3 kwietnia 2016 Hamburg -Niedziela Bożego Miłosierdzia

 

3 kwietnia 2016   Rok Miłosierdzia Bożego  mineło 11 lat 

 Niedziela 3 kwietnia 2005 roku była pierwszą niedzielą Papieża.

Ciało J P II zostało złożone do grobu 8 maja 2005 r o 14.20.

8 maja 1853 Niedziela Bożego Miłosierdzia  ustanowiona przez Bł Piusa IX 

 8 maja 1853 roku ojciec święty Pius IX wyznaczył pierwszą niedzielę po

Trójcy Przenajświętszej  jako obchód święta Miłosierdzia Boskiego,

dołączając do tego święta odpust zupełny,

a w 1883 roku pokazała się polska książeczka do nabożeństwa,

wydana staraniem sióstr Wizytek w Krakowie,

zatytułowana:

„KSIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA O NAJSŁODSZYM SERCU JEZUSOWEM

z koronką do Bożego Miłosierdzia, do której przywiązany został odpowiedni odpust. 

Odmawiało się ją nieco inaczej niż obecną. Składa się także z pięciu dziesiątek. 

Odmawiając tą koronkę, podczas każdej dziesiątki, należy wpatrywać się w duchu w jedną ranę Zbawiciela.

Na początku i przy końcu mówimy: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, potem na dużych paciorkach:

O Jezu! Zbawco świata, któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna: żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas!
Na małych paciorkach mówimy dziesięć razy wezwanie: O mój Jezu! Miłosierdzia! Potem: „Chwała Ojcu” itd.

Na zakończenie koronki odmawiamy modlitwę:

Boże, który uciekającym się do Twego miłosierdzia z ufnością, nic odmówić nie możesz,

zmiłuj się nad nami. Matko Najświętsza, pod krzyżem bolejąca, módl się za nami!

Znajduje się tam także modlitwa papieża Piusa IX:

Przybądź już Panie, przybądź, nie zwlekaj, przepuść ludowi Twojemu, odpuść winy nasze,

wejrzyj na opuszczenie nasze; nie w sprawiedliwości naszej upadamy przed obliczem Twoim,

ale z powodu wielkości zmiłowania Twego. Obudź moc Twoją i przybądź,

ukaż nam oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. 
Amen.

 s. Renata od Chrystusa /Zofia Fudakowska/  pisze jak spotkała  w 1881 r w klasztorze Wizytek w Krakowie 

swoje dwie kuzynki  Irenię i Leonię Łubieńskie – s. Marię Irenę i s. Marię Amatę,

rodzone siostry Ojca Bernarda Redemptorysty. Apostoła Polski 

Pierwszy w Polsce Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

 

 W 1550 r Jan Żukowski, właściciel tych terenów sfinansował budowę szpitala dla ubogich i niewielkiego kościoła

Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

Założenie dzieła miłosierdzia w Krakowie matki Teresy Potockiej,
1 listopada 1862  Warszawa -40 rocznica urodzin Ap Zygmunta Felińskiego 
Poświęcenie domu i kaplicy w klasztorze przy ul. Żytniej w Warszawie przez abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

1 listopada 1862 Kraków – urodził się  historyk  Feliks  Koneczny

Feliks Koneczny – "Święci w dziejach Narodu Polskiego"

 22 luty 1846 gdy pękł amerykański Dzwon Wolności  dzwon zadzwonił z okazji 114 rocznicy urodzin George'a Washingtona

22 lutego 1846 r. w  Krakowie wybuchło powstanie sygnał dla Rzezi Galicyjskiej

Działy się nikczemności nad nikczemnościami a rozbestwione, pijane bandy zadawały śmierć dziedzicom po dworach sposobami niezmiernie wymyślnymi

gdy z Podgórza pod Krakowem (dziś przedmieście) wyruszyła procesja w stronę miasteczka Gdowa, w którym było jedno z ognisk rzezi,

nie pomogły ni obrazy święte, ni chorągwie kościelne, rozpite chłopstwo rzuciło się i na procesję!

Zygmunt Szczęsny Feliński 01.jpg

16 czerwca 1846 wybrano  Bł Papieża Piusa IX  urodzony 13 maja 1792 r 

19 wrzesnia 1846 ukazała się Matka Boża w La Sallete 

6 listopada 1846r zlikwidowały  Wolne Miasto Kraków

9 grudnia 1846 urodziny Apostoła Polski Bernarda Łubieńskiego 

Bernard Alojzy Łubieński CSsR

 

Bernard Łubieński urodził się w Guzowie w 1846 r.

