual Survey" (Niemieckie obozy koncentracyjne – faktografia). obrazy nakręcono w 11 obozach śmierci, czytaj

Unsere Israel-Freundin Merkel  18 marca 2008 mówi  w ojczystym języku 

001-juedin-Merkel-vor-der-Knesset-2008

012-juedin-Merkel-ortet-Berlin-in-Russland011-juedin-Merkel-bundeskanzlerin-m-Israel-pass-hat-Deutschland-verschenkt-2008-2014 (1)

007-juedin-Merkel-m-Bnei-Brith-orden006-juedin-Merkel-m-Hitler-gruss-m-Israel-fahne18. März 2008 vor der Knesset in Israel:<Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ani muda lachem, shenitan li, le ladere lechem, kan me bait me chubatse, sekavot kadol asuri (15sek.). [Applaus 10 Sekunden]. Ich danke allen Abgeordneten der Knesset dafür, ich danke allen, dass ich in meiner Muttersprache heute zu ihnen sprechen darf.“ (35sek.) patrz

W poniedziałek (27 stycznia 2014  w Krakowie doszło do spotkania izraelskich i polskich posłów.Do Polski przyjechało 350 gości z Izraela, w tym niemal połowa Knesetu.W delegacji znaleźli się także aszkenazyjski rabin Izraela Dawid Lau  syn  Rabina LAU żydowskiego LOLKA , którego nie ochrzcił  POLSKI Papież JP 2 .. LOLEK,,ministrowie rządu i przedstawiciele sił zbrojnych.

Funkcjonariusze_NKWD-600x355 2zbrodnia-katynska 1

Już niedługo 

Dokument Loży Watykańskiej potwierdzający nadadanie S. Dziwiszowi najwyższego 33 stopnia wtajemniczenia

Dok.Loży Wat. potw.nad.Dziwiszowi 33 st.wtaj._wiadomosci.monasterujkowice.pl

Regentka Bawarii  Teresa Kunegunda Sobieska urodziła się 4 marca 1676 r na Wawelu 

Dom Sląski od 17 stycznia 1945  był nadal do 1956 r  katownią dla Polaków -Katolików

26 sierpnia 2016 Prokuratura oskarżony o Kazanie