3 lipiec 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Sw Tomasza -nadchodzą straszne chwile oczyszczenia świata

3 lipca 2016   Rok Bożego Miłosierdzia  

Święty Tomasz Apostoł    Święty Leon II, papież

Niewierny Tomasz

Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem kościołów. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

Szkaplerz Najświętszego Serca Jezusa

Szkaplerz Najświętszego Serca Jezusa

3 lipca 1876 r  Matka Boża ukazuje się w Pellevoisin umierającej  Estelle Faguette
3 lipca 1876 − 3. wrzesnia 1877  Matka Boża ukazuje się w Marpingen w Niemczech 
27 czerwca do 16 września 1877 r  Matka Boża ukazuje się  w Getrzwałdzie w Polsce 

2 marca 1876 w Rzymie urodził się  Fatimski Papież Pius XII 
13 maja 1917 do 13 października 1917  Matka Boża ukazuje się w Fatimie 

12 kwietnia 1937  Matka Boża ukazując się Luiginie Sinapi wysyła ją do Watykaniu przepowiadając swoje przyjscie 12 kwietnia 1947 r 

Rzym 12 kwietnia 1850 r Papież Pius IX wraca z wygnania .. czytaj
Papież Pius IX Giovanni Maria Mastai-Ferretti urodził się 13 maja 1792 podczas rewolucji francuskiej .Gdy miał 5 miesięcy 2 wrzesnia 1792 w Paryżu w opactwie .Saint-Germain-des-Prés
Polskiego Króla Jana Kazimierza rozpoczęto rzeź bezbronnego duchowieństwa .
22 lutego 1846 r Kraków wybucha powstanie Krakowskie-,,od Tarnowa zaczyna się Rzeź Galicyjska zamordowano ponad 3.000 ziemian ,zniszczono ponad 500 dworów .
22 lutego 1846 r Filadelfia pęka Dzwon Wolnosci który miał zadzwonić  z okazji urodzin masona -George Washingtona

16 czerwca 1846 r Giovanni Maria Mastai-Ferretti został wybrany na papieża

19 wrzesnia 1846 r Matka Boża płacze w La Salette przepowiada Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta."

Rzym 8 maja 1853  Pius IX  ogłasza Dekretem Niedzielę Bożego Miłosierdzia,święto Miłosierdzia

było corocznie obchodzone w najstarszym z 1550 r Kosciele Bożego Miłosierdzia na ul Smoleńsk w Krakowie

Rzym 12 kwietnia 1864 r  uroczyste obchody powrotu Papieża Piusa IX do Rzymu

Rzym 12 kwietnia 1937 r Matka Boża wysyła 21 letnią Luiginę Sinapi do Watykanu  ma przekazać Kardynałowi Paccelemu

( Piusowi XII )  że zostanie Papieżem i że za 10 lat ukaże się w Grocie przy Tre Fontane

Rzym 12 kwietnia 1947 r Matka Boża ukazuje się przy Trzech Fontannach 31 letniemu Bruno Cornacchiola który chciał zabić Papieża Piusa XII   12 kwietnia 1947 r Wadowice  Rudolf  Höss ,,

