28 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia w Apokalipsie pod patronatem św Augustyna – chrzest w Paryżu Cohena z Hamburga -zabójstwa Bł Karmelty Alfonsa Mazurka zaplanowane z Hamburga miasta wygnania i śmieci św Papieża Benedykta V

28 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia       Hamburg               

SZCZĘŚLIWY , KTO ODCZYTUJE , I CI , KTÓRZY SŁYSZĄ SŁOWA PROROCTWA ORAZ PRZESTRZEGAJĄ TEGO , CO JEST W NIM NAPISANE , BO CZAS JEST BLISKI (AP 1,3) słuchaj 

28 sierpnia Święty Augustyn, biskup i doktor Kościoła  narodzony dla Ojczyzny Niebieskiej 28 sierpnia 430Hipponie  film

 Święta Maria od Krzyża (Joanna Jugan), zakonnica  Błogosławiony Alfons Maria Mazurek, prezbiter i męczennik   Ezechiasz, króll

Święty Augustyn z matką, św. MonikąSaint Augustine by Philippe de Champaigne.jpg

Śmierć św. Moniki matki św. Augustyna.syn św Moniki

 Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawła Apostoła. Przypadkowo otworzył fragment Listu do Rzymian: "Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom" (Rz 13, 13-14).
 Augustyn poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości.- udał się w pobliże Mediolanu, do wioski Cassiciaco, i tam u przyjaciela Werekundusa spędzał czas na modlitwie i na rozmowach na tematy ewangeliczne.Zgłosił się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 r. z rąk Ambrożego przyjął chrzest. Miał wówczas 33 lata. Wraz z nim przyjęli chrzest jego syn, Adeodatus, i przyjaciel, Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić do Afryki, by nawracać współziomków i pozyskiwać ich dla Chrystusa.

sen świętego Augustyna,  zobaczył on dziecko usiłujące na plaży przelać muszelką zawartość morza do dołka wykopanego w piasku.

: „Prędzej przeleję morze do tego dołka, niż ty, Augustynie, swoim umysłem pojmiesz tajemnicęTrójcy Świętej”.

Martin Luther, 1529.jpg

Grób św. Augustyna i kopuła „Ciel d’Oro” – „Złote Niebo”, bazylikaAugustianów pw. św Piotra w Pawii we Włoszech

Zakon Świętego Augustyna zgromadzenie zakonne powstałe 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu  wspólnot eremickich, które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony

Zakon Świętego Augustyna dał Kościołowi 16 kardynałów, 3 patriarchów, 58 arcybiskupów i 365 biskupów

Do zakonu należeli m.in. Marcin Luter – ojciec Reformacji oraz Grzegorz Mendel – prekursor genetyki.

17 lipca 1505 roku Marcin Luter wstąpił do zakonu augustianów

 patrz

Święci Augustiańscy   Św. MonikaŚw. Alfonso OrozcoŚw. Alipiusz i Św. Possydiusz –Św. Ezechiel MorenoŚw. Jan StoneŚw. Jan z SahagunŚw. Klara z MontefalcoŚw. Mikołaj z TolentinoŚw. RitaŚw. Tomasz z Villanova

  Augustianie w Krakowie –Praprawnuk Sw Jadwigi śląskiej Polski Król Kazimierz Wielki  (brat babci św Jadwiki Króla Polski) pragnął założyć uniwersytet i w związku z tym w 1342 roku sprowadził z Czech zakonników św. Augustyna 11 listopada 1363 r   Kazimierz Wielki wydał dokument fundacyjny czytajaugustinus Versuch einer Darstellung - FrescoNa czele Augustynów stał o. Szymon Sporer – postał projekt budowy klasztoru i kościoła pw. św. Katarzyny w Krakowie

Sw_Katarzyna_2011Sw_Rita

Augustianka św Rita                     Augustianin św Mikołaj z Tolentino

 

 

Często miewał wizje, w których pojawiała mu się Matka Boża i założyciel zakonu, św. Augustyn

św Augustyn przepowiedział mu  śmierci. Gdy nadszedł ten dzień, odprawił Mszę św. i wezwał do siebie współbraci, prosząc ich o wybaczenie i modlitwę za niego. Po czym ze spokojem na twarzy wyzionął ducha.