Pragnienie ojca Bernarda, aby sprowadzić redemptorystów na ziemie polskie spełniło się.

 przybył do klasztoru w Mościskach (obecna Ukraina) 22 czerwca 1883 r.

Ważną jego posługą były rekolekcje dla arcybiskupów i biskupów w Gnieźnie w dniach 13 – 16 IX 1928 r. 

W ciągu swojego życia o. B. Łubieński przeprowadził 245 misji, 58 renowacji misji, 267 serii rekolekcji parafialnych i dla różnych stanów społecznych

 Przeprowadził także 259 rekolekcji zamkniętych dla kapłanów i kleryków, 139 serii rekolekcji dla osób zakonnych i około 100 serii rekolekcji dla mniejszych grup lub pojedynczych osób świeckich.

Ojciec Łubieński zmarł 10 wrzesnia 1933 r. w Warszawie w opinii świętości.


8 maja  1853  Rzym Niedziela Bożego Miłosierdzia ustanawiona przez Bł Piusa IX 
8 maja 1868-Założenie domu Zgromadzenia w Krakowie
8 maja 1868 roku powróciła do Krakowa, by w wynajętej plebani przy kościele Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku
otworzyć drugi (po warszawskim) Dom Schronienia dla kobiet upadłych.

Kosciół Bożego Miłosierdzia należał do Wawelu gdzie 8 maja  1610 ukazała się Matka Boża Królowa Polski 

9 stycznia 2016 10 lat prorok Koscioła Łagiewnickiego

 Izaak G o l d w i c h t

9 stycznia 2006    Kraków Łagiewniki 
Niech w Polsce wygra katolicyzm łagiewnicki z katolicyzmem toruńskim" 
Za symbol nowoczesnego polskiego katolicyzmu Jan Rokita obrał 
nowe
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
25 lat wczesniej 
9 stycznia 1981   Warszawa 
Ks Stanisław Dziwisz przyjechał do Kardynała Wyszyńskiego otrzymał dla Papieża Jana Pawła II list 8 stron z wynikami
procesusepiscopalis w sprawie Kielc ( Prowokacja  pogrom 4 lipca 1946

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Divina Misericordia (Eugeniusz Kazimirowski, 1934).jpgPlik:Divine Mercy Sanctuary in Vilnius4.JPG

święto obchodzone w II Niedzielę wielkanocną (Niedziela Przewodnia, Biała)

ku czci Bożego Miłosierdzia (1. niedziela po Wielkanocy)

ustanowione 30 kwietnia  2000 roku przez św. Jana Pawła II.
Według prywatnych objawień mistycznych św. siostry Faustyny Kowalskiej,

ustanowienia tego święta żądał sam Jezus Chrystus i dał obietnice związane z nim.

Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczynana w Wielki Piątek.

Historia święta  Bożego Miłosierdzia 

Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim podjął ks. Michał Sopoćko,

spowiednik i powiernik św. Faustyny Kowalskiej, propagując go od 1937 roku w kościołach wileńskich

W 1940 roku w kazaniu pasyjnym ks. Sopoćko po raz pierwszy wyjawił powiązanie kultu z osobą s. Faustyny.

Podczas II wojny światowej kult Miłosierdzia Bożego wyszedł poza granice Polski i został rozpropagowany w wielu krajach przez rozproszonych po świecie Polaków

W 1946 Konferencja Episkopatu Polski na czele z kard. Augustem Hlondem wystosowała do Watykanu petycję o wprowadzenie Święta Miłosierdzia Bożego

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

W świetle rozwijającego się oddolnie kultu Miłosierdzia Bożego oraz podczas oczekiwania na odpowiedź z Watykanu,

episkopat zasięgnął w 1951 roku opinii biskupa Romualda Jałbrzykowskiego na temat kultu.

Po beatyfikacji s. Faustyny 18 kwietnia 1993 roku biskupi polscy wystosowali prośbę do papieża o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego.

Podczas kanonizacji św. Faustyny 30 kwietnia  2000 roku Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu Papież dokonał 17 sierpnia 2002 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

W 2005 roku, 2 kwietnia, o godz. 21:37  zmarł papież Jan Paweł II – Karol Wojtyła.

W Święto Miłosierdzia Bożego w 2011 roku, w dniu 1 majaJan Paweł II został ogłoszony błogosławionym

w Święto Miłosierdzia Bożego w dniu 27 kwietnia 2014 Jan Paweł II został ogłoszony świętym razem z Janem XXIII

 Wydarzenia 

3 kwietnia 1243 – Książę pomorski   wnuk Msciwoja IBarnim I lokował Szczecin na prawie magdeburskim.