prosi Naród Polski o przebaczenie

Piętnaście lat po objawieniach w Fatimie Matka Boża ukazała się 33 razy pięciorgu dzieciom w Beauraing, małej wiosce w Belgii, 120 km od Brukseli, blisko granicy francuskiej.
29 listopada 1932 roku Fernanda, Gilberta i Alberto Voisin (w wieku – odpowiednio – 15, 13 i 11 lat) oraz Andrea i Gilberta Degeimbre (14 i 9 lat) wychodząc ze szkoły zobaczyli w szkolnym ogrodzie piękną kobietę w wieku ok. 18-20 lat, ubraną w białą, długą, promieniejącą światłem suknię. Poruszała się nad ziemią, oczy miała skierowane ku niebu, a w złożonych dłoniach trzymała różaniec. Od tego czasu objawiała się codziennie aż do 3 stycznia 1933 roku. Wówczas rozłożyła ręce i dzieci zobaczyły promieniejące światłem złote serce.  21 grudnia 1933 przedstawiła się dzieciom jako Dziewica Niepokalanie Poczęta. 23 grudnia powiedziała, że chciałaby by w to miejsce przybywali w przyszłości pielgrzymi i by zbudowano kaplicę. 2 stycznia zapowiedziała dzieciom, że powie każdemu coś na osobności. Niektóre z tych sekretów nie zostały nigdy wyjawione. Andrei powiedziała, że jest Matką Boga, Królową Niebios, Gilbercie obiecała, że nawróci grzeszników, a Fernandę zapytała czy kocha Jej Syna i Ją. "Jeśli tak, poświęcaj się dla mnie" – dodała. –
Dwanaście dni po ostatnim objawieniu w Beauraing, Matka Boża zaczęła się pojawiać w położonym 90 km dalej Banneux (również w Belgii).  2 lutego 1943 roku biskup André Marie Charue poparł kult Matki Bożej z Beauraing. 22 sierpnia 1946 r. uroczyście poświęcono statuę Matki Bożej. 18 maja 1985 roku, w dniu swoich 65 urodzin, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Beauraing. 

Kościół św. Tomasza Apostoła znajdujący się na rogu ulic Szpitalnej i św. Tomasza w Krakowie.

Kościółek ten powstał na początku XVII wieku. Wcześniej na tym miejscu znajdował się drewniany zbór ariański, zburzony podczas rozruchów antyprotestanckich w maju 1591. 18 października 1618 Wespazjan Piotrowski ofiarował znajdującą się na miejscu dawnego zboru kamienicę karmelitom z Piasku,Konsekracji świątyni pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła dokonał biskup Tomasz Oborski 24 września 1621. Nowy patron nie był wybrany przypadkowo – w dobie kontrreformacji często zdarzało się, że w miejscach dawnych zborów powstawały kościoły lub kaplice, którym patronował św. Tomasz Apostoł. Karmelici opuścili to miejsce w 1787,Nowym gospodarzem kościoła i klasztoru od 1800 stały się duchaczki, zajmujące się chorymi w pobliskim szpitalu św. Ducha. Zamieszkały w tym miejscu w 1851.Kościół jest budowlą wczesnobarokową, nakrytą sklepieniem kolebkowym z lunetami. Fasada świątyni- w niszach umieszczone zostały kamienne posągi Chrystusa oraz św. Piotra i św. Pawła .W niewielkiej kruchcie znajduje się barokowa figura Jezusa Miłosiernego, przeniesiona tutaj z kościoła św. Ducha.W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, Po lewej stronie w ołtarzu bocznym znajduje się krucyfiks z połowy XVII wieku umieszczony na tle obrazu z widokiem Jerozolimy,  przeniesiony z kościoła św. Ducha, a tradycja związała go z osobą zmarłej w opinii świętości Siostry Nimfy Suchońskiej(12 wrzesnia 1688-6 czerwca 1709), która wsławiła się ratowaniem ofiar zarazy z lat 17071709. Siostra Nimfa sama stała się jej ofiarą, umierając 6 czerwca1709. Jej prochy spoczęły w kryptach pod kościołem św. Ducha, zaś obok krzyża zobaczyć można współczesny portret Nimfy Suchońskiej autorstwa Jana Bąkowskiego z 1931.

Siostro Nimfo Kazimiero Suchońska prosimy o Twoje wstawiennictwo 

12 wrzesnia 1710 r   umiera  spowiednik Siostry Nimfy Kazimiery Suchońskiej 35 letni O Bolesław Jaśniewicz

skarb stawiszyna

O. Bolesław Gwidon Jaśniewicz urodził się 1 stycznia 1675 roku w Kruszwicy.

4 marca 1676 r na Wawelu urodziła się koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r  

Teresa Kunegunda Sobieska -Regentka Bawarii ,

Troy Teresa Kunegunda Sobieska.jpg

Bolek przyjął I Komunię Świętą w dniu Zielonych Świąt w 1683 r. w Toruniu w kościele św. Jakuba.

