3 Królowa Polski Małgorzata Brandenburska z Berlina i jej rodzina

Berlin  dzieje miasta  gdzie 25 sierpnia 1270 r w miescie założnym przez dziadka Ottona III

urodziła się Polska Królowa Małgorzata Brandenburska 

 

3 Królowa Polski Małgorzata Brandenburska z Berlina potomkini Karola Wielkiego –

1 Polskiej Królowej Polski Bł Rychezy ,wnuczka założyciela Berlina Ottona III czytaj

czytaj

Pierwsza wzmianka o mieście Berlin pochodzi z 1237.( Otton III ) 

Berlin pełnił rolę historycznej stolicy BrandenburgiiPrusCesarstwa Niemieckiego,Republiki Weimarskiej i III Rzeszy

Przez Berlin-Cölln przebiegała trasa Via Imperii, łącząca Szczecin z Rzymem. W 1307 zbudowano wspólny ratusz dla obu miast.

6 marca 1938 do Berlina przyjeżdża ok. 5000 Polaków z całej Rzeszy na I Kongres Polaków w Niemczech.

ok. VI-VII w. -pojawienie się pierwszych plemion słowiańskich – Sprewian

VIII w. -tereny opanowane przez króla Franków Karola Wielkiego

IX w. -najstarsze zamczysko słowiańskie odkryte w pobliżu Köpenick

928 r. -Henryk I podbija Brandenbourg  Prapradziadek 1 Polskiej Królowej Rychezy 

948 r. król Otto Wielki zakłada „Bistümer Havelberg”-Pradziadek 1 Polskiej Królowej Rychezy

X w. tereny powracają pod panowanie Sprewian

1120 r-Sprewianie uznają panowanie Bolesława III Krzywoustego

1157 r. ponowne podbicie Brandenburgii przez Albreta Niedźwiedzia( ojciec prapradziadka 3 Królowej Małgorzaty , który ustanawia się pierwszym margrabią brandenburskim

1197 r. -po raz pierwszy pojawia się nazwa miejscowości Spandau

od XII w. tereny pod rządami m.in. Jana z Kopanicy (Köpenick), władcy Storodan Połabskich, Książąt Pomorskich oraz Henryka I Brodatego, który sprowadził tutaj Templariuszy (Tempelhof)

1237 r. -pierwsze wzmianki o osadzie Cöln i Berlin, prawa miejskie

1249 r.-pierwsze wzmianki o Berlinie, jako o miejscu, w którym tłoczy się monety dla Brandenburgów

1270 -25 sierpnia  urodziny 3 Polskiej królowej Małgorzaty wnuczki  Ottona  III Pobożnego 

W trzynastowiecznych zródłch mamy dwie wzmianki o królowej Małgorzacie.

26 czerwca 1295 r.arcybiskup Jakub Swinka koronowaá Przemysła w Gnieźnie wraz z małżonką
królową (una cum regina uxore sua)  2  z dokumentu ugody Władysława Łokietka z Henrykiem głogowskim,

10 marca 1296 r. w Krzywinie. – wyrała zgodę na wykupienie przez Henryka z rąk wdowy po królu Polski (relicta regis Polonie) kasztelanii
zbąskiej (zbąszyąskiej)

1307 r. -połączenie osad Cöln i Berlin oraz wybudowanie wspólnego urzędu miejskiego – stolica Marchii Brandenburskiej

1359 r. -Berlin staje się członkiem Hanzy

ok. 1415 r. -Fryderyk Hohenzollern staje się Fryderykiem I, księciem elektorem

 9 października 1267 w Brandenburgu zmarł 52 letni  Otton III Pobożny margrabia brandenburski w latach 1220-1267.

Otton III to  dziadek Polskiej Królowej Małgorzaty Brandenburskiej  urodzonej 25 sierpnia 1270 r w Berlinie  

Był młodszym synem Albrechta II z rodu Askańczyków i bratem Jana I.W 1239 usiłował wraz z bratem zająć ziemię lubuską, lecz doznał klęski z rąk księcia polskiego Henryka Pobożnego w bitwie pod Lubuszem. W 1243 poślubił Bożenę (Beatrycze), córkę Wacława I Przemyślidykróla Czech, w rezultacie czego Łużyce Górne jako posag przeszły we władanie Brandenburgii.