Był 10 września 1305 roku. czytaj

Został pochowany w kaplicy w przyklasztornym kościele pw. św. Jerzego, w której najczęściej odprawiał Mszę św.  W 1325 roku papież Jan XXII rozpoczął proces kanonizacyjny, a 15 lat później, w 1340 roku otworzono drewnianą trumnę odkryto, że ciało ćw Mikołaja  jest nienaruszone. Trumnę wystawiono na widok publiczny. Jednej nocy ktoś potajemnie oderwał ramiona od reszty ciała.Czyn ten zapoczątkował niezwykłe zjawisko ­– trwające przez ponad 400 lat krwawienie ramion,Kolejnego otwarcia grobu dokonano 100 lat później, przed planowaną kanonizacją Mikołaja z Tolentynu. Ze zdumieniem odkryto, że ciało uległo naturalnemu rozkładowi, a oderwane ręce są nienaruszone, mało tego, zawierały żywą krew. 5 czerwca 1446 roku, w święto Zesłania Ducha św., papież Eugeniusz IV (również augustianin) uroczyście kanonizował Mikołaja. Z rąk świętego nadal wypływała krew, do końca XV wieku miało to miejsce aż dwadzieścia razy (w 1699 roku krew sączyła się od 20 maja aż do 1 września).

Potrójne ukoronowanie św. Mikołaja           Św. Mikołaj chroni miasto przed zarazą

W 1930 r. augustianie w Krakowie liczą już 28 członków w dwóch klasztorach. Od 1917 roku prowadzą pracę duszpasterską w parafii Prokocim (jedna z dzielnic Krakowa-biskup krakowski Prokop założył ok. 1295 wieś Prokocim.), 25 czerwca 1895 Józef Grodzicki sprzedał majątek  Polskiemu Noblowi  Erazmowi Jerzmanowskiemu Po śmierci Erazma Jerzmanowskiego (zm. 7 lutego 1909) jego żona Anna w 1910 sprzedała majątek zakonowi Augustianów. Inicjatorem kupna i pierwszym administratorem był ks. Grzegorz Uth. Zbudowano kaplicę, adaptując do tego celu dawną dworską stajnię, poświęconą 13 sierpnia  1911, 

IlustracjaPałac Jerzmanowskich

Polski Nobel Erazm Józef Jerzmanowski 

Przyczyniają się również do rozwoju Katolickiej Ligi Parafialnej, Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia, Bractwa Różańcowego, Kasy Pomocy. W roku 1931 rozpoczyna się budowa nowego kościoła. W roku 1934 ks. Arcybiskup Adam Sapieha święci kamień węgielny pod nową świątynię. Wybuch drugiej wojny światowej przerywa jednak te prace.

dokument

 20 września 1941 roku. Gestapo wkroczyło  do klasztoru. Aresztowano siedmiu ojców i jednego brata, których po przesłuchaniu w więzieniu przy ul. Montelupich wywieziono do obozów zagłady, Oświęcimia i Dachau. o. Wilhelm Gaczek, o. Józef Gociek zamordowany 16.11.1941 w Oswięcimiu  , o. Krzysztof Olszewski zamordowany 10.09.1942  w Dachau , o. Edmund Wilucki zamordowany 27.11.1941w Auschwitzi br. Wojciech Lipka zamordowany 24.02.1942 w Auschwitzjuż tam zostali. Z obozów powróciło tylko trzech ojców: o. Jacek Tylżanowski, o. Jan Pamuła i o. Bonifacy Woźny. Prowadzili oni nadal parafię w Prokocimiu, a w klasztorze św. Katarzyny urządzono bursę dla chłopców gimnazjalnych.

Przez okupację Komunistyczną od 20 lipca 1944 r -14 lipca  1950 metropolita krakowski Adam Sapieha rozwiązał zakon w Polsce, a zakonnicy zostali sekularyzowani.

Zamordowani Polscy Kapłani 1939-1989

Dachau, to niemieckie miasteczko położone 20 kilometrów od stolicy München, Miasta zostało założone 15 sierpnia 805 r .