Sakrament bierzmowania przyjął w 1685 r. w Krakowie w obecności swego wujka o. Józefa z Zakonu Ducha Św. de Saxie-widział bowiem nad swoją głową i dwoma bierzmowanymi chłopcami siedem płomieni. W wieku 23 lat został wyświęcony w Rzymie na kapłana.- mieszkał tam w domu Zakonu Ducha Świętego de Saxie.

Jako kapłan w Rzymie miał opinię „świętego Polaka”, często klękano przed nim na ulicy prosząc o błogosławieństwo.  

Pewnego dnia po odprawionej Mszy św. w Kartuzji ukazał się ks. Bolesławowi Jezus Chrystus niosący na ramieniu bardzo ciężki krzyż. Jezus stanął przed ks. Bolesławem…..

Mając 25 lat ks. Bolesław wstąpił do zakonu Ducha świętego w Rzymie w dniu Wniebowzięcia Maryi 15  sierpnia 1700 roku i przyjął habit z rąk generała zakonu

o. Bernardyna Casali i imiona Bolesław Gwidon.

Klemens August Wittelsbach

17 sierpnia 1700 r w Brukseli Teresa Kunegunda Sobieska w 71 rocznicę urodzin ojca Jana Sobieskiego w Olesku urodziła syna Klemensa Augusta 

O. Bolesław zasłynął na cały Rzym, gdy podczas pożaru szpitala de Saxie, chorych z płonącej sali wynosił na własnych barkach. Gdy pożar obejmował większy teren szpitala o. Bolesław uklęknął, modlił się i gdy w płomienie wrzucił koronkę ogień nagle ustał. Poruszony tym papież pokrył szkody wyrządzone pożarem i dziękował Bogu za silną wiarę, jaką w tym słudze Bożym objawił Pan. O. Bolesław wysłany z Rzymu do Polski pracował jako kaznodzieja, misjonarz, spowiednik. Mieszkał w Krakowie, Sandomierzu, Kaliszu, a najdłużej w Stawiszynie. Szczególne nabożeństwo miał do Duchu Świętym. Ułożył wiele pieśni o Duchu Świętego i przy dźwięku harfy śpiewał ze stawiszyniakami. W roku 1710 głosił kazania w Kaliszu, Blaszkach, Brudzewie, Blizanowie, Koninie, Gnieźnie i Krakowie. Znał datę swojej śmierci przepowiedzianą przez Siostrę Nimfę Kazimierę Suchońską 12 wrzesnia 1710 r i do niej się przygotowywał.Prosił, by gdy umrze modlono się za jego duszę.  Zasłabł głosząc kazanie na odpuście w Blizanowie 8 września 1710 r. 12 września 1710 r o 11 rano po przyjętej Komunii Świętej zatopiony w modlitwie promieniejący szczęściem o. Bolesław cichutko zasnął. Dzwony Kalisza oznajmiły śmierć sługi Bożego, zbiegli się mieszkańcy Kalisza, domagali się, by ciało spoczęło tam, gdzie zmarło. Pogrzeb o. Bolesława trwał trzy dni.Jak miły był Bogu O. Bolesław okazał to cudem, bo dwóch ślepców przejrzało i chory na obie nogi od urodzenia odszedł od trumny zdrowy.16 września pochowano ten „Skarb Stawiszyna”, jak go nazwano w mowach pogrzebowych w kościółku zakonnym na przedmieściach Stawiszyna. Do 1793 r. zapisano w osobnej księdze 73 cuda otrzymane od Boga za wstawiennictwem o. Bolesława.W 1788 r. nastąpiła kasata zakonu. 4 maja 1855 r. został zniszczony drewniany kościół, w którym o. Bolesław został pochowany. Kościół ten ufundował w 1432 r. wójt Stawiszyna Jan Noga i jego żona Anna. 

 

25 marca 1944  Kraków Kosciół św Tomasza  Biskup Teodor Kubina udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom  Seminarium Duchownego z Częstochowy .