Barnim I Dobry (ur. 1210, zm. 13 listopada 1278 w Dąbiu  wnuk  Mściwoja I i Swinisławy

Barnim, „książę na Szczecinie”, który tytułował się też księciem Kaszub (łac.) dux slavorum et Cassubie, był jednym z najbardziej pracowitych władców Pomorza

Okres jego panowania przypadał na wzmożoną kolonizację niemiecką i lokację miast  

Książę ufundow  m.in. Szczecin (1243), Stargard (1243), Gryfino (1254), Police (1260) i Goleniów(1268). Źródła wymieniają 30 miast lokowanych przez niego na Pomorzu.

1493 – wnuk Króla  Władysława Jagiełły -Krzysztof Kolumb przybył w triumfalnym pochodzie na dwór królewski w Barcelonie, aby złożyć sprawozdanie ze swej pierwszej wyprawy do Nowego Świata parze królewskiej Ferdynandowi II i Izabeli I.
3 kwietnia 1810 – Fryderyk August I wydał dekret powołujący Sąd Kasacyjny Księstwa Warszawskiego.

3 kwietnia 1940-Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Ilustracja

3 kwietnia 1702 r we lwowie w 68 rocznicę   swoich urodzin zmarł 

Dziadek  Króla Stanisława Leszczyńskiego  Stanisław Jan Jabłonowski herbu Prus III

 

 

NOWA EWANGELIZACJA 

18 maja  2016  odbędzie się w Toruniu uroczyste poświęcenie nowego kościoła

pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 

zdjęcie

Komunikat ks. bp. Andrzeja Suskiego

Toruń, 2 kwietnia 2016 roku w dniu 11. rocznicy narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II

Papież Franciszek mianował Kard. Zenona Grocholewskiego swoim Specjalnym Wysłannikiem (Legatem) na uroczystość poświęcenia tego wotywnego kościoła

i w ten sposób jest z nami w czci dla św. Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia. 

 

Toruń: pierwsza na świecie koronacja obrazu Jezusa Miłosiernego

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2009  w sanktuarium pod tym wezwaniem w Toruniu 

 pierwsza na świecie koronacja fałszywego obrazu Jezusa Miłosiernego

czytaj 

 Korony na obraz nałożył biskup toruński Andrzej Suski.

Ta koronacja – podkreślił bp Suski – jest wołaniem o miłość miłosierną.

Po homilii bp Suski nałożył koronę na obraz Jezusa Miłosiernego. Korona została poświęcona w Watykanie 22 października 2008 r. przez Benedykta XVI.

Kustosz sanktuarium, ks. prał. Stanisław Majewski, zaniósł ją także na grób Jana Pawła II.

Wizerunek Jezusa Miłosiernego związany jest z kultem Miłosierdzia Bożego, którego największym propagatorem był bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Faustyna informowała kapłana o objawionych jej poleceniach Jezusa. Były to: podjęcie starań o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, żądanie namalowania obrazu z wizerunkiem Najmiłosierniejszego Zbawiciela oraz powołanie nowego zgromadzenia zakonnego. Realizacji tych zadań miał się podjąć ks. Michał Sopoćko.

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie” został poświęcony i umieszczony 4 kwietnia 1937 r. w kościele św. Michała w Wilnie, którego rektorem był ks. Sopoćko. Prace nad obrazem, który miał powstać ściśle według widzeń Faustyny, ks. Sopoćko zlecił Eugeniuszowi Kazimirowskiemu, zaprzyjaźnionemu malarzowi. Sam pokrył koszty powstania obrazu, a nawet pozował artyście do postaci Jezusa.

Sanktuarium jest sercem parafii powołanej w północnej części Torunia 1 maja 1990 r.

Pierwszą Mszę św. ks. Stanisław odprawił 1 maja 1990 r. w warunkach polowych.

9 maja 1990 r. biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił krzyż misyjny i plac budowy kościoła

13 lipca 1992 r. zaczęto wznosić kościół.

10 kwietnia 1994 r. w święto Miłosierdzia Bożego, gdy „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32),

ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski poświęcił kamień węgielny pochodzący z grobu św. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach.

W 1997 r. bp Jan Chrapek już w murach kościoła, ale jeszcze pod gwiazdami, odprawił niezapomnianą Pasterkę.

11 czerwca 1999 r., 4 dni po wizycie Jana Pawła II w Toruniu, zainstalowano w świątyni kopię Drzewa Życia,

która stanowiła główny element wystroju ołtarza papieskiego na toruńskim lotnisku.