Obóz koncentracyjny  w Dachau rozpoczoą działaność  22 marca 1933 roku w fabryce amunicji zaplanowanej 3 maja 1915 w Igolstadt gdzie 18 maja 2008 otwarto 3 Meczet -w tym czasie największy meczet w Europie 

lista polskich księży zamordowanych w niemieckim obozie Dachau

Kapłani zamordowani za pomoc żydom

Zaplanowany holokust Kapłanów Katolickich

Salezjanie Karola Wojtyły zamordowani w Auschwitz  

26 lipca 1942 r w Dachau obozie zaplanowanym  w  fabryce amunicji   powstałej 3 maja 1915 na rozkaz z Ingolstadt  zamordowano Karmelitę Tytusa Brandsmę   z Holandii 

26 lipca 1942 r w Stanisławowie zamordowano Franciszkanina O Pelegryna Haczelę  -mistrza św Maxymiliana Kolbe 

26 lipca 1942 r. biskup Utrechtu Johannes de Jong wraz ze swymi biskupami pomocniczymi wystosował list pasterski,w którym protestował przeciwko deportacjom holenderskich Żydów oraz wzywał do modlitwy za prześladowanych.

Trwa nowenna do kanonizacji św Matki Teresy z Kalkuty

 czytaj

Bł Karmelitanka Teresa od Sw Augustyna     czytaj  wnuczka Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego 

Była najmłodszą z dziesięciorga dzieci króla Ludwika XV i królowej Marii Leszczyńskiej.
Wychowała się w opactwie w Fontevraud, razem ze swoimi siostrami: Madame Wiktorią, Madame Zofią, Madame Felicją.
W 1748 r. miała zostać żoną prawnuka Króla Jana III Sobieskiego Karola Stuarta 13 Września 1770  Maria Ludwika  (mając  34 lata) wstąpiła do Karmelu   S. Dyonizego
Za jej staraniem stanął przy tym klasztorze wspaniały i jeden z najpiękniejszych we Francyi kościół, kosztem jej siostrzeńca  króla Ludwika XVI wystawiony ,klasztor  był ubogi, wyrobiła dla niego u ojca swego Ludwika XV. wieczną coroczną pensyą na opactwie św. Germana do trzydziestu kilku tysięcy franków wynoszącą.Jej starania i opieki zagraniczne nawet (i tutejsze w Warszawie) doznawały Karmelitek Bosych klasztory. Rugowano z Belgium austryackiego swego zakonu panny do swego ubogiego i ciasnego klasztoru przyjęła, a że miejsca dla nich nie było, wybudowanie nowych komórek u teraźniejszego króla Ludwika XVI , synowca swego uprosiła.Naśladując fundatorkę zakonu swego, św. Teresę, umyśliła wprowadzić ścisłą dawnych Karmelitów regułę i między mężczyzny we Francyi.-otrzymała od ojca swego Ludwika XV. obszerny i piękny Karmelitów klasztor, tuż przy Paryżu w Charanton, ażeby w nim ci tylko zakonnicy Karmelici mieszkali, którzyby dawną ścisłą regułę chcieli zachowywać. Gorliwość i osobisty przykład tej królewny wielu zakonników zachęcał, iż się pod tę surowość dawnej reguły poddali, i klasztor ów napełnili.Nabożeństwo osobliwsze miała do Serca Jezusowego i Matki Jego, tudzież do św. Alojzego Gonzagi i do św. Stanisława Kostki, którego swym ziomkiem nazywała, bo też z królewny polskiej rodziła się.Żyła  świątobliwie  od wstąpienia do zakonu przez lat 17, a od profesyi zakonnej przez lat 16. Poszła do wieczności po nagrodę 23 grudnia, roku przeszłego 1787, mając lat życia swego 51,Jej grób razem z innymi grobami królewskimi w bazylice Saint-Denis, został zniszczony z czasie rewolucji francuskiej. Papież Pius IX  ogłosił ją błogosławioną, 19 czerwca 1873.

Nasz Św. Rafał Kalinowski…

   … "wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika". wydając drukiem stare kroniki Karmelu w Polsce chciał nam stawić przed oczy przykłady naszych  przodków, aby nas zachęcić do pójścia w ich ślady; chciał także przypomnieć Polakom zadania, jakie mają do spełnienia wobec Kościoła i ożywić w ich sercach uczucia wiary, szlachetności i poświęcenia, które  im zjednały tyle chwały w świecie.Zadaniem Polski, dla którego przodkowie przelali tyle krwi, jest obrona Kościoła i przyprowadzenie do niego dusz, trzymanych z daleka przez prawosławie i herezje. "(…) 

Św. Rafał Korzystał też z każdej sposobności, ażeby je dać poznać innym.