Jego córka Matylda została trzecią żoną księcia pomorskiego Barnima I.

Brandenburg an der Havel  pierwsza wiadomosc z 948 zniszczony przez Alianów w 70 %podczas II wojny światowej 

Wappen der Stadt Brandenburg an der Havelilustracjailustracja

Brandenburg an der Havel          Otton (Otto)

Pradziadek 3 Polskiej Królowej Małgorzaty 

Albrecht II (ur. 1 stycznia1177 r., zm. 25 lutego 1220 r.) – margrabia Brandenburgii od 1205 r. z dynastii askańskiej.

Był synem margrabiego brandenburskiego Ottona I oraz Adelajdy.W chwili śmierci swego ojca w 1184 r. był małoletni, 

W 1205 r., tuż po śmierci brata, poślubił Mechtyldę (Matyldę), córkę margrabiego Łużyc Konrada. Ze związku tego pochodziło dwóch jego synów, Jan I i Otto III, którzy podzielili Brandenburgię na dwie części (podział ten przetrwał przez następne sto lat), i dwie córki, z których starsza Matylda poślubiła księcia Brunszwiku Ottona I.

Prapradziadek 

Otton (Otto) I (ur. ok. 1130, zm. 7 marca 1184) – margrabia brandenburski od 1170, syn i następca Albrechta Niedźwiedzia z dynastii askańskiej.

Był najstarszym synem Albrechta Niedźwiedzia, założyciela w 1157 Marchii Brandenburskiej i jego żony, Sophie von Winzenburg.

Po śmierci ojca,18 listopada 1170, objął rządy w marchii. Fundator klasztoru cysterskiego w Lehninie.Pierwszą żoną, poślubioną 6 stycznia 1148 w Kruszwicy, była Judyta, córka Bolesława III Krzywoustegoksięcia polskiego. Po jej śmierci, w 1175, ożenił się,w kwietniu 1176, z  Adelajdą. Z pierwszego małżeństwa pochodziło na pewno dwóch synów: Otton i Henryk (późniejszy hrabia Gardelegen. Adelajda urodziła mu  trzeciego syna, Albrechta. Margrabia zmarł 7 marca 1184 i został pochowany w klasztorze cysterskim w Lehninie.

 Burg Stargard z  1236 r    uzyskał w 1259 prawa Miejskie nadane przez dziadka 3 Polskiej Królowej  Małgorzaty  

Ottona  III.

 W 1292  zamek otrzymała jako wiano  Siostra 3 Polskiej Królowej  Małgorzaty- Beatrix von Brandenburg

EuRoB-Mapa Neubrandenburg

Burg Stargard jest położony zaledwie kilka kilometrów od imponujących bram Neubrandenburga.

Przez długie lata był on strategicznym i politycznym centrum wschodniego Mecklenburga.

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z roku 1170, nazwa Stargard oznacza ”Stary gród”, do dzisiaj na ziemiach zamieszkiwanych we wczesnym średniowieczu przez Słowian

Obok zamku z jego licznymi budynkami, wartym zobaczenia jest także kościół Św. Jana z XIII wieku.

Małgorzata BallenstedtAskańska (urodzona 25 sierpnia  1270 roku  w Berlinie  zmarła w Ratzeburgu  10 kwietnia1315 roku) 
Córką Albrechta III Ballenstedt Askańczyka, margrabiego brandenburskiego i Matyldy Estridsen, córki Krzysztofa I Estridsena, króla Danii.
13 kwietnia 1293 roku wyszła za Przemysława II (Przemyśl, Przemysł) "Pogrobowiec" Piast (urodzony 14 października 1257 roku, zmarł 8 lutego 1296 roku) księcia wielkopolskiego i króla Polski.