Jednym z Kapłanów był Biskup  Stefan Bareła  z Częstochowy  przyczynił się do tego Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

25 marca 1944 r., w szpitalu obozowym na Majdanku zmarł 60 letni ksiądz Emilian Kowcz,

25 marca  1944 r w Białych zamordowano 80 Polaków 

25 marca 1944 roku ucieczka – z obozu jenieckiego pod Żaganiem  76 alianckich oficerów.

 

Objawienia Maryjne

 

19.09.1997 rocznica Objawienia w La SaletteStraszne chwile oczyszczenia świata

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, ktorzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie!

Polska – Kościół – zagrożenia nie tylko duchowe w świetle pism ks. Stefano Gobbi.

Ks. Stefano Gobbi urodził się 22 marca 1930 roku. 8 maja 1972 r. ks. Stefano Gobbi w Fatimie otrzymał misję 

Siostra Łucja urodziła się 22 marca 1907 w Fatimie   w Karmelu  Maria  Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

13 sierpnia 1917  – Łucja i kuzyni zostają porwani przez administratora i uwięzieni w Vila Nova de Ourem

25 marca 1948 – za specjalnym pozwoleniem papieża Piusa XII Łucja wstępuje do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbra

Od lewej: Hiacynta Marto i Łucja Santos

Ida Peerdeman urodziła się 13 sierpnia 1905 r. w Holandii  13  października 1917( w dniu ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie) dwunastoletnia Ida na końcu jednej z ulic widzi wielkie światło, a w nim promieniującą postać, która wyglądem przypomina piękną żydowską kobietę.33 lata później – podczas 25 objawienia – Matka Boża sama przypomina Idzie o swoim trzykrotnym przybyciu w 1917 r.

25 marca 1945 r. rozpoczynają  się Amsterdamskie Objawienia Maryjne.

Kościół obchodzi święto Zwiastowania Pańskiego, największego wydarzenia w historii ludzkości

 12 września 1843 r urodziła się  Estelle Faguette umierając w wieku 33 lat-10 lutego 1876 r.miała  kilka godzin życia.

Pisała do Matki Bożej 

Padam do Twych stóp, Matko Miłosierdzia. Musisz mnie wysłuchać. Przecież jestem Twym dzieckiem i Cię kocham! Wyjednaj mi łaskę u swego Syna… Jeżeli chcesz tego, Twój Syn da to, o co proszę… Ale niech Jego wola, nie moja się stanie. Niech jednak udzieli mi choć łaski całkowitego poddania się Jego wyrokom i niech to służy mojemu zbawieniu i zbawieniu grzeszników… O Dziewico Błogosławiona, spraw, bym naśladowała Twe posłuszeństwo.

23 stycznia 1876 w Stutgarcie urodził się Rupert Mayer SJ   2 marca 1876 w Rzymie urodził się Pius XII  czytaj

W nocy z 14 na 15 lutego 1876 r Diabeł objawił się u nóg  łóżka.- Estelle która spostrzegła za diabłem Matkę Bożą  Najświętsza Maryja skarciła demona i natychmiast zniknął. Matka Boża  kazała jej mieć odwagę, aby mogła cierpieć przez pięć dni dłużej dla uczczenia pięciu ran Pana Jezusa Chrystusa. Zapowiedziała,  zostanie uzdrowiona .Maryja również żaliła się-k ludzie nie mają szacunku dla mojego Syna w Najświętszej Eucharystii i sposób, w jaki się modlą