Królowa Maria Leszczyńska była wzorem dla dzieci, dla żon i dla matek. Córka  króla Stanisława, późniejszego księcia Lotaryngii i Baru, przezwanego przez  Francuzów "dobroczynnym filozofem", została oddana w małżeństwo Ludwikowi  XV, królowi Francji, i dała mu liczne potomstwo. Jej  syn był ojcem królów:  Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X.

Księżniczka Maria Ludwika, ur. 15 lipca 1737 r.,  jej  dziesiąte dziecko, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w St. Denis gdzie zmarła w opinii świętości 23  grudnia 1787r

Oto wzór, jaki o. Rafał chciał dać swojej rodzinie do naśladowania, wydając  nakładem oo. karmelitów bosych w Czernym 28 sierpnia 1897 r. broszurkę

"Wielebna siostra Teresa od Św. Augustyna  karmelitanka bosa Ludwika Marya, córka króla francuskiego Ludwika XV. i królowej Maryi, córki Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego".

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Święty Rafał Kalinowski unikał fotografów. "Fotografia Ojca Rafała Kalinowskiego Przeora Ojców Karmelitów Bosych w Czernej bez Jego wiedzy.Ojciec Kalinowski mając wydać książeczkę – Wielebna Siostra Teresa od świętego Augustyna, Karmelitanka Bosa Ludwika Maria, córka Króla francuskiego Ludwika XV i Królowej Maryi, córki Stanisława Leszczyńskiego, Króla Polskiego, Kraków 1897 stronic 32 – chciał ją ozdobić podobizną tejże Wielebnej Siostry, dlatego udał się do fotografa p. Juliana Miena w Krakowie, aby z dostarczonego sobie portretu Siostry Teresy zdjąć fotografię. Było to dnia 30 marca 1897 roku. Fotograf korzystając z tej okoliczności nastawił tak aparaty fotograficzne. Jeden na portret Siostry Teresy, a drugi na Ojca Kalinowskiego, który siedząc zamyślony nie zwracał uwagi na to, co robi fotograf. Inaczej nie byłby się zgodził na zdjęcie swej fotografii. I do dnia dzisiejszego nic o tym nie wie O. R. Kalinowski. Tenczynek 26 lipca 1897 roku".

11 wrzesnia 1898 r z Wadowic św Rafał Kalinkowki dziękuje Siostrom Miłosierdzia z Łagiewnik za wydanie życiorysu Hermana Cohena 

św Rafał Kalinowski  ułożył prośbę modlitewną do Bł Teresy od św Augustyna 

,A jako z matki twojej, wzięłaś też cząstkę krwi polskiej, pamiętaj przed Bogiem i o naszej ojczyźnie.
Niech cię zmiękczy smutny stan jej, wsród ogromnych mocarstw położonej, a w samej tylko opiece niebios nadzieję ocalenia swojego pokładającej. 
Proś o jej całość, swobodę, szczęśliwość i koniec tych niezgód własnych jej synów, które ją smutnie dzielić zwykły.

Ty zaś, wielki Boże, wysłuchaj łaskawie próśb tej wiernej sługi Twojej, którą do chwały Twojej wezwałeś, a jeżeliby się jej zostały jeszcze jakie zmazy do oczyszczenia(bo któż zgruntuje głębokość sądów Twoich?),
jeżeliby się znalazł w tak pięknem jej życiu cień jaki, któregoby słońce sprawiedliwości Twojej jeszcze nie rozpędziło, wysłuchaj za nią modlitw naszych, które Ci dziś w tej świątyni
rzytomni czynimy. Niech ta krew najdroższa Niepokalanego Baranka, którą Ci ten wielki kapłan najwyższego rządcy Kościoła godny namiestnik na tym ołtarzu ofiarować będzie,zgładzi je i obmyje, a oraz przyspieszy tej świętej duszy wiecznej szczęśliwości osiągnienie.