24 września 1302 roku została żoną Albrechta III Ballenstedt Askańczyka (zmarł w październiku 1308 roku) księcia saskiego na Ratzeburgu.
Trzecia żona księcia poznańskiego była spokrewniona ze swą poprzedniczką: dziadkowie jej i Ryksy szwedzkiej byli braćmi.

ślub Małgorzaty z panem na Poznaniu odbył się  13 kwietnia 1293 roku. Przemysł II otrzymał znaczny posag, gdyż wywianował w zamian żonę kasztelanią zbąszyńską. Księżna miała okazały własny dwór złożony z panów wielkopolskich.W dwa lata po ślubie, 26 czerwca 1295 roku, Małgorzata została królową Polski. Dostąpiła zaszczytu, który ominął Dąbrówkę, Emnilda, Agnieszkę i tyle innych wybitnych księżnych. Nie było jej jednak pisane długie królowanie, gdyż zdradziecki spisek zabrał z grona żywych jej męża.Do tragedii doszło w pół roku po koronacji. W pierwszym dniu postu, w środę popielcową 8 lutego 1296 roku, grupa żołdaków niemieckich i kilku rycerzy z rodu Nałęczów napadło króla, kiedy przejeżdżał niedaleko miejscowości Rogożno. Zamierzali ująć monarchę i uprowadzić do Brandenburgii. Przemysł bronił się zaciekle, ale napastnicy ciężko go poranili. Śmierć męża pozbawiała ją wszelkich zaszczytów i skazywała na powrót do rodzinnego domu
Po śmierci Przemyśla Małgorzata powróciła na dwór brandenburski.

Wdowa po królu Przemyśle wyszła powtórnie za mąż  24 września 1302 r. MĊĪem jej zostaá wówczas Albrecht II ksiąóe sasko-lauenburski
Nowy mąĪ zapisał Małgorzacie w oprawie Ratzeburg, Dutzow, Durzing,Gamme, Kirchwärder i Krawel; dożywotnie posiadanie tej oprawy zatwierdziá
Małgorzacie król niemiecki Ludwik IV 20 grudnia 1314 r.W latach 1306 i 1307 Maágorzata braáa udziaá w rokowaniach ksiąĪąt sasko-lauenburskich z Lubeką
 

Zabrała ze sobą sierotę po Ryksie i oddala ją na wychowanie swemu stryjowi Ottonowi "Długiemu".  Małgorzata została księżną Saksonii.  Albrecht  szybko zmarł i już 20 grudnia 1314 roku król niemiecki Ludwik Bawarski zatwierdził dla niej wdowią odprawę.22 października 1318 roku, rozporządzono posiadłościami Małgorzaty. .Prochy jej złożono w kościele katedralnym w Ratzeburgu.

Albrecht III Ballenstedt Askańczyk (zmarł w październiku 1308 roku) 
Syn Jana I Ballenstedt Askańczyka, księcia saskiego na Lauenburgu i Ingeburgi Folkung Szwedzkiej, córki Birgera Folkunga, jarla Bjalbo, regenta Szwecji
Książę saski na Ratzeburgu od 30 lipca 1285 roku do października 1308 roku. Książę saski na Lauenburgu od 1296 roku do października 1308 roku.
24 września 1302 roku poślubił Małgorzatę Ballenstedt Askańską (urodzona 25 sierpnia  1270 r w Berlinie , zmarła w Ratzeburgu 10 kwietnia 1315 roku), córkę Albrechta III Ballenstedt Askańczyka, margrabiego brandenburskiego i Matyldy Estridsen, córki Krzysztofa I Estridsena króla Danii.Po śmierci ojca w 1296 roku otrzymał wraz ze swym Janem Erykiem, Księstwo Lauenburg. Po swojej śmierci Księstwo Lauenberg zostało ponownie podzielone na mniejsze księstwa.Pochowany w katedrze w Ratyzburgu.