1 maja 2000 r., dzień po kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, parafia otrzymała jej imię jako drugie wezwanie. 9 marca 2002 r. podczas pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu Ojciec Święty poświęcił wizerunek Jezusa Miłosiernego, wotum 10-lecia powstania diecezji. Obraz przekazany kościołowi przez bp. Andrzeja Suskiego po peregrynacji w diecezji został umieszczony w ołtarzu Najświętszego Sakramentu. 15 września 2003 r. Biskup toruński ogłosił świątynię Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a 10 października 2004 r. dokonał jej konsekracji. 22 października 2008 r. Benedykt XVI poświęcił koronę wykonaną z pierścionków i obrączek ofiarowanych przez parafian; kustosz sanktuarium ks. prał. Majewski wraz z bp. Suskim zaniósł ją na grób bł. Jana Pawła II.

19 kwietnia 2009 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, bp Andrzej dokonał koronacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Swiadome -Fałszowanie obrazu Jezusa Miłosiernego

czytaj 

Z  polskiego kościoła Św. Ducha w Wilnie przedstawiciele miejscowej Kurii Arcybiskupiej
wynieśli 28 września 2005 r obraz Miłosierdzia Bożego
parafianie zawiesili w środę odręcznie napisaną kartkę: "Tu wisiał obraz »Jezu Ufam Tobie«, skradziony przez kurię".
Walka o wizerunek – dzieło wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego z 1934 r. –
między polskimi parafianami a kurią rozpoczęła się wiosną 2004 roku,
gdy metropolita wileński wrogi Polakom  kard. Audrys Juozas Baczkis wydał dekret o przeniesieniu obrazu "Jezu Ufam Tobie" 

Bł ks Michał Sopoćko i jego listy

23 wrzesnia 2015 r  w Warszawie  Ks Feliks Folejewski  SAC  został zaproszony do życia wiecznego ,

przywitali go w niebie św Ojciec Pio w Jan Gabriel Perboyre,bł Ks Józef Stanek SAC

czytaj 

 23 września 1968 roku, w dzień śmierci Ojca Pio z Pietrelciny (zmarłego świątobliwie około godziny 2.30),

o. Bernardino da Siena, udał się do San Giovanni Rotondo zastał  ogromny tłum wiernych,

który przesuwał się w modlitwie przed ciałem O Pio

Pio (Francesco Forgione) urodził się w miasteczku Pietrolcinie 25 maja 1887 r.

20 września 1918 r otrzymał stygmaty na dłoniach, stopach i na boku,

 Przez 10 lat miał zakaz kontaktowania się z ludźmi i publicznego odprawiania Mszy świętej.

Zmarł 23 wrzesnia 1968 r  w wieku 81 lat 

7 lutego 1983   O Pio 

10 kwietnia 1983 r   Hamburg –

Niedziela Bożego Milosierdzia  w Kosciele Swietego Jozefa w Hamburgu zostal wystawiony obraz Jezu Ufam Tobie

10 kwiecien 1983     Rzym  Poliklinika Gemelli odżyła uważana za zmarłą  Wandy Mosca  żony Angelo Mosca

  CUD OJCA PIO

 "Gottes Spuren. Die Wunder der katolischen Kirche" (Slady Boga. Cuda Kosciola katolickiego).

Autor, dziennikarz "Süddeutsche Zeitung" w Rzymie i Watykanie
10 kwietnia 1983     Warszawa -spotkanie Bł ks Jerzego Popiełuszki z Panią  Annną Walentynowicz
Jeden dzień
1983 -10 kwietnia  Hamburg  Niedziela Bożego Miłosierdzia

wystawienie obrazu,,Jezu Ufam Tobie,,za zgodą ks Von Berga kosciół  św Józefa na Wandsbeku 
1983-10 kwietnia  Rzym cudowne uzdrowienie zmarłej 19 marca 1983 r Wandy Mosca  za przyczyną Ojca Pio czytaj 
Augustyn Gemelli

 Mason  O  Agostino Gemelli  Agostino Gemelli krytycznie i bezpodstawnie,

 nie przeprowadził żadnych badań oceniał osobę i postawę kapucyna ojca Pio z Pietrelciny

 Konsekwencją był np. watykański zakaz publicznego sprawowania Eucharystii.

W czerwcu 2009 przed budynkiem szpitala Gemelli  wzniesiono pomnik papieża JPII

w 2011 trafił tam żyd Izaak GOLDWICHT jako Jana Maria Rokita

Zmarł ks. Feliks Folejewski SAC

Boże Miłosierdzie,-to bezgraniczne zaufanie.
Swoim życiem głosił orędzie o Bożym Miłosierdziu.

Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej

Od lat poważnie chorował na serce. Mimo wielu zawałów, nie zwolnił tempa życia i duszpasterstwa.

Na pytanie o zdrowie zawsze odpowiadał: "Jezu ufam Tobie!".

Ks Folejewski urodził się 4 sierpnia 1934 r. w Suwałkach.

1 września 1949 r. rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym w Wadowicach na Kopcu.

Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. w Ołtarzewie z rąk bp. Zygmunta Choromańskiego

31 sierpnia 1966 r. rozpoczął pracę w duszpasterstwie Ruchu Apostolskim „Rodzina Rodzin”

W 1980 przeszedł zawał serca.W 1982 r. przeszedł kolejny zawał,

a w następnym roku operację serca w Klinice Kardiochirurgicznej w Monachium,

która według niego była „darem Bożego Miłosierdzia”.

Od 15 września 1983 r. przynależał ponownie do domu w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej.

Był następcą bł. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej (1984-89) i organizował spotkania ludzi „Środowisk Pracy” na Jasnej Górze.

Spełniał też obowiązki duszpasterskie przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Feliks obchodził w czerwcu 2009 r.. Z tej okazji napisał:

„Trzy proste słowa: dziękuję, przepraszam, proszę, obecne w życiu każdego człowieka prawie od dzieciństwa.

Zmarł w nocy z 22 na 23 września 2015 r. przeżywszy 81 lat w tym 63 lata w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)

i 56 lat posługi kapłańskiej  .

W piątek 25 września, o godz. 20.00, rozpocznie się czuwanie modlitewne przy trumnie w pallotyńskim kościele

pw. Chrystusa Króla przy ulicy Skaryszewskiej 12

 gdzie 14 stycznia 2007 spłonoł obraz Chrystusa Króla 

 

Kościół Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie

Kościół poważnie ucierpiał w 1939 i ówczesny rektor – ks. Józef Szykowski na bazie wcześniejszych fundamentów znacznie powiększył kościół.

Poświęcenia kościoła dokonano w listopadzie 1941, a w czasie wojny wnętrze wzbogaciło się m.in. o obraz Chrystusa Króla autorstwa Adama Styki.

Przed wybuchem powstania warszawskiego księża pallotyni złożyli zamówienie na obraz Chrystusa Króla.malowyny przez  Adama Stykę syna Janstudenta Matejki.

Chrystus został ukazany na obrazie w momencie przemienienia na górze Tabor.

 Stąd obecność po obu Jego stronach proroka Eliasza i Mojżesza

.Pierwszy z nich kieruje wzrok ku Zbawicielowi, drugi składa głowę na Jego piersi.

Chrystus w złotej koronie cierniowej wznosi prawą rękę w geście Pantokratora. 

Mimo potęgi i majestatu tego typu przedstawienia, jest On tutaj nie tylko Władcą,

Świadczą o tym obrócone ku górze oczy Zbawiciela oddanego żarliwej modlitwie

 Łatwo się domyślić, z jaką prośbą się zwraca do Boga Ojca:

opuszczone w lewej Jego ręce berło osłania trzymaną na kolanach kulę ziemską, ogarniętą w tamtym czasie wojną.

Obraz przez pewien czas był wystawiony w witrynie jednego ze sklepów przy Nowym Świecie. Życzeniem Styki było, by warszawiacy mogli uczestniczyć w jego osobistym przeżyciu.. : "Chrystus odwraca się plecami do kraju najeźdźców, a swoim berłem osłania Polskę". Obraz budził nadzieję na zwycięstwo i wiarę w Opatrzność Bożą. Przez długi czas obraz nie mógł znaleźć dla siebie spokojnego miejsca. Zagrożony wojną został wyjęty z ram, zwinięty w rulon i wywieziony do Jabłonny. Wrócił stamtąd po upadku powstania, by zawisnąć wreszcie w ołtarzu głównym kościoła na Skaryszewskiej, który nosi wezwanie Chrystusa Króla Pokoju.Adam Styka osiadł po wojnie w Stanach Zjednoczonych, skąd nigdy nie powrócił.

Zmarł na obczyźnie w 1959.Znany obraz Chrystusa Króla znajdujący się w kościele św. Wincentego Pallottiego w Warszawie

spłonął doszczętnie podczas Mszy 14 stycznia 2007  o godz. 7 rano znak Boży

po ukamieniowaniu Arcybiskupa Stanisława Wielgusa  7 stycznia 2007  r