Karmelitanka Teresa od Sw Augustyna  z 15  Karmelitankami została zgilotynowana  17 lipca 1794 r  w Paryżu 

Przeorysza bł. Teresa od św. Augustyna (Maria Magdalena Klaudyna Lidoine) (urodziła siź . 22 września 1752 r. w Paryżu

Pianista, który został karmelitą Herman Cohen (1821-1871) Chrzest powtórnych narodzin 28 sierpnia 1847 

Po źle przespanej nocy, pełnej pokus dotyczących nadchodzącego chrztu, Herman Cohen w sobotę o godzinie trzeciej po południu, 28 sierpnia 1847 roku znalazł się w kaplicy Naszej Pani Syjońskiej.

Uroczyście przystrojona była pełna ludzi, wewnątrz panowała atmosfera wielkiego oczekiwania. Ojciec Legrand przekazał uprzednio Hermanowi do medytacji oficjum ku czci Matki Bożej.

Wszystko wyglądało jak zaplanowane przez samo niebo.

De judío a carmelita tras un regalo de Liszt, una deuda de juego y una bendición con el Santísimo

"Ojciec Legrand i ojciec Ratisbonne weszli do kościoła i podążyli w kierunku ołtarza. Zdążałem tuż za nimi, drżący a równocześnie wstrząśnięty, wraz z moim ojcem chrzestnym, dr Gouraud po prawej stronie i matką chrzestną, hrabiną Rauzan po lewej… Nigdy żadne dziecko nie przyszło na świat otoczone takim ciepłem ze strony braci i sióstr jak ja, kiedy to jako prosty katechumen zbliżałem się do ołtarza. Niech Bóg będzie błogosławiony na wieki".

Oto właśnie ojciec Teodor Ratisbonne, brat ojca Alfonsa, celebrował liturgię. Był pochodzenia żydowskiego, znanym inicjatorem rozrastającego się ruchu ochrzczonych żydowskich dziewcząt, które gromadziły się wokół Instytutu Naszej Pani Syjońskiej. Zresztą to o.Legrand wcześniej przedstawił mu nowego kandydata do chrztu. Teraz Herman był intensywnie skoncentrowany na tym, co miało się wydarzyć: "- Czy chcesz przyjąć chrzest? – Tak, chcę. (Tak, Ty wiesz Panie, jak bardzo tego chcę i jak bardzo tęsknię za tym, aby należeć do Ciebie.)" Tak Cohen rozpoczyna swój długi opis chrztu, jaki przesłał swojemu zaufanemu, o. Alfonsowi, drugiemu z Ratisbonne. Opowiada, że kiedy woda chrzcielna spływała po jego głowie, zamknął oczy, a równocześnie w duszy ujrzał jakby przebłysk radości nieba. Nowe imię jakie przyjął na chrzcie brzmiało: Augustyn-Maria Henryk, jednak dla świata jeszcze na długie lata pozostawał Hermanem.

Pustelnia  Matki Bożej Nadziei -Hermana Cohena 7 maja 2009 patrz

Zdjęcie: Zdjęcie:

Ecce Homo 

Królu Niebios, Królu cierniem ukoronowany ubiczowany, w purpurę odziany, 

Królu Niebios znieważony i oplwany 

Bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. 

Amen. 

Karmelitanka Bł Teresa od Sw Augustyna 

 28 sierpnia 1845 roku św Adam Chmielowski  przyjmuje chrzest z wody w Igołomi,urodzony 20 sierpnia 1845 ( św Bernarda )i koło Krakowa, .czytaj

28 sierpnia 1859 roku umiera matka Adama pozostawiając dzieci opiece siostry męża- Petroneli Chmielowskiej i radzie opiekuńczej rodziny.

25 sierpnia 1887 roku w Kaplicy Loretańskiej kościoła Ojców Kapucynów w Krakowie Adam Chmielowski przywdziewa szary habit III Zakonu św. Franciszka, przyjmując imię brat Albert.

25 sierpnia 1888 roku na ręce biskupa Dunajewskiego składa śluby zakonne dając początek Zgromadzeniu Braci Albertynów. 