 Video zu "3 maja 1945  berlin"  Ilustracja

Patrz Berlin 14 maja 1945   Operacja berlińska  16 kwietnia a 9 maja 1945

2 marca 1943 Amerykanie obchodzę 67 rocznicę urodziny Papieża Piusa XII 

bombardując Katedrę św Jadwigi w Berlinie

Berlin 11 listopada 1942 roku  berlińczyk orze na placu Gendarmenmarkt w centrum miasta.
 Gestapo było wszechobecne-z ośrodka szkoleniowego w Bawarii do Berlina zostało wysłanych 10 tys. agentów,
W chwili wybuchu wojny Berlinem zajmowało się 697 agentów Gestapo, a do 1945 roku przybyło ich mniej niż sto. 

 ..Nadzieja na surowosc praw ,,może byłoby najrosądniej zaorać pługiem cały Berlin ,,

 3 maja 1945  -Edmund Osmańczyk pisze w Berlinie

Kim był  zmarły 4 października 1989 w Warszawie  Edmund Osmańczyk 

Edmund Jan Osmańczyk "List z Berlina"  30 kwietnia 1945 r

Już nam Berlin przyszłości nie strwoży,
Już nam Prusy nie wrócą do Prus,
My jak wicher orzący na morzu

Zatapiamy niemczyznę dziś w gruz!

Edmund Jan Osmańczyk (ur. 10 sierpnia 1913 w Jagielnie, zm. 4 października 1989 w Warszawie)

czytaj"List z Berlina" dedykowany  był  żołnierzom 1. Polskiej Armii walczącym w Berlinie i nad Łabą.

Jan Edmund Osmańczyk urodził się w 1913 roku na terenie Niemiec- w Polce zaangażował się w pracę na rzecz Polskiego Radia w Warszawie.

współdziałał z Polską Podziemną. W okresie Powstania Warszawskiego prowadził codzienne audycje sprawozdawcze.

Później był korespondentem przy 1. Armii Ludowego Wojska Polskiego docierając do Berlina.

Następnie pracował jako dziennikarz przy Procesach Norymberskich.był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych. 

W 1989 został przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. 

Ulica Edmunda Osmańczyka położona jest na terenie dzielnicy Bemowo. Została wytyczona w 2003 r. Ma długość ok. 1,2 km i usytuowana jest nieopodal Fortu Bema. 

Berlin wasalem USA do 2099 r.czytaj

Pałac Biskup Arcybiskupa Klemensa Augusta-wnuka Króla Polski Jana III Sobieskiego

Wewelsburg -Nowy Watykan z planami do 2033 r

                                                              Królowa Polski Małgorzata wnuczka Ottona III  

Układ z 21 maja 1949 roku, sugeruje utrzymanie ograniczenia suwerennosci państwowej RFN aż do 2099 rok

na niemieckie rezerwy złota został nałożony areszt.

Wszyscy niemieccy kanclerz składali swoją pierwszą wizytę zagraniczną w Stanach Zjednoczonych.

Całe spektrum niemieckich partii politycznych znajduje się pod kontrolą waszyngtonskiej komisji, a media niemieckie,

licencjonowane przez USA, piorą niemieckie i polskie mózgi 

Hamburg w grudniu 1943 roku

Latem 1943 roku amerykańskie i brytyjskie samoloty.bombardowały Hamburg miasto przodków 3 Polskiej Królowej Małgorzaty .Trwająca 10 dni operacja,,Gomora,, doprowadziła do zniszczenia 3/4 powierzchni miasta.

Wywołane przez pociski burze ogniowe zabiły dziesiątki tysięcy ludzi.

rodzice Małgorzaty:
Albrecht III margrabia brandenburski

córka Krzysztofa I króla Danii, pobrali się w  127211. Maágorzata
miaáa troje rodzeĔstwa: siostrĊ Beatrycze, póĨniej ĪonĊ Henryka II ksiĊcia Meklemburgii,
zmaráą w 1314 r., oraz dwóch braci, Ottona i Henninga, którzy
zmarli w 1299 bądĨ w 1300 r.12 Daty ich urodzin nie są znane; jedynie o Ottonie
wiadomo, iĪ urodziá siĊ przed 1276 r.13