Pellevoisin
Estelle Faguette urodziła się w St. Memmie niedaleko Châlon-sur-Marne 12 września 1843 r. Na początku 1876 r. Estelle Faguette leżała, umierając w wieku 33 lat na gruźlicę płuc, ostre zapalenie otrzewnej i nowotwór. 10 lutego 1876 r. doktor Benard Buzançais dał jej kilka godzin życia.W nocy z 14 na 15 lutego Estelle zapewniała o objawieniach Matki Bożej, które trwały przez rok.Pierwsza część objawień w Pellevoisin rozpoczęła się w nocy 14 lutego 1876 r. Diabeł objawił się u nóg jej łóżka. Wkrótce potem Estelle spostrzegła za diabłem Matkę Bożą przy swym łóżku. Najświętsza Maryja skarciła demona i natychmiast zniknął. Matka Boża spojrzała wtedy na Estelle i powiedziała: Nie obawiaj się niczego, jesteś moją córką. Najświętsza Maryja kazała jej mieć odwagę, aby mogła cierpieć przez pięć dni dłużej dla uczczenia pięciu ran Pana Jezusa Chrystusa. Zapowiedziałą, że w sobotę zostanie uzdrowiona albo umrze.Podczas kolejnych objawień Maryja ukazała Estelle jej dotychczasowe życie i wskazała, jak może bardziej przyczynić się do rozsławienia Jej czci. Matka Boża powiedziała: Jeśli chcesz mi służyć, bądź prosta i udowodnij czynami to, co mówisz. I dodała: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek czynisz, możesz uzyskać błogosławieństwo i głosić moją chwałę.Maryja również żaliła się: Najbardziej mnie martwi to, że widzę, jak ludzie nie mają szacunku dla mojego Syna w Najświętszej Eucharystii i sposób, w jaki się modlą, gdy myślą o innych sprawach podczas modlitwy. Mówię o tych, którzy udają pobożnych. Napotkasz przeszkody, będą ci dokuczać i będą mówić, że jesteś szalona. Nie zwracaj na nich uwagi, bądź mi wierna. Ja ci pomogę.Druga część objawień w Pellevoisin rozpoczęła się  w sobotę

1 lipca. 1876 r  Estelle odmawiała pacierz, kiedy nagle zobaczyła Matkę Bożą całkowicie otoczoną światłem. Była ubrana na biało. Miała złożone ręce na piersi i uśmiechając się mówiła: Bądź spokojna, moje dziecko, bądź cierpliwa, to będzie trudne dla ciebie, ale Ja jestem z tobą.Podczas objawień Maryja ostrzegała: Nie mogę powstrzymać mojego Syna dłużej, Francja będzie cierpieć . Miej odwagę i ufność.

Maryja znowu się objawiła 15. raz – 8 grudnia 1876 r, jeszcze piękniejsza niż zwykle, i powiedziała: Moja córko, czy ty pamiętasz moje słowa? Ja jestem całkowicie miłosierna i jestem Panią mojego Syna. Jego Serce ma tak dużo miłości do Mnie – On dotknie najbardziej zatwardziałe serca dla Mnie. Przyszłam szczególnie po to, aby uratować grzeszników. Skarby łask mojego Syna są szeroko otwarte. Jeśli tylko ludzie będą się modlić (wskazując na szkaplerz). Kocham to nabożeństwo. Błagam wszystkich, aby przyszli, zaufali i pojednali się z Bogiem… także Kościół i Francję.Ostatnie objawienie dotyczyło rozpowszechniania szkaplerza i obiecała obfitość łask dla tych, którzy będą go nosić i uczestniczyć w tym nabożeństwie. I dodała: Te łaski są od mojego Syna. Biorę je z Jego Serca. On nie jest w stanie odmówić mi niczego.

Maryja ukazała się Estelle  3 lipca 1876 r   we Francji tego dnia  ukazała się w Niemczech

3 lipca 1876 − 3. wrzesnia 1877,  w Marpingen, mają miejsce objawienia Maryjne.czytaj
 27 czerwca do 16 września 1877 roku w Getrzwałdzie mają miejsce objawienia Maryjne 
 
W roku 1699 mieszkańcy Marpingen dotknięci klęską głodu, chorób, zarazy i śmierci, złożyli uroczyste ślubowanie,
że każdej soboty na dźwięk dzwonów na Anioł Pański będą kończyć wszelką pracę i odmawiać różaniec.