1 listopada 1888 roku ( dzień urodzin bł Ks Michała Sopocki )podpisuje z gminą miasta Krakowa umowę, na mocy której przyjmuje na siebie całkowity ciężar utrzymania ogrzewalni i zapewnienia należytych warunków życia jej mieszkańcom

23 grudnia 1916 roku przyjmuje sakrament chorych, a 25 grudnia 1916 roku umiera w opinii świętości na  ul. Krakowskiej 43. w Krakowie czytaj

23 grudnia 1935 r w Krakowie ul  Sw Krzyża 7 umiera Stanisław Tomaszewski ,wspomagający św Brata Alberta 

28 sierpnia 1847 r w Paryżu zostaje ochrzczony Herman Cohen żyd z Hamburga  przez Teodora Radisbone 

28 sierpnia 1944 r  Czerna  na rozkaz Koppego z Hamburga zostaje zamordowany Karmelita Alfons Mazurek zawierzonego Maryji 

„We wszelkich uciskach, stra­pieniach, dolegliwościach i pokusach uciekać się będę do najlepszej i najukochańszej mej Matki, Maryi,której cały się ze wszystkimi sprawami oddaję"

28 sierpnia 1944 r w Warszawie  gdy w Czernej  zamordowano rytualnie Karmelitę Bł  O Alfonsa Marię Mazurka urodziła się Karmelitanka Siostra M. Teresa od Jezusa 

współzałożyciela Karmelu w Borne Sulinowo 

Photo1Zakonnice z poligonu

PRZYBYCIE DO BORNEGO SULINOWA – 14 sierpnia 1997

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych ul.Parkowa 17   78-449 Borne Sulinowo

wczesniej w  Borne-Sulnowie   działał zbrodniarz  Izaak Stoltzman vel Zdzisław Kwaśniewsk-ojciec  prezydenta  Polski Aleksandra Kwaśniewskiego czytaj

Sł. Boży Augusyn Maria od Najświętszego Sakrametu (Hermann Cohen)

Karmelita  Alfons Maria od Ducha Świętego przyjęty został przez św Rafała Kalinowskiego do szkoły w Wadowicach studiował w Krakowie, Linzu i Wiedniu  w Karmelu gdzie znajduje się orginał obrazu Matki Bożej Królowej Polski  znaleziony 22 marca 1609 w Rzymie  w dniu urodzin Króla Jana Kazimierza przez Karmelitę Dominika od Jezusa Maryji  znajduje się tam grób O. Dominika od Jezusa i Maryji


16 lipca 1916 roku w katedrze św Stefana we Wiedniu Ks Alfons Mazurek otrzymał święcenia kapłańskie

22 lipca 1916 w tej katedrze św Stefana we Wiedniu Stanisław i Teodora Tomaszewscy otrzymali Sakrament małżeństwa 

Hermann Cohen W okresie oczekiwania na chrzest czytał mistyków: Teresę od Jezusa i Jana od Krzyża. Przemówiły do niego szczególnie Żywy płomień miłości i Pieśń duchowa św. Jana od Krzyża.

15 sierpnia 1847 r Herman był obecny podczas chrztu czterech Żydów w kaplicy klasztornej Naszej Pani Syjońskiej. Ceremonia była dla niego tak silnym przeżyciem, że prawie nie mógł ustać na swoim miejscu i najchętniej wyskoczyłby przed ołtarz i poprosił o chrzest również dla siebie.Wielu przyjaciół i znajomych Cohena mogło wyraźnie zauważyć, jak radykalne nawrócenie stało się jego udziałem, że coś prawdziwie istotnego się z w nim dokonało. Wszystko mówiło o tym. Jego nauczyciel hiszpańskiego, Chavalier Asnarez kilka miesięcy wcześniej zauważył, w jak prosty sposób urządzony był jego pokój: żelazne łóżko, fortepian, krucyfiks, mała figurka Maryi i dwa święte obrazki: Teresy od Jezusa i Augustyna

.Na chrzest Hermana Cohena ustalono datę 28 sierpnia (1847), wspomnienie św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła.