 W 1876 r w  objawieniom Maryji w Merpingen towarzyszą im liczne uzdrowienia i nawrócenia.
Na pytanie widzących − trzech ośmioletnich  dziewczynek: „Cóż mamy czynić?”, Maryja odpowiada: ”Módlcie się często i nie grzeszcie”. Swoje orędzia Matka Boża kończy słowami: „Przyjdę znowu w bardzo ciężkich, czasach…”.Począwszy od 17 maja 1999 r. (Zielone Świątki) Maryja objawia się w Marpingen ponownie, tym razem trzem młodym kobietom.mówi: „Z Marpingen chcę rozpocząć triumfalny pochód Mojego Niepokalanego Serca”. nadmienia o różańcu i modlitwie: „Różaniec jest najważniejszą bronią w walce z szatanem. (…) Potrzebuję waszych modlitw. Zanoszę je prosto do Mojego Syna”. (…) Przyjmuję wasze modlitwy z dziękczynieniem; różaniec ma być odmawiany tak, jak was nauczyłam. (…) Przede wszystkim modlitwa, to jest najważniejsze”.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska.Matka Boża przemówiła do nich po polsku. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!" Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!".Pierwszą wzmiankę o objawieniach gietrzwałdzkich podał pelpliński "Pielgrzym" 10 lipca 1877 roku.-przyrównywano je do tego, co zdarzyło się 3 lipca 1876 r  w Marpingen.czytaj
 
 
 W dwóch belgijskich miejscowościach: Beauraing i Banneux, objawiała się na przełomie 1932 i 1933 roku, na kilka miesięcy przed dojściem do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera. 

Piętnaście lat po objawieniach w Fatimie Matka Boża ukazała się 33 razy pięciorgu dzieciom w Beauraing, małej wiosce w Belgii, 120 km od Brukseli, blisko granicy francuskiej.
29 listopada 1932 roku Fernanda, Gilberta i Alberto Voisin (w wieku – odpowiednio – 15, 13 i 11 lat) oraz Andrea i Gilberta Degeimbre (14 i 9 lat) wychodząc ze szkoły zobaczyli w szkolnym ogrodzie piękną kobietę w wieku ok. 18-20 lat, ubraną w białą, długą, promieniejącą światłem suknię. Poruszała się nad ziemią, oczy miała skierowane ku niebu, a w złożonych dłoniach trzymała różaniec. Tego dnia nie podeszła do dzieci. 

Następnego dnia pojawiła się gdy odmawiały różaniec. Od tego czasu objawiała się codziennie aż do 3 stycznia 1933 roku. Wówczas rozłożyła ręce i dzieci zobaczyły promieniejące światłem złote serce. 
Matka Boża kilka razy rozmawiała z dziećmi. Prosiła je, by były posłuszne i modliły się. 21 grudnia przedstawiła się dzieciom jako Dziewica Niepokalanie Poczęta. 23 grudnia powiedziała, że chciałaby by w to miejsce przybywali w przyszłości pielgrzymi i by zbudowano kaplicę. 
2 stycznia zapowiedziała dzieciom, że powie każdemu coś na osobności. Niektóre z tych sekretów nie zostały nigdy wyjawione. Andrei powiedziała, że jest Matką Boga, Królową Niebios, Gilbercie obiecała, że nawróci grzeszników, a Fernandę zapytała czy kocha Jej Syna i Ją. "Jeśli tak, poświęcaj się dla mnie" – dodała. 

Wkrótce po objawieniach rozpoczęły się pielgrzymki do tego miejsca, a wraz z nimi cudowne uzdrowienia i nawrócenia. Dwanaście dni po ostatnim objawieniu w Beauraing, Matka Boża zaczęła się pojawiać w położonym 90 km dalej Banneux (również w Belgii). 

W 1935 roku powołano specjalną komisję do zbadania objawień. 2 lutego 1943 roku biskup André Marie Charue poparł kult Matki Bożej z Beauraing. 22 sierpnia 1946 r. uroczyście poświęcono statuę Matki Bożej. W 1949 roku biskup wydał ostateczne oficjalnie oświadczenie, uznające objawienia w Beauraing i Banneux. 

Od tego czasu do Beauraing przybywa 200 tysięcy pielgrzymów rocznie. 18 maja 1985 roku, w dniu swoich 65 urodzin, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Beauraing. 

Image
3 lipca 
 • 321 – Cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę
 •   324 – Zwycięstwo Konstantyna I Wielkiego nad Licyniuszem w bitwie pod Adrianopolem.
 •   987 – Hugo Kapet został koronowany na króla Francji.-wnuk Króla Henryka Ptasznika -siostrzeniec Cesarza Ottona I 
 • 1800 – Papież Pius VII przybył do Rzymu i odebrał miasto od wycofujących się wojsk neapolitańskich.
 • 1876 – W niemieckim Marpingen miało miejsce pierwsze z serii objawień maryjnych trzem 8-letnim dziewczynkom.Pierwsze wzmianki o Marpingen pochodzą z 1084. W łacińskim dokumencie cesarz Henryk III potwierdza, że rycerz Emich przekazuje lenno castellum marpedinum biskupowi Verdun
 • 1943 –Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Popówka na Podlasiu (36 zabitych, w tym 16 dzieci) i Bór Kunowski na Kielecczyźnie (46 lub 47 zabitych).
 • 1989 – W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł wstępny Adama Michnika Wasz prezydent, nasz premier.
 • MKG 2000 (1) Kopie
 • 13 grudnia 1981   spotkali się judeo-sataniści z Niemiec Honecker i Schmidt  w   Gustrow aby poprzeć stan  wojenny w Polsce. Nieosądzony zbrodniarz wojenny generał Jaruzelski  dziękował w 1997 r dziennikarzom w Hamburgu za poparcie-t wywiad prowadził dziennikarz niejaki Nikolas Frank; syn Hansa Franka judeo-satanistycznego króla w Polsce 1939-1945

 • Papież umył nogi imigrantom, oto co powiedziałpopenose
 • Papież Franciszek podczas mszy świętej w Wielki Czwartek 2016 umył nogi imigrantom.  mówił o możliwości życia w pokoju wyznawców różnych religii i ludzi różnych kultur.
 • 15  sierpnia 1936 r W czasie sumy przed duszą przesunęła się znowu słodka, przecudna postać Matki Niepokalanej,ale w innej koronie, niż Ją widziałam z rana.
  Zdziwiona wpatrywałam się w tę koronę i odczytałam „Polonia" – litery ułożone były z jasnych, jak gwiazdy, drogich kamieni.
  Litania do Niepokalanego Serca Maryi
  Maryja z majestatem królewskim błogosławiła Polskę na cztery strony, nazywając ją miłym Jej Sercu królestwem.
   „Kiedy szatan dojdzie wszędzie do władzy, kiedy zawładnie większością dusz,kiedy jego niezmierzona pycha pozwoli mu uwierzyć,że może unicestwić dobro,stworzenie,
  a nawet dusze, kiedy prawdziwa wiara przetrwa tylko w kilku duszach,bo światłość zostanie ograniczona do jednego lub dwóch ognisk,gdyż wszyscy wahający się ulegną pokusom szatana,wówczas dokona się decydujączwycięstwo boskiego miłosierdzia,które położy kres królestwu kłamstwa i przygotuje drogę powszechnemu pokojowi.
  W momencie gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest „Panem świata” i będzie się przygotowywał,by zasiąść na tronie, wyrwę mu łup z rąk.
  Ostateczne zwycięstwo będzie należeć wyłącznie do Mego Boskiego Syna i do mnie.”Unikniemy zasłużonej kary, chroniąc się pod płaszczem Maryi Królowej Polski i błagając o Jej matczyną pomoc.Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechu. Cały niebiański dwór aniołów i świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu.„Pogrążony w grzechu świat musi, zgodnie z moją sprawiedliwością, być unicestwiony.”Wówczas zobaczyłam, jak Jezus – Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym i błagał o łaskę dla świata. Rzucił się do stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc:
  Ojcze, jestem Twoim Synem.To Ty chciałeś, abym umarł za świat.”