13 czerwca 1999 r w  Warszawie beatyfikowano wsród 108 męczenników  Karmelitę  O. Alfonsa Mazurka  z Karmelu w Czernej -Karmelitę,O. Hilarego Januszewskiego  z Krakowa 
 13 czerwca 1999 r w Padeborn poznałam życie  Karmelity ,,Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu ,,żyda z  rodu Aarona Hermana Cohena urodzonego 10 listopada 1820 r w Hamburgu
nawróconego mocą Eucharystii  8 sierpnia 1847 w Bad Ems  i ochrzczonego 28 sierpnia 1847 r w Paryżu przez Teodora Radisbone  brata Alfonsa 

Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu  Eucharystia jest życiem, jest szczęściem!

Śluby, jakie Herman odnowił w swoje urodziny 10. listopada 1847 roku, "aby w stanie kapłańskim oddać się na służbę Panu, zaraz jak tylko spłaci długi" mogły już niedługo się wypełnić. Konto zadłużenia znacznie się zmniejszyło i nastał czas na pożegnalny koncert.Sala koncertowa wypełniła się pełną oczekiwań publicznością, a entuzjazm, z jakim przywitano go na wejście świadczył, jak bardzo zatęskniono za jego grą. Jednego tylko nie wiedziano, że jest to jego ostatni publiczny występ. Czy dał z siebie najwięcej ile potrafił, czy może jako muzyk dojrzał w rytmie swego ducha spowodowanym jego nawróceniem? W ‘"Teraz na zawsze skończyłem ze światem. Z jaką radością wypowiedziałem moje pożegnanie intonując ostatni ton"

W  kosciele Matki Bożej Zwycięskiej  W Paryżu 6 grudnia 1848  Herman Cohen założył wiecznę adorację za Kapłanów  Tata  św Tereski Louis Martin kilkadziesiąt lat później zamawiał mszę świętą za małą Teresę w intencji jej uzdrowienia. W nowym ołtarzu kościoła Notre-Dame des Victories oprócz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, można zobaczyć wizerunek Hermana Cohena.Przedstawiony jest z kielichem i hostią w rękach, w tle prześwitują organy, wskazujące na jego muzyczną działalność. jako pianista .czytaj

UKRYTY WRÓG EUCHARYSTII  

Rzym -Dzielnica Monti

Bildergebnis für mason dziwiszBildergebnis für mason dziwiszBildergebnis für mason dziwisz

27  sierpnia 2005 w Krakowie odbył się Ingres  Kardynała Dziwisza

Wybór Franciszka marzec 2013 w Izraelu 

S. Maria Augustyna od Duszy Chrystusowej

Adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów

Aby kapłan był tak zjednoczony z Bogiem, jak święty Proboszcz z Ars i Herman Cohen  – musi całkowicie oddać się Bogu, zawierzyć Matce Najświętszej, starać się o ducha pokuty i ascezy, oraz nieustannie się modlić.

Modlitwa to pierwsze zadanie, prawdziwa droga uświęcenia kapłanów i dusza prawdziwego 'duszpasterstwa powołań'. (…) Kto modli się, ten się nie lęka; kto modli się, nigdy nie jest sam; kto modli się, ten zyska zbawienie! Wzorem życia, które stało się modlitwą, jest niewątpliwie św. Jan Maria Vianney. Niech Maryja, Matka Kościoła, pomaga wszystkim kapłanom brać z niego przykład, aby byli, tak jak on, świadkami Chrystusa i apostołami Ewangelii".

Jakiemu Bogu służy Ks. Stanisław Budyń Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech-piszący List z okazji 70-tej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau

Jakiemu Bogu służy Kardynał Marx  ?  czytaj Prawda o KZ Dachau w Dachau 

  patrz zdjęcia Dachau 7 grudnia 2010 r

patrz zdjęcia Dachau 13 grudnia 2011

29 kwietnia 2015 we mszy św. w Kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa uczestniczyli polscy biskupi i księża pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.Kardynał Max -przewodniczący Konferenci Episkopatu Niemiec ( od  maja 1949 pod okupacją Aliantów do 2099 r 

Tablica upamiętniająca ofiarę polskich kapłanów

3 maja 2015 Dachau  żydówka  Angela Merkel mówiąc o  Antysemityzmie obchodziła 100 lecie projektu KZ Dachau 

Od 21 maja 1949 roku, ograniczenia suwerennosci państwowej Niemców do 2099 roku. 

Jüdin Angela Merkel hat als<br /><br /><br />         Bundeskanzlerin mit jüdischem Pass von 2008 bis 2014<br /><br /><br />         Deutschland verschenkt

Donald   i Angela 

W swoim wystąpieniu żydówka Angela Merkel z Hamburga najwięcej miejsca poświęciła problemowi antysemityzmu.
Zwróciła uwagę na antysemickie nastroje i wybryki w Niemczech i w innych krajach europejskich. – Nikt nie może zamykać oczu na fakt, iż synagogi, żydowskie sklepy, szkoły i inne placówki nie mogą się obejść bez silnej ochrony policji – podkreśliła szefowa rządu.Jak dodała, wrogie wobec Żydów hasła można usłyszeć podczas demonstracji przeciwko Izraelowi, a rabini atakowani są na ulicach niemieckich miast.
Przypomniała o zamachach w Paryżu i Brukseli.Te zamachy ilustrują dwa główne przejawy zła naszych czasów – morderczy terroryzm islamski oraz antysemityzm – nienawiść wobec Żydów – powiedziała kanclerz.

Niemiecki Biskup  więzień Dachau 1941-45 Johannes Neuhäusler urodzony  27.  stycznia 1888 w Eisenhofen przy  Dachau; † 14 grudnia  1973 w München). Od  1947  biskup  München i Freising

29. Oktober 1950 weihte er im Dom zu Freising den angehenden Priester Joseph Ratzinger zum Diakon

28. April 1963  poswięcił   kaplicę pod wezwaniem Śmiertelnego Lęku Chrystusa na terenie dawnego KL Dachau

Karmel w Dachau pw. Najświętszej Krwi został założony w 1964 r., obok byłego obozu koncentracyjnego. Matka Teresa od Ukrzyżowanej Miłości, fundatorka klasztoru, owo siedlisko grozy uczyniła miejscem ofiary i modlitwy, stawiając tutaj żywy znak nadziei. W krypcie obok ołtarza spoczywa budowniczy tego klasztoru, bp pomocniczy Monachium, Johannes Neuhausler (1888-1973), więzień Dachau w latach 1941-45.

29 kwietnia 1945 r Amerykanie zbombardowali Klasztor Urszulanek w Landshut znajduje się tam kopia Cudownego obrazu Matki Bożej z pochyloną głową  znalezionego 22 marca 1609 w Rzymie 

29 kwietnia 1945 r Anglicy wyzwolili ? obóz KZ Sandbostel

 

Wappen der Stadt Dachau

Więzień Dachau Niemiecki Ks Leo  Roth zamordowany 15 sierpnia 1960 za obronę Niemców umieszczonych w 1948 w KZ Dachau 

Kard. Marx podkreślił, że Dachau jest szczególnym miejscem dla Kościoła w Polsce. Polacy stanowili najliczniejszą grupę narodową wśród więźniów.

Było ich 41 tys., w tym 1780 księży, z których co najmniej 868 poniosło śmierć.Patrz zdjęcia z Dachau patrz

 Ingres 27 sierpnia 2005 w Krakowie nowy kosciół Kardynała Dziwisza 

Zdjęcie: Działają ...działają ...dziś już bez tajemnic ...Bóg wszystko widzi ...

Zapomniany holokaust – Żydowscy mordercy zabili  66 mln w sowieckich gułagach.czytaj

Lenin 1Czterej komendanci obozu gułag. Zauważmy, że cała czwórka daje ten tajny znak ręką żydowskiej masonerii, podobnie jak ojciec założyciel komunizmu, żydowski mason Karol Marks.Przywódcy Rewolucji proletariackiejszóstka,

Lenin „Słowa są bardziej śmiercionośne niż kule.” Lenin w Krakowie 21 marca 1914 ul św Krzyża 7 

66 mln zamordowanych przez żydowskich panów Gułagu!

To ponad dziesięć razy większa liczba, o której mówią Żydzi, że zgładzono w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

Karol Marks był potajemnie wysokim kapłanem szatana

 Rok Miłosierdzia to czas by domagać się budowy Muzeum Holokaustu Chrześcijan w Waszyngtonie, DC, wzniesionego obok istniejącego, finansowanego z podatków Muzeum Żydowskiego Holokaustu?